Evangélium > Fiataloknak

Alkohol fogyasztás

(1/12) > >>

Antee:
Nagyon sokféle alkohol létezik, egészen gyengéktől a nagyon magas százalékig.
Ha alkoholt fogyasztunk, milyen célból tehetjük ami még nem visz bűnbe?
Nem csupán a mennyiség lehet bűn, hanem a cél is.

bacsipista:
Megtérésem előtt az alkoholról ezt tartottam:

"Kis mértékben gyógyszer, nagy mértékben orvosság"

Továbbá azt vallottam, hogy az alkohol ellenség, és én utálom az ellenséget. Ezért ott pusztítom ahol érem.

Elisabeth:
Kedves Testvéreim!

Elsösorban a "cél" a fontos, ami a mennyiséget is meghatározza!

Vannak olyan túlbuzgó keresztények, akik még Melkisédek Királyát (az Igazság Királya szószerint lefordítva) is hazaküldenék: "Mit akarsz itt a borral, mi nem iszunk alkoholt!"

Vagy Jézus Krisztust is kitennék a gyülekezet ajtaja elé, mert az utolsó estén a széder vacsorán bort kínált tanítványainak is.

Vannak valóban az Ígében olyan utasítások is, amelyek adott esetben tiltották a bor ivását. De ismétlem adott esetben, és nem általánosítva.

 :2smitten:

bacsipista:
A cél, kellemesebbé tenni az életet. Egy kis alkohol jó kedvre derít.
Eddig nincs is baj.

De ha csak akkor van jókedvem, amikor alkoholt fogyasztok és ez már kell és szükséges, akkor illene megállni és elgondolkodni rajta.

Elisabeth:

--- Idézet ---De ha csak akkor van jókedvem, amikor alkoholt fogyasztok és ez már kell és szükséges, akkor illene megállni és elgondolkodni rajta.
--- Idézet vége ---
Mennyire igaz!

Semmiképpen sem szeretnék senkit sem a borivásra buzdítani, csupán az a szándékom, hogy ebben a kérdésben is Isten akaratára figyeljünk.

Számos undorító bün abból következett a Biblia idejében is, ha leitták magukat és mámorosok lettek a bórtol. Nem is kerülte el Isten haragját az ilyen förtelmes bün.

Ám, mint mindenben, itt is az Íge mérvadó, és nem pedig emberi ötletelgetések. "Ne idd, ne edd, ne nyúlj hozzá...." stb....

Az Ígében arról is olvasunk, hogy Isten alkotás áldás a mi életünkre:

13. Ímé, napok jőnek, ezt mondja az Úr, és ott éri a szántó az aratót, a szőlőtaposó a magvetőt. És a hegyek musttal csepegnek, a halmok pedig mind megáradnak.
14. És hazahozom a fogságból az én népemet, az Izráelt, és fölépítik az elpusztult városokat, és lakoznak bennök. Szőlőket plántálnak és iszszák azok borát, és kerteket csinálnak és eszik azoknak gyümölcsét.
15. És elplántálom őket az ő földjökbe; és nem szaggattatnak ki többé az ő földjökből, a melyet adtam nékik, azt mondja az Úr, a te Istened!
Ám 9,13-15

Füvet sarjasztasz az állatoknak, növényeket a földművelő embernek, hogy kenyeret termeljen a földből, 15. és bort, ami felvidítja az ember szívét, és ragyogóbbá teszi arcát az olajnál, a kenyér pedig erősíti az ember szívét.
Zsolt 104,14-15

És harmadnapon menyegző lőn a galileai Kánában; és ott volt a Jézus anyja; 2. És Jézus is meghivaték az ő tanítványaival együtt a menyegzőbe. 3. És elfogyván a bor, a Jézus anyja monda néki: Nincs boruk. 4. Monda néki Jézus: Mi közöm nékem te hozzád, oh asszony? Nem jött még el az én órám. 5. Mond az ő anyja a szolgáknak: Valamit mond néktek, megtegyétek. 6. Vala pedig ott hat kőveder elhelyezve a zsidók tisztálkodási módja szerint, melyek közül egybe-egybe két-három métréta fér vala. 7. Monda nékik Jézus: Töltsétek meg a vedreket vízzel. És megtölték azokat színig. 8. És monda nékik: Most merítsetek, és vigyetek a násznagynak. És vittek. 9. A mint pedig megízlelé a násznagy a borrá lett vizet, és nem tudja vala, honnét van, (de a szolgák tudták, a kik a vizet merítik vala), szólítá a násznagy a vőlegényt, 10. És monda néki: Minden ember a jó bort adja fel először, és mikor megittasodtak, akkor az alábbvalót: te a jó bort ekkorra tartottad. 11. Ezt az első jelt a galileai Kánában tevé Jézus, és megmutatá az ő dicsőségét; és hivének benne az ő tanítványai.
Jn 2,1-11

 :2smitten:

Navigáció

[0] Üzenetek főoldala

[#] Következő oldal

Teljes verzió megtekintése