Szerző Téma: Olvasónapló  (Megtekintve 29564 alkalommal)

0 Felhasználó és 1 vendég van a témában

Nem elérhető Árvai Emil

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 1215
Re:Olvasónapló
« Válasz #195 Dátum: 2020 November 06, 19:31:19 »
"Egyes kérdésekkel kapcsolatban a tudományos érvek mellett a világnézeti hovatartozás is alapvetően meghatározza a véleményalkotást."

(Rojkovich Bernadette, orvos, a Magyar Bioetikai Társaság elnöke - internetről, Magyar Kurír)

Nem elérhető Árvai Emil

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 1215
Re:Olvasónapló
« Válasz #196 Dátum: 2020 November 15, 09:05:33 »
Egy kis egyháztörténet. Tanulságokkal.

https://parokia.hu/v/tortenelemformalo-multunk/

Nem elérhető Árvai Emil

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 1215

Nem elérhető Árvai Emil

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 1215
Re:Olvasónapló
« Válasz #198 Dátum: 2020 December 07, 16:27:05 »
"A kegyelem nem egyszerűen befogadás, és egyáltalán nem elismerés, igenlés vagy jóváhagyás. A kegyelem a bűn büntetésének elengedése, az ítélet végrehajtásának felfüggesztése, és ezek eredményeként az érdemtelen befogadás. A kegyelem semmi esetre sem hagyja jóvá azt, amilyenek vagyunk, éppen a vétkeink ellenére áll mellénk, hogy megváltoztasson. Kegyelemre a bűnösnek van szüksége."

(Szabados Ádám - internetről)

Nem elérhető Guti Tünde

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 4072
  • www.gutitunde.eoldal.hu
Re:Olvasónapló
« Válasz #199 Dátum: 2020 December 11, 11:58:46 »
"... éppen a vétkeink ellenére áll mellénk, hogy megváltoztasson" - Ámen! Ahogy Pál írja:

"Amely arra tanít minket, hogy megtagadva a hitetlenséget és a világi kívánságokat, mértékletesen, igazán és szentül éljünk a jelenvaló világon:"
Titusz 2:11.
„Vezéreld utamat Igéd szerint, és ne engedd, hogy valami hamisság uralkodjon rajtam!
Gyönyörködöm beszédedben, mint aki nagy nyereséget talált.”
Zsoltárok 119:133, 162.

Nem elérhető Árvai Emil

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 1215
Re:Olvasónapló
« Válasz #200 Dátum: 2020 December 15, 20:01:27 »
"... A globalizációt tényként kell elfogadnunk. Az, hogy mennyire lehetünk valóban mindnyájan testvérek, hogy mekkorát tudunk ebben előre lépni, számomra is óriási kérdés. Egyvalamiben biztos vagyok, és ezt tapasztalatból mondom: nem lehet a lépcsőfokokat átugrani. Az ember nem teheti meg, hogy a mellette állót – a családtagját, a barátját vagy a munkatársát – elhanyagolva a nagy egységen dolgozik. A testvériségnek megvannak a fokozatai. A felebaráti szeretet a mellettem lévő személy szeretetével kezdődik. Eljuthatok odáig, hogy testvérként tekintek a világon élő valamennyi emberre, de ehhez rengeteg próbatételen és kihíváson keresztül vezet az út. Ez nem lehet az első lépés, ahogyan hosszan tartó edzés nélkül nem lehet megugrani a vágyott magasságot sem... "

(Hölvényi György - internetről - Magyar Kurír)

Nem elérhető Árvai Emil

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 1215
Re:Olvasónapló
« Válasz #201 Dátum: 2020 December 16, 19:11:35 »
Mese a boldogságról

"Az egyik kínai császár hatalma és gazdagsága teljében sem érezte magát boldognak, és kereste annak útját-módját. Végül egy öreg bölcs azt javasolta neki: vegye fel egy boldog ember ingét, és akkor boldog lesz.
A császár elküldte embereit a birodalom minden tájára, de ők sokáig nem találtak boldog embert; míg az egyik küldött rátalált egy nagyon szegény parasztemberre, aki énekelt munka közben, és mindenkihez kedves volt. Igennel felelt a császár követének kérdésére, hogy boldog-e; szíve tele van hálával, örömmel, hogy mindennap láthatja a teremtés ezernyi csodáját.
A küldönc nagyon megörült, mondta is neki: Gyorsan hozd ide az egyik ingedet!
De a szegény ember így válaszolt: nekem nincsen ingem."

(internetről)

Nem elérhető Árvai Emil

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 1215
Re:Olvasónapló
« Válasz #202 Dátum: 2021 Január 07, 08:35:14 »
"Íme, eljött az Úr, akit ti kerestek, és övé a
dicsőség, az erő és a hatalom,
Benne nyer áldást a föld minden nemzetsége.

Boruljon le előtte minden király,
és minden nép őt szolgálja!
Nevével mondjanak áldást mindenkor,
és hirdesse boldognak minden nép!
Téged magasztal, Uram, a föld minden királya,
amikor hallja beszédedet.
Leborulok szent templomodban,
és magasztalom nevedet hűségedért.

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak
és a Szentléleknek,
miképpen volt kezdetben, most és mindenkor,
és mindörökkön-örökké. Ámen."

Luther Márton

Nem elérhető Guti Tünde

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 4072
  • www.gutitunde.eoldal.hu
Re:Olvasónapló
« Válasz #203 Dátum: 2021 Január 07, 10:32:00 »
"... A globalizációt tényként kell elfogadnunk. Az, hogy mennyire lehetünk valóban mindnyájan testvérek, hogy mekkorát tudunk ebben előre lépni, számomra is óriási kérdés. Egyvalamiben biztos vagyok, és ezt tapasztalatból mondom: nem lehet a lépcsőfokokat átugrani. Az ember nem teheti meg, hogy a mellette állót – a családtagját, a barátját vagy a munkatársát – elhanyagolva a nagy egységen dolgozik. A testvériségnek megvannak a fokozatai. A felebaráti szeretet a mellettem lévő személy szeretetével kezdődik. Eljuthatok odáig, hogy testvérként tekintek a világon élő valamennyi emberre, de ehhez rengeteg próbatételen és kihíváson keresztül vezet az út. Ez nem lehet az első lépés, ahogyan hosszan tartó edzés nélkül nem lehet megugrani a vágyott magasságot sem... "

(Hölvényi György - internetről - Magyar Kurír)


Ez nagyon igaz!
„Vezéreld utamat Igéd szerint, és ne engedd, hogy valami hamisság uralkodjon rajtam!
Gyönyörködöm beszédedben, mint aki nagy nyereséget talált.”
Zsoltárok 119:133, 162.

Nem elérhető Árvai Emil

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 1215
Re:Olvasónapló
« Válasz #204 Dátum: 2021 Január 09, 20:32:41 »

"... mindig súlyos veszélyeket rejt, ha az evangélium ügye a politikával keveredik. Ez mérhetetlen károkat okoz minden oldalon..."

(Fabiny Tamás - internetről - evangelikus hu)

Nem elérhető Árvai Emil

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 1215
Re:Olvasónapló
« Válasz #205 Dátum: 2021 Január 10, 19:39:48 »
Egyperces olvasónapló távirati stílusban.
LÁTSZAT ÉS VALÓSÁG. 7 látlelet.

EFÉZUS (AZ ELSŐ)
Ami látható: fáradhatatlanság, tűrés, ítélőképesség.
Valóság: bűn-gyűlölet szeretet nélkül. Az első parancsolat sérül.

SZMIRNA (SZEGÉNYEK GAZDAGSÁGA)
Látszat: nyomorúság és szegénység.
Valóság: "gazdag vagy - ne félj a szenvedéstől, légy hű".

PERGAMON (VIGYÁZZ, BELSŐ VESZÉLY!)
Ami látható: külső támadás, bátor helytállás.
Valóság: belső veszély, tévtanítás jelentkezik.

THIATIRA (MEGTŰRT TÉVTANÍTÁS)
Ami látható: szeretet, hit, szolgálat, állhatatosság, növekedés.
Valóság: tévtanítás terjedt el. "Adtam neki időt, hogy megtérjen, de nem akar" . Már csak az Úr segíthet.

SZÁRDISZ (HALÁLOS ÁLOM)
Látszat: "az a neved, hogy élsz".
Valóság: "halott vagy". Már ritka a fehér ruha. "Ébredj fel!"

FILADELFIA (GYENGÉK GYŐZELME)
Ami látható: "kevés erőd van".
Valóság: állhatatosság, nyitott ajtó. "Megtartottad Igémet, Én is megtartalak téged, tarts ki."

LAODICEA (VAK ÖNHITTSÉG, KÖZÖNY)
Látszat: "gazdag vagyok, semmire sincs szükségem".
Valóság: önimádat és közömbösség. "Nyomorúságos vagy; Rám van szükséged; engedj be."

"Akiket Én szeretek..."!

Nem elérhető Árvai Emil

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 1215
Re:Olvasónapló
« Válasz #206 Dátum: 2021 Január 15, 16:31:17 »
IQ-teszt és az indiánok
"Miután a tudósok kidolgozták az IQ tesztet (szellemi képesség felmérésére), világszerte elkezdtek vizsgálatokat végezni, hogy ki hogyan teljesít. A tesztet elvégezték gyerekeken, felnőtteken, szegényeken, gazdagokon, városiakon, vidékieken, stb.
Volt olyan eset, amikor kifejezetten annak érdekében töltették ki a tesztet, hogy majd az összegzésnél megállapítsák, hogy a különböző embercsoportok hogyan teljesítenek.
Amikor egy kihalófélben lévő szűk indiáncsoportra került a sor, különös dolog történt. Ahogy kézhez kapták a tesztet, elkezdték egymást közt megbeszélni. Ekkor a felügyelő azonnal közbelépett:
– A tesztet nem szabad egymással megbeszélni és senki nem segíthet a másiknak! Mindenki csak magára számíthat! – harsogta fennhangon.
Ezen az indiánok nagyon megdöbbentek, és az egyikőjük felkiáltott:
– Nem az a fontos, hogy én vagyok az okosabb vagy a testvérem! Csak az számít, hogy együtt mire vagyunk képesek!"
(internetről)

Nem elérhető Árvai Emil

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 1215
Re:Olvasónapló
« Válasz #207 Dátum: 2021 Február 02, 10:01:13 »
A BŰN

"... megértettem, hogy semminek sincs értelme, ha nem tudjuk jóvátenni azt, ami már megtörtént."
(Pilinszky János - internetről)

Marad a kereszt.

"Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek."
(Lukács ev. 18:13)

Nem elérhető Árvai Emil

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 1215
Re:Olvasónapló
« Válasz #208 Dátum: 2021 Február 03, 14:53:18 »