Szerző Téma: Saját gondolataim  (Megtekintve 15894 alkalommal)

0 Felhasználó és 1 vendég van a témában

Nem elérhető Árvai Emil

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 2270
Re:Saját gondolataim
« Válasz #165 Dátum: 2023 Január 08, 07:05:49 »
Mennyei Atyánkat kicsoda sajnálja,
hogy rossz gyermekei (is) vannak?

Szerintem mennyei Atyánk sajnálja,
ha szeretett gyermekei rosszak.


"Fogadd kedvesen ajkam beszédét és szívem gondolatait,
én Uram, kősziklám és Megváltóm!"
(Zsoltárok 19:15)

Nem elérhető Árvai Emil

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 2270
Re:Saját gondolataim
« Válasz #166 Dátum: 2023 Január 09, 11:59:55 »
Minden bűnöm korrupció: megvesztegetett a Kísértő.

vö:
I. Mózes 3:1-8, 
Máté 4:8-10

Nem elérhető Árvai Emil

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 2270
Re:Saját gondolataim
« Válasz #167 Dátum: 2023 Január 11, 20:46:58 »
Az utolsó időben a keresztény felekezetek is küzdenek a saját túlélésükért.
Egyik sem fogja túlélni Jézus visszajövetelét.

János ev. 10:16
"...és akkor lesz egy nyáj, egy Pásztor."

Nem elérhető Árvai Emil

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 2270
Re:Saját gondolataim
« Válasz #168 Dátum: 2023 Január 13, 10:00:02 »
"Mert más alapot senki sem vethet a meglévőn kívül, aki Jézus Krisztus.
Azt pedig, hogy ki mit épít erre az alapra: aranyat, ezüstöt, drágakövet, fát, szénát vagy szalmát, az a nap fogja világossá tenni..., hogy kinek mit ér a munkája..."
(I. Korinthus 3:11-13)


Az építőanyagok aránya felekezetenként, gyülekezetenként és egyénenként változó lehet.

Nem elérhető Árvai Emil

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 2270
Re:Saját gondolataim
« Válasz #169 Dátum: 2023 Január 14, 08:55:00 »
Római levél 1-2. rész

SZKÜLLA ÉS KHARÜBDISZ ("két tűz") KÖZÖTT

A keskeny út mindkét oldalán szakadék van.
Az egyik a BŰN, a másik a GŐG. (Hitetlenség ill. önhittség.)

A Római levél 1. részében olvasunk a bűn szakadékáról, a 2. részben a gőg útvesztőjéről. Az 1. rész végén található bűnlistában már szerepelnek a "dölyfösek, kevélyek és dicsekvők" is.

Egyik szakadékból nem lehet ostorozni a másikat.
Mindkét szakadékból (lövészárokból) megtérés vezet (vissza) a keskeny útra.

vö:
Malakiás 4 :1 (3:19) (részlet)
"... olyanná lesz minden kevély és minden gonosztevő, mint a pozdorja... "

Nem elérhető Guti Tünde

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 4308
  • www.gutitunde.eoldal.hu
Re:Saját gondolataim
« Válasz #170 Dátum: 2023 Január 16, 14:34:33 »
Az utolsó időben a keresztény felekezetek is küzdenek a saját túlélésükért.
Egy sem fogja túlélni Jézus visszajövetelét.

János ev. 10:16
"...és akkor lesz egy nyáj, egy Pásztor."


Ez tényleg így van. Sok valláskárosult hívő bolyong egyik közösségből a másikba, mégse találja a helyét. Rengeteg a tévtanítás,
gyengék az alapok.
Azok kerülnek - vissza - a nyájba, akik az Igazságból születtek és az Igazsághoz ragaszkodnak mindennemű felekezeti ideológia helyett.
„Vezéreld utamat Igéd szerint, és ne engedd, hogy valami hamisság uralkodjon rajtam!
Gyönyörködöm beszédedben, mint aki nagy nyereséget talált.”
Zsoltárok 119:133, 162.

Nem elérhető Árvai Emil

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 2270
Re:Saját gondolataim
« Válasz #171 Dátum: 2023 Január 18, 08:17:25 »
Megváltónk buzgón imádkozott követői egységéért (János ev. 17. rész).
A mi feladatunk az engedelmesség, a megvalósítás.

Nem elérhető Árvai Emil

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 2270
Re:Saját gondolataim
« Válasz #172 Dátum: 2023 Február 14, 09:47:08 »
Ámós próféta könyve 8. rész

Miről szól ez a rész, mi zajlik az akkori Izráelben?

Folyik a nyerészkedés.
Folyik a dicsőítés.
Elvész az Ige, a fiatalok szétszélednek, éhen-szomjan vesznek.

Nem elérhető Árvai Emil

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 2270
Re:Saját gondolataim
« Válasz #173 Dátum: 2023 Február 15, 08:16:50 »
Lukács evangéliuma 15:11-32   (A tékozló fiú példázata)

"Néhány nap múlva a fiatalabb fiú összeszedett mindent, elköltözött egy távoli vidékre, és ott eltékozolta a vagyonát, mert kicsapongó életet élt." (13. vers)


Hívő szülők gyermeke a lázadó korba ér, elmegy a világba, hogy végre kiélhesse magát.
Megteheti? Saját felelősségére. De nem otthon. (!)

Nem elérhető Árvai Emil

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 2270
Re:Saját gondolataim
« Válasz #174 Dátum: 2023 Február 17, 07:42:47 »
Igei párhuzam
a Római levél 1-3. fejezete, és a
Lukács ev. 15:11-32, a tékozló fiú példázata között.

Római levél 1. rész (a bevezető után)

A bűnbe veszett világ kritikája.
Vö: a rossz életű tékozló fiú eltávolodása és kicsapongása.

Római levél 2. rész
Az önhitt és ítélkező, (a hála helyett) dicsekvő vallásosság kritikája.
Vö: a tékozló fiú rossz lelkületű testvére: szeretetlen, boldogtalan.

Római levél 3. rész
Az igaz vallás, az igaz hit előnyei.
Vö: Luk 15:31-32a
"Fiam, te mindig Velem vagy, és mindenem a tiéd. Vigadnod és örülnöd kellene..."

Nem elérhető Árvai Emil

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 2270
Re:Saját gondolataim
« Válasz #175 Dátum: 2023 Február 22, 05:35:32 »
Római levél 1:23, 25. (részletek)
"Az örökkévaló Istennek dicsőségét felcserélték a mulandó embereknek... képmásával...,
és a teremtett dolgokat tisztelték és szolgálták a Teremtő helyett..."


Vigyázzunk az emberek, a "szentek" tiszteletével!...


............................................


Római levél 3:25
"Akit az Isten eleve rendelt engesztelő áldozatul,
hit által az Ő vérében,
hogy megmutassa az Ő igazságosságát
az előbb elkövetett bűnök elnézése miatt."


Van bűn.
+
Van bűnbocsánat.

A bűnért büntetés jár(na), így igazságos.
Bűnbocsánat csak azért lehetséges, mert Valaki átvállalta a büntetést.
Bűnbocsánat nem lenne lehetséges Jézus áldozata nélkül.
A bűn és a bűnbocsánat között ott van a bűn büntetése is, amelyet Jézus hordozott el.

(Csak) így lehet igazságos a bűnbocsánat.


............................................


János első levele 2:18. (részlet)
"Fiacskáim, itt az utolsó óra..."


Utolsó idők, utolsó napok, utolsó óra...
A Szentlélek segít Jézusra várni.
Hogy ne legyünk se tétlenek, se gyümölcstelenek.
Nem elérhető Árvai Emil

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 2270
Re:Saját gondolataim
« Válasz #176 Dátum: 2023 Február 22, 17:33:09 »
Római levél 1:16-32
"Mivel Istent nem tartották méltónak arra, hogy ismeretét megőrizzék, ezért Isten is magukra hagyta őket. Engedte, hogy megromlott gondolkodásuk szerint olyan dolgokat tegyenek, amelyeket nem lenne szabad...."
(28.v., egysz. ford.)


"Magukra hagyta őket". Ez már büntetés.

És a vallási eltévelyedés rossz gyümölcse az erkölcsi eltévelyedés. Halmozódik a rossz.
Régen is, most is.

Nem elérhető Árvai Emil

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 2270
Re:Saját gondolataim
« Válasz #177 Dátum: 2023 Február 23, 05:56:38 »
II. Timóteus 2:16-17. (egysz.ford.)
"Igyekezz mindent megtenni, hogy Isten tetszését elnyerjed. Légy Istennek olyan szolgája, akinek nem kell szégyenkeznie Ura előtt semmiért, és aki helyesen tanítja és alkalmazza Isten igazságait!
Kerüld az értelmetlen vitatkozásokat, mert ezek csak eltávolítják az embereket Istentől!
Az ilyen beszédek úgy terjednek közöttük, mint a veszélyes fertőzés..."


Úgy tűnik néha, hogy az igazságot nehezebb megfogalmazni, mint a hamisságot.
Miért terjednek annyira a tévtanítások?

Szerintem ennek oka az is, hogy a tévtanítás tágas kapu és széles út: sok szépet és vonzót lehet kitalálni és mondani, ami valójában nem az Isten igazsága, nem az Ő útja.

A helyes tanítás szoros kapu, keskeny út. Felülről való bölcsesség szükségeltetik hozzá.

....................................................

Kolossé 3:21
"Ti apák, nehogy haragra ingereljétek gyermekeiteket, nehogy elcsüggedjenek és bátortalanokká legyenek."


Érdekes: nem a harag tesz bátorrá.
A szelídség, alázat inkább.

............................................................

"Tágas kapu, széles út."
Ahol nincs kiközösítés, kirekesztés, ahol együtt nőhet búza és konkoly.

"Szoros kapu, keskeny út."
Ahova "nem megy be semmi tisztátalan". *
Ahova bemehet mindenki, "akik megmosták ruháikat és megfehérítették a Bárány vérében".**

*. Jel 21:27
**. Jel.7:14, 21:24-25


....................................................................

Evangélium néhány szóban:
 Isten szeret! Térj Hozzá meg! Új ember lehetsz!

Nem elérhető Árvai Emil

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 2270
Re:Saját gondolataim
« Válasz #178 Dátum: 2023 Február 28, 07:22:00 »
".. . rászóltak, hogy hallgasson el, de ő annál inkább kiáltozott..."
(Lukács ev. 18:39)

ÉBREDÉS

amikor éhezed és szomjazod Istent
amikor sírásban törsz ki és gyötrődsz
amikor nem bírod tovább Nélküle
leszáll a Szentlélek tüze

.................................


CSAPDA

Bánod, hogy bánt a világ?
Ám ölelése megöl!

Nem elérhető Árvai Emil

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 2270
Re:Saját gondolataim
« Válasz #179 Dátum: 2023 Március 08, 07:40:05 »
Nekem nem az jelentene lelki (szellemi) gazdagodást,
ha az Úr nekem adna igazat, ha engem igazolna,
hanem az, ha meg tudnám érteni az Ő magasabb gondolatait és útjait, *
pláne, ha a magamévá is tudnám azokat tenni.
Csodálatos perspektíva van ebben.

(* Ézsaiás 55:8-9)