Szerző Téma: Fordítási hibák a Bibliában?  (Megtekintve 7264 alkalommal)

0 Felhasználó és 2 vendég van a témában

Nem elérhető Antee

 • Admin
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 22847
  • Alfa-Omega (keresztyén közösség)
Re:Fordítási hibák a Bibliában?
« Válasz #15 Dátum: 2012 November 12, 20:33:26 »
Köszönöm Testvérem. :afro:
"Halljátok az Úrnak beszédét, akik rettegtek az ő beszédére: így szólnak testvéreitek, akik titeket gyűlölnek, nevemért eltaszítanak: Jelenjék meg az Úrnak dicsősége, hogy lássuk örömötöket; de ők megszégyenülnek." (Ézsaiás 66,5)

Nem elérhető Elisabeth

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 7213
Re:Fordítási hibák a Bibliában?
« Válasz #16 Dátum: 2012 November 12, 21:20:00 »
 :afro:

Egy másik és alapvetöen problematikus fordítási párhuzam van a Luther és a Károly forditásokban: Az Örökkévaló neve: JHVH

Nézzük meg egy példán Ezékiel 13,8:

Károly:
Ennekokáért így szól az Úr Isten: Mivelhogy hívságot szólottatok és hazugságot láttatok, azért ímé én ellenetek leszek, ezt mondja az Úr Isten.

Újfordítás:
Ezért így szól az én Uram, az ÚR: Mivel hiábavalóság a beszédetek és hazugság a látomásotok, azért én ellenetek fordulok! - így szól az én Uram, az ÚR.

Zsidó fordítás:
Azért így szól az Úr, az Örökkévaló: Mivelhogy hamisságot beszéltetek és hazugságot láttatok, azért íme ellenetek fordulok, úgymond az Úr, az Örökkévaló.

Úr héberül: Adon
Isten héberül: Elohim
JHVH Isten neve


Úgy a Luther, mint a Károly fordításban nem érzékelhetö, mikor áll az Ígében JHVH neve. Habár párszor használja a Jehova, illetve még egyszer a JAH kifejezést, de ezek is pontatlanok, mert a Jehova nem áll az eredetiben, mivel az egy összekevert szó a JHVH és az Adonai Névböl.

Az újabb fordítások úgy oldották ezt meg, hogy nagybetüvel írják: ÚR -> JHVH
A héber fordítás pedig Örökkévalónak  fordítja. Megjegyzem, hogy habár a héberben írásban JHVH áll, ám mivel a zsidók mégcsak véletlenül sem szeretnék hiába felvenni e SZENT NEVET, beszédben Adonainak olvassák. Az írott magyar kifejezés pedig tökéletesen visszadja JHVH tetragramm értelmét: Aki voltam, aki vagyok, aki leszek, az az a Jelenlévö mindenkor és mindenhol: JHVH -> Az ÖRÖKKÉVALÓ.

A kis betüvel írt Úr pedig az „Adon“ szó fordítása.

 :2smitten:


Taníts akaratod teljesítésére, mert te vagy Istenem! A te jó lelked vezéreljen az egyenes úton!
Zsolt 143,10

Nem elérhető Batiszrael

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 1864
Re:Fordítási hibák a Bibliában?
« Válasz #17 Dátum: 2012 November 13, 07:52:20 »
:afro:

Itt eredetiben a ta'am héber szó áll.

Jelentése:  íz, érzés (megérzés) ész - értelem, okosság, döntöképesség

Elöfordul még:
2Móz 16,31; 4Móz 11,8; Jób 6,6; Jer 48,11; 1Sám 25,33; Jób 12,20;  Zsolt 119,66;  Péld 26,16.

 :2smitten:

A táám ha valóban az a szó van oda irva (nem néztem utána) az nem az értelmet, okosságot és döntöképességet jelenti, ugyanis a mai héberben is például ha azt mondom egy ételre hogy möod táim, az azt jelenti nagyon finom. Tehát az érzékeinkkel felfogható izlésre gondol, például ételnél. Vagy azt mondom éjze táim, milyen finom és még sorolhatnám.

Nem elérhető Batiszrael

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 1864
Re:Fordítási hibák a Bibliában?
« Válasz #18 Dátum: 2012 November 13, 07:58:13 »
:afro:

Egy másik és alapvetöen problematikus fordítási párhuzam van a Luther és a Károly forditásokban: Az Örökkévaló neve: JHVH

Nézzük meg egy példán Ezékiel 13,8:

Károly:
Ennekokáért így szól az Úr Isten: Mivelhogy hívságot szólottatok és hazugságot láttatok, azért ímé én ellenetek leszek, ezt mondja az Úr Isten.

Újfordítás:
Ezért így szól az én Uram, az ÚR: Mivel hiábavalóság a beszédetek és hazugság a látomásotok, azért én ellenetek fordulok! - így szól az én Uram, az ÚR.

Zsidó fordítás:
Azért így szól az Úr, az Örökkévaló: Mivelhogy hamisságot beszéltetek és hazugságot láttatok, azért íme ellenetek fordulok, úgymond az Úr, az Örökkévaló.

Úr héberül: Adon
Isten héberül: Elohim
JHVH Isten neve


Úgy a Luther, mint a Károly fordításban nem érzékelhetö, mikor áll az Ígében JHVH neve. Habár párszor használja a Jehova, illetve még egyszer a JAH kifejezést, de ezek is pontatlanok, mert a Jehova nem áll az eredetiben, mivel az egy összekevert szó a JHVH és az Adonai Névböl.

Az újabb fordítások úgy oldották ezt meg, hogy nagybetüvel írják: ÚR -> JHVH
A héber fordítás pedig Örökkévalónak  fordítja. Megjegyzem, hogy habár a héberben írásban JHVH áll, ám mivel a zsidók mégcsak véletlenül sem szeretnék hiába felvenni e SZENT NEVET, beszédben Adonainak olvassák. Az írott magyar kifejezés pedig tökéletesen visszadja JHVH tetragramm értelmét: Aki voltam, aki vagyok, aki leszek, az az a Jelenlévö mindenkor és mindenhol: JHVH -> Az ÖRÖKKÉVALÓ.

A kis betüvel írt Úr pedig az „Adon“ szó fordítása.

 :2smitten:

Szia Elisheva!

Szerintem ezt nagyon jól tették, mert igy is sokan visszaélnek vele keresztények. Példának okáért mondjuk a Jehova tanuit, akik szemérmetlen módon Isten nevét használják felekezetük nevére. Szerintem tilos. Ez benne van a tizparancsolatban, Isten nevét hiába fel ne vedd! Ezen kivül pedig csak titokban őrizték meg az eredeti nevet azok a kohaniták, akik szájról-szájra adják, majd az elkövetkező Templom szolgálatához. Nemzedékről-nemzedékre, tehát a judaizmusban senki nem meri állitani hogy KI TUDJA MONDANI a nevet, aki meg tudja, az meg tiszteli az Istent annyira, hogy nem tesz ilyet. Komolyan kéne venni az Irásokat, és ne vedd magadra amiket most irtam. Tudod a hideg kiráz, mikor olyan dicsőitéseket hallok, ahol ez van Jehova...

Nem elérhető Elisabeth

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 7213
Re:Fordítási hibák a Bibliában?
« Válasz #19 Dátum: 2012 November 13, 08:15:21 »
:afro:

Itt eredetiben a ta'am héber szó áll.

Jelentése:  íz, érzés (megérzés) ész - értelem, okosság, döntöképesség

Elöfordul még:
2Móz 16,31; 4Móz 11,8; Jób 6,6; Jer 48,11; 1Sám 25,33; Jób 12,20;  Zsolt 119,66;  Péld 26,16.

 :2smitten:

A táám ha valóban az a szó van oda irva (nem néztem utána) az nem az értelmet, okosságot és döntöképességet jelenti, ugyanis a mai héberben is például ha azt mondom egy ételre hogy möod táim, az azt jelenti nagyon finom. Tehát az érzékeinkkel felfogható izlésre gondol, például ételnél. Vagy azt mondom éjze táim, milyen finom és még sorolhatnám.

Köszönöm, kedves Dafna a kiegészítést.

Csak akkor azt nem értem miért fordították a zsidó Bibliában, a Tánáchban észnek, mint ahogy azt Shomer Testvér beírta:

Idézet
Pld.besz. 11,22 Aranygyűrű sertésnek orrában, szép asszony de ész hijján.

Gondolom, a zsidó fordítók is tudnak héberül.

Egyébbként az “íz” szót is felsoroltam.

 :2smitten:
Taníts akaratod teljesítésére, mert te vagy Istenem! A te jó lelked vezéreljen az egyenes úton!
Zsolt 143,10

Nem elérhető Elisabeth

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 7213
Re:Fordítási hibák a Bibliában?
« Válasz #20 Dátum: 2013 Január 12, 14:42:57 »
Chronosz: mérhetö, folyamatos idö, idöegységek folymatossága.
Kairosz: pillanat, idöpont, alkalom, a jó idöpont
Aion: idöszakasz, egy hosszú ideig tartó, korszak, örök idökorszak.

Chronosz

Jézus megkérdezte a fiú apjától: "Mennyi ideje, hogy ő így van?" Mire ő ezt válaszolta: "Gyermekkora óta.
 Mk 9,21

Így válaszolt: "Nem a ti dolgotok, hogy olyan időkről (Chronosz)és alkalmakról (Kairosz) tudjatok, amelyeket az Atya a maga hatalmába helyezett.

Apcsl 1,7

Az időpontokról (Chronosz)  és alkalmakról (Kairosz) pedig nem szükséges írnom nektek, testvéreim, 2. mert ti magatok is jól tudjátok, hogy az Úr napja úgy jön el, mint éjjel a tolvaj.
1Thessz 5,1-2

A német fordításokban, követekzö állnak:
Idökröl, és idöpontokról pedig nem szükséges...


Kairosz

Mt 16,3    
Reggel pedig: Ma zivatar lesz; mert az ég borús és veres. Képmutatók, az ég ábrázatját meg tudjátok ítélni, az idők  jeleit pedig nem tudjátok?

Mk 1,15    
És mondván: Bétölt az idő, és elközelített az Istennek országa; térjetek meg, és higyjetek az evangyéliomban.

Mk 13,33    
Figyeljetek, vigyázzatok és imádkozzatok; mert nem tudjátok, mikor jő el az az idő.

Lk 4,13    
És elvégezvén minden kísértést az ördög, eltávozék tőle egy időre.

Aion:

Mk 10,30    
A ki százannyit ne kapna most ebben az időben, házakat, fitestvéreket, nőtestvéreket, anyákat, gyermekeket és szántóföldeket, üldözésekkel együtt; a jövendő világon (Idöszak: Aion) pedig örök életet.

Jn 4,14
Valaki pedig abból a vízből iszik, a melyet én adok néki, soha örökké (Aion):meg nem szomjúhozik; hanem az a víz, a melyet én adok néki, örök életre buzgó víznek kútfeje lesz ő benne

Mt 24,3
Mikor pedig az olajfák hegyén ül vala, hozzá menének a tanítványok magukban mondván: Mondd meg nékünk, mikor lesznek meg ezek? és micsoda jele lesz a te eljövetelednek, és a világ végének (idök beteljesedésének:  synteleia aion)?

Nem akarom önmagam a szavakat értelmezni, ezért is írtam be azokat az Ígéket, amelyek az "idö" kifejezés különbözö formáit tartalmazzák. Sok mindent lehetett olvasni, teológusoktól is, azonban a vélemények eltérnek egymástól. A legviccesebbnek tartottam, amikor a Tánách/Ószövetséggel próbálta valaki a különbségeket megmagyarázni. Mintha a Tánách görögül íródott volna.  :hehe:
Taníts akaratod teljesítésére, mert te vagy Istenem! A te jó lelked vezéreljen az egyenes úton!
Zsolt 143,10

Nem elérhető Antee

 • Admin
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 22847
  • Alfa-Omega (keresztyén közösség)
Re:Fordítási hibák a Bibliában?
« Válasz #21 Dátum: 2013 Január 14, 09:34:51 »
Hát tényleg elég érdekes. :hehe:
Ha már valamit közelebbről akarunk megvizsgálni, akkor azt a forrásnál kell megtenni. Az pedig a Héber és nem a görög fordítás...  :167:
"Halljátok az Úrnak beszédét, akik rettegtek az ő beszédére: így szólnak testvéreitek, akik titeket gyűlölnek, nevemért eltaszítanak: Jelenjék meg az Úrnak dicsősége, hogy lássuk örömötöket; de ők megszégyenülnek." (Ézsaiás 66,5)

Nem elérhető Elisabeth

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 7213
Re:Fordítási hibák a Bibliában?
« Válasz #22 Dátum: 2013 Január 14, 13:49:45 »
Találtam egy Bibliaszervert, ahol több nyelven olvasható a Biblia.

http://www.bibleserver.com/index.php?language=15&s=1

 :2smitten:
Taníts akaratod teljesítésére, mert te vagy Istenem! A te jó lelked vezéreljen az egyenes úton!
Zsolt 143,10

Nem elérhető Elisabeth

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 7213
Re:Fordítási hibák a Bibliában?
« Válasz #23 Dátum: 2013 Február 23, 10:13:12 »
Olvasztatni

Sokan megtisztulnak, fehérek és kipróbáltak lesznek, a bűnösök pedig bűnösök maradnak. A bűnösök közül senki sem érti meg, de az okosok megértik.
Dn 12,10

Sokan foglalkoznak Dániel próféciáival az utolsó időkkel kapcsolatban. Számtalan magyarázatot találunk a látomásban leírt szoborral, ami a különböző birodalmakat jelképezi. Viszont keveset lehet olvasni erről az Igeversről, amely pedig létfontosságú.

De mivel a magyar fordítás itt nem eléggé pontos, nézzük meg a héber fordítást (összevetve a magyar- és a német- héber fordítással)

Meg fognak megválogattatni, és fehéríttetni és olvasztatni sokan, a gonoszok gonoszul cseleksznek. Mind a gonoszok nem fognak érteni,  de a belátók fognak érteni.

És most nézzük meg Dániel könyvében a párhuzamos részt:

Az értelmesek közül is elesnek néhányan, hogy kipróbáltak, tiszták és fehérek legyenek a vég idejére, mert még nincs itt a megszabott idő.
Dn 11,35

Lássuk ugyanezt az Igét a héber-megyer fordításban:

És a belátók közül botlani fognak, hogy köztük olvasszon, válogasson, s fehérítsen a végnek idejéig, mert az még határidőre szól.

Olvasztatni (Sok helyen a magyar fordításban: tisztítani)... Nézzük meg ezt a szót héberben.

Olvasztani :  Ceráp

(lehet hogy más fonétikát is használnak, megpróbáltam a magyar kiejtés szerint írni, forrás: Studienbibel, Elberfelder)

Az Isten útja tökéletes, az ÚR beszéde színigaz (olvasztott / Héber magyar: salaktalan). Pajzsa ő mindazoknak, akik hozzá menekülnek.
2Sám 22,31

Az ÚR ígéretei tiszták (olvasztottak), olyanok, mint a hétszer tisztított ezüst, melyet földbe vájt formába öntöttek.
Zsolt 12,7

Nagyon tiszta (olvasztott  / héber-magyar: salaktalan)  a te beszéded, szolgád szereti azt.
Zsolt 119,140

De ki bírja majd ki eljövetele napját, és ki állhat meg, amikor megjelenik? Mert olyan lesz az, mint az ötvösök  (héber-magyar:olvasztók) tüze, és mint a ruhatisztítók lúgja.
Mal 3,2

Ezt a harmadrészt is tűzbe teszem, megtisztítom(héber-magyar: megolvasztom) őket, ahogyan az ezüstöt tisztítják, megpróbálom őket, ahogyan az aranyat próbálják. Ő segítségül hívja nevemet, én pedig meghallgatom őt. Ezt mondom: Népem ő, és ő ezt mondja: URam, Istenem!
Zak 13,9

De megolvasztottalak, mint az ezüstöt, megpróbáltalak a nyomorúság kohójában.
Ézs 48,10

Ezért így szól a Seregek URa: Megolvasztom, megvizsgálom őket, mi mást tehetnék népemmel?
Jer 9,6

És most vessük össze a már említett, Dániel könyvében írt szavakat Jeremiás kijelentésével:

Mind a gonoszok nem fognak érteni,  de a belátók fognak érteni.
Dn 12,10b

Zihált a fújtató, de csak ólom került ki a tűzből; hiába a folytonos olvasztás, mert a gonoszok nem tisztíthatók meg.
Jer 6,29
 
Lehetne még több Igeverset felsorolni ahol a Ceráp / olvasztani kifejezés előfordul, de úgy gondolom elég ez is, hogy megértsük az utolsó idők próféciáját Dániel könyvében.

És végezetül Istennek Szava:

Istennek minden szava színigaz, pajzsa ő a hozzá menekülőknek. 6. Ne tégy hozzá szavaihoz semmit, mert megcáfol, és hazugságban maradsz!
Péld 30,5

Héber-magyar fordításban:

Istennek minden szava salaktalan, pajzsa Ő mind a benne menedéket keresőnek. Ne tégy hozzá szavaihoz, nehogy rád czáfoljon és hazugnak bizonyulj.
Taníts akaratod teljesítésére, mert te vagy Istenem! A te jó lelked vezéreljen az egyenes úton!
Zsolt 143,10

Nem elérhető Shomer ayin

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 3101
Re:Fordítási hibák a Bibliában?
« Válasz #24 Dátum: 2013 Február 23, 16:47:43 »
 :104:
Ez nagyon érdekes Testvérem. Példának itt van mindjárt az " olvasztani-tűzben megtisztítani " szó is, ami-mint írod is, a Héberben: Ceráp.
Nos, a Héberben a "Pé"-betű, ha szó végre kerül, akkor szofitként, mint:"Fé" jelenik meg... Tehát, akkor van is nekünk egy érdekes és nem is annyira ismeretlen szavunk, ami: CERÁF (!)
Arról nem is beszélve, hogy a Héber Cadi, valójában ebben az esetben inkább Szim. Tehát : SZERÁF (!)
Namost, amit tudunk, van is egy ilyen Angyali forma, amiről olvashatunk is az Ézsaiás, illetve az Ezekiél könyeiben. Ők az Isten iránt szeretet megjelenítői, nevük jelentése: Tűzes-Megemésztő-Izzó...

5Móz 4,24   
Mert az Úr, a te Istened emésztő tűz, féltőn szerető Isten ő.
Ézs 60,19    
Nem a nap lesz néked többé nappali világosságod, és fényességül nem a hold világol néked, hanem az Úr lesz néked örök világosságod, és Istened lesz ékességed,

Nem elérhető Elisabeth

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 7213
Re:Fordítási hibák a Bibliában?
« Válasz #25 Dátum: 2013 Február 23, 18:13:21 »
Nagyon köszönöm kedves Shomer testvérem a kiegészítést!!!  :afro:

Azért is volt fontos nekem ez az értelmezés, mert a "tisztítás" alatt nem mindig értelmezünk valami fájdalmat. Ellenben a salaktalanítás mindig tüzzel történik, és az olvasztás szenvedést jelent. Ezért is írtam be az utolsó idök topicba még Péter apostol leveléböl is az idézet, mert habár az Újszövetséget a görögböl fordították, de ugyanaz a mondanivalója.

Áldott a mi Urunk Jézus Krisztus Istene és Atyja, aki nagy irgalmából újjá szült minket Jézus Krisztusnak a halottak közül való feltámadása által élő reménységre, 4. arra az el nem múló, szeplőtelen és hervadhatatlan örökségre, amely a mennyben van fenntartva számotokra. 5. Titeket pedig Isten hatalma őriz hit által az üdvösségre, amely készen van, hogy nyilvánvalóvá legyen az utolsó időben. 6. Ezen örvendeztek, noha most, mivel így kellett lennie, egy kissé megszomorodtatok különféle kísértések között, 7. hogy a ti megpróbált hitetek, amely sokkal értékesebb a veszendő, de tűzben kipróbált aranynál, Jézus Krisztus megjelenésekor méltónak bizonyuljon a dicséretre, dicsőségre és tisztességre. 8. Őt szeretitek, pedig nem láttátok, őbenne hisztek, bár most sem látjátok, és kimondhatatlan, dicsőült örömmel örvendeztek, 9. mert elértétek hitetek célját, lelketek üdvösségét.
1Pt 1,3-9

Nagyon jó a kiejtés által levezetett kifejtésed! Erre nem is gondoltam, de valóban így van. És a Szeráfok?

És hozzám repült az egyik szeráf, kezében parázs volt, amelyet fogóval vett le az oltárról. 7. Számhoz érintette, és ezt mondta: Íme, ez megérintette ajkadat, bűnöd el van véve, vétked meg van bocsátva.
Ézs 6,6-7

 :igen:
Taníts akaratod teljesítésére, mert te vagy Istenem! A te jó lelked vezéreljen az egyenes úton!
Zsolt 143,10

Nem elérhető Elisabeth

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 7213
Re:Fordítási hibák a Bibliában?
« Válasz #26 Dátum: 2013 Április 21, 16:22:43 »
Födél, fedél, vagy a kegyelem királyi széke, trónusa?

A figyláda történetét ismerjük a Tórából (Mózes könyvei), de ha olvassuk, a fordítás miatt nem derül ki az összefüggés Pál apostol kijelentésével a Zsidókhoz írt levélben. Pedig Pál apostol pont a frigyládáról, helyesebben mondva, a szövetség ládájáról beszél.

Egyben azt is láthatjuk, hogy nem szabad csak a görög eredetire támaszkodni, hanem be kell vonni a Tanachi (Ószövetségi) gondolkozást, hogy megérthessük a kijelentés mélyebb értelmét.

A fedél, vagy födél kifelezés a Szövetség ládáján a következő Igehelyeken található:

2 Móz 25.20; 25.21; 25.22;  26.34;  30.6;  31.7;  35.12;  37.6;  37.9;  39.35;
3 Móz 16.2;  16.14;  16.15; 

Nézzük meg itt ezt az eredeti héber kifejezést:

Kapporet, amelynek a Kappar a szótöve.

Előfordul:

2 Móz 25.20; 25.21; 25.22;  26.34;  30.6;  31.7;  35.12;  37.6;  37.9;  39.35;
3 Móz 16.2;  16.14;  16.15; 

Kappar – Engesztelés, emlékezzünk, hogy a „Jom Kippur” az engesztelés ünnepének a héber neve, amely ugyanúgy a Kappar a szótőből ered. Innen ered tehát a „Kapporet” amely a Szövetség ládáján volt és a kérubok voltak rajta. Innen beszélt az Örökkévaló Isten. Itt kapta meg Izrael az örökkévaló kegyelméből az engesztelést a Jom Kippur – az Engesztelés napján, amikor egyszer egy évben a főpap megjelent a Szentek Szentjében a kegyelm trónusa elött, amit a magyar Biblia tévesen fedélnek fordít.

Tehát a Kapporet pedig nem más, mint az engesztelés trónja, vagy ahogy még ki lehet fejezni, a kegyelem trónusa, ahogy az a Zsidókhoz írt levélnben olvassuk. Habár szószerint „befedő fedélnek” is lehet fordítani. Ebben az értelemben is az engesztelésről van szó, mert ez az a hely, ahol népe bűne elfedeztetett.

Zsolt 85,3    
Elengedted népednek álnokságát, elfedezted minden bűnüket. Szela.

Mindezek ismeretében pedig hasonlítsuk össze a Tanach (Ószövetség) kijelentését, az Újszövetségben Pál apostol szavaival:

Zsid 4.16;  9.5

Járuljunk azért bizodalommal a kegyelem királyi székéhez/Kapporet, hogy irgalmasságot nyerjünk és kegyelmet találjunk, alkalmas időben való segítségül.

Járuljunk tehát bizalommal a kegyelem trónusához/Kapporet, hogy irgalmat nyerjünk, és kegyelmet találjunk, amikor segítségre van szükségünk.
Zsid 4,16

A szövetségládában volt az aranyedény mannával tele és Áron kivirágzott vesszeje, meg a szövetség táblái, 5. fölötte pedig a dicsőség kerubjai, amelyek beárnyékolták az engesztelés helyét/Kapporet.
Zsid 9, 4-5

Ott jelenek meg neked, és beszélek veled a födélről/Kapporet, a két kerúb közül, amelyek a bizonyság ládáján vannak. Beszélek veled mindarról, amit majd általad parancsolok Izráel fiainak. (Károly)

Ott jelenek meg néked, és szólok hozzád a fedél tetejéről/Kapporet, a két Kérub közül, melyek a bizonyság ládája felett vannak, mindazokról, a miket általad parancsolok az Izráel fiainak.
(új fordítás)
2Móz 25,22

Monda ismét az Úr Mózesnek: Végy fűszereket, csepegő gyantát, onyxot, galbánt, e fűszereket és tiszta temjént, egyenlő mértékkel. 35. És csinálj belőlök füstölő szert, a fűszercsináló elegyítése szerint; tiszta és szent legyen az. 36. És abból törj apróra, és tégy belőle a bizonyság ládája elé /Kapporet a gyülekezet sátorában, a hol megjelenek néked. Szentségek szentsége legyen ez előttetek.
2Móz 30,34-36


Taníts akaratod teljesítésére, mert te vagy Istenem! A te jó lelked vezéreljen az egyenes úton!
Zsolt 143,10

Nem elérhető pilgrim

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 75
Re:Fordítási hibák a Bibliában?
« Válasz #27 Dátum: 2014 Január 07, 15:43:49 »
A Bibliában nincsenek lényegi ellentmondások. Minden csak látszólagos ellentmondás. Fordítási, másolási hibákat tartalmazhat.

Zsid 11:3 Hit által értjük meg, hogy a világokat Isten szava alkotta, úgyhogy a nem láthatókból állt elő a látható.
Zsid 11:6 Hit nélkül pedig senki sem lehet kedves Isten előtt, mert aki az Istent keresi, annak hinnie kell, hogy ő van; és megjutalmazza azokat, akik őt keresik.

Nézzünk néhány példát:

• Ki ölte meg Góliátot?

Sámuel könyvéből tudjuk, hogy Dávid ölte meg Góliátot…ellenben van itt egy súlyos látszólagos ellentmondás:

2Sám 21:19 Majd újból harc tört ki a filiszteusokkal Góbnál, és Elhánán, a betlehemi Jaaré-Óregim (Jair) fia levágta a gáti Góliátot, akinek a lándzsanyele olyan vastag volt, mint a szövőszék tartófája.

Egy biztos, hogy Dávid apja Isai volt, így ő nem lehetett Elhánán. Választ akkor kapunk, ha megnézzük ugyanennek az igének a párját a Krónikák könyvében.

1Krón 20:5 Majd megint harc tört ki a filiszteusokkal. Ekkor vágta le Elhánán, Jáír fia Lahmit, a gáti Góliát testvérét, akinek a lándzsanyele olyan volt, mint a szövőszék tartófája.

Ha figyelembe vesszük, hogy a Biblia kb 1500 év alatt íródott, akkor érthető, hogy a könyvbe másolási hiba, emberi mulasztás becsúszhatott, ami az eredeti szövegben nem volt, akkor teljesen egyértelművé válik a történet, hiszen a Krónikák könyve névszerint megnevezi Lahmit, mint Góliát testvérét. Tehát így egyértelművé válik, hogy Dávid király ölte meg a gáti Góliátot és Elhánán meg a Góliát testvérét Lahmit.

• Hány évet volt egyiptomi fogságban Izrael?

Csel 7:6 Így mondta meg Isten, hogy utódja jövevény lesz idegen földön, és rabszolgává teszik, és nyomorgatják négyszáz esztendeig. (1Mózes 15,13-ból idéz István).

Ellenben akad egy másik igehely is, ami összezavarhatja a keresztényeket:

2Móz 12:40 Izráel fiai négyszázharminc esztendeig laktak Egyiptomban.

A két gondolat között az a különbség, hogy az egyik 430 esztendő ott lakást ír. Ebbe beletartozik József az álomfejtő ideje is. Az ő idejében a zsidóság és a fáraó jó viszonyban volt. Akkor még nem beszélhetünk fogságról. Fáraó váltás után került Izrael fogságba Egyiptomban.

2Móz 1:8 Új király került azonban Egyiptom élére, aki már nem ismerte Józsefet.

A másik ige pedig négyszáz év fogságról ír.

Mivel nincs elég történelmi információnk, ezért vannak teológusok akik kerekítéssel magyarázzák a két vers különbségét.

• Hány évesen lett király Joákin? (fordítási hiba)

Joákin (vagy Jekóniás) uralkodásának kezdetét egyik könyv 8 éves korára teszi, másik 18 éves korára.

2Krón 36:9 Nyolc esztendős korában kezdett uralkodni Joákin..
2Kir 24:8 Tizennyolc esztendős volt Joákin, mikor királlyá lett, és három hónapig uralkodott Jeruzsálemben…

De ha megnézzük az eredeti héber szöveget, mindkét igénél a semoneh szó van használatban: H8083 (Mickelson etimológia szótár), melynek jelentése: nyolc, nyolcadik. Így fordítási hibának mondható.

• Hányan voltak a Gadarai megszállottak?

Két könyv egy gadarai megszállottról beszél, egy könyv pedig kettőről.

A történet Máté, Márk és Lukács evangéliumában (szinoptikusokban) található meg. A négy evangélium négyféleképpen mutatja be Krisztust. A mesélők más-más szemszögből mesélik a mondanivalót.

A számadatok ellenére nincs lényegi ellentmondás a történetben. A légió kiűzéséről és a disznónyáj Genezáret tavába rohanásáról szól.

Lukács tudósításokból meséli az evangéliumot, Máté szemtanúja volt az esetnek, könyve ma már bizonyítottan a szemtanúk korában íródott.

Máté két gadarairól beszélt. Márk egyről, Lukács, ha az eredeti görög nyelvet figyelembe vesszük, egy bizonyos gadarairól.

Márk és Lukács történetében ki van emelve egy gadarai, aki odament Jézushoz, hogy mehessen vele és a tanítványokkal a gyógyulása után. Máté evangélium meg csak a kiűzésről, a csodáról beszél, az utána történtekről nem.


A Bibliában nincsenek valós ellentmondások. Isten és Krisztus igazságát, bűntelenségét kérdőjelezné meg. De tudjuk, mi akik hiszünk, hogy az Úr Igéje igaz (Zsolt 33,4).
Héber és görög szótanulmányozáshoz ajánlom figyelmetekbe a The world (angol nyelvű), illetve a Bibli discovery (magyar nyelvű) Biblia szoftvereket...
www.teologia-mennyei-maflas.webnode.hu
https://www.facebook.com/teologia.mennyeimaflas
(Imrefi Ferenc)

2Tim 4:2 hirdesd az igét, állj elő vele, akár alkalmas, akár alkalmatlan az idő, feddj, ints, biztass teljes türelemmel és tanítással.