Szerző Téma: beszélgessünk a minden napjainkról  (Megtekintve 1683 alkalommal)

0 Felhasználó és 1 vendég van a témában

Nem elérhető torokildiko46

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 4531
  • http://ildiko-torok.blogspot.com/
beszélgessünk a minden napjainkról
« Dátum: 2012 Szeptember 12, 12:42:11 »
Áldott testvéreim!
 ezt a témát azért hoztam mert azonkívül hogy keresztények vagyunk , emberek vagyunk mik is , vannak harcaink , kudarcaink,  nehézségeink , és sok minden , és gondolom hogy ezekről is beszélni kell mert nem csak Happy a keresztény élet :nem:
van egy ige:

János Evangéliuma:16:33   Azért beszéltem ezeket néktek, hogy békességetek legyen én bennem. E világon nyomorúságtok lészen; de bízzatok: én meggyőztem a világot.
 és az Úr Jézus is az imában kérte az Atyát hogy:
János Evangéliuma:17:15   Nem azt kérem, hogy vedd ki őket e világból, hanem hogy őrizd meg őket a gonosztól.

szóval szeretném hogy ide írjátok be  a minden napi harcokat  gondokat , stb. és beszélgessünk ezekről , és épüljünk egymás hite által! :265: :175: :047:


 :104:


 :026:
Mert én tudom, hogy az én megváltóm él, és utoljára az én porom felett megáll.! Jób:19:25

Nem elérhető torokildiko46

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 4531
  • http://ildiko-torok.blogspot.com/
Re:beszélgessünk a minden napjainkról
« Válasz #1 Dátum: 2013 Augusztus 06, 09:25:46 »
Veszni hagyják legelőm nyáját!   
Őrálló hangja

A testies evangélium
Viseljetek gondot tehát magatokra és az egész nyájra, amelynek őrízőivé tett titeket a Szent Szellem, hogy legeltessétek Isten egyházát, amelyet Ő Fiának vére által szerzett!
Tudom, hogy távozásom után gonosz farkasok jönnek közétek, akik nem kímélik a nyájat, sőt közületek is támadnak majd férfiak, akik fonák dolgokat beszélnek, hogy magukhoz vonzzák a tanítványokat. ApCs. 20,28-30
Kérve kérlek az Örökkévaló/Isten és a Messiás Jesua/Krisztus Jézus előtt, aki ítélni fog élőket és holtakat, az Ő megjelenésekor - és királyságára kérlek: Hirdesd a Szót, állj elő vele, alkalmas és alkalmatlan az időben, feddj, ints, biztass teljes türelemmel és tanítással!
Mert lesz idő, amikor az egészséges tanítást nem viselik el, hanem saját kívánságaik szerint gyüjtenek maguknak tanítókat akik csiklandozzák füleiket.
Az igazságtól elfordítják a fülüket de a mondákhoz/kitalálmányokhoz odafordulnak. 2.Tim. 4,1-4

Ha az ember mérlegeli a modern karizmatikus/evangélikus egyházakban történő dolgokat, arra a következtetésre jut, hogy a hívők többségének ezekben a körökben egyáltalán nincsen tudatában, mely időkben élünk ma. Jóllehet e végidő jelei egyszerűen felismerhetők, de úgy látszik sok hívő képtelen ezt látni.

A fő jele a mi dicsőséges Urunk és Megmentőnk hamari visszajövetelének a zsidók visszatérése a Föld négy 'sarkából' Izráel földjére. A zsidó ország helyreállításának ténye kell hogy tudatosítsa bennünk: ezen végidő utolsó napjait éljük.

A végső napokban széleskörű megtévesztés lesz. Hamis próféták lépnek elő és elvonják a hívőket az "egészséges tanítás útjáról". A hamis tanítás célja az lesz, hogy az emberek kívánságait kielégítsék. A tanítások központjában az "én, nekem, enyém" irányzat van. Az ember a kívánságaival van a fókuszban.
A testies evangélium magja az önszeretet.

Az USA-ban egy mega-gyülekezet vezetőjét megkérdezték arról a gyakorlatról, hogy a vasárnapi istentiszteleten nem prédikál Isten Szava alapján, hanem könnyen emészthető komédiákat kínál. Válasza a következő volt: Azt kell adnunk az embereknek amit akarnak!

Mégha a hívők el is hiszik, hogy az utolsó idők végén vagyunk -, melynek másik fő jele a hamis apostolok és próféták fellépése - képtelenek felismerni kik azok és hol működnek.

Az egyik legutóbbi leleplezés a Charisma Magazin kiadója, J. Lee Grady írásából került napfényre. Nagyon bátran foglalt állást az alábbi dolgokkal szemben:

Híres keresztények halálos vírusa J. Lee Grady, 2007. julius 27.
Némely prédikátor olyan bánásmódot vár el mint egy rock sztár. Ha Pál apostol ma élne kővel dobálnák meg...
Piros szőnyeg, limuzin és kíséret az előadónak. A 'híresség-vírusnak' egy új fajtája terjed az egyház szegmentjein.
Mi ez a betegség ami Krisztus Testén terjed? Minden amit tudok az, hogy Isten szomorú e szégyenteljes testiesség miatt.

2007-ben egy testvérnő Texas-ban érdeklődött egy prédikátornő után, hogy a konferenciáján beszélne-e. Az asszisztense egy listát faxolt vissza az elvárásokkal - amiket teljesíteni kell ahhoz, hogy eljöjjön. A lista (követelés) a következőket tartalmazta:
a.. egy ötszámjegyű honorárium (dollárban! megj. ford.)
b.. 10.000 $ értékben kerozin a magán repülőjébe
c.. egy manikűrös és fodrász
d.. egy lakosztály egy ötcsillagos hotelban
e.. egy luxuskocsi a hotelhoz

Ezek után csodálkozom hogyan tudott Pál, Timóteus vagy Priscilla olyan sok ember felé szolgálni Efézusban, Korinthusban és Thessalonikiben. Hogyan élhették túl manikűrös nélkül ha letört a körmükből mialatt szolgáltak vagy a betegekre helyezték kezüket?
Megkönnyebbülten vettem tudomásul, hogy nem követelt a híres prédikátornő fegyveres testőrt - mert talán kéretlenül beugrottam volna Rolls-Royce kocsijába és mondtam volna néhány szót neki.

Még rosszabb is van: Egy karizmatikus konferencián egy városban a keleti partnál, felállt a helyi pásztor a pódiumra és tudatta a nagy létszámú hallgatósággal, a vendég prédikátor több mint egy apostol. Akkor felszólította a jelenlévőket hogy hajoljanak meg a vendég előtt. Ez az egyetlen módja annak, hogy a kenetet megkaphasd! - magyarázta és maga is meghajolt. A gyülekezetnek a 80%-a azonnal a padlóra vágta magát. Azon kevesek akik kellemetlenül érezték magukat e sajátságos szellemi ellenőrzés miatt vagy elhagyták a helyiséget vagy csendben protestálva állva maradtak.

Tehát manapság nem elég már a híres prédikátorok egoizmusát kielégíteni midőn az ember úgy bánik velük mint egy rock sztárral - elvárják tőlünk, hogy imádjuk őket.

Némely helyen a velük való beszélgetésért nagy összegeket kell fizetni.
Egy déli városban, egy nagyon neves prédikátor arról ismert, hogy öt- vagy nyolc- perces tanácsadó beszélgetést drágán megfizettet. 'Isten szolgája' a Péld. 18,16-ot idézi: Az ember ajándéka tág teret nyit és az előkelők elé juttatja. Ezzel indokolja bizarr követelését. Kis fizetésű emberek ne is jelentkezzenek.
Ez a mód a leprásokat, vak koldusokat, asszonyokat Samáriából vagy más kitaszítattakat - akiket Jesua/Jézus fizetség nélkül gyógyított meg - kizárná.

Mi lett az amerikai egyházból? Mi ez a betegség ami a Messiás/Krisztus Testén terjed? Nem is tudom, hogy kit kell inkább bűnösnek látnom: A nárcisztikus szolgákat akik a figyelem középpontjában akarnak szerepelni, vagy a szellemileg igénytelen tömegeket, melyek ezeket az arogáns embereket ingatag talapzatra állítják. Minden amit tudok, hogy az Örökkévaló szomorú e szégyenteljes testiesség miatt!

Milyen messze vagyunk az Újszövetség hiteles tanításától! Saul/Pál, aki az apostoli kenetet birtokolja, de magát gyakran szolgának nevezi, a következőt mondta a thesszalonikaiaknak: Mivel így vonzódtunk hozzátok, készek voltunk odaadni nektek nemcsak Isten evangéliumát, hanem a saját lelkünket/életünket is, mert annyira megszerettünk titeket. 1.Thessz. 2,8

Az újszövetségi kereszténység alázatos, önzetlen és hiteles. És azok akiknek az igazság hirdetése a feladatuk nem önző nyerészkedésből vagy hatalom és elismerés utáni vágyból szolgálnak.
Isten segítsen, hogy felszámoljuk a hamis apostolokat és hamis tanítókat, akik az amerikai egyházat megbetegítik az ő ember központú és pénzre összpontosított eretnekségeikkel.

SOURCE: http://www.charismanews.comA materializmus evangéliuma
Hihetetlen, hogy szellemi vezetők így viselkednek - mint ahogy ez a sokkoló dokument igazolja. Természetesen nem szellemi vezetők ők, sokkal inkább testi vezetők.
Milyen más a bibliai felhívás hívőkhöz és vezetőkhöz - egy olyan életre, ami az igazi evangéliumhoz méltó. Jesua/Jézus aki az egyház feje, hogyan utasította követeit amikor kiküldte őket, hogy az evangéliumot prédikálják?:
Menjetek el, és hirdessétek, mondván: elközelített a Mennyek királysága!
Betegeket gyógyítsatok, halottakat támasszatok fel, leprásokat tisztítsatok, démonokat űzzetek ki! Ajándékként kaptátok, ajándékként adjátok! Ne szerezzetek se aranyat, se ezüstöt, se rézpénzt az övetekbe. Mt. 10,7-9
Ne aggódjatok tehát mondván: Mit együnk? - vagy: Mit igyunk? - vagy: Mit öltsünk magunkra?
Mindezt a pogányok kérdezgetik; a ti mennyei Atyátok tudja, hogy minderre szükségetek van.
De keressétek először Isten királyságát és az Ő igazságát, és ezek is mind ráadásul megadatnak nektek. Mt. 6,31-33

A következőket mondta Saul/Pál apostol:
Valóban nagy nyereség a kegyesség megelégedéssel, mert semmit sem hoztunk a világba, nem is vihetünk ki semmit belőle. De ha van élelmünk és ruházatunk, elégedjünk meg vele. Akik pedig meg akarnak gazdagodni, kísértésbe meg csapdába, sok esztelen és káros kívánságba esnek, amelyek az embereket pusztulásba és romlásba döntik. 1.Tim. 6,6-9

Mindezek a balga, pénz és hatalom éhes vezetők szégyent hoznak Istenre és az igaz evangéliumra. Testies viselkedésükkel visszaélnek és Isten tiszta Szavát elutasítják.
EGY SÓTLAN ÉS HASZONTALAN EGYHÁZ
Dr. Derek Prince írja egyik könyvében, hogy az egyház ugyanolyan lett mint a világi társadalom. Szinte nincs különbség. Azt mondja, hogy ugyanolyan sok bibliátlan válás és újraházasodás van az egyházban mint kint a világban. Mivel megengedtük, hogy a bűn bejöjjön, és Isten parancsolatainak nem engedelmeskedtünk, megsértettük a bizonyságtételt és a világi társadalom számára mint alternatív életmód - hitelét vesztette.
Az Úr szava passzol ezen állapotra: Ti vagytok a Föld sója. Ha pedig a só megízetlenül, mivel lehetne ízét visszadni? Semmire sem való már, mint arra, hogy kidobják és eltapossák az emberek. Mt. 5,13

Csoda, hogy a világ e részein (Amerika, Európa, ford.) a kereszténység visszaesésben van? Beteg és haldokló páciens a keresztények sokasága. Egyre több egyházi épület (templom) vár Európában eladásra, többek között szülövárosomban Koppenhágában 10 Lutheránus templom. Sokat már eladtak és fitness studiónak használják. Az egyik oltárán a következő olvasható: "Isten nem él már itt".
Az iszlám és más vallások mint a buddhizmus egyre szélesebb teret nyernek. Németországban a dalai láma egy héten át minden este 10.000 embert vonzott.

A nyugateurópai kereszténység egy gyenge humanista édes leves és nagy a veszélye annak, hogy Laodicea egyházzá váljon, amiről az Úr a következőt mondja: ... Bárcsak hideg volnál vagy forró! Így mivel langyos vagy, és sem forró sem pedig hideg, kiköplek a számból. Jel. 3,15-16

Istennek legyen hála azokért akik kiállnak és felemelik hangjukat. Istennek legyen hála az olyan emberekért mint a Charisma Magazin kiadója J. Lee Grady testvér. Továbbiakban bátorítást kaptam Thomas E. Trask pásztor kijelentései által, aki az Assemblies of God/USA püspöke volt - de kilépett ebből az egyházból. Röviden lemondó leveléből:
Időt vettem arra, hogy az Úr tanácsát keressem és útmutatását megkapjam. Búcsúbeszédében Trask bátorította a világ legnagyobb pünkösdi denominációját (Assemblies of God) az igazsághoz való hűségre és a bűnöknek minden formáját elutasító állásfoglalásra.
Amit ma Amerika sok egyháza kínál egy új vallás amely garantálja, hogy nincs pokol és nem követeli meg a szentséget - mondotta Trask. Egy erőtlen, gerinctelen kereszténység amelyik nem konfrontálódik a bűnökkel, félvén hogy megítéltetik. Ez egy tehetetlen evangélium amire az emberek azt mondják: minden oké.
Mennyire aktuálisak Saul/Pál apostol szavai: Mert lesz idő, amikor az egészséges tanítást nem viselik el, hanem saját kívánságaik szerint gyüjtenek maguknak tanítókat akik csiklandozzák füleiket. 2.Tim. 4,3

Johannes Facius

Fordította: Katharina Becker
www.zsidok-keresztenyek.eu
Ágak az Olajfában
Mert én tudom, hogy az én megváltóm él, és utoljára az én porom felett megáll.! Jób:19:25

Nem elérhető bacsipista

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 5969
  • Keresztény kincskereső
Re:beszélgessünk a minden napjainkról
« Válasz #2 Dátum: 2013 Augusztus 06, 23:22:55 »
Találtam egy bizonyságot, amit édemes a mellékelt videón megnézni, meghallgatni, elolvasni és elgondolkodni az elhangzottakon. Mert sajnos mindennaposak a szinlelések. A gyülekezetben hívőnek látszani, azon kívül világinak maradni.

Ne szinleld többé, hogy keresztény vagy - Zoe bizonysága

Zoe Williams bizonyságot tesz Isten kegyelméről, amely megmentette az életét a képmutató kereszténységtől. Ebben a videóban bizonyságot tesz arról, hogy sokáig valaki másnak állította be magát, mint aki valójában volt.
Zoe és férje Kevin Williams az angliai Manchesterben élnek és ott szolgálnak

http://www.youtube.com/watch?v=Z6hIzRaCk38#ws
"Minden szabad nekem, de nem minden használ. Minden szabad nekem, de ne váljak semminek a rabjává." 1Korintus 6,12

Nem elérhető torokildiko46

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 4531
  • http://ildiko-torok.blogspot.com/
Re:beszélgessünk a minden napjainkról
« Válasz #3 Dátum: 2013 Augusztus 18, 15:21:02 »
Találtam egy bizonyságot, amit édemes a mellékelt videón megnézni, meghallgatni, elolvasni és elgondolkodni az elhangzottakon. Mert sajnos mindennaposak a szinlelések. A gyülekezetben hívőnek látszani, azon kívül világinak maradni.

Ne szinleld többé, hogy keresztény vagy - Zoe bizonysága

Zoe Williams bizonyságot tesz Isten kegyelméről, amely megmentette az életét a képmutató kereszténységtől. Ebben a videóban bizonyságot tesz arról, hogy sokáig valaki másnak állította be magát, mint aki valójában volt.
Zoe és férje Kevin Williams az angliai Manchesterben élnek és ott szolgálnak

http://www.youtube.com/watch?v=Z6hIzRaCk38#ws igazad volt kedves Pista  testvérem érdemes megnézni! :thanks: :028: :026: :027:
Mert én tudom, hogy az én megváltóm él, és utoljára az én porom felett megáll.! Jób:19:25

Nem elérhető torokildiko46

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 4531
  • http://ildiko-torok.blogspot.com/
beszélgessünk a minden napjainkról
« Válasz #4 Dátum: 2013 Október 07, 09:31:29 »
 :2smitten: :2smitten: :2smitten:
Mert én tudom, hogy az én megváltóm él, és utoljára az én porom felett megáll.! Jób:19:25