Szerző Téma: Új verseim  (Megtekintve 7172 alkalommal)

0 Felhasználó és 1 vendég van a témában

Nem elérhető Árvai Emil

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 1215
Re:Új verseim
« Válasz #15 Dátum: 2018 Szeptember 08, 07:58:25 »
ÉLETBIZTOSÍTÁS

Mit nyújthat nékem egy életbiztosítás?
Kényelmes koporsó, díszsírhely-megváltás...
Egyetlen dolgom most: fizessek, fizessek,
egyetlen reményem: szépen eltemetnek.
Baleset esetén könnyíti költségem;
könnyemet törölni nem jön el senki sem.

Jézus úgy fizetett hatalmas összeget,
életét letette, Mennyben hogy ott legyek.
Ez aztán igazi élet-biztosítás!
Örök üdvösséget nem is adhat itt más.
Vétek mérge ellen csak Krisztus kínálhat
biztos orvosságot: ez a bűnbocsánat.

Jól döntöttem, mikor Jézust választottam,
kegyes hívására igen-t válaszoltam:
teljes a biztonság, isteni ígéret,
teljes a boldogság, hittem az Igének.
Életünk ha néha magányos, vagy fárad,
megállunk, Rá nézünk: szeretete árad.


Nem elérhető Árvai Emil

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 1215
Re:Új verseim
« Válasz #16 Dátum: 2018 Szeptember 08, 08:01:46 »
KÖZKEGYELEM!

Szükséged van-e bűnbocsánatra?
Isten ingyen adja most Jézusért.
Amíg nyitva a kegyelem ajtaja,
csak el kell fogadni, amit az Úr ígért
azoknak, akik elfordulnak
a bűntől és Istent keresik.

Be kell vallanom: voltak, vannak
vétkeim, sajnos tán lesznek is,
fontos számomra az amnesztia,
ki kell használnom a lehetőséget:
átvállalta a büntetést Isten Fia,
újat kezdhetek, tartozás nem éget.

A holnap felől sem kell aggódnunk,
segít az Úr, Szent Lelkét adja,
ha kérjük. Sok nyomasztó gondunk
könnyíti irgalmas hatalma.

Nem elérhető Árvai Emil

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 1215
Re:Új verseim
« Válasz #17 Dátum: 2018 Szeptember 08, 08:03:50 »
JÉZUS VÉRE

Jézus vére folyt azér',
hogy ruhánk ma hófehér.
Kibékített Jézus által
Isten minket önmagával.
Mint tékozlót atyja várta,
Mennyország ajtaja tárva.

Hív a szent szó szüntelen:
bízzál, lehetsz bűntelen.
Hogyha veszni vágyod vétked,
az Ég biztos segít téged.
Meglepődsz tán te is ezen:
sikerült a lehetetlen!

Jó az Úr, nem mostoha,
bűnösökre vár csoda,
nem ítélet ostora:
tisztulhatunk, mint soha.
Add a szíved most oda!

Nem elérhető Árvai Emil

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 1215
Re:Új verseim
« Válasz #18 Dátum: 2018 Szeptember 08, 08:07:56 »
FOGD KEZEM MÉG

Kertész ha jő, vizsgál újra,
meddő fám csak útba' van?

Csodáidnak csodálója
hadd lehessek még, Uram!

Fölparázslik hűlt reményem,
terved úgyis végbemegy.

Nyújtsd kezed hűn, tarts erősen,
el ne essék gyermeked!

Nem elérhető Árvai Emil

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 1215
Re:Új verseim
« Válasz #19 Dátum: 2018 Szeptember 24, 11:01:37 »
BARTIMEUS (NEM!) CSALÓDIK

Ott lohol, nézd, Jézus után a
gyógyult vak ember Jerikóból.
Izgatottan keresi olykor
tekintetével, nehogy már a

tömegben szem elől tévessze.
Nem, nem akar lemaradni a
Mester sikeréről: tán itt a
lehetőség, hogy sok téveszme

dugába dőljön, és győzzön ma
végre az óhajtott igazság.
Sejti, hogy annak van igaza,

aki szeret. - Aki szereti
még ellenségét is, önmagát
nem kímélve (jaj!) a keresztig.

Nem elérhető Árvai Emil

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 1215
Re:Új verseim
« Válasz #20 Dátum: 2018 Szeptember 26, 17:50:09 »
FILIPPI  LEVÉL

Megkötözött rab.
Bár menekülne, de most lehetetlen.
Börtöne mégsem üres: csöndes imára való hely,
ketten az Úrral.
Persze, meg írhat a távoliaknak.
Jön - megy a látogató, viszi Pál levelét:
"Kedveseim! Mert örömöm nagy, ..."
-  rója a Biblia új sorait
szeretettel
a megkötözött rab.

Nem elérhető Árvai Emil

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 1215
Re:Új verseim
« Válasz #21 Dátum: 2018 Szeptember 27, 08:17:41 »
BÖRTÖNLEVÉL

Nem valami szívderítő élmény
bent dekkolni zordon börtön mélyén;
Pál apostol rövidebbet húzta,
fölvirradhat derűre, borúra.

Mégsem ér rá unatkozni bőven,
imádkozik ráérő időben;
vendégeit vigasztalja bátran,
bizonyság ő császár udvarában.

Érdeklődik, áll-e még az egyház,
néki már hű temploma a fegyház;
oly szívesen látogatná őket,
ám helyette írással vesződhet.

Ilyesmiket körmölget a sitten:
Én vagyok a legboldogabb itten;
örvendek, mert megvalósul terve,
Úr Igéje nincs bilincsbe verve...


Szentírás lesz. Nem gondolná akkor,
évek múltán kincset ér a pár sor;
amit küldött száz embernek egyszer,
majd milliók olvassák nemegyszer.

Nem elérhető Árvai Emil

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 1215
Re:Új verseim
« Válasz #22 Dátum: 2018 Október 02, 09:58:44 »
ZÁKEUS

Kicsire nőtt:
termete alacsony, rangja magas.
Mindenre képzett adók ügyében,
főnök a pénzpiacon.
Kiskapuk, nagy-kapok - megteheti.

Nagyra nőtt, dús lombú
vadfügefa Jerikóban.
Vándornak árnyékot,
koldusnak potya-kaját ad,
megmászni könnyű.
Erre fut Zákeus: csábító lelátó,
nem páholy, de erkély - fönt terem.
Itt jön már a Názáreti!

Most ér a fa alá, népes menet.
Fent rögtön kiszúrja, Ő lehet az,
ott tolong körötte sok kíváncsi...
Jaj, megáll, fölnéz; (szent egek!)
pislog a vámszedő, ágat szorítva;
torkát is markolja valami...

Tudsz jobbat Jézusnál?...

Zákeus nagy napja lett a mai!

Nem elérhető Árvai Emil

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 1215
Re:Új verseim
« Válasz #23 Dátum: 2018 Október 19, 05:53:53 »
KEGYELEM

Sok vallás, hitvallás, filozófia
döngeti az öröklét kapuját
kétkedőn.

Végül, ha csöngetünk,
ajtót nyit belülről
Jézus.

(Lukács 18:10-14)

Nem elérhető Árvai Emil

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 1215
Re:Új verseim
« Válasz #24 Dátum: 2018 December 03, 13:04:12 »
JÓZSEF, AZ ÁCS

Ő nem szavak embere, úgy látszik,
hangját szinte alig hallani;
dolgos kéz nem bír fölös beszédet.

Titkait se kürtölé világgá,
álmait, meg angyalok tanácsát;
épp elég az áldás súlya, terhe.

Betlehemben pásztorok meséltek
éjidőn jött fényes látomást.
Öröm és gond egyszerre a gyermek.

Döbbenet, hogy mért keres halálra
nagy király egy csöppnyi életet.
Jó s gonosz egymást nem tűrheti.

*

Nő a gyermek, elmarad kezünktől,
Istenét szólítja apjaként...
Szárnyalását aggódva csodáljuk.

Hírek jönnek, tőlünk messze jár,
műhelyemben nem segít ma már;
elröpült, mint fészkéből madár.

Halnom így jó: áldás terhe, súlya
nem nyomasztja fáradt szívemet;
felnőtt ember, ő felel magáért.

Végső csendbe ballag éltem útja,
rég nem látott angyal integet...
Aki hű volt, épp elég soká élt.

Nem elérhető Árvai Emil

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 1215
Re:Új verseim
« Válasz #25 Dátum: 2018 December 19, 21:17:25 »
AJTÓ

Becsuktam. Csönd lett hirtelen.
Béke lengte át szobám,
megbújt a félelem.

Felhívtam Őt, égi Atyánk,
úgy vágytam újra hallani
békét adó örök szavát.

És szólt: Ne félj, mert én vagyok
a kezdet és a vég!


Bár lelkem néha még vacog,
fenn tündökölt az ég.

Nem elérhető Árvai Emil

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 1215
Re:Új verseim
« Válasz #26 Dátum: 2018 December 21, 04:30:04 »
Bűn

Minden bűnünk halálos
lett nagypénteken Őneki.

Véresen komoly tehát,
mit dob kezed vagy ejt ki szád.

Már a szándék is lehet
gonosz: óvd szíved és szemed!

Nem elérhető Árvai Emil

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 1215
Re:Új verseim
« Válasz #27 Dátum: 2018 December 28, 07:24:50 »
ÚJJÁSZÜLETÉS

"Ne menj el éntőlem, bűnös ember vagyok,
vétkemből tisztulni, gyógyulni akarok!"

Egyetlen reményem Isten irgalmára
Jézus közbenjáró élete, halála.

"Itt vagyok, szeretnék más emberré lenni,
tisztátalan bennem ne maradjon semmi!"

Nagy csodát tett az Úr, újjászült egészen,
saját gyermekévé lettem a szemében.

Nem elérhető Árvai Emil

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 1215
Re:Új verseim
« Válasz #28 Dátum: 2019 Október 31, 14:18:11 »
A BIBLIA
Sorai közül Tekinteted
néz rám, szívemre fókuszál;
lobbantson lángra szereteted,
mint legcsodálatosabb fénysugár!

Nem elérhető Árvai Emil

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 1215
Re:Új verseim
« Válasz #29 Dátum: 2019 November 01, 05:39:45 »
"Mert az én Atyámnak az az akarata, hogy annak, aki látja a Fiút és hisz benne, örök élete legyen, én pedig feltámasztom őt az utolsó napon."
(János evangéliuma 6:40)


SÍRFELIRAT
Azért, hogy éltem, hálát
adok. Nincs vége: vár a jobb, a másik.
Jézusért az igazak álmát
alszom a feltámadásig.