Szerző Téma: Ne tévelyegjetek! Tévtanítók, tévtanítások  (Megtekintve 92 alkalommal)

0 Felhasználó és 1 vendég van a témában

Nem elérhető Sofia

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 171
Ne tévelyegjetek! Tévtanítók, tévtanítások
« Dátum: 2019 December 16, 10:35:34 »
Tévtanítók és tanok mindig voltak és lesznek a keresztény egyházakban.  Vannak, akik érdekből, szándékosan vezetik félre hittársaikat; s vannak, akik – komoly Biblia-ismeret hiányában – buzgóságból terjesztik a tévtanokat.  Így volt ez már az első keresztények idejében és gyülekezeteiben is.  Ezért látta fontosnak Péter apostol és mások is, hogy – már a kezdet kezdetén – komolyan figyelmeztessék Jézus követőit, hogy óvakodjanak tőlük. (baptista.hu)
Amikor János azt mondja az igében: szeretteim, ne higgyetek minden léleknek, hanem vizsgáljátok meg a lelkeket — azt jelenti: nézzetek a forrására, az eredetére, honnan származik. Honnan ered a mozgalom, a szekta, a vallási közösség, mit vall magáról, mi a célja, és hogyan élnek az emberek benne? Erre komolyan utal az ige. Sokan hirdetnek egy ú. n. olcsó evangéliumot, egy olcsó megváltást. Sokan hirdetnek egy olcsó kegyelmet, olcsó újjászületést, egy könnyebb utat az életre. Mi meg tudjuk, hogy az a kegyelem, amit mi vettünk, az drága kegyelem. Nem nekünk került sokba, de valakinek nagyon sokba került: az életébe került. Mert úgy szerette Isten a világot, hogy az Ő egyszülött Fiát elküldte ebbe a világba, hogy éljünk általa. A kínra és a halálra küldte Őt. Neki nagyon sokba került ez. (Részlet Horváth Géza prédikációjából)

Ember legyen a talpán aki ebben a felgyorsult, hazugságokkal teli világban, keresőként, vagyis kevés és hiányos ismerettel egy olyan közösséghez csatlakozik, ahol még tisztán szól az evangélium, ahol a hívek hitének és életének csak is kizárólag a Biblia a zsinórmértéke. Megszámlálhatatlanul sok közösség reklámozza magát és toborozza új tagjait úton-útfélen. Fülbemászó, divatos zenével, betegségből történő gyógyulás igéretével és a megérdemelt jólét és gazdagság elérhetésével kínál egy új életet azoknak a hiszékeny embereknek akik már keresik életük értelmét, akik már szabadulnának ebből a földi pokolból, de befolyásolhatóak, könnyen megtéveszthetőek vagy csak egyszerűen lusták és nem kutakodnak a Szentírásban az igazság felől. Mint, ahogyan Horváth Gézától idéztem, nincs könnyű és olcsó kegyelem, legyen gyanús ha valaki mégis ilyet kínál. Isten soha sem ígért könnyű életet, felhőtlen boldogságot, sírig tartó egészséget és gazdagságot sem.

Ebben a témában szeretném nevén nevezni a tévtanítókat és az olyan közösségeket, melynek tagjai a széles úton járnak, mert hagyták magukat megtéveszteni és ez sajnos az örök életükbe fog kerülni.

Nem elérhető Sofia

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 171
Re:Ne tévelyegjetek! Tévtanítók, tévtanítások
« Válasz #1 Dátum: 2019 December 28, 11:20:46 »
Ma minden keresztény egyház vallja, hogy hitünk legfőbb alapja a Szentírás.
A katolikus tanítás szerint is a hit alapja a Szentírás. De hozzáfűzik, hogy a Szentírást, illetve Jézus tanítását is jobban megérthetjük, ha megvizsgáljuk, hogy az egyház “hagyományában”, azaz történelme folyamán hogyan értelmezte a Szentírás egy-egy gondolatát, illetve hogyan valósította meg életében a szentírási irányelveket. Vagyis a katolikusok szerint egyformán fontos a Szentírás és a hagyomány is. Már pedig a hagyományok sokszor ellentétesek a Bibliával. Kezdjük egy nagyon katolikus jellemzővel, a Mária kultusszal.
A katolikus tradícióban Mária, a fájdalmak asszonya, a szeplőtelen szűz olyannyira fontos helyet foglal el, hogy hozzá imádkoznak, sőt egy időben társmegváltóként is tekintettek rá. A második vatikáni zsinat óta pedig úgy tartják számon, mint aki „nagylelkű társa” Krisztusnak, de az üdvösség rendjében alatta áll, a kegyelmet pedig nem a saját hatalmánál fogva közvetíti, hanem azáltal, hogy ő is részesedik benne.
Sok római Katolikus teológus is kertelés nélkül beismeri, hogy a “Mária tisztelet” alig-alig volt kifejlődőben az első 3 évszázadban.
Az első, biztosan kimutatható Mária-ünnepet Kr.u 500 körül tartották. És Bartman, Római Katolikus teológus is állítja, hogy csak a 4. század végéről maradt ránk az első Máriához szóló könyörgés.

De nézzük meg csak pontosabban a Mária tisztelet kifejlődésének történelmi sorrendjét és amikről maradtak pontos feljegyzések:

- A 2. században Jusztiniusz és Ireneusz párhuzamot vonnak Éva (ősanyánk) és Mária között.
Már a korai évszázadoktól kezdve különböző apokrif íratok jelentek meg (vallásos jellegű írások, amelyek nem az apostoloktól származtak), amelyek tartalmukat tekintve egyre közelebb kerültek a néphitéhez.
- 431-ben az efézusi zsinat, Máriára az “Isten-szülő” kifejezést használják.
- 553-ban kihirdetik Mária örökös szüzességének dogmáját.
- A 8. századból ünneplik Mária mennybemenetelét (egyes források I Gergely pápára utalnak a IV-ik században).
- A 11. századtól kezdve imádkozzák az “Ave Mariat”, azaz “Üdvözlégy Mária” imát.
- 1140-ben bevezetik Mária szeplőtelen fogantatásának ünnepét
- 13-15 században viták vannak a dominikánus és a Ferences szerzetes rendek között a szeplőtelen fogantatás kérdésében.
- 1750 körül Ligouri Alfons megírja a “Mária dicsősége” című könyvét – ami a modern Mária – kegyesség klasszikus műve.
- 1849-ben IX Pius pápa kihirdeti: “Üdvösségünk alapja a szent Szűz”
- 1854-ben ugyanez a pápa meghatározza a szeplőtelen fogantatás dogmáját és hivatalossá teszi azt.
- 1858 “Mária” jelenés Lourdes-ban Franciaország.
- 1891-ben XIII Leó pápa kijelenti: “ Amiképpen senki sem járulhat a mennyei Atyához, csak a Fiú által, ugyanúgy szerinte senki sem járulhat Krisztushoz, csak Mária által.”
- 1917 “Mária” jelenés Fatimában. Néhány jövendölés és utasítások, amiket az akkori pápák nem vettek figyelemben és nem is tartották meg.
- 1943-ban XII Pius pápa kijelenti: “Ő (Mária) áldozta fel Őt (vagyis Krisztust) az örök Atyának.”
- 1946-ban XII Pius pápa megkoronázza a Fatimai szobrot, és kifejti: “Máriát méltán megilleti a tisztesség, hatalom és dicsőség.”
- 1950-ben XII Pius pápa meghatározza Mária test szerint való mennybevitelének hivatalos dogmáját.
- 1954-ben bevezetik Mária királyságának ünnepét.
- A II Vatikáni Zsinaton (1962-1965), VI Pál pápa Máriát “az egyház anyjá”-nak nevezi.
- 1968-ben VI Pál pápa a kiadott “Credo”-jában összefoglalta a Máriával kapcsolatos mai Romai Katolikus ismeretanyagot. Máriát a hagyomány szerint “Isten Anyja” néven nevezte: “Hisszük, hogy, a boldogságos Mária …. a hústestté lett Ige, Istenünk és Megváltónk, Jézus Krisztus anyja volt” és ez így lett pontosítva egy felnőttek számára szóló kátéban, amit Peil írt, hogy: “Mivel a Fia igaz Isten, ezért Ő (Mária) Isten anyja.”
- 1979-ben II János Pál pápa engedélyezi, hogy az egyház egyes részeiben pünkösd 2 napján Mária-ünnepeket tartsanak: “Mária az egyház anya” néven.
- 1942 és 1982 évek, Mária szeplőtelen szívének lettek szentelve.
- 1983-ban II János Pál pápa megkoronázza a Jasna Gora-i Mária szobrot.

Ezekből az adatokból nagyon is tisztán meglátszik, hogy a “Mária tisztelet”-nek az alapja nem a Biblia, az első századi és második századi keresztyének nem ismerték ezeket a dolgokat és nem is gyakorolták. Tovább meglátszik az is, hogy az apostolok nem hagytak semmi utalást a “Mária tiszteletre” és az első keresztyén gyülekezet vezetői, mint például Polycarp aki az apostoloktól vette egyenesen a tanítást, nem hagytak hátra semmi írást a “Mária tisztelet”-ről.

forrás: tomkaferenc.hu, kotoszo.blog.hu, maria-kultusz.eoldal

Nem elérhető Sofia

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 171
Re:Ne tévelyegjetek! Tévtanítók, tévtanítások
« Válasz #2 Dátum: 2020 Január 13, 09:42:19 »
A Magyar Katolikus Lexikon többek között a következőket írja a tisztítótűzről:
-tisztítóhely (latinul purgatorium): a →halál utáni tisztulás helye. A vallástörténetben általános hit, hogy a lélek a halál után esetleg különféle küzdelmeken, próbákon megy át.
-Jóllehet a Szentírásban sem találjuk még meg a túlvilági tisztulás kifejezett fogalmát, de vannak olyan összefüggések, amelyekből a teológiai fejlődés leszűrhette a tisztítótűz határozott tanítását.

Ha halála után mindenkinek lehetősége lenne a megtisztulásra akkor senki sem kerülne a kárhozatra.
Vagyis: itt a földön élj úgy ahogy akarsz, ne törődj semmivel, majd a halálod után megbánhatsz mindent, megtisztulhatsz és olyanokkal töltheted az örökkévalóságot akik földi életükben veled ellentétben Istennel élték az életüket, szerették és tisztelték a Teremtőt, veled ellentétben dicsőséget szereztek Isten szent nevének. Tehát nagyon vegyes lesz a társaság, akárcsak itt a földön. Lesz ott betegelméjű tömeggyilkos, gyerekeket molesztáló pedofil, anyaszomorító erőszakos zsarnok, csupa-csupa olyan ember, akik egyáltalán nem bánták meg a tetteiket.
Ez valahogy nincs összhangban Isten igazságosságával.
A szentírás egyértelműen közli velünk (nehogy meglepetés érjen bennünket), hogy az örökkévalóságot annak megfelelően fogjuk eltölteni ahogyan arra rövid földi életünkben készültünk. Vagyis  Isten gyermekeként haltál-e meg vagy sem. Elfogadtad-e Isten kegyelmét vagy sem. Ilyen egyszerű. Isten mellett döntöttél-e vagy sem.
A Szentírás egyértelműen közli velünk, hogy a kárhozat és a üdvösség helye között nincs átjárás. A halál pillanatában végérvényesen eldől ki hová kerül. Dönteni csak a halál előtt lehet.

Életveszélyes tanítás a tisztítótűzről szóló elmélkedés. Akik hisznek a hely létezésében és funkciójában és ennek tudatában nem változtatják meg az életüket, gondolkodásukat, nem kapnak új szívet az Úrtól, örökre halottak maradnak.

Nem elérhető Guti Tünde

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 3946
  • www.gutitunde.eoldal.hu
Re:Ne tévelyegjetek! Tévtanítók, tévtanítások
« Válasz #3 Dátum: 2020 Január 18, 15:22:07 »
Nem véletlen, hogy a szoros kaput és keskeny utat olyan kevesen találják meg. Pedig csak ez vezet az életre.
„Vezéreld utamat Igéd szerint, és ne engedd, hogy valami hamisság uralkodjon rajtam!
Gyönyörködöm beszédedben, mint aki nagy nyereséget talált.”
Zsoltárok 119:133, 162.