Szerző Téma: Áldott üzenetek  (Megtekintve 85035 alkalommal)

0 Felhasználó és 1 vendég van a témában

Nem elérhető lucius

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 112
 • újjászületett keresztény testvér
Re:Áldott üzenetek
« Válasz #1350 Dátum: 2016 Október 30, 07:55:25 »
" ,.... Pál tanításának lényege az, hogy minden tagnak szüksége van a többire. Egyikünk sem független, nem létezhetünk egymás nélkül. Ezért nem mondhatjuk más hívőknek: "boldogulok én nélküled, nem érdekel, mi történik veled, lényeg, hogy nálam minden rendben van,"

... a fej Jézust jelképezi. Jézus sohasem mondaná az Ő teste legkevésbé fontos részének: "Nincs rád szükségem". Sőt, nagyon is szüksége van ránk, mert mi vagyunk az Ő teste, az eszköz, amit használ, hogy elvégezzen dolgokat ebben a világban. Mindig a leggyengébb tagok a legfontosabbak. Egyetlen külső testrész sem olyan érzékeny és sérülékeny tagja a testnek, mint a szem, mégsem fontosabb egyik sem a szemnél...  Minden védelmet és tiszteletet megkap, nem azért mert erős, hanem azért, mert gyenge. Így kapcsolódnak tehát a tagok a testben. Az erősnek meg kell védenie a gyengét. Nem vehetjük semmibe, vagy hagyhatjuk figyelmen kívül a test egyetlen tagját sem. Ez életbevágóan fontos lecke... Szükségünk van egymásra, függünk egymástól, és mindannyiunknak tisztelnünk kell egymást...

Egyetlen beteg testrész kihatással van az egész test egészségére...

Feltétlenül meg kell értenünk, hogy szükségeink a kapcsolatainkon keresztül töltetnek be a testben.

Kol 2:19 "... ragaszkodván a Főhöz, Akiből az egész test, a kapcsok és kötelek által segedelmet vévén és egybeszerkesztetvén, nevekedik az Isten szerint való nevekedéssel."

A "kötél" egy elkötelezett szövetséges szeretet... Bármely házasság, amelyben a kötelezettség csak addig tart, amíg nincs feszültség, vagy probléma, hamar tönkremegy. tehát szükség van valamire, ami az embereket egybetartja a feszültségek és problémák ellenére. Mi lehet az? Ez a szövetségi elkötelezettség: egy mély, végleges, személyes elkötelezettség.

Szükségleteinket nem kizárólagosan a Fej tölti be, hanem a test kapcsainak és köteleinek a hálózata is, amely számtalan ponton és módon kapcsolódik a Fejhez. A Fej gondoskodik minden tag minden szükségéről, de a szükségek nem lesznek betöltve addig, amíg a tagok nincsenek megfelelő kapcsolatban egymással a Fejen keresztül.

Mivel a szellemi "táplálék" magunkhoz vétele kapcsokon és köteleken keresztül történik, nem mondhatjuk: Mindent, amire szükségem van, egyedül az Úrtól szerzem be". Az Úr nem ilyennek alkotta a testet. Ő úgy szerkesztette a testet, hogy sok szükségünket csak a test más tagjai legyenek képesek betölteni....

Sajnálom azokat az embereket, akik meglopják saját magukat a "testben való élet" örömeitől lázadásukkal és függetlenedésükkel. Ők elmulasztják a szeretetet, amit Isten Krisztus testének szervezetén keresztül közvetít... Ne kövesd el a hibát, amit oly sokan elkövettek, és azután magukra maradtak a test erőforrásai nélkül, holott nagy szükségük lenne rá. Ne mondd ezt: "Ha tragédia súlyt, majd megoldom egyedül! Ha már elért a nehézség, elkéstél azzal, hogy kapcsolatokat kezdj kiépíteni a gyülekezettel. Találd meg a helyedet már most, és építs ki szoros barátságot hívő társaiddal! Nemcsak neked van szükséged rájuk, hanem nekik is rád!...

Derek Prince könyve: " Isten Gyülekezetének Újrafelfedezése " megvásárolható az online könyvesboltokban. Nagyon-nagyon ajánlom mindenki számára !!!
Üdvözlettel: lucius
"Az Úr a mi igazságunk" Jer 23.6

Nem elérhető lucius

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 112
 • újjászületett keresztény testvér
Re:Áldott üzenetek
« Válasz #1351 Dátum: 2016 November 05, 11:36:11 »
" .., Szilárd meggyőződésem, hogy a jelen korszak végén a Krisztus követőknek csak két csoportja lesz - nem két felekezet, hanem két csoport. Az egyik a menyasszony, a másik a parázna asszony. Mi lesz a különbség kettőjük között? Vízkeresztség? Nyelveken szólás? Nem hiszem. Hiszem, hogy a különbség a Jézus Krisztushoz való hűség lesz.

A menyasszony hűséges marad; a parázna asszonyt pedig eltérítik Jézushoz való hűségétől.

A Jelenések könyvében a parázna asszony és a menyasszony egymással szemben áll. Nem felekezeti hovatartozásuk vagy hitbéli tanaik különbözősége miatt, hanem a Jézus Krisztussal való kapcsolatuk miatt. Mindkét csoport formálódása előrehaladott állapotban van ma az egyházban. ... Vannak, akik azt tanácsolják, maradj meg a jelenlegi gyülekezetedben. Én magam nem tanácsolom sem azt, hogy menj, sem azt, hogy maradj. Az igehirdetőknek valójában nincs joguk ahhoz, hogy a hívőket ilyesmire utasítsák. Arról azért gondoskodj, hogy ne egy parázna gyülekezethez tartozz - mert sok gyülekezetben sokkal több a parázna jellem, mint a menyasszonyi hűség...

"Ama naphoz" közeledve egyre nagyobb a felelősségünk, hogy összejöjjünk, kihívásokat intézzünk egymás felé, jó cselekedetekre provokáljuk egymást. intsük egymást, és őrködjünk egymás fölött.

Hiszem, hogy a házi csoportoknak ezen a téren különleges jelentősége van. Itt tudjuk a legjobban bátorítani és inteni egymást. Egy nagy közösségben egy nagyon sok problémával küzdő, vagy egy a visszaesés határán lévő hívő könnyedén rejtve marad. Viszont egy 10-12 főből álló házi csoportban kevés dolog marad sokáig rejtve. Egy kis csoportban..., mélyebb dolgok kerülnek a felszínre. Véleményem szerint a házi csoport célja nem egy imaalkalom vagy bibliatanulmányozás megrendezése. Egy bibliatanulmány közben az emberek rejtve maradhatnak, az imaalkalmon az emberek gyönyörűséges imákat mondhatnak. De amikor mindannyian megnyílunk egymás felé, döntés előtt állunk. Tényleg szeretném, hogy az emberek ennyire jól megismerjenek engem? Vagy szeretném inkább magamon hagyni az álarcomat.?

A házi csoportokban a vallásos keresztények gyakran eljutnak arra a pontra, ahol nagy kísértést éreznek arra, hogy visszaforduljanak...

Aggaszt engem, hogy emberek éveken keresztül ülhetnek a gyülekezetben úgy, hogy közben komoly személyes problémákkal küzdenek, melyeket soha nem osztanak meg másokkal...

részletek Derek Prince könyvéből: " Isten Gyülekezetének Újrafelfedezése "
"Az Úr a mi igazságunk" Jer 23.6

Nem elérhető lucius

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 112
 • újjászületett keresztény testvér
Re:Áldott üzenetek
« Válasz #1352 Dátum: 2016 November 05, 12:24:50 »
"Krisztus a fej

"... És Isten Őt (Jézust) tette mindenek felett való fővé az egyházban". Ef1,22

Ez az állítás nagyon határozott. Krisztus nem valami dolgoknak a feje, Ő minden dolgoknak a feje. A gyülekezetben Számára minden elérhető, és minden az Ő ellenőrzése alatt áll. Senki nem versenyezhet tekintélyével, az kizárólagosan Neki adatott.

Ha megnézzük Dániel 7. fejezetét és Jelenések 12-13. fejezetét, különböző vadállatokat látunk felbukkanni. Igen érdekes jellemzőjük, hogy mindegyikük sokfejű. Bizonyos értelemben szörnyek. Egy "lény" aminek biztosan nem lesz több feje, az Jézus Krisztus gyülekezet. Ő soha nem válik szörnnyé.

Megkockáztatom, hogy a döntő szellemi tényező, amellyel még szembe kell majd néznünk, az, hogy ki a gyülekezet feje... az emberi történelem végső harca éppen ezen tény körül forog majd. Az egyetemes gyülekezetnek csak egy feje van, és ez a Fej Jézus Krisztus...

Rengeteg problémát és sok csalódottságot láttam olyan próbálkozások eredményeként, amelyek a gyülekezetet földi irányítással akarták működtetni.Kelet-Afrikában voltam misszionárius, egy olyan misszióban, amelynek központja Torontó volt. Egy-egy megoldandó helyzet procedúrája végtelenül hosszúnak tűnt..., Mire mindezt végigjártuk, a cselekvés  lehetősége elúszott. A gyülekezet nem lesz az ördög egyenrangú ellenfele mindaddig, amíg rá nem ébredünk, hogy egyetlen központi irodánk van a mennyben. Minden hívőnek, szolgálónak, pásztornak joga van közvetlenül a központi irodához fordulni. ..., Az én központi irodám a mennyben van, és nekem minden esetben oda kell fordulnom. Ha oda járok beszámolni, nem leszek elkeseredett, vagy zavarodott. .... Egy szabad (anya) gyülekezet szabad közösségeket hoz létre törvények, emberi szabályok, címek és hagyományok nélkül. Ennek következményei meghökkentőek!....

Részletek Derek Prince könyvéből: " Isten Gyülekezetének Újrafelfedezése "
"Az Úr a mi igazságunk" Jer 23.6

Nem elérhető Guti Tünde

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 3950
  • www.gutitunde.eoldal.hu
Re:Áldott üzenetek
« Válasz #1353 Dátum: 2016 November 05, 14:02:53 »
Nem Abonyi Sándor fordította ezt a könyvet? Ha igen (és az, amire gondolok), akkor ismerem. A férjem olvasta.
(Először is újra kell értelmezni az Ige alapján a "gyülekezet" mibenlétét!)
„Vezéreld utamat Igéd szerint, és ne engedd, hogy valami hamisság uralkodjon rajtam!
Gyönyörködöm beszédedben, mint aki nagy nyereséget talált.”
Zsoltárok 119:133, 162.

Nem elérhető lucius

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 112
 • újjászületett keresztény testvér
Re:Áldott üzenetek
« Válasz #1354 Dátum: 2016 November 05, 19:42:30 »
Szia Tünde!
Abonyi Sándor fordította, valóban.
"Az Úr a mi igazságunk" Jer 23.6

Nem elérhető lucius

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 112
 • újjászületett keresztény testvér
Re:Áldott üzenetek
« Válasz #1355 Dátum: 2016 November 06, 20:58:28 »
"..., A helyi gyülekezet elemi egysége    - a sejt

Egy helyi gyülekezet növekedése és fejlődése fázisokban történik.

"Mert ahol ketten vagy hárman egybegyűlnek az én nevemben, én ott vagyok közöttük."Mt18,20

Hogy egy helyi gyülekezet kiinduló magját jól értelmezzük, nézzük meg ismét Mt. 18,20-at. Igazából szívesebben használom a szó szerinti fordítást:
"Ahova ketten vagy hárman egybe vezettettek az Én nevembe, ott vagyok Én is közöttük."

..., a Szentszellem az, aki egybevezeti (gyűjti) az embereket..., Ez alapkövetelmény: ketten vagy hárman, akik "egybevezettettek" Jézus nevébe, nem pedig Jézus nevében. Az "Én nevembe" kifejezés utal egy középpontra, amely körül az emberek összegyűlnek, Mi ez a középpont? Jézus neve. A Szent Szellem soha nem fog hívőket összegyűjteni más alapon. Más szóval, a Szent Szellem nem fog embereket tanok vagy gyülekezeti tagság köré gyűjteni...., Amikor egybevezettetünk és Jézus Krisztus nevébe összegyűlünk, tulajdonképpen Jézus Krisztus láthatatlan személye köré gyűlünk össze..., Jézus köré gyűlünk össze - nem egy emberi vezető vagy tan köré, nem tapasztalat köré, hanem egy Személy köré....

A helyi gyülekezet meghatározása

... Hadd ajánljam saját, elismerten radikális meghatározásomat...:

A helyi gyülekezet, az egyetemes gyülekezetnek egy adott helyen élő tagjai.


Nincsenek további kitételek. A helyi gyülekezethez soha nem kell csatlakoznod, mert az nem a te döntési jogod. Ha az egyetemes gyülekezet része vagy, (azaz elfogadtad Jézust Uradnak és Megváltódnak - megjegyzés: tőlem) úgy automatikusan, minden további kitételek nélkül tagja vagy városod helyi gyülekezetének is. Mint mondtam, ez nem rajtad áll. Az egyetemes gyülekezetre nézve egyetlen választási lehetőséged az, hogy személyes kapcsolatod legyen Jézussal. Ha ilyen kapcsolatban vagy, akkor az egyetemes gyülekezet tagja vagy. A dolog el van intézve...

Az Újszövetség egyszer sem beszél TÖBBES számban GYÜLEKEZETEKRŐL egy városban. Egy kis helyiségben mindig csak egy gyülekezet van. Másrészről nem beszél egyetlen egyes számú gyülekezetről egy tartományon belül. Egyetlen gyülekezet sem növekedhet olyan hatalmas szervezetté, amely különböző területeken élő embereket foglal magába... Ha az ember végigtekint a város gyülekezetein, lát baptistákat, reformátusokat, pünkösdieket. Látja a sok gyülekezetet, mindegyiket a saját vezetőjével. Állítom, Isten egyáltalán nem így nézi a képet. ... Csak népét látja egy városban. Tulajdonképpen különböző nyájakat (gyűléseket) lát, amelyek a város EGYETLEN gyülekezetét alkotják...

Nézzünk meg egy érdekes statisztikát az Újszövetségből. Az alábbiakban a GYÜLEKEZET szó különféle használatát látjuk:

Gyülekezet EGYES számban EGY városban ---         35-ször
Gyülekezetek TÖBBES számban EGY városban: ---  0-szor
Gyülekezet egyes számban egy háznál: ---                4-szer
Gyülekezetek többes számban egy tartományban: --36-szor
Gyülekezetek egyes számban egy tartományban: --  0-szor
Gyülekezés (Efézus városában): --                           4-szer

A jelenlegi szokás egy városon belül a sok helyi gyülekezet, és mindegyik a saját vezetőjével. Azonban Isten eredeti rendje más: egy városban egy helyi gyülekezet, sok vezetővel...
Isten rendje a gyülekezet egysége (egyetlen gyülekezet) és abban egy több-személyes vezetőség... Az ember mégis a feje tetejére állította ezt a rendet és bevezette a "sok gyülekezet egy-egy vezetővel" elképzelést. Tanúként állítom, hogy választanunk és döntenünk kell: a gyülekezet vajon Isten látását vagy emberek látását követi életére és szerkezetére vonatkozóan? Bizonyságjelét látom annak, hogy bátor emberek számtalan városban felvállalják ezt a kihívást. Te felvállalod? "

Részletek Derek Prince könyvéből: " Isten Gyülekezetének Újrafelfedezése "
"Az Úr a mi igazságunk" Jer 23.6

Nem elérhető lucius

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 112
 • újjászületett keresztény testvér
Re:Áldott üzenetek
« Válasz #1356 Dátum: 2016 November 08, 21:10:14 »
"Apostoli Csoportok és Vének: A Test Két Lába

Ha az igaz Gyülekezetet kívánjuk építeni, keményen kell ásnunk... Feltételezgetések, hagyományok, téves tanítások rétegeit kell eltávolítanunk, hogy tiszta alapot fektethessünk le... Meglátásom szerint a Gyülekezetben kétféle vezetési forma működik. Az egyik a mozgó vezetőség - az apostoli csoportok. A másik a helyi vezetés - a presbiterek vagy vének csoportjai, mely egy többszemélyes vezetés. A vén szó jelentése Nyugaton nem nagyon ismert, viszont a Közel-Keleten és Afrkában kúltúráik alappillérei. A vének tanácsa egy mindig is létező vezetési forma volt. Isten népének is már évszázadok óta ilyen vezetési formája volt. Igazából én azt gondolom, hogy a vének tanácsa, mint vezetési forma a teremtésnél kezdődött és egészen a Jelenések könyvéig tart.

Az apostoli csoportok... munkájának az Újszövetség több figyelmet szentel, mint a presbitériumokénak. Mind a négy evangélium középpontjában egy Jézus által vezetett apostoli csoport áll.

A vezetőség ezen két egységének (egy mozgó és egy helyhez kötött egység) helyreállításában találja meg a gyülekezet a valóságos erőt, és az igazi rendet. Sajnos a Gyülekezet ezen fő elemeit igen kevesek értik meg.

Az apostoli csoportok és a presbitériumok fő jellemzője, hogy általános értelmezésükben többes számúak. Hosszasan kellene kutatnod az Újszövetséget ahhoz, hogy egy önállóan szolgáló apostolt találj. Véleményem szerint a presbitérium is mindig több emberből áll...

(A vezetői csoportok) .. mindegyike önálló (szuverén) a saját területén, de nem független... kölcsönösen függünk egymástól....

A minta (a bibliából kiderül) világos: apostolok neveznek ki véneket:

Apcs14.23 "Miután választottak nekik gyülekezetenként véneket, imádkozván böjtölésekkel egybe, ajánlják őket az Úrnak, kiben hittek. "

..., Ennek a kapcsolatnak a másik oldala az, hogy a vének küldenek ki apostolokat:

Apcs. 13.1-3 "voltak pedig Anthiókiában... Barnabás és Simeon és ... Luczius.... Mikor azok szolgáltak az Úrnak, és böjtöltek, monda a Szent Lélek: Válasszátok el nékem Barnabást és Saulust arra a munkára, amelyre elhívtam őket.. Akkor.... kezeiket rájuk vetették és elbocsáták őket."

A fent említett emberek az Antiókhiai gyülekezet elsőszámú vezetői voltak. Vénekként feladatuk volt - a Szent szellem vezetésével - kiküldeni Sault (Pált) és Barnabást. Pál és Barnabás ettől a ponttól voltak apostolok. Érdekes, hogy Pál nem volt apostol mindaddig, amíg..., ki nem küldték őt. ...., Az apostolok kineveznek véneket, a vének kiküldenek apostolokat - egyik csoport sem független egymástól.... Isten nem akarja, hogy bárki is teljesen független legyen. ..., Az apostolok a helyi gyülekezet tekintélye alá tartoznak. Nem a gyülekezet uralkodói, hanem az őket kiküldő gyülekezet képviselői voltak. ... Ők teljesítették a feladatot, ... azután visszatértek a helyi gyülekezetbe, hogy beszámoljanak arról, amit tettek. ... A helyi gyülekezet kiküld egy apostolt, aki... minden tevékenységéért elszámoltatható azok felé, akik őt a legjobban ismerik. Messzi utakra megy, mégis van egy lelki otthona, egy bázisa, ahol hűséggel törődnek vele. Nagy tekintéllyel munkálkodik, de mindig többedmagával, így testvérei folyamatosan korrigálhatják és alakíthatják őt. Az ilyen emberben meg lehet bízni...,

Néhány fontos különbség van az apostoli csoportok és a presbitérium szolgálati feladataiban és hatáskörében. Először is a vének egy adott helyiségen belül működnek. Ha a korintusi vének közül valaki Rómába költözik, nem válik automatikusan a római vének tanácsának tagjává. Viszont ha valaki apostol, akkor mindenhol az. Ez hasonlóan igaz más mobil szolgálatokra, prófétákra, tanítókra és evangélistákra. Az apostoli csoportok az egész test szolgálatában állnak, és az egész világ az ő egyházközösségük..., A vének rendelkeznek, kormányoznak és vezetik a közösség tagjait. Az apostoli csoportok támogatják őket, de fő törekvésük  Isten királyságának a határait kibővíteni...

Valójában, amit a következőkben olvastok egy bizonyos mozgalom - melyhez magam is csatlakoztam egy időre - kiértékelésének az eredménye. Ez a mozgalom végül olyannyira elferdültté vált, hogy elhatároltam magam tőle. Néhány leckét... megtanultam... megosztom veletek, hogy gyülekezetként tanuljunk hibáinkból:

Mondanivalóm leglényegesebb igazsága az, hogy a tekintélyről szóló helyes biblikus tanítást szükséges ellensúlyoznunk azokkal a biztonsági megkötésekkel, amelyeket a Biblia az emberi tekintély köré helyez.

Az egyetlen korlátlan tekintély (hatalom) Istené; minden más tekintély Isten által adott korlátokkal rendelkezik. ..., A probléma az, hogy a bukott ember... testi természetéből adódóan rossz indítékokkal, vagy törvénytelen módon vezet vagy mindkettő. Az eredmény rendszerint manipuláció vagy egyeduralom... (valószínűleg ezért) az Újszövetség bizonyos megkötéseket helyez a tekintélygyakorlásra.

Ezek közül az első.. a több személyes vezetés. Egyetlen személy sem mondhatja a másiknak: "Én vagyok az, akinek engedelmeskedned kell". ... Egy apostoli csapatban, egy elismert vezető a többieknél nagyobb személyes tekintéllyel rendelkezhet. Láthatóan Pál is vezette az ő apostoli csoportját, valakinek vezetnie kell a csapatot... Ez a pozíció azonban elsődlegesen tiszteleten és elismerésen nyugszik és nem lehet törvényesíteni vagy intézményesíteni, mint ahogyan azt a kereszténység már megtette.

A második megkötés... egy apostol nem tévedhet be egy gyülekezetbe csak úgy, ahol aztán kijelenti: " Na figyeljetek, én egy apostol vagyok, és ti azt teszitek, amit mondok nektek!" A véneknek joguk van kiállni és elmondani: "Mi vagyunk a felelősek azért, ami itt történik. Ha minket meggyőzöl, számíthatsz ránk, de semmiképpen ne minket megkerülve menj a nyájhoz!"

..., Földi szinten nincs emberi tekintély az apostoli csoportok és a presbitériumok (vének tanácsa) fölött. Átkutathatod az egész Szentírást, ilyenfajta tekintélyi szint után, de nem fogsz ilyet találni. Jézus kormányozza őket közvetlenül a mennyből, a Szent Szellem által. Az évszázadok során az emberek szinte kivétel nélkül mindig egyetlen személyt, vagy csoportot helyeztek az apostoli csoportok és a presbitériumok fölé, meghiúsítva így Jézus kormányzását... Tudod, amikor nem fogadjuk el Isten láthatatlan kormányát, és egy embert kérünk helyébe, akkor magát Istent utasítjuk el. (1 Sámuel 8,4-7)

..., A következő tényező, amit fel kell ismernünk, hogy a helyi gyülekezet helyi vezetőit az Ige mindig többes számban említi. Egyetlen olyan esetet sem találunk az Újszövetségben, ahol egy helyi gyülekezetet egyetlen ember, a pásztor vezette volna. Ez az elképzelés nem az Újszövetségből származik... teljes mértékben eltér minden elképzeléstől, amit az Újszövetség tanít a helyi vezetésről. Ehelyett az Újszövetség egy szolgálói csoport képét vázolja fel nekünk. Nézzünk példákat: " Miután pedig választottak nekik gyülekezetenként véneket..." (Apcsel 14,23) Figyeljük meg, hogy a gyülekezet egyes számban szerepel, míg a vének többes számban. Minden gyülekezetben voltak vének. Nem EGY vén, EGY pásztor, hanem vének minden gyülekezetben. Apcs. 20,17: "Pál magához hívatá a gyülekezet véneit" Nem a vént, nem a pásztort, a püspököt, hanem a gyülekezet véneit. Leghalványabb árnyékát sem találni olyan utalásnak, hogy egyetlen ember irányítaná a helyi gyülekezetet. Teljesen világos, hogy minden említett helyen egy többszemélyes vezetésről, vagyis vezetői csoportról van szó. .... isten népének pásztorlása olyan felelősségteljes munka, amely egy egész csoportot igényel....

... az apostol a lakóhelye szerinti gyülekezetben egy vén szerepét tölti be. Nem áll a többi vén fölött, hiszen a vének fölött nem áll sem személy, sem csoport. Ez egy nagyon fontos alapelv, s ezt nem szabad figyelmen kívül hagyni. A vének a vezetők (a helyi gyülekezetben), és senki nem állhat felettük. Ha a vének felé kerül valaki, szükségszerűen fölötte is állnia kell valakinek, aki fölé szintén szükség lenne valakire, s így a végén elkerülhetetlenül egy bürokratikus rendszert kapunk.

..., Évekkel ezelőtt felismertem, hogy ha kezünkben is van az újszövetségi Gyülekezet terve, felépítéséhez gyakran nem áll rendelkezésünkre megfelelő építőanyag: igazi újszövetségi hívők! Ennek ellenére bízom Istenben, hogy Ő kimozdítja Krisztus testét, hogy az egyre inkább az Újszövetség által vázolt gyülekezetre hasonlítson. Semmiképpen nem adom fel!"

Részletek Derek Prince könyvéből: " Isten Gyülekezetének Újrafelfedezése "
"Az Úr a mi igazságunk" Jer 23.6

Nem elérhető Guti Tünde

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 3950
  • www.gutitunde.eoldal.hu
Re:Áldott üzenetek
« Válasz #1357 Dátum: 2017 Szeptember 22, 11:43:33 »
Áldjon meg az Úr minden Testvéremet!  :2smitten:

Szeretettel ajánlok figyelmetekbe egy aktuális prédikációt:

Folk Iván: Isten összegyűjt
https://www.youtube.com/watch?v=NuAjobYPpko&app=desktop
„Vezéreld utamat Igéd szerint, és ne engedd, hogy valami hamisság uralkodjon rajtam!
Gyönyörködöm beszédedben, mint aki nagy nyereséget talált.”
Zsoltárok 119:133, 162.