Szerző Téma: Törvény  (Megtekintve 8919 alkalommal)

0 Felhasználó és 1 vendég van a témában

Nem elérhető lucius

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 112
 • újjászületett keresztény testvér
Re:Törvény
« Válasz #60 Dátum: 2017 November 07, 12:47:41 »
Kedves Elisabeth!

Sajnos én beleestem egy csapdába korábban, és csak azért írtam, ez talán segít felismerni másoknak is, hogy abban vannak.
Az egyik véglet a szabadosság, amelybe nagyon sok keresztény beleesik, és azt gondolják, bármit megtehetnek.
Erről nagyon sok és hasznos írást írtatok ezen a fórumon, ezekkel maximálisan egyetértek. A másik véglet azonban amelyben szintén sok keresztény
él, az a törvényeskedés, azaz olyan szabályokhoz, olyan törvényekhez való ragaszkodás, amelyek nem vonatkoznak egy újjászületett
hívő keresztényre.

Mindkét véglet elszakít minket Krisztustól, ezért mindkettő veszélyes. Sajnos ezt a saját bőrömön tapasztaltam, mert nyakig benne éltem ebben a másodikban.

Én évekig hittem, hogy törvénytartó vagyok. Megtartottam ugyanis a Szombatot, legalábbis akkoriban azt hittem, és tizedet is fizettem a törvény szerint, valamint tisztán is étkeztem, disznóhús, tisztátalan állatok nélkül.

Voltam olyan balga, hogy elhiggyem, ezzel én vagyok az, aki megtartom a törvényt. Aztán egy szép napon elkezdtem utánajárni, hogy hogyan kell szabályosan
szombatot tartani, úgy, ahogyan azt Isten a Törvényben meghagyta. Megdöbbenve vettem észre, hogy meg kell kövezni azokat, akik nem tartják meg ezt a napot. Szép sorjában feltárult előttem, hogy nincsen ember, aki úgy tartja meg a Törvényt, ahogyan az a Törvényben meg van írva. Vannak keresztények, akik megtartják például a Páskhát, és a többi Törvénybéli ünnepet is, legalábbis ők ezt gondolják. Amikor azonban megkérdezem, hogy körül vannak-e metélve, erre nemmel válaszolnak. Pedig ez nem helyes így, ha valaki páskhát akar ünnepelni, annak körül is kell metélkednie ahhoz, hogy megünnepelhesse ezt az ünnepet:

És monda az Úr Mózesnek és Áronnak: Ez a Páskha rendtartása: Egy idegen származású se egyék abból.  Akárkinek is pénzen vett szolgája akkor egyék abból, ha körülmetélted.  A zsellér és a béres ne egyék abból.  Egy házban egyék meg; a házból ki ne vigyél a húsból, és csontot se törjetek össze abban.  Izrael egész gyülekezete készítse azt.  És ha jövevény tartózkodik nálad, és páskhát akarna készíteni az Úrnak: metéltessék körül minden férfia, és úgy foghat annak készítéséhez, és legyen olyan, mint az országnak szülötte. Egy körülmetéletlen se egyék abból.  2Móz 12:43 - 12:48


Mások azt gondolják, hogy megtartják a Yom Kippur-t (Engesztelés ünnepét), mivel ez az Úr ünnepe. Rendben van, tartsunk Yom Kippurt! Ezzel csak az a gond, hogy Isten meghatározta azt is, hogy hogyan kell azt pontosan megtenni. Pontosan úgy, ahogyan Ő azt elképzelte:

3Móz 16:3 - 16:34 ből részletek kivonatosan

Ezzel menjen be Áron a szenthelyre: egy fiatal tulokkal bűnért való áldozatul, és egy kossal égőáldozatul.  
Gyolcsból készült szent köntöst öltsön magára, és gyolcs lábravaló legyen a testén, gyolcs övvel övezze be magát, és gyolcs süveget tegyen fel; szent ruhák ezek; mossa meg azért a testét vízben, és úgy öltse fel ezeket.  
Izrael fiainak gyülekezetétől pedig vegyen át két kecskebakot bűnért való áldozatul, és egy kost egészen égőáldozatul.  
És áldozza meg Áron a bűnért való áldozati tulkot, amely az övé, és végezzen engesztelést magáért és háza népéért.  
Azután vegye elő a két kecskebakot, és állassa azokat az Úr elé a gyülekezet sátorának nyílásához,  
És vessen sorsot Áron a két bakra; egyik sorsot az Úrért, a másik sorsot Azázelért.  
És áldozza meg Áron azt a bakot, amelyre az Úrért való sors esett, és készítse el azt bűnért való áldozatul.  
 ... ...  A bűnért való áldozat kövérjét pedig füstölögtesse el az oltáron.  Az pedig, aki elvitte az Azázelnek való bakot, mossa meg ruháit, és a testét is mossa le vízben, és azután menjen be a táborba.  A bűnért való áldozati tulkot pedig, és a bűnért való áldozati bakot, amelyeknek vére engesztelés végett bevitetett a szenthelyre, vigye ki a táboron kívül, és égessék meg azoknak bőrét, húsát és ganéját tűzzel.  És aki elégeti ezeket, mossa meg ruháit, és a testét is mossa le vízben, és azután így menjen be a táborba.  Örökkévaló rendtartás legyen ez nálatok: a hetedik hónapban, a hónapnak tizedikén sanyargassátok meg magatokat és semmi munkát ne végezzetek, se a bennszülött, se a közöttetek tartózkodó jövevény.  Mert ezen a napon engesztelés lesz értetek, hogy megtisztítson titeket; minden bűnötöktől megtisztultok az Úr előtt.  Szombatok szombatja ez nektek, sanyargassátok meg azért magatokat; örökkévaló rendtartás ez.  És végezzen engesztelést a pap, akit felkennek, és akit az ő tisztére felavatnak, hogy paposkodjék az ő atyja helyett, és öltözködjék a gyolcs ruhákba, a szent ruhákba:  És végezzen engesztelést a szentek szentjéért, és a gyülekezet sátoráért, és az oltárért is végezzen engesztelést, sőt a papokért és az egész összegyülekezett népért is engesztelést végezzen.  És örökkévaló rendtartás legyen ez nálatok, hogy egyszer egy esztendőben engesztelést végezzenek Izrael fiainak minden bűnéért. És úgy cselekedék, amint megparancsolta vala az Úr Mózesnek.
 

A helyzet az, hogy senki sem képes megtartani még ezt az egyszerű ünnepet sem a betű, azaz a pontos leírás szerint, legyen akár zsidó rabbi, vagy bárki más, mert templom és papság nélkül ez lehetetlen.

Ezért mondja Pál, hogy "maguk a körülmetélkedettek sam tartják meg a törvényt."
Mert maguk a körülmetélkedettek sem tartják meg a törvényt; hanem azért akarják, hogy ti körülmetélkedjetek, hogy a ti testetekkel dicsekedjenek.  (Gal 6:13)

Más helyen úgy fogalmaz, hogy mindannyian bűn alatt vagyunk, ami ugyanezt jelenti, egyetlen ember sem tartja meg azt, amit Isten a törvényben megkövetelt, és ilyen alapon minden ember bűnös, mert híjával van a törvényben megkövetelt igazságnak.

De az Írás mindent bűn alá rekesztett, hogy az ígéret Jézus Krisztusban való hitből adassék a hívőknek.  (Gal 3:22)

Ha arra gondol valaki, hogy ő megtartja a törvényt, súlyosan téved. Megtarthatja annak bizonyos részeit, a könnyebben megtartható részeket, de ettől ő még nem nevezheti magát törvénytartónak. Ha azt gondoljuk, hogy mi megfelelünk Istennek, mert mi aztán megtartjuk a törvényt, nem úgy, mint mások, súlyosan tévedünk. Egyetlen ember sincs, aki megtartaná a törvényt, és éppen ezért EGYETLEN ember sincs, aki EZÉRT megfelelne Istennek.

A helyzet az, hogy mi keresztények nem azért felelünk meg Istennek, mert törvénytartók vagyunk, (ilyen ember nincs), hanem azért, mert hitre jutottunk az Ő fiában.

Ok? Ha bízol Jézusban, követed szellemének a vezetését, akkor te megfelelsz Istennek, attól függetlenül, hogy megtartod-e a mózesi törvényt, vagy sem.

De mi a helyzet azzal, hogy isten az Ő törvényét a szívünkbe írja?
Bármit megtehet egy keresztény?

Erről szól a következő, befejező írásom ebben a témában.

Shalom! lucius"Az Úr a mi igazságunk" Jer 23.6

Nem elérhető Guti Tünde

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 3843
  • www.gutitunde.eoldal.hu
Re:Törvény
« Válasz #61 Dátum: 2017 November 09, 14:21:37 »
Áldott Testvéreim!

Üdítő volt olvasni az eszmecserét!
Olyan jó tudni, hogy amikor Isten az Ő Lelke által szívünkbe írta a törvényét, szintén az Ő Lelke által képesít arra,
hogy megtartsuk azokat.

Nem emberi/testi módon, hanem úgy, mint akik részesei az Úrral kötött vérszerződésnek. Mi ez a vérszerződés?
A körülmetélkedés. Ahogy Izraelben minden férfi testén el kellett ezt végezni örök rendtartásként, úgy az Eklézsiában
Ő maga végzi ezt el a szívünkön.
Isten Izraele szent módon szaporodott, hiszen papok birodalma. Az Egyház is szentül szaporodik, mert királyi papság,
szent nemzet lettünk, a romolhatatlan Ige által beoltva Isten Izraelébe. A "szaporító szerv" azonban immár a szív.

Ezért nem beszélünk "törvények tételes megtartásáról" - hiszen a szív az egy másik szinten tartja be, tölti be a törvényt.
Belső igény alapján, amit a Szentlélek inspirál. Ezért képtelenség emberi módon megmagyarázni ezt a szívben működő folyamatot.
Pál apostol leveleit is ezért magyarázzák félre, mintha ellentmondás lenne benne. Pedig nem.

Shalom!  :2smitten:
„Vezéreld utamat Igéd szerint, és ne engedd, hogy valami hamisság uralkodjon rajtam!
Gyönyörködöm beszédedben, mint aki nagy nyereséget talált.”
Zsoltárok 119:133, 162.

Nem elérhető Elisabeth

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 7153
Re:Törvény
« Válasz #62 Dátum: 2017 November 09, 15:43:45 »
Kedves Tünde!

Teljesen egyetértek Veled. Kiegészítésül talán megemlíteném a problémákat a Galatákhot írt levéllel kapcsolatban, hiszen talán egy levél sem lesz annyira félremagyarázva mint ez a levél.

Szeretném, ha megvizsgálnánk miről is van szó az Íge alapján.

Érthetőség kedvéért kezdeném a 6 fejezet 12. versével.

Akik testi értelemben akarnak tetszést aratni, azok kényszerítenek arra titeket, hogy körülmetélkedjetek, csak azért, hogy a Krisztus keresztjéért ne üldözzék őket.
Gal 6,12

Itt indikolja meg Pál apostol, hogy milyen motivációból akarták prozelitává tenni a testvéreket a hamis atyafiak. Nem akarták Jézusért az üldöztetést.

A császárkultusz a Római birodalomban igen erősen uralkodott. Akkoriban a császárt istenként kellett tisztelni. Istenség fiainak, „divi filius” tartották magukat. Vallási és társadalmi törvényeket állítottak fel, uralmuk szinte korlátlan volt. Mivel a zsidók nem voltak hajlandók a császárt istenként tisztelni, felszabadították őket e kultusz alól, amennyiben a császárt mint uralkodót elismerték. Ez a kedvezmény viszont nem járt a keresztényeknek, és így véres keresztényüldözés lett a vége. Voltak olyan „keresztény” tanítók, akiket Pál „áltestvéreknek” nevez, akik betértek a zsidó vallásba, hogy így elkerüljék az üldöztetést. Aki körülmetélt volt, az zsidónak számított és nem lett része az üldöztetésben.

Azonban a vallásos zsidók Isten törvényét teljesen kiforgatták, egy lélektelen szabályrendszert alakítottak ki. Ezért is dorgálja őket Jézus:

Hiába tisztelnek engem, ha olyan tanításokat tanítanak, amelyek emberek parancsolatai. 8. Az Isten parancsolatát elhagyva az emberek hagyományához ragaszkodtok." 9. Ezt is mondta nekik: "Szépen félreteszitek az Isten parancsolatát azért, hogy a helyébe állíthassátok a magatok hagyományait.
Mt 7,7-9

Tehát az akkori vallási vezetőknek nem az volt a vétkük, hogy hűségesek voltak Isten Törvényéhez, hanem pont fordítva. Elhagyták Isten parancsolatait.

Bizony Krisztus, a Messiás hitéért vállalni kellett akkor a szenvedést. Pál is ír erröl:

Engem pedig, testvéreim, ha még mindig a körülmetélkedést hirdetem, miért üldöznek? Hiszen akkor megszűnik a kereszt botránya. 12. Bárcsak ki is metszetnék magukat, akik lázítanak titeket.
Gal 5,11

Tehát a rómaiak a körülmetélteket, a zsidó vallásúakat nem üldözték. Akik viszont vállalták a kereszt botrányát, azoknak vállani kellett az üldözést.

Ezt kell megértenünk ahhoz, hogy helyesen értelmezzük a Galatákhoz írt levelet. Ezért is volt teljesen jogos Pál apostol felháborodása. Gondolok itt most Jézus szavaira:

Aki meg akarja tartani az életét, elveszti, aki pedig elveszti, megtartja azt.
Lk 17,33    

Egy hasonló megjegyzés is a Galatában említett „áltestvérekre” utal.

A szmirnai gyülekezetről van szó a Jelenések könyvében.

"A szmirnai gyülekezet angyalának írd meg: ezt mondja az első és az utolsó, aki halott volt, és életre kelt: 9. Tudok nyomorúságodról, és szegénységedről, pedig gazdag vagy, és azok káromlásáról, akik zsidóknak mondják magukat, pedig nem azok, hanem a Sátán zsinagógája.
Jel 2,8-9

Itt sem a zsidókról van szó, hanem olyanokról, akik zsidónak tartják magukat de igazából nem azok. Ezek azok, akik a zsidó vallást felvették, hogy ne kelljen szenvedni az Evangéliumért. Ezek voltak azok, akik a hivő testvéreket uralmuk alá akarták hajtani. Ezért is inti a hivőket Pál apostol is:

Tudniillik a belopózkodott hamis atyafiakért, a kik alattomban közénk jöttek, hogy kikémleljék a mi szabadságunkat, melylyel bírunk a Krisztus Jézusban, hogy minket szolgákká tegyenek:
Gal 2,4

Ha visszagondolok fiatalkoromra, emlékszem hányan dolgoztak össze a keresztények közül az akkori kommunista rendszerrel, hogy ne legyen zaklatásokban részük. Tehát valahol nincs új a nap alatt...

Törvényét Isten nem azért adta, hogy azáltal megigazítson. Egyedül Jézus drága vére tud minket megigazítani és újjá teremteni, hogy azután mint új teremtés képesek legyünk megérteni, hogy a Törvény lelki, és lénye a szeretet. Így leszünk képesek a Szentlélek által engedelmeskedni Isten Törvényének, melynek megtartása nem nehéz, mint ahogy azt János apostol is írta.

Shalom a leichem, Békesség Néktek!Taníts akaratod teljesítésére, mert te vagy Istenem! A te jó lelked vezéreljen az egyenes úton!
Zsolt 143,10

Nem elérhető Shomer ayin

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 2974
Re:Törvény
« Válasz #63 Dátum: 2017 November 11, 17:41:31 »
Idézet: Lucius: "Sokan gondolják, hogy Jézus parancsolatai egyenlőek a tízparancsolattal, ez azonban egyszerűen nem igaz. Isten a Törvényt, a parancsolatokat a zsidóknak adta, és azoknak is csak addig, amíg hitre nem jutnak, és kereszténnyé nem válnak..."
Na... ez klassz! A zsidók váljanak kereszténnyé??? köszönöm-inkább nem!
Ahogy Elizabeth Testvérünk írta-utalva a Szentírásra: A Nemzetek oltatnak be a Szelíd olajfába-és nem fordítva.
Ézs 60,19    
Nem a nap lesz néked többé nappali világosságod, és fényességül nem a hold világol néked, hanem az Úr lesz néked örök világosságod, és Istened lesz ékességed,

Nem elérhető Shomer ayin

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 2974
Re:Törvény
« Válasz #64 Dátum: 2017 November 11, 17:43:28 »
Idézet: Lucius: "Sajnos én beleestem egy csapdába korábban, és csak azért írtam, ez talán segít felismerni másoknak is, hogy abban vannak.
Az egyik véglet a szabadosság, amelybe nagyon sok keresztény beleesik, és azt gondolják, bármit megtehetnek.
Erről nagyon sok és hasznos írást írtatok ezen a fórumon, ezekkel maximálisan egyetértek. A másik véglet azonban amelyben szintén sok keresztény
él, az a törvényeskedés, azaz olyan szabályokhoz, olyan törvényekhez való ragaszkodás, amelyek nem vonatkoznak egy újjászületett

hívő keresztényre...."

Testvérem, mondanál egy-két példát ezen szabályokra?
Ézs 60,19    
Nem a nap lesz néked többé nappali világosságod, és fényességül nem a hold világol néked, hanem az Úr lesz néked örök világosságod, és Istened lesz ékességed,

Nem elérhető lucius

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 112
 • újjászületett keresztény testvér
Re:Törvény
« Válasz #65 Dátum: 2017 November 11, 22:13:05 »
Kedves Testvérek!

Szerintem nem a császárkultusz miatti körülmetélkedésről van szó a Galata levélben, hiszen erre több bizonyíték is van az írásokban.

Ha fellapozzuk az Apcsel 15. fejezetét, érdekes dolgokat találunk. Azt látjuk, hogy a zsidókból kereszténnyé lett hívők egy része mindent megtesz azért, hogy a pogányból lett keresztények körülmetélkedjenek, és Mózes törvényét megtartsák:

Némelyek pedig, kik Júdeából jöttek alá, így tanítják vala az atyafiakat: Ha körül nem metélkedtek Mózes rendtartása szerint, nem üdvözülhettek.  (Apcs 15:1) Előállának azonban némely hívők a farizeusok szerzetéből valók közül, mondván, hogy körül kell metélni őket, és megparancsolni, hogy a Mózes törvényét megtartsák.  (Apcs 15:5)

Ez abszolút érthető, mivel zsidók voltak, és egész életükben azt tanulták, hogy az üdvösség a mózesi Törvény megtartásából következik.  Nagyjából az egész ószövetség erről szól. Ezek a zsidó emberek kereszténnyé lettek, és úgy gondolták, Jézus halálával és feltámadásával az emberiség végre megkapja azt az erőt, amellyel végre képes PONTOSAN és hiba nélkül megtartani a Törvény tételes rendelkezéseit.

A hit általi megigazulást csak kevesen értették még ebben az időben, és azt Isten csak lassanként nyilatkoztatta ki az egyháza számára.
Gondoljatok csak bele, milyen nagy szám volt, amikor Péter először életében be mert menni pogányok házába. Rögvest „egyházi bizottság” elé idézték, ahol számot kellet adnia arról, hogyan mert bemenni egy pogány otthonába, mert az nem volt szokás akkoriban…

Ez az igazság, azaz a hit általi megigazulás, csak fokozatosan, lassan tárult fel a tanítványok előtt.

Jézus a halála és feltámadása előtt elmondta a tanítványoknak, hogy sok mondanivalója lenne még, de most még nem lennének képesek azt megérteni, elhordozni. Hiszem, hogy ez volt az. Nem voltak képesek még elhordozni azt a gondolatot, hogy Jézus feltámadásával egy teljesen új korszak jön el a hívők számára, és ímmár nem a Törvény vezeti majd őket, hanem Isten Szelleme, aki a szívükbe költözik. Jézus kimondja, hogy aki óbort ivott, az mindjárt újat nem kíván, mert azt mondja jobb az ó.

Így az ószövetségi törvény részletes utasítási szerint élő zsidók nagyon nehezen változtattak korábbi vallásos elképzeléseiken. Nem kívánták az újat, jobbnak tartották az ót.

A zsidókból lett keresztények tehát először buzgó törvénykövetők voltak, annak a TÉTELES előírásai szerint, mert kezdetben úgy gondolták, Isten ezt feltétlenül elvárja tőlük. Ne értették meg, hogy a törvény tételes előírásai mögött áll egy magasabb rendű szellemi valóság, Istennek a szíve, Istennek a Szelleme, akit ha követnek, megvalósul az a cél, amiért a törvény tételes parancsolatai létrejöttek.

Minden parancsolat mögött áll ugyanis egy cél, egy szellemi valóság, melynek érdekében az a parancsolat megszületett.

Ezt nagyon fontos megérteni a törvény helyes értelmezéséhez.

Ha én mondjuk egy király vagyok, egy szerető király, egy jó szívű király, aki mindig mindent a szeretet jegyében tesz, és meg akarom védeni az emberi életeket, akkor ennek érdekében hozhatok egy törvényt: "ne ölj!" Ebben az esetben a parancsolat a "ne ölj!" A szellemi valóság azonban, a valódi cél, ami emögött a parancsolat mögött áll, az az emberi életek védelme. Ez az a cél, amelynek érdekében kiadtam ezt a parancsolatot.

Ebben az a lényeg, hogy mindig maga a szellemi valóság a lényeg, nem pedig a parancsolat.

Megmagyarázom, mire gondolok:
Ha tehát én ez a szerető király vagyok, számomra sohasem a "ne ölj" parancsolat betartása a lényeg, hanem az a lényeg, hogy megvalósuljon az emberi életek védelme. (hiszen a "ne ölj" parancsolatot is csak ennek az érdekében, (ennek a célnak a szellemében hoztam.)

Ha tehát az egyik emberem rábukkan egy sorozatgyilkosra, aki éppen fel akar robbantani egy óvodát, tele gyermekekkel, akkor az emberi életek védelme érdekében előfordulhat, hogy meg kell ölnie azt.

Ebben az esetben megszegi a törvény betűjét, ami így szól: "ne ölj", de nem szegi meg a törvény szellemét, ami így szól: "védjük meg az emberi életeket".

Ebből a példából értettem meg, hogy a törvény szelleme az igazi valóság, amelyre törekednünk kell, annak kell megfelelnünk, mert az mindig magasabb rendű a törvény betűjénél.

A törvény szelleme maga Isten, aki a szeretet. Ha benne maradunk, ezzel öntudatlanul betöltjük a törvényt, azaz megfelelünk mindazoknak a céloknak, amelyek érdekében Isten a betű szerinti törvényt adta.

A példánál maradva: Olyan ez, mintha maga a király akiről az előbb beszéltem beköltözne a szolgája szívébe. A szolgának talán ebben az esetben nem is kell tudnia a "ne ölj" parancsolatról, egyszerűen csak a szívébe költözött királyra kell figyelnie. Ez a király pedig egy szerető király, aki mindig összhangban vezeti azokkal az alapelvekkel, amelyekkel egyetért. Találkozna ez a szolga egy sorozatgyilkossal, aki újra ölni akar, és lehetetlen élve elkapni? "Öld meg!"- mondaná a király. Összefutna ez a szolga egy sorozatgyilkossal, aki megbánta, amit tett? "Ne öld meg, hanem tégy vele jót! - mondaná a király.

Ilyen értelemeben NEM IGAZ!!! tehát, hogy Isten mindig összhangban vezet a törvénnyel, és „ha Istennel jár valaki, akkor mindig betartja a törvény rendelkezéseit.” Ez egyszerűen nem igaz. Ehelyett az a valóság, hogy Isten mindig összhangban vezet minket (amíg benne maradunk) a törvény mögött álló szellemi valósággal, a szeretettel. Aki ebben él, az betöltötte a törvényt. Nem megtartja tehát tételesen, hanem ehelyett betölti a törvény mögött álló szellemi valóságot.

Hogy ez mennyire így lehet, arra jó példa, hogy a zsidók rendelkeztek a "ne ölj!" parancsolattal.
Ennek ellenére egész városokat és népcsoportokat irtottak ki. A "ne ölj" parancsolat ellenére.
Miért? Mert a törvényadó így vezette őket, és ez megegyezett a "ne ölj" parancsolat mögött álló szellemi valósággal, az emberi életek védelmével, a szeretettel. A zsidók ekkor megszegték a törvény betűjét, de nem szegték meg a törvény szellemét. Valószínűleg ezek az elferdült népcsoportok súlyosan veszélyeztették volna a békét a Földön, ezért kellett elpusztulniuk.

Nem jelenthetjük ki tehát, hogy Isten magát az ószövetégi Törvényt írja a szívünkbe, mert akkor képtelenek lennénk ölni, hiába mondaná ezután, hogy öljük meg a példa szerinti sorozatgyilkost.

Képtelenek lennénk szombatnapon dolgozni, hiszen Isten ezt megtiltotta az ószövetségi törvényben...
 
Isten az ószövetségi Törvény mögött álló szellemi valóságot, a szeretetet írja a szívünkbe,  ezért szeretni fogjuk az embereket, és ha az a szeretet, akkor megöljük azt a sorozatgyilkost,  ha pedig nem az, akkor nem öljük meg.

Ez egy ÉLŐ, rugalmas vezetés, mert Isten, aki a szívünkben lakik élő.

Ennek megfelelően, ha az a szeretet az egyik szombaton, akkor nem fogunk aznap szombatnapon dolgozni, ha pedig az, akkor éppen szombatnapon végezzük majd a legtöbb munkát, mert mondjuk a beteg édesanyánknak éppen aznap van rá a legnagyobb szüksége.

Ez kívülről egyes emberek számára úgy tűnhet, hogy vérlázító törvényrontás, azonban mégsem az, mert összhangban van a törvény szellemével, azaz Isten szívével, a valódi szeretettel.

Pál kívülről úgy tűnhetett, a korabeli zsidók számára, mintha törvényrontó lett volna. Azonban nem rontotta meg a Törvény mögött álló szellemi valóságot, mert a szívében lakozó Krisztus vezetése szerint járt el, teljes összhangban a törvény szellemével:

"És a zsidóknak zsidóvá lettem, hogy zsidókat nyerjek meg; a törvény alatt valóknak törvény alatt valóvá, hogy a törvény alatt valókat megnyerjem;  A törvény nélkül valóknak törvénynélkülivé, noha nem vagyok Isten törvénye nélkül, hanem Krisztus törvényében való, hogy törvény nélkül valókat nyerjek meg.  (1Kor 9:20-21)"

Így Pál nem tartotta meg a Törvényt, annak a tételes utasításai szerint, de mégsem volt törvény nélkül. Jézusnak rendelte alá magát, és így mindig a szeretet kellős közepében tudott maradni. Krisztus törvénye az, hogy Ő mindig a szeretetben mozog, mindig a szeretetben marad. Amíg benne maradunk, addig mi is. Jézus mindig összhangban vezet ugyanis minket a Szeretettel. A feladatunk ezután nem a Törvény tételes rendelkezéseinek a betartása, hanem az, hogy maradjunk meg Jézusban folyamatosan. Aki így él, az a Törvényt folyamatosan betölti. Nem megtartja tehát… nem győzöm hangsúlyozni, hanem BETÖLTI!

A kis kitérő után nézzük meg újra, hogy mit kért a farizeusból lett hívők egy része a pogányokból lett hívőktől az Apcselben, és mi volt erre az Apostoli Zsinat határozata:

Apcs 15:5 - 15:6
Előállának azonban némely hívők a farizeusok szerzetéből valók közül, mondván, hogy körül kell metélni őket, és megparancsolni, hogy a Mózes törvényét megtartsák.  Egybegyülének azért az apostolok és a vének, hogy e dolog felől végezzenek. 

Ezen a fórumon sok ilyesmit lehet olvasni, és ezért testvéretekként megfeddlek Bennetket, hogy ezt ellentmondás nélkül hagytátok eddig! De szeretettel teszem! Sok olyan tanítás van itt fent, mely szerint a keresztényeknek meg kell tartaniuk a Mózes által kapott parancsolatokat, a Törvényt. Ezáltal néhányan olyan igát akarnak így a hívők nyakába rakni, amely nem Jézustól van.

Miért kérték vajon Mózes törvényének, a Törvény megtartását a farizeusok?

Az előzőekben már írtam, hogy azért, mert úgy gondolták, hogy Jézus csak egy eszköz arra, hogy az emberiség, a zsidóság végre képes legyen megtartani a Törvényben írt utasításokat. Ez volt az egyik ok. A másik ok viszont az, hogy egyfajta vallási háború kezdődött el a megtért, Jézusban hívő zsidók és a Jézusban nem hívő zsidók között. Azok a friss zsidó keresztények, akik megpróbáltak mindkét oldalnak tetszeni, azok szorgalmazták a körülmetélkedést, és a Mózes által adott tételes utasítások szerinti törvénynek a ráerőltetését a pogányokból lett hívőkre. Ha ez sikerült volna, igazából ezek a keresztények zsidókká lettek volna, és ez nagyon tetszett volna a Jézusban nem hívő zsidóknak. Ők mindig is rajongtak azért, hogy pogányokat zsidó hitre térítsenek.

Ha Pál azt hirdette volna, hogy körül kell metélkedni, és a Mózes által kapott tételes utasításokat meg kell tartani, akkor Pál lett volna a világtörténelem legnagyobb zsidó hittérítője, akire a Jézusban nem hívő zsidók méltán néztek volna fel, mint olyanra, aki a legtöbbet tett a zsidó hit terjesztéséért. Ezzel megszűnt volna a „kereszt botránya”, és Pált nem üldözték volna a Jézusban nem hívő zsidók, hanem inkább örültek volna eredményes munkásságának:

Gal 5:11 - 5:13
Én pedig atyámfiai, ha még a körülmetélést hirdetem, miért üldöztetem mégis? Akkor eltöröltetett a kereszt botránya.  Bárcsak ki is metszetnék magukat, akik titeket bujtogatnak.  Mert ti szabadságra hivattatok atyámfiai; csakhogy a szabadság ürügy ne legyen a testnek, sőt szeretettel szolgáljatok egymásnak. 

A kis kitérő után térjünk vissza Apcsel 15-höz.

Apcs 15:5 - 15:6
Előállának azonban némely hívők a farizeusok szerzetéből valók közül, mondván, hogy körül kell metélni őket, és megparancsolni, hogy a Mózes törvényét megtartsák.  Egybegyülének azért az apostolok és a vének, hogy e dolog felől végezzenek. 

Az apostolok és a vének DÖNTÖTTEK!

Figyeljük meg, hogy nem azt döntötték, hogy:
„Isten parancsolatai örök érvényűek, és mindenkire vonatkoznak, ezért a Mózesi Törvényben írt parancsolatokat, az abban írt ünnepnapokat, utasításokat, stb. mind-mind meg kell tartaniuk a keresztényeknek!”


Helyette ezt döntötték, TELJES összhangban Isten Szellemével:

Apcs 15:24 - 15:29
„Mivelhogy meghallottuk, hogy némelyek mi közülünk kimenvén, megháborítottak titeket beszédeikkel, feldúlva a ti lelketeket, azt mondván, hogy körülmetélkedjetek és a törvényt megtartsátok; kiknek mi parancsot nem adtunk:  Tetszék nekünk, miután egyértelemre jutottunk, hogy férfiakat válasszunk ki és elküldjük ti hozzátok a mi szeretteinkkel, Barnabással és Pállal, ...
Mert tetszék a Szent Léleknek és nekünk, hogy SEMMI több teher ne vettessék ti reátok ezeken a szükséges dolgokon kívül,  hogy tartózkodjatok a bálványoknak áldozott dolgoktól, a vértől, a fúlvaholt állattól, és a paráznaságtól; melyektől ha megóvjátok magatokat, jól lesz dolgotok. Legyetek egészségben!  “


Hogyan kell ezt érteni?

Most akkor nem szabad megtartanunk egyetlen utasítást sem, ami Mózes törvényében le van írva, mert az Apostoli Zsinat ezt megtiltotta???
Nem! Megtarthatsz belőle bizonyos részeket, de mindig tudnod kell, hogy Te ezzel nem az egész Törvényt, Mózes törvényét  tartod meg, és ezt maga Isten sem várja el tőled, hanem annak csak bizonyos részeit. Amikor Isten ugyanis hit által a szívedbe költözik, képessé tesz arra, hogy vegyed az Ő vezetését, és Ő az aktuális élethelyzeteidben rá fog mutatni arra, hogy mit kell tenned.

Ok?

Megelevenít egy igét, megelevenít egy parancsolatot, és belül a szívedben érzed, hogy most éppen ezt kell tenned. Nem a törvényt tartod meg ezzel, az egészet EGYBEN, hanem Istennek a rád vonatkozó parancsolatait. Isten a sok-sok parancsolatból, utasításból az Ő Szelleme által kiválasztja azokat, amelyek rád vonatkoznak, amelyben éppen járnod kell. Járj ebben, tiszta lelkiismerettel. Legyen tiszta, őszinte a lelkiismereted, hogy amit éppen teszel, az összhangban van Isten akaratával.

Ez egy szabad, változatos életet eredményez. Isten egyénileg vezet, és ahogyan vezet, azt nem írhatod elő mások számára, mert Isten lehet, hogy őket másként vezeti, mert nekik más feladatuk van éppen, vagy éppen még nem érettek annyira a hitben, mint Te:

Róm 14:4 - 14:7
Te kicsoda vagy, hogy kárhoztatod a más szolgáját? Az ő tulajdon urának áll vagy esik. De meg fog állani, mert az Úr által képes, hogy megálljon.  Emez az egyik napot különbnek tartja a másiknál: amaz pedig minden napot [egyformának] tart. Ki-ki a maga értelme felől legyen meggyőződve.  Aki ügyel a napra, az Úrért ügyel: és aki nem ügyel a napra, az Úrért nem ügyel. Aki eszik, az Úrért eszik, mert hálákat ad az Istennek: és aki nem eszik, az Úrért nem eszik, és hálákat ad az Istennek.  Mert közülünk senki sem él önmagának, és senki sem hal önmagának: 


Végezetül térjünk vissza a Galata levélhez.

Azt mondtam, vannak rá bizonyítékaim rá, hogy nem a császárkultusz miatt akarták körülmetélni a hamis zsidó testvérek a Galatákat.
A bizonyítékom maga a Galata levél.
Ez a levél nem a körülmetélkedésről szól, hanem arról, hogyan viszonyuljon egy keresztény az ószövetségi tételes parancsolatokhoz, a Törvényhez. Kérlek, olvassátok el újra a fentiek tükrében az egész levelet!

Gal 3:19 - 3:26
Micsoda tehát a törvény? A bűnök okáért adatott, amíg eljő a Mag, akinek tétetett az ígéret; …

Minekelőtte pedig eljött a hit, törvény alatt őriztettünk, egybezárva az eljövendő hit kinyilatkoztatásáig.   Ekként a törvény Krisztusra vezérlő mesterünkké lett, hogy hitből igazuljunk meg.  DE MIUTÁN ELJÖTT A HIT, nem vagyunk TÖBBÉ a vezérlő mester alatt.  Mert mindnyájan Isten fiai vagytok a Krisztus Jézusban való hit által.
Ámen!

"Az Úr a mi igazságunk" Jer 23.6

Nem elérhető lucius

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 112
 • újjászületett keresztény testvér
Re:Törvény
« Válasz #66 Dátum: 2017 November 11, 23:08:33 »
Idézet: Lucius: "Sokan gondolják, hogy Jézus parancsolatai egyenlőek a tízparancsolattal, ez azonban egyszerűen nem igaz. Isten a Törvényt, a parancsolatokat a zsidóknak adta, és azoknak is csak addig, amíg hitre nem jutnak, és kereszténnyé nem válnak..."
Na... ez klassz! A zsidók váljanak kereszténnyé??? köszönöm-inkább nem!
Ahogy Elizabeth Testvérünk írta-utalva a Szentírásra: A Nemzetek oltatnak be a Szelíd olajfába-és nem fordítva.

Kedves Testvérem!
Egyrészt pontosítok, a törvényt és a parancsolatokat Isten nem csak a zsidóknak adta, hanem a keresztényeknek is, hiszen mindannyian sokat tanulhatunk belőlük. Azonban nem azért adta, hogy megtartsuk parancsról parancsra, hanem azért, hogy ráébredjünk elveszett voltunkra, és Jézus szükségességére. Ezért döntött úgy az Apostoli Zsinat, hogy akik elfogadták Jézust, és megtértek, azoknak már nem kell megtartaniuk azt (egyben az egészet). Természetesen mindannyian megtartunk belőle bizonyos részeket, és az úgy helyes, de nem kell megtartanunk az egészet.

Másrészt a szelíd olajfa nem a zsidóságot jelenti, olvasd csak újra el azt az igeszakaszt. Ismét elmondom. A szelíd olajfa nem a zsidóságot jelképezi...
A szelíd olajfa a hívőket jelenti, a hit embereit a zsidóságon belül. Nem a zsidó nemzet egészét, hanem CSAK a hit embereit. Kezdve Ábrahámmal. Ábrahám a hit ősatyja, Ő az olajfa gyökere. Ezután jönnek az utódai közül azok, akik a hit emberei. Jákób igen, Ézsau nem. Jákób alkotja ennek a fának a törzsét, és így tovább. Ebből a fából mindig kitörettek azok, akik nem hittek. Jézus megjelenésével és halálával megjelenhetett a hit a pogányok között is, és ők is beoltattak ebbe a képzeletbeli fába. Ha tehát valaki ehhez a fához akar tartozni, annak nem kell zsidóvá lennie, nem kell megtartania a zsidóknak adott ószövetségi parancsolatokat, csupán hinnie kell.

Erről beszél Ábrahám példája, aki ehhez a fához tartozik, és mégsem volt zsidó. Nem tartott mózesi törvényt sem, és nem volt zsidó sem a szónak abban az értelmében, hogy attól zsidó valaki, mert megtartja a zsidóknak adott ószövetségi törvényeket. És figyeld meg, hogy Ő a mi atyánk is, a keresztények atyja is.
Nem azért, mert a keresztények megtartják a Mózsesi törvényt, hanem azért, mert birtokolják Ábrahám hitét:

Gal 3:7 - 3:10
Értsétek meg tehát, hogy akik hitből vannak, azok az Ábrahám fiai.  Előre látván pedig az Írás, hogy Isten hitből fogja megigazítani a pogányokat, eleve hirdette Ábrahámnak, hogy: Te benned fognak megáldatni minden népek.  
Ekként a hitből valók áldatnak meg a hívő Ábrahámmal.  
Mert akik törvény cselekedeteiből vannak, átok alatt vannak; minthogy meg van írva: Átkozott minden, aki meg nem marad mindazokban, amik megírattak a törvény könyvében, hogy azokat cselekedje.
 

Ábrahám, a hit embere a fa gyökere, és mi keresztények (a hit emberei) pedig a hitbe beoltott vad ágak. A szelíd ágak pedig azok a zsidók, akik test szerint is Ábrahám utódai, és szellemük szerint pedig hívők, azaz hitre jutotnak Isten Fiában, Jézusban.

A hited pillanatában Isten olyan gazdagsággal ajándékozott meg, Testvérem, amihez a buzgó törvénykövetés semmit nem képes hozzátenni :)

Békesség!

"Az Úr a mi igazságunk" Jer 23.6

Nem elérhető Shomer ayin

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 2974
Re:Törvény
« Válasz #67 Dátum: 2017 November 11, 23:38:40 »
Re. Szelíd olajfa.
Azt mondod:" A Szelíd olajfa nem a zsidóságot jelképezi....
Róma 11,  12. Ha pedig az ő esetök világnak gazdagsága, és az ő veszteségök pogányok gazdagsága, mennyivel inkább az ő teljességök?
  13. Mert néktek mondom a pogányoknak, a mennyiben hát én pogányok apostola vagyok, a szolgálatomat dicsőítem,
  14. Ha ugyan felingerelhetném az én atyámfiait, és megtarthatnék közülök némelyeket.
  15. Mert ha az ő elvettetésök a világnak megbékélése, micsoda lesz a felvételök hanemha élet a halálból?
  16. Ha pedig a zsenge szent, akkor a tészta is; és ha a gyökér szent, az ágak is azok.
  17. Ha pedig némely ágak kitörettek, te pedig vadolajfa létedre beoltattál azok közé, és részese lettél az olajfa gyökerének és zsírjának;
  18. Ne kevélykedjél az ágak ellenében: ha pedig kevélykedel, nem te hordozod a gyökeret, hanem a gyökér téged.
  19. Azt mondod azért: Kitörettek az ágak, hogy én oltassam be.
  20. Úgy van; hitetlenség miatt törettek ki, te pedig hit által állasz; fel ne fuvalkodjál, hanem félj;
  21. Mert ha az Isten a természet szerint való ágaknak nem kedvezett, majd néked sem kedvez.
  22. Tekintsd meg azért az Istennek kegyességét és keménységét: azok iránt a kik elestek, keménységét; irántad pedig a kegyességét, ha megmaradsz a kegyességben; különben te is kivágatol.
Ézs 60,19    
Nem a nap lesz néked többé nappali világosságod, és fényességül nem a hold világol néked, hanem az Úr lesz néked örök világosságod, és Istened lesz ékességed,

Nem elérhető Shomer ayin

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 2974
Re:Törvény
« Válasz #68 Dátum: 2017 November 11, 23:46:13 »
re: körülmetélkedés.
Azt írod: Nem a császár kultusz miatt volt a tilalom... Naná hogy nem-hanem a Templomi törvény miatt, hiszen Krisztus után 70-ben rombolták csak le a Templomot-addig azonban életben volt a Szenthelyre vonatkozó törvény.
V.Mózes 12,10.    
Mikor pedig átmentek a Jordánon, és lakozni fogtok azon a földön, a melyet az Úr, a ti Istenetek ád néktek örökségül, és megnyugtat titeket minden ellenségetektől, a kik körületek vannak, és bátorsággal fogtok lakozni:
11.    
Akkor arra a helyre, a melyet kiválaszt az Úr, a ti Istenetek, hogy ott lakozzék az ő neve, oda vigyetek mindent, a mit én parancsolok néktek: egészen égőáldozataitokat, véres áldozataitokat, tizedeiteket és kezeiteknek felemelt áldozatát, és minden megkülönböztetett fogadástokat, a melyeket fogadtok az Úrnak.
12.    
És örvendezzetek az Úrnak, a ti Isteneteknek színe előtt, mind ti, mind a ti fiaitok, és leányaitok, mind a ti szolgáitok és szolgálóleányaitok, mind a lévita, a ki a ti kapuitokon belől lészen; mert nincs néki része vagy öröksége ti veletek.
13.    
Vigyázz, hogy a te egészen égőáldozataidat ne áldozzad minden helyen, a melyet meglátsz;
14.    
Hanem azon a helyen, a melyet kiválaszt az Úr a te törzseid közül valamelyikben: ott áldozzad a te egészen égőáldozatidat, és ott cselekedjél mindent, a mit én parancsolok néked.
Na ezzel árulták volna el a Messiást-hiszen az Ő tökéletes áldozatát nem lehet überelni!
( De ugye az megvan, hogy Pál volt az-aki Timóteust körülmetélte?!  Tehát nem a körülmetéléssel volt a gond-hanem azzal, ha valaki utána áldozott is.
Ézs 60,19    
Nem a nap lesz néked többé nappali világosságod, és fényességül nem a hold világol néked, hanem az Úr lesz néked örök világosságod, és Istened lesz ékességed,

Nem elérhető Elisabeth

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 7153
Re:Törvény
« Válasz #69 Dátum: 2017 November 12, 00:42:35 »
Kedves Lucius!

Pál nem véletlen írta meg pontosan, hogy az üldözés elkerülése miatt történt, ami történt, nem én találtam ki.

Az Apostolok Cselekedeteiben egy teljesen más szituval állunk szemben.

Talán jó lenne valamit tisztázni. Ábrahám idejében létezett-e a Törvény, amelyet Mózes által hirdetett az ÚR? Ha nem, akkor miért parancsolta meg Ábrahámnak a körülmetelést, mint a Szövetség jelét? A „Mózesi Törvény” ekkor még nem létezett.

Majd ezt mondta Isten Ábrahámnak: Te pedig tartsd meg szövetségemet, meg utódaid is nemzedékről nemzedékre! 10. Így tartsátok meg szövetségemet, amelyet veletek és utódaitokkal kötök: metéljenek körül nálatok minden férfit! 11. Metéljétek körül szeméremtestetek bőrét, ez lesz a veletek kötött szövetségem jele. 12. Nyolcnapos korában körül kell metélni nálatok minden fiúgyermeket nemzedékről nemzedékre, akár a házban született, akár pénzen vásárolták valami idegentől, aki nem a te utódaid közül való. 13. Körül kell metélni azt is, aki a házban született, azt is, akit pénzen vásároltak. Ott lesz az én szövetségem a testeteken örök szövetségként.
1Móz 17,9-13

És mit tett Ábrahám?

Ezután fogta Ábrahám a fiát, Izmaelt, meg a házában született, vagy pénzen vásárolt összes szolgáját, Ábrahám házanépéből az összes férfit, és körülmetélte szeméremtestük bőrét még azon a napon, ahogyan meghagyta neki Isten.
1Móz 17,23

Ábrahám hitt Istennek, és engedelmeskedett. Pont erről ír Jakab apostol is:

Akarod-e hát tudni, te ostoba ember, hogy a hit cselekedetek nélkül meddő? 21. Ábrahám, a mi atyánk, nem cselekedetekből igazult-e meg, amikor fiát, Izsákot felajánlotta az oltáron? 22. Látod tehát, hogy hite együttműködött cselekedeteivel, és cselekedeteiből lett teljessé a hite. 23. Így teljesedett be az Írás, amely azt mondja: "Ábrahám hitt az Úrnak, aki ezért igaznak fogadta el őt", és "Isten barátjának neveztetett".
Jak 2,20-23

Tehát ahogy Tünde is rávilágított Isten vérrel pecsételte meg a Szövetséget. DE! És itt van a lényeg: Isten nem valami szertartást akart, hanem engedelmességet. Az üres szertartás semmit sem ér, ha nem hitből és Isten iránti szeretetből fakad az engedelmesség. Tehát a körülmetélés Ábrahámnál a Szövetség jele. Ám már az első Szövetség idején is Isten nagyobb hangsúlyt helyezett a szív körülmetélésére, mint a test körülmetélésére, mert engedelmességet akart az ÚR és nem valami mechanikus szertartást.

És ahogy Tünde is ezt írta, a szív körülmetélése által lesznek a nemzetekből megtért hívők körülmetéltek. 

Benne vagytok körülmetélve is, de nem kézzel végzett körülmetéléssel, hanem a Krisztus szerinti körülmetéléssel, a bűn testének levetése által. 12. A keresztségben vele együtt eltemettek benneteket, és vele együtt fel is támadtatok az Isten erejébe vetett hit által, aki feltámasztotta őt a halottak közül. 13. És titeket is, akik halottak voltatok vétkeitekben és bűnös valótok körülmetéletlenségében, ővele együtt életre keltett megbocsátva nekünk minden vétkünket.
Kol 2,11-13

Egyébbként, ha az Apcsel 15-öt olvasom, meg kell jegyeznem, hogy ma irónikus módon pont az történik, ami ott olvasható, csak ellentétes irányban. Amikor megkövetelik a zsidóktól, hogy éljenek pogánykeresztény életet, tulajdonképpen ugyanabba a csapdába estek, mint annak idején a júdeabeliek.

Talán vétkezett Pál apostol, amikor elrendelte Timótheus kürülmetélését? Nem a Szentlélektől indíttatva cselekedett?

Vagy, vétkezett akkor amikor védőbeszédében azt mondja, hogy hisz abban ami megfelel a Törvénynek? (Apcsel 24,14)

Testi vonatkozású Törvények alól valóban enyhítést kaptak a pogánykeresztények. De az, hogy csak 4 potot említ meg az Íge, nem jelenti azt, hogy a hívek ne engedelmeskedjenek Isten egyébb parancsolatainak. Vagy nem lenne ez ma már érvényben a keresztényeknek?:

„Ne lopj!” (A Tíz Parancsolatból)

Nemde erre hivatkozik Pál apostol is?

Aki lopni szokott, többé ne lopjon, hanem inkább dolgozzék, és saját keze munkájával szerezze meg a javakat, hogy legyen mit adnia a szűkölködőknek.

Ef 4,28

Itt nics semmi sem elszellemiesítve, Pál apotol nagyon is reálisan szó szerint veszi Isten parancsolatát.

Idézet
Ilyen értelemeben NEM IGAZ!!! tehát, hogy Isten mindig összhangban vezet a törvénnyel, és „ha Istennel jár valaki, akkor mindig betartja a törvény rendelkezéseit.” Ez egyszerűen nem igaz. Ehelyett az a valóság, hogy Isten mindig összhangban vezet minket (amíg benne maradunk) a törvény mögött álló szellemi valósággal, a szeretettel. Aki ebben él, az betöltötte a törvényt.

Valóban a szeretet a Törvény betöltése. De a szeretet fogalma nagyon eltér attól sok helyen, amiről Jézus beszél.

Mert ugye ha szeretet van, akkor miért van a keresztény felekezetek között a leuralás, a viszály? Miért verik be a egymás fejét a Bibliaversekkel a szeretet zászlaját lobogtatva. Mért olvasunk Isten csodálatos szeretetéről a keresztény melegek honlapján? Miért a sok pletyka, a „háttérzene”?

Jézus definálta a szeretet fogalmát:

Jn 15,10    
Ha az én parancsolataimat megtartjátok, megmaradtok az én szeretetemben; a miképen én megtartottam az én Atyámnak parancsolatait, és megmaradok az ő szeretetében.

Jézus megtartotta Isten parancsolatait, így megmaradt az Ő szeretetében.

Az az indulat legyen bennetek, ami Krisztus Jézusban is megvolt: 6. mert ő Isten formájában lévén nem tekintette zsákmánynak, hogy egyenlő Istennel, 7. hanem megüresítette önmagát, szolgai formát vett fel, emberekhez hasonlóvá lett, és magatartásában is embernek bizonyult; 8. megalázta magát, és engedelmeskedett mindhalálig, mégpedig a kereszthalálig. 9. Ezért fel is magasztalta őt Isten mindenek fölé, és azt a nevet adományozta neki, amely minden névnél nagyobb, 10. hogy Jézus nevére minden térd meghajoljon, mennyeieké, földieké és földalattiaké; 11. és minden nyelv vallja, hogy Jézus Krisztus Úr az Atya Isten dicsőségére.
Fil 2,5-11
Taníts akaratod teljesítésére, mert te vagy Istenem! A te jó lelked vezéreljen az egyenes úton!
Zsolt 143,10

Nem elérhető Elisabeth

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 7153
Re:Törvény
« Válasz #70 Dátum: 2017 November 12, 01:29:19 »
Mégegy:

@Lucius:

Idézet
Másrészt a szelíd olajfa nem a zsidóságot jelenti, olvasd csak újra el azt az igeszakaszt. Ismét elmondom. A szelíd olajfa nem a zsidóságot jelképezi...
A szelíd olajfa a hívőket jelenti, a hit embereit a zsidóságon belül. Nem a zsidó nemzet egészét, hanem CSAK a hit embereit. Kezdve Ábrahámmal. Ábrahám a hit ősatyja, Ő az olajfa gyökere.

Ez nagyon sántít! 

Ha pedig a zsenge szent, akkor a tészta is; és ha a gyökér szent, az ágak is azok.

Róma 11,16

Ábrahámot sohasem nevezte az ÚR szentnek. Egyedül az ÚR szent!

És mit mond az ÚR a nemes fa ágainak?

Szólj Izráel fiainak egész közösségéhez, és ezt mondd nekik: Szentek legyetek, mert én, az ÚR, a ti Istenetek, szent vagyok.
3Móz 19,2

Tehát a nemes Olajfa gyökere az ÚR!

Igen némely ágak kitörettek:   

Ha pedig némely ágak kitörettek, te pedig vadolajfa létedre beoltattál azok közé, és részese lettél az olajfa gyökerének és zsírjának; 18. Ne kevélykedjél az ágak ellenében: ha pedig kevélykedel, nem te hordozod a gyökeret, hanem a gyökér téged.
Róma 11,17-18

És?

Úgy van; hitetlenség miatt törettek ki, te pedig hit által állasz; fel ne fuvalkodjál, hanem félj; 21. Mert ha az Isten a természet szerint való ágaknak nem kedvezett, majd néked sem kedvez.
Róma 11,20-21

Pál apstol az efézusiaknak elmondja miként kerültek közel Izrael közösségéhez Jézusban a nemzetbeliek:

Ti abban az időben Krisztus nélkül éltetek, Izráel közösségétől elkülönítve, és mint az ígéret szövetségein kívül álló idegenek, reménység nélkül és Isten nélkül éltetek a világban. 13. Most pedig Krisztus Jézusban ti, akik egykor "távol" voltatok, (Izráel közösségétől) "közel" kerültetek a Krisztus vére által.
Ef 2,12-13Taníts akaratod teljesítésére, mert te vagy Istenem! A te jó lelked vezéreljen az egyenes úton!
Zsolt 143,10

Nem elérhető Matteo

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 1
Re:Törvény
« Válasz #71 Dátum: 2017 November 12, 12:32:53 »
Kedves lucius!
Legútobbi hozzászólásod hagyott bennem néhány kérdőjelet, ezért engedd már hogy rájuk kérdezzek.
Először is :
lucius írta: "Azonban nem azért adta, hogy megtartsuk parancsról parancsra, hanem azért, hogy ráébredjünk elveszett voltunkra, és Jézus szükségességére."
Arra utaló üzenetettel, hogy az Örökkévaló nem azért adta a törvényt, hogy megtartsuk, én még nem találkoztam az Írásokban, viszont azért kérdezlek téged, hogy hátha te majd mutatsz.  :291:
"Egy-két" ellenpéldát azonban már olvastam.  :314:
pl.:  Jer 11: 7.
Mert kérve kértem a ti atyáitokat, amikor felhoztam őket Égyiptom földéről, mind e napig, szünetlenül kérvén és mondván: Halljátok meg az én szómat!
8.
De nem hallották, még fülöket sem hajtották arra, hanem ment kiki az ő gonosz szívének hamissága után, és rájok szabtam e szövetségnek minden igéjét, amelyeket azért parancsoltam, hogy megcselekedjék, de nem cselekedték.

vagy, mondjuk az Örökkévaló ezt mondta Józsuénak...:
Józsué 1:
7.
Csak légy bátor és igen erős, hogy vigyázz és mindent ama törvény szerint cselekedjél, amelyet Mózes, az én szolgám szabott elődbe; attól se jobbra, se balra ne hajolj, hogy jó szerencsés lehess mindenben, amiben jársz!
8.
El ne távozzék e törvénynek könyve a te szádtól, hanem gondolkodjál arról éjjel és nappal, hogy vigyázz és mindent úgy cselekedjél, amint írva van abban, mert akkor leszel jó szerencsés a te utaidon és akkor boldogulsz.

vagy akár a Tóra egy jelentős részét is bemásolhatnám, amit most helyszűkében nem teszek ( remélem nem probléma ).
De hogy ne csak ún. "Ószövetségi" írásokat idézzek:
Márk 10:
17
És mikor útnak indult vala, hozzá futván egy ember és letérdelvén előtte, kérdezi vala őt: Jó Mester, mit cselekedjem, hogy az örökéletet elnyerhessem?
18
Jézus pedig monda néki: Miért mondasz engem jónak? Senki sem jó, csak egy, az Isten.
19
A parancsolatokat tudod: Ne paráználkodjál; ne ölj; ne lopj; hamis tanubizonyságot ne tégy, kárt ne tégy; tiszteljed atyádat és anyádat.
20
Az pedig felelvén, monda néki: Mester, mindezeket megtartottam ifjúságomtól fogva.

Persze a történet van tovább is, amelyből valóban kiderül hogy "CSUPÁN CSAK" a törvények megtartása nem elegendő, hanem ennél többre van szükség, a Messiás mégis feltételként szabja azokat a törvényeket, amelyeket szerinted nem megtartásra rendelt az Örökkévaló...  :304:
Másodszor:
Azt állítod : lucius írta: "Ezért döntött úgy az Apostoli Zsinat, hogy akik elfogadták Jézust, és megtértek, azoknak már nem kell megtartaniuk azt (egyben az egészet). "
Jézust elfogadni, mint? Mondjuk, mint tökéletes engesztelő áldozat a bűneimért? Csak mert ebben az esetben így már érdekes a szitu... (már ha tisztában vagyunk az áldozat jelentésével).
Gal. 2:20 : Krisztussal együtt megfeszíttettem. Élek pedig többé nem én, hanem él bennem a Krisztus; amely életet pedig most testben élek, az Isten Fiában való hitben élem, aki szeretett engem és önmagát adta érettem.
Vajon Jézus megtartotta a törvényt... ?  :312:
Ézs. 42:
3.
Megrepedt nádat nem tör el, a pislogó gyertya belet nem oltja ki, a törvényt igazán jelenti meg.
4.
Nem pislog és meg nem reped, míg a földön törvényt tanít, és a szigetek várnak tanítására.
A harmadik kérdésem a szelíd olajfával kapcsolatban lett volna, de Shomer ayin Testvérem már bemásolta a Róma 11-et, illetve Elisabeth nagyszerűen ki is fejtette. :)

Nem elérhető lucius

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 112
 • újjászületett keresztény testvér
Re:Törvény
« Válasz #72 Dátum: 2017 November 13, 14:52:43 »
Re. Szelíd olajfa.
Azt mondod:" A Szelíd olajfa nem a zsidóságot jelképezi....
Róma 11,  12. Ha pedig az ő esetök világnak gazdagsága, és az ő veszteségök pogányok gazdagsága, mennyivel inkább az ő teljességök?
  13. Mert néktek mondom a pogányoknak, a mennyiben hát én pogányok apostola vagyok, a szolgálatomat dicsőítem,
  14. Ha ugyan felingerelhetném az én atyámfiait, és megtarthatnék közülök némelyeket.
  15. Mert ha az ő elvettetésök a világnak megbékélése, micsoda lesz a felvételök hanemha élet a halálból?
  16. Ha pedig a zsenge szent, akkor a tészta is; és ha a gyökér szent, az ágak is azok.
  17. Ha pedig némely ágak kitörettek, te pedig vadolajfa létedre beoltattál azok közé, és részese lettél az olajfa gyökerének és zsírjának;
  18. Ne kevélykedjél az ágak ellenében: ha pedig kevélykedel, nem te hordozod a gyökeret, hanem a gyökér téged.
  19. Azt mondod azért: Kitörettek az ágak, hogy én oltassam be.
  20. Úgy van; hitetlenség miatt törettek ki, te pedig hit által állasz; fel ne fuvalkodjál, hanem félj;
  21. Mert ha az Isten a természet szerint való ágaknak nem kedvezett, majd néked sem kedvez.
  22. Tekintsd meg azért az Istennek kegyességét és keménységét: azok iránt a kik elestek, keménységét; irántad pedig a kegyességét, ha megmaradsz a kegyességben; különben te is kivágatol.

Kedves Testvéreim!

Most alaposabban, újra átnéztem, átgondoltam ezt az írásszakaszt.
1. Nekem is úgy tűnik, Elisabethnek igaza van abban, hogy nem Ábrahám ennek a fának a gyökere, hanem az Úr! Elisabeth, köszönöm a kiigazítást!
2. Továbbra is fenntartom azt az állításomat, hogy ez a fa nem a zsidó népet jelképezi. Ez a véleményem szilárd, megalapozott, és könnyedén bizonyítható.

Gondoljatok csak bele, ebbe a fába úgy tud valaki bekerülni, ha hitre jut Jézusban. Úgy tud belőle kikerülni, hogy hitetlen.
Ez a fa nem a zsidó népről szól... !!!

A zsidó népből nem tud valaki kikerülni azáltal, hogy nem hisz Jézusban. Ebben az esetben továbbra is a zsidó nép része marad.
A zsidó nép tagja lehetek azáltal csupán, hogy felveszem a zsidó vallást, és körülmetélkedem, ehhez nincs szükségem a hitre Jézusban.

Az olajfába azonban, amelyről mi beszélünk, CSAKIS HIT ÁLTAL LEHET BEKERÜLNI.

Róm 11:20 Úgy van; hitetlenség miatt törettek ki, te pedig hit által állasz; fel ne fuvalkodjál, hanem félj;

Ez a fa Isten embereit, azaz a hívőket jelképezi. A gyökér az Úr, majd ezután következnek mindazok, akik az Úréi. Séth, Noé, Ábrahám, Izsák, Jákób. stb.
Csak akik hívők. A hit emberei. Ezeknek az embereknek a test szerinti utódai jelképezik az olajfa "természet szerinti" szelíd ágait. ( A zsidóság egésze ez a kategória, mivel ők mindannyian Ábrhámtól származnak.) Mindazok azonban akik ezek közül az utódok közül nem hittek, azok kitörettek. Például Ézsau, és mindazok a zsidók, akik nem hittek Jézusban.

Mindazok a pogányok azonban, akik hittek, azok beoltatnak ebbe a fába, azaz részévé lesznek Isten egyetemes egyházának, a hívők közösségének.[/size]
Ezek az emberek mind kapcsolódnak a fa gyökeréhez, azaz Úrhoz. Mindenki más ezen kívül: nem.

Ha valaki hitre jut Jézusban, az kapcsolódik ehhez a fához, az "beoltatik" ebbe a fába.

Vegyük észre, hogy ETTŐL MÉG EZ AZ EMBER NEM VÁLIK A ZSIDÓ NÉP RÉSZÉVÉ!!!

Ebből is látszik, hogy ez a fa NEM A ZSIDÓ NÉPET JELKÉPEZI, hanem a zsidó nép közül CSAK a Jézusban hívőket, a hit embereit.

Tehát, ha valaki is kapcsolódni akar ehhez a fához, annak nem kell zsidóvá, a zsidó nép tagjává lennie, hanem HINNIE, azaz bíznia kell JÉZUSBAN!

Mindig-is ez volt az üdvösség útja!

Gal 3:29 Ha pedig Krisztuséi vagytok, tehát az Ábrahám magva vagytok, és ígéret szerint örökösök.Shalom! lucius

"Az Úr a mi igazságunk" Jer 23.6

Nem elérhető Elisabeth

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 7153
Re:Törvény
« Válasz #73 Dátum: 2017 November 13, 18:58:00 »
Kedves Lucius!

Azért tisztázzunk valamit. Kivel újította meg Jézus a Szövetséget? Az görögökkel, a rómaiakkal, vagy az ázsiakkal? Kik kapták az Ígéretet az Újszövetségről? Nemde Izrael és Júda háza?

Eljön az az idő - így szól az ÚR -, amikor új szövetséget kötök Izráel és Júda házával.
Jer 31,31

Ezt erősíti meg Jézus:

De ő így felelt: "Én nem küldettem máshoz, csak Izráel házának elveszett juhaihoz."
Mt 16,24

Isten az Ő szövetségét Izraellel újította meg, töltötte be.

Jézus eljött testben, hogy A SZÖVETSÉGET tökéletes áldozatával betöltse! Ez a Szövetség Izráellel köttetett meg. Jézus, mint Emberfia, zsidó!, Júda törzséből származik, nem véletlen neveztetik Júda nemzetségéből való oroszlánnak még a Jelenések könyvében is:

És egy a Vének közül monda nékem: Ne sírj: ímé győzött a Júda nemzetségéből való oroszlán, Dávid gyökere, hogy felnyissa a könyvet és felbontsa annak hét pecsétét.
Jel. 5:5.    

Nem véletlen az sem, hogy az Evangéliumokban Jézus (Jeshua) családfáját leírja az Íge. Jézus népe közé jött, népének hirdette az Evangéliumot, és még a ”Pünkösd” is egy Izraelben ünnepelt ünnep: a Hetek ünnepe a ”Shavuot”, amikor kitöltetett a Szent Lélek. Ez ünnepen minden zsidónak Jeruzsálemben volt a helye. Tehát Isten tudta pontosan miért ezen az ünnepen küldte el Szent Lelkét.

Kinek prédikált Péter apostol a Szent Lélekkel betöltekezve?

Ekkor előállt Péter a tizeneggyel, felemelte a hangját, és így szólt hozzájuk:

"Zsidó férfiak, és Jeruzsálem minden lakója! Vegyétek ezt tudomásul, és figyeljetek szavaimra!
(14. vers)

Izráelita férfiak, halljátok meg ezeket az igéket! A názáreti Jézust, azt a férfiút, akit az Isten igazolt előttetek erőkkel, csodákkal és jelekkel, amelyeket általa tett az Isten közöttetek, ahogyan magatok is tudjátok,... (22. vers)
Apcsel 2

Továbbá beszél az izraelitákhoz Péter:

Maga Mózes mondta: Prófétát támaszt nektek testvéreitek közül az Úr, a ti Istenetek, olyat, mint én: őt hallgassátok mindenben, amit csak mond nektek. 23. És aki nem hallgat erre a prófétára, azt ki kell irtani a nép közül. 24. A próféták is - Sámueltől és az utána következőktől fogva -, akik csak szóltak, mind ezekről a napokról jövendöltek. 25. Ti vagytok a fiai ezeknek a prófétáknak és annak a szövetségnek, amelyet Isten atyáinkkal kötött, amikor így szólt Ábrahámhoz: És a te magodban áldatik meg a föld minden nemzetsége. 26. Isten elsősorban nektek támasztotta fel és küldte el Szolgáját, aki megáld titeket azzal, hogy mindenkit megtérít a maga gonoszságából."[/u]
Apcsel 3,22-26

Tehát a nemes Olajfa Isten Jézusban, a Messiásban betöltött Szövetsége Izraellel, melynek természetes nemes ágai Izrael. Ebbe a Szövetségbe oltatnak be a nemzetekből azok, akik Jézus vére által újjászülettek és hitben engedelmesek az Úrnak.

Rómabelieknek pont erről ír Pál apostol:

Mi akkor a zsidó előnye, vagy mi a körülmetélés haszna? 2. Minden szempontból sok. Elsősorban az, hogy Isten rájuk bízta igéit. 3. Mi következik azonban ebből? Ha egyesek hűtlenné váltak, vajon az ő hűtlenségük megszünteti-e Isten hűségét?
Róma 3,1-3

Ha hűtlenek vagyunk, ő hű marad, mert ő magát meg nem tagadhatja.

2Tim 2,13

Továbbá a Róma 9-ben is egyételmű Pál apostol kijelentése, hogy kiké a Szövetségek:

Igazat mondok Krisztusban, nem hazudok, lelkiismeretem tanúskodik mellettem a Szentlélek által, 2. hogy nagy az én szomorúságom, és szüntelen fájdalom gyötri a szívemet. 3. Mert azt kívánom, hogy inkább én magam legyek átok alatt, Krisztustól elszakítva, testvéreim, az én test szerinti rokonaim helyett; 4. akik izráeliták, akiké a fiúság és a dicsőség, a szövetségek és a törvényadás, az istentisztelet és az ígéretek, 5. akiké az ősatyák, és akik közül származik a Krisztus test szerint, aki Isten mindenek felett: áldott legyen mindörökké. Ámen.


Istennek van hatalma azokat, akik hitetlenség miatt kitörettek újra beoltani:

Viszont ha ők nem maradnak meg a hitetlenségben, szintén beoltatnak, mert Istennek van hatalma arra, hogy ismét beoltsa őket. 24. Hiszen ha te levágattál a természetes vadolajfáról, és a természet rendje ellenére beoltattál a szelíd olajfába, akkor azok a természetes ágak mennyivel inkább be fognak oltatni saját olajfájukba! 25. Nem szeretném, testvéreim, ha önmagatokat bölcseknek tartva nem vennétek tudomásul azt a titkot, hogy a megkeményedés Izráelnek csak egy részét érte, amíg a pogányok teljes számban be nem jutnak, 26. és így üdvözülni fog az egész Izráel, ahogyan meg van írva: "Eljön Sionból a Megváltó; eltávolítja a hitetlenséget Jákób házából, 27. és én ezt a szövetségemet adom nekik, amikor eltörlöm bűneiket." 28. Az evangélium miatt tehát ellenségek Isten szemében tiértetek, de a kiválasztás miatt kedveltek az ősatyákért, 29. hiszen az Isten ajándékai és elhívása visszavonhatatlanok.
Róma 11,23-29

"Eljön a sok nép, és ezt mondják: Jöjjetek, menjünk föl az ÚR hegyére, Jákób Istenének házához! Tanítson minket utaira, hogy az ő ösvényein járjunk. Mert a Sionról jön a tanítás, és az ÚR igéje Jeruzsálemből."

Ézs 2,3

És mit mond Jézus?:

Ti azt imádjátok, akit nem ismertek, mi azt imádjuk, akit ismerünk, mert az üdvösség a zsidók közül támad.

Jn 4,22

Taníts akaratod teljesítésére, mert te vagy Istenem! A te jó lelked vezéreljen az egyenes úton!
Zsolt 143,10

Nem elérhető lucius

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 112
 • újjászületett keresztény testvér
Re:Törvény
« Válasz #74 Dátum: 2017 November 14, 20:39:01 »
...Hanem azon a helyen, a melyet kiválaszt az Úr a te törzseid közül valamelyikben: ott áldozzad a te egészen égőáldozatidat, és ott cselekedjél mindent, a mit én parancsolok néked.
Na ezzel árulták volna el a Messiást-hiszen az Ő tökéletes áldozatát nem lehet überelni!...

Kedves Testvérem!
Kérlek, válaszold meg egy kérdésemet, talán így el tudom mondani, amit szeretnék:

Véleményed szerint miért van gond az áldozatok bemutatásával, hiszen azok a Törvény világos parancsolatai Mózes törvényében. Miért írod, hogy ez "a Messiás
elárulása lett volna"?

3Móz 7:34 - 7:38

Mert a meglóbált szegyet és a felmutatott lapockát elveszem Izrael fiaitól az ő hálaadó áldozataikból, és adom azokat Áron papnak és az ő fiainak, örökre kiszabott részül, az Izrael fiaitól.
Ez az Áron felkenetési része, és az ő fiainak felkenetési része az Úrnak tűzáldozataiból, a naptól fogva, amelyen előállítá őket, hogy papi szolgálatot tegyenek az Úrnak;
Amelyet parancsolt az Úr, hogy adják nekik az Izrael fiai, amely napon felkente őket, örökre kiszabott részül az ő nemzetségükben.
Ez az egészen égőáldozatnak, az ételáldozatnak, a bűnért és a vétekért való áldozatnak, a felavatási áldozatnak és a hálaáldozatnak törvénye,
Amelyet parancsolt az Úr Mózesnek a Sinai hegyen, amely napon parancsolta az Izrael fiainak a Sinai pusztában, hogy áldozzanak az Úrnak.
[/size]


"Az Úr a mi igazságunk" Jer 23.6