Szerző Téma: Az ítélkezés  (Megtekintve 2607 alkalommal)

0 Felhasználó és 1 vendég van a témában

Nem elérhető Antee

 • Admin
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 22843
  • Alfa-Omega (keresztyén közösség)
Az ítélkezés
« Dátum: 2013 Május 15, 20:20:39 »

A mai téma iránya az ítélet, de nem úgy mint Isten haragja ami minket ér, hanem hogy hogyan használ minket az Úr egy másik ember életében ítélet betöltésére. Ami megszokott a keresztényi körökben, az a másik megszólása, kioktatása, lenézése és test szerint való megítélése. Azért mondtam hogy test szerinti megítélése, mert Isten nem így ítél. Isten felhasznál minket mások életében (már ha alkalmasak vagyunk erre), hogy azáltal formálja őket, vagy éppen betöltse vétküket. Elég kemény eledelnek ígérkezik a mai, hiszen a legtöbb emberben él az, hogy a másikat helyrerakja ha épp erre okot adnak rá. Viszont nem így kellene lennie. Az igazság olykor irgalmatlan tud lenni, ha az nem társul kegyelemmel.

Jakab levele 2,13
„Mert az ítélet irgalmatlan az iránt, aki nem cselekszik irgalmasságot; és dicsekedik az irgalmasság az ítélet ellen.”


Úgy olvastuk, hogy:

„...és dicsekedik az irgalmasság az ítélet ellen.”

Tehát Isten irgalma nagyobb az Ő ítéleténél! Vegyünk egy szemléletes példát. Egy fejfájáson segíthet egy szem fájdalomcsillapító, ha azt szájon keresztül vesszük be. Vagyis meg van a módja, hogy miképpen lehet segítségünkre ez a gyógyszer. Eképpen Isten is jól tudja, hogy milyen eszközzel tudja elérni a célját az adott ember életében. Mi viszont ehhez olykor nem vagyunk elég bölcsek.

Tudjuk Isten igéjéből azt, hogy mikor mit kell tennünk, de a módszert a legtöbben önkényesen végzik és ez bizony csak ronthat az amúgy már is rossz helyzeten. Gondoljuk csak el, hogy az előbb tárgyalt gyógyszert egy töltény magja helyére tesszük. Betesszük a pisztolyba majd fejbe lőjük a másikat vele. A gyógyszer bekerült a szervezetbe, csak ugye így halálává lett a gyógyulás helyett. Ilyen Isten rendeletei is számunkra, ha azt nem az Ő lelke által tesszük.

Példabeszédek 16,2
„Minden útai tiszták az embernek a maga szemei előtt; de aki a lelkeket vizsgálja, az Úr az!”


Nagy igazságot rejt ez az igevers. Amit teszünk, arról általában meg vagyunk győződve hogy helyes Isten szemében. Ám a cselekedetünk úgy lehet igaz Isten előtt, ha az Ő akarata szerint végezzük azt. Az Ő akaratát pedig megtaláljuk az Ő igéjében amiről már jól tudjuk, hogy az valójában Jézus. Jézus eképpen mondta:

János evangéliuma 15,4-5
„Maradjatok én bennem és én is ti bennetek. Miképpen a szőlővessző nem teremhet gyümölcsöt magától, hanemha a szőlőtőkén marad; akképpen ti sem, hanemha én bennem maradtok. Én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővesszők: Aki én bennem marad, én pedig ő benne, az terem sok gyümölcsöt: mert nálam nélkül semmit sem cselekedhettek.”


Aki tehát Jézusban van, az az Isten akaratát tudja cselekedni. De akiben nem él Isten igéje, az nem tud semmi jót sem cselekedni. Jézus felhívásával kezdődött az előbb felolvasott igerész, miszerint:

„Maradjatok én bennem...”

Vagyis értsük meg, hogy a hívő életünknek, Jézus követésének aktívnak kell lennie. Mert ha bár egykor követtük Őt, de már nem él bennünk Isten igéje, akkor ne is reménykedjünk hogy Isten országának az örökösei leszünk.

Máté evangéliuma 7,19
„Minden fa, amely nem terem jó gyümölcsöt, kivágattatik és tűzre vettetik.”


Ha nem maradunk Jézusban, akkor nem fogunk (mert nem tudunk) jó gyümölcsöt teremni.  Ha pedig nem termünk jó gyümölcsöt, akkor tűzre vettetünk. Hát éljen bennünk Isten igéje, hogy általa életünk legyen!

Két fajta módon lehet Isten igéjét cselekedni:

 • 1, ha Isten igéjét próbáljuk betölteni (testi erőlködés).
 • 2, Jézus igéje él bennünk.

A kettő között az a hatalmas különbség, hogy mikor Isten igéjét próbáljuk betölteni, akkor valójában mi törekszünk Isten igéjének megfelelni. Tudjuk róla hogy jó, ezért próbáljuk azt megcselekedni. De ha Isten igéje él bennünk, akkor már nem mi törekszünk a betöltésére, hanem Isten igéje fogja irányítani az életünket. Az első tehát rabság, míg a második szabadság. A kulcs ismét a szeretet. Mert ha valaki csak próbálja magára ölteni Isten igéjét, akkor az erőtlen lesz és bukásokkal teli. De ha valaki szereti Isten rendeleteit, útját, akaratát, akkor nincs már erőlködés és fáradság, hiszen belülről kifelé természetesen meg fog nyilvánulni az, hogy Isten követői vagyunk akikben az Ő igéje él.

Máté evangéliuma 25,34-40
„Akkor ezt mondja a király a jobb keze felől állóknak: Jertek, én Atyámnak áldottai, örököljétek ez országot, amely számotokra készíttetett a világ megalapítása óta. Mert éheztem, és ennem adtatok; szomjúhoztam, és innom adtatok; jövevény voltam, és befogadtatok engem; Mezítelen voltam, és megruháztatok; beteg voltam, és meglátogattatok; fogoly voltam, és eljöttetek hozzám. Akkor felelnek majd néki az igazak, mondván: Uram, mikor láttuk, hogy éheztél, és tápláltunk volna? vagy szomjúhoztál, és innod adtunk volna? És mikor láttuk, hogy jövevény voltál, és befogadtunk volna? vagy mezítelen voltál, és felruháztunk volna? Mikor láttuk, hogy beteg vagy fogoly voltál, és hozzád mentünk volna? És felelvén a király, azt mondja majd nékik: Bizony mondom néktek, amennyiben megcselekedtétek egygyel az én legkisebb atyámfiai közül, én velem cselekedtétek meg.”


Láthatjuk tehát, hogy természetükké vált Isten igéjének a cselekvése. Nem azt mondták, hogy: „hát igen, megtettük mindezt, igaz nem volt egyszerű”. Hanem az volt a kérdésük, hogy: „Mikor?”

Ha mindennél jobban szeretjük Istent, az Ő igéjét Jézust, akkor valósággal élni fog bennünk. A Zsoltáros eképpen írja:

Zsoltárok 119,97
„Mely igen szeretem a te törvényedet, egész napestig arról gondolkodom!”


Úgy érzem kicsit még időznünk kell e témánál, hogy mi a különbség Isten igéjét megpróbálni cselekedni vagy hogy Isten igéje cselekedjen mibennünk. Képzeljük csak el, hogy Isten igéje kopogtat az ajtónkon:

Jelenések könyve 3,20
„Ímé az ajtó előtt állok és zörgetek; ha valaki meghallja az én szómat és megnyitja az ajtót, bemegyek ahhoz és vele vacsorálok, és ő én velem.”


Nem az a természetes, hogy Isten igéjének (Jézusnak) azonnal ajtót nyitunk? Nem várathatjuk, nem lehetnek kifogások. Nem ágyat kell kitolnunk neki és némi ételt. Hanem azonnal ajtót nyitni és beengedni!

Énekek éneke 5,1-7
„Bementem az én kertembe, én húgom, jegyesem, szedem az én mirhámat, az én balzsamommal, eszem az én lépesmézemet az én mézemmel, iszom az én boromat az én tejemmel. Egyetek barátim, igyatok, és részegedjetek meg, szerelmesim! Én elaludtam, de lelkemben vigyázok vala, és ímé az én szerelmesemnek szava, aki zörget, mondván: Nyisd meg nékem, én húgom, én mátkám, én galambom, én tökéletesem; mert az én fejem megrakodott harmattal, az én hajam az éjszakának harmatjával! Felelék én: Levetettem ruhámat, hogy-hogy öltözhetném fel? Megmostam lábaimat, mimódon keverném azokat a porba? Az én szerelmesem kezét benyujtá az ajtónak hasadékán, és az én belső részeim megindulának ő rajta. Felkelék én, hogy az én szerelmesemnek megnyissam, és az én kezeimről mirha csepeg vala, és az én ujjaimról folyó mirha a závár kilincsére. Megnyitám az én szerelmesemnek; de az én szerelmesem elfordult, elment; az én lelkem megindult az ő beszédén: keresém őt, de nem találám, kiáltám őt, de nem felele nékem! Megtalálának engem az őrizők, akik a várost kerülik, megverének engem, megsebesítének engem, elvevék az én felöltőmet tőlem a kőfalnak őrizői.”


Ebben az igerészben Jézus testesül meg és a mai kor egyháza. Isten Igéje zörget, de túl sok a kifogás. Sokan túl tisztának érzik magukat ahhoz, hogy megnyissák az ajtót Jézusnak. Így olvastuk:

„Levetettem ruhámat, hogy-hogy öltözhetném fel? Megmostam lábaimat, mimódon keverném azokat a porba?”

Vagyis röviden ami a mondanivalója: „Jézus, most nem alkalmas...”. Ahogyan pedig ezután olvastuk, Jézus elment, és bár kereste Őt, de már nem találta. Vegyük komolyan Isten igéjét, éljen bennünk hogy ez által közösségben legyünk Vele.

Visszatérve a kiinduló témánkhoz, ha tehát él bennünk Isten igéje, akkor tudni fogjuk az akaratát és nem száraz lesz számunkra Isten Igéje, hanem élő víz! Vagyis tudni fogjuk (mert Isten Igéje irányít minket), hogy az adott helyzetben hogyan is kell cselekednünk. Biztosan meg kell ítélnünk a testvérünket? Ha Isten úgy dönt hogy igen, akkor nem a szánk, hanem az életünk ahogyan Istenben vagyunk, az fogja megítélni őt. Ha a beszédünket és a cselekedeteinket mérlegre tennénk, akkor megdöbbennénk azon hogy mennyire nagyobb súlya van a cselekedeteinknek. Ugyan ez a helyzet ha Isten ítéletét és irgalmát vesszük. Nagy az Ő ítélete, de a kegyelme még nagyobb. Legyen bennünk is több irgalom mint ítélet, hogy méltóképpen az Ő gyermekeinek neveztessünk:

Máté evangéliuma 5,43-45
„Hallottátok, hogy megmondatott: Szeresd felebarátodat és gyűlöld ellenségedet. Én pedig azt mondom néktek: Szeressétek ellenségeiteket, áldjátok azokat, akik titeket átkoznak, jót tegyetek azokkal, akik titeket gyűlölnek, és imádkozzatok azokért, akik háborgatnak és kergetnek titeket. Hogy legyetek a ti mennyei Atyátoknak fiai, aki felhozza az ő napját mind a gonoszokra, mind a jókra, és esőt ád mind az igazaknak, mind a hamisaknak.”


Ámen

(skype 2013/05/15)
"Halljátok az Úrnak beszédét, akik rettegtek az ő beszédére: így szólnak testvéreitek, akik titeket gyűlölnek, nevemért eltaszítanak: Jelenjék meg az Úrnak dicsősége, hogy lássuk örömötöket; de ők megszégyenülnek." (Ézsaiás 66,5)

Nem elérhető Elisabeth

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 7159
Re:Az ítélkezés
« Válasz #1 Dátum: 2013 Május 16, 11:01:57 »
Köszönöm, kedves Anti az áldott tanítást. Habár nem lehettem ott, de nagyon jó volt elolvasni.

Az ítélkezés jogát mi nem kaptuk meg. Ez kizárólag Isten hatáskörébe tartozik. Ha belegondolunk, milyen irgalmas volt a mi Mennyei Atyánk, hogy Jézusban Isten gyermekeinek hivattatunk, akkor nekünk is ugyanezzel az irgalommal kell Testvéreink iránt lenni. Az irgalom, mindig remél, és szeretet hatja át az irgalmas embert.

 :afro: :2smitten:
Taníts akaratod teljesítésére, mert te vagy Istenem! A te jó lelked vezéreljen az egyenes úton!
Zsolt 143,10

Nem elérhető Antee

 • Admin
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 22843
  • Alfa-Omega (keresztyén közösség)
Re:Az ítélkezés
« Válasz #2 Dátum: 2013 Május 16, 17:13:05 »
:afro:
"Halljátok az Úrnak beszédét, akik rettegtek az ő beszédére: így szólnak testvéreitek, akik titeket gyűlölnek, nevemért eltaszítanak: Jelenjék meg az Úrnak dicsősége, hogy lássuk örömötöket; de ők megszégyenülnek." (Ézsaiás 66,5)

Nem elérhető Elisabeth

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 7159
Re:Az ítélkezés
« Válasz #3 Dátum: 2013 Május 17, 06:21:13 »
Idézet
Legyen bennünk is több irgalom mint ítélet, hogy méltóképpen az Ő gyermekeinek neveztessünk:

Még egy Íge jutott eszembe:

Mi erősek pedig tartozunk azzal, hogy az erőtlenek gyengeségeit hordozzuk, és ne a magunk kedvére éljünk. 2. Mindegyikünk a felebarátjának kedvezzen, mégpedig annak javára, épülésére. 3. Hiszen Krisztus sem magának kedvezett, hanem ahogyan meg van írva: "A te gyalázóid gyalázásai énreám hullottak." 4. Mert amit korábban megírtak, a mi tanításunkra írták meg, hogy az Írásokból türelmet és vigasztalást merítve reménykedjünk. 5. A türelem és vigasztalás Istene pedig adja meg nektek, hogy kölcsönös egyetértés legyen közöttetek Jézus Krisztus akarata szerint, 6. hogy egy szívvel, egy szájjal dicsőítsétek a mi Urunk Jézus Krisztus Istenét és Atyját. 7. Fogadjátok be tehát egymást, ahogyan Krisztus is befogadott minket az Isten dicsőségére.
Róm 15,1-7

Nagyon sokszor az erötleneket félretolják, vagy szellemi nyomást gyakorolnak azáltal, hogy az erötlenséget hitetlenségnek nevezik. Nagyon hamar megtörténik, hogy már nem Jézus erejében bíznak, hanem saját hitük erejében. De ez nem Isten szerint van. Nekünk be kell fogadnunk az erötleneket, ahogy Krisztus is befogadott minket.

 :2smitten:

Taníts akaratod teljesítésére, mert te vagy Istenem! A te jó lelked vezéreljen az egyenes úton!
Zsolt 143,10

Nem elérhető Antee

 • Admin
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 22843
  • Alfa-Omega (keresztyén közösség)
Re:Az ítélkezés
« Válasz #4 Dátum: 2013 Május 17, 11:33:41 »
Köszönöm Erzsike! Isten valóban nem arra hívott el minket, hogy az erőtlenbe belerúgjunk és felülről lefelé hatalmaskodjunk rajta.
Jézus is a gyülekezetekhez intézett beszédében először a dicsérettel kezdte (már ha volt miért megdicsérni), aztán mondta a panaszát.
"Halljátok az Úrnak beszédét, akik rettegtek az ő beszédére: így szólnak testvéreitek, akik titeket gyűlölnek, nevemért eltaszítanak: Jelenjék meg az Úrnak dicsősége, hogy lássuk örömötöket; de ők megszégyenülnek." (Ézsaiás 66,5)

Nem elérhető Elisabeth

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 7159
Re:Az ítélkezés
« Válasz #5 Dátum: 2013 Május 17, 15:55:11 »
 :afro:

És a legkevéssbé volt a panasz, hogy erötlenek, hanem sokkal inkább, hogy nagyon erösek (testileg gondolva)....

Az a neved, hogy élsz, pedig halott vagy...

Sokkal több gondot okoznak azok, akik nagyon erösek, mint akik tudják hogy az ö erötlenségük által fog Isten hatalmas ereje nyilvánvalóvá válni.

Maradjunk Isten elött alázatosnak, mert akkor ötször meggondoljuk, hogy hogyan bánjunk a mi testvéreinkkel, akikért Jézus meghalt.

 :igen:
Taníts akaratod teljesítésére, mert te vagy Istenem! A te jó lelked vezéreljen az egyenes úton!
Zsolt 143,10

Nem elérhető Shomer ayin

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 3047
Re:Az ítélkezés
« Válasz #6 Dátum: 2013 Május 17, 16:56:49 »
. Ez 34,21 Mivelhogy oldallal és vállal eltaszíttok és szarvaitokkal elökleltek minden erőtelent, míg szétszórván, azokat kiűzitek...
Ézs 60,19    
Nem a nap lesz néked többé nappali világosságod, és fényességül nem a hold világol néked, hanem az Úr lesz néked örök világosságod, és Istened lesz ékességed,

Nem elérhető Elisabeth

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 7159
Re:Az ítélkezés
« Válasz #7 Dátum: 2013 Május 17, 17:13:00 »
ÁMEN!

 Közel van az ÚR a megtört szívűekhez, és a sebzett lelkűeket megsegíti.

Zsolt 34,19
Taníts akaratod teljesítésére, mert te vagy Istenem! A te jó lelked vezéreljen az egyenes úton!
Zsolt 143,10

Nem elérhető Shomer ayin

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 3047
Re:Az ítélkezés
« Válasz #8 Dátum: 2013 Május 17, 20:14:08 »
Az Ezekiél 34-es fejezetét, úgy is nevezik, hogy a rossz-hamis pásztorok elleni prófécia... ( ezt arról lehet felismerni egyébbként, hogy pont a pásztorok nem olvassák...)

Ám ez nem teljes így, mert a hamis hívők- vagy más néven a Testileg élő, ámde magukat hívőknek vallók elleni Prófécia is egyben.
Rájuk vonatkozik teljes terjedelmében a következő idézet:
Ez.34,11. Mert így szól az Úr Isten: Ímé, én magam keresem meg nyájamat, és magam tudakozódom utána.
  12. Miképen a pásztor tudakozódik nyája után, a mely napon ott áll elszéledt juhai között; így tudakozódom nyájam után, és kiszabadítom őket minden helyről, a hova szétszóródtak a felhőnek s borúnak napján.
  13. És kihozom őket a népek közül s egybegyűjtöm a földekről, és beviszem őket az ő földjökre, és legeltetem őket Izráel hegyein, a mélységekben s a föld minden lakóhelyén.
  14. Jó legelőn legeltetem őket, és Izráel magasságos hegyein leszen akluk, ott feküsznek jó akolban, s kövér legelőn legelnek Izráel hegyein.
  15. Én magam legeltetem nyájamat, s én nyugosztom meg őket, ezt mondja az Úr Isten;
  16. Az elveszettet megkeresem, s az elűzöttet visszahozom, s a megtöröttet kötözgetem, s a beteget erősítem; és a kövéret s erőset elvesztem, és legeltetem őket úgy, mint illik.
  17. Ti pedig, én juhaim, így szól az Úr Isten, ímé én ítéletet teszek juh és juh között, a kosok és bakok közt.
  18. Avagy kevés-é néktek, hogy a jó legelőt legelitek, hogy még legelőitek maradékát lábaitokkal eltapodjátok? és hogy a víz tisztáját iszszátok, hogy még a maradékát lábaitokkal felzavarjátok?
  19. És az én juhaim a ti lábaitok tapodását legelik, s lábaitok zavarását iszszák!
  20. Annakokáért így szól az Úr Isten hozzájok: Ímé én, én teszek ítéletet kövér és ösztövér juh között,
  21. Mivelhogy oldallal és vállal eltaszíttok és szarvaitokkal elökleltek minden erőtelent, míg szétszórván, azokat kiűzitek;
  22. És megtartom az én juhaimat, hogy többé ne legyenek zsákmányul, és ítéletet teszek juh és juh között.
  23. És állatok föléjök egyetlenegy pásztort, hogy legeltesse őket: az én szolgámat, Dávidot, ő legelteti őket s ő lesz nékik pásztoruk.
  24. Én pedig, az Úr, leszek nékik Istenök, és az én szolgám, Dávid, fejedelem közöttök. Én, az Úr mondottam.
Ézs 60,19    
Nem a nap lesz néked többé nappali világosságod, és fényességül nem a hold világol néked, hanem az Úr lesz néked örök világosságod, és Istened lesz ékességed,

Nem elérhető Shomer ayin

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 3047
Re:Az ítélkezés
« Válasz #9 Dátum: 2013 Május 17, 20:20:20 »
Példa beszédek 15,24.    
Az életnek úta felfelé van az értelmes ember számára, hogy eltávozzék a pokoltól, mely aláfelé van.
25.    
A kevélyeknek házát kiszakgatja az Úr; megerősíti pedig az özvegynek határát.
26.    
Útálatosak az Úrnak a gonosz gondolatok; de kedvesek a tiszta beszédek.
27.    
Megháborítja az ő házát, a ki követi a telhetetlenséget; a ki pedig gyűlöli az ajándékokat, él az.
28.    
Az igaznak elméje meggondolja, mit szóljon; az istenteleneknek pedig szája ontja a gonoszt.
29.    
Messze van az Úr az istentelenektől; az igazaknak pedig könyörgését meghallgatja.
30.    
A szemek világa megvidámítja a szívet; a jó hír megerősíti a csontokat.
31.    
A mely fül hallgatja az életnek dorgálását, a bölcsek között lakik.
32.    
A ki elvonja magát az erkölcsi tanítástól, megútálja az ő lelkét; a ki pedig hallgatja a feddést, értelmet szerez.
33.    
Az Úrnak félelme a bölcseségnek tudománya, és a tisztességnek előtte jár az alázatosság.


... Jut eszembe: Valahogy a lelki gyümölcsök közötti felsorolásban nem találom sem az ítélkezést, sem pedig a kevélységet...   :044:
Ézs 60,19    
Nem a nap lesz néked többé nappali világosságod, és fényességül nem a hold világol néked, hanem az Úr lesz néked örök világosságod, és Istened lesz ékességed,

Nem elérhető Elisabeth

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 7159
Re:Az ítélkezés
« Válasz #10 Dátum: 2013 Május 18, 07:02:23 »
 :afro:

Hmmm....  Ítélkezés.... Érdemes elolvasni Zakariás könyvéböl:

Azután megmutatta nekem Jósua főpapot, aki az ÚR angyala előtt állt, meg a Sátánt, aki jobb keze felől állt, és vádolt őt. 2. Az ÚR angyala pedig ezt mondta a Sátánnak: Dorgáljon meg téged az ÚR Sátán! Dorgáljon meg téged az ÚR Sátán, aki Jeruzsálemet kiválasztotta! Hát nem tűzből kiragadott üszkös fadarab ez? 3. Józsua ugyanis piszkos ruhába öltözve állt az angyal előtt. 4. Azután ezt mondta az angyal az előtte állóknak: Vegyétek le róla a piszkos ruhát! Neki pedig ezt mondta: Nézd! Elvettem a bűnödet, és díszes ruhába öltöztetlek téged. 5. Majd így szólt: Tegyetek a fejére tiszta süveget! Akkor tiszta süveget tettek a fejére, és tiszta ruhába öltöztették, miközben az ÚR angyala ott állt.
Zak 3,1-5

Szóval még az ÚR angyala sem mert ítéletet mondani, hanem átadta az ítélkezés jogát az Örökkévalónak.

 :igen:
Taníts akaratod teljesítésére, mert te vagy Istenem! A te jó lelked vezéreljen az egyenes úton!
Zsolt 143,10

Nem elérhető Shomer ayin

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 3047
Re:Az ítélkezés
« Válasz #11 Dátum: 2013 Május 18, 12:40:20 »
Tudjátok az a gond az ítélkezéssel, hogy ezt az Örökkévaló nem bízza a Szövetség jelen szakaszában az emberre! Az ítélkezést, egyenesen tiltotta Jézus!
Meg van írva: Máté Evangyélioma 7. rész

1.    
Ne ítéljetek, hogy ne ítéltessetek.
2.    
Mert a milyen ítélettel ítéltek, olyannal ítéltettek, és a milyen mértékkel mértek, olyannal mérnek néktek.


Minden ember életében eljön pedig az aratás ideje! Éspedig: Amit vetett az életében az ember, azt fogja learatni...
Akiben Jézus él, az az életében természetesen kegyességet vetett, és az aratása Kegyelem lesz az írások bizonysága szerint!
Aki pedig ítéletet vetett, az kárhozatot arat...
Ézs 60,19    
Nem a nap lesz néked többé nappali világosságod, és fényességül nem a hold világol néked, hanem az Úr lesz néked örök világosságod, és Istened lesz ékességed,

Nem elérhető Shomer ayin

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 3047
Re:Az ítélkezés
« Válasz #12 Dátum: 2013 Május 18, 12:45:39 »
... Példa beszédek 21,30.    
Nincs bölcseség, és nincs értelem, és nincs tanács az Úr ellen.


Mert az aratás ideje eljön...
Ézs 60,19    
Nem a nap lesz néked többé nappali világosságod, és fényességül nem a hold világol néked, hanem az Úr lesz néked örök világosságod, és Istened lesz ékességed,

Nem elérhető bacsipista

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 5969
  • Keresztény kincskereső
Re:Az ítélkezés
« Válasz #13 Dátum: 2013 Május 20, 12:08:59 »
Anti testvérem átolvastam a tanitást amelyre most érkezett el az idő, hogy nyugodtam és figyelmesen megértéssel fogadjam.  Ez a téma az itélkezés nagyon aktuális napjainkban. Köszönöm, hogy megosztottad velünk

Néhány sorban én is leirnám az itélkezéssel kapcsolatos gondolataimat.

Lukács  6, 37-38
[37] "Ne ítéljetek, és nem ítéltettek. Ne kárhoztassatok, és nem lesz kárhoztatásotok. Bocsássatok meg, és nektek is megbocsáttatik. [38] Adjatok, és adatik nektek: jó, megnyomott, megrázott, megtetézett mértékkel adnak öletekbe. Mert amilyen mértékkel ti mértek, olyan mértékkel mérnek viszonzásul nektek." 


Ezt kell megtanulnunk; a jót meglátni és értékelni. elfogadni és továbbadni.

Lukács  6, 41-42
 [41] Miért nézed a szálkát atyádfia szemében, a saját szemedben pedig nem veszed észre a gerendát?
[42] Hogyan mondhatod atyádfiának: Atyámfia, hadd vegyem ki szemedből a szálkát! - mikor a saját szemedben nem látod a gerendát? Képmutató, előbb vedd ki a gerendát a saját szemedből, és akkor jól fogsz látni ahhoz, hogy kivehesd a szálkát atyádfia szeméből." 


Ez a legnehezebb. többnyire mások hibáit vesszük észre és "lelkiismeretünk" nem hagy nyugodni, hogy szóvá ne tegyük. De ha magunkba mélyedük felismerhetjük, hogy sok esetben ugyan az a hiba vagy bűn a mi életünkben is benne van. Vagy gyengébben, vagy erősebben. Viszont ha a másikra tereljük a figyelmet mi könnyebben elbújhatunk és titokban tarthatjuk a szemünkben lévő "gerendát".

Róma  2,1-2
[1] Ezért nincs mentséged, te ítélkező ember, mert amikor más felett ítélkezel, magadat ítéled el, hiszen magad is ugyanazt cselekszed, miközben ítélkezel!
[2] Azt pedig tudjuk, hogy az Isten ítélete igazságosan sújtja azokat, akik ilyeneket cselekszenek. 


Róma  14, 4
Ki vagy te, hogy más szolgája felett ítélkezel? Tulajdon urának áll, vagy esik. De meg fog állni, mert van hatalma az Úrnak arra, hogy megtartsa.


Minden ember valakinek a szolgája. Vagy Istené vagy a Sátáné. Az itélet is az ő hatáskörükbe tartozik.
Kivétel, ha csak magunkat meg nem ítéljük.


Róma 14, 10
Akkor te miért ítéled el testvéredet? Vagy te is, miért veted meg testvéredet? Hiszen mindnyájan oda fogunk állni Isten ítélőszéke elé.


Rajtunk múlik, ha az itélőszék előtt állunk, mit hozunk fel mentségünkre. Ilyenkor nem működik az, hogy tette, egy rosszat, de tettem két jót is. Isten szemében a kis bűn is bűn, a nagy bűn is bűn, egyaránt itélet alé esik mind.
Nem itélkezhetünk testvérünk ffelett, mert nem tudhatjuk mi az Úrnak a terve vele szemben.

1 Korintus  4, 5
Egyáltalában ne ítéljetek azért addig, míg el nem jön az Úr. Ő majd megvilágítja a sötétség titkait, és nyilvánvalóvá teszi a szívek szándékait, és akkor mindenki Istentől kapja meg a dicséretet.

 
"Minden szabad nekem, de nem minden használ. Minden szabad nekem, de ne váljak semminek a rabjává." 1Korintus 6,12

Nem elérhető Elisabeth

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 7159
Re:Az ítélkezés
« Válasz #14 Dátum: 2013 Május 20, 15:43:24 »
ÁMEN!

 :afro:  :2smitten:
Taníts akaratod teljesítésére, mert te vagy Istenem! A te jó lelked vezéreljen az egyenes úton!
Zsolt 143,10