Szerző Téma: Törvény  (Megtekintve 11722 alkalommal)

0 Felhasználó és 1 vendég van a témában

Nem elérhető Shomer ayin

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 3047
Re:Törvény
« Válasz #15 Dátum: 2016 Április 09, 13:21:37 »
És még egy, egészen profán gondolat, ha szabad...
Most nézz körül az úgy nevezett egyházban, és lásd meg a hívők magatartását. Rossz akarat-vádlások-rágalmazások-viszálykodások és viszály szítás-hazudozások... erre mondod hogy tökéletes?
Ézs 60,19    
Nem a nap lesz néked többé nappali világosságod, és fényességül nem a hold világol néked, hanem az Úr lesz néked örök világosságod, és Istened lesz ékességed,

Nem elérhető lucius

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 112
 • újjászületett keresztény testvér
Re:Törvény
« Válasz #16 Dátum: 2016 Április 09, 15:52:40 »
Kedves Testvérem! Vastaggal írtam be néhány gondolatot:

"Áldott Testvérem. Ezt írod: "Amíg nem hiszed ezt, (mármint, hogy tökéletesen igazzá váltál, mert Isten azzá tett) addig magad próbálod meg igazzá tenni magadat különféle jóságos, törvényes cselekedetekkel, majd ezután elítélsz mindenki mást, aki nem teszi ugyanezeket a testi cselekedeteket, amelyektől a megigazulásodat (más néven az áldásaidat) várod."
Feltűnt már neked az, hogy nem azok ítélkeznek mások felett, akik a Törvényt szentnek és öröknek tartják, hanem pont azok, akik a törvényt elvetik?"

Bevallom, én pontosan az ellenkezőjét tapasztaltam ennek.
Nem az a probléma, hogy a törvény nem szent, nem igaz, és nem jó, hanem az, hogy nem "törvényszerűen" használják nagyon sokan. Nem arra használják, amire való. Erről már nagyon sokat írtam.


Ha te tökéletessé tudsz válni akár egy tabletta által is, akkor miért lenne szükséged a kegyelemre??? hiszen tökéletes vagy nem? Akkor neked az Üdvösség-fizetség gyanánt adatik az igazságodért.

A kegyelem az, hogy Jézus tökéletessé tett. Ez nem fizetség, hanem ingyen kegyelemajándék. Nem vagyok befejezett, de tökéletes vagyok. Ezt nem nagyképűségből mondom, hanem egyetértésben és Isten Igéjébe vetett hitből. Ő az, aki ezt állítja, és én bízom benne, hogy igazat mond. Ez a hit.

Ám akik a Törvényt nagyra tartják, tudják: hogyha meg is tartják Tökéletesen a törvény minden egyes Igéjét, akkor sem az ő igazságukat cselekszik, hanem Istenét, tehát szükségük van a kegyelemre!
Ahogy Jézus mondja: Lk 17,10   
Ezenképen ti is, ha mindazokat megcselekedtétek, a mik néktek parancsoltattak, mondjátok, hogy: Haszontalan szolgák vagyunk; mert a mit kötelesek voltunk cselekedni, azt cselekedtük.

Jézus ezt azoknak mondta, akik a törvény szerint próbáltak megigazulni. Ha megteszik is, (ami lehetelen) akkor sem fiak, hanem csak haszontalan szolgák. Ellenben akik hit által válnak igazzá, azok IGAZI fiak.

Abban azonban teljesen egyetértek veled, hogy Jézus nélkül, senki nem élhetné meg az Isten tanítását, szívnek-léleknek teljességével, hiszen Jézus előtt, az Isten népe-testileg próbálta a törvényt betölteni, ami lehetetlen, hiszen Pál is mondja: A Törvény-lelki! Testi ember nem töltheti be!
Jézus pedig azt tette az áldozatával, hogy azok az emberek akik Őt követik-ne testi emberként- hanem Lelki emberként éljenek./ Újjá születés/
Ugye érted Pál szavait? Ha nincs törvény, nincs kontraszt! Ha nem tudod mi a rossz-akkor nem tudhatsz arról sem: mi a jó!
Tehát, ha az Isten törvénye elvetésre kerül, akkor azok akik Istenéi, mihez képest mások ( hogy ne mondjam) Jobbak, mint a világiak?

Én máshogyan értettem meg. A törvény az életemben nem elvetésre került, hanem odakerült, ahová való. A helyére. Az újjászületett hívők férje, parancsolója már nem a törvény kell, hogy legyen, hanem Jézus a Szelleme által. Erről sokat írtam már ebben a két írásomban:

http://jezusverenekhatasa.blogspot.hu/2016/03/torvenyronto-vagy-torvenytarto-vagy.html
http://jezusverenekhatasa.blogspot.hu/2016/03/kikre-vonatkozik-akkor-torveny.html


/V.Mózes 4, 5.   
Lássátok, tanítottalak titeket rendelésekre és végzésekre, a mint megparancsolta nékem az Úr, az én Istenem, hogy azok szerint cselekedjetek azon a földön, a melybe bementek, hogy bírjátok azt.
6.   
Megtartsátok azért és megcselekedjétek! Mert ez lesz a ti bölcseségtek és értelmetek a népek előtt, a kik meghallják majd mind e rendeléseket, és ezt mondják: Bizony bölcs és értelmes nép ez a nagy nemzet!
7.   
Mert melyik nagy nemzet az, a melyhez olyan közel volna az ő Istene, mint mi hozzánk az Úr, a mi Istenünk, valahányszor hozzá kiáltunk?
8.   
És melyik nagy nemzet az, a melynek olyan rendelései és igazságos végzései volnának, mint ez az egész törvény, a melyet én ma adok elétek?!
9.   
Csak vigyázz magadra, és őrizd jól a te lelkedet, hogy el ne felejtkezzél azokról, a melyeket láttak a te szemeid, és hogy el ne távozzanak a te szívedtől teljes életedben, hanem ismertesd meg azokat a te fiaiddal és fiaidnak fiaival.  /

Egyébbként  is sántít picit a tanmeséd Testvérem... mármint a nyúllá változott kutyáról szóló...
A Gazda azért nem nyulakat tart házőrzésre a kutya helyett, mert arra a kutya való. és ha a kutya nem tudja betölteni a vele szemben elvártakat, akkor elűzik a háztól. (hacsak nem a kedvtellésre tartott kutyákról szóltál.)

Naná, hogy sántít, mert ez a példázatot nem arra szántam, hogy mindenben megfeleljen a valóságnak, csupán arra, hogy segítsen megérteni, miért vagyunk szabadok a betű szerinti törvénytől, ha hívőkké lettünk. Azért, mert már nem azok vagyunk, akik a megtérésünk előtt voltunk. A helyzetünk megváltozott. Már nem azok vagyunk, akik voltunk. Jézus egyetlen egy áldozatával örökre tökéletessé tette a megszentelteket. ... Ahol pedig megváltozik a papság, ott szükségképpen megváltozik a törvény is...
"Az Úr a mi igazságunk" Jer 23.6

Nem elérhető Shomer ayin

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 3047
Re:Törvény
« Válasz #17 Dátum: 2016 Április 09, 16:36:36 »
Lucius írta : "Ám akik a Törvényt nagyra tartják, tudják: hogyha meg is tartják Tökéletesen a törvény minden egyes Igéjét, akkor sem az ő igazságukat cselekszik, hanem Istenét, tehát szükségük van a kegyelemre!
Ahogy Jézus mondja: Lk 17,10   
Ezenképen ti is, ha mindazokat megcselekedté
tek, a mik néktek parancsoltattak, mondjátok, hogy: Haszontalan szolgák vagyunk; mert a mit kötelesek voltunk cselekedni, azt cselekedtük.
Jézus ezt azoknak mondta, akik a törvény szerint próbáltak megigazulni. Ha megteszik is, (ami lehetelen) akkor sem fiak, hanem csak haszontalan szolgák. Ellenben akik hit által válnak igazzá, azok igaz fiak..."


Látod ez a baj Testvérem... el sem olvasod az igét, és csak magyarázol...Ezt a tanítványainak mondta Jézus!
Lukács Evangyélioma 17. rész

  1. Monda pedig a tanítványoknak: Lehetetlen dolog, hogy botránkozások ne essenek; de jaj annak, a ki által esnek.
  2. Jobb annak, ha egy malomkövet vetnek a nyakába, és ha a tengerbe vettetik, hogynem mint egyet e kicsinyek közül megbotránkoztasson.
  3. Őrizzétek meg magatokat: ha pedig a te atyádfia vétkezik ellened, dorgáld meg őt; és ha megtér, bocsáss meg néki.
  4. És ha egy napon hétszer vétkezik ellened, és egy napon hétszer te hozzád tér, mondván: Megbántam; megbocsáss néki.
  5. És mondának az apostolok az Úrnak: Növeljed a mi hitünket!
  6. Monda pedig az Úr: Ha annyi hitetek volna, mint a mustármag, ezt mondanátok ím ez eperfának: Szakadj ki gyökerestől, és plántáltassál a tengerbe; és engede néktek.
  7. Kicsoda pedig ti közületek az, a ki, ha egy szolgája van, és az szánt vagy legeltet, tüstént azt mondja annak, mihelyt a mezőről megjő: Jer elő, ülj asztalhoz?
  8. Sőt nem ezt mondja-e néki: Készíts vacsorámra valót, és felövezvén magadat, szolgálj nékem, míg én eszem és iszom; és azután egyél és igyál te?
  9. Avagy megköszöni-é annak a szolgának, hogy azt mívelte, a mit néki parancsolt? Nem gondolom.
  10. Ezenképen ti is, ha mindazokat megcselekedtétek, a mik néktek parancsoltattak, mondjátok, hogy: Haszontalan szolgák vagyunk; mert a mit kötelesek voltunk cselekedni, azt cselekedtük..
..

( kiemeltem neked én is a fontos részt...  :) )
Ézs 60,19    
Nem a nap lesz néked többé nappali világosságod, és fényességül nem a hold világol néked, hanem az Úr lesz néked örök világosságod, és Istened lesz ékességed,

Nem elérhető lucius

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 112
 • újjászületett keresztény testvér
Re:Törvény
« Válasz #18 Dátum: 2016 Április 09, 16:56:57 »
Drága Testvérem!

Ámen, a tanítványoknak mondta valóban. Azoknak a tanítványoknak, akik a jó cselekedeteikkel akarnak érdemeket szerezni. Ennek az enyhébb formája, de szellemileg ugyanaz, amikor valaki úgy gondolja, hogy a jó cselekedei által válik elfogadhatóvá Isten számára.

"Az Úr a mi igazságunk" Jer 23.6

Nem elérhető Shomer ayin

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 3047
Re:Törvény
« Válasz #19 Dátum: 2016 Április 09, 16:59:50 »
Értem már, tehát te ott voltál, és értekeztél Jézussal erről... így más a helyzet. Én buta meg azt gondoltam, hogy ezek a tanítványok ( apostolok) egyszerű emberek voltak, és bűntudattal telve-a Messiást várva... Most szégyenlem magam a tudatlanságomért...
Ézs 60,19    
Nem a nap lesz néked többé nappali világosságod, és fényességül nem a hold világol néked, hanem az Úr lesz néked örök világosságod, és Istened lesz ékességed,

Nem elérhető Shomer ayin

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 3047
Re:Törvény
« Válasz #20 Dátum: 2016 Április 09, 17:30:02 »
Nézd Testvérem. Látom és értékelem azon erőfeszítéseidet, amivel a Testvéreidet szeretnéd bátorítani és szeretnél segíteni nekik.
Azonban a Törvényről kezdtél értekezést, és hacsak nem ortodox Zsidóként éltél, lásd be, úgy beszélsz a törvény ellen-hogy nem is ismered-soha nem éltél az szerint. Mielőtt ennyire lehúzod a Törvényt, ismerd meg javaslom, és meglátod, hogy nincs abban semmi kivetni való. ( Márcsak azért sem, mert az Isten adta.)
Abban is egyetértek veled, hogy az Ujászületés és a Szentlélekkel való betörtekezés jele, az Isten Igéjéhez való ragaszkodás, és az Isten Igéjének szeretete!
Te magad idézted az Ezekiél 36-ból az igéket. ( vagy a Jer.31-et. bár ugyan az mindkettő) Hirdeted az általános tökéletességet Jézus által, éshogy mindazok akik Jézusban jutottak hitre már tökéletesek is. Ezt is látod? Ez lenne a tökéletesség? És mi alapján látod hogy nem-ha nem ez az?
Ha elvetjük a törvényt, nincs fehér-fekete; jó-rossz; világosság-sötétség. Nincs mihez igazodni. Jézus mikor tanított az Isten törvényétől való elszakadásra?Ha minden úgy lenne ahogy állítod, akkor miért az a sok figyelmeztetés Jézustól? Miért figyelmeztet az ítéletre? Pál, és a többi Apostol is miért??? Miért az a sok figyelmeztetés a bűnöktől való eltávozásra és az Igazság cselekvésére? Ha úgy van ahogy állítod, akkor már eleve megszűnnek a bűnök, és minden cselekvésünk Igaz lesz, azaz Isten Igéje szerint való.( Igaz cselekedet= Isten Igéje szerint való cselekedetek.)
Akkor nem is kell az Igével foglalkozni, mert amúgyis autómatikus minden ugye?
Ézs 60,19    
Nem a nap lesz néked többé nappali világosságod, és fényességül nem a hold világol néked, hanem az Úr lesz néked örök világosságod, és Istened lesz ékességed,

Nem elérhető Shomer ayin

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 3047
Re:Törvény
« Válasz #21 Dátum: 2016 Április 09, 17:40:45 »
 :104:

bár... akkor mi változna? Hisz eddig sem foglalkoztak a törvénnyel a legtöbben... Hirdették eddig is, hogy megszabadultak a törvénytől... olyanok akik soha sem éltek a törvénnyel, és soha sem ismerték azt.  szóval azon filózok: Akkor mi változna? Eddig is megvették az Isten törvényét-ez után is megvetik... tehát minden maradna a régiben. És akkor mi a te szolgálatod Testvérem? Mertha az, hogy a törvénytől való szabadságot hirdesd... akkor értesz engem ugye??? eddig is szabaddá tették magukat a legtöbben a törvénytől...
Ézs 60,19    
Nem a nap lesz néked többé nappali világosságod, és fényességül nem a hold világol néked, hanem az Úr lesz néked örök világosságod, és Istened lesz ékességed,

Nem elérhető Shomer ayin

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 3047
Re:Törvény
« Válasz #22 Dátum: 2016 Április 09, 17:48:18 »
De nézd, mást mutatok neked: Thessalonikabeliekhez írt II. levél 2. rész

1.    
Kérünk pedig titeket, atyámfiai, a mi Urunk Jézus Krisztus eljövetelére és a mi ő hozzá leendő egybegyűlésünkre nézve,
2.    
Hogy ne tántoríttassatok el egyhamar a ti értelmetektől, se ne háboríttassatok meg, se lélek által, se beszéd által, se nékünk tulajdonított levél által, mintha itt volna már a Krisztusnak ama napja.
3.    
Ne csaljon meg titeket senki semmiképen. Mert nem jön az el addig, mígnem bekövetkezik elébb a szakadás, és megjelenik a bűn embere, a veszedelemnek fia,
4.    
A ki ellene veti és fölébe emeli magát mindannak, a mi Istennek vagy istentiszteletre méltónak mondatik, annyira, hogy maga ül be mint Isten az Isten templomába, Isten gyanánt mutogatván magát.
5.    
Nem emlékeztek-é, hogy megmondtam néktek ezeket, a mikor még ti nálatok valék?
6.    
És most tudjátok, mi tartja vissza, a miért csak a maga idejében fog az megjelenni.
7.    
Működik ugyan már a törvényszegés titkos bűne: csakhogy annak, a ki azt még most visszatartja, félre kell az útból tolatnia.
8.    
És akkor fog megjelenni a törvénytaposó, a kit megemészt az Úr az ő szájának lehelletével, és megsemmisít az ő megjelenésének feltűnésével;
9.    
A kinek eljövetele a Sátán ereje által van, a hazugságnak minden hatalmával, jeleivel és csodáival,
10.    
És a gonoszságnak minden csalárdságával azok között, a kik elvesznek; mivelhogy nem fogadták be az igazságnak szeretetét az ő idvességökre.
11.    
És azért bocsátja reájok Isten a tévelygés erejét, hogy higyjenek a hazugságnak;
12.    
Hogy kárhoztattassanak mindazok, a kik nem hittek az igazságnak, hanem gyönyörködtek az igazságtalanságban
.
13.    
Mi pedig mindenkor hálaadással tartozunk az Istennek ti érettetek atyámfiai, a kiket szeret az Úr, hogy kezdettől fogva kiválasztott titeket Isten az üdvösségre, a Lélek szentelésében és az igazság hitében;
14.    
A mire elhívott titeket a mi evangyéliomunk által, a mi Urunk Jézus Krisztus dicsőségének elvételére.


Törvény taposásra figyelmeztet Pál... ez magáért beszél... az Igazság pedig az Isten Igéje, azaz : Nevezhetjük így is: Törvény.
/ az érdekes részek kiemelésének gyakorlata-közöttünk már hagyomány...   :)

Kol hakavod lách...
Ézs 60,19    
Nem a nap lesz néked többé nappali világosságod, és fényességül nem a hold világol néked, hanem az Úr lesz néked örök világosságod, és Istened lesz ékességed,

Nem elérhető lucius

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 112
 • újjászületett keresztény testvér
Re:Törvény
« Válasz #23 Dátum: 2016 Április 09, 23:37:09 »
Most kékkel írtam be a gondolataimat. Légy áldott továbbra is!

Értem már, tehát te ott voltál, és értekeztél Jézussal erről... így más a helyzet. Én buta meg azt gondoltam, hogy ezek a tanítványok ( apostolok) egyszerű emberek voltak, és bűntudattal telve-a Messiást várva... Most szégyenlem magam a tudatlanságomért...

Ha rám hallgatsz, nem fogsz gúnyolódni a keresztény testvéreiddel többé. Sajnos tapasztalatból beszélek. Én megtettem másokkal. Pedig annyira, de annyira igazam volt, és a testvérem annyira magabiztosan állította a nyilvánvaló blődséget. Bár teljesen igazam volt, de mégsem volt igazam, mert vétettem a szeretet ellen, és később nagyon megbántam...

Visszatérve az állításomra, pontosan ez volt a baj. ezek a tanítványok emberek voltak, tele emberi gyengeségekkel. Mindannyian a törvényből akartak először megigazulni. Ők ebbe születtek, és ez természetes is. Jézus elmondta, hogy senki, aki "ó bort ivott, mindjárt újat nem kíván" ez törvényszerűség. Pál is így kezdte, és én is így kezdtem, erről később írok még. Jézus fokozatosan tudta csak kijelenteni nekik a teljes igazságot, ahogyan nekünk is, mert egyszerre képtelenek vagyunk befogadni. Emlékszel Péterre? Mennyire törvénykövető volt... A törvény kimondja, hogy egy zsidó nem mehet el egy pogányhoz vendégségbe. Istennek látomásban kellett Péterhez szólnia, hogy merje megszegni ezt a törvényt. A többiek erre felháborodtak, és beidézték Pétert meghallgatásra, hogy hogy mert ilyet tenni. Ez pedig nem jelent mást, mint azt, hogy fokozatosan voltak csak képesek elhagyni a törvény rendelkezéseit, és áttérni a Szellem vezetésére. Pál is ezt élte meg.

„Fil 3:6 Buzgóság tekintetében az egyházat üldöző, a törvénybeli igazság tekintetében feddhetetlen voltam.”

De, amikor Pál találkozott azzal a mérhetetlen gazdagsággal, ami Krisztusban található, és hit alapján (nem a saját erőlködések útján!) lehet a hívőké, kidobta az egészet a KUKÁBA!

Fil 3:7-10 De amelyek nékem [egykor] nyereségek valának, azokat a Krisztusért kárnak ítéltem Sőt annakfelette [most] is kárnak ítélek mindent az én Uram, Jézus Krisztus ismeretének gazdagsága miatt: akiért mindent kárba veszni hagytam és szemétnek ítélek, hogy a Krisztust megnyerjem, És találtassam Ő benne, mint akinek nincsen saját igazságom a törvényből, hanem van igazságom a Krisztusban való hit által, Istentől való igazságom a hit alapján: Hogy megismerjem Őt, és az Ő feltámadásának erejét, és az Ő szenvedéseiben való részesülésemet, hasonlóvá lévén az ő halálához;


Nézd Testvérem. Látom és értékelem azon erőfeszítéseidet, amivel a Testvéreidet szeretnéd bátorítani és szeretnél segíteni nekik.
Azonban a Törvényről kezdtél értekezést, és hacsak nem ortodox Zsidóként éltél, lásd be, úgy beszélsz a törvény ellen-hogy nem is ismered-soha nem éltél az szerint. Mielőtt ennyire lehúzod a Törvényt, ismerd meg javaslom, és meglátod, hogy nincs abban semmi kivetni való. ( Márcsak azért sem, mert az Isten adta.)

Én "törvénytartó" voltam, beleértve a szombattal is, úgy ahogyan meg van írva, napnyugtától napnyugtáig. Legalábbis sokáig azt hittem, mert becsaptam magamat. Azonban rá kellett jönnöm, hogy egyetlen ember sem tartja meg a törvényt, én sem. A törvény egy egybefüggő zárt rendszer, erről már írtam, az alábbi írásomban
http://jezusverenekhatasa.blogspot.hu/2016/03/kikre-vonatkozik-akkor-torveny.html    és
http://jezusverenekhatasa.blogspot.hu/2016/03/torvenyronto-vagy-torvenytarto-vagy.html

A törvényt nem lehet csak részben megtartani, hanem az egészet kell egyben. Nincs olyan ember, aki erre képes. Egyetlen ortodox zsidó sem. Gondolj csak bele, a törvény előírja, hogy állatokat kell áldozni, vért kell hinteni a frigyládára, stb. stb. Melyik ortodox zsidó képes ezt megtenni. A kárpit kettéhasadt, templom frigyládával nem létezik, stb. stb. Értsd meg, az ószövetségi törvény betöltötte a célját, amikor megérkezünk Jézushoz, és onnantól már nem a törvény a parancsolónk. Erről szól a zsidókhoz írott levél:


   Zsid 7:12 Mert a papság megváltozásával szükségképpen megváltozik a törvény is.
   Zsid 7:18 Mert az előbbi parancsolat eltöröltetik, mivelhogy erőtelen és haszontalan,
   Zsid 7:19 Minthogy a törvény semmiben sem szerzett tökéletességet; de beáll a jobb reménység, amely által közeledünk az Istenhez.

A törvény szent, igaz, és jó, de nem egy hit által újjászületett hívő irányítója kell, hogy legyen, mert azokat már Isten szelleme vezéreli a törvény helyett. A törvény a testi emberek számára adatott. Isten szellemének a szolgálata egy sokkal magasabb rendű szolgálat. "Akiket Isten Szelleme vezérel, azok Istennek fiai"
    Róm 7:6 Most pedig megszabadultunk a törvénytől, minekutána meghaltunk arra nézve, amely által lekötve tartattunk; hogy szolgáljunk a léleknek újságában és nem a betű óságában.


Abban is egyetértek veled, hogy az Ujászületés és a Szentlélekkel való betörtekezés jele, az Isten Igéjéhez való ragaszkodás, és az Isten Igéjének szeretete!
Te magad idézted az Ezekiél 36-ból az igéket. ( vagy a Jer.31-et. bár ugyan az mindkettő) Hirdeted az általános tökéletességet Jézus által, éshogy mindazok akik Jézusban jutottak hitre már tökéletesek is. Ezt is látod? Ez lenne a tökéletesség? És mi alapján látod hogy nem-ha nem ez az?

Aki valódi bizalomra jutott Jézusban az tökéletes. Nem befejezett, de tökéletes. Amikor egy kisgyermek megszületik, már tökéletes ember. Nem felnőtt, bekakil, bepisil, de mégis tökéletes ember, akivel bármit teszel, ember marad. A teremtés miatt, a génjei miatt. Ez igaz a hívőkre is. Kezdetben még gyengék, gyakran elesnek, de mégis tökéletes Krisztusemberek... csak még gyengék. Erősödniük kell, és fognak is.

Nézzünk meg ehhez néhány igét:
I. János levél:1:8 Ha azt mondjuk, hogy nincsen bűn mi bennünk, magunkat csaljuk meg és igazság nincsen mi bennünk.

János, Isten embere itt azt állítja, hogy benne van bűn, mert magáról is beszél („mi bennünk”)

Jakab levél:5:16 Valljátok meg bűneiteket egymásnak és imádkozzatok egymásért, hogy meggyógyuljatok: mert igen hasznos az igaznak buzgóságos könyörgése.

Jakab itt az IGAZAKHOZ beszél, azt mondja, hogy Ti igazak imádkozzatok egymásért, mert ez „igen hasznos”, és azt is mondja, hogy Ti „valljátok meg egymásnak a bűneiteket”. Tehát az igazak nem bűntelen emberek….

Meg kell értenünk, hogy egy ember eleshet, mert „a test erőtelen”, és beleeshet egy hatalmas pocsolyába, még meg is fetrenghet benne, mert éppen úgy esik, de ettől még nem válik disznóvá. Az első gondolata az lesz, hogyan mászhatna ki ebből, és egyenesedhetne fel emberhez méltóan. A Sátán az, aki ebben az állapotában ezt mondja neki: „Hát nézz magadra, pocsolyában fekszel, még fetrengsz is benne, te egy disznó vagy”.
De nem! A látszat csal! A hívők lehetnek becsapottak, lehetnek elerőtlenültek, de attól még igazak. Az első leendő alkalommal ki akarnak törni a bűnből, mert a szívük megváltozott.Ha elvetjük a törvényt, nincs fehér-fekete; jó-rossz; világosság-sötétség. Nincs mihez igazodni.

Ez csak a testi emberekre igaz. A szellemi emberek azonban Isten szelleméhez igazodnak, mert a megelevenedett szellemük már képes meghallani isten hangját, maga Isten mondja meg nekik, mit kell tenniük. És megteszik,mert bíznak benne. "Az én juhaim hallják az én hangomat és követnek ENGEM!" Mondja Jézus.

Jézus mikor tanított az Isten törvényétől való elszakadásra?Ha minden úgy lenne ahogy állítod, akkor miért az a sok figyelmeztetés Jézustól? Miért figyelmeztet az ítéletre? Pál, és a többi Apostol is miért??? Miért az a sok figyelmeztetés a bűnöktől való eltávozásra és az Igazság cselekvésére? Ha úgy van ahogy állítod, akkor már eleve megszűnnek a bűnök, és minden cselekvésünk Igaz lesz, azaz Isten Igéje szerint való.( Igaz cselekedet= Isten Igéje szerint való cselekedetek.)
Akkor nem is kell az Igével foglalkozni, mert amúgyis autómatikus minden ugye?

Nem minden cselekedetünk igaz, hanem mi magunk vagyunk azok, óriási a különbség. Isten szelleme pedig az Igéhez fog vezetni, nem pedig az Ige ellen.


bár... akkor mi változna? Hisz eddig sem foglalkoztak a törvénnyel a legtöbben... Hirdették eddig is, hogy megszabadultak a törvénytől... olyanok akik soha sem éltek a törvénnyel, és soha sem ismerték azt.  szóval azon filózok: Akkor mi változna? Eddig is megvették az Isten törvényét-ez után is megvetik... tehát minden maradna a régiben. És akkor mi a te szolgálatod Testvérem? Mertha az, hogy a törvénytől való szabadságot hirdesd... akkor értesz engem ugye??? eddig is szabaddá tették magukat a legtöbben a törvénytől...

A törvénytől nem mindenki szabad, csak Istennek fiai. Embereknek még szükségük lehet a törvényre. Helyesebben a törvény bűnfékező erejére. Mert igazzá csak hit által válhatsz. Isten megígérte, hogy igazzá tesz. Amikor elhiszed, akkor megtörténik. Amíg nem hiszed, nem is vagy az, mert a csodákhoz szükség van a hitedre. Tehát amíg nem hiszed el, hogy igazzá tett Isten, átváltoztatta a természetedet, addig nem is történt meg az életedben, még testi életet élsz, és szükséged van a törvény bűnfékező erejére. De ne csapd be magad, egy-két parancsolat megtartásával még nem tartod meg a törvényt. Az egészet kell megtartanod ám, nem "csak" a tízparancsolatot!De nézd, mást mutatok neked: Thessalonikabeliekhez írt II. levél 2. rész 

1.    
Kérünk pedig titeket, atyámfiai, a mi Urunk Jézus Krisztus eljövetelére és a mi ő hozzá leendő egybegyűlésünkre nézve,
2.    
Hogy ne tántoríttassatok el egyhamar a ti értelmetektől, se ne háboríttassatok meg, se lélek által, se beszéd által, se nékünk tulajdonított levél által, mintha itt volna már a Krisztusnak ama napja.
3.    
Ne csaljon meg titeket senki semmiképen. Mert nem jön az el addig, mígnem bekövetkezik elébb a szakadás, és megjelenik a bűn embere, a veszedelemnek fia,
4.    
A ki ellene veti és fölébe emeli magát mindannak, a mi Istennek vagy istentiszteletre méltónak mondatik, annyira, hogy maga ül be mint Isten az Isten templomába, Isten gyanánt mutogatván magát.
5.    
Nem emlékeztek-é, hogy megmondtam néktek ezeket, a mikor még ti nálatok valék?
6.    
És most tudjátok, mi tartja vissza, a miért csak a maga idejében fog az megjelenni.
7.    
Működik ugyan már a törvényszegés titkos bűne: csakhogy annak, a ki azt még most visszatartja, félre kell az útból tolatnia.
8.    
És akkor fog megjelenni a törvénytaposó, a kit megemészt az Úr az ő szájának lehelletével, és megsemmisít az ő megjelenésének feltűnésével;
9.    
A kinek eljövetele a Sátán ereje által van, a hazugságnak minden hatalmával, jeleivel és csodáival,
10.    
És a gonoszságnak minden csalárdságával azok között, a kik elvesznek; mivelhogy nem fogadták be az igazságnak szeretetét az ő idvességökre.
11.    
És azért bocsátja reájok Isten a tévelygés erejét, hogy higyjenek a hazugságnak;
12.    
Hogy kárhoztattassanak mindazok, a kik nem hittek az igazságnak, hanem gyönyörködtek az igazságtalanságban.
13.    
Mi pedig mindenkor hálaadással tartozunk az Istennek ti érettetek atyámfiai, a kiket szeret az Úr, hogy kezdettől fogva kiválasztott titeket Isten az üdvösségre, a Lélek szentelésében és az igazság hitében;
14.    
A mire elhívott titeket a mi evangyéliomunk által, a mi Urunk Jézus Krisztus dicsőségének elvételére.

Törvény taposásra figyelmeztet Pál... ez magáért beszél... az Igazság pedig az Isten Igéje, azaz : Nevezhetjük így is: Törvény.
/ az érdekes részek kiemelésének gyakorlata-közöttünk már hagyomány...   :)

Kol hakavod lách...

Amikor valaki azt gondolja, hogy a mózesi törvény megváltozott, és ezt tanítja törvénytaposást követ el. (én nem ezt tanítom, remélem érthető voltam, hanem azt, hogy a valódi hívők kikerültek a hatálya alól, nem rájuk vonatkozik) A törvény szent, igaz és jó. Szép kerek egész, tökéletesen megfelel arra a célra, amire rendeltetett. Csak egyet ne felejts el soha: "a törvény nem az igazért van". Ha fellépne valaki, és azt mondaná, hogy ebből meg kell tartani ezt, meg ezt, de ez, meg ezt már nem, az törvénytaposást követ el. Mert Mózes elmondta a végén Isten akaratát, "ehhez senki ne tegyen hozzá, és senki ne vegyen el belőle"

Sok-sok egyház és sok-sok ember vét ez ellen, és saját maguknak gyártanak "csonka törvényeket", majd ráfogják, hogy ez a törvény, és elmondják, hogy "mi ezt megtartjuk!" Ez azonban nem törvénytisztelet, hanem "törvénytaposás".

Tehát két út van az ember előtt:
1. Megtartja az egészet egyben, az egész vastag törvénykönyvet ceremóniális törvényekkel, kivétel nélkül. (Templom, frigyláda nélkül elég kivitelezhetetlennek tűnik)
2. Igazzá válik hit által, és Isten Szellemének a vezetését követi... az ilyen ember nem követ el törvénytaposást, mert az ilyen ember betölti a törvény szellemét. Erről szól a korábbi írásom: http://alfa-omega.hu/forum2/index.php/topic,1428.msg137804.html#msg137804
 
"Az Úr a mi igazságunk" Jer 23.6

Nem elérhető Shomer ayin

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 3047
Re:Törvény
« Válasz #24 Dátum: 2016 Április 09, 23:55:14 »
Testvérem, te engem félreértettél, én nem gúnyolódtam veled-és a többi nevében ne beszélj anélkül, hogy megkérdeznéd őket. Senkivel nem gúnyolódtam. ( olyan ismerős ez... vita esetén mindjárt a közvéleményt befolyásolni....)
Amit írtam, azzal szerettem volna felhívni a figyelmed arra, hogy hozzáteszel az Igéhez oly dolgokat, amik nincsenek benne. Látom már Testvérem, a törvényről nem veled fogok vitatkozni, mert te egész egyszerűen nem ismered a törvényt- és valld be: Nem is akartál soha az szerint élni.
Elbeszélünk egymás mellett, és egészen egyszerű kérdésre sem adtál egyszerű-egyértelmű választ. ( lásd privi) Nem vitatkozom veled tovább Testvérem, csak ajánlottam volna, Írásaidat egyeztesd az Igével. Látod van azért még valami: Én bizonyságul az Igét idézem-te pedig már több esetben is a blogodat....
Ézs 60,19    
Nem a nap lesz néked többé nappali világosságod, és fényességül nem a hold világol néked, hanem az Úr lesz néked örök világosságod, és Istened lesz ékességed,

Nem elérhető Shomer ayin

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 3047
Re:Törvény
« Válasz #25 Dátum: 2016 Április 10, 00:21:13 »
Figyelj csak ide Testvérem. ( én maradok a fekete színnél, mert a kéket az Igének tartjuk fenn...) Szóval értem én hogy mit szerettél volna közölni velem, de meggyőzni azért ne akarj. Megértettem, hogy te Isten fiaként tökéletes és igaz ember vagy-és mint ilyennek nem kell hogy a cselekedetei is igazak legyenek.( te írtad az előző hozzászólásaidban-nem gúnyolódom) Mondjuk az Ige nem mond ilyet, de te tudod... Majd ha megérted, hogy Pál amikor azt mondta: tőled idézem: "Fil 3:7-10 De amelyek nékem [egykor] nyereségek valának, azokat a Krisztusért kárnak ítéltem Sőt annakfelette [most] is kárnak ítélek mindent az én Uram, Jézus Krisztus ismeretének gazdagsága miatt: akiért mindent kárba veszni hagytam és szemétnek ítélek, hogy a Krisztust megnyerjem, És találtassam Ő benne, mint akinek nincsen saját igazságom a törvényből, hanem van igazságom a Krisztusban való hit által, Istentől való igazságom a hit alapján: Hogy megismerjem Őt, és az Ő feltámadásának erejét, és az Ő szenvedéseiben való részesülésemet, hasonlóvá lévén az ő halálához;"
valójában azt közli, megértette, hogy a törvény megtartása által nincs igazsága, hanem Isten Igazsága szerint él... akkor megértheted hogy végülis ugyan ezt mondtam én is, amikor arra reflektáltam, hogy érdekes, de nem a törvény tisztelői ítélkeznek mások felett, hanem azok, akik szabadnak vallják magukat a törvénytől.
Ráadásul ugyan ez a Pál követte el ezt az írást is: Rm.2,12.    
Mert a kik törvény nélkül vétkeztek, törvény nélkül vesznek is el: és a kik a törvény alatt vétkeztek, törvény által ítéltetnek meg,
13.    
(Mert nem azok igazak Isten előtt, a kik a törvényt hallgatják, hanem azok fognak megigazulni, a kik a törvényt betöltik
.

És most számot is adtam egyúttal a balgaságomról, mert az előzőekben mondtam: Nem vitatkozom veled a továbbiakban....
Ézs 60,19    
Nem a nap lesz néked többé nappali világosságod, és fényességül nem a hold világol néked, hanem az Úr lesz néked örök világosságod, és Istened lesz ékességed,

Nem elérhető lucius

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 112
 • újjászületett keresztény testvér
Re:Törvény
« Válasz #26 Dátum: 2016 Április 10, 00:34:03 »
Drága Shomer Ayin Testvérem,

Elnézésedet kérem, sok butaságot írtam. Kérlek, nézd el nekem, megbántam. De tényleg!


Valójában úgy gondolom, hogy hited pillanatában, amikor bizalommal elhitted Istennek, hogy annyira szeret, hogy egyszülött fiát adta érted, újjáteremtett Téged.

 Nem az egész részedet, nem teremtette újjá a testedet és az értelmedet.
 Újjáteremtette azonban a Szellemedet és Isten ellenségéből az Ő szeretett fiává váltál.

II. Korintus levél:5:17 Azért ha valaki Krisztusban van, új teremtés az; a régiek elmúltak, ímé, újjá lett minden.
Jézus életéből részesültél, amely egy IGAZ élet!!!

Róm 5:1 (HUN) Megigazulván (igazzá válván) azért hit által, békességünk van Istennel, a mi Urunk Jézus Krisztus által,

Figyeld meg az igeidőt: nem azt mondja, hogy majd egyszer igazzá fogunk válni, és békességünk lesz, hanem azt mondja „békességünk van”. Miért? Mert már igazzá váltunk…

A keresztség során bemerítettek valamibe, mégpedig vízbe, ugye? Te valójában Jézusba merültél be, az Ő életébe, ennek a jelképe a keresztség. Jézus Benned él, Te pedig Őbenne.

Galátzia levél:3:27 Mert akik Krisztusba keresztelkedtetek meg, Krisztust öltöztétek fel.

Ez az élet, az Ő élete nem csak IGAZ élet, hanem Örök élet is. Mi más is lehetne, hiszen Jézus élete ilyen:

János Evangéliuma:6:47 Bizony, bizony mondom néktek: Aki én bennem hisz, örök élete van annak.

Figyeld meg, hogy nem azt mondja, hogy „örök élete lesz”, hanem azt, hogy „örök élete van”. A hívőnek örök élete van. Miért is? Mert megkapta Jézus életét, és Jézus élete örökké tart.

Ezt Pál is elmondja, kicsit másképpen:

„Mert ha a te száddal vallást teszel az Úr Jézusról, és szívedben hiszed, hogy az Isten feltámasztotta őt a halálból, megtartatol (= Örök életed van.)
Mert szívvel hiszünk az igazságra (= ha hiszel, igaz ember vagy), szájjal teszünk pedig vallást az idvességre = (ha megvallod Jézust, győztes vagy)

Nézzük meg, mit is tesz Jézus az Ő juhaival:

János Evangéliuma:10:28 (Az én juhaimnak) … örök életet adok nékik; és soha örökké el nem vesznek, és senki ki nem ragadja őket az én kezemből.
Kik is Jézus Juhai? A hívők!!!!!

Nem a farizeusok, mert róluk ezt mondja Jézus:
Ján 10. 26 „De ti nem hisztek, mert ti nem az én juhaim közül vagytok.”
Akik hisznek, azok azonban az Ő juhai, és azoknak Ő örök és igaz életet ad. EZ VAGY TE!!! AZ Ő JUHA! IGAZ EMBER VAGY A TÖRVÉNY CSELEKEDETEITŐL FÜGGETLENÜL!!! Hidd már el végre!

Róm 3:27 Hol van tehát a dicsekedés? Kirekesztetett. Mely törvény által? A cselekedeteké által? Nem; hanem a hit törvénye által.
Róm 3:28 Azt tartjuk tehát, hogy az ember hit által igazul meg, a törvény cselekedetei nélkül.

Te a hited miatt vagy igaz, és a hited miatt váltál Isten fiává, és nem azért, mert megtartod a törvényt. A hited miatt vagyunk testvérek, és nem azért, mert megtartjuk a törvényt. Amikor Ádám evett a gyümölcsből, megváltozott a természete, és bűnös természetűvé vált. Ezen senki sem képes változtatni azzal, hogy elkezd jó dolgokat, törvényes cselekedeteket tenni. Ugyanígy, amikor Jézusban hittél, szintén megváltozott a természeted, Krisztusivá váltál, és ezzel egy csapásra a tiéd lehet minden áldás, amit képes vagy hittel átvenni. Ehhez nem kell megtartanod a törvényt.

Áááá, bárcsak ne írtam volna semmit ilyen kapkodva. Ez egy nagyon mély téma, nem lett volna szabad ilyen gyorsan reagálnom, megfontoltabb lehettem volna alaposabban megválasztva, mit írok. Bocsáss meg kérlek!!!!!!  Kérlek!....
"Az Úr a mi igazságunk" Jer 23.6

Nem elérhető Shomer ayin

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 3047
Re:Törvény
« Válasz #27 Dátum: 2016 Április 10, 00:39:09 »
Áldott Testvérem, én is elhamarkodottan válaszoltam neked, és valóban írtam félre érthető dolgokat. Én kérek bocsánatot. Figyelmesebb leszek ezután, ezt megígérem. ( A tiédnél szebb-mélyebb-igazabb bocsánatkérést még soha de soha nem hallottam.)
Induljunk tiszta lappal ha lehet Testvérem.  :317:
Ézs 60,19    
Nem a nap lesz néked többé nappali világosságod, és fényességül nem a hold világol néked, hanem az Úr lesz néked örök világosságod, és Istened lesz ékességed,

Nem elérhető lucius

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 112
 • újjászületett keresztény testvér
Re:Törvény
« Válasz #28 Dátum: 2016 Április 10, 00:43:35 »
Isten jó!!!!!!!!!!!!!!

Ha tudnám hogyan kell, én is beszúrnék most valami kedves figurát :)

Mostantól tiszta lap, Krisztusban!... :)  Jó éjszakát kívánok áldott Testvérem! Isten áldjon!!!!
"Az Úr a mi igazságunk" Jer 23.6

Nem elérhető Shomer ayin

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 3047
Re:Törvény
« Válasz #29 Dátum: 2016 Április 10, 00:44:53 »
Békés - áldott éjt neked is Testvérem.
Ézs 60,19    
Nem a nap lesz néked többé nappali világosságod, és fényességül nem a hold világol néked, hanem az Úr lesz néked örök világosságod, és Istened lesz ékességed,