Evangélium > Biblia tanulmányozása

Márk evangéliuma kommentár

(1/4) > >>

Antee:
Itt írhattok hozzászólásokat.

Elisabeth:
14. Mennyivel inkább Krisztusnak a vére, a ki örökké való Lélek által önmagát áldozta fel ártatlanul Istennek: megtisztítja a ti lelkiismereteteket a holt cselekedetektől, hogy szolgáljatok az élő Istennek.
15. És ezért új szövetségnek a közbenjárója ő, hogy meghalván az első szövetségbeli bűnök váltságáért, a hivatottak elnyerjék az örökkévaló örökségnek ígéretét.
Zsid 9,14-15

22. Járuljunk hozzá igaz szívvel, hitnek teljességével, mint a kiknek szívök tiszta a gonosz lelkiismerettől,
23. És testök meg van mosva tiszta vízzel; tartsuk meg a reménységnek vallását tántoríthatatlanul, mert hű az, a ki ígéretet tett,
24. És ügyeljünk egymásra, a szeretetre és jó cselekedetekre való felbuzdulás végett,
Zsid 10,22-24

 :2smitten:

Elisabeth:

--- Idézet ---Ne felejtsük el, hogy imádkozáskor kivel is beszélünk...
--- Idézet vége ---

Mert ilyen főpap illett hozzánk: szent, ártatlan, szeplőtlen, aki a bűnösöktől elkülönített, és aki magasabbra jutott az egeknél.
Zsid. 7:26.    

Mennyire igaz! Köszönöm Testvérem a gondolatokat!

 :2smitten:

Antee:
:2smitten:

Elisabeth:

--- Idézet ---Márk Evangéliuma 1,12
"A Lélek pedig azonnal kivitte a pusztába."

Az ezelőtti igerészben láthattuk, egy csodálatos bizonyságot az Atyától és a Szent szellem megnyugvását Jézuson.
Ahogy azt mondani szokták, happy (vidám, boldog) pillanatok voltak azok!

Mégis azt láthatjuk, hogy ezután Jézus a pusztában kötött ki! Hogy lehet ez?
Mindenki megéli egyszer a pusztai időszakot, viszont az rajtunk múlik, hogy milyen hosszúra sikeredik!

A pusztai időszak lehet szép is. Hiszen ez az idő lehet épp arra van, hogy Istennel való kapcsolatunknak egy nagyobb értéket adjunk. Jézusnál azt olvashatjuk, hogy a 40. napon megéhezett. Csak a 40. napon olvashatjuk ezt, előtte nem volt éhes. Jól bírta igaz? A testét szolgává tette, hogy a lelke erős maradhasson.
Mózes is hasonlóképpen 40 napon keresztül volt Istennel és ő mondta, hogy nem csak kenyérrel él az ember, hanem mindabból, ami Isten szájából származik! A böjt nem az élelem megvonásával kezdődik, hanem az Istenhez való lépéssel.
--- Idézet vége ---

ÁMEN!

A pusztai, illetve sivatagi tartózkodásnak van egy nagyon mély értelme... Semmi, de semmi külsö tényezö nem fordíthatja el a mi figyelmünket Istenröl. Egyedül lenni közösségben Istennel, csendességben teljesen rá hagyatkozni, Hallani hangját minden zavaró zörej nélkül....

 :ima06:

Navigáció

[0] Üzenetek főoldala

[#] Következő oldal

Teljes verzió megtekintése