Szerző Téma: BIBLIAI IDÉZETEK!!  (Megtekintve 83591 alkalommal)

0 Felhasználó és 2 vendég van a témában

Nem elérhető torokildiko46

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 4531
  • http://ildiko-torok.blogspot.com/
Re:BIBLIAI IDÉZETEK!!
« Válasz #630 Dátum: 2018 November 26, 08:06:02 »
I. Korintus levél:10:11   Mindezek pedig példaképpen estek rajtok; megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett.
Mert én tudom, hogy az én megváltóm él, és utoljára az én porom felett megáll.! Jób:19:25

Nem elérhető torokildiko46

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 4531
  • http://ildiko-torok.blogspot.com/
Re:BIBLIAI IDÉZETEK!!
« Válasz #631 Dátum: 2018 December 29, 18:21:09 »
4
Örüljetek az Úrban mindenkor; ismét mondom, örüljetek!
5
A ti szelídlelkűségetek ismert legyen minden ember előtt. Az Úr közel!
6
Semmi felől ne aggódjatok, hanem imádságotokban és könyörgéstekben minden alkalommal hálaadással tárjátok fel kívánságaitokat az Isten előtt.
7
És az Istennek békessége, mely minden értelmet felül halad, meg fogja őrizni szíveiteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban.
8
Továbbá, Atyámfiai, amik csak igazak, amik csak tisztességesek, amik csak igazságosak, amik csak tiszták, amik csak kedvesek, amik csak jó hírűek; ha van valami erény és ha van valami dícséret, ezekről gondolkodjatok.

Filippi:4: 4-8
Mert én tudom, hogy az én megváltóm él, és utoljára az én porom felett megáll.! Jób:19:25

Nem elérhető torokildiko46

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 4531
  • http://ildiko-torok.blogspot.com/
Re:BIBLIAI IDÉZETEK!!
« Válasz #632 Dátum: 2019 Május 28, 12:35:36 »
II. Tim.2:4   Egy harcos sem elegyedik bele az élet dolgaiba; hogy tessék annak, aki őt harcossá avatta.
Mert én tudom, hogy az én megváltóm él, és utoljára az én porom felett megáll.! Jób:19:25

Nem elérhető torokildiko46

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 4531
  • http://ildiko-torok.blogspot.com/
Re:BIBLIAI IDÉZETEK!!
« Válasz #633 Dátum: 2019 Május 31, 22:12:27 »
Jelenések:21:6 És monda nékem: Meglett. Én vagyok az Alfa és az Omega, a kezdet és a vég. Én a szomjazónak adok az élet vizének forrásából ingyen.7
Aki győz, örökségül nyer mindent; és annak Istene leszek, és az fiam lesz nékem
Mert én tudom, hogy az én megváltóm él, és utoljára az én porom felett megáll.! Jób:19:25

Nem elérhető torokildiko46

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 4531
  • http://ildiko-torok.blogspot.com/
Re:BIBLIAI IDÉZETEK!!
« Válasz #634 Dátum: 2019 Június 01, 07:53:03 »
Evangéliuma:11:40   Monda néki Jézus: Nem mondtam-é néked, hogy ha hiszel, meglátod majd az Istennek dicsőségét?
I. János levél:5:4   Mert mindaz, ami az Istentől született, legyőzi a világot; és az a győzedelem, amely legyőzte a világot, a mi hitün
k.
Mert én tudom, hogy az én megváltóm él, és utoljára az én porom felett megáll.! Jób:19:25

Nem elérhető torokildiko46

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 4531
  • http://ildiko-torok.blogspot.com/
Re:BIBLIAI IDÉZETEK!!
« Válasz #635 Dátum: 2019 Június 01, 09:55:17 »
Máté: 5:
17.    
Ne gondoljátok, hogy jöttem a törvénynek vagy a prófétáknak eltörlésére. Nem jöttem, hogy eltöröljem, hanem inkább, hogy betöltsem.
18.    
Mert bizony mondom néktek, míg az ég és a föld elmúlik, a törvényből egy jóta vagy egyetlen pontocska el nem múlik, a míg minden be nem teljesedik.
19.    
Valaki azért csak egyet is megront e legkisebb parancsolatok közül és úgy tanítja az embereket, a mennyeknek országában a legkisebb lészen; valaki pedig cselekszi és úgy tanít, az a mennyeknek országában nagy lészen.
20.    
Mert mondom néktek, hogy ha a ti igazságotok nem több az írástudók és farizeusok igazságánál, semmiképen sem mehettek be a mennyeknek országába.
Mert én tudom, hogy az én megváltóm él, és utoljára az én porom felett megáll.! Jób:19:25

Nem elérhető torokildiko46

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 4531
  • http://ildiko-torok.blogspot.com/
Re:BIBLIAI IDÉZETEK!!
« Válasz #636 Dátum: 2019 Június 03, 11:56:38 »
Most is azért álljatok meg, és lássátok meg azt a nagy dolgot, amelyet az Úr visz véghez szemeitek előtt..."
1Sám.12:16
Mert én tudom, hogy az én megváltóm él, és utoljára az én porom felett megáll.! Jób:19:25

Nem elérhető torokildiko46

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 4531
  • http://ildiko-torok.blogspot.com/
Re:BIBLIAI IDÉZETEK!!
« Válasz #637 Dátum: 2019 Október 19, 23:11:08 »
Jak. 5,8
Legyetek ti is béketűrők, és erősítsétek meg szíveteket, mert az Úrnak eljövetele közel van.

 
Hivatkozásom
1 Pét. 4,7
A vége pedig mindennek közel van. Annakokáért legyetek mértékletesek és józanok, hogy imádkozhassatok.
Mert én tudom, hogy az én megváltóm él, és utoljára az én porom felett megáll.! Jób:19:25

Nem elérhető torokildiko46

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 4531
  • http://ildiko-torok.blogspot.com/
Re:BIBLIAI IDÉZETEK!!
« Válasz #638 Dátum: 2019 November 15, 21:54:30 »
  Megáld téged az Úr a Sionról, hogy boldognak lássad Jeruzsálemet életednek minden idejében; És meglássad fiaidnak fiait; békesség legyen Izráelen! Ámen. Zsolt. 128.5-6
Mert én tudom, hogy az én megváltóm él, és utoljára az én porom felett megáll.! Jób:19:25

Nem elérhető torokildiko46

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 4531
  • http://ildiko-torok.blogspot.com/
Re:BIBLIAI IDÉZETEK!!
« Válasz #639 Dátum: 2020 Február 24, 10:50:24 »
János:8:31-32:
Monda azért Jézus a benne hívő zsidóknak: Ha ti megmaradtok az én beszédemben, bizonynyal az én tanítványaim vagytok;
32
És megismeritek az igazságot, és az igazság szabadokká tesz titeket
megmaradtok az én beszédemben , az Igében maradjunk, az Ige legyen a reggelink az ebédünk a vacsoránk , mert nem csak kenyérrel él, hanem mind azzal él az ember, ami az Úrnak szájából származik. 5 Mózes:8:3
az igazság szabadokká tesz :
szabad vagyok nem vagyok többé rabszolga szolga a bűnnek ismerem azt aki az életét adta értem , szabadságot kaptam hogy éljek hogy megtartassam az Ő parancsolatait:! szabad vagyok ismerem az Igazságot: mi is az:
János :14:6 Monda néki Jézus: Én vagyok az út, az igazság és az élet; senki sem mehet az Atyához, hanemha én általam.
Ő az igazság ő a Megváltóm az életem : és akkor mondhatom az igét
:Galátzia :2:20 Krisztussal együtt megfeszíttettem. Élek pedig többé nem én, hanem él bennem a Krisztus; amely életet pedig most testben élek, az Isten Fiában való hitben élem, aki szeretett engem és önmagát adta érettem.
Mert én tudom, hogy az én megváltóm él, és utoljára az én porom felett megáll.! Jób:19:25

Nem elérhető Elisabeth

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 7213
Re:BIBLIAI IDÉZETEK!!
« Válasz #640 Dátum: 2020 Február 26, 15:53:23 »
Ámen!

Te, Uram, ne tartsd vissza tőlem irgalmadat; kegyelmed és igazságod mindig megóvnak engem.

Zsolt 40,12

Igazságodat nem rejtegetem szívem mélyén, hanem beszélek hűségedről és szabadításodról. Nem titkolom el szeretetedet és hűségedet a nagy gyülekezet előtt.Uram, ne vond meg tőlem irgalmadat, szereteted és hűséged őrizzen szüntelen!

Zsolt 40,11-12


Taníts akaratod teljesítésére, mert te vagy Istenem! A te jó lelked vezéreljen az egyenes úton!
Zsolt 143,10

Nem elérhető torokildiko46

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 4531
  • http://ildiko-torok.blogspot.com/
Re:BIBLIAI IDÉZETEK!!
« Válasz #641 Dátum: 2020 Február 26, 22:46:29 »
Ámen , Ámen!!  :2smitten: :2smitten: :2smitten: :2smitten:

Zsolt. 40,14
Tessék Uram néked, hogy megments engemet; siess Uram segítségemre!

Zsolt. 70,2
Isten, az én szabadításomra, Uram, az én segítségemre siess!

Zsolt. 71,12
Oh Isten, ne távozzál el tőlem! Én Istenem, siess segítségemre!
Zsolt. 71,1
Te benned bízom, Uram! Ne szégyenüljek meg soha.

Zsolt. 125,1
Grádicsok éneke. A kik bíznak az Úrban, olyanok, mint a Sion hegye, a mely meg nem inog, örökké megáll.
Mert én tudom, hogy az én megváltóm él, és utoljára az én porom felett megáll.! Jób:19:25

Nem elérhető torokildiko46

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 4531
  • http://ildiko-torok.blogspot.com/
Re:BIBLIAI IDÉZETEK!!
« Válasz #642 Dátum: 2020 Április 12, 11:43:28 »
Ésa. 53,5
És ő megsebesíttetett bűneinkért, megrontatott a mi vétkeinkért, békességünknek büntetése rajta van, és az ő sebeivel gyógyulánk meg.

Áldott  Húsvéti ünnepeket kivánunk! Jézus ÉL!!

Máté 28:A szombat végén pedig, a hét első napjára virradólag, kiméne Mária Magdaléna és a másik Mária, hogy megnézzék a sírt.
2
És ímé nagy földindulás lőn; mert az Úrnak angyala leszállván a mennyből, és oda menvén, elhengeríté a követ a sír szájáról, és reá üle arra.
3
A tekintete pedig olyan volt, mint a villámlás, és a ruhája fehér, mint a hó.
4
Az őrizők pedig tőle való féltökben megrettenének, és olyanokká lőnek mint a holtak.
5
Az angyal pedig megszólalván, monda az asszonyoknak: Ti ne féljetek; mert tudom, hogy a megfeszített Jézust keresitek.
6
Nincsen itt, mert feltámadott, amint megmondotta volt. Jertek, lássátok a helyet, ahol feküdt vala az Úr.
Mert én tudom, hogy az én megváltóm él, és utoljára az én porom felett megáll.! Jób:19:25