Szerző Téma: Jézus az út  (Megtekintve 4279 alkalommal)

0 Felhasználó és 1 vendég van a témában

Nem elérhető Elisabeth

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 7174
Re:Jézus az út
« Válasz #15 Dátum: 2012 November 01, 14:21:59 »
Ez elég szomorú!

 :060:
Taníts akaratod teljesítésére, mert te vagy Istenem! A te jó lelked vezéreljen az egyenes úton!
Zsolt 143,10

Nem elérhető Antee

 • Admin
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 22844
  • Alfa-Omega (keresztyén közösség)
Re:Jézus az út
« Válasz #16 Dátum: 2012 November 01, 14:39:45 »
Az Ige azért van, hogy Isten képmására formálódjunk általa és nem azért, hogy mi formáljuk Istent a saját képmásunkra.
"Halljátok az Úrnak beszédét, akik rettegtek az ő beszédére: így szólnak testvéreitek, akik titeket gyűlölnek, nevemért eltaszítanak: Jelenjék meg az Úrnak dicsősége, hogy lássuk örömötöket; de ők megszégyenülnek." (Ézsaiás 66,5)

Nem elérhető Elisabeth

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 7174
Re:Jézus az út
« Válasz #17 Dátum: 2012 November 01, 14:45:39 »
 :afro:

Sokan elfelejtik, hogy az Íge nem valami elméleti síkon futtatott elmélkedés, hanem Isten CSELEKVÖ SZAVA! Isten Szavában pedig erö van!

 :2smitten:
Taníts akaratod teljesítésére, mert te vagy Istenem! A te jó lelked vezéreljen az egyenes úton!
Zsolt 143,10

Nem elérhető ditte

 • Segítő
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 4504
Re:Jézus az út
« Válasz #18 Dátum: 2012 November 01, 18:02:48 »
Így van Testvérem, de akkor hogy lehet, hogy mégis sokan próbálják szétszakítani Jézust?
Vallják, hogy Jézus az Ige, de mégsem tartják be az igét, mondván: "Elég nekünk Jézus, megváltott minket a törvény átkától!".

Ezek tévelyegnek, nem értik meg azt, hogy aki Jézust követi, azok megtartják Jézus parancsolatait.
Igen sajnos kiforgatják a Biblia szavait.
"Társuk vagyok mindazoknak,akik félnek téged,és akik határozataidat megtartják."Zsoltárok 119,63

Nem elérhető Elisabeth

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 7174
Re:Jézus az út
« Válasz #19 Dátum: 2012 November 01, 19:05:29 »
A megbékéltetés nem jelent automatizációt... Meg kell maradnunk hitben szilárdan és egyenesen!

Ezért tehát, attól a naptól fogva, amelyen ezt meghallottuk, szüntelenül imádkozunk és könyörgünk értetek, hogy tökéletesen ismerjétek meg az ő akaratát minden lelki bölcsesség és belátás révén, 10. hogy élhessetek az Úrhoz méltóan, teljes mértékben az ő tetszésére, és teremjetek gyümölcsöt mindenfajta jó cselekedettel, és növekedjetek az Isten ismeretében. 11. Erősödjetek meg minden erővel az ő dicsőségének nagysága szerint a teljes állhatatosságra és az örömmel viselt hosszú tűrésre. 12. Adjatok hálát az Atyának, aki alkalmassá tett titeket arra, hogy a szentek örökségében, a világosságban részesüljetek.

Titeket is, akik egykor Istentől elidegenedtek, és ellenséges gondolkozásúak voltatok gonosz cselekedeteitek miatt, 22. most viszont megbékéltetett emberi testében, halála által, hogy mint szenteket, hibátlanokat és feddhetetleneket állítson majd színe elé. 23. Ha ugyan megmaradtok a hitben szilárdan és egyenesen, el nem tántorodva az evangélium reménységétől, amelyet hallottatok, amely hirdettetett minden teremtménynek az ég alatt, és amelynek én, Pál, szolgájává lettem.

Kol 1,9-12; 21-23

 :2smitten:
Taníts akaratod teljesítésére, mert te vagy Istenem! A te jó lelked vezéreljen az egyenes úton!
Zsolt 143,10

Nem elérhető Antee

 • Admin
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 22844
  • Alfa-Omega (keresztyén közösség)
Re:Jézus az út
« Válasz #20 Dátum: 2012 November 02, 13:39:10 »
Igen Erzsike, sokan vannak akik azt hiszik, hogy elég befogadni Jézust a szívünkbe és máris üdvösségünk van. Ezek a kényelmes keresztények, akik megváltozni nem akarnak.

1János levele 2,28    
"És most, fiacskáim, maradjatok ő benne; hogy mikor megjelenik, bizodalmunk legyen, és meg ne szégyenüljünk előtte az ő eljövetelekor."

Meg kell maradni Őbenne! Aki valóban hisz benne, annak az élete cselekvő lesz.

Jakab 2,17
"Azonképpen a hit is, ha cselekedetei nincsenek, megholt ő magában."
"Halljátok az Úrnak beszédét, akik rettegtek az ő beszédére: így szólnak testvéreitek, akik titeket gyűlölnek, nevemért eltaszítanak: Jelenjék meg az Úrnak dicsősége, hogy lássuk örömötöket; de ők megszégyenülnek." (Ézsaiás 66,5)

Nem elérhető Elisabeth

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 7174
Re:Jézus az út
« Válasz #21 Dátum: 2012 November 02, 16:08:37 »
Az ÚR akarata, hogy megigazuljunk, és Ö maga is végzi el bennünk. De mi van, ha mi keménnyakóak vagyunk és köszívüek?

Mivelhogy egy az Isten, a ki megigazítja a zsidót hitből és a pogányt hit által.
Róm 3,30

Az engedelmesség több az áldozatnál, ezért is kérjünk az ÚRtól engedelmes szívet.

És adok néktek új szívet, és új lelket adok belétek, és elveszem a kőszívet testetekből, és adok néktek hússzívet.
Ez 36,26    

 :2smitten:

Taníts akaratod teljesítésére, mert te vagy Istenem! A te jó lelked vezéreljen az egyenes úton!
Zsolt 143,10

Nem elérhető ditte

 • Segítő
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 4504
Re:Jézus az út
« Válasz #22 Dátum: 2012 November 02, 17:48:27 »
Ámen!
"Társuk vagyok mindazoknak,akik félnek téged,és akik határozataidat megtartják."Zsoltárok 119,63

Nem elérhető Elisabeth

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 7174
Re:Jézus az út
« Válasz #23 Dátum: 2012 November 06, 08:09:24 »
Jézus az út... ez azt is jelenti, hogy járnunk kell az úton és nem csupán elmélkedni róla.

   
Mindig azon az úton járjatok, a melyet az Úr, a ti Istenetek parancsolt néktek, hogy éljetek, és jó legyen dolgotok, és hosszú ideig élhessetek a földön, a melyet bírni fogtok.
5Móz 5,33

Senki meg ne tévesszen titeket üres beszédével, hiszen éppen ezekért sújtja Isten haragja az engedetlenség fiait. 7. Ne vegyetek tehát részt ezekben. 8. Mert egykor sötétség voltatok, most azonban világosság vagytok az Úrban: éljetek úgy, mint a világosság gyermekei. 9. A világosság gyümölcse ugyanis csupa jóság, igazság és egyenesség. 10. Ítéljétek meg tehát, mi kedves az Úrnak, 11. és ne vegyetek részt a sötétség haszontalan cselekedeteiben, hanem inkább leplezzétek le ezeket.
Ef 5,6-11

 :2smitten:
Taníts akaratod teljesítésére, mert te vagy Istenem! A te jó lelked vezéreljen az egyenes úton!
Zsolt 143,10

Nem elérhető Ircsi

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 165
 • testvérnő
Re:Jézus az út
« Válasz #24 Dátum: 2013 Június 28, 13:38:48 »
Békesség!


Szeretnék pár gondolatot megosztani veletek amit az Urtól kaptam!

A jó írány.

Mindig az a jó irány ami Krisztus felé halad, ami elvezet mégjobban megismerésére, akaratának és céljainak megvalósításához, teljes engedelmességben.
Eféz. 3,18 A szeretetben meggyökerezvén és alapot vevén, hogy megérthessétek minden szentekkel egybe, mi a szélessége és hosszúsága és mélysége és magassága az Isten jóvoltának,
Eféz. 3,19 És megismerjétek a Krisztusnak minden ismeretet felül haladó szeretetét, hogy ekképen beteljesedjetek az Istennek egész teljességéig.

A gyümölcsökről lehet megállapítani, hogy mi, mifelé halad.
Mát. 12,33 Vagy legyetek jó fák, és teremjetek jó gyümölcsöt, vagy legyetek romlott fák, és teremjetek romlott gyümölcsöt; mert gyümölcséről ismerik meg a fát.
Egyetlen egy út van az pedig Jézus követése, a keskeny út,az egyenes, mert az visz örök életre.
Mát. 7,13 Menjetek be a szoros kapun. Mert tágas az a kapu és széles az az út, a mely a veszedelemre visz, és sokan vannak, a kik azon járnak.
Mát. 7,14 Mert szoros az a kapu és keskeny az az út, a mely az életre visz, és kevesen vannak, a kik megtalálják azt.

Egy pillanatra sem szabad letérni, mert akkor elkezdünk a lejtőn lefele haladni.Nehéz időket élünk.
Nagyon odakell figyelni a körülöttünk zajló dolgokra és az ige fényében megvizsgálni, hogy mi az ami jó felé, közelebb visz az Urhóz.
Jak. 4,8 Közeledjetek az Istenhez, és közeledni fog hozzátok.

Tartson meg az Úr mindjáunkat tiszta világos látásban és az Ő SZ.Sz.ben való állandó járásban, rá való figyelemmel szüntelen.
Amiben békességünk van és az igével  teljesen megeggyezik, összhangban van az Úr akaratával, mindig az a jó írány.
Az Úr az én pásztorom, nem szűkölködöm!

Nem elérhető Antee

 • Admin
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 22844
  • Alfa-Omega (keresztyén közösség)
Re:Jézus az út
« Válasz #25 Dátum: 2013 Július 02, 10:58:44 »
Nagyon sok tanítás és dal hangzik el, amelyben kimondva találjuk, hogy: "Jézus az út". De ennek a mélységét is értenünk kell hogy azon járhassunk. Ugyanis Jézus magáról mondta, hogy Ő az út, Jézus pedig nem más mint a testté lett ige:

János evangéliuma 1,14
"És az Íge testté lett és lakozék mi közöttünk (és láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya egyszülöttjének dicsőségét), aki teljes vala kegyelemmel és igazsággal."

Vagy ez az ige is erről tesz bizonyságot:

1János levele 1,1
"Ami kezdettől fogva vala, amit hallottunk, amit szemeinkkel láttunk, amit szemléltünk, és kezeinkkel illettünk, az életnek Ígéjéről."

Vagyis Isten igéje az út számunkra, bár akadnak újkori "próféciák" miszerint Isten igéje nem tart meg minket. Ez egy az egyben Istenkáromlás. Isten igéje lett az út számunkra amely az út az Atyához.

Jeremiás könyve 6,16
"Így szólt az Úr: Álljatok az utakra, és nézzetek szét, és kérdezősködjetek a régi ösvények felől, melyik a jó út, és azon járjatok, hogy nyugodalmat találjatok a ti lelketeknek! És azt mondták: Nem megyünk!"

Nem elég tudni róla! Mi járunk rajta?
"Halljátok az Úrnak beszédét, akik rettegtek az ő beszédére: így szólnak testvéreitek, akik titeket gyűlölnek, nevemért eltaszítanak: Jelenjék meg az Úrnak dicsősége, hogy lássuk örömötöket; de ők megszégyenülnek." (Ézsaiás 66,5)

Nem elérhető irene

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 2573
Re:Jézus az út
« Válasz #26 Dátum: 2013 Július 03, 06:43:43 »
14,13 De Mózes így felelt a népnek: Ne féljetek! Álljatok helyt, és meglátjátok, hogyan szabadít meg ma az Úr benneteket! Mert ahogyan ma látjátok az egyiptomiakat, úgy soha többé nem fogjátok látni őket.
14,14 Az Úr harcol értetek, ti pedig maradjatok veszteg! (2 Mózes)


Nem sokkal azután, miután Mózes kivezette az izraelitákat az egyiptomi rabszolgaságból, a választott nép két tűz között találta magát.

Előttük a Vörös-tenger, mögöttük a Fáraó talpig felfegyverzett serege, készen arra, hogy lemészárolja őket.

Természetesen, az izraeliták nagyon féltek. Mózes így szólt hozzájuk: „Ne féljetek! Maradjatok veszteg! Meglátjátok, hogyan szabadít meg az Úr benneteket!" El tudom képzelni, hogy némelyikük ezt gondolta magában: „Nyugton maradjunk? Elment Mózesnek az esze? Talán jobb lenne, ha gyorsan csinálnánk valamit!"

Amikor nehéz helyzetbe kerülünk, az utolsó gondolatunk nem az, hogy nyugton maradjunk. Isten pedig ezt várja tőlünk – hogy nyugton maradjunk, és várjunk az Ő szabadítására.
A szabadítás szó itt a héberben a „Jesua", Jézus neve héberül. Más szóval, Isten azt akarja, hogy nyugton maradjunk, és Jézusra nézzünk. Amikor felhagyunk azzal, hogy a saját erőnkből, és a saját bölcsességünk szerint próbálunk kikerülni a problémából, és az Úrhoz fordulunk, akkor Ő szét fogja választani a Vörös-tengert, vagy utat fog készíteni ott, ahol nincs út. Ő fog harcolni értünk!

Ha legközelebb hallod a vádló hangját, amint azt kérdi: „Na, most mit fogsz csinálni?" – ne dőlj be a régi trükkjének, és ne cseréld fel a Krisztusban való nyugalmadat a félelemre és az aggódásra.
Lásd Jesuát – Jézust – és hagyd is Rajta a tekintetedet. Ő a Szabadítód – gyógyulásod, bölcsességed és gondoskodásod. Hagyd, hogy Ő bánjon el az ellenségeiddel. Biztonsággal át fog vinni a túlsó partra. Amit megtett az izraelitákért, azt meg fogja tenni érted is.

Joseph Prince / Áhitatok.hu /

.... A mi hűségünk ingadozik, de Istené soha!
 Még ha hűtlenek vagyunk is, Ő akkor is hűséges marad, mert önmagát meg nem tagadhatja (2 Timóteus 2:13).

Zsoltárok könyve:25:5   
Vezess engem a te igazságodban és taníts engem, mert te vagy az én szabadító Istenem, mindennap várlak téged.
zsolt 25:8.    Jó és igaz az Úr, azért útba igazítja a vétkezőket.

Nem elérhető Antee

 • Admin
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 22844
  • Alfa-Omega (keresztyén közösség)
Re:Jézus az út
« Válasz #27 Dátum: 2013 Július 08, 14:13:14 »
Igen, de nem csak várni kell Istenre, hanem cselekedni az Ő akaratát, vagyis engedelmességben követni Őt. Sajnos sokan hátradőlnek a kegyelem székében, pedig Isten cselekedetekre hívja el őket is. Hangzik tőlük az, hogy: "nem a cselekedetekből van üdvösségünk!". Ez így van, de ha valódi hitünk van, akkor a cselekedeteink nem fognak elmaradni.
"Halljátok az Úrnak beszédét, akik rettegtek az ő beszédére: így szólnak testvéreitek, akik titeket gyűlölnek, nevemért eltaszítanak: Jelenjék meg az Úrnak dicsősége, hogy lássuk örömötöket; de ők megszégyenülnek." (Ézsaiás 66,5)

Nem elérhető bacsipista

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 5969
  • Keresztény kincskereső
Re:Jézus az út
« Válasz #28 Dátum: 2013 Augusztus 11, 14:24:40 »
Igazi hit tettekben nyilvánul

Jakab 2

   14  Mi a haszna, atyámfiai, ha valaki azt mondja, hogy hite van, cselekedetei pedig nincsenek? Avagy megtarthatja-e őt a hit?
   15  Ha pedig az atyafiak, férfiak vagy nők, mezítelenek, és szűkölködnek mindennapi eledel nélkül,
   16  És azt mondja nekik valaki ti közületek: Menjetek el békességgel, melegedjetek meg és lakjatok jól; de nem adjátok meg nekik, amikre szüksége van a testnek; mi annak a haszna?
   17  Azonképpen a hit is, ha cselekedetei nincsenek, megholt ő magában.
   18  De mondhatja valaki: Neked hited van, nekem pedig cselekedeteim vannak. Mutasd meg nekem a te hitedet a te cselekedeteidből, és én meg fogom neked mutatni az én cselekedeteimből az én hitemet.
   19  Te hiszed, hogy az Isten egy. Jól teszed. Az ördögök is hiszik, és rettegnek.
   20  Akarod-e pedig tudni, te hiábavaló ember, hogy a hit cselekedetek nélkül megholt?
   21  [Avagy] Ábrahám, a mi atyánk, nem cselekedetekből igazíttatott-e meg, felvivén Izsákot, az ő fiát az oltárra?
   22  Látod, hogy a hit együtt munkálkodott az ő cselekedeteivel, és a cselekedetekből lett teljessé a hit;
   23  És beteljesedett az Írás, amely ezt mondja: Hitt pedig Ábrahám az Istennek, és tulajdoníttatott neki igazságul, és Isten barátjának neveztetett.
   24  Látjátok tehát, hogy cselekedetekből igazul meg az ember, és nem csupán hitből.
   25  Hasonlatosképpen pedig a tisztátalan Ráháb is, avagy nem cselekedetekből igazíttatott-e meg, amikor a követeket házába fogadta, és más úton bocsátotta ki?
   26  Mert amiképpen holt a test lélek nélkül, akképpen holt a hit is cselekedetek nélkül.
"Minden szabad nekem, de nem minden használ. Minden szabad nekem, de ne váljak semminek a rabjává." 1Korintus 6,12

Nem elérhető Antee

 • Admin
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 22844
  • Alfa-Omega (keresztyén közösség)
Re:Jézus az út
« Válasz #29 Dátum: 2013 Augusztus 11, 14:56:25 »
Így van Testvérem, bár mégis sokat lehet azt hallani, hogy nem cselekedetekből van üdvösségünk és ezért nem is cselekednek Isten akarata szerint. Nem cselekedetek által van üdvösségünk, de akik újjászülettek, azok cselekedni fognak.
"Halljátok az Úrnak beszédét, akik rettegtek az ő beszédére: így szólnak testvéreitek, akik titeket gyűlölnek, nevemért eltaszítanak: Jelenjék meg az Úrnak dicsősége, hogy lássuk örömötöket; de ők megszégyenülnek." (Ézsaiás 66,5)