Szerző Téma: Bibliai történetek  (Megtekintve 8987 alkalommal)

0 Felhasználó és 1 vendég van a témában

Nem elérhető Antee

 • Admin
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 22847
  • Alfa-Omega (keresztyén közösség)
Bibliai történetek
« Dátum: 2006 December 14, 17:57:42 »
1. A Krisztus születése előtti időszak


1492      vagy 1502/1448 Izrael gyermekeinek kivonulása Egyiptomból; a fáraó hadseregével együtt a Vörös-tengerbe vész.
1452      A bírák idejében - egészen a királyok 1052-ben kezdődő koráig -moábiták, midianiták, ammoniták és filiszteusok
            akarták megsemmisíteni Izraelt.
1052      Saul Izrael királya lesz, és 40 évig, 1012-ig uralkodik.
1012      Dávid 7 és fél évre király lesz Júda felett.
1004      Dávid elfoglalja Jeruzsálemet, és 33 évig uralkodik egész Izrael felett.
972       Salamon 40 évig uralkodik Izrael felett, és felépíti az első templomot.
932       A királyok idejében egyiptomiak, szírek, ammoniták, moábiták és asszírok próbálják elpusztítani Izrael népét.
722       Az északi országrész, Izrael elesik, a tíz északi törzset asszír fogságba hurcolják.
606       Izrael első babiloni fogságba vitele.
597       Izrael második babiloni fogságba vitele.
586       Izrael harmadik babiloni fogságba vitele; elvész Júda országa;
            a babiloniak lerombolják Jeruzsálemet, és megsemmisítik a templomot.
536       A Babiloni Világbirodalom elbukik; a Méd-perzsa Birodalom
            világhatalommá válik, és megengedi Izraelnek, hogy visszatérjen, és felépítse a templomot.
516       A második templom felszentelése.
451/445 Nehémiás újra felépíti Jeruzsálem városfalait.
333       Görögország Nagy Sándor alatt világhatalommá válik; Izrael 332-ben görög fennhatóság alá kerül.
312       Izrael az Egyiptomban uralkodó görög Ptolemaios-királyok fennhatósága alá kerül.
198       Izrael a Szíriában uralkodó Seleukida-dinasztia uralma alá kerül.
167       A szír király, Antiochos Epiphanes elfoglalja Jeruzsálemet, és a templomban felállítja a pusztító utálatosságot.
164       Júdás Makkabeus visszafoglalja Jeruzsálemet, a templomot újra
            felszentelik (A templomszentelés ünnepe „Chanuka" - Jn 10,22).
142       A Makkabeus-királyok száz éven át uralkodnak Izrael felett.
 63        Pompeius római hadvezér elfoglalja Jeruzsálemet.
 40        Az edomita-arab Heródes lesz Izrael királya.
  6        (vagy 7) Jézus Krisztus megszületik Betlehemben.
  4        Heródes április 2-án meghal Jerikóban; fia, Arkhelaosz lesz Izrael,királya (Mt 2,22)
           


"Halljátok az Úrnak beszédét, akik rettegtek az ő beszédére: így szólnak testvéreitek, akik titeket gyűlölnek, nevemért eltaszítanak: Jelenjék meg az Úrnak dicsősége, hogy lássuk örömötöket; de ők megszégyenülnek." (Ézsaiás 66,5)

Nem elérhető Antee

 • Admin
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 22847
  • Alfa-Omega (keresztyén közösség)
Re: Bibliai történetek
« Válasz #1 Dátum: 2006 December 15, 01:13:06 »
Sziasztok!

Volt alkalmam elmenni a British Museum-ba,ahol találkoztam Jób könyvével!
Igaz kicsit kopott állapotban ugye,és néhány résszel,de azért egy élmény volt.

Csatoltam néhány képet:
"Halljátok az Úrnak beszédét, akik rettegtek az ő beszédére: így szólnak testvéreitek, akik titeket gyűlölnek, nevemért eltaszítanak: Jelenjék meg az Úrnak dicsősége, hogy lássuk örömötöket; de ők megszégyenülnek." (Ézsaiás 66,5)

Nem elérhető Antee

 • Admin
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 22847
  • Alfa-Omega (keresztyén közösség)
Bibliai történetek
« Válasz #2 Dátum: 2006 December 15, 17:28:27 »
2. A Krisztus születését követő időszak


6           Arkhelaoszt leváltják a rómaiak; Júdea római tartomány lesz.
6-66       Római prefektusok (helytartók) kormányozzák az országot.
26-36     Poncius Pilátus helytartó uralkodik Júdeában.
18-37     József Kajafás tölti be a főpapi hivatalt Jeruzsálemben.
33 körül  Jézus Krisztus keresztre feszítése és feltámadása, a Szent
            Szellem kitöltetése, a Gyülekezet megalapítása. 66-73     A zsidók fellázadnak a rómaiak ellen (zsidó háború); a rómaiak
            összesen több mint 1,1 millió zsidót ölnek meg.
70         A rómaiak hadvezérük, Titus vezetésével elfoglalják Jeruzsálemet.
            Augusztus 10-én megsemmisítik a templomot, és megölnek
            600 000 zsidót.
73         A rómaiak hosszú ostrom után elfoglalják Masszada erődítményét
            a Holt-tengernél; április 15-én 960 zsidó követ el ott öngyilkosságot.
132       A három évig tartó Bar-Kochba felkelésben a rómaiak több mint
            500 000 zsidót ölnek meg.
135       Hadrianus császár pogány várossá teszi Jeruzsálemet, és „Aelia
            Capitolinának" nevezi el.
135       A rómaiak 326-ig uralkodnak a Szentföldön.
326       A bizánciak révén 638-ig Jeruzsálem keresztyén város, és Izrael
            keresztyén ország lesz.
614       A perzsák inváziója nyomán a Szentföld minden temploma és
            kolostora elpusztul.
638       Omar kalifa vezetésével az arabok elfoglalják a Szentföldet.
687       Négyévi építés után a jeruzsálemi Templomtéren elkészül
            a Szikladóm, amelyet Omar-mecsetnek is neveznek.
711       Négyévi építés után a jeruzsálemi Templomtéren elkészül
            az Al-Aksa mecset.
750       A bagdadi muzulmán abbaszidák elfoglalják Jeruzsálemet, és
            uralmuk alá hajtják a Szentföldet.
996       A fatimidák 1071-ig uralkodnak Jeruzsálemben.
1071     A szeldzsukok 1099-ig uralkodnak a Szentföldön.
 
 
 
"Halljátok az Úrnak beszédét, akik rettegtek az ő beszédére: így szólnak testvéreitek, akik titeket gyűlölnek, nevemért eltaszítanak: Jelenjék meg az Úrnak dicsősége, hogy lássuk örömötöket; de ők megszégyenülnek." (Ézsaiás 66,5)

Nem elérhető Antee

 • Admin
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 22847
  • Alfa-Omega (keresztyén közösség)
Re: Bibliai történetek
« Válasz #3 Dátum: 2006 December 20, 19:21:35 »
3.A keresztes háborúk kora

1095      II. Orbán pápa november 27-én a dél-franciaországi Clermont-ban felhívást tesz közzé az első keresztes hadjáratra,
            amivel egy kétszáz évig tartó zsidóüldözést indít el.
1099      A keresztesek Jeruzsálem felé vonulásuk során több mint 100 000 zsidót és muzulmánt gyilkolnak meg.
            Jeruzsálem elfoglalásakor (július 15-én) 65 000 zsidót és muzulmánt ölnek meg.
1099      Gottfried de Bouillon lesz a Szent Sír őrzője.
1100      A keresztes lovagok meggyilkolnak minden zsidót Haifában.
1101      I. Balduin de Boulogne lesz Jeruzsálem királya.
1118      II. Balduin de Le Bourg uralkodik Jeruzsálemben.
1131      Az Anjou Fűik kerül hatalomra Jeruzsálemben.
1143      III. Balduin lesz Jeruzsálem királya.
1147      Elkezdődik a második keresztes hadjárat, sok zsidót megölnek.
1162      Amalrich de Le Bourg lesz Jeruzsálem királya.
1174      IV. Balduin átveszi az uralmat Jeruzsálem felett.
1187      A kurd Szaladin szultán megsemmisíti a keresztes hadsereget
            a galileai Hittim csúcsainál lezajló csatában.
1187      Október 2-án Szaladin elfoglalja Jeruzsálemet, és ezzel véget vet a
            francia keresztes lovagok 88 éves uralmának.
1189      A harmadik keresztes hadjárattal az európaiak megkísérlik
            Barbarossa Frigyes császár vezetésével visszafoglalni Jeruzsálemet.
1202      A negyedik keresztes hadjárat csak gyermekekből áll, akik mind
            odavesznek.
1228     Az ötödik keresztes hadjáratot II. Frigyes császár vezeti.
1241     A keresztesek visszafoglalják Jeruzsálemet.
1244     A muzulmánok végérvényesen elfoglalják Jeruzsálemet.
1248     A hatodik keresztes hadjáratot IX. Lajos francia uralkodó vezeti.
1260     A mameluk uralkodó, Beybars elfoglalja a Szentföldet.
1291     A mamelukok végérvényesen elűzik a kereszteseket.
1291     A mamelukok 1517-ig uralkodnak a Szentföldön.
 
 
"Halljátok az Úrnak beszédét, akik rettegtek az ő beszédére: így szólnak testvéreitek, akik titeket gyűlölnek, nevemért eltaszítanak: Jelenjék meg az Úrnak dicsősége, hogy lássuk örömötöket; de ők megszégyenülnek." (Ézsaiás 66,5)

Nem elérhető Antee

 • Admin
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 22847
  • Alfa-Omega (keresztyén közösség)
Re: Bibliai történetek
« Válasz #4 Dátum: 2006 December 23, 10:37:49 »
4. A középkor
 
 
1400      A mongolok Tamerlán vezetésével feldúlják a Szentföldet.
1517      A török I. Szelim szultán elfoglalja Jeruzsálemet.
1517      A törökök 1917-ig uralkodnak a Szentföldön.
1537      és 1541 között építteti fel a török Dicsőséges Szulejmán szultán
            Jeruzsálem még ma is látható városfalait.
1799      Napóleon el akarja foglalni a Szentföldet, sikertelenül ostromolja
            Akkót, és Megiddónál harcol a törökök ellen.
1832      Az egyiptomi kedive (alkirály) megszállja Palesztinát.
1840      A törökök az európai nagyhatalmakat hívják segítségül; ezek
            felszabadítják a Szentföldet.
1846      A muzulmánok hétszáz év után engedélyt adnak az első templom,
            a „Christ Church" megépítésére Jeruzsálemben.
1860      Sir Moses Montefiori elkezdi a zsidó építkezést.
1882      Létrejönnek az első zsidó települések Palesztinában.
1894      A Dreyfus-per megrázza az európai zsidóságot.
1896      Herzl Tivadar megjelenteti „A zsidó állam" című könyvét.
1897      Herzl Tivadar összehívja az első cionista kongresszust, amely augusztus 29-től 31-ig tart Bázelban;
            ezen 199 küldött vesz      részt.
1898      II. Vilmos császár a Jeruzsálem! német Megváltó-templom felszentelése alkalmából felkeresi a Szentföldet (október 31.).
1917      November 2-án az angol kormány nyilvánosságra hozza a Balfour-nyilatkozatot,
            amely egész Palesztinát a zsidó nép nemzeti otthonául jelöli ki („national hómé").
1917      December 9-én az angolok győztesként vonulnak be Jeruzsálembe, ezzel véget ér a négyszáz éves török uralom.
1918      Az angol csapatok elfoglalják az egész Szentföldet.
1922      A Népszövetség (ma ENSZ) Angliára ruházza a Palesztina feletti rendelkezési jogot, amely 1948. május 15-ig tart.
1947      November 29-én az ENSZ határozatot hoz Palesztina felosztásáról l
1948      Május 14-én Dávid Ben Gurion a tel-avivi városi múzeumban bejelenti a demokratikus Izrael Állam megalakulását.
1967      A hatnapos háborúban az izraeliek elfoglalják a teljes bibliai földíjj Jeruzsálem Izrael osztatlan fővárosa lesz.
 
 
 
"Halljátok az Úrnak beszédét, akik rettegtek az ő beszédére: így szólnak testvéreitek, akik titeket gyűlölnek, nevemért eltaszítanak: Jelenjék meg az Úrnak dicsősége, hogy lássuk örömötöket; de ők megszégyenülnek." (Ézsaiás 66,5)

Nem elérhető Antee

 • Admin
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 22847
  • Alfa-Omega (keresztyén közösség)
Re: Bibliai történetek
« Válasz #5 Dátum: 2007 Január 09, 10:05:40 »
Sziasztok.

Elkezdhetnénk ebben a témában Jézus munkálkodását tanulmányozni,mikor itt járt a földön testben.

Mt 15,21-28
"Jézus azután elment onnan, és visszavonult Tírusz és Szidón területére.   
És ekkor egy kánaáni asszony, aki arról a környékről jött, így kiáltott: "Uram, Dávid Fia! Könyörülj rajtam!
Leányomat kegyetlenül gyötri a gonosz lélek!"   
Jézus azonban nem válaszolt neki egy szót sem. Erre odamentek hozzá tanítványai, és kérték:
"Bocsásd el, mert utánunk kiáltozik."   
De ő így felelt: "Én nem küldettem máshoz, csak Izráel házának elveszett juhaihoz."   
Az asszony pedig odaérve leborult előtte, és ezt mondta: "Uram, segíts rajtam!"   
Jézus erre így válaszolt: "Nem jó elvenni a gyermekek kenyerét, és odadobni a kutyáknak."   
Az asszony azonban így felelt: "Úgy van, Uram! De hiszen a kutyák is esznek a morzsákból, amelyek uruk asztaláról hullanak."   
Ekkor így szólt hozzá Jézus: "Asszony, nagy a te hited, legyen úgy, amint kívánod!" És meggyógyult a leánya még abban az órában."


Nem véletlen hogy Jézus nem válaszolt neki először ;)
Mi volt az oka?Mit akar mondani az ige?

"Halljátok az Úrnak beszédét, akik rettegtek az ő beszédére: így szólnak testvéreitek, akik titeket gyűlölnek, nevemért eltaszítanak: Jelenjék meg az Úrnak dicsősége, hogy lássuk örömötöket; de ők megszégyenülnek." (Ézsaiás 66,5)

maria

 • Vendég
Re: Bibliai történetek
« Válasz #6 Dátum: 2007 Január 09, 11:11:18 »
 Márk. 7:24-26 Mát. 15:21-
“És ímé egy kananeus asszony jövén ki abból a tartományból, kiált vala néki: Uram, Dávidnak fia, könyörülj rajtam! az én leányom az ördögtől gonoszul gyötörtetik.” A 23-nál, Jézus nem felel neki. A 25-nél pedig: “Az asszony pedig odaérvén, leborula előtte, mondván: Uram, légy segítségül nékem!”   Először csak kiállt Jézushoz, majd ez az édesanya leborul az Úr lábai elé és könyörög, hogy Dávid fia könyörülj rajtam, de Jézus nem válaszolt egy szót se. A tanítványok pedig elakarják bocsátani a anyát. Mit ír Márk? Bemegy az Úr egy házba. Észrevétlen akart maradni a vallásos emberektől. Észrevétlen akart lenni, de nem tudott. Odament hozzá egy pogány asszony akinek a lánya démonnal megszállt volt. Leborulva kérte, hogy szabadítsa meg tőle. Jézus azt mondja: - Hadd lakjanak jól először a gyermekek, mert nem jó elvenni a gyermekek kenyerét, és odadobni a kutyáknak. A nő ezt feleli erre: - Úgy van Uram, de a kutyák is esznek az asztal alatt a gyermekek morzsáiból. Miről beszélnek? Az anya gyerekét egy gonosz démon gyötri, ők pedig a kutyákról beszélnek. Ez az asszony nem zsidó, hanem görög volt. Nem izraelben, hanem sziro-föniciaiából származott. Semmi köze nem volt a zsidókhoz. Odament Jézushoz, hogy segítsen rajta. De úgy szólítja meg: Uram, Dávid fia. Jézus erre nem válaszolt neki. A tanítványokat idegesítette ez az asszony. Ismerték a származását és nem akartak segíteni rajta. Elakarták küldeni Jézus mellől. Nagyszerű ötlet volt. Nem tudták, hogy Jézus nem csak a zsidókért jött el, hanem a pogányokért is. Érdekes, hogy Ő is ezt mondja az asszonynak: Ő pedig felelvén, monda: Nem küldettem, csak az Izráel házának elveszett juhaihoz. Ez azt jelentené, hogy csak a zsidókért jött el? Jézus eltaszítana valakit aki hozzá jön? Nem! Azt mondta, aki hozzám jön, azt nem küldöm el! Akkor mit tett itt? Miért mondthatta ezt? Azért, mert a nő beszéde mögé látott. Látta, hogy a beszéde nem egyezik a hitével. Figyeld meg, hogy a lopott imakiáltása hamis volt. Hallotta mástól pogány létére az imát és alkalmazta. Dávid fia segíts! Ez nem a szívéből jövő volt. Jézus ezt felismerte. Amikor letérdelt elé, már nem ezt mondta Dávid fia segíts. Hanem azt, hogy : “Az asszony pedig odaérvén, leborula előtte, mondván: Uram, légy segítségül nékem!” Ekkor jött felszínre a szívéből jövő imádság. Uram, kérlek segíts! Elő kell jönnie a mi szívünkből is az imának. Nem elég ha más kiálltását szólom Isten felé. El kell jutni odáig, hogy leborulva hívjuk segítségül. Azért tegyem meg, mert a szívemből jön elő és nem azért mert mások is így teszik. Melyik szívhez nem szól az Úr, és milyik szívre válaszol? Nem tudunk elbújni előle. Tiszteljük meg azzal, hogy ne mű imával, mű leborulással menjünk elé, hanem a szívünk szerint. Ne másolj le másokat! Ha te úgy érzed, hogy nem akarod felemelni a kezed mert mindenki azt teszi, akkor ne tedd! Legyen rá szabadságod. Ha valaki ugrál, de te leborulnál inkább Isten lábai elé, tedd azt, nem számít mit tesz a gyülekezeted többi tagja. Legyél rá szabad! Az Úr akkor szólni fog hozzád. Nem lehet úgy keresztényi életet élni, hogy állandó görcsben vagy, hogy mit tehetsz és mit nem. Ez nem szabadság! Jézus pedig arra hívott el és nem megkötözöttségre!

Nem elérhető Antee

 • Admin
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 22847
  • Alfa-Omega (keresztyén közösség)
Re: Bibliai történetek
« Válasz #7 Dátum: 2007 Január 09, 23:33:10 »
Sokszor jövünk az Úr elé ugy,hogy csak felszinesen kérjük Őt...
Van mikor a test,és az eszünk erölködésével imádkozunk.
Toporzékolunk,fetrengünk,és szinte már követeljük magunknak.

Ebben a történetben a Kánaáni asszony elleste az Izrealitáktól a szavakat,ahogy Mária is irta.

Saját nyelvünkön kell odamenni az Úrhoz,és Hittel!Ugyanakkor az Ő akaratát elfogadni!
Az asszony kétségbe esett,és odavetette magát Jézus lábaihoz!
Hitt benne,hogy meg tudja gyógyítani gyermekét.

Istennek Dicsőség!
"Halljátok az Úrnak beszédét, akik rettegtek az ő beszédére: így szólnak testvéreitek, akik titeket gyűlölnek, nevemért eltaszítanak: Jelenjék meg az Úrnak dicsősége, hogy lássuk örömötöket; de ők megszégyenülnek." (Ézsaiás 66,5)


maria

 • Vendég
Re: Bibliai történetek
« Válasz #9 Dátum: 2008 Február 22, 16:28:29 »
A Szentélyben minden Jézusra mutat. A Szentély bútorzata:
- Égőáldozati oltár, az udavar, arra mutat, hogy Jézus mit tett értünk a Kálvárián.
- Mosdómedence = Jézus megmosott minket a bűneinktől, hogy tisztán állhassunk Isten előtt.
- Gyertyatartó = Jézus maga a világ világossága.
- Asztal, a rajtalévő kenyérrel = Jézus maga az élet kenyere.
- Tömjén égő füsttel = A szentek/Istennépe/ imái, ami az Atya előtt jó illatként száll föl.
- Szövetségláda, a tetején kéttő kérubbal = Isten Trónusa

Ábrahám fia viszi a fát a hátán az áldozati helyre = Jézus viszi a keresztet a hátán az áldozati helyre
Isten egy bárányt áldoz fel Izsák helyett = Jézus maga a Áldozati Bárány

Nem elérhető ermaha

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 2797
Re: Bibliai történetek
« Válasz #10 Dátum: 2009 Május 26, 06:38:38 »
SÁMSON BOSSZÚJA

 
Sámson fogott 300 rókát, farkuknál fogva meggyújtotta és elengedte őket az ellenség gabonái közé és ezzel elpusztította termésüket.
(Bírák könyve 15: 4- 5.)
 
Én ezt a nagyszerű történetet az ellenség veteményének,  az ördög munkájának bölcs módon való elpusztításának látom.
 
300 "rókát" kersek. Evangélistákat, akik készek lángra lobbannni, hogy  kiküldjem őket az ellenség gabonái közé, hogy a Szent Szellem tüzével az ördög munkáját elpusztítsák. VIGYÁZAT, ELLENSÉGES TERÜLET, BELÉPNI CSAK SZELLEMI FEGYVERZETBEN LEHET !
 
Az egyik dolog, ami ezzel a történettel kapcsolatban eszembe jut az az, hogy amikor Sámson elfogta a rókákat, lehetséges, hogy egy egyszemű róka is volt köztük. Ez azonban nem tántorította el Sámsont cselekedetétől - az egyszemű rókát is lángra lobbantotta és szabadon engedte.
Aztán tegyük fel, hogy egy rühes róka is volt köztük; hullott a szőre, de ennek ellenére Sámson annak a rókának a farkát is meggyújtotta és elengedte az ellenség területén.
Egy másik róka talán az egyik lábára béna volt és sántikált. Ennek ellenére a lángra gyújtott farkával még a háromlábú róka is szaladni kezdett!
Végül tegyük fel, hogy Sámson fogott egy fogatlan rókát is - ez sem állította őt meg abban, hogy farkánál fogva azt is meggyújtsa.

Arra akarok kilyukadni, hogy ha te egy egyszemű, kopasz, béna vagy fogatlan "róka" is vagy - semmi baj ! Olyan bajod nem lehet, amit Isten tüze ne tudna kipótolni.
Ne a kudarcaidra, a hiányosságaidra és a hátrányos helyzetedre nézz, hanem engedd, hogy az Úr lángra lobbantsa a tüzét benned, és fuss ! Rohanj át az ellenség mezein, végezz pusztítást benne és arasd le a megtért lelkeket! Mert AZ  IDŐ  NAGYON  RÖVID és  __Jézus nagyon nagyon hamar el fog jönni__ !!!
 
Az Úr érintsen meg és használjon téged !  Szükség van rád. Jézusnak is és az elveszett lelkeknek is szükségük van rád, igen RÁD ! Ne hagyd cserben az aratómunkásokat, akik már régóta fáradoznak ! Új erővel gyere és segíts!
 
HA NEM MOST - MIKOR?
 
HA NEM TE - AKKOR KI?
 
Itt az ideje, hogy elvégezzük a lelkek nagy aratását.
Mert nem a félelemnek szellemét adta nekünk
az Isten,hanem az erőnek és szeretetnek és józanságnak szellemét/Tim:1,7/

maria

 • Vendég
Re: Bibliai történetek
« Válasz #11 Dátum: 2009 Május 26, 07:34:30 »
ermácsak! Ez nagyon kedves nekem. Ki írta? Megtudod adni az elérhetőségét?

Nem elérhető ermaha

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 2797
Re: Bibliai történetek
« Válasz #12 Dátum: 2009 Május 26, 16:39:54 »
Sajnos nincsen meg,már törlődött azóta és sajnos nem mentettem el az oldalt ahonnan kiírtam,azt hittem meg van.
bocsi érte. :2smitten:
Mert nem a félelemnek szellemét adta nekünk
az Isten,hanem az erőnek és szeretetnek és józanságnak szellemét/Tim:1,7/

ircsi

 • Vendég
Re: Bibliai történetek
« Válasz #13 Dátum: 2009 Május 26, 17:27:04 »
Engem is nagyon megfogott,itt a link,már olvastam erről az oldalról,tényleg jó írások vannak.

https://www.revival.com/www/r.aspx?lan=8&p=18&aid=1760     :044:

Nem elérhető ermaha

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 2797
Mert nem a félelemnek szellemét adta nekünk
az Isten,hanem az erőnek és szeretetnek és józanságnak szellemét/Tim:1,7/