Szerző Téma: GONDOLATOK  (Megtekintve 3741 alkalommal)

0 Felhasználó és 1 vendég van a témában

Nem elérhető torokildiko46

  • Moderátor
  • Testvérünk
  • *
  • Hozzászólások: 4452
    • http://ildiko-torok.blogspot.com/
Re:GONDOLATOK
« Válasz #30 Dátum: 2017 Június 18, 18:50:03 »
Emlékezni???
megosztom ezzel kapcsolatban  e pár  gondolataimat.
 
Mózes V:24:9
Emlékezzél meg arról, amit cselekedett az Úr, a te Istened Miriámmal az úton, mikor kijöttetek Égyiptomból.
Nos  sok mindenre  emlékszem én is  sok sok csodát tett az Úr a mi életünkben is.

ahogy olvassuk Isten igéhében is:
Zsoltár:105:5   Emlékezzetek meg az ő csodáiról, amelyeket cselekedett; jeleiről és az ő szájának ítéleteiről.
 valóban jó visszaemlékezni hogy milyen jót , milyen csodát tette velünk az Úr, de a  régi bűnökről ne  emlékezzünk meg  és  ne is beszéljünk róla , mert ha az Úr igéje irja hogy :
Ézsaiás :43:25   Én, én vagyok, aki eltörlöm álnokságaidat enmagamért, és bűneidről nem emlékezem meg!

fontos hogy ha egyszer megvallótuk Isten előtt a bűneinekt , többet  ne  töpregjünk azon hogy  megbocsájtotta  vagy  nem :
Zsidó :8:12   Mert megkegyelmezek álnokságaiknak, és az ő bűneikről és gonoszságaikról meg nem emlékezem.
Mikeás:7:
18
Kicsoda olyan Isten, mint te, aki megbocsátja a bűnt és elengedi öröksége maradékának vétkét?! Nem tartja meg haragját örökké, mert gyönyörködik az irgalmasságban!
19
Hozzánk térvén, könyörül rajtunk; eltapodja álnokságainkat. Bizony a tenger mélységébe veted minden bűnünket!
 viszont mindig emlékezzünk  meg  arról hogy Isten szeretete  végtelen és  hogy  Ő mennyire szeretett minket hogy az Ő egyszülött fiát adta értünk!
 Emlékezzünk meg  mindennap az Ő kegyelméről arról hogy  kegyelemből tartottunk meg :
Efézusi levél:2:8-22   Mert kegyelemből tartattatok meg, hit által; és ez nem tőletek van: Isten ajándéka ez
9
Nem cselekedetekből, hogy senki ne kérkedjék.
10
Mert az Ő alkotása vagyunk, teremtetvén Általa a Krisztus Jézusban jó cselekedetekre, amelyeket előre elkészített az Isten, hogy azokban járjunk.
11
Annakokáért emlékezzetek meg arról, hogy egykor ti a testben pogányok, kiket körülmetéletlenségnek nevez vala amaz úgynevezett s a testen kézzel megcsinált körülmetélkedés,
12
Hogy ti, mondom, abban az időben Krisztus nélkül valók voltatok, Izráel társaságától idegenek, és az ígéret szövetségeitől távolvalók, reménységetek nem vala, és Isten nélkül valók voltatok e világon;
13
Most pedig a Krisztus Jézusban ti, kik egykor távol valátok, közelvalókká lettetek a Krisztus vére által.
14
Mert Ő a mi békességünk, ki egygyé tette mind a két nemzetséget, és lerontotta a közbevetett választófalat,
15
Az ellenségeskedést az Ő testében, a parancsolatoknak tételekben való törvényét eltörölvén; hogy ama kettőt egy új emberré teremtse Ő magában, békességet szerezvén;
16
És hogy megbékéltesse az Istennel mind a kettőt, egy testben a keresztfa által, megölvén ezen az ellenségeskedést.
17
És eljövén, békességet hirdetett néktek, a távol valóknak és a közel valóknak.
18
Mert Ő általa van menetelünk mindkettőnknek egy Lélekben az Atyához.
19
Azért immár nem vagytok jövevények és zsellérek, hanem polgártársai a szenteknek és cselédei az Istennek,
20
Kik fölépíttettetek az apostoloknak és prófétáknak alapkövén, lévén a szegletkő maga Jézus Krisztus,
21
Akiben az egész épület szép renddel rakattatván, nevekedik szent templommá az Úrban;
22
Akiben ti is együtt építtettek Isten hajlékává a Lélek által.
Mert én tudom, hogy az én megváltóm él, és utoljára az én porom felett megáll.! Jób:19:25