Evangélium > Biblia tanulmányozása

Márk evangéliuma

(1/7) > >>

Antee:
Márk Evangéliumának tanulmányozása, amit megértettem Isten igéjéből.
Nagy megtiszteltetést és örömöt érzek, hogy végigmehetek ezen az Evangéliumon versről versre.
A tanulmányozáson gondolkodtam, hogy teológiailag is érintsem-e, de próbálom inkább nem.
Célom főként a Lélek üzenetét közvetíteni és nem az információkat halmozni.
A téma lezárásra került a tanulmányozás olvasásának a folytonossága érdekében.
Hozzászólásokat írhattok a hozzá tartozó komment topicban.

Váljék áldásunkra.

Antee:
Márk Evangéliuma 1,1-3
"Jézus Krisztus, az Isten Fia evangéliumának kezdete, amint meg van írva Ézsaiás próféta könyvében: "Íme, elküldöm előtted követemet, aki elkészíti utadat; kiáltó hangja szól a pusztában: Készítsétek az Úr útját, tegyétek egyenessé ösvényeit!"

Mennyire bátorító számomra, hogy megismerkedhetünk Jézus evangéliumának a kezdetétől, az alaptól, amire építhetünk. Az alap pedig Ő maga, a Szikla, amire mindannyian építhetünk (1Kor 3,11). Ám ha Isten nem építi a házat, akkor a ház nem épül (Zsolt 127,1). Éppen ezért az akarást is Ő munkálja (Fil 2,13). Látjátok, valóban mindenért Övé a dicsőség (Róm 11,36)!
Ha azonban emberileg akarunk építeni rá, az egyetlen Alapra, akkor gyorsan összehordunk szénát, fát, ami könnyen lángra kap és megég (1Kor 3,11-15). Inkább bontsunk le mindent az alapig, mintsem valami olyan házat védjünk, amit még az Alapja is megvet. Jézus eljött a Te életedbe is. Mit építesz Rá?

Jn 15,5
Én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővesszők: aki énbennem marad, és én őbenne, az terem sok gyümölcsöt, mert nélkülem semmit sem tudtok cselekedni.

Antee:
Márk Evangéliuma 1,4-5
"Történt pedig, hogy János keresztelt a pusztában, és hirdette a megtérés keresztségét a bűnök bocsánatára. Akkor kiment hozzá Júdea egész vidéke, kimentek a jeruzsálemiek is mind, és - amikor megvallották bűneiket - megkeresztelte őket a Jordán vizében."

János végezte a szolgálatát, azt, ami Istentől való küldetése volt. Nem semmi amit itt olvashatunk!
Özönlöttek hozzá az emberek... Tudjátok ha valaki megkeresztelkedett ott akkor, az nyilvánvaló eltitkolhatatlan dolgot tett, hiszen tetőtől talpig vizes volt. János vízzel keresztelt, Jézus azonban Szent szellemmel.
Mi akik megvagyunk merítve a Szent szellemben, eltitkolhatatlan bizonyságot és szentséget kell hordoznunk az életükön.

Antee:
Márk Evangéliuma 1,6-8
"János ruhája teveszőrből volt, derekán bőrövet viselt, sáskát evett, meg erdei mézet, és ezt hirdette: "Utánam jön, aki erősebb nálam, és én még arra sem vagyok méltó, hogy lehajolva saruja szíját megoldjam. Én vízzel kereszteltelek meg titeket, ő pedig Szentlélekkel fog megkeresztelni."

A teveszőr nem éppen a legkényelmesebb anyagú ruha, nekem a zsákruha jut eszembe róla. Az étrendje sem volt változatos, eléggé odaszánt életet élt. Mégis azt mondták egyesek, hogy ördög van benne.
Nem lehet minden embernek megfelelni. Nincs olyan, akiben ne botránkozna meg valaki. Jézusban is megbotránkoztak sokan. De jól tudjuk, nem Jézusban volt a hiba!

Jánosban nem volt büszkeség, nem hordta fent az orrát, pedig ő maga és a szolgálata sem volt mindennapi!
Tudta jól, hogy Aki utána fog jönni, az jóval nagyobb őnála. Tudjátok igazán elszomorodok, amikor Isten gyermekei feddik, kioktatják és tiszteletlenek azzal szemben, Aki teremtette őket és még életét is adta értük.

Ne felejtsük el, hogy imádkozáskor kivel is beszélünk...

Antee:
Márk Evangéliuma 1,9-11
"Történt pedig azokban a napokban, hogy eljött Jézus a galileai Názeretből, és megkeresztelte őt János a Jordánban. És amikor jött ki a vízből, látta, hogy megnyílik a menny, és leszáll rá a Lélek mint egy galamb; a mennyből pedig hang hallatszott: "Te vagy az én szeretett Fiam, benned gyönyörködöm."

Jézus ment Jánoshoz! Persze mondhatjuk, hogy a Jordánt nehezebb lett volna Jézushoz vinni.
De akkor is Jézus ment, csakúgy, mint a megtérésünkkor. Jézus keres fel minket és nem mi találjuk meg Őt.
Más evangéliumból tudjuk, hogy János tétovázott mondva, hogy Jézusnak kellene bemerítenie őt.
János tehát tudta, hogy Jézus jóval nagyobb őnála.

Mennyire csodálatos lehetett látni a Szentlelket megnyugodni Jézuson és hallani, ahogyan az Atya bizonyságot tett Róla! Ennek a csodának mi is a részesei lehetünk, hiszen Jézus mirólunk is bizonyságot tesz az Atyánál és a Szent angyalok előtt, ha mi is jó bizonyságot teszünk Jézus mellett az emberek előtt.

Navigáció

[0] Üzenetek főoldala

[#] Következő oldal

Teljes verzió megtekintése