Szerző Téma: Fenevad bélyege  (Megtekintve 44647 alkalommal)

0 Felhasználó és 1 vendég van a témában

olajág

 • Vendég
Re: Fenevad bélyege
« Válasz #15 Dátum: 2008 Május 08, 21:38:51 »
A modern csúcstechnológia nyelvén azt is mondhatnánk, hogy ez a bélyeg - külsődleges funkcióját tekintve - egyfajta „hozzáférési jogosultsággal" kapcsolatos, amely lehetővé teszi, hogy résztvevői legyünk egy központilag ellenőrzött piacnak (vásároljunk és eladjunk). Aki viseli ezt a bélyeget, élvezheti az összes lehetőséget, amit egy ilyen globális piac nyújt. Aki azonban megtagadja e jel viselését a jobb kezén vagy a homlokán, annak meg vannak számlálva a napjai: Számára csak idő kérdése, meddig bírja pénz, élelmiszer, lakás, ruha, betegellátás és a többi létfontosságú dolog nélkül. Hosszú távon aligha lesz olyan ember, aki ellent tud állni e totalitárius rendszer nyomásának. Hogy életképes maradjon, a legtöbb ember késznek mutatkozik majd rá, hogy viselje ezt a szörnyű bélyeget. A fenevad bélyege tehát egy eszköz, amelynek a segítségével egyszer majd megvalósítható az emberiség univerzális ellenőrzése. Bibliai szemszögből tehát világos: Meg fog valósulni a totális ellenőrzés!

Hogy megérthessük, hogyan lehetséges belekényszeríteni az egész emberiséget egy ilyen ellenőrzési rendszer függőségébe, a fent idézett részletet a Jelenések könyve 13. rész teljes szövegének összefüggésében kell vizsgálnunk. Fontos, hogy figyeljünk azokra a pontos körülményekre, melyek között majd megkövetelik az emberektől ennek az ördögi jelnek a viselését. Minél világosabban szem előtt tartjuk ezt, annál biztosabban meg tudjuk ítélni, milyen közel kerültünk e komor prófécia megvalósulásához. Mivel csak a prófétai szó tudja már ma pontosan megmondani nekünk, hogy mi történik a jövőben (vő. Ézs 46,10), ezért először az írásból indulunk ki, csak azután irányítjuk figyelmünket a jelen fejleményeire.

olajág

 • Vendég
Re: Fenevad bélyege
« Válasz #16 Dátum: 2008 Május 08, 21:43:15 »
Ha tehát összefüggésében olvassuk a Jelenések Könyve 13. részét, megállapíthatjuk, hogy két „fenevadról" van szó benne: Az első „fenevad" az Antikrisztus, egy rettenetes diktátor, aki bírva a Sátán erejét, egyszer majd az egész világot uralma alá hajtja. Ezt már említettük az első fejezetben ezzel kapcsolatban. Vele együtt lép majd színre egy másik „fenevad", aki nem kevésbé hatalmas, mint az első. Ezt a második fenevadat a Biblia máshol „hamis prófétának" is nevezi (Jel 16,13; 19,20; 20,10).
A Jelenések 13,11 verstől pontosan leírja a hamis próféta tevékenységét: az emberek akkora tömegét téveszti meg, amire még nem volt példa a földön. Nagy jelekkel és csodákkal (vő. Jel 13,13) sikerül majd rávennie az embereket, hogy

  1. imádják az Antikrisztust (a „fenevadat") és a róla készült képet (Jel 13,15; 14,9) és
  2. egy különleges „bélyeget" (a fenevad „bélyegét") viseljenek a jobb kezükön vagy a homlokukon.

Tehát az utolsó idők végén két sátáni személyiség fog fellépni, akik soha nem látott démoni hatást gyakorolnak majd:
  1. az Antikrisztus (az első „fenevad"), aki mint politikai zsarnok „minden törzset és népet, minden nyelvet és nemzetet" (azaz minden embert) rabszolgasorba taszít egy szörnyű önkényuralom alatt (Jel 13,7) és
  2. a hamis próféta (a második „fenevad"), aki mint óriási karizmával bíró vallási vezető az emberiség legnagyobb részét rá fogja venni, hogy istenként tiszteljék az Antikrisztust (Jel 13,12)!

Ezentúl a hamis próféta azt fogja kívánni az emberektől, hogy készítsenek egy „képet" az Antikrisztus tiszteletére, amelybe azután démoni ereje segítségével életet lehel. E sátáni aktus által a kép beszélni(I) kezd majd és rögtön azzal kezdi, „hogy akik nem imádják a fenevad képét, azok mind megölessenek" (Jel 13,15).
Nehéz fogalmat alkotnunk erről a szörnyűségről: Ilyen iszonyatos és démoni dolog eddig még nem történt a földön.  :04:

olajág

 • Vendég
Re: Fenevad bélyege
« Válasz #17 Dátum: 2008 Május 10, 09:53:14 »
Mikor valósul meg a totális ellenőrzés?

Már ez a néhány utalás világosan mutatja, hogy e két sátáni személy megjelenését senki sem hagyhatja figyelmen kívül. Hiszen ha ezek a dolgok megtörténnek, az mindenkit közvetlenül érinteni fog. Az Antikrisztus és képének imádata az emberi történelem eme utolsó és legsötétebb szakaszának egyik legfontosabb ismertetőjele. És nem csak ez. Az írás szerint az Antikrisztus rettenetes hatalma olyan mély benyomást hagy az emberekben, hogy magát az Ördögöt(!) is imádni fogják, aki az Antikrisztusnak a természetfeletti hatalmat kölcsönzi (Jel 13,4).

A Jelenések 13,1-15 versek vázolják azt a politikai és vallási keretet, melyen belül az istentelenség eléri tetőpontját a földön: Mert miután ezek a dolgok megtörténtek, amikor tehát az egész világ az Ördögöt, az Antikrisztust és annak képét imádja, akkor teszi meg a hamis próféta az utolsó lépést, hogy végső romlásba taszítsa a becsapott emberiséget: Ráveszi a démonizált tömegeket, hogy viseljék az említett bélyeget a jobb kezükön vagy a homlokukon. E nélkül a jel nélkül senki sem tud többé „adni és venni", mint azt már részletesen megtárgyaltuk. Mivel ez a jel az írás szerint nem tartalmaz egyebet, mint „a fenevad nevét" (tehát az Antikrisztus nevét), gazdasági értelemben minden ember teljesen ettől az univerzális sátáni uralkodótól függ majd (Jel 13,17)!

Ha gondosan ügyelünk erre az összefüggésre, nem eshetünk abba a tévedésbe, hogy azt higgyük, a fenevad bélyege valami olyasmi, amit már ma „viselhetnénk". Ebben a vonatkozásban nem szabad hagynunk, hogy bizonyos vélemények elbizonytalanítsanak. Hiszen jelenleg (még) nem uralkodik az egész földön egy olyan univerzális és totalitárius uralkodó, akinek a szemei előtt egy grandiózus csodatevő a világ néptömegeit rá tudná venni, hogy leboruljanak eme uralkodó előtt (beleértve a képét is) és egy olyan jelet viseljenek, mely az ő nevét hordozza! Éppoly kevéssé létezik jelenleg egy olyan piac, amely úgy van berendezve, hogy ott az ember kizárólag egy ismertetőjel segítségével (bármilyen természetű legyen is az) „adhat és vehet". Ha a Biblia kijelentéseit ezen a helyen szó szerint vesszük, azonnal világossá válik, hogy a leírt dolgok egyértelműen a jövőre vonatkoznak.

olajág

 • Vendég
Re: Fenevad bélyege
« Válasz #18 Dátum: 2008 Május 10, 09:58:40 »
Ez semmiképpen sem jelenti azt, hogy a félelem e világosan megjósolt korszakának az árnyéka ne vetülne rá a jelenre. Ha pontosan tudjuk a Bibliából, hogy a világtörténelem egy olyan korszak felé halad, melyben egy sátáni diktátor az egész emberiséget teljes gazdasági függőségbe taszítja egy szörnyű eszköz (a már említett bélyeg) segítségével, akkor képesek vagyunk rá, hogy a jelenlegi fejleményeket e bibliai háttér fényében ítéljük meg.

Hogy egy ember életét valóban mindenre kiterjedő ellenőrzésnek vessük alá, minden esetben két feltételnek kell teljesülnie: Először, mindenkor meg kell tudni állapítani, hol tartózkodik éppen az illető személy. Ehhez abszolút megbízható személyazonosításra van szükség. Másodszor, biztosítani kell, hogy az illető személy kizárólag olyan dolgokat tehessen, melyekhez különleges bejutási ill. hozzáférési jogosultsággal rendelkezik.

   Ezek a fogalmak a modern biztonságtechnika szaknyelvéből származnak. A bejutási jogosultság lehetővé teszi egy személy számára, hogy belépjen egy bizonyos terembe (pl. pénztárterem), míg a hozzáférési jogosultság esetén valamilyen eszköz (pl. pénzautomata vagy számítógépes rendszer) használatáról van szó. Ma mindkettőt elektronikusan oldják meg. Egy alkalmas ellenőrzési rendszer automatikusan megvizsgálja, hogy valóban megvan-e a mindenkor szükséges „jogosultság".
  A következőkben szeretnénk rövid áttekintést adni arról, hogy milyen szintre jutott a technika a személyfelismerés és a bejutási ill. hozzáférési ellenőrzés területén.

olajág

 • Vendég
Re: Fenevad bélyege
« Válasz #19 Dátum: 2008 Május 12, 09:14:25 »
Modern azonosítórendszerek

1. Kártyák és kártyás rendszerek

Automatakártyák

Nagyon elterjedtek jelenleg a különféle automatakártyák. Majdnem minden bank vagy takarékpénztár ügyfelei rendelkeznek ma már ilyen kártyával, melynek segítségével a bel- és külföldi hitelintézetek pénzkiadó automatáinál bármikor hozzájuthatnak „a szükséges aprópénzhez".
Az ügyfél akkor kapja meg a „hozzáférési jogot" ezeknél az automatáknál, ha beüt egy titkos személyi azonosító számot (PIN), amely a kártyájával együtt igazolja a „jogosultságát". Ezen túlmenő ellenőrzés nincs. Ha a rendszer megállapítja a kártya és a titkos szám közötti egyezést, az ügyfél „azonosítottnak" számít.
A készpénzszerzésen kívül ezek az automatakártyák különösen alkalmasak a készpénz nélküli fizetésre áruházakban, szaküzletekben, szupermarketekben, szállodákban, benzinkutaknál, stb. Ezekben az esetekben a rendszer egy a bolti pénztárnál levő úgynevezett „Poinl of Sail Terminal"-on (POS) (=pénztárgép vagy kártya elfogadógép) keresztül ellenőrzi a kártyát felmutató személy jogosultságát és ezt követően automatikusan levonja az összeget a bankszámlájáról.
Mivel ezekkel az automatakártyákkal bárhol elmehetünk vásárolni készpénz nélkül is, elnevezték őket „műanyagpénznek".

olajág

 • Vendég
Re: Fenevad bélyege
« Válasz #20 Dátum: 2008 Május 12, 09:18:28 »
Chipkártyák

A kártyás rendszerek területén az automatakártyák továbbfejlesztését jelentik az időközben szintén nagyon elterjedt chipkártyák. Ezek a kártyák egy mikrochippel vannak felszerelve, amely konstruksiótól függően a komputerekre jellemző számítási képességek mellett többek között alkalmas nagy mennyiségű adat feldolgozására és tárolására is. Egyszerű példa ezekre az általánosan használt telefonkártya, melyet „feltöltenek" egy meghatározott összeggel, azután az minden telefonhasználat után automatikusan levonja a beszélgetés díját. Minden további beszélgetésnél „tudni fogja" a chip, hogy mennyi pénz áll még a rendelkezésünkre.
Valamivel igényesebbek azok a chipkártyák, amelyeket például a különböző betegbiztosítási pénztárak adnak ki. Ezeken a biztosított személyi adatain kívül teljesen egyéni információk (pl. a kezelések adatai) is tárolhatók, amelyek segítségével a páciens nemcsak magánál a pénztárnál, hanem a kezelést folytató orvosnál is igazolhatja magát.
Tárolóképességük miatt a chipkártyákat kitűnően lehet alkalmazni „elektronikus pénztárcaként". A kártyát egy speciális beviteli készüléken keresztül feltöltik, azaz felvisznek rá egy meghatározott pénzösszeget. Amikor a bolti pénztáraknál készpénz nélkül fizetünk, ez az összeg a telefonkártyához hasonlóan alkalmanként „elhasználható". A kártyatulajdonos azonosítása hasonlóan történik, mint a hagyományos automatakártyáknál, a chip-technológia sajátosságai miatt azonban sokszorosan biztonságosabb. Ez a biztonsági szint olyan magas, hogy a kártyán akár rendkívül kényes és titkos adatok is biztonsággal elhelyezhetők. Ezért használhatók kiválóan ezek a kártyák elektronikus igazolványként mind az üzleti, mind a magánéletben. Mindenhol, ahol el kell végezni a személyi ellenőrzést vagy meg kell vizsgálni a bejutási jogosultságot, a chipkártyák nagyon jól alkalmazhatók mint azonosító kártyák.

Noha a mai kártyás rendszerek viszonylag magas biztonsági szintet képviselnek, egy kockázati tényező mindenképpen megmarad: Ha ugyanis egy harmadik fél a kártya birtokába jut, beleértve a titkos számot is (pl. zsarolás útján), a visszaélés nem zárható ki!

Nem elérhető Antee

 • Admin
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 22844
  • Alfa-Omega (keresztyén közösség)
Re: Fenevad bélyege
« Válasz #21 Dátum: 2008 Május 12, 16:56:11 »
Én szorgalmasan olvasom.  :afro:
"Halljátok az Úrnak beszédét, akik rettegtek az ő beszédére: így szólnak testvéreitek, akik titeket gyűlölnek, nevemért eltaszítanak: Jelenjék meg az Úrnak dicsősége, hogy lássuk örömötöket; de ők megszégyenülnek." (Ézsaiás 66,5)

net2rist

 • Vendég
Re: Fenevad bélyege
« Válasz #22 Dátum: 2008 Május 12, 17:03:54 »
ÉRDEKES téma ez...

szakmámból és korábbi munkakörömből adódóan én már az aktív és passzív RFID-k és különös tekintettel azok bőr alá juttatható verziója körül tartok, de... megvárom míg odaérsz... érdekes "tárlatvezetés" ez, rendesen felkészít a jövőre

olajág

 • Vendég
Re: Fenevad bélyege
« Válasz #23 Dátum: 2008 Május 12, 20:00:04 »
Kösz szépen, hogy olyan türelmes vagy, és megvárod... :088:

Lassan haladok vele; nem szeretném "töményen" zúdítani. Apránként adagolom, így könnyebb az emésztése.  :089:

Nem elérhető GLD46

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 263
Re: Fenevad bélyege
« Válasz #24 Dátum: 2008 Május 12, 20:09:33 »

Egyetértek olajág!  :afro:

Jézus sem kapkodott el semmit, nem késett el sehonnan, Isten országában is mindennek rendelt ideje van. :2angel:

Szeretettel: GLD46 :2smitten:


Nem elérhető Margó

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 154
Re: Fenevad bélyege
« Válasz #25 Dátum: 2008 Május 12, 21:58:33 »
Köszönöm Olajág! :2smitten:

Így apránként is ijesztő!
Milyen jó, hogy az Úr védelmet ad az övéinek!
Vajon az elragadtatás előtte történik-e meg? :angel2:
"Boldogok, akik házadban laknak, szüntelenül dicsérhetnek Téged!"  Zsolt. 84:5

net2rist

 • Vendég
Re: Fenevad bélyege
« Válasz #26 Dátum: 2008 Május 12, 22:04:01 »
3féle elmélet van, a PRE-, a MID-, és a POSZT-tribulációs elmélet

értelemszerűen aszerint, hogy az elragadtatást a nagy nyomorúság ELÉ, ALATTra, vagy UTÁNra teszik

olajág

 • Vendég
Re: Fenevad bélyege
« Válasz #27 Dátum: 2008 Május 13, 08:05:12 »
Kedves Margó!  :088:

Ami az elragadtatást illeti, arról hallottam már több tanítást, és olvastam is róla, hogy az valószínűleg a nagy nyomorúság előtt, vagy alatt lesz, de semmi esetre nem lehet a végén.
Én, úgy gondolom, hogy előtte, vagy legalábbis nagyon az elején. Nem tudok elképzelni olyan "Vőlegényt", aki a "Mennyasszonyát", ne mentené ki, ne vinné el a földről, mielőtt arra megengedné a nagy nyomorúságot.
Úgy hiszem lesznek azért még a nagy nyomorúság alatt is megtérések, és azok a hívők majd vértanúhalált halnak Jézusért; hitük miatt. Mert tudatosan kell majd dönteni a mellett, hogy felveszi-e magára valaki a fenevad bélyegét, vagy sem. Ha nem, akkor egyszerűen aláírja a halálos ítéletét, mert nem tud majd sem venni, sem adni, tehát akár éhen is halhat. Ez persze az én szerény véleményem, attól más gondolhatja még másképpen. :05:

Szeretettel:
olajág

olajág

 • Vendég
Re: Fenevad bélyege
« Válasz #28 Dátum: 2008 Május 13, 08:08:07 »
Folytatom a könyv bemásolását.  :2angel:

2. Biometrikus azonosító eljárások

Hogy biztosítsák a kifogástalan személyi azonosítást, egyre több helyen alkalmaznak biometrikus azonosító eljárásokat is („biometria" = számlálás és mérés élőlényeken). Néhány példa:

Az ujjlenyomat-rendszer

A személyi azonosítás területén viszonylag új fejlesztés az úgynevezett „ujjlenyomat-rendszer". Ezt a rendszert a már említett chipkártyákkal kombinálva alkalmazzák: Egy ilyen kártya mikrochipjén ebben az esetben a kártyatulajdonos ujjlenyomatát tárolják elektronikusan. Azonosításkor a készülék összehasonlítja a chipen tárolt ujjlenyomatot a kártyatulajdonosnak egy kis scannerrel leolvasott valódi ujjlenyomatával (lásd 1. ábra). Ha megállapította az egyezést, kétségtelenül azonosította a kártyatulajdonost. Ezáltal az ujjlenyomat-vizsgálat a lehető legnagyobb biztonságot nyújtja a bankszakmában. Ez érvényes természetesen a biztonsági területekre való bejutásra is. Van még egy előnye: Ha elvész a kártya, az a rosszindulatú megtaláló számára teljesen értéktelen: Egy ujjlenyomat -mint azt mindenki tudja - nem manipulálható.

olajág

 • Vendég
Re: Fenevad bélyege
« Válasz #29 Dátum: 2008 Május 13, 08:11:40 »
Biometrikus kézgeometria-leolvasó


Kiváltképpen a nagy biztonsági fokozatú területeken (pl. kutatás és ipar) újabban az úgynevezett kézgeometria-leolvasót alkalmazzák, melyet egy svájci cég fejlesztett ki. Ez a biometrikus felismerő rendszer  háromdimenziós mérést végez az ujjon, megmérve annak hosszát, magasságát és szélességét, azután összehasonlítja a mérés eredményét az azonosítandó személy elektronikusan tárolt értékeivel. Egyidejűleg egy billentyűzeten be kell gépelni egy titkos kódot. Maga az azonosítási vizsgálat kimondottan gyors, hiszen kevesebb mint 1,5 másodpercig tart. Ha a mért értékek egyeznek a központilag tároltakkal, a személyi azonosítás sikeresen végetért. Kormányhivatalok és mérési intézetek által végzett független tesztek igazolták, hogy a kézgeometria-leolvasó rendszer megfelel a legszigorúbb biztonsági követelményeknek és a jogosult személyek visszautasítási gyakorisága rendkívül csekély. Más szavakkal: Ez a készülék különösen alkalmas a teljesen automatizált személyi ellenőrzésre!