Szerző Téma: Törvény  (Megtekintve 8578 alkalommal)

0 Felhasználó és 1 vendég van a témában

Nem elérhető lucius

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 112
 • újjászületett keresztény testvér
Re:Törvény
« Válasz #45 Dátum: 2017 Október 27, 11:31:04 »

Egy tárgyalóteremben történt a helyi bíróságon.

Egy jólöltözött, de megbilincselt ember állt a bíró elé, és így szólt hozzá:
- Bíró úr, én megtartottam a teljes törvényt, ártatlan vagyok!
- Akkor nem fogom elítélni, ön méltó a szabadságra és dícséretet is érdemel.
- Miért hozták be a rendőrök?
- Mert loptam!...  De csak ezt az egy törvényt szegtem meg, a többit azonban mind megtartottam, sok-sok jó dolgot tettem az életemben!

"Bűnös!" - mondta a bíró,-  és hazug is, mert az előbb azt állította, hogy törvénytartó! Irány a dutyi!"

... ..

Most a mennyei tárgyalóteremben vagyunk a Mennyben. Egy zsidó rabbi (vagy más ember, aki "törvénytartó") áll a mennyei Bíró előtt:
- Istenem, én törvénytartó voltam, majdnem az egész életemben, mehetek is tovább azonnal a paradicsomba, ugye?
- "Várj egy pillanatot!" - mondja Isten. "Valóban megtartottad a Törvényt? Ha igen, akkor jutalmat érdemelsz, büszke lehetsz magadra, és egyenes utad van a paradicsomba!"
- "Igen, megtartottam!"- mondja a rabbi.
- Mond csak..., megkövezted azokat, akik nem tartottak szombatot, ahogyan az világos parancsként benne van a törvénykönyvben?
- Á, azt nem tettem. Le is csuktak volna sorozatgyilkosságért, mert manapság már nagyon kevesen tartják ezt a napot az előírás szerint.
- A tizeddel azért törődtél, gondolom. Fizetted a tizedet Lévi fiainak az előírásaim szerint?
- Á, az a helyzet, hogy a templomot lerombolták a rómaiak, és Lévi fiai már világi foglalkozást végeznek, így értelmetlen dolognak tűnt a számomra, hogy tizedet fizessek nekik. Inkább egyházi szervezeteknek adtam azt a pénzt.
- "De áldozatot azért csak bemutattál, ahogyan az világosan le van írva a törvényben, ugye?" - Kérdezi Isten.
- Á, mivel nincsen templom, ezért áldozatot sem tudtam volna hol bemutatni, nem is mutattam be soha.
"Bűnös vagy!" - mondja erre Isten,- "valamint hazug és vak is! Sok embernek tanítottad az életed folyamán, hogy te megtartod a törvényt, de ez végig hazugság volt, hiszen annak csak egy kis részét tartottad meg. Sok embert félrevezettél! Irány a pokol!"
 
"De Jézus, akiben én hiszek nekem nem ezt ígérte!"- kiált fel rémülten az emberünk.
- Micsoda? Te bízol az én fiamban, az Ő ígéreteiben?
- Igen, bízom! Az életem végén rájöttem, hogy szükségem van rá, és átadtam neki az életemet.
- Miért nem ezzel kezdted? Akkor neked örök életed van kegyelemből, és nem a törvény cselekedeteiből. A paradicsom tárt karokkal vár, és már azóta nyitva áll előtted, amióta hitre jutottál a Fiamban!

"Azt tartjuk tehát, hogy az ember hit által igazul meg, a törvény cselekedeteitől függetlenül. (Róm 3:28)"

"Mert kegyelemből  tartattatok meg, hit által; és ez nem tőletek van: Isten ajándéka ez;  Nem cselekedetekből, hogy senki ne kérkedjék.  (Ef 2:8-9)

"Hogyha pedig kegyelemből, akkor nem cselekedetekből: különben a kegyelem nem volna többé kegyelem...  (Róm 11:6)"
"Az Úr a mi igazságunk" Jer 23.6

Nem elérhető Shomer ayin

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 2962
Re:Törvény
« Válasz #46 Dátum: 2017 Október 28, 10:04:57 »
... Jn.14,19. Még egy kevés idő és a világ nem lát engem többé; de ti megláttok engem: mert én élek, ti is élni fogtok.
  20. Azon a napon megtudjátok majd ti, hogy én az én Atyámban vagyok, és ti én bennem, és én ti bennetek.
  21. A ki ismeri az én parancsolataimat és megtartja azokat, az szeret engem; a ki pedig engem szeret, azt szereti az én Atyám, én is szeretem azt, és kijelentem magamat annak.
  22. Monda néki Júdás (nem az Iskáriótes): Uram, mi dolog, hogy nékünk jelented ki magadat, és nem a világnak?
  23. Felele Jézus és monda néki: Ha valaki szeret engem, megtartja az én beszédemet: és az én Atyám szereti azt, és ahhoz megyünk, és annál lakozunk.
  24. A ki nem szeret engem, nem tartja meg az én beszédeimet: és az a beszéd, a melyet hallotok, nem az enyém, hanem az Atyáé, a ki küldött engem.
  25. Ezeket beszéltem néktek, a míg veletek valék.
Ézs 60,19    
Nem a nap lesz néked többé nappali világosságod, és fényességül nem a hold világol néked, hanem az Úr lesz néked örök világosságod, és Istened lesz ékességed,

Nem elérhető Guti Tünde

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 3836
  • www.gutitunde.eoldal.hu
Re:Törvény
« Válasz #47 Dátum: 2017 Október 28, 12:39:58 »
Hú, ez az írás sántít, Lucius!  :303:

A mennyei ítélőszék előtt nem fognak elhangzani ilyen kérdések, hiszen könyvek fognak megnyittatni, amiben minden fontos dolog fel van jegyezve rólunk.
Ha ismerjük az Urat és Ő is ismer minket, ez nem ott fog kiderülni!
Aki viszont csak azt hitte, hogy ismeri, annak végzetes csalódásban lesz része.

Ámen és ámen a Shomer ayin testvérem által idézett Igékre!
„Vezéreld utamat Igéd szerint, és ne engedd, hogy valami hamisság uralkodjon rajtam!
Gyönyörködöm beszédedben, mint aki nagy nyereséget talált.”
Zsoltárok 119:133, 162.

Nem elérhető Guti Tünde

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 3836
  • www.gutitunde.eoldal.hu
Re:Törvény
« Válasz #48 Dátum: 2017 Október 28, 12:47:10 »
„Bizony, bizony, mondom néktek: aki hallja az én igémet, és hisz abban, aki elküldött engem, annak örök élete van; sőt ítéletre sem megy, hanem átment a halálból az életbe.” János 5:24.

"...hallja... és hisz abban..." = odafigyel rá és engedelmeskedik Neki. Ez egy olyan életforma, aminek nem a trón előtt kell kiderülnie, hanem már itt, a mindennapokban! Az ilyen hívőket azonnal megismeri Jézus, nincs szükség kérdésekre.
„Vezéreld utamat Igéd szerint, és ne engedd, hogy valami hamisság uralkodjon rajtam!
Gyönyörködöm beszédedben, mint aki nagy nyereséget talált.”
Zsoltárok 119:133, 162.

Nem elérhető Shomer ayin

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 2962
Re:Törvény
« Válasz #49 Dátum: 2017 Október 28, 19:44:02 »
Én csak azt nem értem, hogy miért kelendőbbek az elképzelt-kitalált mesék , mint a valóság-ami a Szentírásban van?
Mt.25, 31. Mikor pedig eljő az embernek Fia az ő dicsőségében, és ő vele mind a szent angyalok, akkor beül majd az ő dicsőségének királyiszékébe.
  32. És elébe gyűjtetnek mind a népek, és elválasztja őket egymástól, miként a pásztor elválasztja a juhokat a kecskéktől.
  33. És a juhokat jobb keze felől, a kecskéket pedig bal keze felől állítja.
  34. Akkor ezt mondja a király a jobb keze felől állóknak: Jertek, én Atyámnak áldottai, örököljétek ez országot, a mely számotokra készíttetett a világ megalapítása óta.
  35. Mert éheztem, és ennem adtatok; szomjúhoztam, és innom adtatok; jövevény voltam, és befogadtatok engem;
  36. Mezítelen voltam, és megruháztatok; beteg voltam, és meglátogattatok; fogoly voltam, és eljöttetek hozzám.
  37. Akkor felelnek majd néki az igazak, mondván: Uram, mikor láttuk, hogy éheztél, és tápláltunk volna? vagy szomjúhoztál, és innod adtunk volna?
  38. És mikor láttuk, hogy jövevény voltál, és befogadtunk volna? vagy mezítelen voltál, és felruháztunk volna?
  39. Mikor láttuk, hogy beteg vagy fogoly voltál, és hozzád mentünk volna?
  40. És felelvén a király, azt mondja majd nékik: Bizony mondom néktek, a mennyiben megcselekedtétek egygyel az én legkisebb atyámfiai közül, én velem cselekedtétek meg.
  41. Akkor szól majd az ő bal keze felől állókhoz is: Távozzatok tőlem, ti átkozottak, az örök tűzre, a mely az ördögöknek és az ő angyalainak készíttetett.
  42. Mert éheztem, és nem adtatok ennem; szomjúhoztam, és nem adtatok innom;
  43. Jövevény voltam, és nem fogadtatok be engem; mezítelen voltam, és nem ruháztatok meg engem; beteg és fogoly voltam, és nem látogattatok meg engem.
  44. Akkor ezek is felelnek majd néki, mondván: Uram, mikor láttuk, hogy éheztél, vagy szomjúhoztál, vagy hogy jövevény, vagy mezítelen, vagy beteg, vagy fogoly voltál, és nem szolgáltunk volna néked?
  45. Akkor felel majd nékik, mondván: Bizony mondom néktek, a mennyiben nem cselekedtétek meg egygyel eme legkisebbek közül, én velem sem cselekedtétek meg.
  46. És ezek elmennek majd az örök gyötrelemre; az igazak pedig az örök életre.

Ugye egyértelmű, hogy a Törvény cselekedeteinek megléte-illetve nemléte alapján dőlt el, hogy ki üdvözül- és ki kárhozik el? (!)
Értem én, hogy a mesék, sokaknak tetszetősebbek, mint az Isten Igéje-de ez esetben úgy gondolom,az ilyenek , Andersent-vagy Grimm-t kérjék közbenjárásra- és ne az Örökkévaló-testté lett Igéjét.
Ézs 60,19    
Nem a nap lesz néked többé nappali világosságod, és fényességül nem a hold világol néked, hanem az Úr lesz néked örök világosságod, és Istened lesz ékességed,

Nem elérhető torokildiko46

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 4452
  • http://ildiko-torok.blogspot.com/
Re:Törvény
« Válasz #50 Dátum: 2017 Október 29, 14:21:51 »
Én csak azt nem értem, hogy miért kelendőbbek az elképzelt-kitalált mesék , mint a valóság-ami a Szentírásban van?
Mt.25, 31. Mikor pedig eljő az embernek Fia az ő dicsőségében, és ő vele mind a szent angyalok, akkor beül majd az ő dicsőségének királyiszékébe.
  32. És elébe gyűjtetnek mind a népek, és elválasztja őket egymástól, miként a pásztor elválasztja a juhokat a kecskéktől.
  33. És a juhokat jobb keze felől, a kecskéket pedig bal keze felől állítja.
  34. Akkor ezt mondja a király a jobb keze felől állóknak: Jertek, én Atyámnak áldottai, örököljétek ez országot, a mely számotokra készíttetett a világ megalapítása óta.
  35. Mert éheztem, és ennem adtatok; szomjúhoztam, és innom adtatok; jövevény voltam, és befogadtatok engem;
  36. Mezítelen voltam, és megruháztatok; beteg voltam, és meglátogattatok; fogoly voltam, és eljöttetek hozzám.
  37. Akkor felelnek majd néki az igazak, mondván: Uram, mikor láttuk, hogy éheztél, és tápláltunk volna? vagy szomjúhoztál, és innod adtunk volna?
  38. És mikor láttuk, hogy jövevény voltál, és befogadtunk volna? vagy mezítelen voltál, és felruháztunk volna?
  39. Mikor láttuk, hogy beteg vagy fogoly voltál, és hozzád mentünk volna?
  40. És felelvén a király, azt mondja majd nékik: Bizony mondom néktek, a mennyiben megcselekedtétek egygyel az én legkisebb atyámfiai közül, én velem cselekedtétek meg.
  41. Akkor szól majd az ő bal keze felől állókhoz is: Távozzatok tőlem, ti átkozottak, az örök tűzre, a mely az ördögöknek és az ő angyalainak készíttetett.
  42. Mert éheztem, és nem adtatok ennem; szomjúhoztam, és nem adtatok innom;
  43. Jövevény voltam, és nem fogadtatok be engem; mezítelen voltam, és nem ruháztatok meg engem; beteg és fogoly voltam, és nem látogattatok meg engem.
  44. Akkor ezek is felelnek majd néki, mondván: Uram, mikor láttuk, hogy éheztél, vagy szomjúhoztál, vagy hogy jövevény, vagy mezítelen, vagy beteg, vagy fogoly voltál, és nem szolgáltunk volna néked?
  45. Akkor felel majd nékik, mondván: Bizony mondom néktek, a mennyiben nem cselekedtétek meg egygyel eme legkisebbek közül, én velem sem cselekedtétek meg.
  46. És ezek elmennek majd az örök gyötrelemre; az igazak pedig az örök életre.

Ugye egyértelmű, hogy a Törvény cselekedeteinek megléte-illetve nemléte alapján dőlt el, hogy ki üdvözül- és ki kárhozik el? (!)
Értem én, hogy a mesék, sokaknak tetszetősebbek, mint az Isten Igéje-de ez esetben úgy gondolom,az ilyenek , Andersent-vagy Grimm-t kérjék közbenjárásra- és ne az Örökkévaló-testté lett Igéjét.


Ami  igaz  az csak is Isten Igéjében van megirva:
 És azért lett Megirva  hogy belőle  tanuljunk belőle  táplálkozzunk és   a szerint éljünk :
Jel. 20,11
És láték egy nagy fehér királyiszéket, és a rajta űlőt, a kinek tekintete elől eltűnék a föld és az ég, és helyök nem találtaték.

Jel. 20,12
És látám a halottakat, nagyokat és kicsinyeket, állani az Isten előtt; és könyvek nyittatának meg, majd egy más könyv nyittaték meg, a mely az életnek könyve; és megítéltetének a halottak azokból, a mik a könyvekbe voltak írva, az ő cselekedeteik szerint.

Jel. 20,13
És a tenger kiadá a halottakat, a kik ő benne voltak; és a halál és a pokol is kiadá a halottakat, a kik ő nálok voltak; és megítéltetének mindnyájan az ő cselekedeteik szerint.

Mert én tudom, hogy az én megváltóm él, és utoljára az én porom felett megáll.! Jób:19:25

Nem elérhető lucius

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 112
 • újjászületett keresztény testvér
Re:Törvény
« Válasz #51 Dátum: 2017 November 05, 11:05:59 »
Elnézést, csak most lett egy kis időm, hogy írjak.

Fontos leszögeznem, hogy egyetértek azzal, hogy a Jézusban való VALÓDI hit igaz és helyes, Isten szerinti cselekedetekben nyilvánul mindig meg!
Ha valaki nem rendelkezik ilyenekkel, annak a hite nem valódi.

A válaszaim sorjában:
Shomer Ayin írta:

„... Jn.14,19. Még egy kevés idő és a világ nem lát engem többé; de ti megláttok engem: mert én élek, ti is élni fogtok. 
  20. Azon a napon megtudjátok majd ti, hogy én az én Atyámban vagyok, és ti én bennem, és én ti bennetek. 
  21. A ki ismeri az én parancsolataimat és megtartja azokat, az szeret engem; a ki pedig engem szeret, azt szereti az én Atyám, én is szeretem azt, és kijelentem magamat annak. 
  22. Monda néki Júdás (nem az Iskáriótes): Uram, mi dolog, hogy nékünk jelented ki magadat, és nem a világnak? 
  23. Felele Jézus és monda néki: Ha valaki szeret engem, megtartja az én beszédemet: és az én Atyám szereti azt, és ahhoz megyünk, és annál lakozunk. 
  24. A ki nem szeret engem, nem tartja meg az én beszédeimet: és az a beszéd, a melyet hallotok, nem az enyém, hanem az Atyáé, a ki küldött engem. 
  25. Ezeket beszéltem néktek, a míg veletek valék. „


Sokan gondolják, hogy Jézus parancsolatai egyenlőek a tízparancsolattal, ez azonban egyszerűen nem igaz. Isten a Törvényt, a parancsolatokat a zsidóknak adta, és azoknak is csak addig, amíg hitre nem jutnak, és kereszténnyé nem válnak.

Gondolj csak bele, a kínaiak, vagy a japánok semmit sem tudtak az ókorban ezekről a rendelkezésekről. Ha ez lenne az üdvösség feltétele, ahogyan azt tanítod, akkor ők elvesztek, hiszen nem tartották meg, és Isten igazságtalan lenne, mert nem adott egyenlő feltételeket nekik. De éppúgy elveszett ember Ábrahám is, aki szintén semmit nem tudott ezekről a parancsolatokról.

Isten azonban igazságos. Olyan nehéz rendelkezéseket adott a mózesi törvényben, amelyeket sem a kínaik, sem a zsidók!!!! nem voltak képesek megtartani, így igazságosan, egyformán ítélet alatt vannak mindannyian. A törvénnyel szembesülve minden ember rájöhet, ha őszinte, hogy elveszett állapotban van. Zsidó is és pogány is, és szüksége van egy megváltóra.

„Tudjuk pedig, hogy amit a törvény mond, azoknak mondja, akik a törvény alatt vannak; hogy minden száj bedugassék, és az egész világ Isten ítélete alá essék. (Róm 3:19)”

A példamesém arról szólt, hogy nincsen ember a földön, aki képes lenne megtartani a törvényt. Se zsidó, se pogányból lett hívő, se zsidóból lett hívő, se senki. Te sem tartod meg.

Ezen az alapon, vagyis hogy ő törvénytartó, egyetlen embernek sem lehet üdvössége, mert ha egyetlen parancsolatban elbukott, vagy elbukik valaha is, már ugrott is az üdvösség.

Sajnos nem elég, ha erősen próbálkozol... Ha a törvény által akarsz megfelelni Istennek, nem elég erősen próbálkozni, hanem hibátlanul kell megtartani az összes utasítást. Ha egyet is megrontasz, elvétesz, az összes megrontásában bűnös vagy, és halál vár rád... Ezt írtam le a példamesémben.

Isten ezért más utat készített azok számára, akik Jézusban bíznak. Ezek az emberek megkapják Jézus szerető szívét, szerető természetét. Felülről születnek. Új vágyakat kapnak, és abban gyönyörködnek, ha jót tehetnek másokkal, ha szerethetnek másokat. Amikor a Mennyben majd megnyitják a könyveket, világosan láthatóak lesznek ezek a cselekedetek. Erről beszélnek az igék, amelyeket idéztél:

„33. És a juhokat jobb keze felől, a kecskéket pedig bal keze felől állítja. 
  34. Akkor ezt mondja a király a jobb keze felől állóknak: Jertek, én Atyámnak áldottai, örököljétek ez országot, a mely számotokra készíttetett a világ megalapítása óta. 
  35. Mert éheztem, és ennem adtatok; szomjúhoztam, és innom adtatok; jövevény voltam, és befogadtatok engem; 
  36. Mezítelen voltam, és megruháztatok; beteg voltam, és meglátogattatok; fogoly voltam, és eljöttetek hozzám.  „

Megfigyelhetjük Pál fejlődését a hitben. Először törvénytartó volt, farizeus. Ez azonban nem hozta meg a számára az üdvösséget, és senki más számára sem hozza meg:

„Fil 3:6 Buzgóság tekintetében az egyházat üldöző, a törvénybeli igazság tekintetében feddhetetlen voltam.”

Pál tehát ott volt, ahová most sokan el akarnak érni, azaz „tökéletes” törvénytartó volt. Vajjon megelégedett ezzel, vagy továbblépett valami más felé:

Amikor Pál találkozott azzal a mérhetetlen gazdagsággal, ami Krisztusban található, és hit alapján (nem a saját erőlködések, azaz a törvénymegtartás útján!) lehet a hívőké, kidobta az egészet a kukába! FIGYELEM! Kárnak és szemétnek ítélte!

Fil 3:7-10 De amelyek nékem [egykor] nyereségek valának, azokat a Krisztusért kárnak ítéltem Sőt annakfelette [most] is kárnak ítélek mindent az én Uram, Jézus Krisztus ismeretének gazdagsága miatt: akiért mindent kárba veszni hagytam és szemétnek ítélek, hogy a Krisztust megnyerjem, És találtassam Ő benne, mint akinek nincsen saját igazságom a törvényből, hanem van igazságom a Krisztusban való hit által, Istentől való igazságom a hit alapján: Hogy megismerjem Őt, és az Ő feltámadásának erejét, és az Ő szenvedéseiben való részesülésemet, hasonlóvá lévén az ő halálához;

Pál megértette, hogy a Krisztusban való hit által olyan igazság (igaz élet) birtokosa lehet az ember, amilyen igaz Isten. Mert az Ő életéből részesül a hívő. Ilyen igazzá a törvény megtartásából sohasem válhatunk. A törvény megtartása sohasem képes átváltoztatni, igazzá tenni minket, erre csak Isten képes a maga teremtő hatalmával. És Ő meg is teszi mindenki életében, aki hisz: (Ez 36.25-27) „És adok néktek új szívet, és új lelket adok belétek, és elveszem a kőszívet testetekből, és adok néktek hússzívet. És az én lelkemet adom belétek, és azt cselekszem, hogy az én parancsolataimban járjatok és az én törvényeimet megőrizzétek és betöltsétek.”

A fenti igében írt: „törvényeimet megőrizzétek és betöltsétek” nem azonos a mózesi törvény megtartásával, hiszen a mózesi törvényről ezt írja az ige:
Mert a papság megváltozásával szükségképpen megváltozik a törvény is. (Zsid 7:12)

Mert az előbbi parancsolat eltöröltetik, mivelhogy erőtelen és haszontalan, (Zsid 7:18)
Minthogy a törvény semmiben sem szerzett tökéletességet; de beáll a jobb reménység, amely által közeledünk az Istenhez. (Zsid 7:19)


Létezik ugyanis egy másik törvény is. „Krisztus törvénye”, vagy más néven a „Szellem törvénye”.
Pál beszél erről a leveleiben:

És a zsidóknak zsidóvá lettem, hogy zsidókat nyerjek meg; a törvény alatt valóknak törvény alatt valóvá, hogy a törvény alatt valókat megnyerjem; (1Kor 9:20)
A törvény nélkül valóknak törvénynélkülivé, noha nem vagyok Isten törvénye nélkül, hanem Krisztus törvényében való, hogy törvény nélkül valókat nyerjek meg. (1Kor 9:21)
Máshol a „Szellem törvényének” nevezi:

Róm 8:2 Mert a Jézus Krisztusban való élet szellemének törvénye megszabadított engem a bűn és a halál törvényétől.
Róm 8:3 Mert ami a törvénynek lehetetlen vala, mivelhogy erőtelen vala a test miatt, az Isten az ő Fiát elbocsátván bűn testének hasonlatosságában és a bűnért, kárhoztatá a bűnt a testben.
Róm 8:4 Hogy a törvénynek igazsága beteljesüljön bennünk, kik nem test szerint járunk, hanem Lélek szerint.


Leegyszerűsítve:
Ha mi Jézusban maradunk, az Ő beszédében, és megtesszük, amit a szívünkre helyez, akkor a szeretetben maradunk, és elkezdünk valódi jót tenni. Ha a szellemében, a szellemi vezetése alatt maradunk, akkor ennek az a törvénye, hogy mindig a szeretet kellős közepében vezet minket, mert Isten a szeretet. Így betöltjük azt a parancsolatot, amelyet Jézus adott nekünk:

„Ján 13:34 Új parancsolatot adok nektek, hogy egymást szeressétek; amint én szerettelek titeket, úgy szeressétek ti is egymást.
Ján 13:35 Erről ismeri meg mindenki, hogy az én tanítványaim vagytok, ha egymást szeretni fogjátok.”

És betöltjük a mózesi törvényt is: "A törvény betöltése (ugyanis) a szeretet!" Nem megtartjuk tehát pontról-pontra, hanem "betöltjük".
Jelentős a különbség!

… …
Törökildikó 46 hozzászólására azt írom, hogy

Jel. 20,13
És a tenger kiadá a halottakat, a kik ő benne voltak; és a halál és a pokol is kiadá a halottakat, a kik ő nálok voltak; és megítéltetének mindnyájan az ő cselekedeteik szerint. 

Ez az ige szerintem nem arról beszél, hogy megtartotta-e valaki Mózes törvényét, hanem arról, hogy a cselekedetei összhangban voltak-e Isten szívével. Vagyis engedelmeskedett-e ez az ember a szeretetnek. Ha te hívő vagy, és bízol Jézusban, akkor bizalommal megteszed, amire késztet a szívedben, és ebben az esetben nem lesz a cselekedeteidben hiba. Jézusban maradsz, aki a szeretet, és ezzel gyümölcsöt teremsz.

Sok áldást mindannyiunknak! lucius
"Az Úr a mi igazságunk" Jer 23.6

Nem elérhető Elisabeth

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 7150
Re:Törvény
« Válasz #52 Dátum: 2017 November 05, 15:00:25 »
Kedves Lucius!

Könnyebb rábólintani az emberek által felállított dogmákra, mint vállalni a személyes felelősséget szeretetből engedelmeskedni Isten parancsolatainak.

Azt mondod:
Idézet
Isten a Törvényt, a parancsolatokat a zsidóknak adta, és azoknak is csak addig, amíg hitre nem jutnak, és kereszténnyé nem válnak.

Jézus az Ő parancsolatait kinek adta? Athénban a görögöknek? Nemde saját népének Izraelben, Izraelnek?

Csodálkozom mindig azon, amikor a keresztények Mózes törvényéről beszélnek, mintha Mózes valamiféle törvényt állított volna fel. Mózes ISTEN Törvényét hirdette a népnek, és Jézus is Isten törvényét magyarázta Izraelnek.

Ha  Mózes által hirdetett Isten Törvénye nem lenne ma már érvényes, akkor miért van arra szükség, hogy Jézus Főpapi tisztségben járjon közbe értünk? Mert ugye a főpapi tisztség parancsolatát a Tórában találjuk meg.

Nem beoltatás által lesznek örökösök a többi nemzetek?

Jézus pontosan rámutat arra, hogy a Tóra Lelki. A Lélekben fogantatik az engedelmesség, vagy az engedetlenség. Amíg valaki testiesen közelít a Törvényhez, az törvénykezik. Mert ugye szeretet nélkül semmit sem ér a kegyesség (1Kor 13).

Ha viszont szeretetből engedelmekedünk az Úr parancsolatainak, áldást jelent.

Nemcsak a szeretet a parancsolatok betöltése, hanem a parancsolatok betöltése fejezi ki Isten iránti szeretetünket.

Aki hiszi, hogy Jézus a Krisztus, Istentől született, és aki szereti azt, aki szülte, azt is szereti, aki attól született. 2. Abból tudjuk meg, hogy szeretjük Isten gyermekeit, ha szeretjük Istent, és megtartjuk az ő parancsolatait. 3. Mert az az Isten iránti szeretet, hogy parancsolatait megtartjuk, az ő parancsolatai pedig nem nehezek.
1Ján 5,1-3


Taníts akaratod teljesítésére, mert te vagy Istenem! A te jó lelked vezéreljen az egyenes úton!
Zsolt 143,10

Nem elérhető lucius

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 112
 • újjászületett keresztény testvér
Re:Törvény
« Válasz #53 Dátum: 2017 November 05, 20:45:03 »
Kedves Elisabeth!

A kérdéseidre előző hozzászólásaimban megadtam már a választ.

Igazad van, hogy könnyebb rábólintani az emberek által felállított dogmákra, mint vállalni a személyes felelősséget szeretetből engedelmeskedni Isten parancsolatainak. Isten parancsolatai azonban nem egyenlőek a tízparancsolattal. Amikor azt mondja Isten, hogy 2Kor 6:14 „Ne legyetek hitetlenekkel felemás igában;”, akkor ez Istennek egy parancsolata, amikor azt mondja, hogy 1Thess 5:16 „Mindenkor örüljetek”, akkor ez egy másik parancsa, amikor azt mondja, hogy Apcs 9:11 „Kelj fel és menj el az úgynevezett Egyenes utcába, és keress föl a Júdás házában egy Saulus nevű tárzusi embert, mert íme imádkozik.” ez Istennek egy harmadik parancsa. Isten parancsa mind, pedig egyik sincsen benne a tízparancsolatban. Nekünk keresztényeknek képesnek kell lennünk arra, hogy a sok-sok parancsolat közül kiválasszuk azokat, amelyek ránk vonatkoznak. Erről sokat írtam már előző hozzászólásaimban ebben a topikban. Csak Isten szellemének a birtokában válunk erre képessé.

Most szeretnék én is kérdezni egy dolgot Tőled:

1. Te mit értesz azon, hogy valaki „engedelmeskedik Isten parancsolatainak”.
- A mózesi törvény tételes parancsolatainak a megtartását?
- A tízparancsolat megtartását?
- Valami egészen mást?

Kérlek, írdd meg, hogy pontosan mit, mert ez feltétlenül kell ahhoz, hogy ne értsük félre egymást.

Köszönöm! lucius
"Az Úr a mi igazságunk" Jer 23.6

Nem elérhető lucius

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 112
 • újjászületett keresztény testvér
Re:Törvény
« Válasz #54 Dátum: 2017 November 05, 22:07:58 »
Kedves Shomer ayin!

Miközben a törvény témáját tanulmányoztam, és a hozzászólásokat ezen a fórumon, sok-sok kérdés felmerült bennem. Egészen pontosan a következők. Kíváncsi vagyok a véleményedre, de szívesen veszem bárki hozzászólását, akinek van egy jó válasza ezekre:

1. Az Apostoli Zsinat meghatározta, miket kell megtartaniuk a pogányokból lett hívőknek:
Apcs 15:28 Mert tetszék a Szent Léleknek és nekünk, hogy semmi több teher ne vettessék ti reátok ezeken a szükséges dolgokon kívül, hogy tartózkodjatok a bálványoknak áldozott dolgoktól, a vértől, a fúlvaholt állattól, és a paráznaságtól; melyektől ha megóvjátok magatokat, jól lesz dolgotok. Legyetek egészségben!

Véleményed szerint nem követ-e el hibát az, aki ennek ellenére mégis a törvény megtartására buzdítja a hívőket?


2. Hogyan kell érteni ezt az igét?

„Azt tartjuk tehát, hogy az ember hit által igazul meg, a törvény cselekedetei nélkül. (Róm 3:28)”

3. Hogyan kell érteni ezt az igét?

Most pedig megszabadultunk a törvénytől, minekutána meghaltunk arra nézve, amely által lekötve tartattunk; hogy szolgáljunk a léleknek újságában és nem a betű óságában.” (Róm 7:6)

4. Hogyan érted ezt az igét:


Mert a törvény VÉGE Krisztus minden hívőnek igazságára. (Róm 10:4)

5. Hogyan kell érteni a következőket:

Mert akik törvény cselekedeteiből vannak, átok alatt vannak; minthogy meg van írva: Átkozott minden, aki meg nem marad mindazokban, amik megírattak a törvény könyvében, hogy azokat cselekedje. (Gal 3:10)
Hogy pedig a törvény által senki sem igazul meg Isten előtt, nyilvánvaló, mert az igaz ember hitből él. (Gal 3:11)


6. Mit jelentenek az alábbi igék:

Micsoda tehát a törvény? A bűnök okáért adatott, AMÍG eljő a Mag, akinek tétetett az ígéret; rendeltetvén angyalok által, közbenjáró kezében. (Gal 3:19) Minekelőtte pedig eljött a hit, törvény alatt őriztettünk, egybezárva az eljövendő hit kinyilatkoztatásáig. (Gal 3:23)  [/b]Ekként a törvény Krisztusra vezérlő mesterünkké lett, hogy hitből igazuljunk meg. (Gal 3:24)De minekutána eljött a hit, nem vagyunk többé a vezérlő mester alatt. (Gal 3:25)


7. Miért mondta Pál Isten egyik parancsolatára, hogyha megtartjuk, akkor Krisztus semmit nem használ nekünk:

Íme, én Pál mondom nektek, hogy ha körülmetélkedtek, Krisztus nektek semmit sem használ. (Gal 5:2)

8. Miért mondja Pál, hogy elszakadunk Krisztustól, ha buzgó törvénykövetők akarunk lenni?


Elszakadtatok Krisztustól, akik a törvény által akartok megigazulni, a kegyelemből kiestetek. (Gal 5:4)


9. Mit jelent ez az ige:


Ha azonban a Lélektől vezéreltettek, nem vagytok a törvény alatt. (Gal 5:18)

A zsidókhoz írott levél a zsidókhoz íródott. Vajon mit üzen nekik Isten a törvénnyel kapcsolatban, amelyet ők kiválóan ismertek.
10. Hogyan kell érteni az alábbi igéket:


Mert a papság megváltozásával szükségképpen megváltozik a törvény is. (Zsid 7:12)
Mert az előbbi parancsolat eltöröltetik, mivelhogy erőtelen és haszontalan, (Zsid 7:18)
Mikor újról beszél, óvá tette az elsőt; ami pedig megavul és megvénhedik, közel van az enyészethez. (Zsid 8:13)
Mert ha az az első kifogástalan volt volna, nem kerestetett volna hely a másodiknak. (Zsid 8:7)


11. Hogyan érted ezt az igét?


Mert egyetlenegy áldozatával örökre tökéletesekké tette a megszentelteket. (Zsid 10:14)

12. Véleményed szerint hiba lett-e volna Péter részéről, ha a törvény megtartására buzdítja a pogányból lett hívőket... Vajon szabad-e egy mai tanítónak a mózesi törvény megtartására buzdítania a hívőket? Isten ezzel egyetért szerinted???

De mikor láttam, hogy nem egyenesen járnak az evangélium igazságához képest, mondék Péternek mindnyájuk előtt: Ha te zsidó létedre pogány módra élsz és nem zsidó módra, miként kényszeríted a pogányokat, hogy zsidó módra éljenek? (Gal 2:14)


Isten áldását kívánom! lucius
"Az Úr a mi igazságunk" Jer 23.6

Nem elérhető Elisabeth

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 7150
Re:Törvény
« Válasz #55 Dátum: 2017 November 05, 23:17:06 »
Kedves Lucius!

Válaszodból azt érzem ki, hogy nem egészen értettél meg.

Amit Te mózesi törvénynek nevezel, nem más mint Isten Szava, illetve Isten Ígéje. Számomra Isten Szava szent. Tehát nem valami mózesi törvény, hanem Isten parancsolatai, amelyeket Jézus is tanít. Nem véletlenül mondja:

"Ne gondoljátok, hogy azért jöttem, hogy érvénytelenné tegyem a törvényt vagy a próféták tanítását. Nem azért jöttem, hogy érvénytelenné tegyem, hanem hogy betöltsem azokat. 18. Mert bizony mondom néktek, hogy amíg az ég és a föld el nem múlik, egy ióta vagy egy vessző sem vész el a törvényből, míg minden be nem teljesedik.
Mt 5,17-18

Az ég és föld még nem múlt el, tahát a ióta, vagy a vessző sem tűnt el.

Most a tételes parancsalattal kapcsolatban egy példa:

Ugye azt mondja az ÚR:

Ha ráakadsz ellenséged eltévedt marhájára vagy szamarára, hajtsd vissza hozzá! 5. Ha látod, hogy összeroskad terhe alatt annak a szamara, aki gyűlöl téged, ne hagyd magára, hanem segíts rajta!
2Móz 23,4-5

Ha tételesen gondolznék, mondhatnám, ez nem érint engem, hiszen az ellenségemnek nincsen se marhája, se szamara, tehát ez rám nem érvényes. Ez lenne a tételes , illetve testies Törvényértelmezés.

Azonban ha odafigyelek, Jézus miként tanítja Isten eme törvényét, akkor felismerem, hogy itt arról van szó, hogy szeressem az ellenségemet. Erre viszont csak a Szentlélek által vagyok képes. Így Jézus Isten törvényét a szívembe írja az Ő lelke által.

A Tíz parancsolat szintén Isten Szava, tehát szent.

De nézzük meg példaként az egyik parancsolatot: Ne ölj (gyilkolj)

Ugye addig ez azt jelentette hogy ne gyilkolj, ne ontsd ki a másik ember vérét. Jézus ezt is elmagyarázza nekünk: Már akkor is gyilkos vagy, ha az embertársadat bolondnak mondod, vagy tartod. Ezzel tulajdonképpen megfosztod őt emberi méltóságától.

Vagy... Olvassuk: Tiszteld a szüleidet. Gondolod Istennek tetszene, ha szüleiddel tiszteletlenül bánsz?
Vagy... Tanúskodhatsz hamisan? Jézus nem azt mondja, hogy legyen a ti igenetek igen, a nemetek nem?
Vagy... Irígykedhetsz? Jézus mondja, hogy a mennyei kincsek a fontosak.
Vagy... Paráználkodhatsz? Jézus itt is rámutat, hogy ez a törvényszegés is a szívben gyökerezik.

De mindezeket nem fogod tenni ha szereted Istent teljes szívedből, teljes elmédből és teljes erődből, az az teljes lényeddel. Továbbá ha ezt az legfőbb parancsolatot megtartod, akkor leszel képes embertársadat is szeretni (jobban) mint magadat. És minderre kegyelemből vagyunk képesek Jézusban a Szentlélek által.

Ja és még a cselekedetekhez: Jézus minden gyülekezetet a Jelenések könyvében a cselekedeteik alapján ítél meg. ”Tudok cselekedeteidről...”

Tehát, mint látod a ”Törvény jó és a Törvény lelki”. Mert Jézus  a szívünkbe írta azt. Isten az Ő Törvényét a mi javunkra adta. A Törvénye világosságot jelent számunkra:


Mely törvények változtak meg, arról olvashatsz a Zsidókhoz írt levélben.

Boldogok, akiknek az útja tökéletes, akik az ÚR törvénye szerint élnek. 2. Boldogok, akik megfogadják intelmeit, teljes szívvel keresik őt, 3. nem követtek el álnokságot, hanem az ő útjain jártak. 4. Te megparancsoltad, hogy utasításaidat pontosan megtartsák. 5. Bárcsak állhatatosan járhatnék utadon, megtartván rendelkezéseidet! 6. Akkor nem vallanék szégyent, ha figyelnék minden parancsolatodra. 7. Tiszta szívből adok hálát neked, tanulva igazságos döntéseidet.
Zsolt 119,1-7

Taníts akaratod teljesítésére, mert te vagy Istenem! A te jó lelked vezéreljen az egyenes úton!
Zsolt 143,10

Nem elérhető lucius

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 112
 • újjászületett keresztény testvér
Re:Törvény
« Válasz #56 Dátum: 2017 November 06, 13:27:02 »
Kedves Elisabeth!

Köszönöm, hogy válaszoltál. Csak azért kérdeztem, mert valamire fel szeretném hívni a figyelmedet.

Istennek a mózesi törvényben írt parancsolatai valóban szentek és örök érvényűek, de a hatályuk, vagyis az, hogy kikre vonatkoznak, kiknek kell megtartaniuk azokat, az korlátozott.
Talán, ha válaszolsz az alábbi kérdésekre megérted, hogy mire gondolok:

Ha jól értettem, nem választod külön a mózesi tételes törvényt, és a többi parancsolatot.

Miért nem?

Isten egyik parancsolata így szól:

Örökkévaló rendtartás legyen ez nálatok: a hetedik hónapban, a hónapnak tizedikén sanyargassátok meg magatokat és semmi munkát ne végezzetek, se a bennszülött, se a közöttetek tartózkodó jövevény.  (3Móz 16:29)
Mert ezen a napon engesztelés lesz értetek, hogy megtisztítson titeket; minden bűnötöktől megtisztultok az Úr előtt.  (3Móz 16:30)
Szombatok szombatja ez nektek, sanyargassátok meg azért magatokat; örökkévaló rendtartás ez.  (3Móz 16:31)Szerinted ez a parancs, ami teljes bizonyossággal Isten parancsolata, Neked szól? Te ezt megtartod? Kérlek, írdd meg a válaszodat, nagyon fontos lenne!

Itt egy újabb örökkévaló parancsolat. Kétség nélkül ez is Isten parancsolata. Ezt megtartod? Ha nem, miért nem? Kérlek, írdd meg nekem a válaszodat, és talán el tudom ezután mondani, amire gondolok.

Körülmetéltetvén körülmetéltessék a házadban született és a pénzeden vett; és örökkévaló szövetségül lesz az én szövetségem a ti testeteken.  (1Móz 17:13) A körülmetéletlen férfi pedig, aki körül nem metélteti az ő férfitestének bőrét, az ilyen lélek kivágattatik az ő népe közül, [mert] felbontotta az én szövetségemet.  (1Móz 17:14)"Az Úr a mi igazságunk" Jer 23.6

Nem elérhető Elisabeth

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 7150
Re:Törvény
« Válasz #57 Dátum: 2017 November 06, 15:49:44 »
Kedves Lucius!

Nem fogunk egy értelemre jutni, ha egy alapvető tényt nem tisztázunk.

Az általd említett Igeszakasz a Yom Kippur (Engesztelés ünnepe) ünnepére utal, amit a Szent Írás az „ÚR ünepei” – nek nevez. Tehát nem zsidó ünnepnek. Ezeket az ünnepeket az ÚR rendelte el és tudvalevő, hogy érvényesek voltak egészen addig, amíg azt 325-ben a níceai zsinaton a keresztény ősatyák el nem törölték. Ez történelmi tény. A tavaszi 4 ünnepet áthelyezték pogány ünnepi napokra. Tehát ezek emberi rendelkezések. Az „ÚR ünnepei” viszont Isten rendelete és érvénybe is voltak Jézus után több mint 300 évig.

A Yom Kippur - engesztelés ünnepén egyszer egy évben mehetett be a főpap a Szentek Szentjébe hogy közbenjárjon Isten népéért. Ott a Szövetségláda fedelén, amit egyben „Kapporetnek”, a „Kegyelem trónusának” is neveznek, ott adta a mi Mennyei Atyánk az engesztelést.

A „Kapporet” szó a Kaphar szóból gyökerezik, ami befedést, engesztelést is jelent. Ugyanebből a szótőből származik a „Kippur” (Yom – Napja, Kippur – Engesztelés) kifejezés is.

Miért fontos ez? Mert így értjük meg a mélyebb az értelmét annak, amit a Zsidókhoz írt levélben olvasunk:

Mivel tehát nagy főpapunk van, aki áthatolt az egeken, Jézus, az Isten Fia, ragaszkodjunk hitvallásunkhoz. 15. Mert nem olyan főpapunk van, aki ne tudna megindulni erőtlenségeinken, hanem olyan, aki hozzánk hasonlóan kísértést szenvedett mindenben, kivéve a bűnt. 16. Járuljunk tehát bizalommal a kegyelem trónusához - Kapporet, hogy irgalmat nyerjünk, és kegyelmet találjunk, amikor segítségre van szükségünk.
Zsid 4,14-16


Pál apostol olyan komolyan vette az ÚR ünnepeit, hogy nem maradt Efézusban és így fel tudjon menni Jeruzsálembe az ünnepre.

Pál ugyanis már előzőleg úgy döntött, hogy Efezus mellett csak elhajózik, hogy ne kelljen időt töltenie Ázsiában. Sietett, hogy lehetőleg pünkösd (Shavuot) napjára Jeruzsálembe érkezzen.
Apcsel 20,16

Minden zsidónak és Istenhívőnek a Shavuot ünnepére (Hetek ünnepe) kötelező volt Jeruzsálembe menni és ott megünnepelni az ÚR eme ünnepét. Három ilyen ünnep volt: 1. A Páska ünnepe, 2. A Shavuot – a Hetek ünnepe, 3. A Sukkot – Lombsátor ünnepe.

Másik, ugye tudjuk a Zakariás könyvéből, hogy a Sukkot – Sátoros ünnepet is meg kell majd minden nemzetnek Jeruzsálemben ünnepelni.

Azután mindazok, akik megmaradnak a Jeruzsálemre támadó népek közül, évről évre elmennek, és leborulnak a Király, a Seregek URa előtt, és megünneplik a sátoros ünnepet. 17. Ha pedig a föld népei közül valamelyik nem megy el Jeruzsálembe, hogy leboruljon a Király, a Seregek URa előtt, az nem kap esőt. 18. Még Egyiptom sem kap, ha népe nem megy el, és nem jelenik meg. Ugyanaz a csapás éri, amellyel az ÚR azokat a népeket sújtja, amelyek nem mennek el megünnepelni a sátoros ünnepet. 19. Így bűnhődik majd Egyiptom, és így bűnhődik minden nép, amely nem megy el megünnepelni a sátoros ünnepet.
Zak 14,16

Most a második kérdésedre:

Már az Ószövetség idején figyelmezteti Isten népét, hogy ne a testüket metéljék körül, hanem a szívüket. Eltörölte volna Jézus e rendeletét Istennek? Nem sokkal inkább olvassuk?:

Mert mi vagyunk a körülmetéltek, akik Isten Lelke szerint szolgálunk, és Krisztus Jézussal dicsekszünk, és nem a testben bizakodunk.
Fil 3,3

Mégis ezt tanácsolja Pál apostol:

Egyébként mindenki éljen úgy, ahogy az Úr adta neki, ahogy az Isten elhívta: így rendelkezem minden más gyülekezetben is. 18. Körülmetélten hívatott el valaki? Ne tüntesse el. Körülmetéletlenül hívatott el valaki? Ne metélkedjék körül. 19. A körülmetélkedés semmi, a körülmetéletlenség is semmi, egyedül Isten parancsolatainak a megtartása fontos. 20. Mindenki maradjon abban a hivatásban, amelyben elhívatott.
1Kor 7,17-20
Taníts akaratod teljesítésére, mert te vagy Istenem! A te jó lelked vezéreljen az egyenes úton!
Zsolt 143,10

Nem elérhető lucius

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 112
 • újjászületett keresztény testvér
Re:Törvény
« Válasz #58 Dátum: 2017 November 06, 16:21:48 »
Kedves Elisabeth!
 
Mivel nem írtál fekete-fehér választ, tudnánk egy kissé pontosítani? Nagyon fontos lenne.

Ha jól értem az első kérdésre a válaszod:
"Igen, szó szerint , lépésről-lépésre megtartom a Yom Kippur ünnepét úgy, ahogyan Isten a törvénykönyvekben leírta...
Pontosan úgy, ahogyan megparancsolta, mert ez az Ő örökkévaló akarata."

A második kérdésre a válaszod:
"Nem tartom meg szó szerint, a körülmetélkedést, hanem helyette a szívemet metélem körül"

Jól értettem a válaszodból, hogy ha férfi lennél, akkor sem tartanád meg a szó szerinti körülmetélkedést, ahogyan Isten azt a parancsolatában leírta?

Körülmetéltetvén körülmetéltessék a házadban született és a pénzeden vett; és örökkévaló szövetségül lesz az én szövetségem a ti testeteken.  (1Móz 17:13) A körülmetéletlen férfi pedig, aki körül nem metélteti az ő férfitestének bőrét, az ilyen lélek kivágattatik az ő népe közül, [mert] felbontotta az én szövetségemet.  (1Móz 17:14)

Így van, így gondolod, vagy nem így gondolod?
"Az Úr a mi igazságunk" Jer 23.6

Nem elérhető Elisabeth

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 7150
Re:Törvény
« Válasz #59 Dátum: 2017 November 06, 17:13:07 »
Kedves Lucius!

Nem vagyok híve a személyeskedésnek, hogy én mit teszek vagy nem teszek az Úrra és rám tartozik.

Nem Isten Törvénye tételes, hanem annak tételes aki testiesen gondolkozik.

Jézus maga Mózes, a Próféták és a Zsoltárok alapján magyarázta el a mi felőle megirattak.

Majd így szólt hozzájuk: "Ezt mondtam nektek, amikor még veletek voltam: be kell teljesednie mindannak, ami meg van írva rólam a Mózes törvényében, a próféták könyvében és a zsoltárokban."
Luk 24,44

Ha Jézus nem az a Jézus, amelyet Mózes Törvényében, a próféták könyvében és a zsoltárokban az Úr kijelentett, akkor fent áll a veszély, hogy hamis Krisztus kép lett alkotva.

Meglátásom szerint nagy problémád, hogy a kontextusból kiragadva próbálod Bibliaversekkel saját véleményedet alátámasztani. Például:

Idézet
2. Hogyan kell érteni ezt az igét?

„Azt tartjuk tehát, hogy az ember hit által igazul meg, a törvény cselekedetei nélkül. (Róm 3:28)”

Itt figyelnünk kell a szöveg kontextusára. Mert ez a mondat a dicsekvés lehetetlenségére utal:

Hogyan lehetséges akkor a dicsekvés? Lehetetlenné vált. Milyen törvény által? A cselekedeteké által? Nem, hanem a hit "törvénye" által. 28. Hiszen azt tartjuk, hogy hit által igazul meg az ember, a törvény cselekvésétől függetlenül.
Róma 3,27-28

Tehát senki sem dicsekedhet azzal, hogy megtartja a Törvényt.

És hogyan fejezi be a 31. versben?

Érvénytelenné tesszük tehát a törvényt a hit által? Szó sincs róla! Sőt inkább érvényt szerzünk a törvénynek.
Idézet
3. Hogyan kell érteni ezt az igét?

„Most pedig megszabadultunk a törvénytől, minekutána meghaltunk arra nézve, amely által lekötve tartattunk; hogy szolgáljunk a léleknek újságában és nem a betű óságában.” (Róm 7:6)


Itt is érdemes lenne a kontextusban megérteni az Ígét. Mert ugye ugyanebben a fejezetben azt is mondja Pál apostol:

Én magam tehát értelmemmel az Isten törvényének szolgálok ugyan, testemmel azonban a bűn törvényének.
Róma 7,25b

Úgy gondolom, hogy ezzel be is fejezem...

Taníts akaratod teljesítésére, mert te vagy Istenem! A te jó lelked vezéreljen az egyenes úton!
Zsolt 143,10