Szerző Téma: Fenevad bélyege  (Megtekintve 44592 alkalommal)

0 Felhasználó és 1 vendég van a témában

Nem elérhető Antee

 • Admin
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 22844
  • Alfa-Omega (keresztyén közösség)
Fenevad bélyege
« Dátum: 2008 Május 04, 20:54:58 »
Olajág kérésére megnyitottam ezt a topicot.

Várjuk a fejezeteket! :088:
"Halljátok az Úrnak beszédét, akik rettegtek az ő beszédére: így szólnak testvéreitek, akik titeket gyűlölnek, nevemért eltaszítanak: Jelenjék meg az Úrnak dicsősége, hogy lássuk örömötöket; de ők megszégyenülnek." (Ézsaiás 66,5)

olajág

 • Vendég
Re: Fenevad bélyege
« Válasz #1 Dátum: 2008 Május 04, 22:03:10 »
Sziasztok!  :088:

Gondolkodtam, hogy a "bevezetőt" is másoljam-e be, de végül is úgy gondoltam, hogy akinek van ideje, az elolvassa. Akit meg nem érdekel, nincs ideje, legfeljebb kihagyja.  :089:

1. fejezet
A világ az utolsó idők végén

Közel a vég!

  „A világvége-jóslatoknak nagy a konjunktúrája." Ilyen és hasonló újságcímekkel mindenki találkozott már, aki a napilapokon, a rádión vagy a többi tömegtájékoztatási eszközön keresztül követi a világ eseményeit. Sok ember érzékeli manapság, hogy valami nincs rendben a világgal. Mindenfelől érkeznek az ijesztő hírek: természeti katasztrófák, melyek száma az utóbbi időben drámaian megnövekedett és amelyek emberi életek százezreit követelik. Politikai és gazdasági válságok, melyek alól ma már egyetlen ország sem vonhatja ki magát. Hirtelen kitörő vagy véget nem érő háborúk (legutóbb a saját szomszédságunkban), melyekben barbár öldöklés folyik. Környezetszennyezés, amely már elérte az összes kontinenst és hatékony ellenintézkedések hiányában feltartóztathatatlanul folytatódik. A világ éghajlatának globális változása, amely pusztító következményeinek (viharok, árvizek, hő- és hideghullámok) mindnyájan tehetetlenül ki vagyunk szolgáltatva. Betegségek és járványok, melyek pár éve még ismeretlenek voltak és lélegzetelállító sebességgel terjednek az egész földön anélkül, hogy hatékonyan felléphetnénk ellenük. Mérgező és radioaktív anyagok okozta váratlan katasztrófák és balesetek, melyek újra és újra számtalan ember életét fenyegetik, stb. A rémhírek áradatának nem akar vége szakadni - különösen a legutóbbi időben. „Élvezze az utolsó szép napokat ezen a földön - nemsokára elviselhetetlen lesz!" -volt olvasható nemrég egy német folyóirat címoldalán, utalva világunk katasztrofális állapotára.

Az egzisztenciálisan fenyegető fejlemények sokasága időközben annyira áttekinthetetlenné vált, hogy alig van valaki, aki létezésüket komolyan vitatná. A kialakuló totális káosz nem a borúlátók víziója, hanem félelmetes, nyomasztó valóság! Érthető, hogy ilyen körülmények között a félelem és a depresszió egyre nő az emberekben. Ahol a helyzet komolyságát nem hallgatják el teljesen, elbizonytalanodás és tanácstalanság uralkodik: Mi jöhet még? Mi vár ránk még ma, holnap vagy a jövő héten? Egyáltalán kézben tudjuk-e még tartani ezt az egészet?

     Ez azonban csak a dolgok egyik oldala. Legalább ilyen katasztrofális az a jelenség, amely az egyes népeken belül - különösen az úgynevezett „keresztyén nyugat" országaiban mutatkozik. Itt olyan mértékű értékválság alakult ki, melyet még soha (!) nem látott a világ. Évszázadokon keresztül becsben álló értékek néhány év alatt szertefoszlanak! A hagyományok és az erkölcs területén ledőlnek az utolsó korlátok is. Alig múlik el nap, hogy az ember ne találkozna a szemérmetlenség valamilyen formájával. A különféle ifjúsági magazinok már a gyermekeket és a fiatalokat is nyíltan prostitúcióra buzdítják. A televízió, a mozi és a videó többmilliós közönséget áraszt el borzalmakkal és természetellenességekkel. „A sötétség kloakái elárasztanak bűzös tartalmukkal" - mondta valaki a minap találóan. A bűnözés és az erőszak növekszik. Sok helyen az emberek már alig merészkednek ki este az utcára. Főként a fiatalabb nemzedék részéről agresszív és tiszteletlen magatartás tapasztalható, különösen a szülőkkel, a tanárokkal és feljebbvalókkal szemben. A tekintélyt száműzték, a ma embere „szabad" akar lenni, de ennek túl gyakran féktelenség a következménye. Az emberek azt keresik, amihez kedvük van. Az ésszerű rend és a kötelező érvényű szabályok egyre inkább terhesek számukra. Túlságosan korlátozzák az egyén önmegvalósítását. A bibliai tilalmak és törvények, amelyek évezredeken keresztül beváltak, sőt egykor a német törvényhozás alapját is képezték, többé nem számítanak „időszerűnek". Az emberek nem akarják, hogy bármilyen módon akadályozzák őket az Isten és Krisztus nélküli életben: „Dobjuk le magunkról bilincseiket, tépjük le kötelékeiket" - ezekkel a szavakkal írja le a Biblia az emberek ellenszegülését a végső időkben (Zsolt 2,3).

Folyt.köv.

olajág

 • Vendég
Re: Fenevad bélyege
« Válasz #2 Dátum: 2008 Május 04, 22:08:46 »
   
   Tehát a rend felbomlása egyre nagyobb léptekkel halad előre. Mindenki úgy gondolja manapság, hogy igényt tarthat saját „jogaira", vagyis azt tehet, amit, amikor és ahogy csak akar. Ez időközben már a törvényhozásban is lecsapódott: Olyan dolgok, melyek nemrégen még büntetés alá estek, hirtelen szabaddá válnak. A meg nem született élet elpusztítása éppúgy ide tartozik, mint a kábítószerek „legalizálása" vagy a pornográfia engedélyezése. Vég nélkül lehetne folytatni. Ha azonban egyszer „liberalizálják'' és a polgárok kívánságaihoz igazítják a törvényeket, akkor onnan többé nincs visszaút. Ezzel a törvénytelenségbe vezető út előre be van programozva. A népek elindulnak lefelé a lejtőn - méghozzá gyorsan!

    Minden érték és rend felbomlásával párhuzamosan egy még rémisztőbb folyamat is zajlik: a démoni erők behatolása életünk egyre több területére. Piacaink elárasztása okkult vagy ezoterikus tartalmú filmekkel, könyvekkel és folyóiratokkal olyan feltűnő, hogy az ember csak csodálkozhat rajta, milyen együgyűen és könnyedén veszik tudomásul az emberek ezeket az ijesztő fejleményeket. Amit ezen a területen már a legkisebb gyermekektől elvárnak, az nem nevezhető másnak, mint démoninak. A játékboltok és áruházak tele vannak undort keltő figurákkal és ocsmány játékokkal, melyek aligha alkalmasak arra, hogy a legfiatalabbakat értelmes módon felkészítsék az életre. Ehelyett a gyerekeket már  legfiatalabb koruktól kezdve megpróbálják játékos módon rászoktatni a meglepőre, a titokzatosra, az érzékfelettire és az ördögire, melynek során elfojtják bennük a szörnyűségek elleni természetes gátlásaikat, sőt hozzásegítik őket, ahhoz hogy a gonosz világába vezető utat megtalálják. Nem véletlen az az érdeklődés, amit manapság a gyerekek és a fiatalok tanúsítanak az okkult praktikák iránt! Valóban ijesztő, hogy milyen mértékben haladt előre ez a folyamat. Mit várunk majd egy olyan generációtól, mely számára az okkultizmus és a mágia mindennapi dolog, és egy gonosz, földöntúli világgal való kapcsolattal szemben (többé) nincs semmi fenntartása?

   Nem folytatjuk tovább. Túlságosan ijesztőek ezek a sötét kilátások. Aggasztó az a sebesség is, mellyel az egész terjed. Az ember nehezen tud szabadulni attól a benyomástól, hogy a dolgok már régen kicsúsztak a felelősök kezéből. Ha még egyáltalán reagálnak, akkor azt erőtlenül és késve teszik. Sok dolog azonban már annyira magától értetődővé vált, hogy semmi remény sincs a visszafordulásra.   Az embernek az a kellemetlen érzése támad, hogy egy szakadék szélén áll. A növekvő szorongás  aggódás mondatja ki velünk a kérdést: Mi lesz ebből a világból? Valóban ilyen közel a vég?

Folyt. köv.


olajág

 • Vendég
Re: Fenevad bélyege
« Válasz #3 Dátum: 2008 Május 05, 10:19:37 »
A végső idők és a Biblia


Aki ismeri a Bibliát, az tudja, hogy sok szó esik benne az „utolsó időkről (ITim 4,1), „az utolsó napokról" (2Tim 3,1), „a végső napról" 12,13) vagy egyenesen „a világ végéről" (Mt 24,3). A Biblia tehát  nagyon is ismeri a „végső időt", a vég idejét, mely majd eljön a világra és melyet különös események kísérnek. Az Úr Jézus Krisztus a végső időről  szóló beszédében megnevezi eme időnek néhány külső ismertetőjelét, "háborúkról és háborús hírekről" beszél (Mt 24,6). Népek közötti viszályokról, úgy hogy „nemzet nemzet ellen és ország ország ellen támad" (24,7). Sok ember szükséget szenved majd, mert „lesznek éhínségek" 24,7). A „földrengések mindenfelé" szintén eme végső idők biztos ismertetőjelei közé tartoznak (Mt 24,7). „Sok hamis próféta támad és megtévesztenek sokakat" (Mt 24,11). Gondoljunk csak a szekták tömeges elterjedésére, változatos vallási „üdvtanaikkal". Különösen az úgynevezett „világvége-szekták" és démoni szemfényvesztőik igéznek meg egyre több útkereső embert. De ez csak néhány azok közül a külső ismertetőjelek közül, melyeket a Biblia megnevez. Az „utolsó napokban" élő emberek helyzetéről már csaknem 2000 évvel ezelőtt így írt Pál apostol Timóteusnak:

„Az emberek ugyanis magukat fogják szeretni, pénzsóvárak lesznek, dicsekvők, gőgösek, istenkáromlók, szüleikkel szemben engedetlenek, hálátlanok, szentségtelenek; szeretetlenek, kérlelhetetlenek, rágalmazók, mértéktelenek, féktelenek, jóra nem hajlandók; árulók, vakmerők, felfuvalkodottak, akik inkább az élvezeteket szeretik, mint az Istent. Az ilyenek a kegyesség látszatai megőrzik ugyan, de annak erejét megtagadják" (2Tim 3,2-5).

Nem nehéz párhuzamot vonni a mostani időkkel. A Biblia azonban ennél sokkal pontosabb az eljövendő események leírásában, így megjósolja egy „nagy nyomorúság" eljövetelét, „amilyen nem volt a világ kezdete óta mostanáig, és nem is lesz soha" (Mt 24,21). A világ- és üdvtörténet eme szakasza olyan rettenetes lesz, hogy „ha nem rövidülnének meg (Isten által) azok a napok, nem maradna meg egyetlen halandó sem" (Mt 24,22). Ennek a vészidőnek a központi alakja egy olyan zsarnok lesz, amilyet még soha (!) nem látott a föld, még Nérónál, Sztálinnál és Hitlernél is veszettebb. Ez az ember nem „normális" ember lesz, hanem egy felsőbbrendű ember, egy bestia. A Biblia úgy írja le mint a „kárhozat fiát" (2Tesz 23), mint az „ellenséget" (ZTfesz 2,4), a „törvény ellenségét" (2Tesz 23), mint olyat, aki „a maga nevében jön" (Jn 5,43). A Jelenések Könyve „fenevadként" említi (Jel 11,7; 13,1; 14,11; 17,8), utalva valódi belső lényegére. Számunkra azonban ismerősebb az „Antikrisztus" elnevezés, melyet János használ a leveleiben (Un 2,18-22; 4,3; 2Jn 7). Ezért a továbbiakban ennél az elnevezésnél maradunk.


olajág

 • Vendég
Re: Fenevad bélyege
« Válasz #4 Dátum: 2008 Május 05, 10:39:31 »
A végső idők és az Antikrisztus

A Jelenések Könyve úgy írja le az Antikrisztust, mint a világ urát, akinek az egész lakott fold alá lesz vetve. Abszolút hatalma lesz, "minden törzs és nép, minden nyelv és nemzet felett" (Jel 13,7). Senki sem lesz abban a helyzetben, hogy kivonja magát e sátáni diktátor ellenőrzése alól. Kényszeríteni fogja az embereket, hogy istenként(l) imádják, és mindenkit megöl, aki ellene szegül ennek az óhajnak (2Tesz 2,4; Jel 13,15). Amint később látni fogjuk, az Antikrisztusnak a Biblia szerint egy eszközkészlet áll majd a rendelkezésére, mely ténylegesen is lehetővé teszi számára az emberek tökéletes ellenőrzését és rabszolgasorba taszítását, és ezáltal a hatalom egyetemes gyakorlását.

Az Antikrisztus földi rémuralma azonban szűkre van szabva. A Biblia összesen hét évről beszél, ami két, egyenként három és fél éves szakaszra oszlik. Ez idő elteltével az Úr Jézus Krisztus újra eljön „nagy hatalommal és dicsőséggel" (Mt 24,30). Az Antikrisztust „meg fogja ölni szájának leheletével, és meg fogja semmisíteni eljövetelének fenségével" (2Tesz 2£). Tehát az Antikrisztus lesz a legkegyetlenebb, de egyben az utolsó uralkodó a földön. Ezt az összefüggést szemünk előtt kell tartanunk, amikor a következőkben egy olyan fejleménnyel foglalkozunk, melynek a végső időkre vonatkozó próféciák beteljesülése szempontjából egyre nagyobb szerepe lesz.

olajág

 • Vendég
Re: Fenevad bélyege
« Válasz #5 Dátum: 2008 Május 06, 08:17:42 »
A végső idők és a technika (I)


A 20. század végének műszaki haladása rendkívül látványos! A csodálkozó nyilvánosság előtt egyre újabb úttörő találmányokat mutatnak be egyre rövidebb időközönként. Gyakran olyan dolgokról van szó, melyek húsz éve még elképzelhetetlenek lettek volna. Az utóbbi évek vívmányai azonban azt a benyomást keltik, mintha az ember számára nemsokára „minden lehetséges" lenne. Ez sok kortársunkat mágikus módon elbűvöli. A leglátványosabbak azok a sikerek, melyeket egy viszonylag fiatal, de annál forradalmibb technológia, a mikroelektronika segítségével értek el. Ez a technika rendkívüli teljesítményű elektronikus készülékek előállítását teszi lehetővé parányi méretekben. Néhány évtizede egy számítógép megépítéséhez, mely csupán néhány matematikai műveletet tudott végrehajtani, egy szoba nagyságú térre volt szükség („akkoriban" ezeket a gépeket még elektroncsövekből készítették). Manapság ugyanez elhelyezhető egy karóra mikrochipjén. Ezen a területen néhány éven belül hihetetlen fejlődés zajlott le.

Különösen látványosan szemlélteti a mikroelektronika diadalmenetét az elektronikus adatfeldolgozás (EAF) óriási területe. Nemhiába nevezik a kort, melyben élünk, „komputerkorszaknak" ill. „digitális korszaknak" is. Hiszen alig van olyan területe a hétköznapi életnek, ahova ne vonult volna be időközben a komputertechnológia. Az EAF-ágazat egyik legnagyobb vállalata elnökének látomása még így hangzott tíz évvel ezelőtt: „Számítógépet minden asztalra!" Ma ugyanazon épület vezetői szintjéről ez hallható: „Számítógépet minden mellényzsebbe!" Ez a látomás a szemünk előtt valósul meg szinte ijesztő dinamikával!

olajág

 • Vendég
Re: Fenevad bélyege
« Válasz #6 Dátum: 2008 Május 06, 08:25:20 »
A végső idők és a technika (II)


A Cebit '95, a világ legjelentősebb komputervására óta végérvényesen eldőlt: a „multimédia" és az úgynevezett „information-super-highwav" ("információs szupersztráda") radikálisan meg fogja változtatni az életünket! Azoknak a technológiai fejlesztéseknek, melyek e két fogalom mögött állnak, az a céljuk, hogy a számítógépet összekössék a telefonnal és a szórakoztató médiákkal (televízió, rádió, videó) egyetlen egységgé (terminállá) és ezt csatlakoztassák a legkülönfélébb szolgáltatók (adatbankok, hírszolgálatok, hitelintézetek, áruházak, utazási irodák, stb.) gigantikus piacához, méghozzá világméretekben! E terület egyik vezető konszernjének így hangzik a vállalatvezetési stratégiája:
„A feladatunkat abban látjuk, hogy összehozzuk az embereket, egyszerűvé tegyük számukra a kommunikációt és könnyen hozzáférhetővé tegyük számukra az utat minden információhoz és szolgáltatáshoz, melyet igényelnek és melyre szükségük van - mindenkor és mindenütt."

Mindenkor és mindenütt: Nem csak az üzleti, hanem a privát felhasználónak is lehetősége lesz a jövőben, hogy számítógépe segítségével otthonról „szétnézzen" a világban, tetszőleges partnerrel kapcsolatba lépjen és gombnyomásra mindent megrendelhessen, amire személyesen szüksége van.

E cél megvalósulásának feltétele az egész világ hálózatba kapcsolása. Hiszen ha azt akarjuk, hogy számítógépünkkel mindenütt „jelen lehessünk" a világban, mindenkit mindenkivel össze kell kötni. Ezért vállalatoknak egy állandóan növekvő csoportja már jó ideje azzal foglalkozik, hogy megfelelő számítógépes hálózatokat építsen ki a világméretű és univerzális adatcseréhez és ezeket a széles nyilvánosság rendelkezésére bocsássa. Nem csak földi hálózatokat kínálnak, hanem bevetik a modern műholdas kommunikációs és adatátviteli technikát is (sky-network). Ennél a technikánál az adatáramot műholdak közbeiktatásával, vezeték nélkül továbbítják, miáltal szó szerint a föld legeldugottabb sarka is elérhető. A házi számítógép csatlakoztatása a már meglevő hálózatokra a legtöbb esetben (egyelőre) egy speciális adapter (modem) segítségével történik, amit össze kell kötni a telefonvonallal. Időközben megjelentek a piacon a modernebb megoldások, melyek lehetővé teszik a beszéd, a képek és az adatok világméretű továbbítását a föld minden pontjáról és a legnagyobb sebességgel. Az információs szupersztráda nem fantasztikus utópia. Ez a gyűjtőfogalma azoknak a nagysebességű számítógépes hálózatoknak, melyeket jelenleg világszerte gyors tempóban építenek. Ez lesz az emberiség idegköpontja, jósolják e szupertechnológia megvalósításának mértékadó résztvevői!

„Az effajta világméretű adatsztrádák drasztikusabban megfogják változtatni az életünket, mint az utóbbi évtizedek bármelyik technikai újítása!"
Így hangzik az ulmi Felhasználásorientált Tudásfeldolgozási Kutatóintézet állásfoglalása. És mint sok más helyen, állítólag itt is sürget az idő: Ha valaki „nem akarja lekésni az idő vonatát", sietnie kell - hallható.

( A könyv 1986-ban lett kiadva. Azóta ezekből az "előrelátásokból" nagyon sok megvalósult. Megjegyzés tőlem.)

Nem elérhető Antee

 • Admin
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 22844
  • Alfa-Omega (keresztyén közösség)
Re: Fenevad bélyege
« Válasz #7 Dátum: 2008 Május 06, 11:04:43 »
Köszönöm Olajág a szorgalmas fejezet beírásaidat!  :afro:

Kinyomtatva máshol szoktam elolvasni. :088:
"Halljátok az Úrnak beszédét, akik rettegtek az ő beszédére: így szólnak testvéreitek, akik titeket gyűlölnek, nevemért eltaszítanak: Jelenjék meg az Úrnak dicsősége, hogy lássuk örömötöket; de ők megszégyenülnek." (Ézsaiás 66,5)

olajág

 • Vendég
Re: Fenevad bélyege
« Válasz #8 Dátum: 2008 Május 06, 21:01:26 »
Szívesen, Antee.  :088:

És végeredményben mindegy ki, mikor, hol és hogy olvassa, a lényeg, hogy olvassa.  :089:
Lehet, hogy az eleje nem annyira érdekes, de szerintem, majd a későbbiekben nagyon világosan magyarázza meg a fenevad bélyegére és az Antikrisztus uralmára vonatkozó dolgokat, Igéket.
Akkor most jöjjön a következő rész.

A világ teljes „behálózása"


Az ipar számára az információs szupersztráda kiépítésével kapcsolatos  komputer-technológia   fejlesztése sokmilliárdos üzlet, melybe érdemes befektetni.
Az a kilátás, hogy a házi számítógép segítségével nemsokára „mindent megtehetünk, amit akarunk" és „mindenütt ott lehetünk, ahol szeretnénk", arra készteti az embereket, hogy tömegesen érdeklődjenek utána és meg is vásárolják. Ha megvalósul a csatlakozás a világhálózathoz, teljesen új világ nyílik meg. A házhoz küldött katalógusokat és kínálati listákat most kényelmesen át lehet böngészni a képernyő előtt. A különböző ajánlatok árait azonnal össze lehet hasonlítani, másodperceken belül előttünk van a legkedvezőbb ajánlat. Egész „elektronikus bevásárló-utcák" állnak ily módon rendelkezésünkre, ahol üzletről üzletre zarándokolhatunk és gombnyomásra bárhová elmehetünk „bevásárolni". A megrendelt áruk házhoz érkeznek, az esedékes összeg automatikusan levonódik a bankszámlánkról. Egyéb bankügyletek is kényelmesen lebonyolíthatók otthonról, a képernyő előtt ülve. Az utazási célokat és szálláslehetőségeket a megrendelés előtt „megtekinthetjük" a képernyőn. Ha döntöttünk, azonnal ott a visszajelzés. A naprakész hírek, sport- és időjárási információk a világ minden részéről rendelkezésünkre állnak és lehívhatók a nap bármely órájában. Speciális információk számára óriási adatbankokat tartanak fenn, amelyek minden elképzelhető témáról egész könyvtárakat tartanak készenlétben, melyekben ízlésünk szerint böngészhetünk. A megtalált anyag ezt követően problémamentesen letölthető saját számítógépünkre. Fordítva, saját híreinket vagy személyes postánkat elektronikus úton szétküldhetjük a világ bármely részére. Egyidejűleg lehetséges, hogy bárhol a világon kapcsolatba lépjünk partnereinkkel, akiket láthatunk is, miközben beszélünk velük. Cégeknek lehetőségük van arra, hogy külföldi partnerekkel dolgozzanak közös projekteken anélkül, hogy a munkatársaknak el kellene hagyniuk otthonukat és repülőre kellene ülniük. Konferenciák, tanácskozások vagy akár nagyobb rendezvények is követhetők, sőt aktívan részt is vehetünk rajtuk, noha a fő helyszín talán több ezer kilométerre van tőlünk.
Ez csak néhány példa annak megvilágítására, milyen irányba mutatnak az új szuper-technológiák. A lehetőség, hogy házi számítógépünk segítségével nemsokára mindenütt „jelen" lehetünk, egyszerre rémisztő és ámulatba ejtő. Az emberben meglevő ősi vágy, hogy mindig szeretne „valami újat" megélni (vő. Csel 17,19-21), biztosan nem lassítja, hanem -ellenkezőleg! - tovább gyorsítja ennek a fejlődésnek a tempóját.


olajág

 • Vendég
Re: Fenevad bélyege
« Válasz #9 Dátum: 2008 Május 06, 21:04:30 »
Mi vár még ránk?


Mi bibliaolvasók mindenekelőtt két nézőpontra figyelünk fel ezzel kapcsolatban:
1. ennek az új fejlődésnek a világméretű volta és
2. az a tény, hogy az egész folyamat nyilvánvalóan megfordíthatatlan! Hiszen már első pillantásra felismerhető, hogy az „adatsztrádáknak" egy univerzális szuper-adathálózattá fejlesztésekor nem csupán egy világméretű információs rendszer kiépítéséről van szó a technika iránt lelkesedő számítógépes generáció számára. Ami itt folyik, az egy világméretű szupermarket építése, amilyen még nem volt a földön és amely a legkülönfélébb áruknak, szolgáltatásoknak és információknak egy gigantikus átrakodóhelye. Itt adnak és vesznek, kereskednek és profitot termelnek. Itt az ember a világ másik felén élő emberekkel lép kapcsolatba és köt ismeretségeket. Itt az ember üzleteket bonyolít le és szervezi a magánéletét. Mindent a számítógéppel vagy rajta keresztül. A „határtalan lehetőségek e piacának" feltétele a világnak egy a földfelszínt beborító, univerzális hálózatba kapcsolása. A világ ismét összezsugorodik, mint egykor az ószövetségi időkben, Bábel tornyának építésekor (IMóz 11). Sokan már ma „globális faluról" beszélnek, melyhez állítólag már most mindenki hozzátartozik valamiképpen.

A számítógép egyre inkább a mindennapi élet középpontjába kerül. Mindent, amit le lehet bonyolítani elektronikus úton, nemsokára úgy is fogják lebonyolítani. A bérünkhöz már ma is csak úgy férünk hozzá, ha bankszámlával és egy speciális automatakártyával rendelkezünk. A nyilvános pénztárak szolgáltatásai szintén csak készpénz nélkül érhetők el. Még az orvoshoz is egy betegbiztosítási chipkártyát kell magunkkal vinnünk ha azt akarjuk, hogy kezelésben részesüljünk. Sőt, a nyilvános telefonfülkék sem fogadják már el az aprópénzünket.
Ha az információs szupersztráda a jóslat szerint valóban „az emberiség idegrendszerévé" fejlődik, ha ez a gigantikus szuperhálózat tényleg egy globális, elektronikus szupermarketbe torkollik, mely mindennapi életünk minden részére döntő hatással lesz, akkor berendezkedhetünk arra, hogy életünk rövidesen egészen másképp fog zajlani, mint bármikor előtte. Hiszen minél tovább tart ez a technológiai fejlődés, annál inkább az elektronikus rendszerektől való teljes függőséghez vezet! Hogy ennek mik a következményei, hogy hol tart ma ez a folyamat és mi a Biblia mondanivalója ezzel kapcsolatban, az a következő fejezet témája.


olajág

 • Vendég
Re: Fenevad bélyege
« Válasz #10 Dátum: 2008 Május 07, 20:49:59 »
2. fejezet
Úton a totális ellenőrzés felé


A készpénz kivonása a forgalomból


  Noha manapság egyre inkább tudomásul kell vennünk, hogy az új elektronikus technológiák a mindennapi élet egyre több területét hódítják meg, sokan közülünk még nehezen tudják elképzelni, hogy állítólag nemsokára már „semmi sem történhet számítógép nélkül". Különösen azoknak vannak érthető nehézségeik, akiknek idáig sem hivatásszerűen, sem magánemberként nem volt dolga ezzel a technikával. „Tulajdonképpen mi közöm van nekem ehhez?" - kérdezheti valaki magától. Álljon itt egy egyszerű példa arra, hogy milyen gyorsan megváltozhat ez a helyzet:
  A pénzügyi és hiteléletben már régen gondolkodnak azon, hogy teljesen lemondjanak a készpénzkibocsátásról. A bankjegyek és pénzérmék körülményes kezelése nem csak magas költségeket jelent a bankoknak és a vállalatoknak (személyzet, megőrzés, biztonság), de az új lehetőségek bőségét tekintve „már nem túl korszerű". A készpénz nélküli fizetési rendszer és az a lehetőség, hogy a boltok pénztárainál automatakártyák segítségével elektronikus úton közvetlenül a bankszámlánkról fizethetünk, lényegesen kedvezőbb és mindenek előtt biztonságosabb alternatíva. Ezért egyre inkább ez válik általános gyakorlattá.
  Amíg módunkban áll, hogy személyes dolgainkat „csengő aranyban", közvetlenül saját pénztárcánkból fizessük ki, addig messzemenően függetlenek vagyunk az alternatív fizetési formáktól. Ez egyrészt jól is van így. Másrészt éppen ez a fő oka annak, hogy sokan ringatják magukat abban, hogy „ezekkel az újmódi fizetési formákkal" soha sem kell élniük. Ebben azonban már nem sokáig reménykedhetünk, mert legkésőbb azon a napon, amikor a készpénz tervezett kivonását végrehajtják, az új technika minket is hatalmába kerít!
  Ezt a példát szándékosan választottuk annak szemléltetésére, hogy egy viszonylag egyszerű intézkedés (határozat a készpénzről való lemondásról) hogyan teremthet jóformán „máról holnapra" teljes függőséget az elektronikus rendszerektől. Azonnal világossá válik, hogy ilyen esetekben egyszerűen nincs alternatívánk. Hiszen ha egyszer nem létezik többé pénz, amit felvehetnénk és elkölthetnénk, akkor egyenesen rá vagyunk kényszerítve, hogy alávessük magunkat az új, készpénz nélküli fizetési rendszerek feltételeinek. Ha nem ezt tesszük, többé nincs lehetőségünk részt venni a gazdasági életben.

olajág

 • Vendég
Re: Fenevad bélyege
« Válasz #11 Dátum: 2008 Május 07, 20:53:55 »
Senki sem kérdez meg bennünket!

  „Eszi, nem eszi, nem kap mást!" Ez a közmondás jut azonnal eszünkbe, ha meggondoljuk, milyen kérlelhetetlenül erőltetik manapság az élet minden területén a hagyományosról az új, számítógépes eljárásokra való „átállást". Ha jobban meggondoljuk, tulajdonképpen egyáltalán nem kérdeznek meg bennünket, akarjuk-e valójában ezeket az új technológiákat. Egyszerűen közlik velünk (ha egyáltalán megteszik), hogy egy bizonyos ügy „ettől kezdve" már csak az új módon (értsd alatta: elektronikusan, számítógéppel) bonyolítható le és másképpen nem. Ez minden. Alternatíva vagy nem áll többé a rendelkezésünkre vagy csak rendkívül drágán. Ennyi a „választási lehetőségünk".
  Ez az eljárás el kell, hogy gondolkoztasson minket. Hiszen ha valójában nem dönthetünk arról, hogy az „úttörő újítások" melyikét akarjuk használni és melyiket nem, ha egyszerűen kész tények elé állítanak minden alternatíva nélkül, akkor ez komoly aggodalomra ad okot! Hiszen akkor fel kell tennünk magunknak a kérdést, vajon nem az-e a célja ennek a kérlelhetetlen eljárásnak, hogy valamit elérjenek általa: Lehetséges, hogy a polgároknak az elektronikus rendszerektől való függővé tétele teljesen tudatos intézkedés? Például, hogy eljuttassanak egy olyan pontig, ahol - hála az univerzális adatcserének - egy napon teljesen át-világíthatóvá és ezáltal bármikor ellenőrizhetővé válunk? Lehet, hogy ennek az egész folyamatnak az a (kimondatlan) célja, hogy ezzel a technikával olyan eszközhöz jussanak, amelynek segítségével hatalmat gyakorolhatnak? Egyszerűbben kifejezve:
Eljön a totális ellenőrzés korszaka?

Nem elérhető tothg

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 3053
Re: Fenevad bélyege
« Válasz #12 Dátum: 2008 Május 08, 06:43:44 »
Nagyon fontos látnunk, hogy a fejlődés (legyen az tecnikai, vagy bármilyen fejlődés) annak a következménye, hogy Isten képmására lettünk teremtve, vagyis bennünk van egyfajta alkotó készség és ezzel nincs is semmi probléma. Ha meggondoljuk tényleg mennyivel kényelmesebb és biztonságosabb bankkártyát hordani magunknál, mint kézpénzt...
Az más dolog, hogy ezt a fejlődési tendenciát kihasználta a Vádló (a másik nevén a Vesztes), hogy létrehozzon borzasztó dolgokat (pl.: atombomba), és kifogja használni arra is, hogy egy kontrollt terjesszen ki arra, hogy uralma alatt tartsa az embert... de tudjátok nem fogja ezt olyan sokáig élvezni, mert Őt úgy hívják, hogy Vesztes... :hehe:
"Ha nem elégít meg ez a világ, akkor valószínű, hogy nem e világ számára lettél teremtve."
(C. S. Lewis)

Nem elérhető E.Edit

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 1427
Re: Fenevad bélyege
« Válasz #13 Dátum: 2008 Május 08, 08:03:50 »
 :afro:
"Ne félj, csak higgyj!"  Márk ev.5:36/b

olajág

 • Vendég
Re: Fenevad bélyege
« Válasz #14 Dátum: 2008 Május 08, 21:33:15 »
Eljön a totális ellenőrzés korszaka?

Minket hívőket, akiknek az utolsó idők végén is helyt kell állnunk mint Jézus Krisztus követőinek, ez a helyzet különösképpen arra int, hogy legyünk józanok és éberek (ITesz 5,6; IPt 5,8). Az is fontos, hogy képesek maradjunk az „idők jeleinek" helyes megítélésére (Mt 16,3). Ehhez tudnunk kell, hogy mi áll a Bibliában. Különben az a veszély fenyeget minket, hogy a hazugság és a megtévesztés antikrisztusi örvényébe rántanak. Már a béreaiak „napról napra kutatták az írásokat" (Csel 17,11). Mi az ő példájukat kívánjuk követni teljes szívünkből. Amint azt nemsokára látni fogjuk, a Szentírás a mai bonyolult komputerkorszakban is képes világos tájékozódást adni számunkra. Megállapíthatjuk majd, hogy a Biblia olyan könyv, melynek kijelentéseit sokkal inkább szó szerint lehet venni, mint azt sokan gondolják.

Mármost arra a kérdésre, hogy az egész emberiség jövőbeli totális ellenőrzésének van-e bibliai alapja, a Szentírás világos választ ad. A Jelenések Könyvében olvashatjuk:

„És megadatott neki, hogy mindenkit, kicsiket és nagyokat, gazdagokat és szegényeket, szabadokat és szolgákat jobb kezükön vagy homlokukon bélyeggel jelöltessen meg, és hogy senki se vehessen vagy adhasson, csak az, akin bélyegként rajta van a fenevad neve vagy nevének a száma" (Jel 13,16-17).

Szó szerint értelmezve, ez a bibliai szöveg egy abszolút totalitárius rendszert ír le: Minden népességi réteg, foglalkozási és korcsoport tagjait ráveszik egy „bélyeg" felvételére, amely nélkül teljesen megfosztanák őket egzisztenciális alapjuktól. E nélkül a jel nélkül „senki" sem (azaz egyetlen ember sem!) lesz abban a helyzetben, hogy az addig megszokott módon gondoskodjon a megélhetéséről, még a legszükségesebb dolgokról sem. Az „adás és vétel" kifejezés a gazdasági életben való részvétel egyszerű, de nagyon találó körülírása. Aki tehát nem viseli a bélyeget, az teljesen ki lesz zárva a gazdasági élet minden formájából (így a sajátmagáról való gondoskodásból is).