Szerző Téma: versek  (Megtekintve 9357 alkalommal)

0 Felhasználó és 1 vendég van a témában

Nem elérhető torokildiko46

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 4531
  • http://ildiko-torok.blogspot.com/
Re:versek
« Válasz #45 Dátum: 2016 Február 19, 09:58:18 »
Énhelyettem!

Drága Jézus, Isten Fia,
mindent megtettél helyettem,
tudtad: kárhozat vár reám,
pedig még meg sem születtem.
Énhelyettem imádkoztál,
mikor tékozolva éltem,
s amit tudatlanul tettem,
Atyám bocsássa meg nékem.
Énhelyettem szégyenkeztél,
ha Atyámra szégyent hoztam,
bizonygattam, tisztelem Őt,
pedig nem is imádkoztam.
Énhelyettem álltál oda,
ahol súlyos próba várt rám,
csodás mentő szerelmedért,
soha nem lesz elég, hálám.
Énhelyettem imádkoztál,
ha imáról feledkeztem,
a rám váró kárhozatban,
árva lelkem el ne vesszen!
Énhelyettem önként mentél,
hová nekem kellett volna,
vérem helyett, a keresztről,
drága véred, hullt a porba!
Bűnöm súlyos büntetését,
énhelyettem szenvedted el,
hogy feltámadt dicső testben,
vihess, Atyádhoz mennybe fel.

Pecznyík Pál
Celldömölk
2016. II. 4.
Mert én tudom, hogy az én megváltóm él, és utoljára az én porom felett megáll.! Jób:19:25

Nem elérhető torokildiko46

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 4531
  • http://ildiko-torok.blogspot.com/
Re:versek
« Válasz #46 Dátum: 2016 Április 24, 10:42:19 »
FELTÁMADT!

17
MÁR
Egy édes titkom van nekem.
Fénnyel betölti életem,
mosolyra nyitja számat:
a Megváltó feltámadt!

Nem, nem maradt a sír ölén.
Ujjongok az örömtől én,
hisz nem vagyok már árva.
Nincs többé sírba zárva.

Velem van nappal, éjjelen.
Mindig velem, mindig velem.
Az úton Ő vezérel
oltalmazó kezével.

Virágok, illatozzatok!
Húsvéti, tiszta fény ragyog
elűzve minden árnyat:
a Megváltó feltámadt!

Túrmezei Erzsébet
Mert én tudom, hogy az én megváltóm él, és utoljára az én porom felett megáll.! Jób:19:25

Nem elérhető torokildiko46

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 4531
  • http://ildiko-torok.blogspot.com/
Re:versek
« Válasz #47 Dátum: 2016 Április 24, 10:45:34 »
FELTÁMADOTT!

01
ÁPR
Feltámadott! – ezt zengje ajkatok.
Értelmet ad, ha nemcsak angyalok
jó híre jő. Csodálkozó szívek,
kiknek e jel több volt, mint bárkinek
az üres sírt ámulva érik el –
Péter kiált, a szíve énekel.

Feltámadott! – Ezt zengje ajkatok!
Ezt vallom én, nemcsak az angyalok.
Feltámadott! Én hitetlen hitem!
Nehéz öröm elhinni ezt híven.
Ellene mond tudás, tapasztalat,
Nem volt ilyen soha az ég alatt.

De szemtanuk szent bizonysága szól.
Ők sem értik, Tamás felém hajol:
„Figyelj reám, hogy roskadoztam ott!
De Jézus él, sebeket hordozott.”
Feltámadott! Dobogj riadt szívem!
Feltámadott! Én Uram Istenem!

Feltámadott! – Kiáltják századok,
Értelmet ad, hogy nemcsak angyalok
Zengik e hírt: kétkedő emberek,
Csodálkozó de meggyőzött szívek!
Pál is beszél, ötszázat hoz, tanút.
Csodát jelez a damaszkuszi út.
Új életét le nem tagadhatod.
Élő Úr volt, kivel találkozott.
Nem semmi ez, de megnyílt nagy titok,
Hogy Jézus él! Jézus feltámadott!

Feltámadott! Élete győzelem!
Bűn és halál, nincs dolgotok velem!
Az elmúlás az utolsó adó,
Mert ez a test bűnös és rothadó,
De épp mint Ő, majd új életre kel,
Velünk az Úr egyszer még remekel,
Kilépünk majd, s a széttört istenarc
Ragyog… ragyog… Mert győztes volt a harc,
Melyet Urunk érettünk megvívott!
Élsz én Uram! Krisztus feltámadott!

Fejes Ádám
Mert én tudom, hogy az én megváltóm él, és utoljára az én porom felett megáll.! Jób:19:25

Nem elérhető torokildiko46

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 4531
  • http://ildiko-torok.blogspot.com/
Re:versek
« Válasz #48 Dátum: 2016 Május 15, 10:24:59 »
áldott pünkösdi ünnepeket!!! 


PÜNKÖSD


Oldjad meg nyelvünket, és azt az ihletet,
Amelyből millió vértanú született
Gyújtsd pünkösdi lángra,
Hogy eltévedt nyájad, az igazi utat
Ismét megtalálja.

Arénára roskadt vértanuk szent vére.
Omolj a hitetlen világ tengerére,
Rázd meg a szíveket!
Taníts meg bennünket lángoló nyelveddel
Mi az: a szeretet…

Pünkösd rózsákkal legyen telve a föld,
Krisztusnak öröme minden szívet betölt…
Pünkösd áldott napja
Csüggedő lelkünkben, magasztos emléked
Hitünk felgyullasztja.

Vezessetek minket, ti dicső seregek,
Akik lelkendezve, énekelve mentek,
Krisztusért halálba.
Hogy sóvárgó lelkünk az ígéret földjét,
Ismét megtalálja.

Sejtelmünk a jövő zúgó szárnyát hallja,
Szállj fölénk Szentlélek hófehér galambja;
Lelkünket szenteld meg,
Mert földi életünk, örömét, békéjét,
Találja meg benned.


 forrás internet( nem  volt irva  ki irta)
Mert én tudom, hogy az én megváltóm él, és utoljára az én porom felett megáll.! Jób:19:25

Nem elérhető torokildiko46

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 4531
  • http://ildiko-torok.blogspot.com/
Re:versek
« Válasz #49 Dátum: 2016 Május 15, 10:46:56 »
KÁRMEL HEGYÉN

09
JÚN
A Kármel ormán csendes éjszakán
Búslakodik a ma tanítványa.
Szorgos munkával volt keze tele,
Csak eredményben van nagy hiánya.
Míg mindenütt viruló élet pezsdül
Őrálló szíve búsan kesereg.
Odakint derű, kacagás az élet:
Az ő szeméből fájó könny pereg.

Uram! Pünkösdkor zúgó szélnek szárnyán
Égi tűz szállt le az emberekre,
Mely lángra gyújtott sok alvó szívet…
Uram! Ez ünnep ma nem lehetne?
Nem lehetne, hogy szent, apostolok
Tüzes nyelvekkel szólnak az igét,
És mint Jézusnak bizonyságai
Új életet vinnének szerteszét?
Nem lehetne, hogy bűnét bevalló
Sokaság gyűlne a kereszt köré?
Isten sátora leszállna dicsőn
A melletverő bűnösök közé…
Nem lehetne, hogy víz mozdulna meg
Fehérruhások serege fölött,
Timótheusok, Titusok, Pálok
Lennének a megváltottak között?

Uram! Pünkösdkor zúgó szélnek szárnyán
Égi tűz szállt le az emberekre
Mely lángra gyújtott sok alvó szívet…
Uram! Ez ünnep ma is lehetne!
Uram! Ez ünnep ma is lehetne!

Békefi Pál
Mert én tudom, hogy az én megváltóm él, és utoljára az én porom felett megáll.! Jób:19:25

Nem elérhető torokildiko46

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 4531
  • http://ildiko-torok.blogspot.com/
Re:versek
« Válasz #50 Dátum: 2016 Június 01, 08:29:39 »
Koldus vagyok

Ó de sokan szeretnének,
olyan módon mennybe térni,
ne kellene az Istentől,
térden: bocsánatot kérni.
Büszkeségük, nem engedi,
Isten elé, térdeljenek,
és miként sok, milliárdos,
csak adjanak, ne kérjenek.
Megtévesztett, sok zarándok,
azt hiszi, jó úton halad,
de míg meg nem alázkodik,
a mennykapu, zárva marad.
Amíg gőgöt, büszkeséget,
nem váltja fel, az alázat,
addig: ember nem látja meg,
elhagyott, atyai házat.
Magamnak is - mint koldusnak -
nincs mit, felmutatnom itten,
lelket, testet, ruházatot,
ajándékba adott Isten!
Alázatos Megváltómnak,
véres arcát, hogyha nézem,
eszembe jut: el ne vesszek,
az életét adta értem!
Nem menthet meg, a gonosztól,
sem a lábam, sem a kezem,
csak Atyám mentő szerelme,
ha trónjához, megérkezem.

Pecznyík Pál
Celldömölk,
2016. V. 12.
Mert én tudom, hogy az én megváltóm él, és utoljára az én porom felett megáll.! Jób:19:25

Nem elérhető torokildiko46

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 4531
  • http://ildiko-torok.blogspot.com/
Re:versek
« Válasz #51 Dátum: 2016 Június 01, 18:00:22 »

Ima, hívő orvosokért

Hálaimánk szárnyal Hozzád,
életadó Istenünk,
lélekmentő szolgálatra,
életet adtál nekünk.
Látod: bűnök, könnyek árját,
a nyomort, kínt, szenvedést,
betegeknek csak Te adhatsz,
betegágyról, felkelést.
Alázatos kérésünkkel,
Atyánk, eléd térdelünk,
imádkozó orvosokkal
áldd meg, magyar nemzetünk!
Áldd meg mentő szeretettel,
hívő orvosok szívét,
műtőasztalon Te vezesd,
operálók két kezét.
Ne maradjon műtött ember,
holtan, műtőasztalon,
szégyenüljön meg a halál,
életé a hatalom!
Lehessenek minél többen,
hívő magyar orvosok,
gyógyulásra vár sok beteg,
szenvednek, a lázasok.
Jézus: orvosok Orvosa,
gyógyít kezed és szavad,
így a sok műtőasztalon,
gyógyuló élet fakad!
Hívő magyar orvosokért
imádkozunk idelenn,
műtött hívő testvérekkel
élhessenek, odafenn.

Pecznyík Pál
Celldömölk,
2016. V. 26.
Mert én tudom, hogy az én megváltóm él, és utoljára az én porom felett megáll.! Jób:19:25

Nem elérhető torokildiko46

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 4531
  • http://ildiko-torok.blogspot.com/
Re:versek
« Válasz #52 Dátum: 2016 Június 05, 09:17:46 »
Élet alkonyán

Atyám kezében életem,
csak Ő tudja, mi lesz velem.
Telnek évek, órák, napok,
érzem: egyre gyengébb vagyok.
Pedig még nem is oly régen
ültem, kerékpár nyergében.
Immáron, lépnem is nehéz,
szemem vágyón, távolba néz.
Hívást: nem ok nélkül vártam,
több városunkat bejártam.
Csendes napon, csendes héten,
erősödtem, lelki téren.
Isten ügyében járhattam,
versekkel is szolgálhattam.
Hála, az áldott évekért,
sok testvérünk, már mennybe tért.
Én még, vándorúton vagyok,
egyre lassabban ballagok.
Reszket kezem, reszket lábam,
élet zúgó viharában.
Atyám nem hagy cserben engem,
próbák által, edzi lelkem.
Utam végét, még nem látom,
a mennyei hívást várom.
Fényben fürdő örök honba,
ott nem robban, gyilkos bomba.
Atyám dicső trónja mellett,
fáradt lelkem, megpihenhet.

Pecznyík Pál
Celldömölk,
2016. V. 28.
Mert én tudom, hogy az én megváltóm él, és utoljára az én porom felett megáll.! Jób:19:25

Nem elérhető torokildiko46

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 4531
  • http://ildiko-torok.blogspot.com/
Re:versek
« Válasz #53 Dátum: 2016 Június 06, 19:18:32 »
Jöjj Jézushoz!

Áldom Istent, és Szent Fiát,
hogy versírás tálentomát,
ajándékba adta nékem,
szolgálhassam, magyar népem.
Atyámnak hűn, szót fogadtam,
üzenetét tovább adtam,
népem javára, míg élek,
épüljenek ifjak, vének.
Nem múló időtöltésre,
hanem lelki épülésre!
Testünk egy nap, összeomlik,
temetőkertben, elporlik.
Lelkünk halhatatlan örök,
mennyben várnak rá örömök.
Idősek, ifjak, gyermekek,
lelketekkel törődjetek.
Addig, míg szívetek dobog,
s abban: élet lángja lobog.
Üdv útjára lépjetek át,
s meglátjátok az üdv honát.
Szívem égő vággyal teli,
drága lelkeket menteni.
Versrímekkel, alig bírok,
álomban is, verset írok.
Hála, nincsen benne károm,
szertefoszlik, mint az álom.
Ám amiket ébren írok,
mindaddig, míg írni bírok.
Mennybe hívok minden magyart,
amíg temető fele tart.
Jézus legyen szív - oltárán,
s ne a kézzel csinált bálvány.
Jöjj Jézushoz, magyar népem,
az övé vagy, drága véren!
S ha mennybe jutsz, a légen át,
meglátod Atyád mosolyát.

Pecznyík Pál Celldömölk, 2016. V. 30.
Mert én tudom, hogy az én megváltóm él, és utoljára az én porom felett megáll.! Jób:19:25

Nem elérhető torokildiko46

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 4531
  • http://ildiko-torok.blogspot.com/
Re:versek
« Válasz #54 Dátum: 2016 Június 11, 07:26:47 »
Pecznyik Pál
KRISZTUS MENYASSZONYA

Krisztus földi teste,
hívő gyülekezet,
mely nem földi magból,
Istentől született.
Hontalan zarándok
mind az öt földrészen,
mennyei honpolgár,
távozásra készen.
Krisztus menyasszonya
várja Vőlegényét,
míg vár: teljesíti
földi küldetését.
Egy perc, egy óra se
menjen veszendőbe,
s bejusson a dicső
örök menyegzőbe!

1996.I.27.
Mert én tudom, hogy az én megváltóm él, és utoljára az én porom felett megáll.! Jób:19:25

Nem elérhető torokildiko46

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 4531
  • http://ildiko-torok.blogspot.com/
Re:versek
« Válasz #55 Dátum: 2016 Október 16, 20:16:46 »
Szeressétek az öregeket

Nagyon szépen kérlek titeket,
Szeressétek az öregeket.
A reszkető kezű ősz apákat,
A hajlott hátú jó anyákat...
A ráncos és eres kezeket,
Az elszürkült sápadt szemeket...
Én nagyon kérlek titeket,
Szeressétek az öregeket.
 
 Simogassátok meg a deres fejeket,
 Csókoljátok meg a ráncos kezeket.
 Öleljétek meg az öregeket,
 Adjatok nekik szeretetet.
 Szenvedtek ők már eleget,
 A vigasztalóik ti legyetek.
 Én nagyon kérlek titeket,
 Szeressétek az öregeket.

 Ne tegyétek őket szűk odúkba,
 Ne rakjátok őket otthonokba.
 Hallgassátok meg a panaszukat,
 Enyhítsétek meg a bánatukat.
 Legyen hozzájuk szép szavatok,
 Legyen számukra mosolyotok.
 Én nagyon kérlek titeket,
 Szeressétek az öregeket.
 
 Ők is sokat küzdöttek értetek,
 Amíg fölnevelkedtetek,
 Fáradtak ők is eleget,
 Hogy ti módosabbak legyetek.
 Ők is elfogadtak titeket,
 Mikor Isten közéjük ültetett.
 Azért én kérlek titeket,
 Szeressétek az öregeket.

Ha majd az örök szeretet
Elhívja őket közületek,
Ti foglaljátok el a helyüket,
Mert ti lesztek majd az öregek.
S mindazt, mit nekik tettetek,
Azt adják nektek a gyerekek.
Azért előre intelek titeket,
Szeressétek az öregeket.

Óbecsei István
Mert én tudom, hogy az én megváltóm él, és utoljára az én porom felett megáll.! Jób:19:25

Nem elérhető torokildiko46

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 4531
  • http://ildiko-torok.blogspot.com/
Re:versek
« Válasz #56 Dátum: 2016 Október 23, 18:14:45 »
KINCSKERESŐ
(D. Tímár Klára)

Véleményt kikérni
anyám elé álltam.
Vasat gyűjtenek most
minden iskolában;
bátyám bélyeget gyűjt,
barátom lepkét,
adjon már tanácsot,
hogy én mit gyűjthetnék.

„Megmondom’’ - szólt anyám.
Majd a Bibliáját
a kezébe vette,
„a Máté 6:20-ban
választ találsz benne.
Olvasd csak...’’ S a könyvet
máris kinyitotta,
szavaimat várta,
mikor jutok oda.

Olvastam... s már tudom,
hogy gyűjtésre nekem
anyám által kincset
ajánl hű Mesterem.
Rozsda meg nem marja,
tolvaj el nem viszi,
örökre boldog az,
ki hiszi s megteszi.

Én hiszem, megteszem,
de kevés az erőm,
s mert még kicsiny vagyok,
az Úr a segítőm
Mert én tudom, hogy az én megváltóm él, és utoljára az én porom felett megáll.! Jób:19:25

Nem elérhető torokildiko46

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 4531
  • http://ildiko-torok.blogspot.com/
Re:versek
« Válasz #57 Dátum: 2016 Október 23, 18:24:06 »
A KÖNYVEK KÖNYVÉNEK CSODÁLATA

 
(Túrmezei Erzsébet)

Legyőzhetetlen!
Égi dimenziók, örök arányok
Isten diktálta, ember-írta Könyve!
Küzdünk ellened porszemek, parányok...
taposunk vérbe, sárba, könnybe,
és nem bírunk veled.
Te élsz korok felett és föld felett.

Tavaszból őszbe fordul a világ.
Lombjuk hullatják óriási fák.
Az emberiség évezredes tölgye
lassan libegve ejteget a földre
életeket és népeket.
te élsz népek felett és lét felett.

Kezembe veszlek,
és álmélkodva csuda-áhítat
száll a szívemre.
Így olvasta fakó irásidat
Ágoston egyszer... így a reformátor...
S hol egy ezüstszem századok porából?

Eleven-új vagy, s diadalmas-frissen
Szólsz a szívemhez, mintha énnekem
Íratott volna mai nap az Isten.
Úgy változunk mi emberek.
Az apák mások és a fiak mások.
Ma nagyok vagyunk, holnap porszemek,
ma törpe senkik, holnap óriások.
Azt hisszük, még a kelő napba nézünk,
De orvul, észrevétlen este lett.
Te élsz múlás és változás felett.

Hol, aki téged legyőzött,
tér, idő, ember - akárki?...
Hát azok ezreit,
lehet-e megszámlálni, belátni,
akiken te vettél diadalt?
Legyőzött lelkemen
győztesen Te zendíted ezt a dalt.
A Te győzelmed a békém.
A Te diadalod az életem.
Kezembe veszlek hívő áhítattal,
s hatalmad hirdetem.

Te élsz korok felett és föld felett
Te élsz népek felett és lét felett.
Mindenre, amit kérdezve kerestem,
Te győzhetetlen,
Te vagy a diadalmas felelet.
Mert én tudom, hogy az én megváltóm él, és utoljára az én porom felett megáll.! Jób:19:25

Nem elérhető torokildiko46

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 4531
  • http://ildiko-torok.blogspot.com/
Re:versek
« Válasz #58 Dátum: 2016 November 11, 00:13:56 »
          Egy gettóban talált gyermekvers 1944
 
 
                                 Holnaptól leszek szomorú, holnaptól!
De ma örülni fogok!
Mire jó szomorúnak lenni, mire jó?
Miért fúj a gonosz szél?
Miért kell keseregnem ma a holnap miatt?
Talán a holnap világos, a holnap jó, talán holnap sütni fog a nap
és nem lesz okom a szomorúságra.
Holnaptól leszek szomorú, holnaptól, de ma,
ma örülni fogok, és minden keserű napnak azt fogom mondani,
holnaptól leszek szomorú, ma nem!"
Mert én tudom, hogy az én megváltóm él, és utoljára az én porom felett megáll.! Jób:19:25

Nem elérhető Guti Tünde

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 3975
  • www.gutitunde.eoldal.hu
Re:versek
« Válasz #59 Dátum: 2016 November 11, 11:25:16 »
 :296:
„Vezéreld utamat Igéd szerint, és ne engedd, hogy valami hamisság uralkodjon rajtam!
Gyönyörködöm beszédedben, mint aki nagy nyereséget talált.”
Zsoltárok 119:133, 162.