Szerző Téma: A böjt  (Megtekintve 1683 alkalommal)

0 Felhasználó és 1 vendég van a témában

Nem elérhető Antee

 • Admin
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 22844
  • Alfa-Omega (keresztyén közösség)
A böjt
« Dátum: 2013 Február 20, 09:25:14 »

A böjtölés általános megnyilvánulása az élelem megvonása. Testünk nem kapja meg táplálékát, így legyengül. De miért is jó, ha legyengül a testünk?

Galátzia levél 5,17
„Mert a test kívánsága a Lélek ellen tör, a Léleké pedig a test ellen, ezek viaskodnak egymással, hogy ne azt tegyétek, amit szeretnétek.”


Ahhoz, hogy a lelkünk felül tudjon kerekedni a testünkön, szükséges a testünk legyengítése. De nem csupán a böjt adatott ehhez:

1Korintusi levél 9,27
„hanem megsanyargatom és szolgává teszem a testemet, hogy amíg másoknak prédikálok, magam ne legyek alkalmatlanná a küzdelemre.”


Ha tehát szolgává tesszük testünket, akkor az már nem uralkodhat a lelkünk felett. De mi az amivel szolgává tehetjük a testünket? Szolgává úgy tehetjük, ha a testünk kívánságait nem elégítjük ki. Ugyanis ha lépten-nyomon kielégítjük kívánságainkat, akkor az életünk az élvezetekről fog szólni, amely el vonja a figyelmet Istenről! Hiszen meg van írva:

János evangéliuma 4,24
„Az Isten lélek: és akik őt imádják, szükség, hogy lélekben és igazságban imádják.”


Ez az ige is ide kívánkozik:

Galátzia levél 5,16
„Mondom pedig, Lélek szerint járjatok, és a testnek kívánságát véghez ne vigyétek.”


A célunk az, hogy a testünket kordában tartsuk, a lelkünk szolgájává téve, a kívánságait nem teljesítve. Ez tehát a cél, és ehhez egy nagyszerű eszköz a böjt. De a böjt is csak az Isteni rendelés által lehet eredményes. Mert lehet böjtölni úgy, hogy az a testünket hizlalja és a lelkünkre hoz pusztulást:

Máté evangéliuma 6,16-18
„Mikor pedig bőjtöltök, ne legyen komor a nézésetek, mint a képmutatóké, akik eltorzítják arcukat, hogy lássák az emberek, hogy ők bőjtölnek. Bizony mondom néktek, elvették jutalmukat. Te pedig mikor bőjtölsz, kend meg a te fejedet, és a te orcádat mosd meg; Hogy ne az emberek lássák bőjtölésedet, hanem a te Atyád, aki titkon van; és a te Atyád, aki titkon néz, megfizet néked nyilván.”


Tehát ami titkon van, ne lássa más, csak a mennyei Atyánk! Ez ismerős ugye? Úgy értem mint ha valami másra is ezek a szabályok lennének érvényesek! Ugyanitt ugyanekkor Jézus ezt is mondta:

Máté evangéliuma 6,1-4
„Vigyázzatok, hogy alamizsnátokat ne osztogassátok az emberek előtt, hogy lássanak titeket; mert különben nem lesz jutalmatok a ti mennyei Atyátoknál. Azért mikor alamizsnát osztogatsz, ne kürtöltess magad előtt, ahogy a képmutatók tesznek a zsinagógákban és az utcákon, hogy az emberektől dícséretet nyerjenek. Bizony mondom néktek: elvették jutalmukat. Te pedig amikor alamizsnát osztogatsz, ne tudja a te bal kezed, mit cselekszik a te jobb kezed; Hogy a te alamizsnád titkon legyen; és a te Atyád, aki titkon néz, megfizet néked nyilván.”


A titkolózás fő oka, hogy a fizetséget ne az emberektől kapjuk elismerés, felnézés, imádás és dicsőítés formájában, hanem az Atyánktól. Vegyük észre, hogy legyen akár böjt, vagy adakozás, nem mi vagyunk a középpontban. Istent dicsőítjük meg ezekkel, a cselekedeteink tesznek Róla bizonyságot. Az életünk nem rólunk kell hogy szóljon, hanem Istenről. Nem csak a böjt, nem csak az adakozás, hanem az egész életünk. Nem ékeskedve, nem hivalkodva, nem magunknak szerezve tisztességet. Hanem rábízva magunkat Arra, akinek odaadtuk az életünket. Ő bizonyságot fog tenni rólunk, ha csakugyan az Ő dicsőségét és akaratát keressük.

A böjtöt számos példában megtalálhatjuk, mint megbánás eszközét és egyben Istenhez való közeledés igyekezetét. Akik ilyen eszközként használják a böjtöt, azok Istenhez való odaszántságukat mutatják ki. Nem csak szavakkal, hanem tettel is kimutatják Istennek, hogy nem a testüknek élnek, hanem keresik a maradandót, a láthatatlant, a valódi értéket: Isten közösségét. Sokszor találkozhatunk az igében azzal, hogy az ima a böjttel jár kézen fogva. De miért? Azért, mert az ima a szívünkből fakad, ezzel a lelkünket ajánljuk a Teremtőnknek, míg a böjt által a testünket is szolgává téve átadjuk az Istennek jó cselekedetekre:

Római levél 12,1
„Az Isten irgalmára kérlek tehát titeket, testvéreim, hogy okos istentiszteletként szánjátok oda testeteket élő és szent áldozatul, amely tetszik az Istennek;”


Most egy kicsit merész dolgot mondok. Olyan az ima és a böjt, mint a hit és a cselekedetek. Szét nem választhatóak. Istenben nincs az egyik a másik nélkül. Ha Istenéi vagyunk, akkor nem csak imádkozunk, hanem böjtölünk is. De a böjt vajon csak az élelem megvonását jelenti? Testvérek, ez kis szelet a tortából! A böjt, ennél jóval többet jelent. A böjt nem csak arról szól, hogy mit nem teszünk! A böjt inkább arról szól, hogy mit cselekszünk!

Ézsaiás könyve 58,1-14
„Kiálts teljes torokkal, ne kiméld; mint trombita emeld fel hangodat, és hirdesd népemnek bűneiket, és Jákób házának vétkeit. Holott ők engem mindennap keresnek, és tudni kivánják útaimat, mint oly nép, amely igazságot cselekedett és Istene törvényét el nem hagyta; kérik tőlem az igazságnak ítéleteit, és Istennek elközelgését kivánják. Mért bőjtölünk és Te nem nézed, gyötörjük lelkünket és Te nem tudod? Ímé, bőjtöléstek napján kedvtelésteket űzitek, és minden robotosaitokat szorongatjátok. Ímé perrel és versengéssel bőjtöltök, és sújtotok a gazságnak öklével; nem úgy bőjtöltök mostan, hogy meghallassék szavatok a magasságban. Hát ilyen a bőjt, amelyet én kedvelek, és olyan a nap, amelyen az ember lelkét gyötri? Avagy ha mint káka lehajtja fejét, és zsákot és hamvat terít maga alá: ezt nevezed-é bőjtnek és az Úr előtt kedves napnak? Hát nem ez-é a bőjt, amit én kedvelek: hogy megnyisd a gonoszságnak bilincseit, az igának köteleit megoldjad, és szabadon bocsásd az elnyomottakat, és hogy minden igát széttépjetek? Nem az-é, hogy az éhezőnek megszegd kenyeredet, és a szegény bujdosókat házadba bevigyed, ha meztelent látsz, felruházzad, és tested előtt el ne rejtsd magadat? Akkor felhasad, mint hajnal a te világosságod, és meggyógyulásod gyorsan kivirágzik, és igazságod előtted jár; az Úr dicsősége követ. Akkor kiáltasz, és az Úr meghallgat, jajgatsz, és ő azt mondja: Ímé, itt vagyok. Ha elvetended közüled az igát, és megszünsz ujjal mutogatni és hamisságot beszélni; Ha odaadod utolsó falatodat az éhezőnek, és az elepedt lelkűt megelégíted: feltámad a setétségben világosságod, és homályosságod olyan lesz, mint a dél. És vezérel téged az Úr szüntelen, megelégíti lelkedet nagy szárazságban is, és csontjaidat megerősíti, és olyan leszel, mint a megöntözött kert, és mint vízforrás, amelynek vize el nem fogy. És megépítik fiaid a régi romokat, az emberöltők alapzatait felrakod, és neveztetel romlás építőjének, ösvények megújítójának, hogy ott lakhassanak. Ha megtartóztatod szombaton lábadat, és nem űzöd kedvtelésedet szent napomon, és a szombatot gyönyörűségnek hívod, az Úr szent és dicsőséges napjának, és megszenteled azt, dolgaidat nem tevén, foglalkozást sem találván, hamis beszédet sem szólván: Akkor gyönyörűséged lesz az Úrban; és én hordozlak a föld magaslatain, és azt mívelem, hogy Jákóbnak, atyádnak örökségével élj; mert az Úr szája szólt!”


Isten előtt ez a böjt Testvérek. Túlmutat magunkon igaz? Arról szól hogy miként éljük meg a hitünket. A böjt tehát az Istennek kedves cselekedet, amikor nem rólunk szólnak a dolgok, hanem Istenről, ahogyan dicsőítjük Őt és bizonyságot teszünk a cselekedeteinkkel arról, hogy közösségünk van Vele! A böjt tehát az, amikor a magunk szükségleteit félretéve mások szükségleteit betöltjük. Ezt pedig Jézus nem havi vagy heti egy alkalommal kéri tőlünk, hanem minden pillanatunkban. Jézus tehát ezt is egy magasabb szintre emelte.

Biztosan tapasztaltátok már azt, ha nem elég sós a leves. Egy kis sót hozzá adva egészen megváltozik a leves íze, vagyis finommá válik tőle. Jézus eképpen mondta:

Máté evangéliuma 5,13
„Ti vagytok a föld sója.”


A világ gyermekei és az Isten gyermekei arányát körülbelül a só-leves arányával tudom beazonosítani. Nekünk kell a Világ ízévé válnunk. Ha pedig nem ízesítünk, akkor nem vagyunk jók semmire. Figyeljünk csak erre az igére:

3Mózes 2,13
„Minden ételáldozatodat sózd meg. Ne maradjon el ételáldozatodról Istened szövetségének a sója. Minden áldozatodat sóval mutasd be.”


Még egyszer:
„Ne maradjon el ételáldozatodról Istened szövetségének a sója.”

Ha nincs só, az áldozat nem ér semmit. Most azonosítsuk ezt be a cselekedeteinkkel: Legyen bármilyen és bármekkora áldozat vagy cselekedet, ha nem Isten kapja érte a dicsőséget, akkor azt az ördögnek áldozták. A só a szeretet. Ha hiányzik belőlünk ez a só, akkor élettelen hangszerek zajává leszünk. Ám ha minden dolgunk szeretetben megy végbe (ahogyan Pál is kérte a Korintusiakat -1Kor 16,14-), akkor mindaz jó illatú áldozat lesz Isten színe előtt. Végül ezzel az igével fejezném be:

János evangéliuma 13,35
„Arról fogja megtudni mindenki, hogy az én tanítványaim vagytok, ha szeretitek egymást.”


(skype - 2013/2/16/)
"Halljátok az Úrnak beszédét, akik rettegtek az ő beszédére: így szólnak testvéreitek, akik titeket gyűlölnek, nevemért eltaszítanak: Jelenjék meg az Úrnak dicsősége, hogy lássuk örömötöket; de ők megszégyenülnek." (Ézsaiás 66,5)

Nem elérhető Jazmin

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 482
Re:A böjt
« Válasz #1 Dátum: 2013 Február 20, 11:40:56 »
Köszönöm testvérem ezt az áldott tanitást.  :2smitten:
Idézet
Olyan az ima és a böjt, mint a hit és a cselekedetek. Szét nem választhatóak. Istenben nincs az egyik a másik nélkül. Ha Istenéi vagyunk, akkor nem csak imádkozunk, hanem böjtölünk is.
Ezt olvasva egy kép jutott eszembe.Egy csónak egy tavon,két evezővel.Ha egy evező lenne,akkor csónak nagyon nehezen jutna elöre,vagy sehogysem.De kettővel anál inkább.Ha csak imádkozás van életemben és böjt sosem,akkor nem haladok elöbbre a hitben,csak egyhelyben állok.Én ezt tapasztaltam,amikor el voltam távolodva az Urtol..
Az Isten SZERETET. 1 Ján 4:8

Nem elérhető ditte

 • Segítő
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 4504
Re:A böjt
« Válasz #2 Dátum: 2013 Február 20, 13:00:51 »
Köszönöm Antee.
 :2smitten:
"Társuk vagyok mindazoknak,akik félnek téged,és akik határozataidat megtartják."Zsoltárok 119,63

Nem elérhető Elisabeth

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 7159
Re:A böjt
« Válasz #3 Dátum: 2013 Február 20, 17:14:14 »
Nagyon jó témát vetettél fel, kedves Anti!

Mivel aktuális most ez a téma, érdekes Eszter könyvében a böjt lényegét megfigyelni.

Mivel ragaszkodott a nép Isten törvényeihez és nem Ahasvéros törvényeihez, Hámán tanácsára ki akarták irtani a zsidókat. Ez miatt sírtak és böjtöltek.

Amikor Mordokaj megtudta mindazt, ami történt, megszaggatta a ruháját, zsákruhába öltözött, hamut szórt a fejére, kiment a városba, és hangosan, keservesen jajveszékelt. 2. Így ment egészen a király kapujáig, de a király kapuján nem volt szabad belépnie zsákba öltözve. 3. Minden egyes tartományban és helységben, ahova eljutott a király törvényes parancsa, nagy gyász szakadt a zsidókra. Böjtöltek, sírtak, a mellüket verték, és sokan voltak, akik zsákruhában és hamuban hevertek.
Eszt 4,1-3

Mordokaj tanácsára Eszter az életét kockára téve akar közbenjárni a népért. Böjtöljetek, és én is böjtölök, s ha meghalok, hát meghalok. Nem kis dolog forgott itt kockán, egy egész nép kiirtásáról volt szó.

Eszter ezt üzente vissza Mordokajnak: 16. Menj, és gyűjts össze minden zsidót, aki csak Súsánban található, és böjtöljetek értem! Ne egyetek, és ne igyatok három napig se éjjel, se nappal! Én is ugyanígy böjtölök szolgálóimmal, aztán bemegyek a királyhoz a törvény ellenére is. Ha elveszek, hát vesszek el!
Eszt 4,15-16

Mint tudjuk Isten meghallgatta könyörgésüket, és Hámánnak kellett meghalni, aki ezt az ádáz tanácsot adta.

Azért is aktuális most ez, mert február 23-án este kezdödik a Purim ünnepe, amit mai napig három napos böjt elözi meg a zsidóknál.

De Eszter bement a királyhoz, aki levélben parancsolta meg, hogy szálljon vissza Hámán fejére az a gonosz terv, amelyet a zsidók ellen kigondolt. Fel is akasztották fiaival együtt. 26. Ezért nevezték el ezeket a napokat púrimnak a púr szóról. Ennek a levélnek a szövege alapján, meg annak alapján, amit láttak, és átéltek, 27. kötelezőnek fogadták el a zsidók, hogy sem ők, sem utódaik, sem a hozzájuk csatlakozók nem szüntetik meg, hanem megtartják ezt a két napot a kapott írás szerint és az előírt időben minden esztendőben; 28. emlékezetben tartja és megünnepli ezeket a napokat minden nemzedék, minden nemzetség, minden tartomány és minden város. A púrimnak ezeket a napjait nem szüntetik meg a zsidók, és emlékük nem szűnik meg az utódok között sem.

Eszt 9,25-28

Tehát azért böjtöltek alapjában véve, hogy Isten rendeléseit továbbra is megtarthassák és ne kelljen nekik elpusztulniuk csak azért mert hüségesek maradtak Isten rendeleteihez.
Taníts akaratod teljesítésére, mert te vagy Istenem! A te jó lelked vezéreljen az egyenes úton!
Zsolt 143,10

Nem elérhető Antee

 • Admin
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 22844
  • Alfa-Omega (keresztyén közösség)
Re:A böjt
« Válasz #4 Dátum: 2013 Február 21, 10:47:27 »
Köszönöm Erzsike a hasznos hozzászólást. A böjt amint te is utaltál rá, nem a saját kívánságaink beteljesítésére adatott. Ez nem is működik így. A böjt túlmutat rajtunk, egy hasznos fegyver ahhoz, hogy a gonosz munkáit lerontsuk.
"Halljátok az Úrnak beszédét, akik rettegtek az ő beszédére: így szólnak testvéreitek, akik titeket gyűlölnek, nevemért eltaszítanak: Jelenjék meg az Úrnak dicsősége, hogy lássuk örömötöket; de ők megszégyenülnek." (Ézsaiás 66,5)

Nem elérhető Elisabeth

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 7159
Re:A böjt
« Válasz #5 Dátum: 2013 Február 21, 11:06:13 »
Isten akaratát keresve böjtölünk. Nem lehet Isten akaratát a böjttel manipulálni, hogy saját akaratunkat kicsikarjuk. Van erre egy szomoró példa a Szent Írásban:

Akkor ezt mondta Dávid Nátánnak: Vétkeztem az ÚR ellen! Nátán így felelt Dávidnak: Az ÚR is elengedte vétkedet, nem halsz meg. 14. Mivel azonban ezzel a tettel okot adtál az ÚR ellenségeinek a gyalázkodásra, azért meg kell halnia a fiadnak, aki született neked. 15. Ezután hazament Nátán. Az ÚR pedig súlyos betegséggel verte meg a gyermeket, akit Úriás volt felesége szült Dávidnak. 16. Dávid könyörgött Istenhez a gyermekért; böjtöt tartott Dávid, és amikor bement, a földön fekve töltötte az éjszakát. 17. Udvarának a vénei odaálltak melléje, hogy fölemeljék a földről, de ő nem akarta, és nem is evett velük semmit. 18. A hetedik napon meghalt a gyermek. A szolgák azonban nem merték megmondani Dávidnak, hogy meghalt a gyermek, mert ezt gondolták: Hiszen amikor még élt a gyermek, és szóltunk hozzá, akkor sem hallgatott a szavunkra. Hogyan mondjuk meg neki, hogy meghalt a gyermek?! Még valami bajt csinál! 19. Dávid azonban látta, hogy szolgái suttognak maguk között, és rájött Dávid, hogy meghalt a gyermek. Megkérdezte Dávid a szolgáit: Meghalt a gyermek? Meghalt - felelték. 20. Ekkor fölkelt Dávid a földről, megfürdött, megkente magát, ruhát váltott, majd bement az ÚR házába, és leborult. Azután hazament, és kérte, hogy tegyenek eléje ételt, és evett. 21. Akkor ezt mondták neki a szolgái: Miért tetted ezt? Amíg élt a gyermek, böjtöltél és sírtál, de amikor meghalt a gyermek, fölkeltél és ettél. 22. Ő így felelt: Amíg a gyermek élt, böjtöltem és sírtam, mert ezt gondoltam: Ki tudja, talán könyörül rajtam az ÚR, és életben marad a gyermek. 23. De most, hogy meghalt, miért böjtöljek?
2Sám 12,13-23

Isten szuverén. Egyébbként azt is érdekes, hogy a zsidóknál a Jom Kippur, az Engesztelés ünnepén böjtöt tartanak. Ám ezt a böjtöt megelözi egy tíz napos szakasz (Rosh Hashanatól Jom Kippurig, / A Kürtzengés ünnepétöl az Engesztelés ünnepéig >3.Móz 23<) amikor is a böjt elött rendeznie kell az embernek embertársaival való kapcsolatát. Csak utánna jön az Istennel való kapcsolat rendezése az Engesztelés ünnepe alatti böjt és engesztelö áldozat révén.
Taníts akaratod teljesítésére, mert te vagy Istenem! A te jó lelked vezéreljen az egyenes úton!
Zsolt 143,10

Nem elérhető bacsipista

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 5969
  • Keresztény kincskereső
Re:A böjt
« Válasz #6 Dátum: 2013 Február 21, 22:45:44 »
Teljesen igaz ez a történet, valóban böjttel nem tudjuk az Úrat manipulálni. De gondolom, hogy nem is azért tartunk böjtöt, hogy szenvedésünkkel megzsaroljuk teremtőnket.
Én úgy érzem, hogy ezzel azt akarjuk megmutani neki, hogy kérésünkért hajlandóak vagyunk szenvedni, és lemondani testünk alapvető kivánalmaiért. Az Úgy kegyelmét várjuk és ezért esdeklünk imával és böjttel.
"Minden szabad nekem, de nem minden használ. Minden szabad nekem, de ne váljak semminek a rabjává." 1Korintus 6,12

Nem elérhető Jazmin

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 482
Re:A böjt
« Válasz #7 Dátum: 2013 Február 25, 14:44:58 »
Milyen jó,hogy az ige,megmondja nekünk,hogy hogyan,miért,mi célból böjöljünk,és mik az igéretei!
       Ne ugy mint a képmutatók,hanem  Máté evangéliuma 6,17  Te pedig mikor bőjtölsz, kend meg a te fejedet, és a te orcádat mosd meg.Kivül legyek vidám,ünnepeljek,és csak belül,titokban böjtöljek,mert nem az önsanyargatás a cél,hanem az,hogy a lelkem fokozottabban  forduljon Isten felé,hogy megujulhassak a Vele valo közösségben.
    Miért? Isten igéjének való engedelmességből.Isten emberei Mózes,Dávid,Nehémiás,Eszter-rendszeresen böjtöltek.És az apostolok is:
Ap Csel 14:23 Miután pedig választottak nékik gyülekezetenként véneket, imádkozván bőjtölésekkel egybe, ajánlák őket az Úrnak, kiben hittek vala.
  Mi célból?Hogy megerösödjek a kisértésekkel szemben.
                 Hogy megtisztuljak a bűntől.
                 Hogy megértsem isten kijelentéseit.
Igéretek:Kijelentés.
               Imameghallgatás.
               Isten jelenléte.
               Vezetés.
               Megelégedettség.
               Helyreállitás.         
 Adja a mi Urunk,hogy Ö szerinte böjtöljünk!
Az Isten SZERETET. 1 Ján 4:8

Nem elérhető ditte

 • Segítő
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 4504
Re:A böjt
« Válasz #8 Dátum: 2013 Február 25, 16:43:29 »
Azt gondolom, hogy nem a böjt időtartama az elsősorban fontos Istennek, hanem a szívünk állapota, illetve hogy "megregulázzuk" a testünket, megalázzuk magunkat az Úr előtt.
 :2smitten:
"Társuk vagyok mindazoknak,akik félnek téged,és akik határozataidat megtartják."Zsoltárok 119,63

Nem elérhető torokildiko46

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 4503
  • http://ildiko-torok.blogspot.com/
Re:A böjt
« Válasz #9 Dátum: 2013 Március 08, 18:11:55 »
mivel az Úr a szíveket vizsgálja Ő tudja hogy a Böjtünk  milyen,  de a töredelmes és engedelmes szív az fontos:
Zsoltárok könyve:51:19   Isten előtt kedves áldozatok: a töredelmes lélek; a töredelmes és bűnbánó szívet oh Isten nem veted te meg!

valóban a böjt el nem lehet megvásárolni Istent ,A böjt tehát az Istennek kedves cselekedet, megsanyargatjuk a testünket elvonva a táplálékot  a testünk elgyengül de megalázva magunkat Isten előtt , és gondolom hogy mikor én gyenge vagyok akkor erős Isten bennem, akkor teljesen át engedjük magunkat Istennek hogy ő végezze el bennünk a munkáját, a böjt benn megalázunk magunkat könyörgünk :ima02:
Dániel könyve:9:3   És orcámat az Úr Istenhez emelém, hogy keressem őt imádsággal, könyörgéssel, bőjtöléssel, zsákban és hamuban.
 Ket dolog történik amikor egy ember hittel böjtöl: Az egyik hogy az ő saját testi természetét megfeszíti, alázatba, engedelmesség alá helyezi, megfegyelmezi, és a szellemnek tökéletesen alá veti magát. Ennek a következménye hogy van egy egyéni áldása az emberre nézve, mert a szellemed erősebbé válik, a Szentlélekkel való közösséged jobbá, erősebbé válik, jobban, mélyebben megérted az Igét, kijelentések erősebbé válnak az életedben, megértesz dolgokat kitisztul az elméd, meg is tisztulsz a bűnöktől, vagy kísértésektől, vagy ilyen kisebb engedetlenségekből. A másik áldása a böjtnek amit nagyon sok keresztény nem ért, és nem tudatosít, de ami rendkívül fontos dolog, hogy a böjt beavatkozik a szellemvilágba, és megváltoztatja, és átrendezi ott a dolgokat! A böjt az nukleáris hadviselés, tehát a szellemvilágban azt lehet mondani hogy a leghatékonyabb fegyver! Sok hatékony fegyver van ami hat a szellemvilágra: az ima, az ima különböző típusai, azok mind egyben szellemi fegyverek is, és hatnak erősen a szellemvilágba, a dicséret, az Igehirdetés, és az úrvacsora, de a leghatékonyabb a böjtölés. Tulajdonképpen a böjtölés az olyan mint a szüntelen való ima. :ima02: :ima05: :ima06:


Ézsaiás könyvében van egy fejezett a böjtről amit  én nagyon szeretek:

Ézsaiás könyve:58:6-14:   Hát nem ez-é a bőjt, amit én kedvelek: hogy megnyisd a gonoszságnak bilincseit, az igának köteleit megoldjad, és szabadon bocsásd az elnyomottakat, és hogy minden igát széttépjetek?
Nem az-é, hogy az éhezőnek megszegd kenyeredet, és a szegény bujdosókat házadba bevigyed, ha meztelent látsz, felruházzad, és tested előtt el ne rejtsd magadat?
8
Akkor felhasad, mint hajnal a te világosságod, és meggyógyulásod gyorsan kivirágzik, és igazságod előtted jár; az Úr dicsősége követ.
9
Akkor kiáltasz, és az Úr meghallgat, jajgatsz, és ő azt mondja: Ímé, itt vagyok. Ha elvetended közüled az igát, és megszünsz ujjal mutogatni és hamisságot beszélni;
10
Ha odaadod utolsó falatodat az éhezőnek, és az elepedt lelkűt megelégíted: feltámad a setétségben világosságod, és homályosságod olyan lesz, mint a dél.
11
És vezérel téged az Úr szüntelen, megelégíti lelkedet nagy szárazságban is, és csontjaidat megerősíti, és olyan leszel, mint a megöntözött kert, és mint vízforrás, amelynek vize el nem fogy.
12
És megépítik fiaid a régi romokat, az emberöltők alapzatait felrakod, és neveztetel romlás építőjének, ösvények megújítójának, hogy ott lakhassanak.
13
Ha megtartóztatod szombaton lábadat, és nem űzöd kedvtelésedet szent napomon, és a szombatot gyönyörűségnek hívod, az Úr szent és dicsőséges napjának, és megszenteled azt, dolgaidat nem tevén, foglalkozást sem találván, hamis beszédet sem szólván:
14
Akkor gyönyörűséged lesz az Úrban; és én hordozlak a föld magaslatain, és azt mívelem, hogy Jákóbnak, atyádnak örökségével élj; mert az Úr szája szólt!
Mert én tudom, hogy az én megváltóm él, és utoljára az én porom felett megáll.! Jób:19:25