Szerző Téma: Jézus szava és cselekedete  (Megtekintve 2298 alkalommal)

0 Felhasználó és 1 vendég van a témában

Nem elérhető Antee

 • Admin
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 22843
  • Alfa-Omega (keresztyén közösség)
Jézus szava és cselekedete
« Dátum: 2012 Szeptember 28, 20:56:29 »
Áldott Testvéreim,

ezen a helyen sorra vehetjük Jézus bölcsességének a megnyilvánulásait és azon cselekedeteit, amelyeket tanulságul és jelül hagyott az Örökkévaló számunkra. A topic célja továbbá hogy a változatlan Istent mutassuk be az olvasóknak.
"Halljátok az Úrnak beszédét, akik rettegtek az ő beszédére: így szólnak testvéreitek, akik titeket gyűlölnek, nevemért eltaszítanak: Jelenjék meg az Úrnak dicsősége, hogy lássuk örömötöket; de ők megszégyenülnek." (Ézsaiás 66,5)

Nem elérhető Antee

 • Admin
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 22843
  • Alfa-Omega (keresztyén közösség)
Re:Jézus szava és cselekedete
« Válasz #1 Dátum: 2012 Szeptember 28, 20:58:43 »
"Mert könnyebb a tevének a tű fokán átmenni, hogynem a gazdagnak az Isten országába bejutni."
Lukács evangéliuma 18,25

Hogyan van ez tehát? Kik üdvözülhetnek? Tehetünk-e ezért valamit?
"Halljátok az Úrnak beszédét, akik rettegtek az ő beszédére: így szólnak testvéreitek, akik titeket gyűlölnek, nevemért eltaszítanak: Jelenjék meg az Úrnak dicsősége, hogy lássuk örömötöket; de ők megszégyenülnek." (Ézsaiás 66,5)

Nem elérhető Elisabeth

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 7159
Re:Jézus szava és cselekedete
« Válasz #2 Dátum: 2012 Szeptember 28, 21:47:52 »
Ebben a kérdésben fontos Jézus Krisztus kijelentése:

34. Ne gondoljátok, hogy azért jöttem, hogy békességet bocsássak e földre; nem azért jöttem, hogy békességet bocsássak, hanem hogy fegyvert.
35. Mert azért jöttem, hogy meghasonlást támaszszak az ember és az ő atyja, a leány és az ő anyja, a meny és az ő napa közt;
36. És hogy az embernek ellensége legyen az ő házanépe.
37. A ki inkább szereti atyját és anyját, hogynem engemet, nem méltó én hozzám; és a ki inkább szereti fiát és leányát, hogynem engemet, nem méltó én hozzám.
38. És a ki föl nem veszi az ő keresztjét és úgy nem követ engem, nem méltó én hozzám.
39. A ki megtalálja az ő életét, elveszti azt; és a ki elveszti az ő életét én érettem, megtalálja azt.
40. A ki titeket befogad, engem fogad be; és a ki engem befogad, azt fogadja be, a ki engem küldött.
41. A ki befogadja a prófétát próféta nevében, prófétának jutalmát veszi; és a ki befogadja az igazat igaznak nevében, igaznak jutalmát veszi;
42. És a ki inni ád egynek e kicsinyek közül, csak egy pohár hideg vizet tanítvány nevében, bizony mondom néktek, el nem vesztheti jutalmát.

Mt 10,34-42

32. És elébe gyűjtetnek mind a népek, és elválasztja őket egymástól, miként a pásztor elválasztja a juhokat a kecskéktől.
33. És a juhokat jobb keze felől, a kecskéket pedig bal keze felől állítja.
34. Akkor ezt mondja a király a jobb keze felől állóknak: Jertek, én Atyámnak áldottai, örököljétek ez országot, a mely számotokra készíttetett a világ megalapítása óta.
35. Mert éheztem, és ennem adtatok; szomjúhoztam, és innom adtatok; jövevény voltam, és befogadtatok engem;
36. Mezítelen voltam, és megruháztatok; beteg voltam, és meglátogattatok; fogoly voltam, és eljöttetek hozzám.
37. Akkor felelnek majd néki az igazak, mondván: Uram, mikor láttuk, hogy éheztél, és tápláltunk volna? vagy szomjúhoztál, és innod adtunk volna?
38. És mikor láttuk, hogy jövevény voltál, és befogadtunk volna? vagy mezítelen voltál, és felruháztunk volna?
39. Mikor láttuk, hogy beteg vagy fogoly voltál, és hozzád mentünk volna?
40. És felelvén a király, azt mondja majd nékik: Bizony mondom néktek, a mennyiben megcselekedtétek egygyel az én legkisebb atyámfiai közül, én velem cselekedtétek meg.
41. Akkor szól majd az ő bal keze felől állókhoz is: Távozzatok tőlem, ti átkozottak, az örök tűzre, a mely az ördögöknek és az ő angyalainak készíttetett.
42. Mert éheztem, és nem adtatok ennem; szomjúhoztam, és nem adtatok innom;
43. Jövevény voltam, és nem fogadtatok be engem; mezítelen voltam, és nem ruháztatok meg engem; beteg és fogoly voltam, és nem látogattatok meg engem.
44. Akkor ezek is felelnek majd néki, mondván: Uram, mikor láttuk, hogy éheztél, vagy szomjúhoztál, vagy hogy jövevény, vagy mezítelen, vagy beteg, vagy fogoly voltál, és nem szolgáltunk volna néked?
45. Akkor felel majd nékik, mondván: Bizony mondom néktek, a mennyiben nem cselekedtétek meg egygyel eme legkisebbek közül, én velem sem cselekedtétek meg.
46. És ezek elmennek majd az örök gyötrelemre; az igazak pedig az örök életre.

Mt 25,32-46

 :Jezus04:

Taníts akaratod teljesítésére, mert te vagy Istenem! A te jó lelked vezéreljen az egyenes úton!
Zsolt 143,10

Nem elérhető Elisabeth

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 7159
Re:Jézus szava és cselekedete
« Válasz #3 Dátum: 2012 Szeptember 28, 23:24:28 »
Egy másik Ige, amit Jézus Krisztus mond:

32. Ímé eljő az óra, és immár eljött, hogy szétoszoljatok kiki az övéihez, és engem egyedül hagyjatok; de nem vagyok egyedül, mert az Atya velem van.
33. Azért beszéltem ezeket néktek, hogy békességetek legyen én bennem. E világon nyomorúságtok lészen; de bízzatok: én meggyőztem a világot.

Jn 16,32-33

 :2smitten:
Taníts akaratod teljesítésére, mert te vagy Istenem! A te jó lelked vezéreljen az egyenes úton!
Zsolt 143,10

Nem elérhető Antee

 • Admin
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 22843
  • Alfa-Omega (keresztyén közösség)
Re:Jézus szava és cselekedete
« Válasz #4 Dátum: 2012 Szeptember 28, 23:27:35 »
Ámen :2smitten:
"Halljátok az Úrnak beszédét, akik rettegtek az ő beszédére: így szólnak testvéreitek, akik titeket gyűlölnek, nevemért eltaszítanak: Jelenjék meg az Úrnak dicsősége, hogy lássuk örömötöket; de ők megszégyenülnek." (Ézsaiás 66,5)

Nem elérhető Antee

 • Admin
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 22843
  • Alfa-Omega (keresztyén közösség)
Re:Jézus szava és cselekedete
« Válasz #5 Dátum: 2012 Szeptember 28, 23:32:21 »
"Mert könnyebb a tevének a tű fokán átmenni, hogynem a gazdagnak az Isten országába bejutni."
Lukács evangéliuma 18,25

Hogyan van ez tehát? Kik üdvözülhetnek? Tehetünk-e ezért valamit?

A kérdést tovább boncolva, mi volt ez a hasonlat Jézus részéről? Olvastam még régebben olyan írást, amelyben a tű fokát egy helyhez kötötték, ahol a teve kénytelen volt leülni és úgy átcsúszni.
Nem ismerem annyira a történelmet, hogy ezt be tudnám azonosítani. Az én meglátásom szerint itt valóban a tűnek a fokáról lehet a szó, bár egyik héber testvérünk megnézhetné az eredeti héber forrásban hogy miképpen kell értenünk.

A tanítványok megdöbbenése is arra enged következtetni, hogy lehetetlen dolgot mondott Jézus. Éppen ezért olvashatjuk azt is, hogy ami embereknél lehetetlen, az Istennél lehetséges.

:2smitten:
"Halljátok az Úrnak beszédét, akik rettegtek az ő beszédére: így szólnak testvéreitek, akik titeket gyűlölnek, nevemért eltaszítanak: Jelenjék meg az Úrnak dicsősége, hogy lássuk örömötöket; de ők megszégyenülnek." (Ézsaiás 66,5)

Nem elérhető torokildiko46

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 4503
  • http://ildiko-torok.blogspot.com/
Re:Jézus szava és cselekedete
« Válasz #6 Dátum: 2012 Szeptember 28, 23:53:02 »
Kinek lehetséges minden???
 :019: :019: :?:

válasz az IGÉBEN:
Máté Evangéliuma:19:26   Jézus pedig rájuk tekintvén, monda nékik: Embereknél ez lehetetlen, de Istennél minden lehetséges.
Márk Evangéliuma:9:23   Jézus pedig monda néki: Ha hiheted azt, minden lehetséges a hívőnek.
Márk Evangéliuma:10:27   Jézus pedig rájuk tekintvén, monda: Az embereknél lehetetlen, de nem az Istennél; mert az Istennél minden lehetséges
Mert én tudom, hogy az én megváltóm él, és utoljára az én porom felett megáll.! Jób:19:25

Nem elérhető Elisabeth

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 7159
Re:Jézus szava és cselekedete
« Válasz #7 Dátum: 2012 Szeptember 28, 23:56:01 »
"Mert könnyebb a tevének a tű fokán átmenni, hogynem a gazdagnak az Isten országába bejutni."
Lukács evangéliuma 18,25

Hogyan van ez tehát? Kik üdvözülhetnek? Tehetünk-e ezért valamit?

A kérdést tovább boncolva, mi volt ez a hasonlat Jézus részéről? Olvastam még régebben olyan írást, amelyben a tű fokát egy helyhez kötötték, ahol a teve kénytelen volt leülni és úgy átcsúszni.
Nem ismerem annyira a történelmet, hogy ezt be tudnám azonosítani. Az én meglátásom szerint itt valóban a tűnek a fokáról lehet a szó, bár egyik héber testvérünk megnézhetné az eredeti héber forrásban hogy miképpen kell értenünk.

A tanítványok megdöbbenése is arra enged következtetni, hogy lehetetlen dolgot mondott Jézus. Éppen ezért olvashatjuk azt is, hogy ami embereknél lehetetlen, az Istennél lehetséges.

:2smitten:

Különbözö elméletek találhatók, talán kettöt megemlítenék:

1. Jeruzsálem köfalában volt egy kis nyílás, vagy kapu, ami olyan keskeny volt, hogy egy teve sohasem férhetett át rajta, csomaggal, vagy csomag nélkül.
http://www.livenet.de/themen/glaube/bibel/bibelstudium/lukasevangelium/138205-bibelstudium_lukas_181830.html

2.A Lukács evangéliuma ismeretes arám nyelven is az un. Peshita. "Itt a "Gamla" arám szó áll, ami a teve helyett jelenthet fonalat, kötelet is. Egyébbként, ha ezt a fordítást vesszük, akkor egy az orient gondolkozásban ismeretes szójátékkal találkozunk."
http://www.grundtexte.de/index.php?option=com_attachments&task=download&id=70

 :2smitten:

Taníts akaratod teljesítésére, mert te vagy Istenem! A te jó lelked vezéreljen az egyenes úton!
Zsolt 143,10

Nem elérhető torokildiko46

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 4503
  • http://ildiko-torok.blogspot.com/
Re:Jézus szava és cselekedete
« Válasz #8 Dátum: 2012 Szeptember 29, 00:02:21 »
"Mert könnyebb a tevének a tű fokán átmenni, hogynem a gazdagnak az Isten országába bejutni."
Lukács evangéliuma 18,25

Hogyan van ez tehát? Kik üdvözülhetnek? Tehetünk-e ezért valamit?


 
természetesen hogy tehetünk: Nézzük meg mit mond az Ige::

Máté Evangéliuma:19:25-30   A tanítványok pedig ezeket hallván, felettébb álmélkodnak vala, mondván: Kicsoda üdvözülhet tehát?

26
Jézus pedig rájuk tekintvén, monda nékik: Embereknél ez lehetetlen, de Istennél minden lehetséges.
27
Akkor felelvén Péter, monda néki: Ímé, mi elhagytunk mindent és követtünk téged: mink lesz hát minékünk?
28
Jézus pedig monda nékik: Bizony mondom néktek, hogy ti, akik követtetek engem, az újjá születéskor, amikor az embernek Fia beül az ő dicsőségének királyi székébe, ti is beültök majd tizenkét királyi székbe, és ítélitek az Izráel tizenkét nemzetségét.
29
És aki elhagyta házait, vagy fitestvéreit, vagy nőtestvéreit, vagy atyját, vagy anyját, vagy feleségét, vagy gyermekeit, vagy szántóföldjeit az én nevemért, mindaz száz annyit vészen, és örökség szerint nyer örök életet.
30
Sok elsők pedig lesznek utolsók, és sok utolsók elsők. :igen:


I. Korintus levél:15:2-   Amely által üdvözültök is, ha megtartjátok, aminémű beszéddel hirdettem néktek, hacsak nem hiába lettetek hívőkké.


II. Korintus levél:2:15-17:   Mert Krisztus jó illatja vagyunk Istennek, mind az üdvözülők, mind az elkárhozók között;

16
Ezeknek halál illatja halálra; amazoknak pedig élet illatja életre. És ezekre kicsoda alkalmatos?
17
Mert mi nem olyanok vagyunk, mint sokan, akik meghamisítják az Isten ígéjét; hanem tisztán, sőt szinte Istenből szólunk az Isten előtt a Krisztusban.


Apostolok Cselekedetei:4:12   És nincsen senkiben másban idvesség: mert nem is adatott emberek között az ég alatt más név, mely által kellene nékünk megtartatnunk.
Mert én tudom, hogy az én megváltóm él, és utoljára az én porom felett megáll.! Jób:19:25

Nem elérhető Elisabeth

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 7159
Re:Jézus szava és cselekedete
« Válasz #9 Dátum: 2012 Szeptember 29, 00:19:07 »
Köszönöm, Ildikó, hogy beidézted a további Ígét is.

Idézet
Jézus pedig rájuk tekintvén, monda nékik: Embereknél ez lehetetlen, de Istennél minden lehetséges.

Igen, Isten adhat hús szívet annak is, akinek meg volt keményedve a szíve. Nála nincs lehetetlen!

 :ima02:
Taníts akaratod teljesítésére, mert te vagy Istenem! A te jó lelked vezéreljen az egyenes úton!
Zsolt 143,10

Nem elérhető Antee

 • Admin
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 22843
  • Alfa-Omega (keresztyén közösség)
Re:Jézus szava és cselekedete
« Válasz #10 Dátum: 2012 Szeptember 29, 10:01:20 »
"Mert könnyebb a tevének a tű fokán átmenni, hogynem a gazdagnak az Isten országába bejutni."
Lukács evangéliuma 18,25

Hogyan van ez tehát? Kik üdvözülhetnek? Tehetünk-e ezért valamit?

A kérdést tovább boncolva, mi volt ez a hasonlat Jézus részéről? Olvastam még régebben olyan írást, amelyben a tű fokát egy helyhez kötötték, ahol a teve kénytelen volt leülni és úgy átcsúszni.
Nem ismerem annyira a történelmet, hogy ezt be tudnám azonosítani. Az én meglátásom szerint itt valóban a tűnek a fokáról lehet a szó, bár egyik héber testvérünk megnézhetné az eredeti héber forrásban hogy miképpen kell értenünk.

A tanítványok megdöbbenése is arra enged következtetni, hogy lehetetlen dolgot mondott Jézus. Éppen ezért olvashatjuk azt is, hogy ami embereknél lehetetlen, az Istennél lehetséges.

:2smitten:

Különbözö elméletek találhatók, talán kettöt megemlítenék:

1. Jeruzsálem köfalában volt egy kis nyílás, vagy kapu, ami olyan keskeny volt, hogy egy teve sohasem férhetett át rajta, csomaggal, vagy csomag nélkül.
http://www.livenet.de/themen/glaube/bibel/bibelstudium/lukasevangelium/138205-bibelstudium_lukas_181830.html

2.A Lukács evangéliuma ismeretes arám nyelven is az un. Peshita. "Itt a "Gamla" arám szó áll, ami a teve helyett jelenthet fonalat, kötelet is. Egyébbként, ha ezt a fordítást vesszük, akkor egy az orient gondolkozásban ismeretes szójátékkal találkozunk."
http://www.grundtexte.de/index.php?option=com_attachments&task=download&id=70

 :2smitten:Szia Testvérem, köszönöm az információt! :afro:
Megosztom veletek a gondolatmenetemet erről.

Jézus még akkor mondta mindezeket a tanítványainak, mikor még nem halt meg a bűneinkért.
Tehát még nem áldoztatott meg a bűneinkért, nem ment végbe a váltságáldozat. Tehát ebből arra következtetek, hogy lehetetlen volt az üdvösségre jutás.

Ha elfogadjuk azt, hogy a tű foka valami olyan dolgot jelöl ami számunkra lehetséges járható utat adna (még ha ugyan nehéz is), akkor azzal azt mondjuk, hogy Isten nélkül üdvösségre juthatunk.

Jézus talán nem azt akarta mondani ezzel a tű-teve példával, hogy:
"Jézus így válaszolt: "Én vagyok az út, az igazság és az élet; senki sem mehet az Atyához, csakis énáltalam."
János evangéliuma 14,6
"Halljátok az Úrnak beszédét, akik rettegtek az ő beszédére: így szólnak testvéreitek, akik titeket gyűlölnek, nevemért eltaszítanak: Jelenjék meg az Úrnak dicsősége, hogy lássuk örömötöket; de ők megszégyenülnek." (Ézsaiás 66,5)

Nem elérhető Elisabeth

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 7159
Re:Jézus szava és cselekedete
« Válasz #11 Dátum: 2012 Szeptember 29, 13:25:47 »
 :afro:

Még egy érdekes összefüggést látok itt az kijelentések között.

A gazdag ifjú szomorúan távozott, mert nem szeretett volna gazdagságától megválni.

24.Jézus ezt látva, így szólt: "Milyen nehezen mennek be az Isten országába azok, akiknek vagyonuk van….

29.Ő pedig ezt mondta nekik: "Bizony, mondom néktek, hogy senki sincs, aki elhagyta házát vagy feleségét, testvéreit, szüleit vagy gyermekeit az Isten országáért, 30. hogy ne kapná vissza sokszorosát már ebben a világban, a jövendő világban pedig az örök életet."

Lk 18,24;29-30

Tehát sokkal többet kaphatott volna, ha Jézusnak engedelmeskedik. A földi értékeit tartotta talán áldásnak?!   :254:

Nézzük meg azonban Zákeust, aki nem tartozott a szegények közé… Története pedig közvetlen az említett kijelentések után következik.

Talán bemutatja Jézus, hogy ami embereknél lehetetlen, Istennél lehetséges?

Tehát Zákeus is gazdag…

2Élt ott egy Zákeus nevű gazdag ember, aki fővámszedő volt….

Zákeus pedig előállt, és ezt mondta az Úrnak: "Uram, íme, vagyonom felét a szegényeknek adom, és ha valakitől valamit kizsaroltam, a négyszeresét adom vissza neki." 9. Jézus így felelt neki: "Ma lett üdvössége ennek a háznak: mivelhogy ő is Ábrahám fia. 10. Mert az Emberfia azért jött, hogy megkeresse és megtartsa az elveszettet."

LK 19,8-10

Tehát egy gazdagnak is lehetséges üdvözülni.

 :igen: :2smitten:

 
Taníts akaratod teljesítésére, mert te vagy Istenem! A te jó lelked vezéreljen az egyenes úton!
Zsolt 143,10

Nem elérhető Antee

 • Admin
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 22843
  • Alfa-Omega (keresztyén közösség)
Re:Jézus szava és cselekedete
« Válasz #12 Dátum: 2012 Szeptember 29, 14:11:18 »
Így van! :afro:
Az hogy mekkora vagyonunk van, nem befolyásolja az üdvösségünket. Lehet sok, lehet kevés, mindkét esetben lehet Jézusnál fontosabb.
Isten nem elégszik meg a második hellyel!

:2smitten:
"Halljátok az Úrnak beszédét, akik rettegtek az ő beszédére: így szólnak testvéreitek, akik titeket gyűlölnek, nevemért eltaszítanak: Jelenjék meg az Úrnak dicsősége, hogy lássuk örömötöket; de ők megszégyenülnek." (Ézsaiás 66,5)

Nem elérhető Elisabeth

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 7159
Re:Jézus szava és cselekedete
« Válasz #13 Dátum: 2012 Szeptember 29, 14:42:18 »
Teljesen egyetértek!

Csak annyit szeretnék hozzáfüzni, hogy a földi javak is sáfárságra adattak. El kell számolni azzal is az ÚR elött.

 :2smitten:
Taníts akaratod teljesítésére, mert te vagy Istenem! A te jó lelked vezéreljen az egyenes úton!
Zsolt 143,10

Nem elérhető Antee

 • Admin
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 22843
  • Alfa-Omega (keresztyén közösség)
Re:Jézus szava és cselekedete
« Válasz #14 Dátum: 2012 Szeptember 29, 14:56:58 »
:afro:

"Halljátok az Úrnak beszédét, akik rettegtek az ő beszédére: így szólnak testvéreitek, akik titeket gyűlölnek, nevemért eltaszítanak: Jelenjék meg az Úrnak dicsősége, hogy lássuk örömötöket; de ők megszégyenülnek." (Ézsaiás 66,5)