Evangélium > Gondolatok Isten Igéjéről

Az igaz evangélium

<< < (2/68) > >>

Antee:
Szoktak a Lator esetével érvelni, hogy neki elegendő volt segítségül hívni Jézust és üdvösséget kapott. De ez így nem igaz, jóval több történt a segítségül hívásnál.

Lukács evangéliuma 23,40-42
„Az Istent sem féled-e te? Hiszen te ugyanazon ítélet alatt vagy! És mi ugyan méltán; mert a mi cselekedetünknek méltó büntetését vesszük: ez pedig semmi méltatlan dolgot nem cselekedett. És monda Jézusnak: Uram, emlékezzél meg én rólam, mikor eljősz a te országodban!”

-Ez a lator beismerte, hogy jogosan bűnhődik. (mert a mi cselekedetünknek méltó büntetését vesszük)
-Felismerte, hogy Jézus bűntelen. (ez pedig semmi méltatlan dolgot nem cselekedett)
-Felismerte, hogy Jézus a Messiás. (mikor eljősz a te országodban)
-Jézus kegyelmét kérte. (Uram, emlékezzél meg én rólam)

Vagyis: bűnvallást téve felismerte, hogy Jézus az Istennek a Fia, és a kegyelmét kérte! Viszont az élete ezután nem volt néhány óránál több, gyümölcsöt nem tudott érlelni, hiszen az egész teste meg volt feszítve.

De mi van azokkal, akik bűnvallást téve Jézus kegyelmét kérik és ezután nem a halál vár rájuk? Maradhatnak-e gyümölcstermés nélkül? Az ige szerint ha Jézusban élünk, lesznek gyümölcseink, a Lator viszont tehetetlenül függött a kereszten. Ugyanis mindenkinek amint adatott, úgy kell szolgálnia Jézust!

Ha élsz, akkor az életedet Jézusnak kell adnod és nem csak képletesen.

Galátzia levél 2,20
"Krisztussal együtt megfeszíttettem. Élek pedig többé nem én, hanem él bennem a Krisztus; amely életet pedig most testben élek, az Isten Fiában való hitben élem, aki szeretett engem és önmagát adta érettem."

Antee:
Nagyon érdekesnek tartom azt, hogy olyanok tanítói szolgálatba álltak, akik nem veszik figyelembe Istennek teljes beszédét. Mert miközben azt a hamis evangéliumot hirdeti, miszerint elég Isten kegyelmében bízni, tudomást sem vesz azokról az igékről, amelyek konkrétan rámutatnak arra, hogy a cselekedetek is kellenek.

Mert bár nem cselekedetekből van üdvösségünk, de a valódi hit által cselekedni fogjuk azokat, amelyekre Jézus elhívott minket. Mi következik ebből? Az, hogy ha valaki nem cselekedi azokat a parancsolatokat amelyek követelmények, akkor nincs valódi hite és egyben üdvössége sem.

Mert mik ezek a parancsolatok amelyek követelmények? Nem azok, hogy járjunk közösségi alkalmakra, próbáljuk megélni vagy hogy szánkkal beszéljünk róla!

De akkor mik ezek a parancsolatok, amelyek követelmények? Mert az emberek előszeretettel húznak határt, hogy mi az ami még kivetnivaló, mi az ami még belefér. Egyik elfogadottnak ítéli azt, ha nőkre tekint parázna kívánságokkal, a másik elfogadottnak tartja a csúnya beszédet, és még nem hoztam a durvább példákat. De őszintén, ezek az emberek által szabott határokra tudnak majd szabadkozni Isten előtt?

A határokat Isten szabta meg, azokat kell követni, akik pedig nem így tesznek, azok az engedetlenség bűnébe estek.
Ki tudja? Milyen az engedetlenség bűne?


bacsipista:
A mai napon én vittem az igei szolgálatot. A Zsidó levél 10,26-29 volt, és ezen keresztül tértem ki a vétek és a tudatos bűn ismertetésére.

"Mert ha szándékosan vétkezünk az igazság teljes megismerése után, nincs többé bűneinkért való áldozat, hanem az ítéletnek valami félelmes várása, amikor tűz lángja fogja megemészteni az ellenszegülőket. Ha valaki elveti Mózes törvényét, az két vagy három tanú vallomása alapján irgalom nélkül meghal. Mit gondoltok: mennyivel súlyosabb büntetésre lesz méltó az, aki Isten Fiát lábbal tapodja, a szövetség vérét, amellyel megszenteltetett, közönségesnek tartja, és a kegyelem Lelkét megcsúfolja?"

Nem voltunk sokan, de a témakör foghíjassá tette a résztvevőket.  Érződött, hogy többeket is kellemetlenül érintett a bűnről való beszéd, melyet nem emberi okoskodással, hanem az igék egymásra épülésével osztottam meg. Némelyek kimentek, nem akarván Isten igéjével szembesülni.
Sok ige hangzott el, a kijelentéseket ezek az igék igazolták.

Többnyire megszoktuk, hogy bátorító üzeneteket hallhatunk,amely a megbocsátásról és az Úr kegyelméről szól. Ez a mai más volt. És hiszem, hogy akik végighallgatták vették az Úr üzenetét és másként gondolkodó és cselekvő hívőkké válhatnak.
Akik pedig lemaradtak róla azokat ajánlom az Úr kegyelmébe. Mert mint tudjuk az Ézsiás 61-ből, hogy tart még az Úr kegyelmének esztendeje.

De ki tudja, hogy meddig?

Antee:
Áldott Testvérem, kiálltál az ige igazsága mellett és ez számít! Jézust is sokan otthagyták, pedig az igazságot szólta. Nem emberekre kell néznünk, hanem Istenre.

bacsipista:
Tudom én is, csak az a baj, hogy sokakba mélyen beleivódott, ha bűnt követnek is el, megvalják Istennek és ott a kegyelem. Ami nagyon meglepett az a regálás, hogy Isten sokszor mondta az ószövetség idején az Izrelitáknak, hogy eltörli őket a föld szinéről, azután mégsem tette meg.  Épp ezért bármikor megváltoztathatja döntését.
Nem zavarta az, hogy mondtam az Úr szava örök és nem változik.
A másik furcsa mondás az volt, hogy miért nem tér meg a Sátán, mert ha őszintén megbánná a vétkét Istentől kegyelmet kapna.
Hát ennél majd hátast dobtam.
Nagyon kell a világosság.

Navigáció

[0] Üzenetek főoldala

[#] Következő oldal

[*] Előző oldal

Teljes verzió megtekintése