Szerző Téma: Megtérés  (Megtekintve 2992 alkalommal)

0 Felhasználó és 1 vendég van a témában

Nem elérhető Antee

 • Admin
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 22843
  • Alfa-Omega (keresztyén közösség)
Megtérés
« Dátum: 2012 November 24, 21:28:20 »
(skype 2012/11/17)

Galátzia levél 2,20
„Krisztussal együtt megfeszíttettem. Élek pedig többé nem én, hanem él bennem a Krisztus; amely életet pedig most testben élek, az Isten Fiában való hitben élem, aki szeretett engem és önmagát adta érettem.”


Mi a megtérés? Elfogadni Jézust megváltónknak és Urunknak? Elmondani a megtérők imáját és Isten kegyelmébe belekapaszkodni? Megtérni jóval többet jelent.

Lukács evangéliuma 9,23-24
„Mondja vala pedig mindeneknek: Ha valaki én utánam akar jőni, tagadja meg magát, és vegye fel az ő keresztjét minden nap, és kövessen engem. Mert aki meg akarja tartani az ő életét, elveszti azt; aki pedig elveszti az ő életét én érettem, az megtartja azt.”


A megtérés ezt jelenti. Meghalni önmagunknak hogy Jézusért éljünk. Amikor Isten elhívott minket, akkor nem a kegyelemben való élésre hívott el minket, hanem a hitben való követésére! A kegyelem adatott, a mi bűneinkért, a hit pedig Jézus követéséért.

Zsidó levél 11,6
„Hit nélkül pedig lehetetlen Istennek tetszeni; mert aki Isten elé járul, hinnie kell, hogy ő létezik és megjutalmazza azokat, akik őt keresik.”


Itt most egy kicsit megállok, és egy példát hoznék. Mi van azokkal, akiket Isten elhívott, követni kezdték Jézust, de rövid időn belül meghaltak? Ők elvesznek, mert még nem tudták megöldökölni testükben az összes bűnt? Elvesznek mert nem volt idejük gyümölcsöt teremni és Isteni jellemét magukra ölteni? Közel sem így néz ki a dolog. Akik Istent követik, azoknak örök életük van, függetlenül attól, hogy az életük rövidsége miatt meddig követhették Őt!

Római levél 10,13
„Mert minden, aki segítségül hívja az Úr nevét, megtartatik.”


Viszont mi akik élünk, nekünk folyamatosan követnünk kell Jézust.

1János levele 2,6
„Aki azt mondja, hogy őbenne van, annak magának is úgy kell élnie, ahogyan ő élt.”


Itt a mérce testvérek. Mindenki ehhez viszonyítsa magát és ne az egyik testvéréhez. De hogyan lehetséges ez? Mi is volt a nyitó ige?

Galátzia levél 2,20
„Krisztussal együtt megfeszíttettem. Élek pedig többé nem én, hanem él bennem a Krisztus; amely életet pedig most testben élek, az Isten Fiában való hitben élem, aki szeretett engem és önmagát adta érettem.”


Tehát meg kell halnunk magunknak, hogy Jézus élhessen bennünk. Ha pedig már Jézus él bennünk, akkor Ő cselekszik általunk, Ő általa teremnek a gyümölcsök és így lesz mindenért Övé a dicsőség.

János evangéliuma 6,38
„Mert azért szállottam le a mennyből, hogy ne a magam akaratát cselekedjem, hanem annak akaratát, aki elküldött engem.”


János túlzott volna azzal, hogy úgy kell élnünk mint Jézus? Ha magunkra nézünk, akkor ez lehetetlen. Viszont mit mond az ige?

János evangéliuma 15,5
„Én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővesszők: aki énbennem marad, és én őbenne, az terem sok gyümölcsöt, mert nélkülem semmit sem tudtok cselekedni.”


„mert nélkülem semmit sem tudtok cselekedni.”

Ez a lényeg! Nélküle semmit nem tudunk cselekedni, nem tudunk gyümölcsöt teremni, nem tudunk úgy élni ahogyan Ő élt. De ha már nem mi élünk, hanem Jézus él bennünk, akkor már nem mi cselekszünk, hanem Ő! De miért követünk el folyton bűnöket, ha Jézus bennünk lakozik? Most azokról beszélek, akik Istenéi. A bűneink testiek, mert még testben élünk. Testünk kívánságait jól ismerjük, ahogyan Pál is mondta, a testünk a lelkünkkel folyamatosan harcban áll.

Galátzia levél 5,17
„Mert a test a lélek ellen törekedik, a lélek pedig a test ellen; ezek pedig egymással ellenkeznek, hogy ne azokat cselekedjétek, amiket akartok.”


Ez egy harc, amelyet nem lehet a kispadról a kegyelem párnáján aludva megvívni. A helyzet az, hogy rajtunk múlik mennyit engedünk a testnek és mennyire tartunk ki lélekkel. Az ige ezt mondja:

Galátzia levél 5,16
„Mondom pedig, Lélek szerint járjatok, és a testnek kívánságát véghez ne vigyétek.”


Ám Jézus bűntelen élésén kívül jóval több van. Amikor János felszólít minket, hogy úgy kell élnünk ahogyan Jézus élt, akkor nem szűkíti be azt, a bűntelen élés fogalmával. Jézus csak azt tette, ami az Atya akarata volt. Ugyanígy nekünk is Jézus akaratában kell élnünk. Jézus volt az, aki szolgált, ugyanígy nekünk is szolgákká kell lennünk. Jézus nem magának élt, ugyanígy nekünk sem magunkért kell élnünk. Jézus megélte mindazt amit mondott, ugyanígy nekünk is meg kell élnünk. Nem törekednünk kell erre, hanem el kell érnünk mindezt. Jézus sem azt mondta, hogy próbálj többé ne vétkezni, hanem:

János evangéliuma 8,11
„...Én sem kárhoztatlak: eredj el és többé ne vétkezzél!”


Sehol nem mondta azt, hogy próbálj követni engem, hanem azt, hogy: „Kövess engem!”
Aki megtért, az erre törekszik. Aki pedig megtérve erre törekszik, az el is fogja érni, mert erről Isten gondoskodik. Aki pedig nem éri el, az nem adott át mindent Jézus kezébe. A lehetséges félreértések tisztázása végett. Akik elérték mindezt, attól még bűnbe eshetnek. Ezért is mondja János:

1János levele 2,1
„Én fiacskáim, ezeket azért írom néktek, hogy ne vétkezzetek. És ha valaki vétkezik, van Szószólónk az Atyánál, az igaz Jézus Krisztus.”


Erre van a kegyelem és nem a szándékos vétkezésre. Tehát megkaptuk azt a hatalmas kegyelmet Jézus váltságáldozata által, hogy a bűneink ellenére örök életünk lehessen. A megtérésnek vannak alapfeltételei és nem csupán következményei.

Máté evangéliuma 10,38
„És aki föl nem veszi az ő keresztjét és úgy nem követ engem, nem méltó én hozzám.”


Tehát aki nem halt meg önmagának, az nem méltó Jézushoz. Az elején hoztam a Lukács evangéliumából a 9. fejezetből a 23-as verset. Itt minden nap felvett keresztről van szó. Nagyon fontos megérteni, hogy magunknak meghalva, de Érte élve követnünk kell minden nap. Ha nem tesszük ezt, akkor nem vagyunk méltók hozzá, vagyis nem leszünk vele közösségben, így életünk sem lesz Őbenne. Ez az egyik alapfeltétele a megtérésnek.

Máté evangéliuma 10,37
„Aki inkább szereti atyját és anyját, hogynem engemet, nem méltó én hozzám; és aki inkább szereti fiát és leányát, hogynem engemet, nem méltó én hozzám.”


Istené az első hely. Nem állhat semmi sem elé, máskülönben nem leszünk méltók hozzá.

Hóseás könyve 6,6
„Mert szeretetet kivánok én és nem áldozatot: az Istennek ismeretét inkább, mintsem égőáldozatokat.”


Szeretetet kíván. Aki megismerte Őt, az a szerelmét nem tudja eltitkolni senki elől.
Ez a másik alapfeltétele a megtérésnek. Ebből pedig egy újabb tárul ki elénk:

János evangéliuma 14,15
„Ha engem szerettek, az én parancsolataimat megtartsátok.”


Aki megtért, az meghalt önmagának mert szereti Istent. Aki pedig szereti Istent, az megtartja az Ő parancsolatait. Ezek szétválaszthatatlanok, egyik nincs a másik nélkül. A megtérés tehát egy folyamat. Jézus követésével kezdődik és a földi pályafutásunk végéig tart. Meg kell maradnunk Jézusban, máskülönben nem lesz közösségünk vele. Ha pedig nincs közösségünk vele, akkor örök életünk sincsen:

János evangéliuma 15,6
„Ha valaki nem marad énbennem, kivetik, mint a lemetszett vesszőt, és megszárad, összegyűjtik valamennyit, tűzre vetik és elégetik.”

Máté evangéliuma 24,13
„De aki mindvégig állhatatos marad, az idvezül.”


Ámen
"Halljátok az Úrnak beszédét, akik rettegtek az ő beszédére: így szólnak testvéreitek, akik titeket gyűlölnek, nevemért eltaszítanak: Jelenjék meg az Úrnak dicsősége, hogy lássuk örömötöket; de ők megszégyenülnek." (Ézsaiás 66,5)

Nem elérhető Elisabeth

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 7159
Re:Megtérés
« Válasz #1 Dátum: 2012 November 25, 10:58:40 »
Köszönjük kedves Anti Testvérem a tanítást!

Sokszor elöfordul, hogy a keresztény ember annyira igaznak érzi magát, hogy nem is tudja miböl térjen meg. Hasonlót látunk Malakiás prófétánál is.

7. Atyáitok idejétől fogva eltértetek rendeléseimtől és nem tartottátok meg azokat. Térjetek hozzám, és én is hozzátok térek, azt mondja a Seregeknek Ura. De azt mondjátok: Miben térjünk meg?..
13. Keményen szóltatok ellenem, azt mondja az Úr, és azt mondjátok: Mit szóltunk ellened?
14. Azt mondtátok: Hiábavaló az Isten szolgálata, és mi haszna, hogy megtartjuk törvényeit, és hogy alázatosan járunk a Seregeknek Ura előtt?
15. Sőt inkább magunk hirdetjük boldogoknak a kevélyeket; hiszen gyarapodtak, noha gonoszságot űznek, és megszabadulnak, noha kisértik az Istent!
16. Akkor tanakodtak egymással az Úrnak tisztelői, az Úr pedig figyelt és hallgatott, és egy emlékkönyv iraték ő előtte azoknak, a kik félik az Urat és becsülik az ő nevét.
17. És azon a napon, azt mondja a Seregeknek Ura, a melyet én szerzek, tulajdonommá lesznek és kedvezek nékik, a mint kiki kedvez a maga fiának, a ki szolgálja őt.
18. És megtértek és meglátjátok, hogy különbség van az igaz és a gonosz között, az Isten szolgája között és a között, a ki nem szolgálja őt.


A megtért hivö külömbséget tud tenni az igaz és a gonosz között...

18. Az Isten pedig, a mikről eleve megmondotta minden ő prófétájának szája által, hogy a Krisztus elszenvedi, ekképen töltötte be.
19. Bánjátok meg azért és térjetek meg, hogy eltöröltessenek a ti bűneitek, hogy így eljőjjenek a felüdülés idei az Úrnak színétől.

Apcsel 3,18-19

 :2smitten:

Mal 3,7;18
Taníts akaratod teljesítésére, mert te vagy Istenem! A te jó lelked vezéreljen az egyenes úton!
Zsolt 143,10

Nem elérhető Antee

 • Admin
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 22843
  • Alfa-Omega (keresztyén közösség)
Re:Megtérés
« Válasz #2 Dátum: 2012 November 25, 11:55:24 »
Igen Erzsike, így van!

Zakariás könyve 13,8-9
"És lészen az egész földön, így szól az Úr: a két rész kivágattatik azon és meghal, de a harmadik megmarad rajta. És beviszem a harmadrészt a tűzbe, és megtisztítom őket, amint tisztítják az ezüstöt és megpróbálom őket, amint próbálják az aranyat; ő segítségül hívja az én nevemet és én felelni fogok néki; ezt mondom: Népem ő! Ő pedig ezt mondja: Az Úr az én Istenem!"
"Halljátok az Úrnak beszédét, akik rettegtek az ő beszédére: így szólnak testvéreitek, akik titeket gyűlölnek, nevemért eltaszítanak: Jelenjék meg az Úrnak dicsősége, hogy lássuk örömötöket; de ők megszégyenülnek." (Ézsaiás 66,5)

Nem elérhető irene

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 2573
Re:Megtérés
« Válasz #3 Dátum: 2012 November 25, 12:07:50 »
 :zaszlo:

Kedves Antikám köszönöm hogy betetted a tanításodat....  :afro:
Bocsánat értetlenkedésemért, de újból keményen szíven érintett  :pirul: harcolok önmagammal ....miért olyan nehéz az alábbi ígét megértenem?
Ma ahogy olvastam Bibliát ezen akadt meg a szemem, és nem értem .......

Zsid.6.4     Mert lehetetlen dolog, hogy akik egyszer megvilágosíttattak, megízlelvén a mennyei ajándékot, és részeseivé lettek a Szent Léleknek,
5
    És megízlelték az Istennek jó beszédét és a jövendő világnak erőit,
6
    És elestek, ismét megújuljanak a megtérésre, mint akik önmagoknak feszítik meg az Istennek ama Fiát, és meggyalázzák őt.

Ebből azt vonom le szomorúan, hogy "megújulni" ha elestem, számomra már nincs megtérés:03: 
...félelem van bennem........és kétségek........
zsolt 25:8.    Jó és igaz az Úr, azért útba igazítja a vétkezőket.

Nem elérhető Guti Tünde

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 3945
  • www.gutitunde.eoldal.hu
Re:Megtérés
« Válasz #4 Dátum: 2012 November 25, 12:29:11 »
Drága Irénke!  :2smitten:

Bár nem nekem tetted fel a kérdést, egy-két gondolatot hadd írjak!
A bűnbánatot csakis a Szent Szellem tudja felfakasztani a szívben, ezért hiszem, hogy kedvesen fogadja az Úr a rendezés utáni vágyadat és igyekezetedet!
Nem ismerem a részleteket, mitől félsz, de ha őszinte bűnbánat, megújulni akarás van benned, az már maga az ébredés a magad helyén. Isten felszólít: "Szentek legyetek, mert én szent vagyok!" I. Péter 1:16.
A kölcsönös, őszinte megbocsátás és elengedés ajtót nyit a szabadságra  :168:
„Vezéreld utamat Igéd szerint, és ne engedd, hogy valami hamisság uralkodjon rajtam!
Gyönyörködöm beszédedben, mint aki nagy nyereséget talált.”
Zsoltárok 119:133, 162.

Nem elérhető Antee

 • Admin
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 22843
  • Alfa-Omega (keresztyén közösség)
Re:Megtérés
« Válasz #5 Dátum: 2012 November 25, 12:46:00 »
:zaszlo:

Kedves Antikám köszönöm hogy betetted a tanításodat....  :afro:
Bocsánat értetlenkedésemért, de újból keményen szíven érintett  :pirul: harcolok önmagammal ....miért olyan nehéz az alábbi ígét megértenem?
Ma ahogy olvastam Bibliát ezen akadt meg a szemem, és nem értem .......

Zsid.6.4     Mert lehetetlen dolog, hogy akik egyszer megvilágosíttattak, megízlelvén a mennyei ajándékot, és részeseivé lettek a Szent Léleknek,
5
    És megízlelték az Istennek jó beszédét és a jövendő világnak erőit,
6
    És elestek, ismét megújuljanak a megtérésre, mint akik önmagoknak feszítik meg az Istennek ama Fiát, és meggyalázzák őt.

Ebből azt vonom le szomorúan, hogy "megújulni" ha elestem, számomra már nincs megtérés:03: 
...félelem van bennem........és kétségek........


Szia Irénke.

Akik megismerték Istent, de elfordulnak tőle, azoknak nincs mentség. Az Isten ismerete nem a befogadóimában vagy az Isten követésének az elhatározásban merül ki. Sőt, ezek csak első lépések, vagyis közeledés Istenhez. De ettől még nem értünk célba.

Jézus ezt a példázatot mondta:
Máté evangéliuma 18,11-14
"Mert az embernek Fia azért jött, hogy megtartsa, ami elveszett vala. Mit gondoltok? Ha valamely embernek száz juha van, és egy azok közül eltévelyedik: vajjon a kilencvenkilencet nem hagyja-é ott, és a hegyekre menvén, nem keresi-é azt, amelyik eltévelyedett? És ha történetesen megtalálja azt, bizony mondom néktek, inkább örvend azon, mint a kilencvenkilencen, amely el nem tévelyedett. Ekképpen a ti mennyei Atyátok sem akarja, hogy egy is elvesszen e kicsinyek közül."

Láthatjuk, hogy ez a bárány az eltévelyedés előtt is a nyáj tagja volt. Kiszakadt a nyájból, a maga útját kezdte járni. Jézus viszont utánamegy és visszaviszi a nyájba. Ez a hatalmas kegyelem, amely elég a mi bűneinkre.

Akik viszont megismerték Jézust és megtagadják Őt, azoknak nincs mentség. Hiszen akik megismerték Jézust és megtagadták őt, akkor azt a jót káromolták amelynek részeseivé tette őket Isten.

"Halljátok az Úrnak beszédét, akik rettegtek az ő beszédére: így szólnak testvéreitek, akik titeket gyűlölnek, nevemért eltaszítanak: Jelenjék meg az Úrnak dicsősége, hogy lássuk örömötöket; de ők megszégyenülnek." (Ézsaiás 66,5)

Nem elérhető Elisabeth

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 7159
Re:Megtérés
« Válasz #6 Dátum: 2012 November 25, 13:19:43 »
Az Íge külömbséget tesz szándékos ellenszegülés, és a test erötlensége miatti elesés között.

Ha valaki megismerte az Urat, de utána szándékosan ellenáll Isten akaratának, arra érvényes:

Ha valaki elveti Mózes törvényét, az két vagy három tanú vallomása alapján irgalom nélkül meghal. 29. Mit gondoltok: mennyivel súlyosabb büntetésre lesz méltó az, aki Isten Fiát lábbal tapodja, a szövetség vérét, amellyel megszenteltetett, közönségesnek tartja, és a kegyelem Lelkét megcsúfolja? 30. Mert ismerjük azt, aki így szólt: "Enyém a bosszúállás, én megfizetek." És ismét: "Az Úr megítéli az ő népét." 31. Félelmetes dolog az élő Isten kezébe esni.
Zsid 10,28-29


Ám másként kezeli az ÚR az erötlenségböl fakadó elesést:

Virrasszatok (más fordítás szerint: vigyázzatok) és imádkozzatok, hogy kísértésbe ne essetek: a lélek ugyan kész, de a test erőtlen."
Mk 14,38

12. Mert az Istennek beszéde élő és ható, és élesebb minden kétélű fegyvernél, és elhat a szívnek és léleknek, az ízeknek és a velőknek megoszlásáig, és megítéli a gondolatokat és a szívnek indulatait.
13. És nincsen oly teremtmény, a mely nyilvánvaló nem volna előtte, sőt mindenek meztelenek és leplezetlenek annak szemei előtt, a kiről mi beszélünk.
14. Lévén annakokáért nagy főpapunk, a ki áthatolt az egeken, Jézus, az Istennek Fia, ragaszkodjunk vallásunkhoz.
15. Mert nem oly főpapunk van, a ki nem tudna megindulni gyarlóságainkon, hanem a ki megkísértetett mindenekben, hozzánk hasonlóan, kivéve a bűnt.
16. Járuljunk azért bizodalommal a kegyelem királyi székéhez, hogy irgalmasságot nyerjünk és kegyelmet találjunk, alkalmas időben való segítségül.
   
Zsid 4,12-16

 :2smitten:
Taníts akaratod teljesítésére, mert te vagy Istenem! A te jó lelked vezéreljen az egyenes úton!
Zsolt 143,10

Nem elérhető Elisabeth

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 7159
Re:Megtérés
« Válasz #7 Dátum: 2012 November 26, 18:14:51 »
Igen Erzsike, így van!

Zakariás könyve 13,8-9
"És lészen az egész földön, így szól az Úr: a két rész kivágattatik azon és meghal, de a harmadik megmarad rajta. És beviszem a harmadrészt a tűzbe, és megtisztítom őket, amint tisztítják az ezüstöt és megpróbálom őket, amint próbálják az aranyat; ő segítségül hívja az én nevemet és én felelni fogok néki; ezt mondom: Népem ő! Ő pedig ezt mondja: Az Úr az én Istenem!"

Erröl egy Íge jutott eszembe...

11. Mert megjelent az Isten idvezítő kegyelme minden embernek,
12. A mely arra tanít minket, hogy megtagadván a hitetlenséget és a világi kivánságokat, mértékletesen, igazán és szentül éljünk a jelenvaló világon:
13. Várván ama boldog reménységet és a nagy Istennek és megtartó Jézus Krisztusunknak dicsősége megjelenését;
14. A ki önmagát adta mi érettünk, hogy megváltson minket minden hamisságtól, és tisztítson önmagának kiváltképen való népet, jó cselekedetekre igyekezőt.

Tit 2,11-14

 :2smitten:
Taníts akaratod teljesítésére, mert te vagy Istenem! A te jó lelked vezéreljen az egyenes úton!
Zsolt 143,10

Nem elérhető Elisabeth

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 7159
Re:Megtérés
« Válasz #8 Dátum: 2012 December 07, 16:12:26 »
Megtérés... sok szó esik máshol is a hitben való cselekedetekröl is.

A kettö szétválaszthatatlan.  A megtérés, ami nem más, mint átadása, odaszánása az életemnek Istennek. Elfogadom öt, mint Uramat, és ezután nem én uralom az életemet, hanem Isten. Ennek azonban vannak úgymond gyümölcsei. Ezek pedig a hit cselekedetei. Különben, ha ez nincs meg, üres szóbeszéd volt elötte minden. Tehát, ha a hit cselekedetei hiányoznak, fel kell tennünk a kérdést öszintén: Történt-e vajon igazi megtérés.

Avagy nem tudjátok, hogy a kinek oda szánjátok magatokat szolgákul az engedelmességre, annak vagytok szolgái, a kinek engedelmeskedtek: vagy a bűnnek halálra, vagy az engedelmességnek igazságra?
Rm 6,16    

Kövess engem... Mondja az ÚR Jézus. "Uram és hiszek Benned, olyan jó így és boldog vagyok.... De a követéshez járni kell azon az úton amelyen vezet minket az ÚR. Ez pedig az engedelmesség cselekedeteivel jár.

 :2smitten:
Taníts akaratod teljesítésére, mert te vagy Istenem! A te jó lelked vezéreljen az egyenes úton!
Zsolt 143,10

Nem elérhető Antee

 • Admin
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 22843
  • Alfa-Omega (keresztyén közösség)
Re:Megtérés
« Válasz #9 Dátum: 2012 December 07, 16:18:32 »
:afro: :2smitten:
"Halljátok az Úrnak beszédét, akik rettegtek az ő beszédére: így szólnak testvéreitek, akik titeket gyűlölnek, nevemért eltaszítanak: Jelenjék meg az Úrnak dicsősége, hogy lássuk örömötöket; de ők megszégyenülnek." (Ézsaiás 66,5)

Nem elérhető bacsipista

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 5969
  • Keresztény kincskereső
Re:Megtérés
« Válasz #10 Dátum: 2013 Április 06, 10:15:06 »
Ha megkérdezik egy keresztény gyülekezetben, hogy mikor tértél meg akkor többnyire az a kérdés, hogy mikor hívtad be Jézust az  életedbe, vagy mikor meritkeztél be. Ezek emlékezetes dátumok, de valójában arról szólnak, hogy mikor hoztál egy tudatos döntést arról, hogy Jézus Krisztust akarod követni és az ő útján akarsz járni.
Úgy gondolom, hogy a megtérés az egy olyan folyamat amelynek csak akkor teljesedik ki amikor már az Úrnál vagyunk. Mert addig folyamatosan jönnek az életünkbe olyan dolgok amelyek megtérésre késztetnek.
Ez lenne a megszentelődés útja. És ennek az útnak csak akkor érünk a végére, amikor az Úr hazahív bennünket.
"Minden szabad nekem, de nem minden használ. Minden szabad nekem, de ne váljak semminek a rabjává." 1Korintus 6,12

Nem elérhető Antee

 • Admin
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 22843
  • Alfa-Omega (keresztyén közösség)
Re:Megtérés
« Válasz #11 Dátum: 2013 Április 06, 13:09:37 »
Egyetértek Testvérem. Jézus az Út, amelyen járnunk kell. Nem mozgólépcső.
"Halljátok az Úrnak beszédét, akik rettegtek az ő beszédére: így szólnak testvéreitek, akik titeket gyűlölnek, nevemért eltaszítanak: Jelenjék meg az Úrnak dicsősége, hogy lássuk örömötöket; de ők megszégyenülnek." (Ézsaiás 66,5)

Nem elérhető Elisabeth

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 7159
Re:Megtérés
« Válasz #12 Dátum: 2013 Április 06, 18:08:29 »
Ha tölem megkérdezik, hogy mikor tértem meg, én az újjászületésre gondolok. Mert újjászületni egyszer lehet, de járni a megtérés útján az a folyamatos megigazulás útja. 

 :2smitten:
Taníts akaratod teljesítésére, mert te vagy Istenem! A te jó lelked vezéreljen az egyenes úton!
Zsolt 143,10

Nem elérhető Jazmin

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 482
Re:Megtérés
« Válasz #13 Dátum: 2013 Április 10, 12:44:38 »
Ha valaki igazán megtér,az onnan látszik,hogy folyamatos megtérés van az életében.Folyamatos változás.Mert,ha megtérünk,akkor megváltozik az életünk. :)
Lukács evangéliuma 3,8    
Teremjetek azért megtéréshez méltó gyümölcsöket, és ne mondogassátok magatokban: Ábrahám a mi atyánk! mert mondom néktek, hogy az Isten ezekből a kövekből is támaszthat fiakat Ábrahámnak.
Az Isten SZERETET. 1 Ján 4:8

Nem elérhető Antee

 • Admin
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 22843
  • Alfa-Omega (keresztyén közösség)
Re:Megtérés
« Válasz #14 Dátum: 2013 Április 10, 14:02:34 »
Ámen! :afro:
"Halljátok az Úrnak beszédét, akik rettegtek az ő beszédére: így szólnak testvéreitek, akik titeket gyűlölnek, nevemért eltaszítanak: Jelenjék meg az Úrnak dicsősége, hogy lássuk örömötöket; de ők megszégyenülnek." (Ézsaiás 66,5)