Szerző Téma: Napi lelki morzsák  (Megtekintve 313990 alkalommal)

0 Felhasználó és 4 vendég van a témában

Nem elérhető szandry

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 1976
Re:Napi lelki morzsák
« Válasz #6705 Dátum: 2017 November 11, 09:15:17 »
„Cseri Kálmán
A Kegyelem Harmatja"

„11. 11 Akarsz - e meggyógyulni?

„Amikor látta Jézus, hogy ott
fekszik..., megkérdezte tőle:
„Akarsz - e meggyógyulni?"
(Ján. 5. 6 )"

Jeruzsálemben a városfalon kívül volt egy gyógyforrás. Mivel időszakos forrás volt, építettek egy medencét, amibe felfogták a vizét. Ekörül sok beteg volt gyógyulást remélve. Egyikük már 38 éve feküdt ott, de segítség nélkül nem tudott bemenni a vízbe. Tőle kérdezte ezt egyszer Jézus: akarsz-e meggyógyulni? Az ember nem válaszol, panaszkodik, kesereg, hogy nincs segítsége. Jézus csak ennyit mond neki: kelj fel és járj! És meggyógyult a beteg. Találó kép: a fényes nagyváros mellett nyomorultak sokasága, akik megoldásra várnak. A látványos technikai haladás mellett súlyos problémák sokasága, amelyeket nem tudunk megoldani. Sokféle emberi erényünk, értékünk mellett sötét indulatok, emlékek, félelmek, bűnök sokasága a szívünkben, amelyektől nem tudunk szabadulni. Ide jött el Jézus. Kérdése nagyon fontos, mert aki erre igennel válaszol, az elismerte, hogy beteg, nem tud magán segíteni, eddig más sem tudott, de ő nem mondott le arról, hogy meggyógyuljon. Talán még egy kis bizalom is van az igenben: „ha Te tudsz segíteni, tedd meg!" Mi mit felelünk ma Jézus kérdésére? Ez a beteg mellébeszél: nincs emberem, aki bevinne a vízbe. Már akarni sem tud? Vagy pedig csak ez az egyetlen lehetőség lebeg a szeme előtt. Jézusnak azonban számtalan lehetősége van. Végül a Szavával, Teremtő Igéjével gyógyítja meg. A betegtől csak egy kis mozdulatot kér, annyi bizalmat, hogy tegye meg, amit mond neki: kelj fel! De hiszen ez képtelenség! Ő mégis megteszi. - Értünk is mindent Jézus tett meg. Csak ezt a kicsi Hitet várja, amit hallottál Tőle, tedd meg! És aki addig teher volt, teherhordóvá válik."
" Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek!" Lukács ev. 18.13b (MBT)  Hallel`Yah jahid!

Szeretettel András.

Nem elérhető szandry

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 1976
Re:Napi lelki morzsák
« Válasz #6706 Dátum: 2017 November 12, 10:15:09 »
„Cseri Kálmán
A Kegyelem Harmatja"

„11. 12 Elizeus elhívása

„Elizeus... elindult, követte Illést, és szolgálatába állt."
(1Kir. 19. 21 )

Illés próféta szolgálata befejeződött, és Isten azt parancsolta neki, hogy hívja el utódául Elizeust. Ő éppen szántott, amikor erről értesült, de azonnal Engedelmeskedett, s így Kr. e. 850 táján a bálványtisztelővé lett északi országrészben ő folytatta Illés munkáját. Istennek szüksége van emberi eszközökre. Olyanokra, akik már ismerik Őt, Kapcsolatban vannak Vele, hogy közvetítsenek Közte és az Őt még nem ismerő emberek közt. A próféta feladata az volt, hogy mondja el a népnek Isten Üzenetét, és járjon közben Istennél a nép érdekében. Ma az Új Szövetség idején ez minden Jézusban hívő ember nagy Lehetősége és Feladata. Erre a szolgálatra Isten hív el. Nem mi jelentkezünk, nem is személyes kiválóságunk alapján szemelnek ki, hanem Isten úgy dönt, hogy elhív. Jézus mondta: nem ti választottatok Engem, hanem Én választottalak ki titeket. Ő bárkit Alkalmassá tud tenni. Ahhoz, hogy valaki beálljon ilyen munkába, ott kell hagynia azt, amit addig végzett. Jézus tanítványai otthagyták a halászhálót, Elizeus a gazdaságát. Akik még nem ismerik Igazán Istent, félnek ettől, azt hiszik, hogy szegényebb lesz az életük, csupa lemondásból áll. Aki azonban bátran meglépi, úgy tapasztalja, sokkal többet kap. Elizeus szolgálata kicsiben kezdődött. Isten kijáratja választottaival az Alázat Iskoláját. Aki Hű a kevésen, arra bíz egyre többet. De az Ő szolgálatában a legcsekélyebb feladat is Kitüntetés. Figyeljünk Isten Hívására, vállaljuk Örömmel a legkisebb szolgálatot is, és az Ő Szavára ne féljünk elengedni semmit, sokkal többet kapunk, mint gondoljuk."
" Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek!" Lukács ev. 18.13b (MBT)  Hallel`Yah jahid!

Szeretettel András.

Nem elérhető szandry

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 1976
Re:Napi lelki morzsák
« Válasz #6707 Dátum: 2017 November 13, 18:55:31 »
„Cseri Kálmán
A Kegyelem Harmatja"

„11. 13 Illés elköltözése

„Amikor az Úr fel akarta vinni Illést..., Illés ezt mondta
Elizeusnak: Maradj itt, mert engem Bételbe küldött az Úr."
(2Kir. 2. 1 - 2 )

Illés búcsúzik Elizeustól, készül elköltözni e földi életből. Mit jelentett ez neki? „Az Úr magához vesz engem." Hívő embernek ezt jelenti meghalni. Egyik otthonából hazamegy a másikba. Ismerős várja a túlsó parton, az az Isten, Akivel már itt is együtt élt. Jézus is ezt mondta a benne hívőknek: elmegyek, helyet készítek nektek, aztán majd Magamhoz veszlek titeket (Ján. 14. 1 - 3 ). A meghalás a hívőnek nem tragédia, nem megsemmisülés, nem ismeretlen szörny, hanem elköltözés az Úrhoz. Illés készül rá. Olyan szomorú, hogy igen sok embert teljesen készületlenül ér a halál. Még egy rövid utazásra is összekészíti mindenki azt, amire szüksége lesz. Hát még ha az egész család megy el egy időre, milyen csomagolás kíséri azt! Erre a nagy útra pedig sokan teljesen készületlenül indulnak. Sőt sokan azt sem tudják, hova fognak megérkezni. Ne legyünk ilyen felelőtlenek! Isten Igéje segít nekünk idejében és megfelelően felkészülni. Az megy az Úrhoz, amikor meghal, aki életében is Vele járt. A Biblia írja: „Boldogok a halottak, akik az Úrban halnak meg" (Jel. 14. 13 ). Aki mindvégig követi Jézust, az érkezik meg oda, ahol Ő van. Illés egészen elköltözése pillanatáig Isten küldetésében jár. Még az utolsó nap is oda megy, ahova az Úr küldi. De nagy ajándék így élni és így abbahagyni a munkát! Teljesen Istenre bízva azt, s annak a folytatását is. Ő nem izgul amiatt, hogy mit tesz majd Elizeus. Neki is Isten a Gazdája, Elizeus is így végzi majd azt, ami a feladata lesz."
" Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek!" Lukács ev. 18.13b (MBT)  Hallel`Yah jahid!

Szeretettel András.

Nem elérhető szandry

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 1976
Re:Napi lelki morzsák
« Válasz #6708 Dátum: 2017 November 14, 07:45:08 »
„Cseri Kálmán
A Kegyelem Harmatja"

„11. 14 Lélektől Vezettetve

„Jusson nekem, a benned működő
Lélekből kétszeres rész!" (2Kir. 2. 9 )

Elizeus elkezdi szolgálatát, és Isten edzi a Hitét. Eddig ő csak Illés szolgája volt. A nagy próféta végezte Istentől kapott feladatát. Most azonban neki közvetlenül Istennel van már kapcsolata, Tőle kapja az utasítást, Tőle kell várnia az Erőt és Bölcsességet is. Lesz-e hozzá Hite? Illés példájára ő is át akar kelni a Jordán folyón. Isten megmutatja Hatalmát, a víz kettéválik. Bele mer lépni így a mederbe? Az ott levő prófétatanítványok nem mernek, csak a partról nézik. Isten szolgájának meg kell tanulnia akár életveszélyesen is rábízni magát Hatalmas Urára, ha az Ő küldetésében jár. Illés azt mondta Elizeusnak közvetlenül távozása előtt: kérj, amit akarsz! Ő azt kérte, ami a fenti Igénk. Az örökséget mindig úgy osztották el, hogy a legidősebb gyerek kétszer annyit kapott, mint a többi. Elizeus tehát többet kér Isten Lelkéből, mint amennyit egy átlaghívő kaphat. Miért? Mert látja feladata nagyságát, és érzi a maga kicsinységét. És nem magában bízik, hanem egyedül Isten Lelkének Erejében. Az ilyen emberek tudnak Jól szolgálni Istennek. Persze Illés is tudja, hogy nem ő adja a Lelket, azt csak Istentől lehet kapni, erre figyelmezteti is Elizeust. Amikor Illés eltűnik előle, ő meggyászolja, de nincs kétségbeesve, a hívő ember Józanságával éli át a veszteséget. És mivel valóban Isten Lelke vezeti már, nem kezdi őt keresni, mint ezek a „tanítványok", akik teljesen maguktól cselekedtek itt sok mindent. Isten szolgája nem önállóan buzgólkodik, hanem mindig Urának Engedelmeskedik. Akkor is, ha Ezzel egyedül marad."
" Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek!" Lukács ev. 18.13b (MBT)  Hallel`Yah jahid!

Szeretettel András.

Nem elérhető szandry

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 1976
Re:Napi lelki morzsák
« Válasz #6709 Dátum: 2017 November 15, 11:36:51 »
„Cseri Kálmán
A Kegyelem Harmatja"

„11. 15 Nem süllyed el

„...ő pedig levágott egy darab fát, és odadobta.
A fejszevas ekkor úszni kezdett... és kivette."
(2Kir. 6. 1 - 7 )

Egy egészen hétköznapi történetről van itt szó, de sok Lelki üzenettel. Elizeus próféta körül egy egyre bővülő tanítványi kör alakult ki. Abban a lelki sivatagban, amely akkor ott volt, ez oázisnak számított. Kinőtték a szálláshelyet, úgy akarták bővíteni, hogy kivágnak fákat. Olyan szegények voltak, hogy szerszámot is kölcsön kellett kérni. Munka közben az egyik fejsze beleesett a folyóba. Elizeus bedobott oda egy fadarabot, s Isten Ereje felhozta a vasat a víz színére, ki lehetett venni. Miért alakult ki ez az oázis a lelki sivatagban? Mert ott volt víz: Elizeuson keresztül Isten Élő Igéje hangzott, s ez vonzotta az embereket. Isten Igéje mindig Életet támaszt, és Növekedést ad. Semmi mással nem érhető el, és nem pótolható az, amit Isten Beszéde elvégez az emberek életében. Rajtam keresztül árad-e Isten Éltető Igéje? Bízzunk az Ige Erejében! Ez a kis gyülekezet nem mástól várt támogatást, hanem maga látott munkához, hogy bővítse épületét. Mindenki megfogta a szerszámot, és dolgozott. Menjünk, készítsünk, magunknak! - ez volt a jelszó. A Lelki Ébredések idején ez mindig így történt. De Isten embere nélkül nem akartak elindulni. Mózes is ezt mondta az Úrnak: ha a Te Arcod nem jön velünk, ne vigyél ki innen! A hívő ember minden dolgát Istenre figyelve, Vele Közösségben akarja végezni. Baj azonban így is történhet. De az is arra volt jó, hogy láthassák Isten Hatalmát és Szeretetét. Ma sokan elmerülnek a túlhajszoltság, csüggedés, depresszió, reménytelenség folyójában. Sokakat beszippant egy-egy szenvedély örvénye. Az a „Fadarab", Amelyet Isten beledobott ebbe a folyóba, Jézus Krisztus Keresztje. Aki Őt segítségül hívja, megmenekül, Új Életlehetőséget kap. Mondjuk ezt el másoknak is!"
" Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek!" Lukács ev. 18.13b (MBT)  Hallel`Yah jahid!

Szeretettel András.

Nem elérhető szandry

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 1976
Re:Napi lelki morzsák
« Válasz #6710 Dátum: 2017 November 15, 23:47:47 »
„Cseri Kálmán
A Kegyelem Harmatja"

„11. 16 Ki mennyit lát?

„Ne félj, mert többen vannak velünk, mint ővelük! Uram,
nyisd meg a szemét, hadd lásson!" (2Kir. 6.16 - 17 )

Egy időben az arámok gyakran megtámadták Izraelt, de Izrael királya Elizeus próféta tanácsára mindig ott várta őket, ahol titokban támadni akartak. Az arám király ezért megparancsolta, hogy fogják el Elizeust. Éjjel körülvették a várost, ahol éppen tartózkodott, s amikor a szolgája ezt reggel meglátta, megrémült. Elizeus imádságára azonban megnyílt a szeme, és meglátta, hogy az ellenséges katonák és őközöttük egy védőgyűrű van, Isten megvédte szolgáját. Viszont az ellenség büntetése az lett, hogy elveszítették látásukat, és el lehetett vezetni őket. Van, aki a láthatókat sem látja. Nem is mindig orvosi értelemben vakul meg, hanem elbizakodottságában vagy félelmében nem tudja felismerni a helyzetet, megmámorosodik valamitől, megszédül a sikertől, elvakult lesz, mert könnyelmű, vagy egyszerűen nem vesz észre másokat, még a hozzá legközelebb állókat sem. Van, aki csak a láthatókat veszi számításba, de nem számol a láthatatlanokkal. Az arámok (és sokan ma is ) csak racionális tényezőkkel számoltak, nem gondoltak arra, hogy Isten meghiúsíthatja haditervüket. Elizeus szolgája is először csak az ellenséget látta, de az Isten által küldött védelmet nem. És vannak, akik ugyanolyan komolyan veszik a valóság láthatatlan részét, mint a láthatót. Elizeus is pontosan látta a veszedelmet, de tudta, hogy Isten meg fogja őket védeni. Tudta, hogy tehetetlen ebben a helyzetben, de azt is, hogy nem védtelen. Ezt a látást nevezi a Biblia Hitnek. Ábrahám közel százéves, és még nincs gyermeke, de „Hitében erős volt", és várta, hogy Isten teljesíti Ígéretét. Dávid sem csupán Góliát méreteit látta, hanem Isten Hatalmát is. A Teljes Valóságon az tájékozódik, s az jut el helyes következtetésekre, aki a láthatatlanokkal, Isten Létével és Igéjével is számol."
" Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek!" Lukács ev. 18.13b (MBT)  Hallel`Yah jahid!

Szeretettel András.

Nem elérhető szandry

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 1976
Re:Napi lelki morzsák
« Válasz #6711 Dátum: Tegnap - 08:24:23 »
„Cseri Kálmán
A Kegyelem Harmatja"

„11. 17 Isten Megismerése

„...az Atyát sem ismeri senki, csak a Fiú, és az,
akinek a Fiú akarja kijelenteni. (Mát. 11. 27 )

Sok ember szívében ott a vágy, hogy szeretné megismerni Istent. Jézus pedig azt mondta, hogy ez Életkérdés mindenki számára: „Az pedig az Örök Élet, hogy Ismernek Téged, az Egyedül Igaz Istent" (Ján. 17. 3 ). Hogyan lehetséges ez? A Biblia azt tanítja, hogy csupán értelmi belátás útján senki sem ismerheti meg Istent. Isten Lénye Titok az ember előtt, s azt csupán az értelmével nem tudja megfejteni. Sok mindenre képes az emberi értelem és bölcsesség, de erre nem. Legfeljebb elképzel magának egy istenfélét, de az nem is hasonlít az Egyedül Igaz Istenhez. Éppen ezért Isten Kijelenti Magát az emberek számára. Leleplezi a Titkát, mint amikor egy szobor leleplezése alkalmával lehull a lepel, és mindenki számára egyértelmű lesz az alkotás. Isten legteljesebben Jézus Krisztus Személyében jelentette ki Magát. A Valódi, Élő Isten Megismerése a Názáreti Jézus Személyéhez van kötve, rajta kívül senki sem juthat helyes Istenismeretre. „Istent soha senki sem látta: az Egyszülött Isten, Aki az Atya Kebelén van, Az jelentette ki Őt." (Ján. 1.18 ) De ki érti meg ezt a Kijelentést? Csak az, akiben Isten Lelke van. Az 1Kor 2 végig erről szól. A természeti (pszichikus ) embernek érthetetlen vagy ostobaság Isten Önmagáról szóló Kijelentése. Aki azonban már kapta az Újjászületésben az Ő Lelkét (Pneumáját), az érti Isten Gondolatait. Ez az Istenismeret aztán az Istennek való Engedelmeskedés közben mélyül el és gyarapszik - földi életünk végéig. Erre is érvényes, hogy lakva lehet megismerni egymást. Erre az állandó Lelki Közösségre hív minket a mi Urunk. Az Üdvösségben pedig megismerjük majd Őt olyan Teljesen, ahogyan Ő ismer most minket."
" Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek!" Lukács ev. 18.13b (MBT)  Hallel`Yah jahid!

Szeretettel András.

Nem elérhető szandry

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 1976
Re:Napi lelki morzsák
« Válasz #6712 Dátum: Ma - 10:10:59 »
„Cseri Kálmán
A Kegyelem Harmatja"

„11. 18 Szabadulás a fogságból

„Örök Szeretettel szerettelek,
azért vontalak Magamhoz
Hűségesen."(Jer. 31. 3 )

Izrael népe a babiloni fogságban volt. A többség nem remélte, hogy hazakerülnek még valaha. Akkor hangzott el Jeremiás ajkán Isten Ígérete: megszabadítja és hazaviszi népét (1 - 5. vers ). Voltak, akik elhitték, mások kételkedtek, s amikor már lehetett menni, mégis ott maradtak. Az egész emberiség képe ez: Istennel Közösségben Szabadok voltunk. Tőle elszakadva fogságba estünk. Az indulataink, a hiúság, a gőg, érzékiség, hazugság, kényszergondolatok rabságában sínylődünk. Ide jött utánunk Jézus, hogy Kiszabadítson az Isten gyermekei Szabadságára. Aki hisz Neki és Benne, Szabad lesz, de nem mindenki él ezzel a Lehetőséggel. Szép képekkel szemlélteti a próféta, hogyan rendeződik azoknak az élete, akik engednek Isten Hívásának, és kilépnek a maguk fogságából: „eljön az a nap, amikor... így kiáltanak: ...menjünk a Sionra Istenünkhöz, az Úrhoz!" Felépül a Templom, helyreáll a Kapcsolat Isten és az Ő népe között, újra bíznak az Úrban, s tudják dicsőíteni Őt. „Fölékesíted még magadat, és kézi dobokkal lejtesz táncot a vigadozók közt." Az emberi méltóságából kivetkőzött ember újra felöltözik, rendeződnek a kapcsolatok, és az együttélést az Öröm jellemzi. Mivel előbb helyreállt az Istennel való Közösség, Ünneppé lesz az Élet, jó lesz élni és együtt élni egymással is. „Szőlőket ültetsz..., fogják szüretelni is." Vagyis értelmes munkát fognak végezni, annak az eredményét is élvezhetik, gyümölcsöző, termékeny életet élnek, s utódaikról is gondoskodnak. Isten Teljes Szabadítást ad, de ez a megfordíthatatlan sorrend: rendezni a Kapcsolatunkat Vele, egymással, a körülményeinkkel."

„Jer. 31.1 - 6, Jövendölés a hazatérésről:
Abban az időben – ezt mondja az Úr – Izráel minden nemzetségének Istene leszek, és ők az én népemmé lesznek. Azt mondja az Úr: Kegyelmet talált a pusztában a fegyvertől megmenekült nép, Izráel, amikor ment, hogy megnyugvást találjon. A messzeségből is megjelent nekem az Úr: örök szeretettel szeretlek, azért vonzottalak kegyelmemmel. Újra fölépítelek téged, és felépülsz, ó, Izráel szűz leánya! Újra fölékesíted magadat, és dobokkal a táncolva vigadók seregében jössz ki. Szőlőket ültetsz még Samária hegyein; és akik ültetik a vesszőket, élvezik is gyümölcseit. Mert lesz egy nap, amikor a pásztorok kiáltanak majd az Efraim hegyén: Keljetek föl, menjünk a Sionra az Úrhoz, a mi Istenünkhöz!!"
" Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek!" Lukács ev. 18.13b (MBT)  Hallel`Yah jahid!

Szeretettel András.