Szerző Téma: Mit vár el tőlünk Jézus?  (Megtekintve 7329 alkalommal)

0 Felhasználó és 1 vendég van a témában

Nem elérhető Elisabeth

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 7213
Re:Mit vár el tőlünk Jézus?
« Válasz #15 Dátum: 2012 Június 23, 11:59:36 »
Mennyire így van Testvérem!

Isten sohasem fog alkalmazkodni a világ "divat" ideológiajához! Az Ö mércéi nem függenek emberi véleményektöl.

Ami pedig a kapcsolatot és a hüséget illeti, tudjuk, hogy féltönszeretö Isten. Nem fogja játszani sohasem a második hegedüt.

23. Vigyázzatok, hogy az Úrnak, a ti Isteneteknek szövetségéről, a melyet kötött veletek, el ne felejtkezzetek, és ne csináljatok magatoknak faragott képet, akármihez is hasonlót, a miképen megparancsolta az Úr, a te Istened.
24. Mert az Úr, a te Istened emésztő tűz, féltőn szerető Isten ő.

5Móz 4,23-24

Taníts akaratod teljesítésére, mert te vagy Istenem! A te jó lelked vezéreljen az egyenes úton!
Zsolt 143,10

Nem elérhető Antee

 • Admin
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 22847
  • Alfa-Omega (keresztyén közösség)
Re:Mit vár el tőlünk Jézus?
« Válasz #16 Dátum: 2012 Június 23, 12:11:40 »
Igen! :2smitten:
"Halljátok az Úrnak beszédét, akik rettegtek az ő beszédére: így szólnak testvéreitek, akik titeket gyűlölnek, nevemért eltaszítanak: Jelenjék meg az Úrnak dicsősége, hogy lássuk örömötöket; de ők megszégyenülnek." (Ézsaiás 66,5)

Nem elérhető Elisabeth

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 7213
Re:Mit vár el tőlünk Jézus?
« Válasz #17 Dátum: 2012 Június 23, 13:04:47 »
Jézus nem csak elvár tölünk valamit, hanem könyörög is értünk, és Ö a mi Közbenjárónk a Mennyei Atyánál.

Többé nem vagyok a világban, de ők a világban vannak, én pedig tehozzád megyek. Szent Atyám, tartsd meg őket a te neved által, amelyet nekem adtál, hogy egyek legyenek, mint mi!
Jn 17,11

Most azonban a mi főpapunk annyival különb szolgálatot nyert, amennyivel annak a különb szövetségnek lett a közbenjárója, amely jobb ígéretek alapján köttetett.
Zsid 8,6

Megváltónk közbenjárása nélkül semmilyen elvárásnak nem tudnánk mi megfelelni. Ö az aki megigazít és munkálja bennünk az akarást is. DE! Engedelmeskedni nekünk kell!

 :2smitten:
Taníts akaratod teljesítésére, mert te vagy Istenem! A te jó lelked vezéreljen az egyenes úton!
Zsolt 143,10

Nem elérhető Antee

 • Admin
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 22847
  • Alfa-Omega (keresztyén közösség)
Re:Mit vár el tőlünk Jézus?
« Válasz #18 Dátum: 2012 Június 23, 13:29:57 »
Ámen! :2smitten:
"Halljátok az Úrnak beszédét, akik rettegtek az ő beszédére: így szólnak testvéreitek, akik titeket gyűlölnek, nevemért eltaszítanak: Jelenjék meg az Úrnak dicsősége, hogy lássuk örömötöket; de ők megszégyenülnek." (Ézsaiás 66,5)

Nem elérhető Shomer ayin

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 3114
Re:Mit vár el tőlünk Jézus?
« Válasz #19 Dátum: 2012 Június 23, 14:11:41 »
Nagyon sok olyan dolog van, amit Jézus elvár tőlünk. Ugye először is szeretetet kíván tőlünk, de a szeretet az egy nagy gyűjtőhalmaz!
Most a hűség jutott eszembe. Hűséget kíván tőlünk az igéje iránt is. Hűséget a követésében!

Nem szereti a hűtlenséget. Nyugodtan lehet hasonlítani a férj-feleség kapcsolatára is. Isten is élt nem egyszer ezzel a hasonlattal.
Bár ebben a kifordult Világban nem ritka a házasság berkein belül a nyitott párkapcsolat. Méghozzá úgy, hogy mind a két fél tud róla és elfogadják.

Sőt... Ha valaki Az Igéhez nem hű, akkor Jézushoz nem hű az a valaki! Mert Jézus az Isten Igéje! Pál az Úrral való kapcsolatunkat, az e világban megélt házastársi kapcsolathoz hasonlítja! Tudva azt, hogy a házasság nem az anyakönyv vezető előtt köttetik-nem is ott kezdődik! És nem a bíróság előtt végződik, hanem abban a pillanatban kimondja a házasságtörés tényét, amikor az egyik fél "kikacsint" a házasság kötelékéből!!!
Így van ez az Úrral való kapcsolatunkban is...
Ézs 60,19    
Nem a nap lesz néked többé nappali világosságod, és fényességül nem a hold világol néked, hanem az Úr lesz néked örök világosságod, és Istened lesz ékességed,

Nem elérhető Antee

 • Admin
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 22847
  • Alfa-Omega (keresztyén közösség)
Re:Mit vár el tőlünk Jézus?
« Válasz #20 Dátum: 2012 Június 23, 14:28:49 »
Pontosan!
"Halljátok az Úrnak beszédét, akik rettegtek az ő beszédére: így szólnak testvéreitek, akik titeket gyűlölnek, nevemért eltaszítanak: Jelenjék meg az Úrnak dicsősége, hogy lássuk örömötöket; de ők megszégyenülnek." (Ézsaiás 66,5)

Nem elérhető Elisabeth

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 7213
Re:Mit vár el tőlünk Jézus?
« Válasz #21 Dátum: 2012 Június 23, 17:52:28 »
   
Azért ne régi kovászszal ünnepeljünk, sem rosszaságnak és gonoszságnak kovászával, hanem tisztaságnak és igazságnak kovásztalanságában.
1Kor 5,8    

 :2smitten:
Taníts akaratod teljesítésére, mert te vagy Istenem! A te jó lelked vezéreljen az egyenes úton!
Zsolt 143,10

Nem elérhető Elisabeth

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 7213
Re:Mit vár el tőlünk Jézus?
« Válasz #22 Dátum: 2012 Június 25, 19:04:12 »
Jézus Krisztus elvárja tölünk az egyenességet, és semmi ellen sem lépett fel oly határozottsággal, mint a képmutatás ellen.

Ő pedig felelvén, monda nékik: Igazán jövendölt felőletek, képmutatók felől Ésaiás próféta, a mint meg van írva: Ez a nép ajkaival tisztel engem, a szívök pedig távol van tőlem.
Mk 7,6    

A képmutatás mögött mindig a hazugság lelke áll.   

Szájával rontja meg a képmutató felebarátját; de az igazak a tudomány által megszabadulnak.
Péld 11,9


Isten maga az egyenesség és ezt várja el tölünk is minden területen.

Kőszikla! Cselekedete tökéletes, mert minden ő úta igazság! Hűséges Isten és nem csalárd; igaz és egyenes ő!
5Móz 32,4

Jézus Krisztusról szóla prófécia a Malakiás könyvében:

Igazság törvénye volt az ő szájában, és nem találtatott álnokság az ő ajkaiban; békességben és egyenességgel járt velem, és sokakat megtérített a bűnből.
Mal 2,6

12. Annakokáért a lecsüggesztett kezeket és az ellankadt térdeket egyenesítsétek föl,
13. És lábaitokkal egyenesen járjatok, hogy a sánta el ne hajoljon, sőt inkább meggyógyuljon.

Zsid  12,12-13

 :pasztor05:
Taníts akaratod teljesítésére, mert te vagy Istenem! A te jó lelked vezéreljen az egyenes úton!
Zsolt 143,10

Nem elérhető bacsipista

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 5969
  • Keresztény kincskereső
Re:Mit vár el tőlünk Jézus?
« Válasz #23 Dátum: 2012 Június 26, 08:44:15 »
Jézus elvárja tőlünk a gyengéd szeretetet. Olvashattuk a Bibliában, hogy Jézus szíve  gyengéd volt mindig az elesettek, és a betegek irányában. Nem csak akkor gyógyított amikor felkérték rá, nagyok sok olyan esettel találkozhatunk amikor kérés nélkül változtatott az emberek életén, állapotán, sorsán.

11 Ezután elment egy Nain nevű városba, és vele mentek tanítványai nagy sokasággal együtt.
12 Amikor közeledett a város kapujához, íme, halottat hoztak kifelé, egy özvegyasszony egyetlen fiát, és a városból nagy sokaság követte.
13 Amikor az Úr meglátta az asszonyt, megszánta, és így szólt hozzá: "Ne sírj!"
14 Azután odalépett, és megérintette a koporsót. Akik vitték, megálltak, ő pedig így szólt: "Ifjú, neked mondom, kelj fel!"
15 Erre felült a halott, és elkezdett beszélni; Jézus pedig átadta az anyjának. Lukács 7


Visszaadta a síró anyának az egyetlen kincsét, a fiát.

Egyszer egy bűnös asszony közeledett Jézushoz, akit vendéglátói ismertek, és elítéltek életmódja miatt.

37 Egy bűnös asszony pedig, aki abban a városban élt, megtudta, hogy asztalhoz telepedett a farizeus házában, kenetet hozott egy alabástromtartóban.
38 Megállt mögötte a lábánál sírva, és könnyeivel kezdte öntözni a lábát, és hajával törölte meg; csókolgatta a lábát, és megkente kenettel.
39 Amikor pedig látta ezt az a farizeus, aki meghívta őt, ezt mondta magában: "Ha ő volna ama próféta, tudná, ki ez, és tudná, hogy ez az asszony, aki hozzáér: bűnös."Lukács 7


Megbotránkoztak vendéglátói az asszony cselekedetén arra gondolván, hogy Jézus, ha ismerné az ő életét nem engedné, hogy megéríntse őt.

Meglepődtek amikor Jézus

48 Az asszonynak pedig ezt mondta: "Megbocsáttattak a te bűneid." Lukács 7

És Jézus amerre járt megszánta az elesetteket. A  megszánás a szeretet megnyilvánulása,  Nem hangoskodott, nem dicsekedett, hanem tette azt amit tőlünk is elvár.

35 Jézus bejárta a városokat és a falvakat mind, tanított a zsinagógáikban, hirdette a mennyek országának evangéliumát, gyógyított mindenféle betegséget és erőtlenséget.
36 Amikor látta a sokaságot, megszánta őket, mert elgyötörtek és elesettek voltak, mint a juhok pásztor nélkül. Máté 9


Ugyan ez a gyengéd szeretet nyilvánult meg benne amikor jóllakatta a tanítását hallgató 5000 férfit és családját, mert nem engedte, hogy éhesen induljanak vissza távoli lakhelyükre.

Talán a gyengéd szeretetet lehet könyörületességnek is nevezni. Tőlünk is ezt várja el jézus, hogy könyörületesen szeressünk. Erről pedig nem csak az evangéliumokban olvashatunk,  Ézsaiás próféta is írt erről:

1 Uramnak, az ÚRnak lelke nyugszik rajtam, mert felkent engem az ÚR. Elküldött, hogy örömhírt vigyek az alázatosaknak, bekötözzem a megtört szíveket, szabadulást hirdessek a foglyoknak, és szabadon bocsátást a megkötözötteknek.
2 Hirdetem az ÚR kegyelmének esztendejét, Istenünk bosszúállása napját, vigasztalok minden gyászolót. Ézsaiás 61
"Minden szabad nekem, de nem minden használ. Minden szabad nekem, de ne váljak semminek a rabjává." 1Korintus 6,12

Nem elérhető Elisabeth

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 7213
Re:Mit vár el tőlünk Jézus?
« Válasz #24 Dátum: 2012 Június 26, 10:25:58 »
ÁMEN!!!

   
Atyafiúi szeretettel egymás iránt gyöngédek; a tiszteletadásban egymást megelőzők legyetek.
Rm 12,10
   
Senkit ne szidalmazzanak, ne veszekedjenek, gyöngédek legyenek, teljes szelídséget tanusítván minden ember iránt.
Tit 3,2

Kövessük az ÚR Jézust ebben is...

 :2smitten:
Taníts akaratod teljesítésére, mert te vagy Istenem! A te jó lelked vezéreljen az egyenes úton!
Zsolt 143,10

Nem elérhető Antee

 • Admin
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 22847
  • Alfa-Omega (keresztyén közösség)
Re:Mit vár el tőlünk Jézus?
« Válasz #25 Dátum: 2012 Június 26, 10:37:49 »
Ámen!
"Halljátok az Úrnak beszédét, akik rettegtek az ő beszédére: így szólnak testvéreitek, akik titeket gyűlölnek, nevemért eltaszítanak: Jelenjék meg az Úrnak dicsősége, hogy lássuk örömötöket; de ők megszégyenülnek." (Ézsaiás 66,5)

Nem elérhető Elisabeth

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 7213
Re:Mit vár el tőlünk Jézus?
« Válasz #26 Dátum: 2012 Június 30, 18:14:03 »
Jézus Krisztus elvárja tölünk, hogy bízzunk Benne, és bátorít is szavaival.

Jn 16,33    
Azért beszéltem ezeket néktek, hogy békességetek legyen én bennem. E világon nyomorúságtok lészen; de bízzatok: én meggyőztem a világot.

Sehol nem mondja az Íge, hogy nem lesznek nehézségeink, Söt! Lesznek kísértések, lesznek próbák,  lesznek támadások és lesz harc! DE! az Ö keze és ereje tart meg, ezért is mondja: Bízzatok, ne féljetek!

Mi harcolunk, mert harcolnunk kell, de az Örökkévaló Istené a gyözelem!

 :2smitten:

Taníts akaratod teljesítésére, mert te vagy Istenem! A te jó lelked vezéreljen az egyenes úton!
Zsolt 143,10

Nem elérhető Antee

 • Admin
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 22847
  • Alfa-Omega (keresztyén közösség)
Re:Mit vár el tőlünk Jézus?
« Válasz #27 Dátum: 2012 Június 30, 20:30:11 »
Ámen! :2smitten:
"Halljátok az Úrnak beszédét, akik rettegtek az ő beszédére: így szólnak testvéreitek, akik titeket gyűlölnek, nevemért eltaszítanak: Jelenjék meg az Úrnak dicsősége, hogy lássuk örömötöket; de ők megszégyenülnek." (Ézsaiás 66,5)

Nem elérhető Elisabeth

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 7213
Re:Mit vár el tőlünk Jézus?
« Válasz #28 Dátum: 2012 Július 01, 09:33:08 »
   
De eljő az óra, és az most vagyon, amikor az igazi imádók lélekben, és igazságban imádják az Atyát: mert az Atya is ilyeneket keres, az ő imádóiul.
Az Isten lélek: és a kik őt imádják, szükség, hogy lélekben és igazságban imádják.

Jn 4,23

 :2smitten:
Taníts akaratod teljesítésére, mert te vagy Istenem! A te jó lelked vezéreljen az egyenes úton!
Zsolt 143,10

Nem elérhető Antee

 • Admin
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 22847
  • Alfa-Omega (keresztyén közösség)
Re:Mit vár el tőlünk Jézus?
« Válasz #29 Dátum: 2012 Július 01, 11:06:00 »
Ámen!
"Halljátok az Úrnak beszédét, akik rettegtek az ő beszédére: így szólnak testvéreitek, akik titeket gyűlölnek, nevemért eltaszítanak: Jelenjék meg az Úrnak dicsősége, hogy lássuk örömötöket; de ők megszégyenülnek." (Ézsaiás 66,5)