Szerző Téma: Fenevad bélyege  (Megtekintve 46359 alkalommal)

0 Felhasználó és 1 vendég van a témában

Nem elérhető Shomer ayin

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 3066
Re:Fenevad bélyege
« Válasz #465 Dátum: 2014 Január 09, 18:28:03 »
Érdekes felvetés. Nos Jézus biztos hogy valóban mindenkinek ugyan azt mondja, csakhogy...
Hogy lehet az, hogy egyesek úgy vallanak az Örömhírről, hogy : Minden mindegy, meg vagyok váltva-minden jó és minden happy... tehát ilyen féligazságok...
Mások meg az Örömhír hallatán, oly gyorsan és oly természetességgel dobták el a Testi dolgaikat, Egoizmusukat, a maguk testi életét... sőt: Az Ige befogadása által, valóban újjá is születtek...Tehát ez az Örömhír, egy olyan dolog, amit ha valaki megért, akkor mindent el tud dobni azért, hogy azt amit az Örömhír hirdet, örökölhesse...

Írva van: II.Kor.5,15. Úgy vélekedvén, hogy ha egy meghalt mindenkiért, tehát mindazok meghaltak; és azért halt meg mindenkiért, hogy a kik élnek, ezután ne magoknak éljenek, hanem annak, a ki érettök meghalt és feltámasztatott.

Tehát: Nos én azt gondolom, valóban sokan nem értik, mi az az ÖRÖMHÍR.
Vajon azok akik hirdetik, miért nem értik??? :104:
Ézs 60,19    
Nem a nap lesz néked többé nappali világosságod, és fényességül nem a hold világol néked, hanem az Úr lesz néked örök világosságod, és Istened lesz ékességed,

Nem elérhető laszlo

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 53
Re:Fenevad bélyege
« Válasz #466 Dátum: 2014 Január 09, 18:42:35 »
Azt hogy ki hogyan erti ...en tenyleg nem tudom ...es valahogy nem szeretem az a szot hasznalni hogy,,lehet ezert vagy azert,, vagy ,,talan ,, meg hasonlokat.Egyszeruen fogalmam sincs kiben mi zajlik .Ha parbeszed van koztem es a masik szemely kozott akkor is csak eggyet teszek ,elmondom amit Jezus uzen rajtam keresztul .

Nem elérhető Shomer ayin

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 3066
Re:Fenevad bélyege
« Válasz #467 Dátum: 2014 Január 09, 18:50:11 »
Tehát nyilván azt, ami a Szentírásban írva is van...(?)  Mert ugye Ő az Örökkévaló Igéje, és ha engedelmben, követjük Őt, akkor, és csakis akkor, elmondhatjuk,
hogy Jézus a Pásztorom! És természetesen úgy, hogy nem teszünk hozzá semmit az Igéhez,és természetesen el sem veszünk abból...
Így gondolod te is Testvérem?
Ézs 60,19    
Nem a nap lesz néked többé nappali világosságod, és fényességül nem a hold világol néked, hanem az Úr lesz néked örök világosságod, és Istened lesz ékességed,

Nem elérhető laszlo

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 53
Re:Fenevad bélyege
« Válasz #468 Dátum: 2014 Január 09, 19:40:03 »
A tőle kapott kenet maradjon meg bennetek, és akkor nincs szükségetek rá, hogy bárki is tanítson benneteket, hiszen kenete megtanít benneteket mindenre, s ez igaz, nem hazugság. Aszerint, ahogy tanított benneteket, maradjatok benne.    :05:         A Szentiras is  Jezusrol szol ,es sokmindenben hasznos szamunkra ,de megsem egyenlo Jezussal.

Nem elérhető Shomer ayin

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 3066
Re:Fenevad bélyege
« Válasz #469 Dátum: 2014 Január 09, 19:55:12 »
Ezen még gondolkozz Testvérem!

János Evangyélioma 1. rész

  1. Kezdetben vala az Íge, és az Íge vala az Istennél, és Isten vala az Íge.
  2. Ez kezdetben az Istennél vala.
  3. Minden ő általa lett és nála nélkül semmi sem lett, a mi lett.
  4. Ő benne vala az élet, és az élet vala az emberek világossága;
  5. És a világosság a sötétségben fénylik, de a sötétség nem fogadta be azt.
  6. Vala egy Istentől küldött ember, kinek neve János.
  7. Ez jött tanúbizonyságul, hogy bizonyságot tegyen a világosságról, hogy mindenki higyjen ő általa.
  8. Nem ő vala a világosság, hanem jött, hogy bizonyságot tegyen a világosságról.
  9. Az igazi világosság eljött volt már a világba, a mely megvilágosít minden embert.
  10. A világban volt és a világ általa lett, de a világ nem ismerte meg őt.
  11. Az övéi közé jöve, és az övéi nem fogadák be őt.
  12. Valakik pedig befogadák őt, hatalmat ada azoknak, hogy Isten fiaivá legyenek, azoknak, a kik az ő nevében hisznek;
  13. A kik nem vérből, sem a testnek akaratából, sem a férfiúnak indulatjából, hanem Istentől születtek.
  14. És az Íge testté lett és lakozék mi közöttünk (és láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya egyszülöttjének dicsőségét), a ki teljes vala kegyelemmel és igazsággal.


Ésaiás próféta könyve 55. rész

  1. Oh mindnyájan, kik szomjúhoztok, jertek e vizekre, ti is, kiknek nincs pénzetek, jertek, vegyetek és egyetek, jertek, vegyetek pénz nélkül és ingyen, bort és tejet.
  2. Miért adtok pénzt azért, a mi nem kenyér, és gyűjtött kincseteket azért, a mi meg nem elégíthet? Hallgassatok, hallgassatok reám, hogy jót egyetek, és gyönyörködjék lelketek kövérségben.
  3. Hajtsátok ide füleiteket és jertek hozzám; hallgassatok, hogy éljen lelketek, és szerzek veletek örök szövetséget, Dávid iránt való változhatatlan kegyelmességem szerint.
  4. Ímé, bizonyságul adtam őt a népeknek, fejedelmül és parancsolóul népeknek.
  5. Ímé, nem ismert népet hívsz elő, és a nép, a mely téged nem ismert, hozzád siet az Úrért, Istenedért és Izráel Szentjéért, hogy téged megdicsőített.
  6. Keressétek az Urat, a míg megtalálható, hívjátok őt segítségül, a míg közel van.
  7. Hagyja el a gonosz az ő útát, és a bűnös férfiú gondolatait, és térjen az Úrhoz, és könyörül rajta, és a mi Istenünkhöz, mert bővelkedik a megbocsátásban.
  8. Mert nem az én gondolataim a ti gondolataitok, és nem a ti útaitok az én útaim, így szól az Úr!
  9. Mert a mint magasabbak az egek a földnél, akképen magasabbak az én útaim útaitoknál, és gondolataim gondolataitoknál!
  10. Mert mint leszáll az eső és a hó az égből, és oda vissza nem tér, hanem megöntözi a földet, és termővé, gyümölcsözővé teszi azt, és magot ád a magvetőnek és kenyeret az éhezőnek:
  11. Így lesz az én beszédem, a mely számból kimegy, nem tér hozzám üresen, hanem megcselekszi, a mit akarok, és szerencsés lesz ott, a hová küldöttem.
  12. Mert örömmel jöttök ki, és békességben vezéreltettek; a hegyek és halmok ujjongva énekelnek ti előttetek, és a mező minden fái tapsolnak.
  13. A tövis helyén cziprus nevekedik, és bogács helyett mirtus nevekedik, és lesz ez az Úrnak dicsőségül és örök jegyül, a mely el nem töröltetik
Ézs 60,19    
Nem a nap lesz néked többé nappali világosságod, és fényességül nem a hold világol néked, hanem az Úr lesz néked örök világosságod, és Istened lesz ékességed,

Nem elérhető Shomer ayin

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 3066
Re:Fenevad bélyege
« Válasz #470 Dátum: 2014 Január 09, 19:56:23 »
Hogy is mondtad? Tehát rajtad keresztül üzen Jézus ???
Ézs 60,19    
Nem a nap lesz néked többé nappali világosságod, és fényességül nem a hold világol néked, hanem az Úr lesz néked örök világosságod, és Istened lesz ékességed,

Nem elérhető Shomer ayin

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 3066
Re:Fenevad bélyege
« Válasz #471 Dátum: 2014 Január 09, 20:07:03 »
Jn.8,12.    
Ismét szóla azért hozzájok Jézus, mondván: Én vagyok a világ világossága: a ki engem követ, nem járhat a sötétségben, hanem övé lesz az életnek világossága.
13.    
Mondának azért néki a farizeusok: Te magadról teszel bizonyságot; a te bizonyságtételed nem igaz.
14.    
Felele Jézus és monda nékik: Ha magam teszek is bizonyságot magamról, az én bizonyságtételem igaz; mert tudom honnan jöttem és hová megyek; ti pedig nem tudjátok honnan jövök és hová megyek.
15.    
Ti test szerint ítéltek, én nem ítélek senkit.
16.    
De ha ítélek is én, az én ítéletem igaz; mert én nem egyedül vagyok, hanem én és az Atya, a ki küldött engem.
17.    
A ti törvényetekben is meg van pedig írva, hogy két ember bizonyságtétele igaz.
18.    
Én vagyok a ki bizonyságot teszek magamról, és bizonyságot tesz rólam az Atya, a ki küldött engem.
19.    
Mondának azért néki: Hol van a te Atyád? Felele Jézus: Sem engem nem ismertek, sem az én Atyámat; ha engem ismernétek, az én Atyámat is ismernétek.


Példabeszédek 6, 23. Mert szövétnek a parancsolat, és a tudomány világosság, és életnek úta a tanító-feddések.[/color]

Ézs 60,19    
Nem a nap lesz néked többé nappali világosságod, és fényességül nem a hold világol néked, hanem az Úr lesz néked örök világosságod, és Istened lesz ékességed,

Nem elérhető bacsipista

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 5969
  • Keresztény kincskereső
Re:Fenevad bélyege
« Válasz #472 Dátum: 2014 Január 10, 08:42:03 »
Csak egy gondolat, mert nem kapcsolódik közvetlen a ti beszélgetésetekhez, de most hozzám is szólt Jézus az alábbi igeverseken keresztül.

17. "Ne gondoljátok, hogy azért jöttem, hogy érvénytelenné tegyem a törvényt vagy a próféták tanítását. Nem azért jöttem, hogy érvénytelenné tegyem, hanem hogy betöltsem azokat. 18. Mert bizony mondom néktek, hogy amíg az ég és a föld el nem múlik, egy ióta vagy egy vessző sem vész el a törvényből, míg minden be nem teljesedik. 19. Tehát ha valaki a legkisebb parancsolatok közül akár csak egyet is eltöröl, és úgy tanítja az embereket, az a legkisebb lesz a mennyek országában; ha pedig valaki ezeket megtartja és tanítja, nagy lesz az a mennyek országában.
Máté 5, 17-19


Én úgy látom, Jézus itt nem azt mondta, hogy elég az ha csak hisztek bennem és a többit bízzátok rám, hanem nyomatékosan felhívta a figyelmet arra, a törvény minden szava , minden betűje és minden egyes benne elhelyezett pontocska nem válik értelmetlenné, figyelmen kívül hagyandóvá.
Nem tudom mit jelent a mennyek országában legkisebbnek vagy legnagyobbnak lenni, de úgy gondolom számunkra sem mindegy, hogy éppen csak becsusszanunk a mennyekbe és megbújunk valamelyik sarokban , vagy tárt karokkal  fogadva, örömmel és boldogsággal belépni végső lakhelyünkre.
"Minden szabad nekem, de nem minden használ. Minden szabad nekem, de ne váljak semminek a rabjává." 1Korintus 6,12

Nem elérhető ditte

 • Segítő
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 4504
Re:Fenevad bélyege
« Válasz #473 Dátum: 2014 Január 11, 08:30:25 »
A tőle kapott kenet maradjon meg bennetek, és akkor nincs szükségetek rá, hogy bárki is tanítson benneteket, hiszen kenete megtanít benneteket mindenre, s ez igaz, nem hazugság. Aszerint, ahogy tanított benneteket, maradjatok benne.    :05:         A Szentiras is  Jezusrol szol ,es sokmindenben hasznos szamunkra ,de megsem egyenlo Jezussal.
Isten igéje azt írja, hogy a TELJES ÍRÁS Istentől iheletett!!! A teéjes írás. Mintahogy azt is írja, hogy az Ige testté lett és lakozott közöttünk, és hogy Isten vala az Ige. Gondolkozz el ezen. Hallgass valóban a Szent Szellemre, aki sosem fog ellent mondani az Igének, aminek Ő a szerzője.
"Társuk vagyok mindazoknak,akik félnek téged,és akik határozataidat megtartják."Zsoltárok 119,63

Nem elérhető pilgrim

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 75
Re:Fenevad bélyege
« Válasz #474 Dátum: 2014 Január 11, 09:02:21 »
Egyet értek Bacsi Pistával....

Jn 14:23 Jézus így válaszolt: "Ha valaki szeret engem, az megtartja az én igémet; azt pedig az én Atyám is szeretni fogja, és elmegyünk hozzá, és szállást készítünk magunknak nála.
Jn 14:24 Aki nem szeret engem, nem tartja meg az én igémet. Az az ige pedig, amelyet hallotok, nem az enyém, hanem az Atyáé, aki elküldött engem."
www.teologia-mennyei-maflas.webnode.hu
https://www.facebook.com/teologia.mennyeimaflas
(Imrefi Ferenc)

2Tim 4:2 hirdesd az igét, állj elő vele, akár alkalmas, akár alkalmatlan az idő, feddj, ints, biztass teljes türelemmel és tanítással.

Nem elérhető pilgrim

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 75
Re:Fenevad bélyege
« Válasz #475 Dátum: 2014 Január 11, 09:13:45 »
Ha már beírtam ide is, akkor maradok a témánál...

Mivel hosszú a topik, nem olvastam nagyon vissza. De volna ide egy kérdésem. Hogyan értelmezzük a következő igéket helyesen? A jelenések könyvéből.... Az együtt gondolkodás miatt.

Jel 13,16 És megadatott neki, hogy mindenkit, kicsiket és nagyokat, gazdagokat és szegényeket, szabadokat és szolgákat jobb kezükön vagy homlokukon bélyeggel jelöltessen meg

Jel 9,20 A többi ember pedig, akiket nem öltek meg ezek a csapások, nem tértek meg kezük alkotásaitól, hanem imádták az ördögöket és a bálványokat, amelyeket aranyból és ezüstből, rézből, kőből meg fából készítettek, és amelyek sem látni, sem hallani, sem járni nem tudnak

Jel 16,9 és az emberek gyötrődtek a nagy hőségben, és káromolták az Isten nevét, akinek hatalma van ezek fölött a csapások fölött, de nem tértek meg, hogy dicsőséget adjanak neki.


A bizonyság tevők valóban evangelizáltak, vagy bizonyságot tettek, hogy minden száj bedugassék? A teljes gyülekezet megy elragadtatáskor, vagy csak az erősek?

Ti mit mondanátok....

Isten áldjon mindenkit
www.teologia-mennyei-maflas.webnode.hu
https://www.facebook.com/teologia.mennyeimaflas
(Imrefi Ferenc)

2Tim 4:2 hirdesd az igét, állj elő vele, akár alkalmas, akár alkalmatlan az idő, feddj, ints, biztass teljes türelemmel és tanítással.

Nem elérhető laszlo

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 53
Re:Fenevad bélyege
« Válasz #476 Dátum: 2014 Január 11, 12:21:03 »
Miert fura az ha valakivel beszelget Jezus? ?