Szerző Téma: kenyér  (Megtekintve 3757 alkalommal)

0 Felhasználó és 1 vendég van a témában

Nem elérhető torokkarol

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 445
kenyér
« Dátum: 2013 Augusztus 17, 12:47:38 »
Áldott testvérek eszembe jutott egy ige az élet kenyeréről és néztem a többi témákat a fórumokban , nem akartam hogy ismétlődjenek a témák ! szeretném hogy tik si szóljatok hozzá! :08:
  :01:


 elég régóta foglakoztat ez az ige:


5Mózes 8,3 
3 És megsanyargata téged, és megéheztete, azután pedig enned adá a mannát, amelyet nem ismertél, sem a te atyáid nem ismertek, hogy tudtodra adja néked, hogy az ember nLukács evangéliuma 4,4 
4 Jézus pedig felele néki, mondván: Meg van írva, hogy nemcsak kenyérrel él az ember, hanem az Istennek minden ígéjével.em csak kenyérrel él, hanem mind azzal él az ember, ami az Úrnak szájából származik.


Lukács evangéliuma 4,4 
4 Jézus pedig felele néki, mondván: Meg van írva, hogy nemcsak kenyérrel él az ember, hanem az Istennek minden ígéjével.


Jézus, az élet kenyere
Most a kenyeret vette kezébe, hálát adott, megtörte és odanyújtotta nekik ezekkel a szavakal:
" Ez az én testem, amelyet értetek adok. Ezt tegyétek az én emlékezetemre."
Lukács 12,29
 :044: :044: :044:
Jézus az élet kenyere: János. 6, 47-50.

Bizonyára tudjuk valamennyien, hogy rövid földi életünk folyamán, testünk két fontos eleme, a kenyér és a víz. Ezek nélkül: nehéz volna elképzelni, a földi életet. Ezért az Úr Jézus, nem ok nélkül jelentette ki, hogy Ő az igazi kenyér, mely a mennyből szállt alá. ,,Az Ő teste étel, az Ő vére ital" Jézus szavait, így olvashatjuk a Bibliában, János evangéliumának 6-ik fejezetében, a 47-ik verstől, az 50-kig: ,,Bizony, bizony mondom néktek: aki énbennem hisz, örökélete van annak. Én vagyok az életnek kenyere. A ti atyáitok a mannát ették a pusztában és meghaltak. Ez az a kenyér, mely a mennyből szállott alá, hogy ki-ki, egyék belőle és meg ne haljon" A kenyér, olyan nélkülözhetetlen testi táplálékunk, hogy bármeddig esszük, nem tudjuk megunni. A kalácsevést, hamar megunnánk. de a kenyeret, soha. Bibliánk azonban itt, kétféle kenyérről tudósít minket. Földi és mennyei kenyérről. Mert van testi kenyér és van lelki kenyér. Testi kenyér, csak elmúló testünket táplálja, miképpen Izráel fiait, a manna táplálta 40 éven át, a Sínai pusztában. De valamennyien, a régi nemzedékből, meghaltak. Így a testünket tápláló kenyér, csak halálunk percéig szükséges. Az Úr Jézus azonban, lelket tápláló kenyér, mely a mennyből szállt alá! És aki abból eszik, él örökké! Ez az élő kenyér, örök életre táplálja, hallhatatlan lelkünket. Szomorú tény azonban, hogy mi emberek, annyira ragaszkodunk, a testet tápláló kenyérhez, hogy megfeledkezünk, a sokkal fontosabb, lelkünket tápláló kenyérről! Jézus Krisztusról! Nos, ezt a testi kenyérhez való kötődést, fényesen bizonyítja, az 5 ezer főnyi sokaság megvendégelése, a Júdeai pusztában. Miután jóllakott a sokaság, Jézust kenyér királlyá akarta tenni. Ők nem a lelkükkel törődtek, hanem csak éhező testükkel. De hogyan is van ez a kenyérkérdés? A testi kenyérért fizetnünk kel, és mégis meghalunk. A lelki kenyeret viszont, ingyen kapjuk és élünk örökké! Hát nem érdekes? A múlandóért fizetni kell, az örökkévalót pedig ingyen kapjuk. Milyen csodálatos: A lelki kenyérben, Jézus Krisztusban, mindent megkapunk, hogy örök életünk lehessen! Minden róla szóló igehirdetés, minden bizonyságtétel, egy- egy kicsi szelete, ennek a lelki kenyérnek, melyet az Ige hallgatói, magukhoz vehetnek. Ismétlem: van földi kenyér és van mennyei kenyér. Csak azt fájlalom, hogy a testi kenyér, sokkal kelendőbb, mint a lelki kenyér. Pedig hiszem, hogy minden ember hallhatatlan lelke, mennyei kenyérre éhez! Mert a lelket, nem lehet testi kenyérrel táplálni. Az is csodálatos, hogy ez az áldott mennyei kenyér, kifogyhatatlan! Már közel 2 ezer éve, hívő emberek milliói fogyasztják naponta, de mindmáig sem fogyott el! Ez az áldott mennyei kenyér pedig, ott van a Biblia lapjain, naponta szelhetünk belőle, viszik az igehirdetők, misszionáriusok, bizonyságtevő testvéreink. Mert földünkön, még mindig sok embernek kell nélkülöznie, ezt az ingyen való mennyei kenyeret! Ha bár a Bibliafordítók, egyre többen, azon fáradoznak, hogy ez az áldott mennyei kenyér, mint írott Ige, minél több különböző nyelvű néphez, törzshöz, eljuthasson, és táplálhassa, örökkévaló lelkét, az örök életre! Bár testi kenyerünk, igen fontos táplálékunk, mégis, emberek millióinak kell nélkülözniük, szegénységük miatt. Ebbe a szegény kenyértelenségbe, magam is belekóstoltam, gyermekkoromban.  a szüleim épitkeztek és ha volt zsiros kenyér boldog nap  volt   Még most  is, fájó szívvel gondolok szegény, éhező embertársaikra, földünk bármely részén élnek is. Bár nincs hiteles kimutatás arról, hogy naponta, hány felnőtt és gyermek hal éhen. De ők: valamennyien, miattunk, segíteni tudó emberek miatt, halnak éhen! Az Úr Jézus, mikor itt élt a földön, mindig szánakozott a sokaságon, Ő nem csak tanított, gyógyított, hanem 2 alkalommal, ezreket vendégelt meg, Júdea pusztájában, néhány kenyérrel és hallal. És minden esetben, több volt a maradék, mint a készlet. Ez pedig azt jelentette, hogy Jézus: még nagyobb tömeget is el tudott volna látni, kenyérrel és hallal. És ha ez, így volt testi síkon, mennyivel inkább volt így, lelki síkon! Hiszen az Úr Jézus számára, hallhatatlan lelkünk, minden egyébnél többet ér, és minden másnál fontosabb, mivel az, örökkévaló! Újra mondom: Jézus: az élet kenyere. Ahol pedig Ő háttérbe szorul, ott az illető örök élete, kerül veszélybe. Mivel a lelki kenyér, Urunk Igéje, örök életre táplálja lelkünket! Így, az Úrvacsorában is, élő kenyérként és élő vízként vehetjük magunkhoz, Urunk drága testét és vérét! Szomorú tény az is, hogy a legtöbb keresztyén ember, csak néha és csak megszokásból él, az Úrvacsorával! Pedig Jézus azt mondta maga felől: ,,Az én testem, bizony étel, azén vérem, bizony  italÁLDOTT LEGYEN A MINDENHATÓ ISTEN AKI AZ ÉLET KENYERÉT ADTA NEKÜNK INGYEN KEGYELEMBŐL!
Az Úr az én pásztorom; nem szűkölködöm.
Fűves legelőkön nyugtat engem, és csendes vizekhez terelget engem.
23 zsolt.

Nem elérhető bacsipista

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 5969
  • Keresztény kincskereső
Re:kenyér
« Válasz #1 Dátum: 2013 Augusztus 17, 19:31:41 »
Karcsi testvérem, nekem az jutott eszembe, hogy milyen sokan vannak akik nélkülözik mind a mennyei kenyeret és mint táplálékhoz sem jutnak hozzá rendszeresen.
Itt vagyunk mi, akiket nevén szólitott az Úr, és szolgálatot adott nekünk. Az evangélium hirdetésének a szolgálatát és a parancsot, hogy szeressük felebarátainkat.
Ebbe a szeretetbe belefér az is, hogy megosztom a kenyerem az éhezővel, és akár ezzel egyidőben mmennyei kenyeret is adhatok neki, Jézus Krisztussal és az élő vízzel.
Köszönöm testvérem a gondolataidat és nagyon örülök, hogy te is nyitottál egy blogot.
"Minden szabad nekem, de nem minden használ. Minden szabad nekem, de ne váljak semminek a rabjává." 1Korintus 6,12

Nem elérhető torokildiko46

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 4531
  • http://ildiko-torok.blogspot.com/
Re:kenyér
« Válasz #2 Dátum: 2013 Augusztus 18, 15:16:13 »
:taps: :016: KARCSIKÁM!!!!!!!!!!! :afro: :afro: :afro:
 Gratulálok a Témához!!!  :afro: :afro: :afro:Mert én tudom, hogy az én megváltóm él, és utoljára az én porom felett megáll.! Jób:19:25

Nem elérhető torokkarol

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 445
KENYÉR
« Válasz #3 Dátum: 2013 Augusztus 19, 13:32:16 »
Köszönőm a hozászolásokat!
 :05: :01: :08:


ma olvastam egy igét:Lukács Evangéliuma:11:3   A mi mindennapi kenyerünket add meg nékünk naponként. 
és az jutott eszembe hogy  ugyan igy kérhetjük a mindennapi  lelki táplálékot is , taníts Uram minden nap a TE Igéd  által
 mert aki kér az kap és a zörgetőnek ajtó nyitatik!

 A Mindennapi lelki táplálék az a Mennyei kenyér , az isten Igéje amivel minden nap kell táplálkozni ! a  Bibliába számtalan olyan szereplőkkel találkozunk akik imádkoztak , kértek és kaptak , táplálták magokat az Isten Igéjével:Luk. 11,1 És lőn [történt egy alkalommal hogy Jézus imádkozott, és] mikor ő imádkozék egy helyen, minekutána elvégezte [amikor befejezte], monda néki egy az ő tanítványai közül: Uram, taníts [meg] minket imádkozni, miképpen János is megtanította az ő tanítványait [az ő követőit].

Luk. 11,2 Monda pedig nékik: Mikor [és valahányszor] imádkoztok, ezt mondjátok: Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg [és legyen szent] a te neved. Jöjjön el a te országod [a Te királyságod, a Te királyi uralmad, és nyilvánuljon meg a Te hatalmad]. Legyen [és valósuljon] meg a te akaratod, miképpen a mennyben, azonképpen e földön is*

*Máté bizonyságtétele így hangzik: „Ti azért így imádkozzatok: Mi [mennybéli] Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg [legyen szent] a te neved. Jöjjön el a te országod [a te királyi uralkodásod; a királyságod]; legyen [és valósuljon] meg a te akaratod, (a)mint a mennyben, úgy a földön is. A mi [létezéshez szükséges] mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma. És bocsásd meg a mi vétkeinket, [vagyis: Engedd el tartozásainkat, adósságainkat] miképpen [és amint] mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek [ahogy mi is elengedtük azokat a nekünk tartozóknak].

És ne vígy minket kísértetbe [(peiraszmosz): kísértés. Itt a görög kifejezés mondanivalója: „ne engedj olyan helyzetbe kerülni minket, amely bűnbe vinne”] de szabadíts meg [ments meg, óvj meg, védelmezzél] minket a gonosztól [és ragadj ki a rosszból. Hanem (ragadj meg) és vonj magadhoz a gonosztól] Mert tiéd az ország [királyság, uralom, királyi hatalom] és a hatalom [az erő] és a dicsőség mind örökké [(aión): a világkorszakokon át]. Ámen!” (Mát. 6,9-13).

 Dávid megvallása és buzdítása: „Országodnak dicsőségéről szólnak, és a te hatalmadat beszélik. A te országod örökre fennálló (örökkévaló) ország, és a te uralkodásod nemzedékről nemzedékre (tart)” (Zsolt. 145,11.13)

„Az Úr a mennyekbe helyeztette az ő székét (állította fel trónját) és az ő uralkodása mindenre kihat (királyi hatalmával mindenen uralkodik). Áldjátok az Urat ő angyalai, ti hatalmas erejűek, akik teljesítitek az ő rendeletét (parancsát), hallgatván az ő rendeletének (parancsának) szavára. Áldjátok az Urat minden ő serege: ő szolgái, akaratának teljesítői (és végrehajtói)! Áldjátok az Urat minden ő teremtményei, az ő uralkodásának minden helyén!” (Zsolt. 103,19-22)

Luk. 11,3 A mi mindennapi [és a létfenntartáshoz szükséges] kenyerünket add meg nékünk naponként [és minden nap]*

*Agur is így imádkozik: „A hiábavalóságot és a hazugságot messze távoztasd tőlem (óvj meg a hiábavaló és hazug beszédtől); szegénységet vagy gazdagságot ne adj nékem; táplálj engem hozzám illendő eledellel (adj annyi eledelt, amennyi szükséges)” Más fordítás: oszd ki nekem a törvény szerint nekem járó kenyeret (Péld. 30,8)

Luk. 11,4 És bocsásd meg [és engedd el] nékünk a mi bűneinket. Mert mi is megbocsátunk [és elengedjük] mindeneknek [minden ellenünk vétkezőnek, és azoknak, akik rosszat tesznek nekünk], akik [ezért] nékünk adósok [vagyis aki nekünk tartozik]* És ne vígy minket kísértésbe [azaz: ne engedd, hogy kísértésbe essünk]; de szabadíts [ments meg, óvjál, és védjél, és őriz] meg minket a gonosztól [a rossz, káros, gonosz, rosszakaratú ördögtől]**

*Márk is bizonyságot tesz az Úr Jézus kijelentéséről: „És mikor imádkozva megálltok [amikor felálltok imádkozni], bocsássátok meg [engedjétek el], ha valaki ellen valami panaszotok van [ha nehezteltek valakire; ha valami sérelmetek van valaki ellen; (ekhó): kifogása, ellenvetése van]; hogy a ti mennyei Atyátok is megbocsássa néktek [elengedje] a ti vétkeiteket [(paraptóma): hibás lépés, botlás, baklövés, melléfogás]. Ha pedig ti meg nem bocsátotok [el nem engeditek], a ti mennyei Atyátok sem bocsátja meg [engedi el] a ti vétkeiteket [(paraptóma): hibás lépés, botlás, baklövés, melléfogás]” (Márk. 11,25-26).

Ti pedig: „legyetek pedig egymáshoz jóságosak [kedvesek jóindulatúak], irgalmasok [könyörületesek, megindulni képesek, együttérzők egymás iránt], megengedvén [bocsássatok meg mindig] egymásnak, miképpen az Isten is a Krisztusban megengedett [megbocsátott] néktek” (Eféz. 4,32).

És kijelenti azt is, hogy miért kell megbocsájtani: „Mert ha megbocsátjátok [elengeditek] az embereknek az ő vétkeiket [botlásaikat; Ha ugyanis elengeditek az embereknek eleséseiket hibás lépéseiket, botlásaikat, baklövéseiket, melléfogásaikat], megbocsát [elengedi] néktek is a ti mennyei Atyátok [azokat]. Ha pedig meg nem bocsátjátok [de ha ti nem engeditek el] az embereknek az ő vétkeiket [botlásaikat, eleséseiket, hibás lépéseiket, baklövéseiket, melléfogásaikat], a ti mennyei Atyátok sem bocsátja meg [sem fogja elengedni] a ti vétkeiteket [botlásaitokat; eleséseiteket]” (Mát. 6,14-15). :01:


János Evangéliuma:6:50   Ez az a kenyér, amely a mennyből szállott alá, hogy kiki egyék belőle és meg ne haljon.
János Evangéliuma:6:51   Én vagyok amaz élő kenyér, amely a mennyből szállott alá; ha valaki eszik e kenyérből, él örökké. És az a kenyér pedig, amelyet én adok, az én testem, amelyet én adok a világ életéért
Az Úr az én pásztorom; nem szűkölködöm.
Fűves legelőkön nyugtat engem, és csendes vizekhez terelget engem.
23 zsolt.

Nem elérhető torokkarol

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 445
Re:kenyér
« Válasz #4 Dátum: 2013 Szeptember 09, 13:31:24 »
Természetesen ahogyan  a testünknek szüksége van a kenyérre ,   a szellemünknek is a lelkünknek is szüksége van az Élő kenyérre! :Jezus04:
 mert ő a mennyből alászállt kenyér:
János Evangéliuma:6:58   Ez az a kenyér, amely a mennyből szállott alá; nem úgy, amint a ti atyáitok evék a mannát és meghalának: aki ezt a kenyeret eszi, él örökké
.

Jézus az élet kenyere: János. 6, 47-50.

Bizonyára tudjuk valamennyien, hogy rövid földi életünk folyamán, testünk két fontos eleme, a kenyér és a víz. Ezek nélkül: nehéz volna elképzelni, a földi életet. Ezért az Úr Jézus, nem ok nélkül jelentette ki, hogy Ő az igazi kenyér, mely a mennyből szállt alá. ,,Az Ő teste étel, az Ő vére ital" Jézus szavait, így olvashatjuk a Bibliában, János evangéliumának 6-ik fejezetében, a 47-ik verstől, az 50-kig: ,,Bizony, bizony mondom néktek: aki énbennem hisz, örökélete van annak. Én vagyok az életnek kenyere. A ti atyáitok a mannát ették a pusztában és meghaltak. Ez az a kenyér, mely a mennyből szállott alá, hogy ki-ki, egyék belőle és meg ne haljon" A kenyér, olyan nélkülözhetetlen testi táplálékunk, hogy bármeddig esszük, nem tudjuk megunni. A kalácsevést, hamar megunnánk. de a kenyeret, soha. Bibliánk azonban itt, kétféle kenyérről tudósít minket. Földi és mennyei kenyérről. Mert van testi kenyér és van lelki kenyér. Testi kenyér, csak elmúló testünket táplálja, miképpen Izráel fiait, a manna táplálta 40 éven át, a Sínai pusztában. De valamennyien, a régi nemzedékből, meghaltak. Így a testünket tápláló kenyér, csak halálunk percéig szükséges. Az Úr Jézus azonban, lelket tápláló kenyér, mely a mennyből szállt alá! És aki abból eszik, él örökké! Ez az élő kenyér, örök életre táplálja, hallhatatlan lelkünket. Szomorú tény azonban, hogy mi emberek, annyira ragaszkodunk, a testet tápláló kenyérhez, hogy megfeledkezünk, a sokkal fontosabb, lelkünket tápláló kenyérről! Jézus Krisztusról! Nos, ezt a testi kenyérhez való kötődést, fényesen bizonyítja, az 5 ezer főnyi sokaság megvendégelése, a Júdeai pusztában. Miután jóllakott a sokaság, Jézust kenyér királlyá akarta tenni. Ők nem a lelkükkel törődtek, hanem csak éhező testükkel. De hogyan is van ez a kenyérkérdés? A testi kenyérért fizetnünk kel, és mégis meghalunk. A lelki kenyeret viszont, ingyen kapjuk és élünk örökké! Hát nem érdekes? A múlandóért fizetni kell, az örökkévalót pedig ingyen kapjuk. Milyen csodálatos: A lelki kenyérben, Jézus Krisztusban, mindent megkapunk, hogy örök életünk lehessen! Minden róla szóló igehirdetés, minden bizonyságtétel, egy- egy kicsi szelete, ennek a lelki kenyérnek, melyet az Ige hallgatói, magukhoz vehetnek. Ismétlem: van földi kenyér és van mennyei kenyér. Csak azt fájlalom, hogy a testi kenyér, sokkal kelendőbb, mint a lelki kenyér. Pedig hiszem, hogy minden ember hallhatatlan lelke, mennyei kenyérre éhez! Mert a lelket, nem lehet testi kenyérrel táplálni. Az is csodálatos, hogy ez az áldott mennyei kenyér, kifogyhatatlan! Már közel 2 ezer éve, hívő emberek milliói fogyasztják naponta, de mindmáig sem fogyott el! Ez az áldott mennyei kenyér pedig, ott van a Biblia lapjain, naponta szelhetünk belőle, viszik az igehirdetők, misszionáriusok, bizonyságtevő testvéreink. Mert földünkön, még mindig sok embernek kell nélkülöznie, ezt az ingyen való mennyei kenyeret! Ha bár a Bibliafordítók, egyre többen, azon fáradoznak, hogy ez az áldott mennyei kenyér, mint írott Ige, minél több különböző nyelvű néphez, törzshöz, eljuthasson, és táplálhassa, örökkévaló lelkét, az örök életre! Bár testi kenyerünk, igen fontos táplálékunk, mégis, emberek millióinak kell nélkülözniük, szegénységük miatt. Ebbe a szegény kenyértelenségbe, magam is belekóstoltam, gyermekkoromban. Volt olyan kenyértelen nap, hogy édesanyánkkal együtt sírtunk, mert nem volt egy falat kenyerünk sem. Még idős koromban is, fájó szívvel gondolok szegény, éhező embertársaikra, földünk bármely részén élnek is. Bár nincs hiteles kimutatás arról, hogy naponta, hány felnőtt és gyermek hal éhen. De ők: valamennyien, miattunk, segíteni tudó emberek miatt, halnak éhen! Az Úr Jézus, mikor itt élt a földön, mindig szánakozott a sokaságon, Ő nem csak tanított, gyógyított, hanem 2 alkalommal, ezreket vendégelt meg, Júdea pusztájában, néhány kenyérrel és hallal. És minden esetben, több volt a maradék, mint a készlet. Ez pedig azt jelentette, hogy Jézus: még nagyobb tömeget is el tudott volna látni, kenyérrel és hallal. És ha ez, így volt testi síkon, mennyivel inkább volt így, lelki síkon! Hiszen az Úr Jézus számára, hallhatatlan lelkünk, minden egyébnél többet ér, és minden másnál fontosabb, mivel az, örökkévaló! Újra mondom: Jézus: az élet kenyere. Ahol pedig Ő háttérbe szorul, ott az illető örök élete, kerül veszélybe. Mivel a lelki kenyér, Urunk Igéje, örök életre táplálja lelkünket! Így, az Úrvacsorában is, élő kenyérként és élő vízként vehetjük magunkhoz, Urunk drága testét és vérét! Szomorú tény az is, hogy a legtöbb keresztyén ember, csak néha és csak megszokásból él, az Úrvacsorával! Pedig Jézus azt mondta maga felől: ,,Az én testem, bizony étel, azén vérem, bizony ital" Ezért, hallhatatlan lelkünknek, mindkettőre, mérhetetlen szüksége van. Az is szomorú tény, hogy a legtöbb keresztyén családban, ugyan megtalálható a Biblia, ám az: évek óta ott hever, olvasatlanul. Pedig még ma is, vannak olyan népek vagy néptörzsek, ahol nagy örömmel olvasnák a Bibliát, ha nyelvükre lefordítva, olvashatnák azt. Lám, az egyik helyen nincs szükség rá, másik helyen meg, epekednek érte! Mert a hallhatatlan lélek, az örök élet kenyerére éhezik, szomjazik! A Biblia tudósít minket arról is, hogy lesz majd olyan korszak, amikor a Biblia, elvétetik az emberektől, és keresik majd epekedve, futkosnak ide, oda, de nem lelnek rá! Lelkük kényszeríti őket, a szent Ige keresésére! Ebben a rövid bizonyságtételben is, az Úr Jézus, felkínálja magát nekünk, mint az ,,Élet kenyerét és vizét" minden éhező és szomjazó lélek számára. Rajtunk, embereken múlik tehát, hogy élünk e, ezzel a drága lehetőséggel, vagy sem. Jézus, nem erőlteti magát senkire sem. Mindenki: önmagáért felel, Isten előtt! Boldogok mind azok, akik élnek ezzel a felkínált lehetőséggel. Naponta táplálják, lelküket, ezzel az ingyen való mennyei kenyérrel, Urunk élő igéjével. Mely örök életre készíti fel, őket. Miért boldogok? Mert olyan dicsőséges, örök életben lesz részük, mely a legszebb képzeletüket is felülmúlja! Részesülnek majd, abban az örömben és dicsőségben, melyet az Úr Jézus - ígérete szerint - meg fog osztani mind azokkal, akik hisznek Benne, akiknek Ő, élő kenyérré és élő vízzé lett.
Az Úr az én pásztorom; nem szűkölködöm.
Fűves legelőkön nyugtat engem, és csendes vizekhez terelget engem.
23 zsolt.

Nem elérhető bacsipista

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 5969
  • Keresztény kincskereső
Re:kenyér
« Válasz #5 Dátum: 2013 Október 16, 10:09:46 »
Az Úr megígérte népének az élő kenyeret, amelyet Jézus Krisztus személyesít meg és tölt be. a megtöretett testet, a kiontott vért. És leveszi az átkot, véget vet a halálnak és dícsérhetjük, magasztalhatjuk az Urat.


Ézsaiás 25, 6-9

6
Készít majd a Seregek URa ezen a hegyen minden népnek lakomát zsíros falatokból, lakomát újborokból, zsíros, velős falatokból, letisztult újborokból.
7
Ezen a hegyen leveszi a leplet, amely ráborult minden népre, és a takarót, amely betakart minden nemzetet.
8
Véget vet a halálnak örökre! Az én Uram, az ÚR letörli a könnyet minden arcról. Leveszi népéről a gyalázatot az egész földön. - Ezt ígérte az ÚR!
9
Ezt mondják azon a napon: Itt van a mi Istenünk, benne reménykedtünk, hogy megszabadít minket. Itt van az ÚR, benne reménykedtünk, vigadjunk és örüljünk szabadításának!
"Minden szabad nekem, de nem minden használ. Minden szabad nekem, de ne váljak semminek a rabjává." 1Korintus 6,12

Nem elérhető torokkarol

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 445
Re:kenyér
« Válasz #6 Dátum: 2013 November 18, 14:51:43 »
Az Úr megígérte népének az élő kenyeret, amelyet Jézus Krisztus személyesít meg és tölt be. a megtöretett testet, a kiontott vért. És leveszi az átkot, véget vet a halálnak és dícsérhetjük, magasztalhatjuk az Urat.


Ézsaiás 25, 6-9

6
Készít majd a Seregek URa ezen a hegyen minden népnek lakomát zsíros falatokból, lakomát újborokból, zsíros, velős falatokból, letisztult újborokból.
7
Ezen a hegyen leveszi a leplet, amely ráborult minden népre, és a takarót, amely betakart minden nemzetet.
8
Véget vet a halálnak örökre! Az én Uram, az ÚR letörli a könnyet minden arcról. Leveszi népéről a gyalázatot az egész földön. - Ezt ígérte az ÚR!
9
Ezt mondják azon a napon: Itt van a mi Istenünk, benne reménykedtünk, hogy megszabadít minket. Itt van az ÚR, benne reménykedtünk, vigadjunk és örüljünk szabadításának!ámen!


 :044:
az Úr Jézus figyelmeztet minket  a Máté: 16:6:

Jézus pedig monda nékik: Vigyázzatok és őrizkedjetek a farizeusok és sadduceusok kovászától.


igen a kovász az= bűn, tehát őrizkedjünk a bűntől

I. Korintus levél:5:6   Nem jó a ti dicsekedéstek. Avagy nem tudjátok-é, hogy egy kicsiny kovász az egész tésztát megposhasztja.
I. Korintus levél:5:7   Tisztítsátok el azért a régi kovászt, hogy legyetek új tésztává, aminthogy kovász nélkül valók vagytok; mert hiszen a mi húsvéti bárányunk, a Krisztus, megáldoztatott érettünk
Az Úr az én pásztorom; nem szűkölködöm.
Fűves legelőkön nyugtat engem, és csendes vizekhez terelget engem.
23 zsolt.

Nem elérhető bacsipista

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 5969
  • Keresztény kincskereső
Re:kenyér
« Válasz #7 Dátum: 2013 November 20, 13:55:38 »
Ámen. :044:
Illik megtisztitani azt a fehér ruhát amit Jézustól kaptunk. De időnként arra is rámehet egy-egy pötty vétkeink miatt. Ilyenkor bűnvallással és megtéréssel eltüntethetjük a pöttyöket, Jézus kegyelme által.
"Minden szabad nekem, de nem minden használ. Minden szabad nekem, de ne váljak semminek a rabjává." 1Korintus 6,12

Nem elérhető torokkarol

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 445
Re:kenyér
« Válasz #8 Dátum: 2015 Március 08, 16:33:31 »
Lukács Evangéliuma:4:3-8:   És monda néki az ördög. Ha Isten Fia vagy, mondd e kőnek, hogy változzék kenyérré.
   Jézus pedig felele néki, mondván: Meg van írva, hogy nemcsak kenyérrel él az ember, hanem az Istennek minden ígéjével.5
Majd felvivén őt az ördög egy nagy magas hegyre, megmutatá néki e föld minden országait egy szempillantásban,
6
És monda néki az ördög: Néked adom mindezt a hatalmat és ezeknek dicsőségét; mert nékem adatott, és annak adom, akinek akarom;
7
Azért ha te engem imádsz, mindez a tied lesz.
8
Felelvén pedig Jézus, monda néki: Távozz tőlem, Sátán; mert meg van írva: Az Urat, a te Istenedet imádd, és csak néki szolgálj.
Az Úr az én pásztorom; nem szűkölködöm.
Fűves legelőkön nyugtat engem, és csendes vizekhez terelget engem.
23 zsolt.