Szerző Téma: Zsidó hagyományok  (Megtekintve 17898 alkalommal)

0 Felhasználó és 1 vendég van a témában

Nem elérhető Antee

 • Admin
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 22847
  • Alfa-Omega (keresztyén közösség)
Zsidó hagyományok
« Dátum: 2012 Május 14, 17:51:30 »
Dafna kérésére a topicot megnyitottam.

Szeretettel,
Antee
"Halljátok az Úrnak beszédét, akik rettegtek az ő beszédére: így szólnak testvéreitek, akik titeket gyűlölnek, nevemért eltaszítanak: Jelenjék meg az Úrnak dicsősége, hogy lássuk örömötöket; de ők megszégyenülnek." (Ézsaiás 66,5)

Nem elérhető Batiszrael

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 1864
Re:Zsidó hagyományok
« Válasz #1 Dátum: 2012 Május 14, 18:41:08 »
Kasrut
Mózes II. könyve:23:19   A te földed zsengéjének elsejét vidd el a te Uradnak Istenednek házába. Ne főzd meg a gödölyét az ő anyjának tejében.
Mózes V. könyve:14:21   Semmi holttestet meg ne egyetek; a jövevénynek, aki a te kapuidon belől van, adjad azt, hogy egye meg azt, vagy add el az idegennek, mert szent népe vagy te az Úrnak, a te Istenednek. Ne főzd a gödölyét az ő anyja tejében.


A neten kiskecske, kecskegidaként forditják.
Nézzük meg az eredeti szöveget:
LO TEVÁSEL GDI BÁHÁLEV IMO
és
LO TEVÁSEL GDI BÁHÁLEV IMO
Mindkét helyen szó szerint ugyanaz szerepel:
Nem fogod megfőzni a GDI-t az anyjának tejében.
(Ne főzd meg)
Fogalmam sincs hogy hivják magyarul ezt az állatot, csak sejtéseim vannak róla, talán zerge lehet??? De hoztam róla képet.
Én úgy tudom, hogy a régi magyar nyelvben a gödölye nem kifejezetten kecskét jelentett, hanem emlős állatot. Sajnos nem találok ilyen jellegű feljegyzéseket a neten. Mindenesetre azt leszögezhetjük, ez az állat nem a házi kecske, aminek gondolták.

A kasrut egy zsidó hagyomány, ami ezeken az ó-szövetségi igéken alapszanak. Ezt a mózesi parancsot kibővitve használják napjainkban, elválasztva a húsos és tejes ételeket. A mai rabbinikus törvények szerint sem főzni, sem keverni nem szabad a kettőt, tehát csak az az étel kóser (zsidók számára elfogyasztható) ahol a hús és a tej nem keveredik egymással. Kivétel ez alól a hal, amit nem tartanak húsnak.
A keresztény egyházakban sajnos a következő Igéket a kasrutra vonatkoztatják, nagyon helytelenül: Apcsel: 11
Én Joppé városában imádkozám; és láték elragadtatásban egy látást, valami alászálló edényt, mint egy nagy lepedőt, négy sarkánál fogva leeresztve az égből; és egészen hozzám szálla:
6
Melyre szememet rávetve megnézém, és látám a földi négylábú állatokat, a vadakat és a csúszómászókat és az égi madarakat.
7
Hallék pedig szót is, mely ezt mondja vala nékem: Kelj fel Péter, öljed és egyél!
8
Mondék azonban: Semmiképpen sem, Uram; mert soha semmi közönséges vagy tisztátalan nem ment be az én számba.
9
Felele pedig nékem a szózat másodszor az égből: Amiket az Isten megtisztított, te ne mondd tisztátalanoknak.

Itt semmiképpen sem az eredeti kasrutról van szó, hanem Péter elhivásáról, hogy a nemzetek felé is szolgáljon, ne csak az izraeliták felé.

A zsidó hagyományokban megmaradt teljes mértékben hogy a húsokat nem lehet tejes dolgokkal fogyasztani. Ha a gdi emlős állatot jelent az Igében csupán, akkor nem szabadna a szárnyas állatok húsát odasorolni, ugyanúgy, mint a halakét.

A kasrut nemcsak a tejes és húsos ételek elválasztásáról szól, hanem vannak állatok amelyeket tisztának, illetve tisztátalanoknak mond az Ige. Az izraelita számára a tiszta állatok fogyaszthatóak, mig a tisztátalanok nem.
De ezt majd a következő felszólalásomban folytatnám...

Nem elérhető Batiszrael

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 1864
Re:Zsidó hagyományok
« Válasz #2 Dátum: 2012 Május 14, 18:43:50 »
izraeli Gdi

Nem elérhető Shomer ayin

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 3099
Re:Zsidó hagyományok
« Válasz #3 Dátum: 2012 Május 14, 19:11:53 »
izraeli Gdi
Testvérem. Bár nem vagyok szakértő a témában, de ez egy Antilop ha jól látom...

Minden tiszteletem a Rav-oké, és nálam tanultabbak-é. Értem azt az Igét, amelyre alapozva szabályozták a kóser konyhát. /"Ne főzd a gödölyét az ő anyja tejében./"

Az én gondolatom az erről, hogy itt a Kanaánita bálványáldozat ellen szólt az Úr, és nem a mi táplálkozásunk alapszabályait tanítja. Hisz Ő maga is evett húst tejjel! (Mózes I. könyve 18. rész )


Ézs 60,19    
Nem a nap lesz néked többé nappali világosságod, és fényességül nem a hold világol néked, hanem az Úr lesz néked örök világosságod, és Istened lesz ékességed,

Nem elérhető Elisabeth

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 7213
Re:Zsidó hagyományok
« Válasz #4 Dátum: 2012 Május 14, 19:46:12 »
A mi táplálkozásunk alapszabályait Jézus Krisztus kijelentette:

1. És hozzá gyűlének a farizeusok és némelyek az írástudók közül, a kik Jeruzsálemből jöttek vala.
2. És látván, hogy az ő tanítványai közül némelyek közönséges, azaz mosdatlan kézzel esznek kenyeret, panaszkodának.
3. Mert a farizeusok és a zsidók mind, a régiek rendelését követve, nem esznek, hanemha kezöket erősen megmossák;
4. És piaczról jövén sem esznek, ha meg nem mosakodnak; és sok egyéb is van, a minek megtartását átvették, poharaknak, korsóknak, rézedényeknek és nyoszolyáknak megmosását.
5. Azután megkérdék őt a farizeusok és az írástudók: Mi az oka, hogy a te tanítványaid nem járnak a régiek rendelése szerint, hanem mosdatlan kézzel esznek kenyeret?
6. Ő pedig felelvén, monda nékik: Igazán jövendölt felőletek, képmutatók felől Ésaiás próféta, a mint meg van írva: Ez a nép ajkaival tisztel engem, a szívök pedig távol van tőlem.
7. Pedig hiába tisztelnek engem, ha oly tudományokat tanítanak, a melyek embereknek parancsolatai.

13. Eltörölvén az Isten beszédét a ti rendelésetekkel, a melyet rendeltetek; és sok effélét is cselekesztek.
14. És előszólítván az egész sokaságot, monda nékik: Hallgassatok reám mindnyájan és értsétek meg:
15. Nincs semmi az emberen kívülvaló, a mi bemenvén ő belé, megfertőztethetné őt; hanem a mik belőle jőnek ki, azok fertőztetik meg az embert.
16. Ha valakinek van füle a hallásra, hallja.
17. És mikor házba ment vala be a sokaság közül, megkérdezék őt tanítványai a példázat felől.
18. És monda nékik: Ti is ennyire tudatlanok vagytok-é? Nem értitek-é, hogy a mi kívülről megy az emberbe, semmi sem fertőztetheti meg őt?
19. Mert nem a szívébe megy be, hanem a gyomrába; és az árnyékszékbe kerül, a mely minden eledelt megtisztít.
20. Monda továbbá: A mi az emberből jő ki, az fertőzteti meg az embert.

Mk 7,1-7; 13-20

 :2smitten:

Taníts akaratod teljesítésére, mert te vagy Istenem! A te jó lelked vezéreljen az egyenes úton!
Zsolt 143,10

Nem elérhető Batiszrael

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 1864
Re:Zsidó hagyományok
« Válasz #5 Dátum: 2012 Május 14, 19:47:42 »
Szia Shomer Ájin!

Hát ezt el tudnám fogadni, ha időrendileg is megegyezne a dolog, csak Ábrahám előbb született, mint Mózes. Igazából nem tudjuk, hogy miért került ez a parancs bele a Bibliába, de benne van, én is hallottam sok magyarázatot erre, többek között ezt is, hogy a pogány bálványáldozati húsokat keverték tejjel és ezért hozta ezt a törvényt a Mindenható. Csak az a baj, hogy Isten SEMMIVEL NEM MAGYARÁZZA, mi próbálunk magyarázatokat találni. Szerintem mindegy miért, a légyeg hogy kétszer is benne van.

Elég nehéz beszélni róla igy, ha kecskének forditották, igazából ha az én sejtéseim megalapozottak akkor elsősorban itt nem is kifejezetten csak a Gdiről van szó (ez csak egyetlen állatfaj) hanem az emlős vagyis elevenszülő állatokról.
Ha ez igy van, véleményem szerint az emlős állatokat nem kéne saját tejükben főzni, tehát kivétel ez alól minden madár és a hal is.

Hallottam olyan dolgot is hogy ott a hálev nem is tejet jelent, hanem zsirt, vagyis az állatokat saját zsirjukban nem szabad megfőzni.
Felmerül még egy kérdés: ha valóban a bálványáldozati húsok miatt került ez bele a Tanachba, miért csak a Gdit emliti meg? Vagy a pogány vallásokban csak Gdit áldoztak tejjel? Maga a Biblia tesz tanúságot róla (lásd Gé-Hinnom völgye) hogy akár gyermekeket is áldoztak a bálványoknak.
Szóval nem is olyan egyszerű megválaszolni a felmerülő kérdésekre...

Aztán az is lehetséges (de ez sincs a Bibliában) hogy Jeshuának kellett egy ilyen közegben megszületnie, ilyen elkülönitettségben lennie, hiszen olyan példák vannak az Igében, hogy valakinek nem szabadott levágni a haját, vagy pld. ha fogadalmat tett (názir) nem ihatott bort stb...Nem tudom a választ, csak hangosan gondolkodom.

Nem elérhető Batiszrael

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 1864
Re:Zsidó hagyományok
« Válasz #6 Dátum: 2012 Május 14, 19:53:05 »
A mi táplálkozásunk alapszabályait Jézus Krisztus kijelentette:

1. És hozzá gyűlének a farizeusok és némelyek az írástudók közül, a kik Jeruzsálemből jöttek vala.
2. És látván, hogy az ő tanítványai közül némelyek közönséges, azaz mosdatlan kézzel esznek kenyeret, panaszkodának.
3. Mert a farizeusok és a zsidók mind, a régiek rendelését követve, nem esznek, hanemha kezöket erősen megmossák;
4. És piaczról jövén sem esznek, ha meg nem mosakodnak; és sok egyéb is van, a minek megtartását átvették, poharaknak, korsóknak, rézedényeknek és nyoszolyáknak megmosását.
5. Azután megkérdék őt a farizeusok és az írástudók: Mi az oka, hogy a te tanítványaid nem járnak a régiek rendelése szerint, hanem mosdatlan kézzel esznek kenyeret?
6. Ő pedig felelvén, monda nékik: Igazán jövendölt felőletek, képmutatók felől Ésaiás próféta, a mint meg van írva: Ez a nép ajkaival tisztel engem, a szívök pedig távol van tőlem.
7. Pedig hiába tisztelnek engem, ha oly tudományokat tanítanak, a melyek embereknek parancsolatai.

13. Eltörölvén az Isten beszédét a ti rendelésetekkel, a melyet rendeltetek; és sok effélét is cselekesztek.
14. És előszólítván az egész sokaságot, monda nékik: Hallgassatok reám mindnyájan és értsétek meg:
15. Nincs semmi az emberen kívülvaló, a mi bemenvén ő belé, megfertőztethetné őt; hanem a mik belőle jőnek ki, azok fertőztetik meg az embert.
16. Ha valakinek van füle a hallásra, hallja.
17. És mikor házba ment vala be a sokaság közül, megkérdezék őt tanítványai a példázat felől.
18. És monda nékik: Ti is ennyire tudatlanok vagytok-é? Nem értitek-é, hogy a mi kívülről megy az emberbe, semmi sem fertőztetheti meg őt?
19. Mert nem a szívébe megy be, hanem a gyomrába; és az árnyékszékbe kerül, a mely minden eledelt megtisztít.
20. Monda továbbá: A mi az emberből jő ki, az fertőzteti meg az embert.

Mk 7,1-7; 13-20

 :2smitten:

Szia Elisehva!

Én nem a kereszténységről beszélek (vannak ott is bőven hagyományok amik nem biblikusak) hanem az izraelita hagyományokról. A messiási zsidó közösségekben kettős a felfogás, vannak akik ezt komolyan veszik, vannak akik meg nem. Itélkezni egyik tábor felett sem óhajtok. De most még csak nem is a messiási mozgalmakról illetve hivőkről beszélek, egyszerűen az izraelita vallásról.

Nem elérhető Shomer ayin

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 3099
Re:Zsidó hagyományok
« Válasz #7 Dátum: 2012 Május 14, 19:57:20 »
 :hehe:   Áldott testvérem. valóban egy-két héttel hamarabb volt Ábrahám mint Mózes.... :hehe:

Ámde nem is ők a fontosak ebben az aspektusban, hanem maga az Örökkévaló! Aki Volt-Van -Lesz. Ő a törvényadás előtt is ugyan az volt-mint az után! Ezért nem gondoltam, hogy a törvényadás az Ő személyére is befolyással lett volna. De az biztos hogy az én ismeretem erről a dologról, (kóserság) szégyenteljesen csekély... És ezt szégyenlem. Nem is vitatkoznék erről a témáról, éppen a csekély ismeretem miatt.
Ézs 60,19    
Nem a nap lesz néked többé nappali világosságod, és fényességül nem a hold világol néked, hanem az Úr lesz néked örök világosságod, és Istened lesz ékességed,

Nem elérhető Elisabeth

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 7213
Re:Zsidó hagyományok
« Válasz #8 Dátum: 2012 Május 14, 20:05:07 »
Kedves Batiszrael!

Az ÚR Jézus Szavait idéztem, amit az emberi rendeléskkel kapcsolatban mondott. Nem ítélkeztem, ám legyen fontos nekünk az ÚR Jézus Szava, mert azt idéztem be, független attól ki miként vélekedik.

Ha olyan keresztény hagyomány lenne ide beírva, amelyek nem Biblikusak, hasonlóan megvizsgálnám az Ige tükrében.

 :2smitten:
Taníts akaratod teljesítésére, mert te vagy Istenem! A te jó lelked vezéreljen az egyenes úton!
Zsolt 143,10

Nem elérhető Batiszrael

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 1864
Re:Zsidó hagyományok
« Válasz #9 Dátum: 2012 Május 14, 20:07:26 »
KASRUT

III. Mózes 11

Itt van lefektetve a következő törvénye a kasrutnak:
Tiszta állatok:
- kérődző állat, egészen kettéhasadt körmű (pld. marha)
Tisztátalan: teve,  hörcsög, nyúl, disznó
A vizben élő állatok közül:
- Aminek uszonya és pikkelye van
Tisztátalan: aminek nincs uszonya vagy pikkelye
Madarak közül tisztátalan:
sas, keselyű, halászsas, sólyom héjafélék, hollók, strucc, bagoly, sirály karvalyfélék, kuvik, vöcsök fülesbagoly, bölömbika, pelikán, dögkeselyű, gólya, szarkafélék, bóbos banka, denevér.
Tisztátalan minden rovar, kivétel: vándorsáskafajta, kövisáskafajta, szöcskefée, marokkói sáska
Tisztátalan: menyét, egér, gyikfélék, gekkó, kaméleon, tarkagyik, csiga vakondok.

A hagyomány tisztelő zsidóság ezért marha húst, bárány húst, csirkét és pikellyes, uszonyos halakat eszik. Ez jellemző Izraelre, kivétel ez alól, ha egy bolt nem rendelkezik a rabbinátus által elfogadott kasrut engedéllyel. Egyre több van ilyen, mióta sok orosz üzlet nyilik itt.

Nem elérhető Batiszrael

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 1864
Re:Zsidó hagyományok
« Válasz #10 Dátum: 2012 Május 14, 20:09:49 »
Mielőtt nyilvános megkövezésben részesülnék, a topikot csak ISMERETSZERZÉS  céljából nyittattam, semmi egyéb. Sokat beszélünk az izraelitákról, meg beszélünk a júdaizmusról, de nagyon sokan nem is tudják mi is az. Nos, a júdaizmushoz hozzátartozik a hagyományok őrzése és megtartása is.

Nem elérhető Batiszrael

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 1864
Re:Zsidó hagyományok
« Válasz #11 Dátum: 2012 Május 14, 20:11:42 »
Egyébként ez az egyik olyan parancsolat, amelyet a hölgyeknek kötelességük betartani, már a hagyományőrző zsidó családoknál. Hogy most egy messiáshivő család ezt mennyire tartja fontosnak vagy nem fontosnak, az legyen az ő dolguk. Mint irtam, egyik tábor felett sem itélkezem.

Nem elérhető Elisabeth

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 7213
Re:Zsidó hagyományok
« Válasz #12 Dátum: 2012 Május 14, 20:17:26 »
Kedves Batiszrael!

Senki sem kövez meg.

Javasolnám, hogy a hagyományok ismertetésénél írd be azt az Ígét, amelyek a hagyomány alapját képezik. Így azoknak is áttekinthetöbb lesz, hogy melyik hagyomány "emberi" és melyik hagyomány, amely Isten örök parancsolata alapján érvényes ma is, akik nem igen ismerik ki magukat ebben a témában.

Mert úgy gondolom, ez nagyon fontos tényezö!

 :2smitten:

Taníts akaratod teljesítésére, mert te vagy Istenem! A te jó lelked vezéreljen az egyenes úton!
Zsolt 143,10

Nem elérhető Batiszrael

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 1864
Re:Zsidó hagyományok
« Válasz #13 Dátum: 2012 Május 14, 20:18:06 »
5. Azután megkérdék őt a farizeusok és az írástudók: Mi az oka, hogy a te tanítványaid nem járnak a régiek rendelése szerint, hanem mosdatlan kézzel esznek kenyeret?
6. Ő pedig felelvén, monda nékik: Igazán jövendölt felőletek, képmutatók felől Ésaiás próféta, a mint meg van írva: Ez a nép ajkaival tisztel engem, a szívök pedig távol van tőlem.
7. Pedig hiába tisztelnek engem, ha oly tudományokat tanítanak, a melyek embereknek parancsolatai.

Drága Elisheva!
Köszönöm ezt az Igét, jó is hogy betetted, mert hoznám az eredetét. Ez drága Salamon királytól ered a zsidó hagyományok szerint, mármint a rituális kézmosás. Itt erről van szó, amit Jeshua elitélt, hogy e nélkül is szabad étkezni. A hagyományörző zsidó a következőképpen ül asztalhoz:
"Báruch Átá Ádonáj, Elohéjnu Melech há Olám áser kidsánu bömicvotáv vöcivánu ál netilát jádáim."
Áldott vagy Te Urunk Istenünk a Világ Királya, aki megbarancsoltad nekünk hogy kezet mossunk." Ehhez van egy kics csöbör, amit csak erre a rituális kézmosásra használnak.

Nem elérhető Batiszrael

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 1864
Re:Zsidó hagyományok
« Válasz #14 Dátum: 2012 Május 14, 20:19:02 »
Kedves Batiszrael!

Senki sem kövez meg.

Javasolnám, hogy a hagyományok ismertetésénél írd be azt az Ígét, amelyek a hagyomány alapját képezik. Így azoknak is áttekinthetöbb lesz, hogy melyik hagyomány "emberi" és melyik hagyomány, amely Isten örök parancsolata alapján érvényes ma is, akik nem igen ismerik ki magukat ebben a témában.

Mert úgy gondolom, ez nagyon fontos tényezö!

 :2smitten:

Amint látod Kedves, mindig az Igével kezdem...Puszillak!