Szerző Téma: Félredobott testvérkapcsolat  (Megtekintve 8082 alkalommal)

0 Felhasználó és 1 vendég van a témában

Nem elérhető Elisabeth

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 7174
Re:Félredobott testvérkapcsolat
« Válasz #15 Dátum: 2012 Augusztus 10, 22:32:36 »
ÁMEN! kedves Petya testvérem!

Az a kérdés merül fel bennem ezzel kapcsolatban, (mivel itt arról van szó, hogy mééég nem terem gyümölcsöt a fa), hogy mi van akkor, ha már jócskán terem, de ez a gyümölcs élvezhetetlen, magyarul, rossz a gyümölcs?

 :?:
Taníts akaratod teljesítésére, mert te vagy Istenem! A te jó lelked vezéreljen az egyenes úton!
Zsolt 143,10

Nem elérhető Antee

 • Admin
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 22844
  • Alfa-Omega (keresztyén közösség)
Re:Félredobott testvérkapcsolat
« Válasz #16 Dátum: 2012 Augusztus 10, 23:36:36 »
Köszönöm Testvéreim a hozzászólásotokat.
Hozok egy igét, amely számomra nagyon sokat jelet:

Római levél 12,18    
Ha lehetséges, amennyire tőletek telik, éljetek minden emberrel békességben.

Úgy gondolom, van egy olyan határ, ahol a kapcsolatot fel kell áldozni a békesség oltárán.
Nem azt mondom hogy a testvért ne tekintsük testvérnek, hanem hogy ha már nem megy a békesség együtt, akkor legyen békesség külön.
"Halljátok az Úrnak beszédét, akik rettegtek az ő beszédére: így szólnak testvéreitek, akik titeket gyűlölnek, nevemért eltaszítanak: Jelenjék meg az Úrnak dicsősége, hogy lássuk örömötöket; de ők megszégyenülnek." (Ézsaiás 66,5)

Nem elérhető Elisabeth

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 7174
Re:Félredobott testvérkapcsolat
« Válasz #17 Dátum: 2012 Augusztus 11, 08:02:45 »
Teljesen egyetértek, kedves Antee!

Általában akkor következik be az a pont, amikor lehetetlenné válik az Ige alapján a beszélgetés az ötletelgetések  miatt, vagy át megy személyeskedésbe. Eljön az a pont, hogy szó, szót követ, és ha folytatjuk, akkor békétlenség egyre jobban erösödik. Ennek pedig nincs semmi értelme.

Monda azért Ábrám Lótnak: Ne legyen versengés közöttem és közötted, se az én pásztoraim között és a te pásztoraid között: hiszen atyafiak vagyunk. 9. Avagy nincsen-é előtted mind az egész föld? Válj el kérlek, tőlem; ha te balra tartasz, én jobbra megyek; ha te jobbra menéndesz, én balra térek.
1Móz 13,8-9

 :2smitten: :2smitten: :2smitten:
Taníts akaratod teljesítésére, mert te vagy Istenem! A te jó lelked vezéreljen az egyenes úton!
Zsolt 143,10

Nem elérhető torokildiko46

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 4513
  • http://ildiko-torok.blogspot.com/
Re:Félredobott testvérkapcsolat
« Válasz #18 Dátum: 2012 Augusztus 11, 08:28:43 »
Az ige szerint hol van az a pont, ahol meg kell szakítani a testvérkapcsolatot?


Kedves Anti!
 én viszont olvasva ezt az igét sokat gondolkoztam:
 Zsid : 12:14:
Kövessétek mindenki irányában a békességet és a szentséget, amely nélkül senki sem látja meg az Urat:
:019:


 viszont ez az ige is megtanít türelemre :
Máté:5:9:
Boldogok a békességre igyekezők: mert ők az Isten fiainak mondatnak.Köszönöm Testvéreim a hozzászólásotokat.
Hozok egy igét, amely számomra nagyon sokat jelet:

Római levél 12,18    
Ha lehetséges, amennyire tőletek telik, éljetek minden emberrel békességben.

Úgy gondolom, van egy olyan határ, ahol a kapcsolatot fel kell áldozni a békesség oltárán.
Nem azt mondom hogy a testvért ne tekintsük testvérnek, hanem hogy ha már nem megy a békesség együtt, akkor legyen békesség külön. igen van egy határ mikor már nem megy tovább: meg kell szakítani a kapcsolatot de szerintem tovább kell imádkozni érte hogy az Úr áldja meg és jusson értelemre hogy az IGE világosítsa meg  a szívet és elméjét ,
 :ima02:

Efézusbeliekhez írt levele » 5. fejezet
1
Legyetek annakokáért követői az Istennek, mint szeretett gyermekek:
2
És járjatok szeretetben, miképpen a Krisztus is szeretett minket, és adta Önmagát miérettünk ajándékul és áldozatul az Istennek, kedves jó illatul.
3
Paráznaság pedig és akármely tisztátalanság vagy fösvénység ne is neveztessék ti közöttetek, amint szentekhez illik;
4
Sem undokság, vagy bolond beszéd, vagy trágárság, melyek nem illenek: hanem inkább hálaadás.
5
Mert azt jól tudjátok, hogy egy paráznának is, vagy tisztátalannak, vagy fösvénynek, ki bálványimádó, nincs öröksége a Krisztusnak és Istennek országában.
6
Senki titeket meg ne csaljon üres beszédekkel; mert ezekért jő az Isten haragja a hitetlenség fiaira.
7
Annakokáért ne legyetek részesei ezeknek;
8
Mert valátok régen sötétség, most pedig világosság az Úrban: mint világosságnak fiai úgy járjatok.
9
(Mert a világosságnak gyümölcse minden jóságban és igazságban és valóságban van),
10
Meggondolván, mi legyen kedves az Úrnak.
11
És ne legyen közösségtek a sötétségnek gyümölcstelen cselekedeteivel, hanem inkább meg is feddjétek azokat;
12
Mert amelyeket azok titokban cselekesznek, éktelen dolog csak mondani is.
13
Mindezek pedig megfeddetvén, a világosság által napvilágra jőnek; mert minden, ami napvilágra jő, világosság.
14
Annakokáért mondja: Serkenj föl, aki aluszol és támadj fel a halálból, és felragyog tenéked a Krisztus.
15
Meglássátok annakokáért, hogy mimódon okkal járjatok, nem mint bolondok, hanem mint bölcsek:
16
Áron is megvegyétek az alkalmatosságot, mert a napok gonoszok.
17
Annakokáért ne legyetek esztelenek, hanem megértsétek, mi legyen az Úrnak akaratja.
18
És meg ne részegedjetek bortól, miben kicsapongás van; hanem teljesedjetek be Szent Lélekkel,
19
Beszélgetvén egymás között zsoltárokban és dícséretekben és lelki énekekben, énekelvén és dícséretet mondván szívetekben az Úrnak.
20
Hálákat adván mindenkor mindenekért a mi Urunk Jézus Krisztusnak nevében az Istennek és Atyának.
21
Engedelmesek legyetek egymásnak Isten félelmében.


 :026: :027: :028:


Jakab levél:5:16   Valljátok meg bűneiteket egymásnak és imádkozzatok egymásért, hogy meggyógyuljatok: mert igen hasznos az igaznak buzgóságos könyörgése. :ima02: :016:
Mert én tudom, hogy az én megváltóm él, és utoljára az én porom felett megáll.! Jób:19:25

Nem elérhető Antee

 • Admin
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 22844
  • Alfa-Omega (keresztyén közösség)
Re:Félredobott testvérkapcsolat
« Válasz #19 Dátum: 2012 Augusztus 12, 13:05:35 »
Természetesen testvérem, imádkozni kell értük. Sőt, még az ellenségeinkért is! :afro:
"Halljátok az Úrnak beszédét, akik rettegtek az ő beszédére: így szólnak testvéreitek, akik titeket gyűlölnek, nevemért eltaszítanak: Jelenjék meg az Úrnak dicsősége, hogy lássuk örömötöket; de ők megszégyenülnek." (Ézsaiás 66,5)

Nem elérhető Antee

 • Admin
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 22844
  • Alfa-Omega (keresztyén közösség)
Re:Félredobott testvérkapcsolat
« Válasz #20 Dátum: 2012 Augusztus 12, 13:24:10 »
Istennek sok gyermeke van, vagyis nekünk sok testvérünk van. A különbözőségünk leginkább a hitvallásunkban jelentkezik és a felekezeti hovatartozásban.

Ami engem nagyon-nagyon megszomorít, hogy ezekben a különbözőségekben sokszor megnyilvánul a testvérkapcsolat megszakítása és mindez Isten mögé bújva.

Az ember azt hiszi, hogy jó hozzáállás az, hogy ha elvett valamit Istentől hitben, akkor ahhoz úgy ragaszkodik, hogy képes bármit elpusztítani miatta, beleértve a testvéri kapcsolatokat is.
Gyakorlati formáját szerintem mindannyian már megismertük, ha valamiben a hit nem egyezik, akkor hirtelen a saját hitvallása mellé áll, ott, ahol meggyőződése szerint természetesen Isten is áll. A másik oldalon pedig marad az a testvér, aki meggyőződése szerint tévelyeg, hiszen ha Isten az ő zászlaja alatt áll, akkor a másik testvér életében már nem lehet ott. Pedig Isten mindenütt ott van, és számára a testvéri kapcsolat többet ér, mint a teológiai nézetek vagy azok a hitértelmezések, amellyel az Ő tökéletes váltságművéhez hozzáadni vagy elvenni nem lehet.

Bocsánat ha nem egyértelmű és tiszta az amit írtam.


"Halljátok az Úrnak beszédét, akik rettegtek az ő beszédére: így szólnak testvéreitek, akik titeket gyűlölnek, nevemért eltaszítanak: Jelenjék meg az Úrnak dicsősége, hogy lássuk örömötöket; de ők megszégyenülnek." (Ézsaiás 66,5)

Nem elérhető Ircsi

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 165
 • testvérnő
Re:Félredobott testvérkapcsolat
« Válasz #21 Dátum: 2012 Augusztus 12, 14:46:10 »
Békesség!

Római levél 12,18     
Ha lehetséges, amennyire tőletek telik, éljetek minden emberrel békességben.

Számomra is nagyon kedves ez az ige, magam is többször kaptam az Urtól.

Ján. 14,27
Békességet hagyok néktek; az én békességemet adom néktek: nem úgy adom én néktek, a mint a világ adja. Ne nyugtalankodjék a ti szívetek, se ne féljen!

Jézus békességet hagyot nékünk, nem a világét amely csak a földi dolgokban bízik, ha tele a has és a pénztálca akkor van békességük.A SZ.SZ. álltal a szíveinkbe kaptunk egy belső bizonyságot, hogy bármilyen is a körülményünk azt békességel tudjuk elviselni.A világ állandó békételenségben van, mert nem ismeri azt a békességet amit egyedül Jézus tud adni.

2 Kor. 5,18
Mindez pedig Istentől van, a ki minket magával megbékéltetett a Jézus Krisztus által, és a ki nékünk adta a békéltetés szolgálatát;
2 Kor. 5,19
Minthogy az Isten volt az, a ki Krisztusban megbékéltette magával a világot, nem tulajdonítván nékik az ő bűneiket, és reánk bízta a békéltetésnek ígéjét.

Nékünk adta a békéltetés szolgálatát,és reánk bízta a békéltetésnek ígéjét. Amely arra szólít törekedjünk mindenkivel békességben lenni. Bizony amikor az indulatok egy kissé elszaladnak nagyon nehéz ebben megállni.
Lehet haragudni, de ne menjen le a nap a mi haragunkal, fontos megbocsájtani és elengedni, mert ezeket a parancsokat kaptuk Jézustól.Sokszor hangsulyózza a szeretetet, a megbocsájtást, az elengedést,erre kell törekednünk.
Van olyan eset amikor valakivel nem jutunk egységre és annyira elfajul, hogy bünbeesés lessz a következménye akkor megengedhető, hogy ne társalogjuk vele amig jó belátásra nem tér.De itt sem az embert vetjük meg, hiszen ki az aki nem vétkezik? hanem a benne lakozó bűnt. Amivel nem vállalhatunk közösséget. Van amikor útjaink elvállnak, de akkor is törekedni kell, hogy békeségben történjen. Jó példa erre Ábrahám és Lót esete. Ábrahám a békés ellvállás kedvéért engedett Lótnak./ 1.Móz.13.-ban./ Sőt az amikor bajba került azonnal sietett a segítségére./ 1. Móz. 14- ben./
Ha megis hidegül egy testvéri kapcsolat, mindig az legyen szemünk elött, hogy egy véren válltottunk meg és e vér álltal testvérek vagyunk Jézus Krisztusban. Sőt a Mennyben is eggyütt leszünk. Szeretet álltal helyre tudunk állítani minden elromlott kapcsolatot, kölcsönösen megbocsájtva és elengedve.
Kedeves testvérek az életben én jól megtanultam megbecsülni a békességet,hogy mekora  nagy kincs is az.

Fil. 4,7
És az Istennek békessége, mely minden értelmet felül halad, meg fogja őrizni szíveiteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban.

Testvéri szeretettel Ircsi   :044:
Az Úr az én pásztorom, nem szűkölködöm!

Nem elérhető Elisabeth

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 7174
Re:Félredobott testvérkapcsolat
« Válasz #22 Dátum: 2012 Augusztus 12, 18:05:44 »
Istennek sok gyermeke van, vagyis nekünk sok testvérünk van. A különbözőségünk leginkább a hitvallásunkban jelentkezik és a felekezeti hovatartozásban.

Ami engem nagyon-nagyon megszomorít, hogy ezekben a különbözőségekben sokszor megnyilvánul a testvérkapcsolat megszakítása és mindez Isten mögé bújva.

Az ember azt hiszi, hogy jó hozzáállás az, hogy ha elvett valamit Istentől hitben, akkor ahhoz úgy ragaszkodik, hogy képes bármit elpusztítani miatta, beleértve a testvéri kapcsolatokat is.
Gyakorlati formáját szerintem mindannyian már megismertük, ha valamiben a hit nem egyezik, akkor hirtelen a saját hitvallása mellé áll, ott, ahol meggyőződése szerint természetesen Isten is áll. A másik oldalon pedig marad az a testvér, aki meggyőződése szerint tévelyeg, hiszen ha Isten az ő zászlaja alatt áll, akkor a másik testvér életében már nem lehet ott. Pedig Isten mindenütt ott van, és számára a testvéri kapcsolat többet ér, mint a teológiai nézetek vagy azok a hitértelmezések, amellyel az Ő tökéletes váltságművéhez hozzáadni vagy elvenni nem lehet.

Bocsánat ha nem egyértelmű és tiszta az amit írtam.

Teljesen egyetértek, kedves Anti testvérem!

A felekezetben való gondolkozás inkább eltávolít egymástól. Egységünk Jézus Krisztusban van, Aki a testté lett Ige. Nem olvasunk sehol sem a Bibliában arról, hogy Isten bármely felekezetet, vagy vallást alapított volna. Ha Jézus Krisztus lerombolta a falakat, akkor ne kezdjünk neki a kömüves munkának, hogy újra falakat építsünk. Szavához való hüséget szereti az ÚR és parancsolatainak megtartása a jele annak, hogy szeretjük-e Öt.

 :2smitten:

Taníts akaratod teljesítésére, mert te vagy Istenem! A te jó lelked vezéreljen az egyenes úton!
Zsolt 143,10

Nem elérhető Batiszrael

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 1864
Re:Félredobott testvérkapcsolat
« Válasz #23 Dátum: 2012 Augusztus 12, 20:21:28 »
A topik ciménél szerintem nincsen rosszabb, illetve csak egy van, a válás. Szóval a házassági válás után számomra a  második helyen szerepel. Most az a kérdés, hogy ki a testvérünk. Mert embereket becsaphatunk talán, de önmagunkat és Istent soha. Szóval ha van egy közösség, akkor nem mindenki szó szoros értelemben testvér. Ez attól függ, hogy hogyan viszonyulunk egymáshoz. Ez függ két ember kölcsönös szeretetén. Ha két ember szereti egymást, akkor az borzalmas dolog, ha a kapcsolat vége szakad. Legyen bármilyen indokkal. Ha nem fáj egy kapcsolat megszakadása, az már régen azt jelenti, hogy a felek meghidegültek egymás iránt. Egy közösségen belül nagyon sok olyan kapcsolat létezik, ami ilyen hidegfürdőhöz hasonlit, annyi halovány szeretet van mögötte, mint mikor valaki egy vadidegen embert szeret. Ha viszont a közösségben tényleg testvérek vannak, vagy vannak olyanok akik testvérek és közöttük bárminémű oknál fogva szakadás jön létre, az bizony nagy fájdalommal jár. Ez olyan, mint mikor valaki elvesziti a jobb kezét...
Ezekhez hasonló fájdalmakat élnek át a válás után lévők és sok testvér, akiknek kapcsolatot kellett felbontani, valamilyen oknál fogva.
Szerintem a határ ott van, amikor egy testvér a másikat terrorizálja, lelki félelemben vagy gyötrődésben tartja, ott szabad és kell is kapcsolatot bontani. Erre valóban nagyon jó eszközként szolgál az Ige kétélű éles kardként való használata, ám nem az ördög és a démonok ellen, hanem a testvér ellen. Amikor valaki Isten mögé bújva ahogy Antee nevezte Isten Igéjét felhasználva támadja a saját testvérét, az előbb-utóbb belehal. Ha nem is fizikálisan, de lelkileg mindenképpen. Átéltem már ilyet az életem folyamán nem kivánom senkinek sem, ezért én is békesség párti vagyok, és igyekszem kerülni a perpatvart amennyire csak lehet.

Nem elérhető torokildiko46

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 4513
  • http://ildiko-torok.blogspot.com/
Re:Félredobott testvérkapcsolat
« Válasz #24 Dátum: 2012 Augusztus 13, 10:14:27 »
Istennek sok gyermeke van, vagyis nekünk sok testvérünk van. A különbözőségünk leginkább a hitvallásunkban jelentkezik és a felekezeti hovatartozásban.

Ami engem nagyon-nagyon megszomorít, hogy ezekben a különbözőségekben sokszor megnyilvánul a testvérkapcsolat megszakítása és mindez Isten mögé bújva.

Az ember azt hiszi, hogy jó hozzáállás az, hogy ha elvett valamit Istentől hitben, akkor ahhoz úgy ragaszkodik, hogy képes bármit elpusztítani miatta, beleértve a testvéri kapcsolatokat is.
Gyakorlati formáját szerintem mindannyian már megismertük, ha valamiben a hit nem egyezik, akkor hirtelen a saját hitvallása mellé áll, ott, ahol meggyőződése szerint természetesen Isten is áll. A másik oldalon pedig marad az a testvér, aki meggyőződése szerint tévelyeg, hiszen ha Isten az ő zászlaja alatt áll, akkor a másik testvér életében már nem lehet ott. Pedig Isten mindenütt ott van, és számára a testvéri kapcsolat többet ér, mint a teológiai nézetek vagy azok a hitértelmezések, amellyel az Ő tökéletes váltságművéhez hozzáadni vagy elvenni nem lehet.

Bocsánat ha nem egyértelmű és tiszta az amit írtam.

   :igen:
De nagyon tiszta és egyértelmű amit írtál kedves Antee testvérem! :2smitten:

 valóban a sok felekezeti  hovatartozás és a teológiai nézetek miatt van!  Pedig EGY ISTEN IGÉJE VAN ! EGY URUNK VAN EGY AZ ATYÁNK, csak másképp értelmezi mindenki,
 de ha összhangban akarunk lenni az Isten igéjével, akkor csak el kell olvasni a Bibliát  és ha valami amit tanultam és hallottam nincs igy megirva az Isten Igéjében akkor Nem fogadom el :05: :05:

annyira egyszerű az egész csak néha túl bonyolítva van , és mik Istenre nézünk nem emberekre,nem egy szolgálót magasztalunk hanem az egyetlen Örök Istent, de ha elkalandozunk és levesszük a tekintetünket az Úrról akkor ez  történik,
de meg van irva hogy.
Zsidó levél:3:1:
   Annakokáért szent atyafiak, mennyei elhívásnak részesei, figyelmezzetek a mi vallásunknak apostolára és főpapjára, Krisztus Jézusra,
és ha nem hagyjuk el az Igét:
 zsidó: 4: 12:
Mert az Istennek beszéde élő és ható, és élesebb minden kétélű fegyvernél, és elhat a szívnek és léleknek, az ízeknek és a velőknek megoszlásáig, és megítéli a gondolatokat és a szívnek indulatait.
 csak Isten beszédére kell nekünk figyelni ami meg van irva, mert nem az én véleményem számít hanem Isten Igéje!!! :2smitten: :2smitten:

Mert én tudom, hogy az én megváltóm él, és utoljára az én porom felett megáll.! Jób:19:25

Nem elérhető Elisabeth

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 7174
Re:Félredobott testvérkapcsolat
« Válasz #25 Dátum: 2012 Október 23, 20:36:19 »
Úgy érzem, itt fel kell tennünk egy alapvetö kérdést…

Kihez tértünk meg? Egy teológiai irányzathoz, vagy az Örökkévaló Istenhez?
Ki váltott meg bennünket? Egy híres neves tanító, vagy Jézus Krisztus?
Ki vezet minket? A gyülekezet elöírásai, vagy a Szent Lélek?

Egység csak ott jöhet létre, ha az Örökkévaló Istenhez tértünk meg, elfogadtuk Jézus Krisztust, mint személyes Megváltót, és az életünket a Szent Lélek vezeti. Csak akkor és csak ilyen módon fogunk tudni egyek lenni. Egy értelemben, egy meggyözödésben, egy hitben törekszünk megismerni Urunkat, aki egyben mennyei Atyánk is, és aki által egyáltalán testvérek lehetünk.

A másik esetben, legjobb esetben egymás melletti megtürés lehetséges, rosszab esetben pedig viszálykodás, ellenségeskedés.

Kérlek azonban titeket atyámfiai, a mi Urunk Jézus Krisztus nevére, hogy mindnyájan egyképen szóljatok és ne legyenek köztetek szakadások, de legyetek teljesen egyek ugyanazon értelemben és ugyanazon véleményben.
1Kor 1,10

 :Jezus04: :265:
Taníts akaratod teljesítésére, mert te vagy Istenem! A te jó lelked vezéreljen az egyenes úton!
Zsolt 143,10

Nem elérhető Antee

 • Admin
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 22844
  • Alfa-Omega (keresztyén közösség)
Re:Félredobott testvérkapcsolat
« Válasz #26 Dátum: 2012 Október 23, 20:55:20 »
Tökéletesen egyetértek Erzsike.
"Halljátok az Úrnak beszédét, akik rettegtek az ő beszédére: így szólnak testvéreitek, akik titeket gyűlölnek, nevemért eltaszítanak: Jelenjék meg az Úrnak dicsősége, hogy lássuk örömötöket; de ők megszégyenülnek." (Ézsaiás 66,5)

Nem elérhető Elisabeth

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 7174
Re:Félredobott testvérkapcsolat
« Válasz #27 Dátum: 2012 Október 23, 21:16:52 »
 :2smitten:
Taníts akaratod teljesítésére, mert te vagy Istenem! A te jó lelked vezéreljen az egyenes úton!
Zsolt 143,10

Nem elérhető E.Edit

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 1427
Re:Félredobott testvérkapcsolat
« Válasz #28 Dátum: 2012 Október 24, 10:19:55 »
Természetesen egyetértek az előttem szólókkal,viszont egy másik szemszögből is elgondolkodtam a témán.
Ahhoz,hogy működjön egy testvérkapcsolat,azon dolgozni kell,nem megy csak úgy magától. Időt és energiát kell bele fektetni. Egy növény is csak akkor fejlődik szépen,ha gondozzák. A Nehémiás könyvével kezdtünk el most foglalkozni és azzal kezdődik,hogy érdeklődik az atyafiai iránt. Elgondolkodtam: vajon engem érdekel a testvérem egyáltalán? Vagy természetesnek veszem,hogy van,hogy egy hiten vagyunk és akkor ez már elég is? Hajlandó vagyok-e meghallgatni őt,ha kell? Vagy csak magammal,a saját nézeteimmel,gondjaimmal,kísértéseimmel...stb. vagyok elfoglalva? Feltudom-e adni a saját konfortzónámat azért,hogy közeledjem hozzá? Akarom-e megpróbálni az ő szemszögéből látni a dolgokat? Az is megtörténhet,hogy igei dolgokban egyetértünk,mégse működik a kapcsolat. Így hát félredobom. Olyan is előfordulhat,hogy bár én nyitok,a másik nem kér belőle. Akkor mi van?
Szerintem így is meglehet vizsgálni ezt a témát.
 :?: :104:
"Ne félj, csak higgyj!"  Márk ev.5:36/b

Nem elérhető Elisabeth

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 7174
Re:Félredobott testvérkapcsolat
« Válasz #29 Dátum: 2012 Október 24, 10:38:48 »
Kedves Edit!

Kérdésedre az Íge ad választ nekünk.

23. Felele Jézus és monda néki: Ha valaki szeret engem, megtartja az én beszédemet: és az én Atyám szereti azt, és ahhoz megyünk, és annál lakozunk.
24. A ki nem szeret engem, nem tartja meg az én beszédeimet: és az a beszéd, a melyet hallotok, nem az enyém, hanem az Atyáé, a ki küldött engem.

Jn 14,23-24

10. Ha az én parancsolataimat megtartjátok, megmaradtok az én szeretetemben; a miképen én megtartottam az én Atyámnak parancsolatait, és megmaradok az ő szeretetében.
11. Ezeket beszéltem néktek, hogy megmaradjon ti bennetek az én örömem és a ti örömetek beteljék.
12. Ez az én parancsolatom, hogy szeressétek egymást, a miképen én szerettelek titeket.

Jn 15,10-12

Tehát az egymás iránti szeretet nem szivesség, hanem Jézus Krisztus parancsolata. Ha valaki nem engedelmeskedik, annak az ÚRral kell majd elszámolni. A mi feladatunk engedelmeskedni Szavának.

 :2smitten:
Taníts akaratod teljesítésére, mert te vagy Istenem! A te jó lelked vezéreljen az egyenes úton!
Zsolt 143,10