Szerző Téma: Mai Ige = Minden napra egy ige!  (Megtekintve 18773 alkalommal)

0 Felhasználó és 1 vendég van a témában

Nem elérhető torokildiko46

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 4452
  • http://ildiko-torok.blogspot.com/
Re:Mai Ige = Minden napra egy ige!
« Válasz #105 Dátum: 2015 Július 03, 06:09:44 »
Efézus :4:29-32:   Semmi rothadt beszéd a ti szátokból ki ne származzék, hanem csak amely hasznos a szükséges építésre, hogy áldásos legyen a hallgatóknak.30
És meg ne szomorítsátok az Istennek ama Szent Lelkét, aki által megpecsételtettetek a teljes váltságnak napjára.
31
Minden mérgesség és fölgerjedés és harag és lárma és káromkodás kivettessék közületek minden gonoszsággal együtt;
32
Legyetek pedig egymáshoz jóságosak, irgalmasok, megengedvén egymásnak, miképpen az Isten is a Krisztusban megengedett néktek
Mert én tudom, hogy az én megváltóm él, és utoljára az én porom felett megáll.! Jób:19:25

Nem elérhető torokildiko46

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 4452
  • http://ildiko-torok.blogspot.com/
Re:Mai Ige = Minden napra egy ige!
« Válasz #106 Dátum: 2015 Július 05, 10:03:55 »
Zsolt: 108  , 5:
Mert nagy, egek felett való a te kegyelmed, és a felhőkig ér a te hűséges voltod!
Mert én tudom, hogy az én megváltóm él, és utoljára az én porom felett megáll.! Jób:19:25

Nem elérhető torokildiko46

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 4452
  • http://ildiko-torok.blogspot.com/
Mai Ige = Minden napra egy ige!
« Válasz #107 Dátum: 2015 Július 09, 09:12:32 »
Zsolt. 104,33
Éneklek az Úrnak egész életemben; zengedezek az én Istenemnek, a míg vagyok!
Mert én tudom, hogy az én megváltóm él, és utoljára az én porom felett megáll.! Jób:19:25

Nem elérhető torokildiko46

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 4452
  • http://ildiko-torok.blogspot.com/
Re:Mai Ige = Minden napra egy ige!
« Válasz #108 Dátum: 2015 Július 12, 17:37:44 »
Eféz. 1,18-23
És világosítsa meg értelmetek szemeit, hogy tudhassátok, hogy mi az Ő elhívásának a reménysége, mi az Ő öröksége dicsőségének a gazdagsága a szentek között.
És mi az Ő hatalmának felséges nagysága irántunk, a kik hiszünk, az Ő hatalma erejének ama munkája szerint
A melyet megmutatott a Krisztusban, mikor feltámasztotta Őt a halálból, és ültette Őt a maga jobbjára a mennyekben.Felül minden fejedelemségen és hatalmasságon és erőn és uraságon és minden néven, mely neveztetik nemcsak e világon, hanem a következendőben is
És mindeneket vetett az Ő lábai alá, és Őt tette mindeneknek fölötte az anyaszentegyháznak fejévé
Mely az Ő teste, teljessége Ő néki, a ki mindeneket betölt mindenekkel.
Mert én tudom, hogy az én megváltóm él, és utoljára az én porom felett megáll.! Jób:19:25

Nem elérhető torokildiko46

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 4452
  • http://ildiko-torok.blogspot.com/
Mai Ige = Minden napra egy ige!
« Válasz #109 Dátum: 2015 Július 14, 19:16:20 »
2 Tim : 3:16-17
A teljes írás Istentől ihletett és hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre,
17
Hogy tökéletes legyen az Isten embere, minden jó cselekedetre felkészítet
Mert én tudom, hogy az én megváltóm él, és utoljára az én porom felett megáll.! Jób:19:25

Nem elérhető torokildiko46

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 4452
  • http://ildiko-torok.blogspot.com/
Re:Mai Ige = Minden napra egy ige!
« Válasz #110 Dátum: 2015 Július 16, 08:30:18 »
Filippi 2,:10-11
"... hogy Jézus nevére minden térd meghajoljon, mennyeieké, földieké és földalattiaké; 11. és minden nyelv vallja, hogy Jézus Krisztus Úr az Atya Isten dicsőségére.
Mert én tudom, hogy az én megváltóm él, és utoljára az én porom felett megáll.! Jób:19:25

Nem elérhető torokildiko46

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 4452
  • http://ildiko-torok.blogspot.com/
Re:Mai Ige = Minden napra egy ige!
« Válasz #111 Dátum: 2015 Július 21, 20:06:39 »
Aki szavadnak engedelmeskedik, nagy jutalmat nyer.”
Zsoltárok 19:11
Mert én tudom, hogy az én megváltóm él, és utoljára az én porom felett megáll.! Jób:19:25

Nem elérhető torokildiko46

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 4452
  • http://ildiko-torok.blogspot.com/
Re:Mai Ige = Minden napra egy ige!
« Válasz #112 Dátum: 2015 Július 23, 20:14:55 »
1 Thess. 1,2-3:
Hálát adunk az Istennek mindenkor mindnyájatokért, emlékezvén rólatok a mi imádságainkban;

Szüntelenül emlegetve a ti hitetek munkáját, és a ti szeretetetek fáradozását, és a mi Urunk Jézus Krisztus felől való reménységeteknek állhatatosságát, az Isten előtt, a mi Atyánk előtt:
Mert én tudom, hogy az én megváltóm él, és utoljára az én porom felett megáll.! Jób:19:25

Nem elérhető torokildiko46

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 4452
  • http://ildiko-torok.blogspot.com/
Re:Mai Ige = Minden napra egy ige!
« Válasz #113 Dátum: 2015 Július 28, 11:53:39 »
Zsolt. 136,1
Magasztaljátok az Urat, mert jó; mert örökkévaló az ő kegyelme.
Mert én tudom, hogy az én megváltóm él, és utoljára az én porom felett megáll.! Jób:19:25

Nem elérhető torokildiko46

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 4452
  • http://ildiko-torok.blogspot.com/
Re:Mai Ige = Minden napra egy ige!
« Válasz #114 Dátum: 2015 Július 30, 16:30:22 »
Zsid. 11,3
Hit által értjük meg, hogy a világ Isten beszéde által teremtetett, hogy a mi látható, a láthatatlanból állott elő.
Mert én tudom, hogy az én megváltóm él, és utoljára az én porom felett megáll.! Jób:19:25

Nem elérhető torokildiko46

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 4452
  • http://ildiko-torok.blogspot.com/
Re:Mai Ige = Minden napra egy ige!
« Válasz #115 Dátum: 2015 Július 31, 10:29:35 »
Jel. 22,7
Ímé eljövök hamar. Boldog, a ki megtartja e könyv prófétálásának beszédeit.
Mert én tudom, hogy az én megváltóm él, és utoljára az én porom felett megáll.! Jób:19:25

Nem elérhető torokildiko46

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 4452
  • http://ildiko-torok.blogspot.com/
Mai Ige = Minden napra egy ige!
« Válasz #116 Dátum: 2015 Augusztus 03, 10:25:45 »
Zsolt. 19,13
Ki veheti észre a tévedéseket? Titkos bűnöktől tisztíts meg engemet.
Mert én tudom, hogy az én megváltóm él, és utoljára az én porom felett megáll.! Jób:19:25

Nem elérhető torokildiko46

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 4452
  • http://ildiko-torok.blogspot.com/
Re:Mai Ige = Minden napra egy ige!
« Válasz #117 Dátum: 2015 Augusztus 05, 09:06:07 »
Ján. 15,12
Ez az én parancsolatom, hogy szeressétek egymást, a miképen én szerettelek titeket.

Gal. 6,2
Egymás terhét hordozzátok, és úgy töltsétek be a Krisztus törvényét.
:317: :317: :317:
Mert én tudom, hogy az én megváltóm él, és utoljára az én porom felett megáll.! Jób:19:25

Nem elérhető torokildiko46

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 4452
  • http://ildiko-torok.blogspot.com/
Re:Mai Ige = Minden napra egy ige!
« Válasz #118 Dátum: 2016 Február 19, 10:04:03 »
Zsoltár: 100.
1
Hálaadó zsoltár. Vígan énekelj az Úrnak te egész föld!
2
Szolgáljatok az Úrnak örvendezéssel; menjetek eléje vígassággal.
3
Tudjátok meg, hogy az Úr az Isten; ő alkotott minket és nem magunk; az ő népe és az ő legelőinek juhai vagyunk.
4
Menjetek be az ő kapuin hálaadással, tornácaiba dicséretekkel; adjatok hálákat néki, áldjátok az ő nevét!
5
Mert jó az Úr, örökkévaló az ő kegyelme, és nemzedékről nemzedékre való az ő hűsége!
Mert én tudom, hogy az én megváltóm él, és utoljára az én porom felett megáll.! Jób:19:25

Nem elérhető torokildiko46

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 4452
  • http://ildiko-torok.blogspot.com/
Re:Mai Ige = Minden napra egy ige!
« Válasz #119 Dátum: 2016 Február 25, 08:10:58 »
Lukács Evangéliuma:11:28   Ő pedig monda: Sőt inkább boldogok akik hallgatják az Istennek beszédét, és megtartják azt.
Mert én tudom, hogy az én megváltóm él, és utoljára az én porom felett megáll.! Jób:19:25