Szerző Téma: Halál után alszunk vagy azonnal a Mennybe kerülünk?  (Megtekintve 19539 alkalommal)

0 Felhasználó és 1 vendég van a témában

Nem elérhető Imrepapa

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 43
Re:Halál után alszunk vagy azonnal a Mennybe kerülünk?
« Válasz #60 Dátum: 2015 Március 06, 19:38:57 »
...... sokan hisznek Jézusban és az ő váltságáldozatában, de hányan tudják azt hogy ki ő? Te mit válaszolnál?

Válaszom a következő:

Az üdvösség útja a Jézus Krisztusnak való engedelmesség.  Nincs más út, ismerned kell Jézust.   Ismered Jézust?  Engedelmes vagy Neki?  Életed minden pillanatában Őt követed?    Egyedül Jézus az Út, az Igazság és az Élet.  Nincsen más.  Ismerd meg Jézust és kövesd Őt mind végig!

János 3:36
 A ki hisz a Fiúban, örök élete van; a ki pedig nem enged a Fiúnak, nem lát életet, hanem az Isten haragja marad rajta.

 Aki hisz a Fiúban, annak örök élete van. Aki viszont nem engedelmeskedik a Fiúnak, az sohasem látja meg az örök életet, hanem Isten haragja alatt marad.

Aki hitet gyakorol a Fiúban, annak örök élete van; aki nem engedelmeskedik a Fiúnak, az nem lát majd életet, hanem az Isten haragja marad rajta


Csak EGY VALAKI van. Akiben meg lehet bízni, és Akit követnünk kell, Ő pedig a PÁSZTOR.  Az Ő juhai hallják az Ő hangját, és figyelnek Rá.  Nem figyelnek az idegenekre.  Ne hagyjátok, hogy az idegenek átverjenek titeket, tartsátok szemeteket Jézuson,  és  kövessétek Őt. 
Egyedül Jézus az Út, az Igazság és az Élet, és ha tanácstalan vagy, hogy mit tegyél, akkor térdelj le, kiálts az Élő Istenhez és mondd: „Uram kérlek segíts!” És Ő majd vezet téged.  Nincs másik vezető, nincs senki más, akiben megbízhatsz, csak egyedül Jézus Krisztus.  Ismerd meg Jézust, és kövesd Őt   utad minden lépésében, életed minden napján, mind végig.

Nem elérhető Tunde1983

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 22
Re:Halál után alszunk vagy azonnal a Mennybe kerülünk?
« Válasz #61 Dátum: 2015 Március 14, 16:44:33 »
AHHOZ, hogy el tudjuk fogadni Jézus tanításait, és hinni tudjunk bennük, ismeretet kell szereznünk róla. Ki volt valójában? Honnan származott? Mi volt az életcélja?
GONDOLKODTÁL MÁR EZEN?

▪ Miért nevezzük Jézust Isten egyszülött Fiának?

(János 1:3) Minden őáltala jött létre, és tőle függetlenül semmi sem jött létre.. . .
(János 1:14)  A Szó tehát testté lett, és közöttünk lakozott, és mi szemléltük a dicsőségét — olyan dicsőséget, amilyen egy egyszülött fiúé, aki az atyától jött; és telve volt ki nem érdemelt kedvességgel és igazsággal. . .
(Jelenések 3:14) . . .A laodiceai gyülekezet angyalának pedig írd meg: ezeket mondja az Ámen, a hű és igaz tanú, az Isten teremtésének kezdete. . .
(Kolosszé 1:15) . . .Ő a láthatatlan Isten képmása, az egész teremtés elsőszülötte. . .
Isten közvetlenül teremtette Jézust, amikor még teljesen egyedül volt, éppen ezért találóan hívják Jézust az ’egyszülött fiúnak’ és ’az egész teremtés elsőszülöttjének’

▪ Miért hihetünk abban, hogy Jézus Isten Fia?

Maga az Atya erősítette meg, hogy a testet öltött Jézus az ő Fia. Jézus megkeresztelkedésekor Keresztelő János szem- és fültanúja volt annak, hogy az egek megnyíltak, és ez hallatszott az égből: „Ez az én szeretett Fiam, akit helyeslek” (Máté 3:16, 17). Nem csoda hát, hogy János ezt mondta a tanítványainak: „láttam, és tanúskodtam róla, hogy ez az Isten Fia” (János 1:34)

▪ Hogyan válik a javadra, ha hiszel abban, hogy Jézus Istennek a Fia?

(János 17:3) . . .Az pedig az örök élet, hogy ismeretet szerezzenek rólad, az egyedüli igaz Istenről, és arról, akit elküldtél, Jézus Krisztusról.
(Róma 8:32) 32 Aki még saját Fiát sem kímélte, hanem odaadta értünk, mindnyájunkért, hogyan ne adna nekünk kedvesen minden mást is vele együtt. . .
 Igen, Jézus csak úgy tudta ’lelkét váltságul adni cserébe sokakért’, ha meghal (Máté 20:28). Kijelenthetjük, hogy az egész történelemben senki más nem mutatott nagyobb szeretetet az emberiség iránt, mint Jehova és az ő elsőszülött Fia.
Egyetértesz ezzekkel?

Nem elérhető Imrepapa

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 43
Re:Halál után alszunk vagy azonnal a Mennybe kerülünk?
« Válasz #62 Dátum: 2015 Március 21, 17:30:57 »


(János 17:3) . . .Az pedig az örök élet, hogy ismeretet szerezzenek rólad, az egyedüli igaz Istenről, és arról, akit elküldtél, Jézus Krisztusról.


Ez az Ige az én bibliámban nem így van fordítva.

3. Az pedig az örök élet, hogy megismerjenek téged, az egyedül igaz Istent, és a kit elküldtél, a Jézus Krisztust.
3 Az örök élet pedig az, hogy egyre jobban megismerjenek téged, az egyetlen valóságos Istent, és a Messiás Jézust, akit elküldtél.


  Megismerni Valakit sokkal többet jelent számomra, mint ha csak tudok róla.

Nem szeretnék azokhoz az emberekhez hasonló lenni, „ Kik mindenkor tanulnak, de az igazság megismerésére soha el nem juthatnak.” II. Timóteus 3:7

„akik mindig tanulnak, ámde soha nem képesek eljutni az igazság pontos ismeretére.”

A Szamáriai asszony beszélt Valakiről, akivel a kútnál találkozott. Az emberek pedig  saját bizonyosságot kaptak, amikor maguk is találkoztak Jézussal.

János 4: 42. És azt mondják vala az asszonynak, hogy: Nem a te beszédedért hiszünk immár: mert magunk hallottuk, és tudjuk, hogy bizonnyal ez a világ idvezítője, a Krisztus

„Már nem a te beszéded miatt hiszünk, mert magunk hallottuk, és tudjuk, hogy valóban ez az ember a világ megmentője.”


Tehát a megismerés nem egyoldalú, (" ismeretet szerezzenek rólad") hanem kölcsönös. Úgy kell megismernem Őt, hogy az után már Ő is tudja, hogy ki vagyok, hogyan élek, miként engedelmeskedek Neki.  Ez számomra azért nagyon fontos, mert van feljegyzés olyan emberekről, akiket Jézus nagyon határozottan elutasít.

Máté 7: 23. És akkor vallást teszek majd nékik: Sohasem ismertelek titeket; távozzatok tőlem, ti gonosztevők.

De én akkor megvallom nekik: Soha nem ismertelek titeket! Távozzatok tőlem, ti, akik törvénytelenséget műveltek!


Ilyen dolgokról a halál után már nem beszélgethetünk. Ez utóbbi megjegyzést csak azért tettem, hogy jelezzem a moderátor felé, hogy igyekszem a témánál maradni.

.


Nem elérhető Tunde1983

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 22
Re:Halál után alszunk vagy azonnal a Mennybe kerülünk?
« Válasz #63 Dátum: 2015 Március 27, 17:45:39 »
Nos, minden amiről eddig beszélgettünk,ehhez a témához kapcsolódik:
-a feltámadás az egy olyan reménység, amely biztos, és az Isten által meghatározott időben fog bekövetkezni. János 5:28,29
-addig is a halottak öntudatlan állapotban vannak Prédikátor 9:5,10 vagy 9:7,12(Károli),
-Isten Szava kétféle feltámadásról beszél: egy csoportról akik a földet öröklik majd Zsoltárok 37:11,29 és egy másik csoportról akiknek Jézus megígérte hogy helyet készít nekik az égben ,János 14:2 Azokra, akik az égbe mennek, az ő ’kicsiny nyájaként’ utalt Lukács 12:32.Hányan lesznek ebben a hűséges keresztényekből álló, viszonylag kis létszámú csoportban?
A Jelenések 14:1 János apostol következő szavait tolmácsolja: „láttam, és íme, a Bárány [Jézus Krisztus] ott állt a Sion-hegyen, és vele száznegyvennégyezren, akiknek a homlokukra van írva az ő neve és az ő Atyja neve
-Csak Isten az aki eldöntheti kinek, milyen reménysége van. Máté 20:23
-de ahhoz ,hogy örök életet kapjunk fontos, hogy pontos ismeretet szerezzünk mind Istenről ,mind Jézusról. János17:3.Tudnunk kell hogy Jézus Isten Fia, nem egyenlő Istennel, azért született meg hogy feláldozza az életét az emberek bűneiért, és hogy megismertesse Istent és az Ő szándékát János 17:6,26
-nekünk kell ismeretet szereznünk Istenről ,mivelhogy Isten jól ismer minket, hajlamainkat és korlátainkat is, hiszen Ő teremtett minket .Minden ember számára lehetőséget ad, hogy válasszon vagy az életet vagy a halált 5Mózes 30:19
Hozzászólásaidból kiderül ,hogy te vágysz arra, hogy helyeselt legyél Isten előtt, és teszel is érte és minden bizonnyal Isten is értékeli az őszinte erőfeszítéseidet. Mint ahogy láttuk az örök élethez fontos a pontos ismeret. Például Mit szeretne Isten tudatni az emberekkel?


Nem elérhető Antee

 • Admin
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 22847
  • Alfa-Omega (keresztyén közösség)
Re:Halál után alszunk vagy azonnal a Mennybe kerülünk?
« Válasz #64 Dátum: 2015 Március 28, 10:06:24 »
Kedves Tünde, bár jól tudom, hogy minden adott felekezetnek vagy akár szektának a tanítása kiforrottnak és egyértelműnek látszik az ige szerint, ámde Isten igéje minden bizonnyal nem hasonlik meg önmagával, így mindenkor egy irányba mutató üzenete kell hogy legyen. Tudom, hogy ezt a bolygót amin jelenleg élünk, Isten meg fogja semmisíteni, mint ahogyan Péter is beszél arról, hogy a tűznek tartatik fent, vagy amikor János a Jelenések könyvében új földet és új eget lát mert az első ég és föld elmúltak. Mégis ezt vannak, akik lelki értelemben értelmezik, vagyis hogy nem szó szerint kell érteni. És így születnek a legnagyobb félreértések, mert amíg szabadon döntünk afelől, hogy mit kell szó szerint érteni, mit lelki értelemben, ráadásul mikor valamire azt mondjuk, hogy az már nem érvényes, azaz eltöröltetett, akkor addig Isten igéjéből azt faragunk, ami nekünk tetszik. Csakhogy Isten megadta, hogy az oltárhoz nem szabad vassal nyúlni, nem szabad azt faragni, ugyanígy Isten igéjéhez sem nyúlhatunk hasonlóan, hanem mindent a helyén és változatlanul értelmezni.
"Halljátok az Úrnak beszédét, akik rettegtek az ő beszédére: így szólnak testvéreitek, akik titeket gyűlölnek, nevemért eltaszítanak: Jelenjék meg az Úrnak dicsősége, hogy lássuk örömötöket; de ők megszégyenülnek." (Ézsaiás 66,5)

Nem elérhető Shomer ayin

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 3211
Re:Halál után alszunk vagy azonnal a Mennybe kerülünk?
« Válasz #65 Dátum: 2015 Március 28, 14:14:16 »
Tudod Tünde, elgondolkodtat engem az, amit te-illetve az egyházad hirdet... Mégpedig azon gondolkodom, hogy téged pl. mi tart hitben? Nem vehetsz Úrvacsorát, az Úrral való közösségben szerinted nincs helyed, Az ígéretek nem neked adattak, Nem lehet részed a Szentek Örökségében...stb.
Pál mondja: 1Kor 15,19   
Ha csak ebben az életben reménykedünk a Krisztusban, minden embernél nyomorultabbak vagyunk.

Tolni egy Amerikai társulat szekerét,(Őrtorony); Az Igének több mint a felét kihúzni-míg a másik felét emberek ötletelésével magyarázva megtartani,Állandó emberi ellenőrzések és fenyegetések rabjaként élni, emberi elvárásoknak-elő irányzatoknak élni... Szabadságot hirdetni rabként... nos szóval alaposan elgondolkodtatsz...( nem is te, hanem a gyülekezeted hirdetményei...)
Ézs 60,19    
Nem a nap lesz néked többé nappali világosságod, és fényességül nem a hold világol néked, hanem az Úr lesz néked örök világosságod, és Istened lesz ékességed,

Nem elérhető Tunde1983

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 22
Re:Halál után alszunk vagy azonnal a Mennybe kerülünk?
« Válasz #66 Dátum: 2015 Március 28, 19:58:08 »
Nos,örülök hogy ilyen öszinték vagytok, ez fontos. De had mondjam el mit gondolok. A Biblia az egy különleges könyv. Sok mindenen ment keresztül, sokan próbálták meg elpusztítani, mégis napjainkban, mindenkinek lehet Bibliája, sőt akár ingyen is. Az ahogy a testünk meg lett teremtve,hogy folyamatosan képes regenerálódni, mígnem egy meg nem fejtett ok miatt a sejtek elkezdenek pusztulni. Ezt a Biblia a bűnnel magyarázza Róma 6 :23
Mark Benecke ezt írta: „Szinte az egész szervezet többször is megújul egy életidő alatt . . . Körülbelül hét év elteltével a szó legszorosabb értelmében új emberré válunk.” Ez azonban nem folytatódik a végtelenségig, mert a sejtek egy előre meghatározott számú osztódás után nem szaporodnak tovább. Ám ha ez nem lenne így, Mark Benecke szerint „az emberi szervezet nagyon sokáig, akár egy örökkévalóságon át regenerálni tudná magát” (The Dream of Eternal Life).
Vagy gondoljunk az emberi agy elképesztő kapacitására, mely sokkal nagyobb annál, mint amennyit kihasználunk viszonylag rövid életünk során. Egy enciklopédia azt írja, hogy az emberi agyban „jóval nagyobb lehetőségek rejlenek, mint amennyit ki lehet aknázni egy életidő alatt” (Encyclopædia Britannica, 1976-os kiadás, 12. kötet, 998. oldal). David A. Sousa könyve pedig kijelenti, hogy „az agy gyakorlatilag végtelen mennyiségű információ elraktározására képes” (How the Brain Learns, 2. kiadás, 78. oldal, copyright 2001).
Miért nem tudják a kutatók fiziológiai okokra visszavezetni a halált? És miért ilyen hatalmas az emberi agy kapacitása? Lehetséges, hogy úgy lettünk megtervezve, hogy egy örökkévalóságon át képesek legyünk új ismeretek befogadására?
És még valamia Bibliát nem lehet emberi gondolatokkal pótolni. És Istent sem lehet hazugnak beálitani. Mert ő se nem hazudik se nem mond ellent önmagának-4 Mózes 23:19 ,Jakab 1:17, Malakiás 3:6
Tehát a Bibliában talált igazságok nem mondhatnak ellen egymásnak. Ezért buzdítalak titeket bizonyosadjatok meg arról amit állítanak nektek, kérdezzetek és kérjetek választ a Bibliából, mert az igazság egyszerű és logikus. És Isten azért tette elérhetővé a szavát hogy mindenki meg tudja érteni. És végűl egy egyszerű kérdés, nem jobb lenne élni örökkè a szereteinkkel egy csodálatos édeni környezetben, mint az égben lenni angyalként?

Nem elérhető Tunde1983

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 22
Re:Halál után alszunk vagy azonnal a Mennybe kerülünk?
« Válasz #67 Dátum: 2015 Március 28, 20:14:56 »
El fog égni a föld?
A BIBLIA EZT ÍRJA: „[Isten] alapította meg a földet annak szilárd helyein; megingathatatlan lesz az időtlen időkig, igen, mindörökké” (ZSOLTÁROK 104:5).
A 2Péter 3:7-ben olvasható szavak azonban fejtörést okozhatnak: „A mostani egek és föld . . . tűznek vannak félretéve”. Nem arra utal ez, hogy mégiscsak elég a föld? A Biblia néha jelképes értelemben használja az „egek”, a „föld” és a „tűz” szót. Az 1Mózes 11:1-ben például, ahol az áll, hogy „az egész földnek pedig egy nyelve és egy szókincse volt”, a föld szó az emberi társadalmat jelenti.
A 2Péter 3:7 szövegkörnyezete rámutat, hogy itt is jelképesen kell érteni az egeket, a földet és a tüzet. Az 5. és 6. vers párhuzamot von Noé napjainak Özönvizével. Az akkori világ elpusztult, de a bolygónk nem tűnt el. Inkább arról volt szó, hogy az Özönvíz elsöpörte az erőszakos embereket, azaz a „földet” (1Mózes 6:11). Ezenkívül átvitt értelemben az „egeket” is elpusztította, hiszen azok is meghaltak, akik a társadalom élén voltak mint uralkodók. A 2Péter 3:7 ehhez hasonlóan arról jövendöl, hogy a gonosz társadalom és a korrupt kormányok véglegesen elpusztulnak majd, mintha csak elégnének.
Melyik magyarázat tűnik logikusabbnak ?

Nem elérhető Antee

 • Admin
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 22847
  • Alfa-Omega (keresztyén közösség)
Re:Halál után alszunk vagy azonnal a Mennybe kerülünk?
« Válasz #68 Dátum: 2015 Március 28, 22:30:04 »
Számomra az a válasz tűnik logikusabbnak, amelyet Isten szólt. Mint ahogyan utaltam is előzőleg rá úgy most is újra mondom, nem célom meggyőzni, mivel nem lehet meggyőzni, ahhoz fent kell tartani a tévedés lehetőségét, plusz ami még nagyobb akadály: minden emberi tanítást és felekezeti hitvallást félretenni, és csak önmagát az igét az igével magyarázni.
"Halljátok az Úrnak beszédét, akik rettegtek az ő beszédére: így szólnak testvéreitek, akik titeket gyűlölnek, nevemért eltaszítanak: Jelenjék meg az Úrnak dicsősége, hogy lássuk örömötöket; de ők megszégyenülnek." (Ézsaiás 66,5)

Nem elérhető Tunde1983

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 22
Re:Halál után alszunk vagy azonnal a Mennybe kerülünk?
« Válasz #69 Dátum: 2015 Április 25, 18:01:21 »
(1Mózes 1:2) 2 A föld ekkor még kietlen és puszta volt, és sötétség volt a mély vizek színén. És Isten tevékeny ereje lebegett a vizek felett. . .
(1Mózes 1:3) 3 Ekkor Isten ezt mondta: „Legyen világosság!” És világosság lett.
(1Mózes 1:9, 10) 9 Majd ezt mondta Isten: „Gyűljenek egy helyre az egek alatt lévő vizek, és jelenjen meg a szárazföld!” És ez így is lett. 10 Isten elnevezte a száraz részt földnek, az egybegyűjtött vizeket pedig tengereknek. És látta Isten, hogy EZ JÓ
(1Mózes 1:12) . . .Azóta a föld füvet hajt, maghozó növényzetet a maga neme szerint, valamint fákat, melyek magot rejtő gyümölcsöt teremnek annak neme szerint. És látta Isten, hogy EZ JÓ( tökéletesen megfelelt Isten mércéjének)
(Ézsaiás 45:18) . . .Mert így szól Jehova, az egek Teremtője, Ő, az igaz Isten, a föld Megformálója és Alkotója, Ő, aki MEGSZILÁRDÍTOTTA ,AKI NEM PUSZTÁN A SEMMIÉRT TEREMTETTE, AKI AZÉRT FORMÁLTA MEG, HOGY LAKJANAK RAJTA:„Én vagyok Jehova, és nincsen más. . .
(4Mózes 23:19) 19 Isten nem ember, hogy hazudjék, Nem is embernek fia, hogy sajnálkozzék. Vajon mond olyasmit, amit meg nem tesz, És beszél olyasmiről, amit nem visz véghez?
(Jelenések 11:18) . . .De megharagudtak a nemzetek, és eljött a te haragod, és a meghatározott idő arra, hogy megítéltessenek a halottak, és megadd jutalmukat rabszolgáidnak, a prófétáknak és a szenteknek és azoknak, akik félik a nevedet, kicsiknek és nagyoknak, és PUSZTULÁST HOZZ AZOKRA AKIK PUSZTÍTJÁK A FÖLDET...
(2Péter 3:7) 7 A mostani egek és föld pedig ugyanazon szó által tűznek vannak félretéve, s fenntartatnak az ítéletnek és AZ ISTENETELEN EMBEREK ELPUSZTÍTÁSÁNAK NAPJÁRA.
(2Péter 3:9) . . .Jehova nem lassú az ígéretét illetően, amint némelyek a lassúságról vélekednek, hanem türelmes hozzátok, mert nem kívánja, hogy bárki is elpusztuljon, hanem azt kívánja, hogy mindenki megbánásra jusson. . .
A versek helyes megértéséhez ismernünk kell a szövegkörnyezetüket, másrészt össze kell vetnünk a Péter levelében írtakat a Biblia más részeivel is. A szó szerinti értelmezés azt jelentené, hogy az egek, vagyis a világegyetem a milliárdnyi csillagával és minden egyéb anyagával együtt elégne, pusztán azért, mert egy picinyke részén gonosz emberek élnek. Megszüntetnél például egy kilométerekre terjedő homokos tengerpartot, mert nem tetszik az egyik homokszemcséje? Ez értelmetlen lenne. Ugyanígy Jehova sem fogja elpusztítani művét, a világegyetemet, csak mert az egyik bolygón lázadás tört ki.
Emellett ez a nézet szöges ellentétben áll Jézus Krisztus szavaival: „Boldogok a szelídek, mivel örökölni fogják a földet” (Máté 5:5; Zsoltárok 37:29). El tudod képzelni, hogy egy szerető apuka pusztán azért épít kényelmes otthont a családjának, hogy amint elkészült, felgyújtsa? (Zsoltárok 115:16). Biztosan nem tenne ilyet! Nos, Jehova nemcsak a teremtőnk, hanem szerető atyánk is (Zsoltárok 103:13; 1János 4:8).
Péter jelképes értelemben használja a „föld” szót, az emberi társadalmat szemlélteti vele, pontosabban a gonosz embereket. Figyeljük meg, hogy párhuzamot von a Noé napjaiban bekövetkezett Özönvízzel (2Péter 3:5, 6). Akkor csak a gonosz emberek haltak meg, a földet nem érte baj, és az igazságos Noé, illetve a családja is életben maradt. Az „egek” kifejezést is jelképesen kell értenünk, a bibliaversben Péter az emberi uralmakra utal vele. Tehát azok az emberek fognak elpusztulni, akik megrögzötten ragaszkodnak helytelen útjukhoz. Isten égi Királysága megszünteti és helyébe lép a gonosz kormányzatoknak (Dániel 2:44)

Nem elérhető Shomer ayin

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 3211
Re:Halál után alszunk vagy azonnal a Mennybe kerülünk?
« Válasz #70 Dátum: 2015 Április 25, 19:40:35 »
kezdem kapiskálni, hogy van ott nálatok egy kis keveredés a dolgokat illetően. Amikor az Írás a földről - mint bolygóról beszél (világ), akkor Olam-szót használ-
amikor földről mint anyagról, akkor Ádámát- amikor pedig : A SZENT FÖLDRŐL- akkor Erec a megfelelő szava.
Ez szerint nálatok az általános nézet az, hogy mindenkor a föld nevű bolygóról van szó.... pedig NEM! Csak abból gondolom, hogy az írásaidból kitűnik, hogy a SZENT FÖLDRŐL szóló Próféciákat, te következetesen a Föld nevű bolygóra-tehát az egész világra értelmezed...
Ézs 60,19    
Nem a nap lesz néked többé nappali világosságod, és fényességül nem a hold világol néked, hanem az Úr lesz néked örök világosságod, és Istened lesz ékességed,

Nem elérhető Tunde1983

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 22
Re:Halál után alszunk vagy azonnal a Mennybe kerülünk?
« Válasz #71 Dátum: 2015 Május 05, 16:25:02 »
Dicséretes az, hogy érvelsz, mert ez azt jelenti hogy kutakodsz. De, úgy tűnik félre értetted a mondandónkat. Tisztában vagyunk azzal, amit írtál,hogy a„föld” szónak a Szentírásban több jelentése van. Általában arra a bolygóra gondolunk, amelyet Jehova nagylelkűen alkalmassá tett az emberi élet fenntartására, mégpedig azzal a céllal, hogy gazdagon kielégítse életünket. Tisztában kell lennünk azonban azzal, hogy a „föld” átvitt értelemben is használható, és ilyenformán vonatkozhat a bolygón lakó emberekre vagy bizonyos jellemvonásokat magukon viselő emberi társadalmakra.
 Zsoltárok 37:29.  „Az igazak öröklik a földet, és mindvégig rajta lakoznak”, a Károli fordítás szerint idéztük. Ahogy sok más fordítás, ez is a héber érec szót „földnek” fordítja. Érec utalhat egy konkrét területre vagy egy országrészre; lásd a „Sineár földje” vagy az „Egyiptom földje” kifejezésekben (1Mózes 10:10, 11; 21:21; Zsoltárok 78:12; Jeremiás 25:20).
A Zsoltárok 37:11, 29. verse tehát utalhatott arra is, hogy az izraeliták állandó lakosai lehettek, sőt, kellett is volna hogy legyenek az Ígéret földjének. Isten Ábrahámmal kötött szövetségével összhangban, ezen az Isten adta területen maradhattak volna nemzedékről nemzedékre, és élvezhették volna ott Isten áldását. De nem így történt, mert az izraeliták hűtlenek lettek Istenhez (1Mózes 15:18–21; 17:8; 5Mózes 7:12–16, 22; 28:7–14; 31:7; Józsué 21:43–45).
Amellett egyetlen szentírási érv sem szól, hogy a Zsoltárok 37:11, 29. versében szereplő érec szót csupán az izraelitáknak adott földre kellene korlátozni.
A Hebrew and English Lexicon of the Old Testament szerint (szerkesztette: Gesenius, Brown, Driver, and Briggs; 1951-ben) az érec szó jelentése: „1. a. föld, az egész föld (ha annak egy részével szembeállítva szerepel) . . . b. föld [mint az ég ellentétje] . . . c. föld, a föld lakói jelentésben . . . 2. föld a. mint egy ország vagy terület . . . b. mint kerület vagy vidék . . . 3. a. földdarab, szántó . . . b. talaj, mint termőföld.” William Wilson: Old Testament Word Studies című mű ezt írja az érec-ről: „Legtágabb értelemben a föld jelenti a lakható vagy lakhatatlan részeket, szűkebb értelemben jelenti a föld felszínének egy részét vagy egy földterületet vagy országot.” A héber szó elsődleges és alapjelentése tehát maga a bolygónk, földgömbünk, a Föld.
Figyelemre méltó, hogy amikor a Zsoltárok 37:11, 29. versét görögre fordították, a Septuaginta fordításban az érec szót a görög ge szóval adták vissza. Ez a „föld” szónak a művelhető föld vagy szántóföld jelentését mutatja. A ge szó fordul elő a Máté 5:5-ben is, Jézus sokatmondó próféciájában: „Boldogok a szelídek, mert ők öröklik a földet.”
 „Mert a jók öröklik a földet és rajta laknak mindvégig” (Zsoltárok 37:29, Fenton).
A mintaimában Jézus arra kérte a tanítványait, hogy imádkozzanak azért, hogy legyen meg Isten akarata „mint az égben, úgy a földön is” (Máté 6:9, 10). Vajon lenne értelmük ezeknek a szavaknak, ha a föld megsemmisülne, vagy pusztán jelképesen az égre utalna? Vagy lenne értelmük akkor, ha minden igazságos ember az égbe menne?


Nem elérhető Shomer ayin

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 3211
Re:Halál után alszunk vagy azonnal a Mennybe kerülünk?
« Válasz #72 Dátum: 2015 Május 06, 18:30:53 »
Áldott Testvérnő... Nem jó irányban tapogatóztok! Ezt fogadd el egy hébertől....
Ézs 60,19    
Nem a nap lesz néked többé nappali világosságod, és fényességül nem a hold világol néked, hanem az Úr lesz néked örök világosságod, és Istened lesz ékességed,

Nem elérhető Tunde1983

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 22
Re:Halál után alszunk vagy azonnal a Mennybe kerülünk?
« Válasz #73 Dátum: 2015 Május 14, 10:13:56 »
Nos, számunkra a Biblia  tekintély ezert gondosan vizsgáljuk az írásokat. Nem a személyek a fontosak hanem Isten Szava. A Biblia egyértelműen alátámasztja, hogy a Teremtő szándéka az, hogy a föld az istenfélő emberek biztonságos, békés otthona legyen. Tekintsd át a következő bibliaverseket.
  „Ő alapította meg a földet annak szilárd helyein; megingathatatlan lesz az időtlen időkig, igen, mindörökké” (Zsoltárok 104:5)
  „Megszilárdítottad a földet, hogy fennmaradjon” (Zsoltárok 119:90)
  „Egyik nemzedék megy, a másik nemzedék jön, de a föld időtlen időkön át fennmarad” (Prédikátor 1:4)
  „Telve lesz a föld Jehova ismeretével, miként a vizek beborítják a tengert” (Ézsaiás 11:9)
  „[Jehova] a föld Megformálója és Alkotója, Ő, aki megszilárdította, aki nem pusztán a semmiért teremtette, aki azért formálta meg, hogy lakjanak rajta” (Ézsaiás 45:18)
„GONDOSAN elrejtetted ezeket a bölcsek és a műveltek elől, és a kisgyermekeknek kinyilatkoztattad őket” (Lukács 10:21). Jézus itt idézett szavai, melyeket égi Atyjának mondott, megmutatják, hogy ahhoz, hogy megértsük a Bibliát, nem mindegy, milyen a szemléletmódunk. Jehova bölcsességéről tanúskodik, hogy olyan könyvről gondoskodott, melyet igazán csak az alázatos, tanítható emberek érthetnek meg.
Egy magas rangú férfi, aki az etióp királynő, a kandaké szolgálatában állt, nagyszerű magatartást tanúsított. Hazafelé tartott Afrikába a szekerén, amikor Fülöp, egy tanítvány odafutott hozzá, és megkérdezte tőle, hogy érti-e, amit olvas. A tisztviselőben volt annyi alázat, hogy így tudjon felelni: „Hát hogyan is érthetném, hacsak valaki útmutatást nem ad?” Amint megértette Isten Szavát, megkeresztelkedett. Utána „folytatta útját örvendezve” (Cselekedetek 8:27–39).
 A Biblia a legjobb életvitelre tanít, elmondja, mi az emberiség egyedüli biztos reménysége, és megmutatja, hogyan ismerhetjük meg Istent. Ezért milliók tapasztalták, hogy a Biblia tanulmányozása és az, hogy megérthetik, amit mond, mérhetetlen öröm forrása.


Nem elérhető Shomer ayin

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 3211
Re:Halál után alszunk vagy azonnal a Mennybe kerülünk?
« Válasz #74 Dátum: 2015 Május 16, 19:59:03 »
Ez szép volt... Ezzel például mihez kezdjünk? : Péter Apostol II. levele 3. rész

1.    
Ez immár második levélírásom néktek, szeretteim, amelylyel a ti tiszta gondolkozástokat emlékeztetés által serkentgetem;
2.    
Hogy megemlékezzetek a szent prófétáktól ezelőtt mondott beszédekről, és az Úrnak és Megtartónak általunk, az apostolok által közölt parancsolatjáról:
3.    
Tudván először azt, hogy az utolsó időben csúfolkodók támadnak, a kik saját kívánságaik szerint járnak,
4.    
És ezt mondják: Hol van az ő eljövetelének ígérete? Mert a mióta az atyák elhunytak, minden azonképen marad a teremtés kezdetétől fogva.
5.    
Mert kész-akarva nem tudják azt, hogy egek régtől fogva voltak, és föld, mely vízből és víz által állott elő az Isten szavára;
6.    
A melyek által az akkori világ vízzel elboríttatván elveszett:
7.    
A mostani egek pedig és a föld, ugyanazon szó által megkíméltettek, tűznek tartatván fenn, az ítéletnek és az istentelen emberek romlásának napjára.
8.    
Ez az egy azonban ne legyen elrejtve előttetek, szeretteim, hogy egy nap az Úrnál olyan, mint ezer esztendő, és ezer esztendő mint egy nap.
9.    
Nem késik el az ígérettel az Úr, mint némelyek késedelemnek tartják; hanem hosszan tűr érettünk, nem akarván, hogy némelyek elveszszenek, hanem hogy mindenki megtérésre jusson.
10.    
Az Úr napja pedig úgy jő majd el, mint éjjeli tolvaj, a mikor az egek ropogva elmúlnak, az elemek pedig megégve felbomlanak, és a föld és a rajta lévő dolgok is megégnek.
11.    
Mivelhogy azért mindezek felbomlanak, milyeneknek kell lennetek néktek szent életben és kegyességben,
12.    
A kik várjátok és sóvárogjátok az Isten napjának eljövetelét, a melyért az egek tűzbe borulva felbomlanak, és az elemek égve megolvadnak!
13.    
De új eget és új földet várunk az ő ígérete szerint, a melyekben igazság lakozik.


Számunkra a Szentírás több mint tekintély, és ezért komolyan vesszük minden betűjét! Az Örökkévaló-Örökkévaló! Tehát számunkra világos, hogy az Igéje is Örökkévaló! Számunkra az Isten Igéje,( Szent Írás) Pásztor-Tanácsos-Megváltó-Világosság és Minden.
Mi ha beszélünk a Hitünkről, nem azért tesszük, mert bizonyos emberek megkövetelik, és ellenőrzik is a munkánkat, hanem szabad akaratunkból engedelmeskedve az Istennek! Beszélünk róla, mert ez Öröm is számunkra. Nálunk bár ki, aki az Istenhez adta magát, részesülhet az Úr vacsorai közösségben, és csak a résztvevő dönt arról, hogy van-e akár mi az életében, ami miatt jobb, ha nem vesz részt az Úr vacsorán...
( apropó: Igaz az, hogy a ti gyülitekben, csak az vehet részt az Úrvacsorán, aki a 144 ezer tagja?  ezt is picit félreértettétek, pedig oda is van írva, hogy kik alkotják a 144-ezret... )
Mi nem emberi agymenések szerint értelmezzük az Igét, hanem Isten magyarázata által.
Érdekes és tanulságos eset volt, amikor két-majd a második körben 4 hit társaddal beszélgettem a Hitről... Bár kértem hogy csak az Igéről beszéljünk, ők az Őrtorony társulat "ki nyilvánításairól" tudtak beszélni-elismerve, hogy az Igében nem "igazán" járatosak... Így tehát rövid kis beszélgetés volt a mienk...
Sajnáltam mert őszintén szerettem volna velük megvitatni egy-két dolgot, az Ige fényében... nem jött össze.
Miért érzem azt, hogy amiket te ide beírsz, valahogy olyan a számomra, mintha ez egy forgatókönyv lenne, előre megírva?
Miért érzem azt, hogy te nem érdeklődsz-hanem terelgetni szeretnél miket, bár azt el kell ismernem: Példás fegyelemmel-udvariassággal és türelemmel teszed.
Nézz csak ide kérlek. Ha és amennyiben szeretnéd velünk megvitatni ezeket a látásmódokat, ( Persze csak az Ige alapján) Akkor abban partnerek lehetünk.
Az is biztos, hogy az itteni tagokból, akik valóban elszántak az Isten mellett, nem fognak csatlakozni a ti gyülitekhez.
Beszélhetnénk a földről- mint bolygóról.... a földről, mint országról... beszélhetnénk olyan kérdésekről is, mint Úrvacsora... és elmondhatnád nekünk pl. azt is, hogy azok akik közülletek élhetnek azzal, mi alapján állítják magukról, hogy ők a 144 ezerhez tartoznak... és azt is meghallgatnánk, hogy ezek, mi alapján tiltanak el másokat az Úrvacsorai alkalomtól...
Kíváncsiak lennénk arra s, ha ti annyira Tisztelitek az Örökkévalót, akkor miért nem veszitek komolyan a parancsolatát, miszerint: S'má Yisráél: II Mózes 20,7. Az Úrnak a te Istenednek nevét hiába fel ne vedd; mert nem hagyja azt az Úr büntetés nélkül, a ki az ő nevét hiába felveszi.
Bár az Ő neve titkos, de ti azt állítjátok az az Ő Neve, amit ti percenként használtok.... Nyilván tudod te is, hogy az Ő Nevét, egy évben- egyszer, és kizárólag a Főpap mondhatta ki.
Szóval lenne nekünk egy csomó kérdésünk feléd... így mit szólsz a beszélgetés lehetőségéhez?
Ézs 60,19    
Nem a nap lesz néked többé nappali világosságod, és fényességül nem a hold világol néked, hanem az Úr lesz néked örök világosságod, és Istened lesz ékességed,