Szerző Téma: Tanítások , videók hasznosak!  (Megtekintve 4488 alkalommal)

0 Felhasználó és 1 vendég van a témában

Nem elérhető torokildiko46

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 4531
  • http://ildiko-torok.blogspot.com/
Re:Tanítások , videók hasznosak!
« Válasz #15 Dátum: 2013 Június 25, 18:37:20 »
egy gyerek szemében  kicsoda az Úr a biblia összes könyvében!

Zsoltárok könyve:8:3   A csecsemők és csecsszopók szájával erősítetted meg hatalmadat a te ellenségeid miatt, hogy a gyűlölködőt és bosszúállót elnémítsd.Josiah Willis 11 éves , Texas-bol .

Mózes I. könyvében,Jézus Krisztus az élet lehelete.
Mózes II. könyvében ,Ő a húsvéti bárány .
Mózes III. Könyvében ,Ő a mi főpapunk .
Mózes IV. Könyvében , Ő a felhőoszlop nappal, és a tűzoszlop éjjel .
Mózes V. Könyvében , Ő a próféta mint Mózes .
Józsué könyvében , Ő az üdvösségünk kapitánya .
A Bírák könyvében, Ő a bíró és a törvényadó.
Ruth könyvében, Ő a mi Megváltónk .
Az első és második Samuelben, Ő a mi megbízható prófétánk .
A királyok könyvében és krónikákban, Ő a mi uralkodó királyunk .
Ezsdrás és a Nehémiás könyvében, Ő az emberi élet lebontott falainak , a helyreállítója .
Eszter könyvében , Ő a mi Márdokeusunk .
Jób könyvében, Ő a mi örökké élő Megváltónk.
A zsoltárokban, Ő a mi Pásztorunk .
A példabeszédekben és a prédikátor könyvében , Ő a bölcsesség .
Az Énekek énekében, Ő a mi szerető vőlegényünk .
Ésaiás könyvében, Ő a Békesség Fejedelme .
Jeremiás könyvében ,Ő az igaz ág .
Jeremiás siralmaiban, Ő a síró próféta .
Ezekiel könyvében, Ő a csodálatos négy arcu férfi .
Dániel könyvében Ő a negyedik ember, az élet tüzes kemencéjében .
Hóseás könyvében Ő a hűséges férj, aki örök házas a visszaesőhöz.
Joel könyvében, Ő az aki Szentlélekkel és a tűzzel keresztel .
Ámos könyvében , Ő a mi teher hordozónk .
Abdiás könyvében, Ő hatalmas hogy mententsen .
Jónás könyvében, Ő a mi nagy missziósunk .
Mikeás könyvében, Ő a hírnök .
Náhum könyvében, Ő a mi erősségünk és a pajzsunk .
Habakuk könyvében, Ő kiáltja : Évek közepette keltsd életre a te munkádat .
Sofóniás könyvében, Ő a mi Megmentőnk .
Az Aggeus könyvében, Ő az aki helyreállitja Isten elveszett örökségét .
Zakariás könyvében, Ő a megnyílt kút a Dávid házában, a bűnért és a tisztátalanságért .
Malakiás könyvében, Ő az igazság köve ami emelkedik gyógyulást hozva szárnyai alatt .

Máté evangéliumában, Jézus Krisztus a zsidók királya.
Mark evangéliumában, Ő a szolga.
Lukács evangéliumában, Ő az embernek fia, aki érezte amit te érzel.
János evangéliumában, Ő az Isten fia .
Az Apostolok Cselekedeteiben, Ő a világ megmentője.
A Róma levélben, Ő az Isten igazsága .
I. Korintusi levélben, Ő a kőszikla, Izrael Atyja .
II. Korintusi levélben, Ő győzelemet ado győztes .
A Galátziai levélben, Ő a te szabadságod, Ő megszabadít .
Az Efézusi levélben, Ő a feje az egyháznak .
A Filippi levélben, Ő az örömöd .
A Kolosse levélben, Ő a teljességed .
1-2 Thessalonikai levélben , Ő a reménységed .
Az I. Timóteus levelben, Ő a hited .
A II. Timóteus levélben, Ő az állhatatosságod .
A Titusi levélben, Ő az igaz .
Filemon levelében, Ő a jótevő .
A Zsidó levélben, Ő a tökéletességed .
Jakab levelében, Ő a hited mögötti hatalom .
I. Péter levélben, Ő a példakéd .
II. Péter levélben, Ő a tisztaságod .
I. Jánosban, Ő az életed .
II. Jánosban Ő a mintád .
III. Jánosban, Ő a motivációd .
Júdás levelében, Ő a hited alapja .
és a Jelenések könyvében, Ő az eljövendő Királyod .

Ő az első és az utolsó. A kezdet és a vég. Ő az teremtés megtartója és a mindenség Teremtője.
Ő a világegyetem építésze és minden idők mentora .
Ő mindig volt, Ő mindig van, és mindig is lesz.
Ő rendithetetlen,változatlan, veretlen, és soha nem vonható vissza.
Ő megsebesitetett és gyógyulást hozott .
Ő átszúrták és fizetett .
Őt üldözték és szabadságothozott .
Halott volt, és életet hozott .
Ő Feláll és hatalmat hoz.
Ő békét hoz.
A világ nem értheti meg Őt .
A hadseregek nem legyőzhetik le Őt,
Az iskolák nem tudják megmagyarázni Őt, és a vezetők figyelmen kívül nem hagyhatják Őt.
Heródes nem tudta megölni , a farizeusok nem tudták megzavarni , a nép nem tudta visszatartani .
Néro nem tudta összetörni .
Hitler nem tudta elnémitani .
Nem tudod kicserélni Őt.
Ő az élet, a jog, és még több, Ő jóság, kedvesség, szelídség, és Isten.
Ő szent, igaz, hatalmas, erős és tiszta,
Az Ő utai igazak, és az ő szava örök.
Az Ő akarata változatlan, és az Ő hatalma van rajtam, Ő az én megváltóm,az én megmentőm.
Ő az én Istenem, Ő a béke, Ő az én örömöm, Ő a vigaszom, Ő az én Uram, és Ő uralkodik az életemben.http://www.youtube.com/watch?v=x16R9u3AM3w#ws

Mert én tudom, hogy az én megváltóm él, és utoljára az én porom felett megáll.! Jób:19:25

Nem elérhető torokkarol

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 445
Re:Tanítások , videók hasznosak!
« Válasz #16 Dátum: 2013 Július 10, 19:46:54 »
http://www.youtube.com/watch?v=xmiBDE0ISiQ#

 :05:    :044:    Barabás éneke.
Az Úr az én pásztorom; nem szűkölködöm.
Fűves legelőkön nyugtat engem, és csendes vizekhez terelget engem.
23 zsolt.

Nem elérhető bacsipista

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 5969
  • Keresztény kincskereső
Re:Tanítások , videók hasznosak!
« Válasz #17 Dátum: 2013 Július 11, 07:51:15 »
 :afro:
Köszönöm!
"Minden szabad nekem, de nem minden használ. Minden szabad nekem, de ne váljak semminek a rabjává." 1Korintus 6,12

Nem elérhető torokildiko46

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 4531
  • http://ildiko-torok.blogspot.com/
Re:Tanítások , videók hasznosak!
« Válasz #18 Dátum: 2013 Július 20, 11:41:18 »

 :019:

Sionról jön a tanítás és az Úr igéje”

(Ézsaiás 2:3b)Ézsaiás 25:6-7

„Készít majd a Seregek URa ezen a hegyen minden népnek lakomát zsíros falatokból,lakomát újborokból, zsíros, velős falatokból, letisztult újborokból.

 Ezen a hegyen leveszi a leplet, amely ráborult minden népre, és a takarót, amely betakart minden nemzetet.”Sion hegye az a szellemi hely, ahol lehull a lepel a hivők szelleméről, mert ezen a hegyen leveszi Isten a leplet, amely ráborult minden népre. Ez az a szellemi hely, ahol Isten véget vet a halálnak, mert szellemünk feltámadásának helye, ahol már nem a lelkünk, az értelmünk és az érzelmeink alapján gyakoroljuk az istentiszteletet.

Sion hegye a Szent Szellem új borának a helye, a letisztult új bor, a Szent Szellem új kiáradása, az új kenet, az apostoli – prófétai bor és kenet helye ez.

Azt mondja az Ézsaiás 25:1 hogy: „Készít majd a Seregek URa ezen a hegyen minden népnek lakomát zsíros falatokból.”

A szellemi ellátás helye ez, a kijelentések, rhémák helye, az Istennel való találkozás helye ez. Az imádás és prófétai istentiszteletnek a helye ez. A Szent Szellem új kiáradásának a helye, ahol semmi sem épül megszokásokra vagy hagyományra. Nem függ a felekezeti hovatartozástól, mert ez nem felekezeti helyet jelent.

A Sion hegye a szellemi öröm és a vígasság helye. A Sion hegye az a szellemi hely, ahol nem kölcsönvett prédikációk, külföldi lefordított tanítások hangzanak el, hanem a Szellemből jövő, Szent Szellem által kapott tanítások.„Mert a Sionról jön a tanítás és az Úr igéje….” Ézsaiás 2:3b

A Sionon az Isten logosza RHÉMÁVÁ válik,  a rhéma pedig cselekvő és teremtő IGÉVÉ. Halleluja!

Ezen a szent helyen a prédikációk nem jól felépített és nem viccekkel tarkított, humoros előadások- csakhogy vonzzuk az embereket.

 Sion hegyéről jövő prédikációk kenettel, erővel és hatalommal vannak telve és szellemi – fizikai átalakulást eredményeznek, minden mást, ami ettől eltérő azt el kell utasítanunk és nem szabad befogadnunk mindent,amit evangéliumnak neveznek, mert értelmi magaslatokat eredményeznek.

 Olyan sok olcsó prédikációt bevett már Isten népe, eljött az ideje, hogy a Sion hegyéről táplálkozzon,mennyei eledelt, élő, friss szellemi táplálékot, melyek az Isten valóságos, mennyből jövő szavát képviselik. Az Ő szava pedig olyan, hogy: „Szól és meglesz.”

A Sion hegyéről jövő tanításnak teremtő erejük van, gyógyító és szabadító erejük, de a nyeglén odavágott teológiai fejtegetések, az öntelt, testből jövő tanítások, az utánzások és mástól átvett prédikációknak soha nem lesz ilyen ereje és nem fog kenetet hordozni.

A Sion hegyéről jövő tanítás Jézusra mutat, Szent Szellem által inspirált, kenettel átitatott és nem a prédikátorról szólnak, hanem Isten szavát közvetítik.

Sion hegye az Isten királyságának a hegye. Az Isten királyságából származó prédikációk, az Ő igazságait képviselik, amely nem emberi mértékkel mért igazság, hanem Isten értékrendje szerinti igazságot képviselik.

Sion hegyén nem a törvény szolgálata van,és nem a kárhoztatásé, hanem a Szent Szellem inspiratív szolgálata és a mennyből jövő igékkel Ő együttmunkálkodik.

Hosszú – hosszú éveken keresztül hallgatták a hivők az intellektuális, díszcsomagolásba becsomagolt, színpadias evangéliumot, szarkasztikus tanításokat, hamis motivációból eredő, leuraló, vagy célzásokkal teletűzdelt, manipulatív, ironikus, magas érzelmi töltésű szónoklatokat, amelyek hatalmas értelmi magaslatokként ma útját állják a Szent Szellem szabad folyásának az egyének életében.

Ezért ma bűnbánatot tartunk Atyám:„Uram bocsáss meg nekünk minden hamis elképzelést, amely útját állja az akaratodnak az életünkben. Felöltjük magunkra ma az akaratodat, mint egy ruhát, hogy legyen ma is minden a Te elképzelésed szerint az életünkben.

Legyen lerombolva minden hamis téveszme, legyen minden felekezeti és kulturális szokás gyökerestől kitépve és eltávolítva, amelyek útját állják az Isten tökéletes akaratának.

Legyen lerombolva minden elmebeli erődítmény, amely olyan gondolkodásmódot vagy érzést táplál, amely hamis, de igazságként van elfogadva az életünkben.

Legyen eltávolítva minden hamis és negatív gondolkodásminta, amely az Isten ismeretével szemben emeltetett.

Jézus nevében alárendeljük még a tudatalatti értelmünket is a Szent Szellemnek, hogy semmi ne állja útját Isten tökéletes királyságának és akaratának az életünkben.

Legyen lerombolva az életünkben minden olyan gondolat és gondolkodás, elmélet, amely nem egyezik az Atya gondolataival és akaratával, amely útját állja Isten Királyságának.

Uram, bocsásd meg nekünk azt, hogyha elhittünk olyan beszédeket, tanokat, elméleteket, amelyeket nem kellett volna. Kisöpörjük ezeket a generációs, vallási, kulturális vagy politikai tanokat, elméleteket a bal agyféltekénkből, amely,mintegy értelmi magaslat akadályozza az Isten ismeretét vagy az áldásainkat az életünkben.

Elutasítjuk azokat a beszédeket, amelyeket befogadtunk és amelyek nem egyeznek a Te tökéletes igazságaiddal Jézus nevében.

Elutasítunk minden hamis bölcsességet, amely az Isten bölcsességének útjában áll és a Bölcsesség beszédét hívom az életemben.

Eltávolítok minden hamis tudományt, ismeretet és behívom az életembe a mennyből jövő tudományt és ismeret beszédét Jézus nevében.

Megtagadjuk és leromboljuk azokat az értelmi magaslatokat, amelyek Isten ismeretével szemben emeltettek az életünkben.

És most pedig szellemben felmegyünk a Sion hegyére, ahonnan mennyből jövő ismeret érkezik, ahol öröm és vígasság van, ahol szabadulás van és felszabadítjuk életünkben Sion hegyének minden szellemi áldását és szellemi valóságát Jézus nevében.


 :Jezus04:
Mert én tudom, hogy az én megváltóm él, és utoljára az én porom felett megáll.! Jób:19:25

Nem elérhető torokkarol

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 445
Re:Tanítások , videók hasznosak!
« Válasz #19 Dátum: 2013 Július 21, 09:22:08 »
Isten az Abbá, azaz a mennyei Édesapád
 
Belegondoltál már, hogy Isten nem ismerték „Édesapaként” , „Atyaként” míg Jézus nem jött el a földre, hogy bemutassa számunkra így? Jézus így imádkozott Édesapjához: „És megismertettem velük a te nevedet, és ezután is megismertetem, hogy az a szeretet, amellyel engem szerettél, bennük legyen, és én is őbennük.” (János 17:26)
Milyen névre utalt Jézus? Az „Édesapa” névre. Ha bármi közel állt Jézus szívéhez, akkor az az volt, hogy Istent „Édesapjaként” mutassa be nekünk.
A Bibliában Jézus azt mondta „Ne aggódjatok tehát, és ne mondjátok: Mit együnk? – vagy: Mit igyunk? – vagy: Mit öltsünk magunkra? Mindezt a pogányok kérdezgetik; a ti mennyei Atyátok pedig tudja, hogy szükségetek van minderre.” (Máté 6:31-32) Egyszer azt mondta „Ha tehát ti gonosz létetekre tudtok jó ajándékokat adni gyermekeiteknek, mennyivel inkább ad jókat a ti mennyei Atyátok azoknak, akik kérik tőle?” (Máté 7:11)
Jézus azt szeretné,
ha mindig így gondolnál Istenre,
hogy Ő az Abbá, azaz mennyei Édesapád.
Miért? Mert szeretné, ha tudnád, hogy semmi nem fontosabb vagy túl jelentéktelen az Atyának, ha gyermekeiről van szó.
Képzeld csak el, ha egy apa játszik öt éves fiával és észrevesz egy betokozódott szálkát fia hüvelykujjában. A gondos apuka megkérdezi: „Mióta van ez benne?”
- „Pár napja” – válaszolja fia.
- „Miért nem mondtad el Apunak?”
- „Azt hittem túl sok dolgod van, és nem kellene zavarni.”
Ha te lennél ez az apa, nem törné össze a szíved, ha ezt hallanád gyermekedtől?
Egy szálka az ujjban bár kis dolog, de semmi sem túl kicsi, ha a gyermekedről van szó. Ha őt érinti, téged is érint. Nem számít milyen idős vagy most, még mindig Isten gyermeke vagy, tehát ne gondold, hogy problémád túl kicsi lenne Istennek. Ha fontos számodra, Atyádnak is fontos. Szeretett gyermek, mindig emlékezz rá, hogy Ő Abbá, azaz a mennyei Édesapád!
Galata 4:6
„Mivel tehát gyermekei vagytok, Isten elküldte Fiának Szellemét a szívünkbe, aki így kiált: „Abbá!”, azaz: „Édesapám!”


forrás: http://www.uzenetek.com/2010/10/isten-az-abba-azaz-mennyei-edesapad.html#ixzz2Zf7qW4nY
Az Úr az én pásztorom; nem szűkölködöm.
Fűves legelőkön nyugtat engem, és csendes vizekhez terelget engem.
23 zsolt.

Nem elérhető torokildiko46

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 4531
  • http://ildiko-torok.blogspot.com/
Re:Tanítások , videók hasznosak!
« Válasz #20 Dátum: 2013 Július 23, 16:34:56 »
Isten többé nem emlékezik a bűneidre!
 :2smitten: :2smitten: :2smitten:
 

Nem tudom te hogy vagy vele, de szerintem a Zsidó 10:17 az egy nagyszerű hír. Isten látja minden bűnünket - múltbeli, jelenbeli és jövőbelieket -, és azt mondja, "Bűneikről többé meg nem emlékezem!"
A "többé nem" egy erős, dupla tagadás az eredeti görög szövegben. Más szóval, Isten azt mondja: "A bűneidre én egyáltalán nem fogok emlékezni, soha!"

Vajon Isten lejjebb engedett a sztenderdjéből? Nem, Ő még mindig tökéletesen szent. Ő emlékezett minden bűneinkre - 2000 évvel ezelőtt a kereszten. Minden bűn, amit elkövetettünk, vagy el fogunk követni már meg lett büntetve teljes egészében a Jézus Krisztus testén, a kereszten. Ezért ma, Isten többé nem emlékszik bűneinkre. Épp ezért nem kell bűntudatosan élnünk.

Minden alkalommal, mikor bűnbe esünk, Isten azt akarja, hogy jusson eszünkbe a kereszt és ezt mondjuk: "Úr Jézus, te el lettél ítélve ezért a bűnért, amit most elkövettem. Magadra vetted az ítéletet, így Isten nem fog elítélni engem ezért a bűnért. Te kárhoztatva voltál ezért a bűnért, így Isten nem fog kárhoztatni engem is."

Ha nem tekintesz a keresztre, akkor bűntudatos leszel, és úgy fogsz élni, hogy arra számítasz, hogy bármelyik pillanatban el leszel ítélve. Az ítéletre való számításod ad lehetőséget az ördögnek, hogy elhitesse veled, hogy Isten a bűnöd miatt számon fog kérni.

El kell jutnod arra a szintre, hogy tudd és hidd, hogy minden bűnöd meg van bocsátva, hogy nincs az a bűn, ami kizárhatna téged Isten áldásaiból. Hogy nincs az a bűn, ami miatt valaha is a pokolra jutnál, mert meg van neked bocsátva és meg vagy mentve örökké.

Zsidók 10:12, 14 azt mondja: "Ő (Jézus) azonban, egy áldozattal áldozván a bűnökért, mindörökre ülé az Istennek jobbjára. Mert egyetlenegy áldozatával örökre tökéletesekké tette a megszentelteket..."

Te és én örökké tökéletesek vagyunk Jézus tökéletes munkájának köszönhetően a kereszten.

 Isten teljes elfogadása tökéletessé tett minket és tökéletes az örömünk az Ő Fia munkájának köszönhetően, amely megdicsőítette az Ő szentségét. Szerettem, halld, ahogyan Isten ezt mondja neked: "Irgalmas leszek, és a te bűneidről és álnokságaidról többé meg nem emlékezem "

„Azután pedig ezt mondja: És nem fogok soha visszaemlékezni bűneikre és gonoszságaikra.”
(Zsidók 10:17


forrás: http://www.uzenetek.com/2012/07/isten-tobbe-nem-emlekezik-buneidre_9.html#ixzz2ZsaBkjD6
Mert én tudom, hogy az én megváltóm él, és utoljára az én porom felett megáll.! Jób:19:25

Nem elérhető torokildiko46

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 4531
  • http://ildiko-torok.blogspot.com/
Re:Tanítások , videók hasznosak!
« Válasz #21 Dátum: 2013 Augusztus 30, 21:18:08 » ezt a videót érdemes megnézni!
Mert én tudom, hogy az én megváltóm él, és utoljára az én porom felett megáll.! Jób:19:25

Nem elérhető torokildiko46

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 4531
  • http://ildiko-torok.blogspot.com/
Re:Tanítások , videók hasznosak!
« Válasz #22 Dátum: 2013 Augusztus 30, 21:36:54 »
 :2smitten: :2smitten: :2smitten:
Mert én tudom, hogy az én megváltóm él, és utoljára az én porom felett megáll.! Jób:19:25

Nem elérhető torokildiko46

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 4531
  • http://ildiko-torok.blogspot.com/
Re:Tanítások , videók hasznosak!
« Válasz #23 Dátum: 2013 Szeptember 14, 10:48:58 »

Biblia - Efézus levél 1 - 6. rész
Mert én tudom, hogy az én megváltóm él, és utoljára az én porom felett megáll.! Jób:19:25

Nem elérhető torokildiko46

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 4531
  • http://ildiko-torok.blogspot.com/
Re:Tanítások , videók hasznosak!
« Válasz #24 Dátum: 2013 Szeptember 14, 10:56:34 »


Jób könyve
 Jób könyve » 5. fejezet
1
Kiálts csak! Van-é, aki felelne néked? A szentek közül melyikhez fordulsz?
2
Mert a bolondot boszúság öli meg, az együgyűt pedig buzgóság veszti el.
3
Láttam, hogy egy bolond gyökerezni kezdett, de nagy hamar megátkoztam szép hajlékát.
4
Fiai messze estek a szabadulástól: a kapuban megrontatnak, mert nincs, aki kimentse őket.
5
Amit learatnak néki, az éhező eszi meg, a töviskerítésből is elviszi azt, kincseiket tőrvetők nyelik el.
6
Mert nem porból támad a veszedelem s nem földből sarjad a nyomorúság!
7
Hanem nyomorúságra születik az ember, amint felfelé szállnak a parázs szikrái.
8
Azért én a Mindenhatóhoz folyamodnám, az Istenre bíznám ügyemet.
9
Aki nagy, végére mehetetlen dolgokat művel, és csudákat, amiknek száma nincsen.
10
Aki esőt ad a földnek színére, és a mezőkre vizet bocsát.
11
Hogy az alázatosokat felmagasztalja, és a gyászolókat szabadulással vidámítsa.
12
Aki semmivé teszi a csalárdok gondolatait, hogy szándékukat kezeik véghez ne vihessék.
13
Aki megfogja a bölcseket az ő csalárdságukban, és a hamisak tanácsát hiábavalóvá teszi.
14
Nappal sötétségre bukkannak, és délben is tapogatva járnak, mint éjszaka.
15
Aki megszabadítja a fegyvertől, az ő szájoktól, és az erősnek kezéből a szegényt;
16
Hogy legyen reménysége a szegénynek, és a hamisság befogja az ő száját.
17
Ímé, boldog ember az, akit Isten megdorgál; azért a Mindenhatónak büntetését meg ne utáljad!
18
Mert ő megsebez, de be is kötöz, összezúz, de kezei meg is gyógyítanak.
19
Hat bajodból megszabadít, és a hetedikben sem illet a veszedelem téged.
20
Az éhínségben megment téged a haláltól, és a háborúban a fegyveres kezektől.
21
A nyelvek ostora elől rejtve leszel, és nem kell félned, hogy a pusztulás rád következik.
22
A pusztulást és drágaságot neveted, és a fenevadaktól sem félsz.
23
Mert a mezőn való kövekkel is frigyed lesz, és a mezei vad is békességben lesz veled.
24
Majd megtudod, hogy békességben lesz a te sátorod, s ha megvizsgálod a te hajlékodat, nem találsz benne hiányt.
25
Majd megtudod, hogy a te magod megszaporodik, és a te sarjadékod, mint a mezőn a fű.
26
Érett korban térsz a koporsóba, amint a maga idején takaríttatik be a learatott gabona.
27
Ímé ezt kutattuk mi ki, így van ez. Hallgass erre, jegyezd meg magadnak
Mert én tudom, hogy az én megváltóm él, és utoljára az én porom felett megáll.! Jób:19:25

Nem elérhető torokildiko46

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 4531
  • http://ildiko-torok.blogspot.com/
Re:Tanítások , videók hasznosak!
« Válasz #25 Dátum: 2013 Szeptember 14, 11:02:17 »
Efézusi levél:6:13-19   Annakokáért vegyétek föl az Istennek minden fegyverét, hogy ellentállhassatok ama gonosz napon, és mindeneket elvégezvén megállhassatok14
Álljatok hát elő, körül övezvén derekatokat igazlelkűséggel, és felöltözvén az igazságnak mellvasába,
15
És felsarúzván lábaitokat a békesség evangyéliomának készségével;
16
Mindezekhez fölvevén a hitnek paizsát, amelylyel ama gonosznak minden tüzes nyilát megolthatjátok;
17
Az idvesség sisakját is fölvegyétek, és a Léleknek kardját, amely az Isten beszéde:
18
Minden imádsággal és könyörgéssel imádkozván minden időben a Lélek által, és ugyanezen dologban vigyázván minden állhatatossággal és könyörgéssel minden szentekért,
19
Én érettem is, hogy adassék nékem szó számnak megnyitásakor, hogy bátorsággal ösmertessem meg az evangyéliom titkát,

Mert én tudom, hogy az én megváltóm él, és utoljára az én porom felett megáll.! Jób:19:25

Nem elérhető torokildiko46

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 4531
  • http://ildiko-torok.blogspot.com/
Re:Tanítások , videók hasznosak!
« Válasz #26 Dátum: 2013 November 22, 14:44:09 »
az igazi barátságról egy videó! nagyon tanulságos történet!Mert én tudom, hogy az én megváltóm él, és utoljára az én porom felett megáll.! Jób:19:25

Nem elérhető torokildiko46

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 4531
  • http://ildiko-torok.blogspot.com/
Re:Tanítások , videók hasznosak!
« Válasz #27 Dátum: 2013 December 27, 07:25:53 »Atyánk Királyunk - Avinu Malkeinu
Mert én tudom, hogy az én megváltóm él, és utoljára az én porom felett megáll.! Jób:19:25

Nem elérhető Antee

 • Admin
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 22846
  • Alfa-Omega (keresztyén közösség)
Re:Tanítások , videók hasznosak!
« Válasz #28 Dátum: 2013 December 27, 10:59:22 »
:afro: :2smitten:
De ismerős ez a hang! :hehe:
"Halljátok az Úrnak beszédét, akik rettegtek az ő beszédére: így szólnak testvéreitek, akik titeket gyűlölnek, nevemért eltaszítanak: Jelenjék meg az Úrnak dicsősége, hogy lássuk örömötöket; de ők megszégyenülnek." (Ézsaiás 66,5)

Nem elérhető torokildiko46

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 4531
  • http://ildiko-torok.blogspot.com/
Re:Tanítások , videók hasznosak!
« Válasz #29 Dátum: 2013 December 27, 16:51:03 »
 :afro: :afro: :afro: igen!!! nagyon ismerős nekem is!! ki lehet???? :06: :020:
Mert én tudom, hogy az én megváltóm él, és utoljára az én porom felett megáll.! Jób:19:25