Szerző Téma: Isten akiben nincs változás!  (Megtekintve 4242 alkalommal)

0 Felhasználó és 1 vendég van a témában

Nem elérhető Elisabeth

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 7173
Re:Isten akiben nincs változás!
« Válasz #15 Dátum: 2012 Október 09, 22:09:31 »
Valóban minden oldalról nagyon veszélyes és Igeellenes vélemény!!!

Isten Igéje homlokegyeneset ellent mond e tévtanításnak!

Keressétek az URat, amíg megtalálható! Hívjátok segítségül, amíg közel van! 7. Hagyja el útját a bűnös, és gondolatait az álnok ember! Térjen az ÚRhoz, mert irgalmaz neki, Istenünkhöz, mert kész megbocsátani.
Ézs 55,6-7

Annak kell meghalnia, aki vétkezett. A fiú nem bűnhődik az apa bűne miatt, az apa sem bűnhődik fia bűne miatt. Az igaz azt kapja, amit igazságáért érdemel, a bűnös pedig azt kapja, amit bűnéért érdemel. 21. De ha a bűnös megtér, és nem követi el többé vétkeit, hanem megtartja minden rendelkezésemet, törvény és igazság szerint él: akkor élni fog, nem hal meg. 22. Azok a vétkek, amelyeket elkövetett, nem maradnak emlékezetben. Azokért az igaz tettekért, amelyeket véghezvitt, élni fog! 23. Hiszen nem kívánom én a bűnös ember halálát - így szól az én Uram, az ÚR -, hanem azt, hogy megtérjen útjáról, és éljen
Ez 18,20-23

Ezért mindenkit a maga tettei szerint ítélek meg, Izráel háza! - így szól az én Uram, az ÚR. Térjetek meg, hagyjátok el vétkeiteket, akkor nem fogtok elbukni bűneitek miatt. 31. Hagyjatok fel vétkeitekkel, amelyeket elkövettetek, és újuljatok meg szívetekben és lelketekben! Miért halnátok meg, Izráel háza? 32. Hiszen nem kívánom a halandó halálát - így szól az én Uram, az ÚR -, térjetek hát meg és éljetek
Ez 18,30-32

De még most is így szól az ÚR: Térjetek meg hozzám teljes szívvel, böjtölve, sírva és gyászolva! 13. Szíveteket szaggassátok meg, ne a ruhátokat, úgy térjetek meg Istenetekhez, az ÚRhoz! Mert kegyelmes és irgalmas ő, türelme hosszú, szeretete nagy, és megbánja, még ha veszedelmet hoz is. 14. Ki tudja, hátha most is megbánja, és áldást hagy maga után? Hozzatok étel- és italáldozatot Isteneteknek, az ÚRnak!

18. Szánalomra indult az ÚR országa iránt, és könyörült népén.

27. Akkor megtudjátok, hogy én Izráellel vagyok, és hogy én, az ÚR, vagyok a ti Istenetek, senki más! Nem kell szégyenkeznie népemnek soha többé.

Jóel 2,12-14; 18,27

Isten kegyelmes és hosszútürö, Ö nem változik!

 :2smitten:
Taníts akaratod teljesítésére, mert te vagy Istenem! A te jó lelked vezéreljen az egyenes úton!
Zsolt 143,10

Nem elérhető Antee

 • Admin
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 22844
  • Alfa-Omega (keresztyén közösség)
Re:Isten akiben nincs változás!
« Válasz #16 Dátum: 2012 Október 09, 22:13:22 »
:afro: :2smitten:
"Halljátok az Úrnak beszédét, akik rettegtek az ő beszédére: így szólnak testvéreitek, akik titeket gyűlölnek, nevemért eltaszítanak: Jelenjék meg az Úrnak dicsősége, hogy lássuk örömötöket; de ők megszégyenülnek." (Ézsaiás 66,5)

Nem elérhető Elisabeth

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 7173
Re:Isten akiben nincs változás!
« Válasz #17 Dátum: 2012 Október 09, 22:21:52 »
Egy másik, de nagyon fontos tény:

Amikor Pál apostol a hitröl beszél, nem a tanítványok hitét állítja elénk, hanem az "Ószövetségi" Tanachi hithösöket hozza példa gyanánt az akkori és a jövendö nemzedékeknek. Felsorolja mind azokat, akik Istennel jártak, és nem csak a szájukkal hittek, hanem a cselekedeteik is követték a hitüket.
ÉS!!! Hitük, cselekedeteikkel együtt tulajdonittatott nekik igazságul.

Bár követné a mi hitünket is a cselekedetek!

 :pasztor05:
Taníts akaratod teljesítésére, mert te vagy Istenem! A te jó lelked vezéreljen az egyenes úton!
Zsolt 143,10

Nem elérhető torokildiko46

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 4510
  • http://ildiko-torok.blogspot.com/
Re:Isten akiben nincs változás!
« Válasz #18 Dátum: 2012 Október 10, 09:28:08 »
De még mennyire romboló lenne! Ha volna generációs átok, akkor én igen nagy átok alatt lennék.
Akik azt állítják hogy van generációs átok, azoknak el kell gondolkodniuk arról, hogy miképpen ismerik Istent.

Ugyanis ebből sok minden következik, ezzel Istent igazságtalannak és személyválogatónak titulálják amelyről tudjuk, hogy hatalmas bűn. De ezzel nem is merítődik ki a dolog, mert nem csupán Isten lelke szomorodik meg, hanem azon testvéreink is, akikért Jézus meghalt.

A generációs átok továbbá lehet elbújás a bűn elől: "Nem én tehetek róla, Isten törvénye és akarata miatt vagyok ilyen, hiszen generációs átok ül rajtam."

 Ajaj! ha igy lenne akkor ....  nagyon nagyon ... sok lenne rajtam , hiszem nekem sem szüleim sem a nagyszüleim nem voltak keresztények!!!


 de akkor lássuk mit is mond Isten Igéje???


II. Korintus levél:5:17   Azért ha valaki Krisztusban van, új teremtés az; a régiek elmúltak, ímé, újjá lett minden. Róma: 8:1-2:
Nincsen azért immár semmi kárhoztatásuk azoknak, akik Krisztus Jézusban vannak, kik nem test szerint járnak, hanem Lélek szerint.
2
Mert a Jézus Krisztusban való élet lelkének törvénye megszabadított engem a bűn és a halál törvényétől.

Róma: 8:10-11:

Hogyha pedig Krisztus ti bennetek van, jóllehet a test holt a bűn miatt, a lélek ellenben élet az igazságért.
11
De ha Annak a Lelke lakik bennetek, aki feltámasztotta Jézust a halálból, ugyanaz, aki feltámasztotta Krisztus Jézust a halálból, megeleveníti a ti halandó testeiteket is az ő ti bennetek lakozó Lelke által.


Ézsaiás :43:19:
Ímé, újat cselekszem; most készül, avagy nem tudjátok még? Igen, a pusztában utat szerzek, és a kietlenben folyóvizeket.

Efézus:5:8:
8
Mert valátok régen sötétség, most pedig világosság az Úrban: mint világosságnak fiai úgy járjatok.


Jelenések: 21:5:
5
És monda az, aki a királyiszéken ül vala: Ímé mindent újjá teszek. És monda nékem: Írd meg, mert e beszédek hívek és igazak.
Mert én tudom, hogy az én megváltóm él, és utoljára az én porom felett megáll.! Jób:19:25

Nem elérhető Elisabeth

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 7173
Re:Isten akiben nincs változás!
« Válasz #19 Dátum: 2012 Október 10, 15:56:03 »
Köszönöm Ildikó ezeket a nagyon találó Igeverseket!

Sokszor azt kérdezem, hogy akik ilyen tévtanításokat magukévá tesznem, nem olvassák a Bibliát? Annyira egyértelmü Isten Szava!

 :2smitten:
Taníts akaratod teljesítésére, mert te vagy Istenem! A te jó lelked vezéreljen az egyenes úton!
Zsolt 143,10

Nem elérhető Elisabeth

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 7173
Re:Isten akiben nincs változás!
« Válasz #20 Dátum: 2012 Október 11, 09:24:18 »
Egy másik, de nagyon fontos tény:

Amikor Pál apostol a hitröl beszél, nem a tanítványok hitét állítja elénk, hanem az "Ószövetségi" Tanachi hithösöket hozza példa gyanánt az akkori és a jövendö nemzedékeknek. Felsorolja mind azokat, akik Istennel jártak, és nem csak a szájukkal hittek, hanem a cselekedeteik is követték a hitüket.
ÉS!!! Hitük, cselekedeteikkel együtt tulajdonittatott nekik igazságul.

Bár követné a mi hitünket is a cselekedetek!

 :pasztor05:
Tegnap este pont erröl hangzott el a tanítás. Nagyon nagy áldás volt megérteni, hogy Isten mennyire nem változik. Az Örökkévaló ma is azt a hitet kívánja meg tölünk, amely igazságul tulajdoníttatott a "régieknek".  A hitröl nem csak beszélni kell, hanem meg is kell élni, amiröl a cselekedetek tesznek bizonyságot. Erröl olvasunk a Zsidókhoz írt levél 11-12 fejezetében is.

A hit pedig a remélt dolgokban való bizalom, és a nem látható dolgok létéről való meggyőződés. 2. Ennek a hitnek az alapján nyertek Istentől jó tanúbizonyságot a régiek.
Zsid 11,1-2

Ezért tehát mi is, akiket a bizonyságtevőknek akkora fellege vesz körül, tegyünk le minden ránk nehezedő terhet, és a bennünket megkörnyékező bűnt, és állhatatossággal fussuk meg az előttünk levő pályát. 2. Nézzünk fel Jézusra, a hit szerzőjére és beteljesítőjére, aki az előtte levő öröm helyett - a gyalázattal nem törődve - vállalta a keresztet, és az Isten trónjának a jobbjára ült.
Zsid 12,1-2

Tehát hol találjuk a bizonyságtevök fellegét? A Tánáchban, amit "Ószövetségnek" neveztek el.

 :2smitten:
Taníts akaratod teljesítésére, mert te vagy Istenem! A te jó lelked vezéreljen az egyenes úton!
Zsolt 143,10

Nem elérhető ditte

 • Segítő
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 4504
Re:Isten akiben nincs változás!
« Válasz #21 Dátum: 2012 Október 31, 21:44:41 »
Jézus Krisztus tegnap és ma és örökké ugyanaz.
Ámen!
"Társuk vagyok mindazoknak,akik félnek téged,és akik határozataidat megtartják."Zsoltárok 119,63

Nem elérhető Elisabeth

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 7173
Re:Isten akiben nincs változás!
« Válasz #22 Dátum: 2012 November 03, 11:47:05 »
Azon gondolkoztam el, hogy mennyire sokan behatárolják az Isten-képet a saját képzelötehetségükbe. Amit nem tudnak elképzelni, azt egyszerüen elutasítják. Azonban az Örökkévaló nem függ különbözö emberi véleménytöl, és abszolút értelmünk fölött áll.

22. Ne féljetek tőlök, mert az Úr, a ti Istenetek, maga hadakozik ti érettetek!
23. Könyörgék is az Úrnak abban az időben, mondván:
24. Uram, Isten, te elkezdetted megmutatni a te szolgádnak a te nagyságodat és hatalmas kezedet! Mert kicsoda olyan Isten mennyben és földön, a ki cselekedhetnék a te cselekedeteid és hatalmad szerint?

5Móz 3,22-24

Csak Jézusban megújított értelem képes elfogadni Isten kijelentéseit.

15. Péter pedig felelvén, monda néki: Magyarázd meg nékünk ezt a példázatot.
16. Jézus pedig monda: Ti is értelem nélkül vagytok-é még?
17. Mégsem értitek-é, hogy minden, a mi a szájon bemegy, a gyomorba jut, és az árnyékszékbe vettetik?
18. A mik pedig a szájból jőnek ki, a szívből származnak, és azok fertőztetik meg az embert.
19. Mert a szívből származnak a gonosz gondolatok, gyilkosságok, házasságtörések, paráznaságok, lopások, hamis tanubizonyságok, káromlások.
20. Ezek fertőztetik meg az embert; de a mosdatlan kézzel való evés nem fertőzteti meg az embert.

Mt 15,15-20

 :2smitten:
Taníts akaratod teljesítésére, mert te vagy Istenem! A te jó lelked vezéreljen az egyenes úton!
Zsolt 143,10

Nem elérhető Antee

 • Admin
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 22844
  • Alfa-Omega (keresztyén közösség)
Re:Isten akiben nincs változás!
« Válasz #23 Dátum: 2012 December 07, 09:53:10 »
Jakab levele 1,17
"minden jó adomány és minden tökéletes ajándék onnan felülről, a világosság Atyjától száll alá, akiben nincs változás, sem fénynek és árnyéknak váltakozása."
"Halljátok az Úrnak beszédét, akik rettegtek az ő beszédére: így szólnak testvéreitek, akik titeket gyűlölnek, nevemért eltaszítanak: Jelenjék meg az Úrnak dicsősége, hogy lássuk örömötöket; de ők megszégyenülnek." (Ézsaiás 66,5)

Nem elérhető Elisabeth

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 7173
Re:Isten akiben nincs változás!
« Válasz #24 Dátum: 2012 December 07, 15:28:58 »
   
Az Úrnak félelme tiszta, megáll mindörökké; az Úrnak ítéletei változhatatlanok s mindenestől fogva igazságosak.
Zsolt 19,10

 :2smitten:
Taníts akaratod teljesítésére, mert te vagy Istenem! A te jó lelked vezéreljen az egyenes úton!
Zsolt 143,10

Nem elérhető Elisabeth

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 7173
Re:Isten akiben nincs változás!
« Válasz #25 Dátum: 2013 Január 14, 15:29:55 »
Elgondolkoztam... Hitünk nem pont abban gyökerezik, hogy Isten változhatatlan, örök és elhívását sohasem bánja meg? Nem erre épül fel reménységünk? Ez a Köszikla! Pont erröl szól meggyözödésünk!

Ha pedig a trombita bizonytalan hangot ad, ki fog a harcra készülni?
1Kor 14,8

 :2smitten:

Taníts akaratod teljesítésére, mert te vagy Istenem! A te jó lelked vezéreljen az egyenes úton!
Zsolt 143,10

Nem elérhető Antee

 • Admin
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 22844
  • Alfa-Omega (keresztyén közösség)
Re:Isten akiben nincs változás!
« Válasz #26 Dátum: 2013 Január 14, 15:31:57 »
Egyetértek Testvérem! :2smitten:

Ha Isten változna, akkor a mi hitünk nem lehetne biztos alapon...
"Halljátok az Úrnak beszédét, akik rettegtek az ő beszédére: így szólnak testvéreitek, akik titeket gyűlölnek, nevemért eltaszítanak: Jelenjék meg az Úrnak dicsősége, hogy lássuk örömötöket; de ők megszégyenülnek." (Ézsaiás 66,5)

Nem elérhető bacsipista

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 5969
  • Keresztény kincskereső
Re:Isten akiben nincs változás!
« Válasz #27 Dátum: 2013 Február 10, 17:35:51 »
    Uralkodik az Úr, méltóságot öltözött fel; felöltözött az Úr: hatalmat övezett magára; megerősítette a földet is, hogy meg ne induljon.
    Állandó a te királyi széked eleitől kezdve; öröktől fogva vagy te!
    A folyóvizek Uram, a folyóvizek zúgnak, a folyóvizek hullámokat hánynak;
    A nagy vizek zúgásainál, a tengernek felséges morajlásánál felségesebb az Úr a magasságban.
    A te bizonyságaid igen bizonyosak, a te házadat illeti Uram szentség, napok hosszáig!

93. Zsoltár
"Minden szabad nekem, de nem minden használ. Minden szabad nekem, de ne váljak semminek a rabjává." 1Korintus 6,12

Nem elérhető Elisabeth

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 7173
Re:Isten akiben nincs változás!
« Válasz #28 Dátum: 2013 Március 08, 21:55:42 »
Kicsoda olyan Isten, mint te, aki megbocsátja a bűnt, és elengedi népe maradékának büntetését? Nem tartja meg haragját örökké, mert abban telik kedve, hogy kegyelmet ad. 19. Újra irgalmas lesz hozzánk, eltapossa bűneinket, a tenger mélyére dobja minden vétkünket! 20. Hűségesen bánsz Jákóbbal, kegyelmesen Ábrahámmal, ahogyan megesküdtél őseinknek a régi időkben.
Mik 7,18-20

Kihozlak benneteket a népek közül, összegyűjtelek az országokból, és beviszlek benneteket a saját földetekre. 25. Tiszta vizet hintek rátok, hogy megtisztuljatok. Minden tisztátalanságotoktól és minden bálványotoktól megtisztítlak benneteket. 26. Új szívet adok nektek, és új lelket adok belétek: eltávolítom testetekből a kőszívet, és hússzívet adok nektek. 27. Az én lelkemet adom belétek, és azt művelem veletek, hogy rendelkezéseim szerint éljetek, törvényeimet megtartsátok és teljesítsétek. 28. Abban az országban fogtok lakni, amelyet őseiteknek adtam. Az én népem lesztek, én pedig Istenetek leszek.
Ez 36,24-28

Isten hüséges Izraelhez. Hiszen Ö maga alkotta, teremtette, fomálta. Szent Nevét hordozza választott népének a nevében:

Izra-El... Isten harcol... vagy Istennel harcol...

Ugyanígy bízhatunk meg mi is az Ö hüségében.

Többé nem rejtem el orcámat előlük, mert kiöntöm lelkemet Izráel házára - így szól az én Uram, az ÚR.
Ez 39,29
Taníts akaratod teljesítésére, mert te vagy Istenem! A te jó lelked vezéreljen az egyenes úton!
Zsolt 143,10

Nem elérhető Elisabeth

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 7173
Re:Isten akiben nincs változás!
« Válasz #29 Dátum: 2013 Március 10, 00:00:24 »
Bizony, igaz az ÚR, igaz tetteket szeret; a becsületes emberek meglátják arcát.
Zsolt 11,7

Mert az Isten őt rendelte engesztelő áldozatul azoknak, akik az ő vérében hisznek, hogy igazságát megmutassa. Isten ugyanis az előbb elkövetett bűnöket elnézte 26. türelme idején, hogy e mostani időben mutassa meg igazságát: mert ahogyan ő igaz, igazzá teszi azt is, aki Jézusban hisz.
Róm 3,25-26
Taníts akaratod teljesítésére, mert te vagy Istenem! A te jó lelked vezéreljen az egyenes úton!
Zsolt 143,10