Szerző Téma: Kitartás - állhatatosság  (Megtekintve 1346 alkalommal)

0 Felhasználó és 1 vendég van a témában

Nem elérhető Elisabeth

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 7205
Kitartás - állhatatosság
« Dátum: 2013 Március 25, 21:58:24 »
Tudd meg tehát, hogy a te Istened, az ÚR az Isten. Állhatatos Isten ő, aki hűségesen megtartja szövetségét ezer nemzedéken át is, azok iránt, akik szeretik őt és megtartják parancsolatait.
5Móz 7,9   

A hüség, a kitartás, az állhatatosság szorosan összekapcsolódnak, egyik sem müködik a másik nélkül. Mint olvastuk Isten hüséges és állhatatos, kitart igéretei mellett.

És mi???? Jó lenne erröl is elbeszélgetni.

 :2smitten:
Taníts akaratod teljesítésére, mert te vagy Istenem! A te jó lelked vezéreljen az egyenes úton!
Zsolt 143,10

Nem elérhető Harang

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 244
  • Isten szeret
Re:Kitartás - állhatatosság
« Válasz #1 Dátum: 2013 Március 25, 22:08:50 »
"Annak okáért mi is, kiket a bizonyságoknak ily nagy fellege vesz körül, félretéve minden akadályt
és a megkörnyékező bűnt, kitartással fussuk meg az előttünk levő küzdő tért.

Nézvén a hitnek fejedelmére és bevégezőjére Jézusra, aki az előtte levő öröm helyett,
megvetve a gyalázatot, keresztet szenvedett, s az Isten királyi székének jobbjára ült." Zsidó 12:1-2

"Jézus az út, az igazság és az élet." János 14:6.

Nem elérhető Elisabeth

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 7205
Re:Kitartás - állhatatosság
« Válasz #2 Dátum: 2013 Március 25, 22:25:24 »
Köszönöm, kedves Harang a bátorítást. Úgy gondolom, hogy egy nagyon fontos Ígét idéztél be. Hányszor fordul elö életünkben, hogy nem tesszük félre az akadályokat, legyen az öröm, vagy nehézségek, és emiatt megakadunk az életünkben. Tényleg nagyon fontos a kitartáshoz, hogy ne az akadályokkal foglalkozzunk, hanem nézzünk fel Jézusra, hasonlóképpen, mint amikor a felemeltetett rézkígyóra kellett tekinteni. Nem lehet egyszerre a sebeket nézni és feltekinteni.


 :2smitten:
Taníts akaratod teljesítésére, mert te vagy Istenem! A te jó lelked vezéreljen az egyenes úton!
Zsolt 143,10

Nem elérhető Elisabeth

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 7205
Re:Kitartás - állhatatosság
« Válasz #3 Dátum: 2013 Március 25, 22:32:23 »
Ám az igaz kitart az ő útján, és a tiszta kezű ember még erősebbé lesz.
Jób. 17:8.

Taníts akaratod teljesítésére, mert te vagy Istenem! A te jó lelked vezéreljen az egyenes úton!
Zsolt 143,10

Nem elérhető Elisabeth

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 7205
Re:Kitartás - állhatatosság
« Válasz #4 Dátum: 2013 Március 27, 15:47:19 »
Engem mindig nagyon mélyen érint Dániel kitartása. Habár nagy hatalom volt a kezében, és támdták azért, mert hüséges maradt az Örökkévaló Isten parancsolataihoz, kitartott még akkor is, ha esetlegesen a halállal kellett szembenéznie. Istem meg is adta a hüség jutalmát: Dárius király elismerte Izrael Istenének mindenhatóságát és dicsöítette Istent.

Ekkor a király parancsára előhozták Dánielt, és az oroszlánok vermébe dobták. De a király ezt mondta Dánielnek: A te Istened, akit állhatatosan tisztelsz, szabadítson meg téged! 18. Odavittek egy követ, és a verem szájára tették; a király pedig lepecsételte gyűrűjével, valamint főrangú embereinek a gyűrűjével, hogy Dániel sorsán ne lehessen változtatni. 19. Azután a király a palotájába ment, és böjtölve töltötte az éjszakát; nőt sem engedett be magához, és kerülte őt az álom. 20. Hajnalhasadáskor mindjárt fölkelt a király, és sietve odament az oroszlánok verméhez. 21. Amikor odaért a veremhez, szomorú hangon kiáltott Dánielnek. Így szólt Dánielhez a király: Dániel, aki az élő Isten szolgája vagy! A te Istened, akit te állhatatosan tisztelsz, meg tudott-e menteni az oroszlánoktól? 22. Dániel így felelt a királynak: Király, örökké élj! 23. Az én Istenem elküldte angyalát, és az bezárta az oroszlánok száját, úgyhogy nem bántottak engem. Mert ő ártatlannak talált engem, és téged sem bántottalak meg, ó király, semmivel. 24. Akkor a király nagyon megörült, és kihúzatta Dánielt a veremből. Ki is húzták Dánielt a veremből, és semmi sérülés nem volt rajta található, mert hitt Istenében. 25. Ezután a király odavitette azokat az embereket, akik bevádolták Dánielt, és bedobták őket fiaikkal és feleségeikkel együtt az oroszlánok vermébe. Még a verem fenekére sem értek, máris megragadták őket az oroszlánok, és összezúzták minden csontjukat. 26. Akkor Dárius király ezt írta a birodalmában lakó különböző nyelvű népeknek és nemzeteknek: Békességetek növekedjék! 27. Elrendelem, hogy birodalmam minden tartományában rettegve féljék Dániel Istenét! Ő az élő Isten, aki megmarad mindörökké. Az ő királysága megdönthetetlen, uralkodása végtelen. 28. Ő megment, megszabadít, jeleket és csodákat tesz égen és földön. Ő mentette meg Dánielt is az oroszlánok karmából.
Dán 6,17-28
Taníts akaratod teljesítésére, mert te vagy Istenem! A te jó lelked vezéreljen az egyenes úton!
Zsolt 143,10

Nem elérhető bacsipista

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 5969
  • Keresztény kincskereső
Re:Kitartás - állhatatosság
« Válasz #5 Dátum: 2013 Április 06, 08:13:16 »
Az Úr átadta Mózesnek a kőtáblákat arra róva a parancsolatokat. a parancsolatok meg ill. betartása áldást eredményezett, míg azok megszegése, áthágása, figelmen kívül hagyása átkot.

Jézus Krisztus is elmondta tanítványainak, hogy mit vár el tőlük. Jázus áldása magában foglalja az üdvözülést. Ez szintén azt jelenti, hogy elfogadjuk az ő szavait, megtartjuk és megcselekedjük azokat. Kitartóak és hűségesek leszünk azokhoz és Jézushoz. Bármilyen körülmények közé is kerülünk, nem térünk el, nem fordulunk vissza és nem adjuk fel.

De aki mindvégig állhatatos marad, az idvezül.
Máté Evangéliuma:24:13   
"Minden szabad nekem, de nem minden használ. Minden szabad nekem, de ne váljak semminek a rabjává." 1Korintus 6,12

Nem elérhető Elisabeth

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 7205
Re:Kitartás - állhatatosság
« Válasz #6 Dátum: 2013 Április 06, 09:24:36 »
ÁMEN!

Az Isten Ígéjéhez való hüség manapság sem népszerü. Megpecsétlik sokan, hogy fundamentalista vagy - nem mintha ez nem lenne igaz - és néha még gúnyolódás mérgét is terjesztik. DE! Nekünk hüségesnek kell maradni, nem félhetünk emberektöl és ehhez kell az álhatatosság és a kitartás. Nem volt ez Krisztus idejében sem másképp. Nincs olyan kincs, ami drágább lehetne Isten Szavánál!

A rád bízott drága kincset őrizd meg a bennünk lakozó Szent Lélek által.
2Tim 1,14    
Taníts akaratod teljesítésére, mert te vagy Istenem! A te jó lelked vezéreljen az egyenes úton!
Zsolt 143,10