Szerző Téma: Isten akiben nincs változás!  (Megtekintve 4243 alkalommal)

0 Felhasználó és 1 vendég van a témában

Nem elérhető Antee

 • Admin
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 22844
  • Alfa-Omega (keresztyén közösség)
Isten akiben nincs változás!
« Dátum: 2012 Október 08, 10:49:19 »
Nap mint nap belebotlok olyan bizonyságokba, gyülekezetekbe, ahol új Istent mutatnak be!
Én köszönöm szépen, nem kérek az új Istenből, megelégszem a "régivel" is.

Új kijelentések, léleknek új hulláma, Istent szembe fordítják igéjével. Teli van Isten egyháza bálványokkal, hamis Istenképpel, nem igyekeznek, nem is akarják megismerni Istent!

Lukács evangéliuma 18,8
"Mondom nektek, hogy igazságot szolgáltat nekik hamarosan. De amikor eljön az Emberfia, vajon talál-e hitet a földön?"

"Halljátok az Úrnak beszédét, akik rettegtek az ő beszédére: így szólnak testvéreitek, akik titeket gyűlölnek, nevemért eltaszítanak: Jelenjék meg az Úrnak dicsősége, hogy lássuk örömötöket; de ők megszégyenülnek." (Ézsaiás 66,5)

Nem elérhető Elisabeth

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 7173
Re:Isten akiben nincs változás!
« Válasz #1 Dátum: 2012 Október 08, 13:24:03 »
Kedves Antee!

Tökéletesen egyetértek, és ha olvasom a Szent Írást az utolsó idökkel kapcsolatban nem is kecsegtet rószaszínü felhökkel...  :167:

Nemrégen hallottam egy prédikációban: "Hát igen, a Ószövetség Istene az ítélet Istene, az Újszövetség Istene a kegyelem Istene."

Ilyenkor azt kérdezem, tényleg nem olvassák az Írásokat?

Jézus a törvényt a Hegyi Beszédben megszigorította, a mércét még magasabbra emelte.

A ki megveti a Mózes törvényét, két vagy három tanubizonyságra irgalom nélkül meghal; 29. Gondoljátok meg, mennyivel súlyosabb büntetésre méltónak ítéltetik az, a ki az Isten Fiát megtapodja, és a szövetségnek vérét, melylyel megszenteltetett, tisztátalannak tartja, és a kegyelemnek Lelkét bántalmazza? 30. Mert ismerjük azt, a ki így szólt: Enyém a bosszúállás, én megfizetek, ezt mondja az Úr. És ismét: Az Úr megítéli az ő népét. 31. Rettenetes dolog az élő Istennek kezébe esni.
Zsid 10,28-31

 :2smitten:
Taníts akaratod teljesítésére, mert te vagy Istenem! A te jó lelked vezéreljen az egyenes úton!
Zsolt 143,10

Nem elérhető Antee

 • Admin
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 22844
  • Alfa-Omega (keresztyén közösség)
Re:Isten akiben nincs változás!
« Válasz #2 Dátum: 2012 Október 08, 13:30:11 »
Nincs Istenismerete az ilyennek, azért beszél zöldségeket.
"Halljátok az Úrnak beszédét, akik rettegtek az ő beszédére: így szólnak testvéreitek, akik titeket gyűlölnek, nevemért eltaszítanak: Jelenjék meg az Úrnak dicsősége, hogy lássuk örömötöket; de ők megszégyenülnek." (Ézsaiás 66,5)

Nem elérhető Elisabeth

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 7173
Re:Isten akiben nincs változás!
« Válasz #3 Dátum: 2012 Október 08, 13:34:05 »
Hát pont itt van a bibi, miért hallani manapság annyi zöldségféléket. Nincs Istenismeret. A Szentírás helyett bújják a különbözö könyveket, videókat, meg egyebeket, az Igét pedig csürik csavarják, mert még azt is meg akarják magyarázni, amit Isten szándékosan nem jelentett ki.

 :2smitten:
Taníts akaratod teljesítésére, mert te vagy Istenem! A te jó lelked vezéreljen az egyenes úton!
Zsolt 143,10

Nem elérhető Antee

 • Admin
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 22844
  • Alfa-Omega (keresztyén közösség)
Re:Isten akiben nincs változás!
« Válasz #4 Dátum: 2012 Október 08, 13:39:06 »
Igen!

2Timóteus 4,3    
Mert lesz idő, amikor az egészséges tanítást nem viselik el, hanem saját kívánságaik szerint gyűjtenek maguknak tanítókat, mert viszket a fülük.

"Halljátok az Úrnak beszédét, akik rettegtek az ő beszédére: így szólnak testvéreitek, akik titeket gyűlölnek, nevemért eltaszítanak: Jelenjék meg az Úrnak dicsősége, hogy lássuk örömötöket; de ők megszégyenülnek." (Ézsaiás 66,5)

Nem elérhető Elisabeth

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 7173
Re:Isten akiben nincs változás!
« Válasz #5 Dátum: 2012 Október 08, 13:47:18 »
Mennyire ismerte Timotheus a mai embert. Prófétai kijelentés ez!

Júdás is igen elörelátó:

Szeretteim, mivelhogy minden igyekezettel azon vagyok, hogy írjak néktek a közös üdvösség felől, kénytelen voltam, hogy intőleg írjak néktek, hogy tusakodjatok a hitért, a mely egyszer a szenteknek adatott. 4. Mert belopózkodtak valami emberek, a kik régen előre beírattak ezen ítéletre, istentelenek, kik a mi Istenünknek kegyelmét bujálkodásra fordítják, és az egyedüli Urat, az Istent, és a mi Urunkat, a Jézus Krisztust megtagadják...
 Ezek szennyfoltok a ti szeretetvendégségeiteken, tartózkodás nélkül veletek lakmároznak, magokat hízlalják; víztelen, szelektől hányt-vetett fellegek; elhervadt, gyümölcstelen, kétszer meghalt és tőből kiszaggatott fák; 13. Tengernek megvadult habjai, a magok rútságát tajtékozók; tévelygő csillagok, a kiknek a sötétség homálya van fenntartva örökre. 14. Ezekről is prófétált pedig Énok, a ki Ádámtól fogva a hetedik volt, mondván: Ímé eljött az Úr az ő sok ezer szentjével, 15. Hogy ítéletet tartson mindenek felett, és feddőzzék mindazok ellen, a kik közöttök istentelenek, istentelenségöknek minden cselekedetéért, a melyekkel istentelenkedtek, és minden kemény beszédért, a melyet az istentelen bűnösök szóltak ő ellene. 16. Ezek zúgolódók, panaszolkodók, a magok kívánságai szerint járók; szájok kevélységet szól, haszonlesésből személyimádók. 17. Ti azonban, szeretteim, emlékezzetek meg azokról a beszédekről, a melyeket a mi Urunk Jézus Krisztus apostolai mondottak. 18. Mert azt mondták néktek, hogy az utolsó időben lesznek csúfolódók, a kik az ő istentelen kívánságai szerint járnak. 19. Ezek azok, a kik különszakadnak, érzékiek, kikben nincsen Szent Lélek. 20. Ti pedig szeretteim, épülvén a ti szentséges hitetekben, imádkozván Szent Lélek által, 21. Tartsátok meg magatokat Istennek szeretetében, várván a mi Urunk Jézus Krisztusnak irgalmasságát az örök életre. 22. És könyörüljetek némelyeken, megkülönböztetvén őket. 23. Másokat pedig rettentéssel mentsetek meg, kiragadva őket a tűzből, és útálva még a ruhát is, a melyet a test beszennyezett. 24. Annak pedig, a ki titeket a bűntől megőrízhet, és az ő dicsősége elé állíthat feddhetetlenségben nagy örömmel, 25. Az egyedül bölcs Istennek, a mi megtartónknak, dicsőség, nagyság, erő és hatalom most és mind örökké. Ámen.

Júd 3-4; 12-25
   

   
Taníts akaratod teljesítésére, mert te vagy Istenem! A te jó lelked vezéreljen az egyenes úton!
Zsolt 143,10

Nem elérhető Antee

 • Admin
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 22844
  • Alfa-Omega (keresztyén közösség)
Re:Isten akiben nincs változás!
« Válasz #6 Dátum: 2012 Október 08, 13:56:14 »
Ámen!

Római levél 2,
23 Aki a törvénnyel dicsekszel, a törvény megszegésével gyalázod az Istent?
24 Bizony "miattatok káromolják az Isten nevét a pogányok között", úgy amint meg van írva.
"Halljátok az Úrnak beszédét, akik rettegtek az ő beszédére: így szólnak testvéreitek, akik titeket gyűlölnek, nevemért eltaszítanak: Jelenjék meg az Úrnak dicsősége, hogy lássuk örömötöket; de ők megszégyenülnek." (Ézsaiás 66,5)

Nem elérhető Elisabeth

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 7173
Re:Isten akiben nincs változás!
« Válasz #7 Dátum: 2012 Október 08, 14:00:26 »
Éredemes az elejét is megemlíteni ennek a fejezetnek.

Vagy megveted jóságának, elnézésének és türelmének gazdagságát, és nem veszed tudomásul, hogy téged az Isten jósága megtérésre ösztönöz? 5. Te azonban kemény szívvel és megtérés nélkül gyűjtesz magadnak haragot a harag napjára, amikor az Isten nyilvánvalóvá teszi, hogy igazságosan ítél. 6. Mert mindenkinek cselekedetei szerint fog megfizetni: 7. azoknak, akik állhatatosan jót cselekedve törekszenek dicsőségre, megbecsülésre, és halhatatlanságra, örök életet ad; 8. azoknak pedig, akik viszálykodók, akik ellenállnak az igazságnak, és a hamisságot követik, haraggal és bosszúállással fizet majd.
Róm 2,4-8

Isten türelme megtérésre kell ösztönözzön. Ha ez nincs, akkor nagyon, de nagyon félrecsúszott valami... :167:

 :2smitten:
Taníts akaratod teljesítésére, mert te vagy Istenem! A te jó lelked vezéreljen az egyenes úton!
Zsolt 143,10

Nem elérhető Elisabeth

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 7173
Re:Isten akiben nincs változás!
« Válasz #8 Dátum: 2012 Október 09, 10:22:13 »
Isten változhatatlan, és ígéretei is változhatatlanok! Pont ebben van a mi reménységünk és ez a hitünk alapja!

11. Kívánjuk pedig, hogy közületek kiki ugyanazon buzgóságot tanusítsa a reménységnek bizonyossága iránt mindvégiglen.
12. Hogy ne legyetek restek, hanem követői azoknak, a kik hit és békességes tűrés által öröklik az ígéreteket.
13. Mert az Isten, mikor ígéretet tett Ábrahámnak, mivelhogy nem esküdhetett nagyobbra, önmagára esküdött.
14. Mondván: Bizony megáldván megáldalak téged, és megsokasítván megsokasítalak téged.
15. És ekképen, békességestűrő lévén, megnyerte az ígéretet.
16. Mert az emberek nagyobbra esküsznek, és nálok minden versengésnek vége megerősítésül az eskü;
17. Miért is az Isten, kiválóbban megakarván mutatni az ígéret örököseinek az ő végzése változhatatlan voltát, esküvéssel lépett közbe,
18. Hogy két változhatatlan tény által, melyekre nézve lehetetlen, hogy az Isten hazudjon, erős vígasztalásunk legyen minékünk, mint a kik oda menekültünk, hogy megragadjuk az előttünk levő reménységet,

19. Mely lelkünknek mintegy bátorságos és erős horgonya és beljebb hatol a kárpítnál,
20. A hová útnyitóul bement érettünk Jézus, a ki örökké való főpap lett Melkisédek rendje szerint.

Zsid 6,11-20

 :2smitten:
Taníts akaratod teljesítésére, mert te vagy Istenem! A te jó lelked vezéreljen az egyenes úton!
Zsolt 143,10

Nem elérhető Jazmin

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 482
Re:Isten akiben nincs változás!
« Válasz #9 Dátum: 2012 Október 09, 13:23:57 »
 AMEN !  :2smitten:
Az Isten SZERETET. 1 Ján 4:8

Nem elérhető Elisabeth

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 7173
Re:Isten akiben nincs változás!
« Válasz #10 Dátum: 2012 Október 09, 14:16:05 »
Isten kegyelmes, és nem csak az "Újszövetségben"...

Mert bizonyosan meghalunk, és olyanok leszünk, mint a víz, amelyet ha a földre öntenek, nem lehet fölszedni. De amíg Isten nem veszi el az életet, az a szándéka, hogy még az eltaszított se maradjon eltaszítva előle.
2Sám 14,14

3. Kegyelem néktek és békesség az Atya Istentől, és a mi Urunk Jézus Krisztustól,
4. A ki adta önmagát a mi bűneinkért hogy kiszabadítson minket e jelenvaló gonosz világból, az Istennek és a mi Atyánknak akarata szerint.

Gal 1,3-4
Taníts akaratod teljesítésére, mert te vagy Istenem! A te jó lelked vezéreljen az egyenes úton!
Zsolt 143,10

Nem elérhető Antee

 • Admin
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 22844
  • Alfa-Omega (keresztyén közösség)
Re:Isten akiben nincs változás!
« Válasz #11 Dátum: 2012 Október 09, 21:32:37 »
Ámen!
"Halljátok az Úrnak beszédét, akik rettegtek az ő beszédére: így szólnak testvéreitek, akik titeket gyűlölnek, nevemért eltaszítanak: Jelenjék meg az Úrnak dicsősége, hogy lássuk örömötöket; de ők megszégyenülnek." (Ézsaiás 66,5)

Nem elérhető Antee

 • Admin
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 22844
  • Alfa-Omega (keresztyén közösség)
Re:Isten akiben nincs változás!
« Válasz #12 Dátum: 2012 Október 09, 21:33:28 »
Hoznék én is egy ószövetségi igét:

Ezékiel könyve 33,11    
"Ezt mondd nekik: Életemre mondom - így szól az én Uram, az ÚR -, hogy nem kívánom a bűnös ember halálát, hanem azt, hogy a bűnös megtérjen útjáról, és éljen. Térjetek meg, térjetek meg gonosz utaitokról! Miért halnátok meg, Izráel háza?"
"Halljátok az Úrnak beszédét, akik rettegtek az ő beszédére: így szólnak testvéreitek, akik titeket gyűlölnek, nevemért eltaszítanak: Jelenjék meg az Úrnak dicsősége, hogy lássuk örömötöket; de ők megszégyenülnek." (Ézsaiás 66,5)

Nem elérhető Elisabeth

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 7173
Re:Isten akiben nincs változás!
« Válasz #13 Dátum: 2012 Október 09, 21:41:47 »
ÁMEN! Köszönöm, kedves Anti Testvérem.

Sokan emlegetik a Mózes könyvében írtak alapján a "generációs átkot" is. Ám elkerüli a figyelmüket a mondat második vége:

2Móz 20,5    
Ne imádd és ne tiszteld azokat; mert én, az Úr a te Istened, féltőn-szerető Isten vagyok, a ki megbüntetem az atyák vétkét a fiakban, harmad és negyediziglen, a kik engem gyűlölnek.

Számos esetben történt meg, hogy ha Izrael bünbánatot tartott és megtért az ÚRhoz, irgalmas volt népéhez és nem kérte számon az apák bünét, és jóra fordította a sorsukat. Tehát már az elsö szövetségben is érvényes volt az amit beiéztél! Generációs átok kizárólag abban esetben volt érvényes, ha a fiak is gyülölték Istent.

Igy csúsznak be a különbözö téves következtetések, ami azután romboló hatást gyakorolhat.

 :2smitten:

Taníts akaratod teljesítésére, mert te vagy Istenem! A te jó lelked vezéreljen az egyenes úton!
Zsolt 143,10

Nem elérhető Antee

 • Admin
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 22844
  • Alfa-Omega (keresztyén közösség)
Re:Isten akiben nincs változás!
« Válasz #14 Dátum: 2012 Október 09, 21:57:55 »
De még mennyire romboló lenne! Ha volna generációs átok, akkor én igen nagy átok alatt lennék.
Akik azt állítják hogy van generációs átok, azoknak el kell gondolkodniuk arról, hogy miképpen ismerik Istent.

Ugyanis ebből sok minden következik, ezzel Istent igazságtalannak és személyválogatónak titulálják amelyről tudjuk, hogy hatalmas bűn. De ezzel nem is merítődik ki a dolog, mert nem csupán Isten lelke szomorodik meg, hanem azon testvéreink is, akikért Jézus meghalt.

A generációs átok továbbá lehet elbújás a bűn elől: "Nem én tehetek róla, Isten törvénye és akarata miatt vagyok ilyen, hiszen generációs átok ül rajtam."
"Halljátok az Úrnak beszédét, akik rettegtek az ő beszédére: így szólnak testvéreitek, akik titeket gyűlölnek, nevemért eltaszítanak: Jelenjék meg az Úrnak dicsősége, hogy lássuk örömötöket; de ők megszégyenülnek." (Ézsaiás 66,5)