Szerző Téma: Kegyelemből van!  (Megtekintve 21029 alkalommal)

0 Felhasználó és 1 vendég van a témában

Nem elérhető Antee

 • Admin
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 22844
  • Alfa-Omega (keresztyén közösség)
Kegyelemből van!
« Dátum: 2006 November 24, 10:06:26 »
Istenbe vetett Hitünk,és hitünk gyümölcse által lehetünk igazán jó közösségben Istennel.

A kegyelem nem a cselekedeteinkért árad ránk,nem a testünk fáradozásaiért kapjuk a kegyelmet.
Hiszen mit tudnánk mi adni Istennek?
Hiszen Övé minden Mennyen és Földön.

Mégis saját cselekedeteinkkel próbálunk Istenhez közel lépni.
Saját cselekedeteinkkel próbálunk megigazulni Isten elött.
Saját cselekedeteinkkel próbálunk "megvásárolni" a belépőt Istenhez...

Róm 3,23
"mindenki vétkezett, és híjával van az Isten dicsőségének."

Van egy egyszerű kis szó: Kegyelem

A Kegyelem beáradásával Istennel való közösségünk megnő,és egy új látóteret kap!

"Halljátok az Úrnak beszédét, akik rettegtek az ő beszédére: így szólnak testvéreitek, akik titeket gyűlölnek, nevemért eltaszítanak: Jelenjék meg az Úrnak dicsősége, hogy lássuk örömötöket; de ők megszégyenülnek." (Ézsaiás 66,5)

Nem elérhető t.zoli

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 302
 • Vendég
  • www.szomjazokklubja.shp.hu
Re: Kegyelemből van!
« Válasz #1 Dátum: 2007 Január 20, 02:26:52 »
Csak kegyelem ami éltet és ami megtartMindenkinek kell, a kegyelem, de csak az Úr az aki ezeket kiosztja, vannak kiválasztottak, azt tudjuk, hogy egyre több ember tér meg a világból, és egyre jobban terjed a Keresztény családok létszáma. Mert régen több 100 éve csak Keresztény családok ápolták ezt az egészséges tudatot, így csak keresztény családok közzül kerülhettek ki az összeházasodni való fiatalok, ehez a keresztény szülök ma is ragaszkodnak, sokan de ezek vannak kevesebben ellenzik az olyan mennyegzőt ami nem Kereszténykörökben nevlkedeik, de az Úr nem tesz kivételt, mert Ő mindenkit egyformán szeret és egyformán osztja a kegyelmet és nekünk is ezt nyított szívvel kell befogadnunk. Az is biztos, hogy az Úr mindenkiben munkálkodik csak mi ezt nem vesszük észre, eleve fel sem foghatjuk azt amit Ő tesz, mert túl Hallad minden képzeleten, és vannak akik nem jutnak Isten országába, mert Ő ezt is megteheti.
Mindenkinek szól az Életében egyszer-kétszer, vagy töbszőr de ha te nem nyítod ki lelkifüleidet akkor soha nem tudod meg az Örömhírt.!
Szóljatok hozzá minél többen.
A szeretet soha el nem múlik. (Mk 14:1-9).

maria

 • Vendég
Re: Kegyelemből van!
« Válasz #2 Dátum: 2007 Február 11, 13:27:02 »
- Törvény vagy kegyelem?

A törvény a kárhoztatásé, a kegyelem a megbocsátásé!
A törvény tilt, a kegyelem ad!
A törvény megátkoz, a kegyelem szabaddá tesz!
A törvény öl, a kegyelem életet ad!
A törvény a pokolba visz, a kegyelem a Menybe!
A törvény el távolít Istentől, a kegyelem közelvisz Hozzá! 
A törvény: "Gyűlöld ellenségedet!", a kegyelem: "Szeresd ellenségedet!"
A törvény elítél, a kegyelem megigazít!

kiscsillag

 • Vendég
Re: Kegyelemből van!
« Válasz #3 Dátum: 2007 Május 04, 19:06:38 »
    Pál írja: Isten kegyelméből vagyok, ami vagyok. (1Kor
          15,10)
     
     Pál apostol magáról beszél ezekkel a szavakkal, mint a
     legkisebb apostolról, a torzszülöttről, akinek
     megjelent Jézus. Magát még arra sem tartja méltónak,
     hogy apostolnak nevezzék, és mégis Isten kegyelme
     által nagyobb lett az apostoloknál, és többet
     fáradozott náluk. De mindezt nem saját maga
     felmagasztalására írja le a korinthusiaknak, hanem
     ellenkezőleg: Isten kegyelmének nagyságát akarja
     éreztetni. Kegyelem. Sokszor elsiklunk e szó felett.
     Mikor használjuk ezt a szót a hétköznapokban?
     Leginkább jogi tételként ismerjük: kegyelmet kapott,
     megkegyelmeztek neki. Akkor használjuk, ha valamilyen
     megérdemelt büntetést, bűnhődést elengednek. De kinek
     van joga, kinek van hatalma elengedni a büntetést?
     Hogyan maradhat például egy gyilkos büntetlenül?
     Emberi igazságérzetünk lázadozik a kegyelem ellen. Ha
     valakit megkárosítanak, biztos, hogy az első dolga az
     lesz, hogy kártérítést követel, megtorlást akar, hogy
     helyrebillenjen a világ és önmaga egyensúlya,
     igazságérzete.
     Meglepő, sőt emberi gondolkodás számára igazából
     felfoghatatlan, de Krisztus megbocsáthat az ő megváltó
     szeretete által, és éppen ez az, ami anynyira
     megdöbbentő Krisztusban, hogy ő megbocsátja a bűnös
     vétkeit anélkül, hogy bűnhődnie kellene. Mi is csak
     szeretetben bocsáthatunk meg. Ha nem szeretetben történik
     akkor nem is nevezhető bocsánatnak.Bocsásd meg a mi
     vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk
     vétkezőknek. És ennek fényében néha gondoljuk végig,
     hogy mi hányszor szorultunk Krisztus kegyelmére,
     megbocsátó szeretetére. Próbáljuk meg ebben is őt
     követni! Bocsássunk meg! Kegyelmezzünk!
     
          Az ellened elkövetett igazságtalanságokat olyannak
          tekintsd, mint amelyeket Isten tervezett és
          ellenőrzött valamilyen rejtélyes okból.
     
     
      Uram, add, hogy szeretetedből éljek. Ámen.

maria

 • Vendég
Re: Kegyelemből van!
« Válasz #4 Dátum: 2007 Május 04, 20:18:10 »
A kegyelem azt jelenti, hogy megkapjuk annak ellenére, hogy nem érdemeljük meg!
Az irgalom azt jelenti, nem azt kapjuk amit megérdemelnénk!

Nem elérhető szolgáló

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 278
Re: Kegyelemből van!
« Válasz #5 Dátum: 2007 Május 16, 14:20:56 »
CSAK A KEGYELEM!

Henry Moorhouse,híres igehirdető mondta el a következő történetet.
Régebben egy asszony azt mondta nekem:"Nem tudom belátni,hogy az,aki a parancsolatok közül egyet nem tart be,ugyanolyan rossz,mint aki ötöt,vagy az,aki egyet sem."
Elmondtam neki,hogy Isten sohasem adott öt vagy tíz törvényt,csak egyet,amely tíz parancsolatból áll.Majd így folytattam:"Nézze csak meg ezt az órát!Ha megszámolja a kerekeket,lehet,hogy tízet,vagy még többet is talál,de ha csak egyet is összetör,az óra megáll."
Az asszony még mindig nem értette,ezért tovább magyaráztam:"Tegyük fel,hogy ön egy láncon egy szakadék fölött függ.A lánc tíz szemből áll.Ha egy ember kalapáccsal összetör minden láncszemet,hova kerül ön?"
"A mélybe,természetesen."
"De tegyük fel,hogy csak egy szem törik el,akkor hova kerül ön?"
"Az ugyanolyan rossz lenne,ugyanúgy lezuhannék!"
"Ugyanannyi kegyelem kell a világ legjobb emberének a megmentéséhez,mint a leggonoszabbéhoz.Semmi más,csak a kegyelem tud felszabadítani a bűn törvénye alól a Jézus Krisztusban való hit által."

"Hiszen kegyelemből van üdvösségetek a hit által,és ez nem tőletek van:Isten ajándéka ez,nem cselekedetekért,hogy senki se dicsekedjék"(Ef.2,8-9).
Dicsérem az Urat, a míg élek; éneklek az én Istenemnek, a míg vagyok.

Nem elérhető Sándor

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 1214
Re: Kegyelemből van!
« Válasz #6 Dátum: 2008 Február 06, 15:36:27 »
Beleolvastam a régebbi írásokba és úgy gondolom, ez a kérdés nagyon jó, hogy tisztázhassunk néhány alapfogalmat, ahogy Mária is szépen rendszerezte. Azt hiszem - ott kapcsolódnék én is be - kegyelem és törvény. Mind a kettő fogalom felettünk áll. Mind a kettő tűzként hat, fellobbant, vagy megéget. Egyszer hallottam - mikor Péter igehirdetésére megtért 3000 ember, láthatóvá is vált a kettős tüznyelv - a kegyelem és a törvény - egyszerre. A kegyelem erősebb, nem megéget - hanem teljesen megváltoztat. Az ember Isten nélküli állapota kényszerpálya, kénytelen cselekedni amit tud Isten nélkül, pótcselekvések - és Istennek fáj, mert nekünk rossz. Tudja, hogy neki kell kiemelni minket - különben maradunk, reménytelen bármi erölködés - nem tudunk úgy csinálni, mintha Isten vezetne bennünket. A kegyelem ezt az állapotot látva - mikor megindul Jézus a Naini özvegy láttán, vagy az elcsigázott tömeget látva (5000 megvendégelése) - Neki kell lépnie.
Az embert, akit arra teremtett - hogy vele szoros közösségben éljen - kiesett a teremtési rendből és pusztul. Képtelen a jóra, szíve állandóan gonosz, megvakult és nincs hite. A kegyelem nem egy pillanat, hanem egy szeretet-állapot.
szeretettel Sándor
Bizony hittel jegyeztelek el téged magamnak, és megismered az Urat.

Nem elérhető Sándor

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 1214
Re: Kegyelemből van!
« Válasz #7 Dátum: 2008 Február 06, 15:47:53 »
A kegyelem Isten féltő szeretetéből indul, vissza akarja helyezni az embert a neki szánt életbe. Ennek előízét szeretné megadni nekünk - és egyelőre csak mint a vőlegényt várjuk - a mennyegzőre. Tudja, mennyire eltorzult a gondolkodásunk, mennyire megromlott a szívünk - jobban, mint mi bármikor itt erre rájöhetünk. (azt hiszem ki sem bírnánk) Nagyon fontos az engedelmesség - helyes értelmezéssel. Ez egy nagyon szép és szelid szó - az enged a szótöve. Engedem. Nem szófogadást jelent - hanem elhiszem, hogy meggyógyít hűtlenségemből. Biztos, hűtlen vagyok, azért mondja. Eltörli álnokságaim - ezek szerint sok van. Ezért is jó nevén nevezni, amit már magam is észreveszek - bizony van jelentősége. Amit nem tudtam - készítette. Olyan jó, már most megköszönhetem amit igért, mert az biztos. Azt mondta, mert örökkévaló szeretettel szeretett. Ezért miveli ezt búzgó szeretete. Sokféleképpen lehet olvasni a bibliát - hogy úgy szeressétek egymást, mint ahogy én szerettelek titeket - hogy megpróbálom, mert kérte - vagy tudom, hogy képtelen vagyok. Lehetetlent kér - Úram, értem. Teremts engem újjá. Engedem - mert én nem vagyok alkalmas. Elhiszem. Nem tudok bizonyítani - hanem engedlek, végezd, hála Neked mindenért. Hittel jegyez el - ez a jegy-gyűrű. Akit elhívott - meg is igazítja, lássék rajta, hogy Ő létezik.
szeretettel Sándor
Bizony hittel jegyeztelek el téged magamnak, és megismered az Urat.

Nem elérhető Sándor

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 1214
Re: Kegyelemből van!
« Válasz #8 Dátum: 2008 Február 06, 15:59:51 »
Szeretem, mikor Simonból Péter lesz, Saulusból Pál, Jákób-ból Izrael. Új nevet kap. Kicsit olyan ez, mint mikor egy lány férjhezmegy és vége a lánykorának - felveszi a férje nevét, mert hozzá tartozik. Egy szakasz lezárult, és kezdődik egy új. Valahol a menyasszony erre várt - hozzá tartozzak, látszon a nevemen is. Olyan szépen üzeni Isten - vár a mennyegzőre, ott van a ruhánk és meg akar fésülni belül, lemosni bennünket - amit nem tudunk megtenni magunktól. Jó, ha a Jabbók révéhez jutunk - és megüti ott, ahol kell és jön a hajnal, majd egészen a verőfényes délig nyilik az út.
szeretettel Sádor
Bizony hittel jegyeztelek el téged magamnak, és megismered az Urat.

Nem elérhető Antee

 • Admin
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 22844
  • Alfa-Omega (keresztyén közösség)
Re: Kegyelemből van!
« Válasz #9 Dátum: 2008 Február 06, 16:36:45 »
Szeretem, mikor Simonból Péter lesz, Saulusból Pál, Jákób-ból Izrael. Új nevet kap. Kicsit olyan ez, mint mikor egy lány férjhezmegy és vége a lánykorának - felveszi a férje nevét, mert hozzá tartozik. Egy szakasz lezárult, és kezdődik egy új. Valahol a menyasszony erre várt - hozzá tartozzak, látszon a nevemen is. Olyan szépen üzeni Isten - vár a mennyegzőre, ott van a ruhánk és meg akar fésülni belül, lemosni bennünket - amit nem tudunk megtenni magunktól. Jó, ha a Jabbók révéhez jutunk - és megüti ott, ahol kell és jön a hajnal, majd egészen a verőfényes délig nyilik az út.
szeretettel Sádor

De szépen írtad! Köszönöm.  :088:
"Halljátok az Úrnak beszédét, akik rettegtek az ő beszédére: így szólnak testvéreitek, akik titeket gyűlölnek, nevemért eltaszítanak: Jelenjék meg az Úrnak dicsősége, hogy lássuk örömötöket; de ők megszégyenülnek." (Ézsaiás 66,5)

Nem elérhető Gyöngyike

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 1372
Re: Kegyelemből van!
« Válasz #10 Dátum: 2008 Február 06, 17:11:10 »
Chuck Smith írásából

A kegyelem

Ha egyszer felfedezzük Isten kegyelmének csodálatosságát, tovább már nem kell a törvény megkötözöttségében élnünk.Amikor ismerjük a Vele való közösség örömét, nem engedjük meg, hogy bármilyen gát és akadály közénk álljon.
  Sőt, minél többet megtapasztalunk Jézus szeretetéből, annál inkább ez válik az életünk elsődleges vágyává és középpontjával. Ez az élet legnagyobb öröme, megtapasztalni Istennel való szerető kapcsolat valódiságát. Tudni azt, hogy Ő velünk van, mellettünk van, hogy Ő szeret bennünket, és ez a legnagyobb biztonság forrása, amit bárki valaha is ismert.

Felfedezni azt, hogy Isten dicsőséges kegyelme volt az egyik legjelentősebb eseménye teljes lelki megtapasztalásomnak.
Megtanultam Istenhez egy teljesen új módon, új alapokra építve viszonyulni:nem az én cselekedeteimre vagy megigazultságomra, hanem Isten szeretetére, Jézus krisztuson keresztül.


Ez a kegyelem, ez adja meg az élet értelmét. Sőt, ez teszi az életet-igazi életté, bőséges, betöltött és megelégedett életté-egyáltalán lehetővé. Istennel való kapcsolatunk nem a mi törekvéseink kicsiny kövecskéitől függnek, hanem az Ő sziklaszilárd, változatlan és szerető jellemétől.
A kegyelem a sivár, kihalt, és puszta fennsíkot gazdag, zöld legelőkké formálja át. Átváltja a kényszerű feladatokat, lelkes, szerető szolgálattá. Botladozó törekvéseink könnyeit és bűnbánatát örökkévaló örömmé, nevetéssé és gyönyörűségekké változtatja, amelyek Isten jobbján vannak örökké.

  A kegyelem mindent megváltoztat! :2smitten:


Nem elérhető Sándor

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 1214
Re: Kegyelemből van!
« Válasz #11 Dátum: 2008 Február 06, 19:26:35 »
Amikor új nevet kapunk az nagyon komoly jelentéssel bír. Minden név beszédes és a természetünk megváltozását mutatja. Istennel való kapcsolatom nem egy szinvonalas konzultáció, hanem érzelmi. Kell, hogy egyre jobban megismerjem és ettől változom, ettől szeretem egyre jobban.
Egyszer egy Biatorbágyi igehirdetésben Liza néni mondta, aki csak a bibliát akarja megismerni és okos lenni az farizeus lesz, aki viszont csak hálás és imádkozik - de nem ragaszt hozzá ismeretet, az pedig szentimentális, vagy akár rajongó.
A kegyelem változtat meg mindent, még a haragot is, mert ott van a törvény, Krisztushoz vezérlő mesterünk.
szeretettel Sándor
Bizony hittel jegyeztelek el téged magamnak, és megismered az Urat.

Nem elérhető t.zoli

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 302
 • Vendég
  • www.szomjazokklubja.shp.hu
Re: Kegyelemből van!
« Válasz #12 Dátum: 2008 Február 06, 21:56:49 »
 :D   Olyan jó, hogy Ábrahám, a mi hitbéli apánk, aki megmutatta a cselekedeteit Istennek, ő belőle származunk, mert a hüs fák árnyékában fogant magvak, lettünk mi.
Vagyunk, mert csupán Jézus kegyelméből lettünk újjak és van egy remek adományunk a hitnek ajándéka, mert hinünk kell, a feltámadás az örök élet reményében.
Térj meg és én megváltoztattlak - mert szeretlek, az ára volt a véred./Jézus/
Így élhetünk tisztán, persze az a kegyelemben a legjobb, hogy soha nem fog vádolni ha elbuksz, mert Ő magát a Szent lelket testesíti meg benünk, mert ezt kaptuk Jézusban.
 :2smitten:
Szeretettel: Zotya
A szeretet soha el nem múlik. (Mk 14:1-9).

maria

 • Vendég
Re: Kegyelemből van!
« Válasz #13 Dátum: 2008 Február 06, 22:04:54 »
Önnek egy új üzenete érkezett...

"Sokszor halljuk ezt a szlogent, gondolom, senkinek sem ismeretlen. Néha örülünk, hogy jön, néha rettegünk egy új hírtől. Egyszer lent, másszor fent. Soha nem tudjuk, mi jöhet még.
Akkor van baj, ha egy üzenetet sem nézünk meg, mert akkor előbb-utóbb a postaláda tele lesz, és a hol értékes, hol felejthető üzenetek törlődnek. Te mikor néztél bele utoljára szíved postaládájába? Mikor olvastad el mit írt neked az Atya? Mi??? Hogy te nem kaptál Tőle semmit? Ezt most ugye te sem gondolod komolyan! Hiszen Ő úgy szeret, hogy minden idejét azzal tölti, hogy hív téged. Hív, mert kegyelmes. Hív, mert aggódik érted. Hív, mert látott téged sírni párnádon és megesett rajtad a szíve. Hív, mert felajánl egy olyan életet, amelyben ugyan nem ígér aranyórát, házat medencével, és egy piros sportkocsit, de ad ennél sokkal fontosabbat.
Erőt ad a hétköznapokhoz.
Nehézségekben támaszod lesz. Örömödben veled örül. Hűséget ígér. Ő lehet a legjobb barátod. És ami a legfontosabb: az örök élet a tiéd lehet. Nem, ez nem trükk. Semmiféle hátulütője sincs.
Ja?! Most arra gondolsz, hogy mennyi mindent fel kell adnod, ha Őhozzá akarsz tartozni? Az nem tetszene neked. Aha! Már ne haragudj, de el kell, hogy mondjam, hogy én nem azért adtam fel a saját életemben a világi dolgokat, mert az így illik, hanem mert megtapasztaltam, hogy ezek csak átmeneti örömök, amelyek nem segítettek abban, hogy ne érezzem magam iszonyúan magányosnak. De rájöttem, hogy nem vagyok egyedül. Hogy van valaki, aki olyannak szeret, amilyen vagyok. Aki átlát sminkemen, olcsó kifogásaimon, alattomos szándékaimon. Tudod, ki Ő?

Az a Valaki, aki az üzeneteket elhozta ide a földre, hogy személyesen adja át nekünk, embereknek. Az igét, az evangéliumot. Azt az üzenetet, ami igen, neked is szól. A "Postás", aki Isten üzenetét hivatott elhozni, minden embert személyesen ismer és hív. Ő, akit ki a történelemből, ki a nagymamától hallott, Jézus. Ő megváltoztatta eddigi életemet. Nem kényszerített, nem sürgetett. Egyszerűen csak szeretett. És én megláttam vele töltött éveim alatt, hogy minden, amit korábban tettem hiábavaló.
Hiábavaló az állandó megfelelni akarás, ha az már nem is én vagyok. Hiábavaló a sok elvárás, amit az emberek felé érzek. Hiábavaló az ivás, hisz eddig sem halottam olyan emberről, akinek ez oldotta volna meg a problémáit. Hiábavaló az álbarát, ha az csak összetöri az ember szívét.
Isten hív ma is, szól, küldi az üzeneteket szíved postaládájába.
Válaszolsz?"

Nem elérhető Sándor

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 1214
Re: Kegyelemből van!
« Válasz #14 Dátum: 2008 Február 09, 20:58:28 »
A kegyelem változtat meg mindent. Kicsit erről szeretnék beszélni. A kegyelem királyi széke Jézus áldozatával nyilt meg előttünk, és semmi jót nem tudunk felhozni a magunk érdemeként. Sajnos még azt sem, hogy képesek lennénk bármi Isten mércéje szerinti jóra.  Most nem akarok arról beszélni, mikor valakinek mégis az óembere tér meg, mert ez fából vaskarika, aztán még újjá is teremti magát, még imádkozik is. 
Először megint a gyermekeimmel egy példa. A gyermekeimnek nem az a kegyelem, hogy hitben járó szülei vannak, hanem az - mikor valamit elkövetnek, nagyon nem örülök, rossz nézni - de nem tart a harag soká és újra szeretet van, mindíg a gyermekeim maradnak. Nekik ez a kegyelem, kicsit gyenge változatban. Nem  értik meg, hogy hitből, mert látnak és ismernek. Tudják, hogy szeretem őket, nincs kétségük, szükségük is van rá. Tudják, mi az aminek nem örülök, miről mi lenne a véleményem - ha nem is vagyok ott - valami mégis nagyobb hatással van rájuk és gyakran átlépik. Ismernek - látásban járunk, tudják ki vagyok. Mennyei Édesatyánk viszont azt mondta, boldogok aki hisznek. Akik olvassák. Akik megfáradtak. Mind olyan - hogy vonz magához. A kegyelem első jelei. Az óember nem örül ennek és minden módon tiltakozik - mint akinek nincs sok ideje hátra, képtelen úgy dönteni, hogy pusztuljon, kegyelmet pedig nem kap - mert nem ajánlja fel neki Isten.  Az óember tud uramuramozni, tud igét mondani. Mindent megtesz, csak hogy ne jöjjön a mégerősebb. Mikor már valaki nagyon nehéz eset, nagyon esik szét és egyáltalán nem magabiztos már - és rángatja ide oda, de nyúlni akar a kegyelemért - akkor én már nem vagyok elkeseredett.  Nem az a kérdés, mikor tud majd dönteni. Mert aki tud jól döntenil - az üdvözül, aki pedig nem dönt jól - az megérdemli, hogy elkárhozik - ez a kegyelemmel nem illeszthető össze. Ez óemberi.
Elolvastam a fenti írásokat és ebben mindenki egyetértett, a kegyelmet nem érdemelte senki. A kérdés, hogy lesz az enyém? Az óemberem nyúl érte?
Sajnos bele kell kicsit mennünk - és muszály egyértelműbben fogalmaznom. Nem csak miattatok, hanem aki vendégként azért csak benéz ide hozzánk.
szeretettel Sándor
Bizony hittel jegyeztelek el téged magamnak, és megismered az Urat.