Szerző Téma: Gyülekezetek kezdetben – ősgyülekezetek  (Megtekintve 3135 alkalommal)

0 Felhasználó és 1 vendég van a témában

Nem elérhető Antee

 • Admin
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 22843
  • Alfa-Omega (keresztyén közösség)
Gyülekezetek kezdetben – ősgyülekezetek
« Dátum: 2012 December 14, 09:59:21 »
Sziasztok Testvéreim, a topicot érintő kérdéseknek és véleményeknek nyitottam ezt a topicot.  :afro:
"Halljátok az Úrnak beszédét, akik rettegtek az ő beszédére: így szólnak testvéreitek, akik titeket gyűlölnek, nevemért eltaszítanak: Jelenjék meg az Úrnak dicsősége, hogy lássuk örömötöket; de ők megszégyenülnek." (Ézsaiás 66,5)

Nem elérhető Elisabeth

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 7159
Re:Gyülekezetek kezdetben – ősgyülekezetek
« Válasz #1 Dátum: 2012 December 14, 10:43:05 »
Nagyon jó téma, kedves Anti!

Érdekes lesz megfigyelni, miben van még, vagy nincs hasonlóság a mai gyülekezeteknél.

Talán kezdeném az elsö Messiásban hívö közösséggel, amely Jeruzsálemben alakult meg. Részletesebben olvasunk erröl az Apcsel 1. fejezetében.
E közösségnek a vezetöje Péter apostol, ahogy azt az ÚR Jézus erlrendelte és izraelitákból állt.

Akkor megtérének Jeruzsálembe a hegyről, mely hívatik Olajfák hegyének, mely Jeruzsálem mellett van, egy szombatnapi járóföldre. 13. És mikor bementek, felmenének a felsőházba, a hol szállva valának: Péter és Jakab, János és András, Filep és Tamás, Bertalan és Máté, Jakab, az Alfeus fia, és Simon, a zelóta, és Júdás, a Jakab fia. 14. Ezek mindnyájan egy szívvel-lélekkel foglalatosak valának az imádkozásban és a könyörgésben, az asszonyokkal és Máriával, Jézusnak anyjával, és az ő atyjafiaival együtt. 15. És azokban a napokban felkelvén Péter a tanítványok között, monda (vala pedig ott együtt mintegy százhúsz főnyi sokaság): 16. Atyámfiai, férfiak, szükség volt betelni annak az írásnak, melyet megjövendölt a Szent Lélek Dávid szája által Júdás felől, ki vezetőjük lőn azoknak, a kik megfogták Jézust. 17. Mert mi közénk számláltatott, és elnyerte ennek a szolgálatnak az osztályrészét.
Apcsel 1,12-17

Miért pont Péter?

Simon Péter megszólalt, és így felelt: "Te vagy a Krisztus, az élő Isten Fia." 17. Jézus így válaszolt neki: "Boldog vagy, Simon, Jóna fia, mert nem test és vér fedte fel ezt előtted, hanem az én mennyei Atyám. 18. Én pedig ezt mondom neked: Te Péter vagy, és én ezen a kősziklán építem fel egyházamat, és a pokol kapui sem fognak diadalmaskodni rajta. 19. Neked adom a mennyek országának kulcsait, és amit megkötsz a földön, kötve lesz az a mennyekben is, és amit feloldasz a földön, oldva lesz az a mennyekben is."
Mt 16,16-19

Ám ez a kulcs nem volt tovább átruházható, mert ember nem adhatja át e kulcsot. Érdekes ebben az aspektusban elgondolkozni mit is jelent Dávid kulcsa....

Most kezdetnek ennyi, de várom a hozzászólásokat én is...

 :afro: :2smitten:


Taníts akaratod teljesítésére, mert te vagy Istenem! A te jó lelked vezéreljen az egyenes úton!
Zsolt 143,10

Nem elérhető Antee

 • Admin
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 22843
  • Alfa-Omega (keresztyén közösség)
Re:Gyülekezetek kezdetben – ősgyülekezetek
« Válasz #2 Dátum: 2012 December 14, 11:07:44 »
Köszönöm Testvérem a gondolatokat. Azzal csatlakoznék a gondolatmenethez, hogy akkoriban ezek az apostolok tudtak valamit. Megismerték Isten rendeleteit és azokat meg is élték! Ismerték Istent és Isten a nevét adta nekik. Ez megnyilvánult hatalomban, tisztességben, félelemben, gyümölcsökben és még lehetne sorolni!
"Halljátok az Úrnak beszédét, akik rettegtek az ő beszédére: így szólnak testvéreitek, akik titeket gyűlölnek, nevemért eltaszítanak: Jelenjék meg az Úrnak dicsősége, hogy lássuk örömötöket; de ők megszégyenülnek." (Ézsaiás 66,5)

Nem elérhető Elisabeth

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 7159
Re:Gyülekezetek kezdetben – ősgyülekezetek
« Válasz #3 Dátum: 2012 December 14, 13:11:47 »
Ez így van, kedves Anti! Ismerték az írásokat, hisz gyermekkoruktól fogva hétröl hétre olvasták a hetiszakaszban Isten szavát. Jézusnak pedig tanítványai voltak, akik együtt jártak Urukkal.  A tudatlanságuk, amire sokan hivatkoztak, nem az Ígeismeretre vonatkozott.... De erröl talán késöbb...

 :afro: :2smitten:
Taníts akaratod teljesítésére, mert te vagy Istenem! A te jó lelked vezéreljen az egyenes úton!
Zsolt 143,10

Nem elérhető bacsipista

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 5969
  • Keresztény kincskereső
Re:Gyülekezetek kezdetben – ősgyülekezetek
« Válasz #4 Dátum: 2012 December 14, 14:03:09 »
41 Akik pedig hittek a beszédének, megkeresztelkedtek, és azon a napon mintegy háromezer lélek csatlakozott hozzájuk.
42 Ezek pedig kitartóan részt vettek az apostoli tanításban, a közösségben, a kenyér megtörésében és az imádkozásban.
43 Félelem támadt minden lélekben, és az apostolok által sok csoda és jel történt.
44 Mindazok pedig, akik hittek, együtt voltak, és mindenük közös volt.
45 Vagyonukat és javaikat eladták, szétosztották mindenkinek: ahogyan éppen szükség volt rá.
46 Napról napra állhatatosan, egy szívvel, egy lélekkel voltak a templomban, és amikor házanként megtörték a kenyeret, örömmel és tiszta szívvel részesültek az ételben;
47 dicsérték az Istent, és kedvelte őket az egész nép. Az Úr pedig napról napra növelte a gyülekezetet az üdvözülőkkel.

ApCsel 2, 41-47   A Biblia idézeteiből tudhatjuk, hogy akik hittel fogadták Péter beszédét azokat bemerítették, tanították őket az igék alapján. Nem csak hallgatói voltak a tanításoknak, részt is vettek az imaéletben és a kenyértörésben (itt az úrvacsorára gondolok)
Közösségben éltek, ezért vagyonukat is a közösbe tették, hogy részesedhessenek belőle azok is akiknek kevesebb adatott.
Az Urat dicsérték, áldották, és nem csak egymás között, hanem mindenhol ahol csak jártak. Naponta közösen mentek az Úr elé és hitüket életüket látva egyre többen csatlakoztak hozzájuk.
"Minden szabad nekem, de nem minden használ. Minden szabad nekem, de ne váljak semminek a rabjává." 1Korintus 6,12

Nem elérhető Shomer ayin

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 3047
Re:Gyülekezetek kezdetben – ősgyülekezetek
« Válasz #5 Dátum: 2012 December 14, 16:30:26 »
Meghát akkor Akárhány ország-akárhány városának -akárhány gyülekezése is volt, akkor is egy gyülekezésről beszéltek, mégpedig a Krisztus Jézus gyülekezetéről, aminek központja, Júdeában volt, és a fej az Apostolok voltak! Az Apostolok nevelték ki a különböző országok-különböző városaiban levő gyülekezések Presbitériumát, és lássatok csodát: Ezek a gyülekezések, nem a maguk kizárólagosságát hirdették, hanem teljes egységben éltek a másik országban,vagy másik városban levő gyülekezetekkel! (nem úgy mint ma!)  Tehát ami válaszfalat Jézus lerombolt, azt áldásként élték meg a Hívek... Nem úgy mint ma! És az ő egységük, valós egység volt, függetlenül attól, hogy helyileg mennyire voltak távol egymástól! Nem úgy mint ma!
Ezek a gyülekezetek az egymástól való távolságtól függetlenül, segítették egymást-gondoskodtak egymásról, egyazon tanítást sajátíthatták el, sőt: a szolgálókon is osztozkodtak! Nem úgy mint ma!
Akkor nem csak beszédben hirdették a hitet, hanem az életükkel mutatták be Jézust! ( na ma ez nem megy...)
Az akkoriak a Krisztus Jézusban való szabadságban éltek, Isten dicsőségére, ma meg a Test szabadosságát preferálják a maguk dicsőségére...
Ma ahány felekezet-gyülekezet: annyi tanítás! A közös bennük az, hogy mind távol van az Igazságtól! Mert a Szent Tant kendermagnak nézik, és a gyülekezet pedig baromfi udvar lett! És válogatnak a Szent Tanban... ami tetszik azt kiollózzák, ami meg nem tetszik azt szabadságra hivatkozva megtagadják...
Ha valaki a Szentírást preferálja azt nyilvánosan és nyiltan lesajnálják jobbik esetben, rosszabb esetben pedig  démonizáltnak és tévelygőnek titulálják...
Nyíltan hirdetik a testvérek közötti megosztást és a válaszfalat, amit Jézus lerontott, többszörösen ujraépítik.
Akkoriban egy bábel tornyot építettek, és aki olvasott arról az tudhatja hogy az sem tetszett Istennek! Ma több ezret építenek... ragadjuk meg Istent! Legyünk nagyok és erősek! Szerezzünk magunknak nevet... Így épülnek a gyülekezetek... Egy sem hirdeti azt, hogy a szomszéd gyülekezet tagjai is a testvéreink! Sehol nem tanítják egyazon tanítást, vagyis az Örökkévaló szín tiszta Igéjét! Ellenben ha egy gyülekezetből valaki átmegy egy másikba kíváncsiság, vagy költözés miatti szükség okán, azt árulónak- elkárhozottnak-hitehagyottnak kiáltják ki! Isten Igéjéből pedig válogatás útján felekezeti-gyülekezeti teóriákat gyártanak, és ezzel is a megosztást hirdetik!

Így hirtelen ennyi különbséget írtam a Régi és a mai gyülekezeti mintákról...azt gondolom: volna hova fejlődni...

De láttam Testvéreket viszont, akik Isten csodájaként, Testvérüknek tekintik a másik gyülekezetbeli Hívőket is, megismertem Testvéreket, akik élik a hitüket! Tudok Testvérekről, akik számára nem a megoszlás a preferált, hanem a közös! Nem azt nézik tehát hogy mi az ami megoszt, hanem azt hogy mi az ami összeköt! Arra figyelnek ami Isten Igéjében írva van, és nem arra amit a felekezetük hirdet! Ők azt élik, hogy az hogy Testvér, nem egy rang-vagy egy előnév, hanem tudják, hogy Isten hívott bennünket a gyermekeinek, és nem a gyülekezet! Így tehát aki Isten gyermeke az nekik mindentől függetlenül TESTVÉR!
És ezek a Testvérek, nem egy felekezet tagjai, hanem ahányan vannak-annyiféle gyülekezetből...És tudok arról, hogy ők természetes módon táplálkoznak közösen Isten Igéjéből, és egymás segítségére vannak mindenben. A másik épülését keresik, és a másik dolgát fontosabbnak érzik a magukénál... Ezek számára nem okoz lelkiismereti problémát sem a közös étkezés-sem pedig a közös Úrvacsora!
És még hosszan sorolhatnám ezeket a dolgokat, amiket Isten kegyelméből megláthattam-megtapasztalhattam közöttük! Látom bennük Krisztust!
Bennük ugyan azt látom, amit az Írásokban megláthattam az "Ősgyülekezetekben!"

Ézs 60,19    
Nem a nap lesz néked többé nappali világosságod, és fényességül nem a hold világol néked, hanem az Úr lesz néked örök világosságod, és Istened lesz ékességed,

Nem elérhető Elisabeth

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 7159
Re:Gyülekezetek kezdetben – ősgyülekezetek
« Válasz #6 Dátum: 2012 December 14, 20:38:15 »
Valóban az ösgyülekezeteknél nem volt különféle teológiai irányzat. Ki is akadtak volna az apostolok. Ne felejtsük el, hogy az inudlásnál tulajdonképpen az a judaizmus folytatódott ami addig is érvényben volt, ám felismerték Jeshuában az Örökkévaló Ígéretei és Jeshua Hatalma alapján, hogy Ö Izrael Szentje a Messiás. Ezért is annak idején úgy tartották öket, mint egy irányzat Izraelben, akik hisznek Jeshában, mint Messiásban. Összejöttek többször is a Jeruzsálemi Templomban, a zsinagógágban. Akkor inkáb az jelentette a csodát, hogy a pogányok is beoltathatnak ebbe a megújított Szövetségbe. A keresztények által tévesen nevezett Pünkösd ünnepén, ami nem más, mint Schavuot (Hetek) üneppén Jeruzsálemben a zsidók jöttek el még a legtávolabbi diaszpórából is, mert ezen az ünnepen minden zsidónak Jeruzsálembe kellett zarándokolni. Egy pogánynak nem igen volt kedve a zsúfoltságig teli várost ebben az idöpontban látogatni.

Erröl írtam már különben az ÚR ünnepei topicban az 54 válaszban:

http://www.alfa-omega.hu/forum2/index.php/topic,1045.45.html

Bármi más Evangéliumot, amely a zsidókat kizárja más Evangéliumnak tartották volna, mert az is.

Tehát pont az volt a fantasztikus egység, hogy a zsidó hívök és a nemzetekböl megtértek között nem volt tovább választófal, hanem tökéletes egységben voltak Jézus Krisztusban. Erröl ír elég részletesen az Ef 2. fejezete is.

Ez a más Evangélium sokkal késöbb, Kr.u. 325-töl kezdödött, amikor Róma megváltoztatta az ünnepeket, mert teljesen el akartak szakadni mindentöl ami zsidó. Az sem zavarta öket, hogy nem zsidó ünnepekröl van szó Isten Ígéjében, hanem az ÚR ünnepeiröl.

 :2smitten:
Taníts akaratod teljesítésére, mert te vagy Istenem! A te jó lelked vezéreljen az egyenes úton!
Zsolt 143,10

Nem elérhető Elisabeth

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 7159
Re:Gyülekezetek kezdetben – ősgyülekezetek
« Válasz #7 Dátum: 2012 December 14, 20:54:53 »
Engedjetek meg még egy gondolatot az apostolsággal kapcsolatban...

Ki volt a Föapostol? - Jézus, a Messiás, Izrael Szentje!

Apostol Görög nyelvben „Küldött“-et jelent. És most rá fogunk döbbenni valamire.
Küldött héberül: Malach, amit magyarul “angyalnak” fordítunk.

És most: Zsid 3,1
Ezért, szent testvéreim, mennyei elhívás részesei, figyeljetek hitvallásunk apostolára és főpapjára, Jézusra,
Új fordítás

Annakokáért szent atyafiak, mennyei elhívásnak részesei, figyelmezzetek, a mi vallásunknak apostolára és főpapjára, Krisztus Jézusra,
Karoly

Nagyon jónak találom a Stern féle fordítást:

Azért Testvéreim, akiket az Isten elkülönített, akik a mennyei elhivatás  részesei vagytok, figyeljetek gondosan Jeshuára , akit mi nyilvánosan mint Isten küldöttjének és főpapjának vallunk.

Tehát Jézus Krisztus a legnagyobb és a legelsö apostol, az az küldöttje Istennek.

De hogyan nevezték Jézust az Ószövetségben? Az “ÚR angyala”. Mert senki más nem beszélhetett, még egy angyal sem Isten nevében! Csak Jézus, aki azt mondta „Én és az Atya egy vagyunk“.

Akkor kiálta néki az Úrnak Angyala az égből, és monda: Ábrahám! Ábrahám! Ő pedig felele: Ímhol vagyok. 12. És monda: Ne nyujtsd ki a te kezedet a gyermekre, és ne bántsd őt: mert most már tudom, hogy istenfélő vagy, és nem kedvezél a te fiadnak, a te egyetlenegyednek én érettem. 13. És felemelé Ábrahám az ő szemeit, és látá hogy ímé háta megett egy kos akadt meg szarvánál fogva a szövevényben. Oda méne tehát Ábrahám, és elhozá a kost, és azt áldozá meg égő áldozatul az ő fia helyett. 14. És nevezé Ábrahám annak a helynek nevét Jehova-jire-nek. Azért mondják ma is: Az Úr hegyén a gondviselés. 15. És kiálta az Úrnak Angyala Ábrahámnak másodszor is az égből. 16. És monda: Én magamra esküszöm azt mondja az Úr: mivelhogy e dolgot cselekedéd, és nem kedvezél a te fiadnak, a te egyetlenegyednek: 17. Hogy megáldván megáldalak tégedet, és bőségesen megsokasítom a te magodat mint az ég csillagait, és mint a fövényt, mely a tenger partján van, és a te magod örökség szerint fogja bírni az ő ellenségeinek kapuját. 18. És megáldatnak a te magodban a földnek minden nemzetségei, mivelhogy engedtél az én beszédemnek.
1Móz 22,11-18

Tehát a küldött Jézus Krisztus, akit héberben az ÚR angyalának nevez, a görög alapján pedig apostolnak.

 :ima02:


Taníts akaratod teljesítésére, mert te vagy Istenem! A te jó lelked vezéreljen az egyenes úton!
Zsolt 143,10

Nem elérhető Elisabeth

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 7159
Re:Gyülekezetek kezdetben – ősgyülekezetek
« Válasz #8 Dátum: 2012 December 16, 11:14:55 »
A kezdeti gyülekezeteknek még fontos volt, hogy egy szívvel egyetértésben legyenek.

1. Tartozunk pedig mi az erősek, hogy az erőtelenek erőtlenségeit hordozzuk, és ne magunknak kedveskedjünk.
2. Mindenikünk tudniillik az ő felebarátjának kedveskedjék annak javára, épülésére.
3. Mert Krisztus sem önmagának kedveskedett, hanem a mint meg van írva: A te gyalázóidnak gyalázásai hullottak reám.
4. Mert a melyek régen megirattak, a mi tanulságunkra irattak meg: hogy békességes tűrés által és az írásoknak vígasztalása által reménységünk legyen.
5. A békességes tűrésnek és vígasztalásnak Istene pedig adja néktek, hogy ugyanazon indulat legyen bennetek egymás iránt Krisztus Jézus szerint:
6. Hogy egy szívvel, egy szájjal dicsőítsétek az Istent és a mi Urunk Jézus Krisztusnak Atyját.
7. Azért fogadjátok be egymást, miképen Krisztus is befogadott minket az Isten dicsőségére.
8. Mondom pedig, hogy Jézus Krisztus szolgája lett a körülmetélkedésnek az Isten igazságáért, hogy megerősítse az atyák ígéreteit;
9. A pogányok pedig irgalmasságáért dicsőítik Istent, a mint meg van írva: Annakokáért vallást teszek rólad a pogányok között, és dícséretet éneklek a te nevednek.

Róm 15,1-9

 :2smitten:
Taníts akaratod teljesítésére, mert te vagy Istenem! A te jó lelked vezéreljen az egyenes úton!
Zsolt 143,10

Nem elérhető Antee

 • Admin
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 22843
  • Alfa-Omega (keresztyén közösség)
Re:Gyülekezetek kezdetben – ősgyülekezetek
« Válasz #9 Dátum: 2012 December 16, 12:16:20 »
Tulajdonképpen a mai időben a legtöbben emberi gondolatokkal, emberi bölcsességekkel, próféciákkal és egyéb megtapasztalásokkal foglalkoznak, így ezért nincs egység. Ha mindenki az Úr igéjéhez ragaszkodna, akkor nem lenne annyi széthúzás. Sokan képtelenek megüresíteni magukat, így csak keverednek bennük a különböző tanításoknak a szele, amely számukra igaznak látszódik, ha a saját emberi természetüket és gondolataikat megvizsgálják azokban.
"Halljátok az Úrnak beszédét, akik rettegtek az ő beszédére: így szólnak testvéreitek, akik titeket gyűlölnek, nevemért eltaszítanak: Jelenjék meg az Úrnak dicsősége, hogy lássuk örömötöket; de ők megszégyenülnek." (Ézsaiás 66,5)

Nem elérhető Elisabeth

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 7159
Re:Gyülekezetek kezdetben – ősgyülekezetek
« Válasz #10 Dátum: 2012 December 16, 12:27:23 »
Így van, teljesen egyetértek. Ha pedig már nem jött létre az Isten szerinti egység, akkor megpróbálják ezt hamis toleranciával pótolni.

De Jézus a tökéletes Isten szerinti egységért imádkozott az Atyához. (Jn 17).

Törekedjünk tiszta szívvel arra az egységre, amit kizárólag Jézus Krisztusban élehtünk meg.

 :2smitten:
Taníts akaratod teljesítésére, mert te vagy Istenem! A te jó lelked vezéreljen az egyenes úton!
Zsolt 143,10

Nem elérhető Antee

 • Admin
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 22843
  • Alfa-Omega (keresztyén közösség)
Re:Gyülekezetek kezdetben – ősgyülekezetek
« Válasz #11 Dátum: 2012 December 17, 09:43:31 »
Jézus tanítványai, az apostolok, mindent megragadva törekedtek a szentségre. Isten ezt a szentséget megáldotta, hiszen ha ilyen mértékkel mértek az apostolok, akkor az Isten is ilyen mértékkel mért nekik. Láthatjuk ezt Anániás és Safira esetéből is, hogy bizony ezt a szentséget az Úr sem engedte megbomlasztani. De ha mi nem törekedünk a szentségre, akkor vajon az Úr mit védjen meg számunkra?
"Halljátok az Úrnak beszédét, akik rettegtek az ő beszédére: így szólnak testvéreitek, akik titeket gyűlölnek, nevemért eltaszítanak: Jelenjék meg az Úrnak dicsősége, hogy lássuk örömötöket; de ők megszégyenülnek." (Ézsaiás 66,5)

Nem elérhető Elisabeth

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 7159
Re:Gyülekezetek kezdetben – ősgyülekezetek
« Válasz #12 Dátum: 2012 December 17, 11:31:59 »
Így van!   :afro:

De vajon mit jelent a szentség? Mert sokan külsöségekben gondolkoznak ezen a területen is. Attól függöen melyik feletkezethez tartozol, írják elö, hogy pl. beszélned kell nyelveken, különben nem vagy ujjászületve, vagy milyen anyagból legyen a nadrágod, vagy be van-e kötve a fejed, és sorolhatnám. Felekezeten belüli egyformaságra törekednek. Pedig a szentség fogalma a szívben gyökerezik. El vagyok különítve Isten számára, Jézus Krisztusban. Tovább nem e világ, nem a barátok és még csak nem is én határozom meg az utat, hanem kizárólag Isten akaratának érvényesülésére törekszem.

Gal 2,20    
Krisztussal együtt megfeszíttettem. Élek pedig többé nem én, hanem él bennem a Krisztus; a mely életet pedig most testben élek, az Isten Fiában való hitben élem, a ki szeretett engem és önmagát adta érettem.

 :2smitten:

Taníts akaratod teljesítésére, mert te vagy Istenem! A te jó lelked vezéreljen az egyenes úton!
Zsolt 143,10

Nem elérhető Antee

 • Admin
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 22843
  • Alfa-Omega (keresztyén közösség)
Re:Gyülekezetek kezdetben – ősgyülekezetek
« Válasz #13 Dátum: 2012 December 17, 12:45:58 »
Így van Testvérem, ha a lényeg megvan; Istennel való szoros kapcsolat, amelynek eredménye az Istennek ismerete. Ha ismerjük Őt, akkor ismerjük az Ő akaratát is, így már nem a törvényeket kell keresnünk a betartásra, hanem elég a Törvényadót. Mert ha ismerjük a Törvényadót, akkor ismerjük a törvényeit is.
"Halljátok az Úrnak beszédét, akik rettegtek az ő beszédére: így szólnak testvéreitek, akik titeket gyűlölnek, nevemért eltaszítanak: Jelenjék meg az Úrnak dicsősége, hogy lássuk örömötöket; de ők megszégyenülnek." (Ézsaiás 66,5)

Nem elérhető Elisabeth

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 7159
Re:Gyülekezetek kezdetben – ősgyülekezetek
« Válasz #14 Dátum: 2012 December 17, 14:26:02 »
Most ide kívánkozik egy idézet:

A törvénytől való szabadság nem azt jelenti, hogy szabadok vagyunk attól, hogy Isten akaratát cselekedjük, hanem hogy maga az Örökkévaló Isten munkálja azt bennünk.
Corrie ten Boom

 :2smitten:
Taníts akaratod teljesítésére, mert te vagy Istenem! A te jó lelked vezéreljen az egyenes úton!
Zsolt 143,10