Szerző Téma: GONDOLATOK IGE ALAPJÁN!  (Megtekintve 14776 alkalommal)

0 Felhasználó és 1 vendég van a témában

Nem elérhető bacsipista

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 5969
  • Keresztény kincskereső
Re:GONDOLATOK IGE ALAPJÁN!
« Válasz #15 Dátum: 2013 Augusztus 21, 20:29:58 »
Róma 6,20-23   

[20] Mert amikor szolgái voltatok a bűnnek, szabadok voltatok az igazságtól. [21] De milyen gyümölcsöt termett ez akkor nektek? Bizony, most szégyenkeztek miatta, mert ennek vége a halál! [22] Most azonban, miután a bűntől megszabadultatok, és az Isten szolgái lettetek, már ez meghozta nektek gyümölcsét, a szent életet, amelynek vége az örök élet. [23] Mert a bűn zsoldja a halál, az Isten kegyelmi ajándéka pedig az örök élet Krisztus Jézusban, a mi Urunkban.
"Minden szabad nekem, de nem minden használ. Minden szabad nekem, de ne váljak semminek a rabjává." 1Korintus 6,12

Nem elérhető torokkarol

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 445
Re:GONDOLATOK IGE ALAPJÁN!
« Válasz #16 Dátum: 2013 Augusztus 21, 20:50:58 »
Fegyelmezés és a jellem csiszolása

"Ímé, boldog ember az, akit Isten megdorgál; azért a Mindenhatónak büntetését meg ne utáljad!"
(Jób 5:17)

A megpróbáltatások és akadályok Isten fegyelmező eszközei; a sikernek Isten által megszabott feltételei... Egyes emberekben olyan képességeket és hajlamokat lát meg, amelyek helyesen irányítva, használhatók lehetnének műve előbbre vitelében. A gondviselő Isten különféle helyzetekbe és körülményekbe viszi bele őket, hogy felfedezzék a jellemük előttük is rejtett fogyatékosságait. Alkalmat ad nekik arra, hogy ezeket a hibákat kijavítsák, és hogy alkalmassá tegyék magukat szolgálatára. Sokszor beleengedi őket a szenvedések tüzébe, hogy megtisztuljanak.

Az a tény, hogy próbákat kell elviselnünk, tanúsítja azt, hogy az Úr valami értéket lát bennünk, amit fejleszteni akar. Ha nem látna bennünk semmi olyat, amivel nevének dicsőséget szerezhetnénk, akkor nem fordítana időt a csiszolásunkra. Értéktelen köveket nem vet a kohójába. Értékes érc az, amelyet Ő tisztít. A kovács tűzbe veti a vasat és az acélt, hogy megtudja, miként viselkednek ezek a fémek. Az Úr beleengedi választottait a szenvedések kohójába, hogy meglássa, milyen a természetük, és hogy alkalmassá tehetők-e szolgálatára.

Talán azt gondoljuk, hogy saját szívünket tanulmányozva, és saját mércénk szerint kell csiszolnunk cselekedeteinket, de ez nem így van. Ez a javítás helyett csupán rontást eredményezne. A munkának a szívben kell elkezdődnie, és ha ez megtörténik, akkor lelkületünk, szavaink, arckifejezésünk és cselekedeteink is tanúskodni fognak a bennünk végbement változásról. Ha megismerjük Krisztust az által a kegyelem által, amelyet oly bőségesen áraszt ránk, az életünk megváltozik... Alázattal kijavítjuk minden helytelenségünket és jellemhibánkat. A szívünkben lakozó Krisztus alkalmassá tesz bennünket a mennyei családba való beilleszkedésre.
A keresztény nem tarthatja meg bűnös szokásait és jellemhibáit... Bármilyen természetű hibáid is vannak, az Úr Lelke képessé tesz azok felismerésére, és kegyelmet ad az azok feletti győzelemhez. :044:
Az Úr az én pásztorom; nem szűkölködöm.
Fűves legelőkön nyugtat engem, és csendes vizekhez terelget engem.
23 zsolt.

Nem elérhető bacsipista

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 5969
  • Keresztény kincskereső
Re:GONDOLATOK IGE ALAPJÁN!
« Válasz #17 Dátum: 2013 Augusztus 22, 08:40:00 »
1. Mivel tehát megigazultunk hit által, békességünk van Istennel a mi Urunk Jézus Krisztus által. 2. Őáltala kaptuk hitben a szabad utat ahhoz a kegyelemhez, amelyben vagyunk, és dicsekszünk azzal a reménységgel is, hogy részesülünk az Isten dicsőségében. 3. De nem csak ezzel dicsekszünk, hanem a megpróbáltatásokkal is, mivel tudjuk, hogy a megpróbáltatás munkálja ki az állhatatosságot, 4. az állhatatosság a kipróbáltságot, a kipróbáltság a reménységet; 5. a reménység pedig nem szégyenít meg, mert szívünkbe áradt az Isten szeretete a nekünk adatott Szentlélek által.
Róma 5, 1-5


Igaz is, a megpróbáltatások által változik hitünk. Vagy erősebb lesz, vafy gyengébb. A megpróbáltatásokban ismerhetjük fel jellemünk hiányosságait és tehetünk annak megjobbítása érdekében.
A megpróbáltatások során fényre kerülnek mindazok a dolgok melyek nem kedvesek Isten előtt, és azok elhagyása által értékesebbekké válhatunk.
"Minden szabad nekem, de nem minden használ. Minden szabad nekem, de ne váljak semminek a rabjává." 1Korintus 6,12

Nem elérhető torokildiko46

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 4531
  • http://ildiko-torok.blogspot.com/
Re:GONDOLATOK IGE ALAPJÁN!
« Válasz #18 Dátum: 2013 Augusztus 25, 07:52:09 »
ÚJ EMBER

A kereszt napja az a nap volt melyen az egész világ keresztre lett feszítve Jézusban. Jézus emberi testet kapott, jelentése hogy az isteni és az EMBERI eggyé vált őbenne. Önmaga egy személyben képviselte AZ EMBERT! Pilátus azt mondta: Íme az EMBER!
Őbenne élünk mozgunk vagyunk! Minden Őbenne lett megteremtve. Ő meghalt! Mit jelent ez? Hogy mindenki meghalt Őbenne. Jézus teste az EMBERT testét, az EMBERISÉG együttes testét képviselte, szignifikálta!

Mikor Ő ott függött én, te és mindenki aki ember ott függött! Ő megbékítette magához a VILÁGOT! Mikor felemeltetem mindeneket magamhoz vonzok! Jézusban az emberiség egyesült a kereszthalállal. Az ádámi generációnak VÉGE! Ő volt az utolsó Ádám! Az ádámi vonal megtört! Őbenne egy teljesen új emberiség született.

János 12- Ha a gabonamag nem hal meg nem terem gyümölcsöt. De ha meghal SOK gyümölcsöt terem. Bizony megtörtént! Jézus meghalt és Őbenne az új emberiség megszületett! Mindenki számára az új élet megszületett! A te születésedhez nem volt választásod. Ugyanúgy az újrateremtésedhez sem volt semmi közöd. Ezt Ő végezte el.

Jézus lett az elsőszülöttje az ÚJ Teremtésnek! Az Új teremtés tehát létrejött! Őbenne az EMBER meghalt! Az EMBER feltámadt! AZ EMBER lett a trónra ültetve! Az új élet megszületett és ezt az új valóságot és életet kínálja fel Isten ma mindenkinek Krisztusban. Ha hiszel és Krisztusba kerülsz hit által, hozzáférsz ehhez az új élethez. Aki nem hisz, az a sötétségben marad! Az emberiségnek hirdetnünk kell az új teremtést hogy meghaltak Jézusban és egy új életet kaptak mind és ehhez hit által van hozzáférés, nem cselekedetek által! Aki hisz ÜDVÖZÜL!
Mert én tudom, hogy az én megváltóm él, és utoljára az én porom felett megáll.! Jób:19:25

Nem elérhető torokildiko46

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 4531
  • http://ildiko-torok.blogspot.com/
GONDOLATOK IGE ALAPJÁN!
« Válasz #19 Dátum: 2013 Augusztus 26, 18:32:26 »
Semmi nem választhat el

„Mert meg vagyok győződve, hogy sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelemségek, sem jelenvalók, sem eljövendők, sem hatalmasságok, sem magasság, sem mélység, sem semmi más teremtmény nem szakíthat el minket Isten szeretetétől, amely Jézus Krisztusban, a mi Urunkban van.”

Rómabeliekhez írt levél 8:38-39

Pál apostol időnként nehezen érthetően fogalmaz. Mestere volt az akkori Írásoknak, törvények, zsidó hagyományoknak. Érvelései, levezetései logikusak, világosak. Ezt látjuk itt a Rómabeliekhez írt levél 7., 8. fejezetében is, amikor a hívő ember belső harcát írja le. Régi, bűnös természetünk állandóan elő akar törni, legyőzni jóra való törekvésünket, megakadályozni az Istennel való járást. Gondolatmenetének a végén úgy ír, mint egy zsoltáríró, akik igazán költői módon fogalmazzák meg Istennel szerzett, személyes tapasztalataiakat.

A győzelem titka egyszerűen Krisztus győzelmének igénylése a bennünk élő Szentlélek által. Amikor megkeresztelkedünk, jelképesen egyé válunk Krisztussal. Ez egyrészt azt jelenti, hogy bűneink a kereszthalála által el vannak törölve, másrészt új életünket ő irányítja minden tekintetben:

„Krisztussal együtt megfeszíttettem. Többé pedig nem én élek, hanem Krisztus él bennem; amely életet pedig most testben élek, az Isten Fiában való hitben élem, aki szeretett engem, és önmagát adta értem.” (Galata 2:20)

A felnőtt, érett döntésen, és elköteleződésen alapuló keresztség ezt a mély tapasztalatot jelképezi. Bemerítkezni a vízbe - mintegy meghalni a régi életünknek, otthagyni a múltat a hullámsírban, és feltámadni egy új életre. A Krisztussal való egyesülés olyan erős kötelék, amit égen-földön semmilyen erő, vagy hatalom nem képes szétválasztani.
:Jezus04:
Mert én tudom, hogy az én megváltóm él, és utoljára az én porom felett megáll.! Jób:19:25

Nem elérhető torokildiko46

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 4531
  • http://ildiko-torok.blogspot.com/
Re:GONDOLATOK IGE ALAPJÁN!
« Válasz #20 Dátum: 2013 Augusztus 30, 13:51:55 »
:019:
Isten mindig beszél!

Az Ő hangja körbejárja a világot, mint a menny állomásának rádióhullámai. Ahogy sok rádióhullám van, amely mindig működik, várva valakire, hogy felfogja a jelzést, Istennek is megvan a maga „rádióállomása”, és várja az embereket, hogy hangoljanak rá.

Sokan mondják azt, hogy nem hallják Istent beszélni. De Jézus azt mondja a János 10:27-ben:

 „Az én juhaim hallják az én hangomat, én ismerem őket, és ők követnek engem.”

Sokan hallották már Őt, de nem ismerték fel a módjait annak, ahogyan Ő beszél. Másoknak talán azt kell megtanulniuk, hogy hogyan hangoljanak rá jobban.

Isten egy olyan Személy, aki sóvárogva vágyik a kapcsolatra azokkal a lényekkel, akiket Ő teremtett.

Ez a könyv egy tízes listát mutat az Ő sok beszédmódja közül. Az Ószövetségben egy szamáron keresztül beszélt, úgyhogy Ő bárhogyan képes beszélni, ha akar!

Remélem, hogy te megtanulod meghallani Isten hangját és vezetését, hogy megkezdhess egy csodálatos áldásokban bővelkedő életet!

 Az ima: a mi Istent hívó telefonunk

Az ima: beszélgetés Istennel. Az imának kétirányú párbeszédnek kell lennie Istennel. Olyan, mintha telefonálnál. Először beszélsz, utána pedig meghallgatod, amit mondanak.

Korábban azt gondoltuk, hogy az ima csak arról szól, hogy mi beszélünk Istenhez. Dicsőítünk, elmondjuk a kéréseinket, közbenjárunk és imádkozunk a Szellem által. És mindez bibliai.

Mégis, mihelyt Isten kész választ vagy üzenetet adni, mi letesszük a „telefonunkat” egy „Ámennel”. Minden imádság során időt kell szakítanunk arra, hogy figyeljünk és meghalljuk Őt.

 Mikor halljuk meg Istent?

Isten azt mondja, hogy „szüntelenül imádkozzunk”, vagyis egész nap beszélgetnünk kellene vele, amikor vezetünk, főzünk, zuhanyozunk, játszunk vagy dolgozunk. Kellene, hogy legyenek különleges alkalmaink az összpontosított ima és beszélgetés számára is, egy bizonyos időpontot, helyet és helyzetet kiválasztva erre.

A Bibliában Mária, Lázár nővére, háromszor volt Jézus lábainál. Mindez éppúgy jó, mint rossz időkben is történt. Egyszer akkor ült az Ő lábainál, hogy hallgassa az Ő beszédét, amikor a nővére vacsorát készített.

Egy másik alkalommal Mária Jézus lábaihoz borult, amikor meghalt a fivére. „Bárcsak hamarabb jöttél volna!”- mondta sírva. De aztán meghallotta az Ő szavait: „Én vagyok a feltámadás és az élet!”, és Ő később fel is támasztotta Lázárt a halottak közül.

Az utolsó alkalommal, amikor a lábainál volt, megkente az Ő lábait drága kenettel. Elárasztotta Őt az ő szeretetével, imádatával, és mindazzal, ami Mária számára értékes volt.

Jézus úgy döntött, hogy életének utolsó hat napját a keresztre feszítése előtt, az összes lehetséges hely közül Mária otthonában fogja tölteni az ő testvéreivel, Lázárral és Mártával együtt. Talált egy olyan helyet, ahol szeretetben volt része. Talált egy olyan személyt, aki szeretett vele kapcsolatban lenni minden időben.

Jézus azt akarja, hogy Hozzá menjünk bármilyen okból és bármikor! Éppen úgy, ahogy Mária ezt választotta, Ő azt akarja, hogy mi is ugyanúgy hallgassuk Őt, beszélgessünk vele a csalódásainkról és egyszerűen csak szeressük Őt!

 Egy hely, ahol Istent meghalljuk

Isten hangjának a meghallására edzettem magamat reggelenként, a konyhaasztalnál ülve. Úgy neveztem el ezt, hogy „reggeli Jézussal”. Fogom a Bibliámat és a jegyzetfüzetemet. Leírom a kéréseimet és az imádatomat is az Úrnak. Azután várok és hallgatok. Ahogy imádkozok  és kapcsolatba lépek Vele, Isten beszél, és én leírom, amit az Úr mond nekem. A jegyzeteimet napokra és évekre visszamenőleg is nyomon tudom követni, és ez bátorít, hogy Isten igazán beszél hozzám, és megválaszolja az imáimat. vannak is évekre visszamenőleg jegyzeteim  , már a megtérésem pillanatától kezdve is  , és oly jó újra elolvasni  ezeket!

Az embereknek különféle módszereik vannak, amelyek segítik őket a Jézussal való kapcsolatteremtésben az ima során. Néhányan egy imakendőt tesznek a fejükre, ami egy sátort jelképez, míg mások egy erre rendszeresített szőnyegre fekszenek, vagy egy bizonyos fotelbe ülnek. Néhányan a padlóra fekszenek, míg mások térdelnek. Bármi legyen is az a speciális hely, pozíció vagy eszköz, amit valaki alkalmaz, mint például a Biblia, jegyzetfüzet, vagy hangszeres dicséret, az a fontos, hogy nyissuk ki a szellemünket, és lépjünk be a spontán képek és szavak folyamába, ahogy kapcsolatot teremtünk Istennel! Nem az  a fontos hogy ülsz  , állsz , térdepelsz , fekszel , a fontos hogy  nyisd meg a  szíved és lelked az Úr a Mindenható előtt, a fontos hogy tápláld a lelked az Ő Igéjével az Ő beszédével! mert az Ő beszéde élet!!

János Evangéliuma:6:27   Munkálkodjatok ne az eledelért, amely elvész, hanem az eledelért, amely megmarad az örök életre, amelyet az embernek Fia ád majd néktek; mert őt az Atya pecsételte el, az Isten.
Mert én tudom, hogy az én megváltóm él, és utoljára az én porom felett megáll.! Jób:19:25

Nem elérhető torokildiko46

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 4531
  • http://ildiko-torok.blogspot.com/
Re:GONDOLATOK IGE ALAPJÁN!
« Válasz #21 Dátum: 2013 Augusztus 31, 19:34:19 »
Felszabadító bűnvallás

„Míg elhallgatám, megavultak csontjaim a napestig való jajgatás miatt. Míg éjjel-nappal rám nehezedék kezed, életerőm ellankadt, mintegy a nyár hevében. Szela. Vétkemet bevallám néked, bűnömet el nem fedeztem. Azt mondtam: Bevallom hamisságomat az Úrnak - és te elvetted rólam bűneimnek terhét. Szela.”
(32. Zsoltár 3-5. vers)

Forró nyár volt. Vakáció. Az önfeledt játékot az étkezésen kívül nem szakította félbe semmi. A tanévben elhanyagolt játékok hada elborította a szobát. Erőddé vált az asztal, a szék, a szekrény, melyért véres küzdelmet folytattak a plüssmacik, babák, kisautók, építőkockák, sőt még anyáék porcelánedényei is.

Ám egy szép napon, pont ebből lett a baj. Mikor a kisautók és macik egyesült serege végső rohamra készült az üveges vitrint védelmező csészék és tányérok ellen, egy ügyetlen csupor megcsúszott az egyik bástyán és menthetetlen zuhant a padlóra, ahol apró darabokra tört.

Jaj, Jancsi most mi lesz? Ha ez kiderül, nem lesz délután strandolás, és elmarad a megígért fagylaltozás is. Gyorsan szedjük össze a darabokat, a fiókban van ragasztó. Ó, hova is való ez a sok apró darab? Á, ez nem fog menni. Inkább beteszem ebbe a dobozba, később majd megint megpróbálom.

Aznap már nem volt több támadás.  Jancsi tűzszünetet hirdetett, és szokatlan módon elpakolta játékait. Ebéd közben sem nagyon akart nyilatkozni anyu faggatózására, hogy ki is áll nyerésre.

A strandon sem volt igazán felszabadult a lubickolás, és valahogy most még az a két gombóc fagyi is alig ment le. Egész végig azon töprengett, mi lesz, ha nem sikerül később sem megragasztani az eltört edénykét, és mi lesz, ha észreveszik, hogy hiányzik?

Hazaérve a dobozt, mint a kis csupor koporsóját elásta mélyen a téli dunyhák alá. Itt nem fogják megtalálni, gondolta. Ám a vacsoránál olyan furcsán néztek rá. Biztos volt benne, hogy anyu már mindent tud, mégsem szól semmit.

Egyszer csak nem bírta tovább. Jancsi átkarolta mamája derekát és sírástól elcsukló hangján csak annyit mondott: Én… Én… Én…
Tudom, Tudom. - volt a szelíd válasz, - ne sírj, minden rendben van.


Mai Igénk arra hív, hogy ne titkolózz, ne emészd magad tovább! Mennyei Atyád tudja jól, hogy mit törtél össze eddigi életed során, de ennek ellenére vár, hogy megbocsáthasson.

Gyere sírd ki magad szerető karjaiban!
Mert én tudom, hogy az én megváltóm él, és utoljára az én porom felett megáll.! Jób:19:25

Nem elérhető torokildiko46

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 4531
  • http://ildiko-torok.blogspot.com/
Re:GONDOLATOK IGE ALAPJÁN!
« Válasz #22 Dátum: 2013 Augusztus 31, 21:33:28 »
A legnagyobb ajándék

„Élettel és szeretettel ajándékoztál meg, és gondviselésed őrizte lelkemet.”
Jób könyve 10:12


Életet adott neked, és már jóval azelőtt megálmodott veled valami különlegeset, mielőtt szüleid fejében elindult volna a vezérhangya. Életet adott neked, lehetőséget. Esélyt arra, hogy Ember legyél igazán.

Sokszor annyira borúsan látod a hétköznapokat, olyan reménytelennek a hivatást, amit végzel, kibírhatatlannak a rokonságot és kilátástalannak a jövőt, hogy elfeledkezel arról, nem a magad akaratából jöttél erre a világra. Isten akart téged, ahogy engem is és mindannyiunkat. Isten akarta, hogy megszüless, Ő adta az életet és duplán kifizette az árát, ezért felelősséggel tartozol neki.

Felelősséggel, hogy hogyan is éled meg a mindennapokat, mit veszel észre, és mennyit is adsz te magad bele. Felelősséggel azért, hogy meglátod-e a Gondviselés kezét, vagy mindent a véletlen művének, a szerencse forgásának ítélsz.

Hát döntsd el ma, hogy végre kinyitod igazán a szemed! Döntsd el ma, hogy ezután más lesz, és élni fogsz igazán, tudatosan! Vedd észre a mindennap apró csodáit, a napfelkelte százszínű sugarait, melyeket Isten neked festett olyan gondosan. A családod, rokonaid gazdag sorát, hogy még élnek, még ott vannak körülötted, még van kit felhívni, még van kinek mesélni és kiönteni a szíved.

Vedd észre azokat a körülményeket, melyek Isten gondviselését tükrözik: a tető a fejed fölött, a meleg víz, ami zubog a csapból, a két lábad, ami elvisz oda, ahova menned kell, a két karod, melyekkel átölelheted a melletted állót, az értelmed, hogy tudsz gondolkodni, dönteni, érezni, és talán mindezt szavakban is megfogalmazni.

Vedd észre a munkád örömét, hogy alkothatsz, hatással lehetsz mások életére, még ha apró területen is. Hogy tehetsz valamit az „élhetőbb világért”. Vedd észre, hogy mindezt Ő adta neked azért, hogy élj velük, kamatoztasd, és a történet végén szeretettel nézhess Isten szemébe, mert gondviselésén keresztül megismerhetted az igazi arcát.
Mert én tudom, hogy az én megváltóm él, és utoljára az én porom felett megáll.! Jób:19:25

Nem elérhető torokildiko46

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 4531
  • http://ildiko-torok.blogspot.com/
Re:GONDOLATOK IGE ALAPJÁN!
« Válasz #23 Dátum: 2013 Szeptember 01, 08:12:43 »
:019: gyógyítás:
14. Gyógyíts meg engem Uram, hogy meggyógyuljak, szabadíts meg engem, hogy megszabaduljak, mert te vagy az én dicsekedésem! Jer.17:14;

Először lelki szabadulásról van szó, hogy lelkileg meggyógyuljunk, és utána a fizikai gyógyulást megkapjuk, de úgy, hogy könnyebben eltudjuk viselni a fizikai betegségünket! A betegség nagyon sok szenvedést okoz, de ha odafigyelünk Isten szavára, akkor sokkal könnyebben eltudjuk hordozni, és ezzel a fizikai betegséggel tudunk másoknak segíteni, hogy könnyebb legyen az ő életed is, és persze a te életed is könnyebb és áldásos lesz! Isten tudja, hogy mire van szükséged! De Ő azt akarja, hogy megtört szívvel járulj Hozzá, és meg fog gyógyítani téged!
Adja Isten, hogy így megtudjon téged és engem gyógyítani! "ÁMEN"
 ez az ige szakasz nagyon tetszik nekem:
Márk Evangéliuma:5:34   Ő pedig monda néki: Leányom, a te hited megtartott téged. Eredj el békével, és gyógyulj meg a te bajodból.
Mert én tudom, hogy az én megváltóm él, és utoljára az én porom felett megáll.! Jób:19:25

Nem elérhető torokildiko46

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 4531
  • http://ildiko-torok.blogspot.com/
Re:GONDOLATOK IGE ALAPJÁN!
« Válasz #24 Dátum: 2013 Szeptember 01, 08:49:32 »
Ragadd meg az életet!

„Mert az ő alkotása vagyunk, akiket Krisztus Jézusban jó cselekedetekre teremtett, amelyeket előre elkészített Isten, hogy azok szerint éljünk.”
Pál levele az efézusiakhoz 2:10

„Elmúlt a jó idő, megtört a rend, és néhány mondat, és egy nevetés dallama visszacseng...”(Zorán: Elmúlt a jó idő), ahogy véget ért a nyár, és kezdődik egy újabb szakasza az életnek. Vége a pihenésnek, még ha nem is volt olyan hosszú, mint amilyennek szeretted volna, már elborít a munka, és valahol a szíved mélyén áhítozol az év végi szabadság után. És jönnek újra a kérdések: miért vagyunk itt? Mi értelme ennek az állandó körforgásnak, munkának és pihenésnek, a hónapok, évszakok váltakozásának? Mi értelme az életnek?

Isten ma reggel válaszol neked, de talán egy kicsit bővebben, mint ahogy azt várnád. Ő volt az, aki megalkotott téged, és nem vagy a véletlen szüleménye. A világegyetem Ura, a Mindenható akarta, hogy létrejöjj, hogy élj. Az anyag az Ő keze formálásának engedelmeskedve állt össze Emberré, de mindezt nem pusztán hobbiból tette. Nem céltalan bolyongásból teremtett, nem vaktában lövöldözve születtél meg pont te, hanem azért, mert különleges terve van veled.

Életet adott, hogy élj igazán, hogy légy Társ, légy Őrizője a testvérednek. Életet adott, és elkészített számtalan jó lehetőséget, jó cselekedetet, melyek rád várnak, hogy Vele véghezvidd őket, és Isten álma valóra váljon.

Azért alkotott meg, hogy képviseld Őt itt a földön, hogy élj Emberként minden körülményben, élj úgy, mint aki tudja magáról és a többiekről is, hogy Isten megismételhetetlen, egyedi, hihetetlenül értékes alkotása.

Hát élj mától fogva ennek fényében! Élj igazán, élj Istennel, és ragadd meg azokat a lehetőségeket, melyeket Ő készített el csak neked!


II. Korintus levél:5:17   Azért ha valaki Krisztusban van, új teremtés az; a régiek elmúltak, ímé, újjá lett minden.
Mert én tudom, hogy az én megváltóm él, és utoljára az én porom felett megáll.! Jób:19:25

Nem elérhető torokildiko46

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 4531
  • http://ildiko-torok.blogspot.com/
Re:GONDOLATOK IGE ALAPJÁN!
« Válasz #25 Dátum: 2013 Szeptember 06, 07:58:45 »
Rosszért jóval fizetni!

„Ne mondd ezt: Ahogy ő tett velem, én is úgy teszek vele, megfizetek mindenkinek cselekedete szerint!”
Példabeszédek 24. rész 29. vers

Jössz még te az én utcámba! Egyszer volt Budán kutyavásár! Jó tett helyébe jót ne várj! Majd még megkeserülöd! Kígyót melengettem! Ott is fogsz sírni, ahol senki nem lát! Még azt is megbánod, hogy megszülettél!
Ugye milyen sok szép magyar mondattal ki tudjuk fejezni a fenti igeverset?

Szeretném, ha ma reggel egy kicsit velem gondolkodnál. Képzeld el, hogy épp ő, akitől aztán tényleg nem vártad, nagyon megbántott. Magadban azon gondolkodsz, hogyan tudnád visszaadni neki. Ha lehet, kamatostul. Amikor nem számít rá. Hogyan fog majd nézni?! Micsoda arcot fog vágni hozzá! És elkezdesz dolgozni a megoldáson. Végre megvan! Megelégedetten hátradőlsz és várod a pillanatot.
Végre! Végre sikerült! A legváratlanabb pillanatban úgy betartottál neki, hogy szinte kővé meredt.
És most próbálj meg nekem őszintén válaszolni.
- Boldog vagy?
- Igazán boldoggá tett, amit csináltál?
- Semmi kis halk lelkiismeret-hangja sem szólalt meg?
- Nyugodtan aludtál, miután a részleteket megtervezted?
- Amikor sikerült a műved, felszabadultan tudtál örülni? Nevetni? Úgy igazán – szívből örülni?
Tudod, mivel lehet a legnagyobbat alakítani? Ha olyasmit teszel, amit igazán nem vár! Ha a rossz helyébe jóval fizetsz. Egyszer próbáld csak ki. Aztán figyeld a meghökkent arcot.
De ez csak az egyik része a dolognak. A másik, hogy mi történik Benned? Hidd el, olyan igazi megelégedéssel tudod majd nyugtázni, amit tettél. És hát ez sokkal felemelőbb érzés.
Rosszért rosszal fizetni – bárki tud.

Máté Evangéliuma:5:44   Én pedig azt mondom néktek: Szeressétek ellenségeiteket, áldjátok azokat, akik titeket átkoznak, jót tegyetek azokkal, akik titeket gyűlölnek, és imádkozzatok azokért, akik háborgatnak és kergetnek titeket.
:2smitten: :2smitten: :2smitten:
Mert én tudom, hogy az én megváltóm él, és utoljára az én porom felett megáll.! Jób:19:25

Nem elérhető bacsipista

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 5969
  • Keresztény kincskereső
Re:GONDOLATOK IGE ALAPJÁN!
« Válasz #26 Dátum: 2013 Szeptember 06, 08:13:50 »
Ildikó, olyan érdekes, hogy éjjel, mielőtt lefeküdtem megírtam egy rab bizonyságát a megbocsátásról. Teljes mértékben kapcsolódik az általad leírt üzenethez.

Megbocsátás   http://alfa-omega.hu/forum2/index.php/topic,896.msg129118.html#msg129118

"Minden szabad nekem, de nem minden használ. Minden szabad nekem, de ne váljak semminek a rabjává." 1Korintus 6,12

Nem elérhető torokildiko46

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 4531
  • http://ildiko-torok.blogspot.com/
Re:GONDOLATOK IGE ALAPJÁN!
« Válasz #27 Dátum: 2013 Szeptember 08, 09:49:31 »
Ildikó, olyan érdekes, hogy éjjel, mielőtt lefeküdtem megírtam egy rab bizonyságát a megbocsátásról. Teljes mértékben kapcsolódik az általad leírt üzenethez.

Megbocsátás   http://alfa-omega.hu/forum2/index.php/topic,896.msg129118.html#msg129118


:igen: :igen: :D
 kedves Pista testvérem kérlek szépen másold ide is ki én elolvastam, de ha ide írod ez egy folytatás a gondolatmenetnek!!! :afro: :afro: :afro: :2smitten: :2smitten: :2smitten:
Mert én tudom, hogy az én megváltóm él, és utoljára az én porom felett megáll.! Jób:19:25

Nem elérhető bacsipista

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 5969
  • Keresztény kincskereső
Re:GONDOLATOK IGE ALAPJÁN!
« Válasz #28 Dátum: 2013 Szeptember 08, 14:39:36 »
A börtönmisszión mondta el egy fogvatartott, hogy amikor elítélték és bekerült óriási harag és gyűlölet volt benne azok iránt akik elősegítették a lebukását. Majd fokozódott a harag benne, amikor megtudta, hogy felesége összeállt valakivel, és ezért már a válópert is beadta.  szörnyű volt ez a teher, és úgy érezte, nem hagyhatja ezt bűntetlenül. Elkezdett magában tervezni egy tökéletes bosszút, amelyben feleségét és annak élettársát is megkínozza, megöli őket és elrejti holttestüket, és ha kell utána saját életét is eldobja. Hónapokig szövődött benne a terv és úgy érezte, hogy teljesen hibátlan, és elkezdte számolgatni a hátralévő éveket, hónapokat , napokat, amelyek egyre jobban rövidülnek és közelebb viszik terbének végrehajtásához.
Titokban tartotta tervét. amikor egyedül volt a pokol mélységeihez kiáltott erőt kérni és a bosszúvágyát fenntartani.
A börtönben volt egy rab akiről mindenki tudta, hogy befogadta Jézust az életébe. Erős, de szelíd ember volt. egy alkalommal ez a társa megszólította őt és azt mondta neki, hogy "Jól gondold meg amit tervezel, mert ha megteszed még halálod után sem lesz békességed."
Teljesen ledöbben ennek hallatán és megkérdezte, hogy" honnan tudod te mindezt, hiszen soha senkinek nem beszéltem róla?"
Mégjobban meglepődött amikor az volt a válasz, "Az Úr adta a számba a szavakat, hogy mondjam el neked."
Akkor este az ágyában elkapta a zokogás. Nem tudta hosszú ideig abbahagyni, cellatársai is értetlenkedve nézték a mindig oly erős ember összeroppanását.
De csak gondolták, hogy az volt, mert a sírás kimosta belőle a gyűlöletet és bosszút. Elmondta, hogy könnyei között fájdalmat érzett és ahogy folytak a könnyei úgy szabadult meg gonosz terveitől és betöltötte a békesség szelleme.
A börtönben rendszeresen tartottak istentisztelet,amelyre elment, és befogadta Jézus Krisztust az életébe.
Feleségének írt egy levelet, amelyben megbocsátott neki, és áldást kívánt kapcsolatára.
Így lett a gyilkos indulat, bosszúvágy helyett békesség és szeretet az életében.  Elég volt egy érintés az Úrtól amely a szívébe talált.
"Minden szabad nekem, de nem minden használ. Minden szabad nekem, de ne váljak semminek a rabjává." 1Korintus 6,12

Nem elérhető torokkarol

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 445
Re:GONDOLATOK IGE ALAPJÁN!
« Válasz #29 Dátum: 2013 Szeptember 09, 09:38:40 »
 :afro: ez nagyon jó bizonyság kedves István testvérem! :044:
Az Úr az én pásztorom; nem szűkölködöm.
Fűves legelőkön nyugtat engem, és csendes vizekhez terelget engem.
23 zsolt.