Szerző Téma: Fenevad bélyege  (Megtekintve 44644 alkalommal)

0 Felhasználó és 1 vendég van a témában

olajág

 • Vendég
Re: Fenevad bélyege
« Válasz #30 Dátum: 2008 Május 13, 08:14:30 »
Biometrikus recehártya-azonosítás

A „biometrikus recehártya-azonosítás" abszolút biztonságos módszer. Ez a nagy teljesítményű eljárás az emberi szemet használja fel az abszolút biztonságos személyfelismerésre. Ugyanis minden ember rendelkezik egy tökéletesen összetéveszthetetlen ismertetőjeggyel: az erek elrendezésével a szem recehártyájában. Ez az ismertetőjegy pontosabb, mint az ujjlenyomat. Még az egypetéjű ikrek is egyértelműen megkülönböztethetők különböző recehártya-mintájuk alapján.
Elég egy pillantás az azonosító rendszerbe és a recehártyaminta összehasonlításra kerül az elektronikusan tárolt mintával. Az ezen a módon végzett személyi azonosítás rendkívül megbízható: Két minta egyezésének valószínűsége 1:1 millió, mindkét szem vizsgálata esetén 1:1 billió.

olajág

 • Vendég
Re: Fenevad bélyege
« Válasz #31 Dátum: 2008 Május 14, 18:47:34 »
Automatikus arcfelismerés


A biometrikus azonosító eljárások körében a legújabb módszer a számítógépes arcfelismerés. Ezt a rendszert, melyet „ZN-Face" néven dobtak piacra, mindenhol alkalmazni lehet, ahol követelmény az abszolút megbízható személyi ellenőrzés. Ez érvényes a magas biztonsági fokozatú területekre való belépésre az atomerőművekben éppúgy, mint a számítógépes rendszerekhez való hozzáférésre! A rendszer kizárólag az általa ismert személyeket fogadja el. Az azonosító kártya ellopása vagy a titkos személyi kód megszerzése nem segít abban, hogy túljárjunk a felismerőrendszer eszén.
Az ellenőrzés elvégzéséhez az illető belepillant egy speciális konzolba, melyben egy kamera van elhelyezve. Elég ráhajtania a fejét és a konzol sötét mezőjére néznie. Az automatikus rendszer összehasonlítja a személyről felvett arcképet az e személy számára tárolt jellemzőkkel. Egy nagyteljesítményű számítógép segítségével az elektronikus képösszehasonlítás maximum 3 másodpercig tart. Az azonosítás abszolút megbízható. A biztonságos felismerés még akkor is garantált, ha a mimika változik a tárolt arcképhez képest.

Talán elég ennyi példa annak szemléltetésére, mi minden lehetséges a mai technika segítségével: Az ember odaáll egy elektronikus rendszer, azaz egy gép(!) elé, mely magától „felismeri" és engedélyezheti vagy megtilthatja számára a belépést egy terembe vagy a hozzáférést egy készülékhez. Ez bármilyen személyzet közreműködése nélkül történik, tehát egyedül a gép által! Az ember nem is mer belegondolni, milyen kíméletlenül vissza lehet élni ezzel a technikával a számítógépek és az adatbázisok világméretű hálózatának korában. Az embereknek, ha el akarnak jutni valahová vagy tenni akarnak valamit, először mindig alá kell vetniük magukat az elektronikus rendszerek általi ellenőrzésnek, mely nélkül minden ajtó bezárul előttük - a végső idők valóban iszonyatos látomása!

olajág

 • Vendég
Re: Fenevad bélyege
« Válasz #32 Dátum: 2008 Május 14, 18:51:04 »
Ha még egyszer végiggondoljuk, milyen eljárások segítségével működnek a teljesen automatikus azonosító és ellenőrző rendszerek, akkor két dolgot különösképpen ki kell emelnünk:
   1. Az emberek testi jegyeit egyre inkább bevonják a vizsgálatba (ujjlenyomat, kézstruktúra, arcfelület).
   2. Egyértelműen azokra az ismertetőjegyekre koncentrálnak, melyek a kézen vagy a fejen találhatók!

Ezek a megfigyelések világosan megerősítik, amit már régen tudunk a Bibliából. Hiszen amikor a hamis próféta egy napon az egész emberiséget ráveszi, hogy a végső idők egyetemes uralkodójának, az Antikrisztusnak a jelét viseljék, ez a jel az írás szerint kizárólag a jobb kézre vagy a homlokra (vagyis a fejre) kerül (Jel 13,16)! Tehát a végső idők technológiai fejlődése olyan pályára állt, amely tisztán felismerhetően a Jelenések 13 próféciáinak szó szerinti beteljesülése felé visz! A fenevad ott említett bélyegét illetően még egyszer hangsúlyoznunk kell, hogy a jelenre vonatkozó bizonyos spekulációkkal ellentétben semmilyen támpontunk sincs arra nézve, hogyan kell elképzelnünk ezt a jelet. A fenevad bélyege az Antikrisztus felségjele és az is marad. Következésképpen ez a jel csak akkor jelenik meg, amikor az Antikrisztus már uralkodik - és nem előtte! Ezenkívül van ennek a jelnek egy olyan jelentése, amely messze túlmutat külső funkcióján („adni és venni", Jel 13,17). Ezt gondoljuk végig a következő fejezetben.


olajág

 • Vendég
Re: Fenevad bélyege
« Válasz #33 Dátum: 2008 Május 16, 18:38:18 »
A bélyeg mélyebb jelentése


A fenevad bélyege - mi az tulajdonképpen?Az első két fejezetben a fenevad bélyegét úgy ismertük meg, mint olyan eszközt, melyet az eljövendő Antikrisztus egyszer majd az utolsó idők néptömegei feletti totális uralom gyakorlására használ (Jel 13,16-18). Az ebben az összefüggésben tárgyalt szempontok elsősorban arra a külső-gyakorlati funkcióra vonatkoztak, melyet ez a bélyeg az antikrisztusi rémuralomban be fog tölteni. Ezekben a fejtegetésekben azonban e szörnyű jelenségnek csak az egyik oldalát ismertük meg, hiszen a bibliai bélyeg tulajdonképpeni jelentése messze túlmutat a külső-gyakorlati szemponton. A Biblia nem hagy kétséget afelől, hogy ennek a jelnek sokkal fontosabb szerepe van, mint az emberek egyszerű megjelölése egy uralkodó nevével a totális ellenőrzés céljából. Mint azt rövidesen látni fogjuk, az érintett emberek számára a bélyeg viselésének nem csupán földi, hanem örökre szóló(!) következményei is vannak. Tulajdonképpen ez a döntő mozzanat, mert közvetlenül az emberek üdvözüléséi érinti. A Biblia két fontos tényt nevez meg, amelyek összefüggéséből világosan kitűnik e szörnyű bélyeg mélyebb jelentése. Az ide vonatkozó szövegek ismét a Jelenések Könyvében találhatók, ahol a 14. fejezetben többek között ez olvasható:

Egy harmadik angyal is követte őket, és így szólt hatalmas hangon: Ha valaki imádja a fenevadat és annak a képét, és felveszi annak a képét a homlokára vagy a kezére, az is inni fog az Isten bosszúállásának borából, amely elegyítetlenül van készen haragjának poharában, és gyötrődni fog tűzben és kénben a szent angyalok és a Bárány előtt; gyötrődésük füstje száll felfelé örökkön -örökké, és sem éjjel, sem nappal nincs nyugalmuk azoknak, akik imádják a fenevadat és az ő képét, és akik felveszik az ő nevének bélyegét" (Jel 14,9-11).

olajág

 • Vendég
Re: Fenevad bélyege
« Válasz #34 Dátum: 2008 Május 16, 18:42:04 »
Ami ebben a szakaszban kifejezésre jut, az egyedülálló a Bibliában az üdvkinyilatkoztatás szempontjából. Itt fordul elő először, hogy egy földi, gyakorlati cselekvésnek közvetlen és visszavonhatatlan hatása van az ember örök sorsára: Aki egyszer felvette a fenevad bélyegét, az attól a pillanattól kezdve örökre el van veszve! Semmilyen más tett, amely bűnössé teszi az embert Isten előtt, nem jár ilyen közvetlen módon ennyire súlyos következményekkel. Az evangélium üzenetének szépsége éppen abban áll, hogy az emberek minden tettüket - legyen az a legnagyobb vétek! -mindenkor megbánhatják, és teljes bűnbocsánatot nyerhetnek, ha őszintén megtérnek Krisztushoz. Azonban egészen más a helyzet mindazokkal, akik az Antikrisztus birodalmában hagyják magukat megtéveszteni, és felveszik a fenevad bélyegét: Ezt az igehelyet szó szerint értelmezve, számukra nincs többé menekvés. Másképpen kifejezve: Az üdvösségre vezető út számukra örökre el van zárva! Mert akinek homlokán vagy kezén megtaláltatik ez a jel, az inni fog Isten haragjának borából, azaz nem kerüli el Isten ítéletét! Noha egy ideig még élvezheti azokat a földi-anyagi előnyöket („adni és venni"), amelyeket ellenszolgáltatásként kapott az Antikrisztustól a bélyeg felvételéért (lásd a 2. fejezetet ezzel kapcsolatban), de pokoli sorsát többé nem kerülheti el! E rettenetes igazságnak az igazi tragédiája alig fogható fel.

olajág

 • Vendég
Re: Fenevad bélyege
« Válasz #35 Dátum: 2008 Május 16, 18:45:07 »
A második útbaigazítást kérdésünk megválaszolásához akkor találjuk meg, ha megvizsgáljuk azt az ítéletet, mely az írás szerint a Sátánra és démoni szemfényvesztőjére, az Antikrisztusra, valamint a hamis prófétára vár:
„Az Ördög pedig, aki megtévesztette őket, a tüzes és kénes tóba vettetett, ahol a fenevad és a hamis próféta is van, és gyötrődnek éjjel és nappal örökkön-örökké" (Jel 20,10).
Ha összehasonlítjuk ezt az ítéletet azzal, ami azokra az emberekre vár, akik felvették a bélyeget, megállapíthatjuk, hogy semmi különbség sincs köztük! Mind a Jelenések 14,9-11 mind a Jelenések 20,10 versek egybehangzóan „tűz és kén általi szenvedésről" beszélnek, ahol az elítéltek „sem éjjel sem nappal" nem találnak nyugalmat és kimondhatatlan kínokat kell elviselniük „örökkön-örökké". Az az ítélet tehát, amely a megtévesztetteknek jut osztályrészül, semmiben sem különbözik attól, amely a tulajdonképpeni csalókra vár: Mindegyikük büntetése ugyanaz.

Nem elérhető Colhicum

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 84
Re: Fenevad bélyege
« Válasz #36 Dátum: 2008 Május 17, 20:06:32 »
Talán nem érdektelen és a témához szorosan kapcsolódik, amiről most írok.

A MOTOROLA cég olyan bio chip-et gyárt a MONDEX SMARTCARD számára, ami rizs szem nagyságú, tartalmaz egy transzportert és egy feltölthető lítium elemet. A bio chip fejlesztésére több, mint másfél millió dollárt költöttek annak érdekében, hogy felfedezzék az emberi testen a legjobb helyet, ahová elhelyezhető. Két megfelelő helyet találtak - a FEJ a haj alatt a homlokon és a KÉZFEJ, egészen pontosan a JOBB KÉZEN.
Felfedezték ui., hogy készpénz bizonytalanná válik az üzletekben, ugyanakkor, ha a chip kártyán lenne, az számos problémát felvet: el lehet veszíteni, ellophatják, két év után elhal, nem működik. Mennyivel biztonságosabb a bio chip alkalmazása. Gazdagok már használják az emberrablás, a csalás, a személyiség tolvajlás megelőzésére.

Jelenések könyve 13,16-17
16. Azt is teszi mindenkivel, kicsinyekkel és nagyokkal, gazdagokkal és szegényekkel, szabadokkal és szolgákkal, hogy az ő JOBB KEZÖKRE vagy a HOMLOKUKRA bélyeget tegyenek;
17. És hogy senki se vehessen, s el ne adhasson semmit, hanem csak a kin a fenevad bélyege van, vagy neve, vagy nevének száma.

Ha a chip-et eltávolítják, a piciny kapszula megsérül, a test érintkezik a lítiummal és a mikrobaktériumokkal, ez pedig fekélyt okoz.

Jelenések könyve 16,2 ... és támada gonosz és ártalmas fekély azokon az embereken, a kiken vala a fenevad bélyege.

A MONDEX világ cég, 250 részvénytársaságot és 20 országot foglal magában. Nevének jelentése:
MON = MONetary = pénz
DEX = DEXter = jobb kéz

Nem sok egy kicsit az egybeesés?

Gondolkodjunk el rajta. Érdemes.
A szeretet soha el nem fogy.

Nem elérhető Colhicum

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 84
Re: Fenevad bélyege
« Válasz #37 Dátum: 2008 Május 17, 20:42:43 »
Most látom, hogy fenn van a pps-ek között a dia. No, nem baj, ismétlés a tudás anyja  ;)
A szeretet soha el nem fogy.

olajág

 • Vendég
Re: Fenevad bélyege
« Válasz #38 Dátum: 2008 Május 17, 20:50:33 »
 :05: Igen! Semmi gond, köszönöm a  hozzászólást!
Bemásolok további részeket, akinek van a hétvégén szabad ideje, vagy akit érdekel olvassátok megszívlelve.  :05:

A bibliai bélyeg valódi jelentésére vonatkozó kérdésünkre megkapjuk a választ, ha a fent említett két tényt kapcsolatba hozzuk: Ha egy ember ténylegesen attól a pillanattól fogva, amikor kezére vagy homlokára veszi a bélyeget,
1. nem üdvözülhet többé,
2. ugyanaz az ítélet vár rá, mint magára a Sátánra és
3. a sorsa semmilyen módon sem fordítható vissza,
akkor teljesen világos, mi történik, ha valaki felveszi a fenevad bélyegét: Ezzel örökre „megpecsételi" a sorsát, „közösségben" az Ördöggel! Hozzátehetjük: Aki felveszi e látható jelet, azt démoni módon maga a Sátán jegyzi el láthatatlan pecsétjével! Ez ellenképe annak a pecsétnek, mely Isten újjászületett gyermekeit jegyzi el a Szent Szellemmel (Ef 1,13; 2Kor 1,22). Álljon itt még néhány magyarázat:

olajág

 • Vendég
Re: Fenevad bélyege
« Válasz #39 Dátum: 2008 Május 17, 20:54:52 »
A fenevad bélyege - egy démoni pecsét

   Luther Márton egyszer így jellemezte a Sátán tevékenységét: „Az Ördög Isten majma, aki mindenben Őt utánozza."
   Ezekkel a szavakkal azt akarta kifejezni, hogy a Sátán mint Isten nagy ellenfele valójában nem tesz mást, mint hogy hazug módon imitálja (utá¬nozza) Istennek mind a személyét, mind a cselekedeteit. Mint az alábbi táblázat mutatja, attól sem riad vissza, hogy a valódi isteni Szentháromsággal szembeállítson egy hamis, sátáni „szentháromságot": Ő maga, „e világ istene" (2Kor 4,4) lép az Atyaisten helyére; Jézus Krisztust, Isten igazi Fiát, „a kárhozat fia" (2Tfesz 2,3), az Antikrisztus helyettesíti; a Szent Szellem helyét a hamis próféta, úgymond a hazug „antiszellem" foglalja el.
Az utánzás elve az antikrisztusi birodalom e három sátáni alakjának a cselekedeteiben is világosan megmutatkozik: Ahogyan a valódi Atya a Fiú kezébe adott minden hatalmat (Jn 3,35), hasonlóan a Sátán az Antikrisztusnak adja át a hatalmát (Jel 13,2). Ahogyan a valódi Fiú a mennyei Atyát magasztalta (Jn 17,4), hasonlóan az Antikrisztus az Ördögöt magasztalja majd és egyedül neki él (Jel 13,1-10). Ahogyan a valódi Szent Szellem a mennyei Atya és a Fiú imádatára vezeti azokat az embereket, akik megtértek Krisztushoz (Jn 4,23-24), hasonlóan a hamis próféta (az „antiszellem") az embereket az Antikrisztus és az Ördög imádatára fogja csábítani (Jel 13,13-17), stb.

olajág

 • Vendég
Re: Fenevad bélyege
« Válasz #40 Dátum: 2008 Május 17, 21:08:27 »
Eme ördögi utánzások egyik csúcspontja kétségtelenül az, amikor az Antikrisztus, aki uralkodása alatt belehal egy „halálos sebbe", Jézus Krisztus feltámadását majmolva, sátáni erők segítségével ismét életre kel (Jel 13,3.14). Csak „isteni" hatalmának eme bizonyítéka láttán kezdik a démonizált tömegek imádni a Sátánt, aki ekkora hatalmat kölcsönzött az Antikrisztusnak (Jel 13,4). Ez a példa egyben azt is megvilágítja, mi a tulajdonképpeni célja az isteni cselekedetek ördögi utánzásának: eltávo¬lítani az embereket a valódi Istentől és Fiától, Jézus Krisztustól, ugyan¬akkor az Ördöghöz, és „fiához", az Antikrisztushoz vonzani őket. Azáltal, hogy az isteni igazságot ügyesen hazugsággal és csalással helyettesítik, az utolsó idők tömegeit tudatosan tévútra vezetik és lezárják előttük az igazi üdvösséghez vezető utat, amely üdvösség egyedül Krisztusban van (Csel 4,12). Ennek a félrevezetésnek ugyanaz a célja, mint a sötétség minden manőverének: Az embereket megfosztani a megváltás lehetőségétől és ezzel örök romlásba taszítani őket!
Mindezek fényében szemlélve, a bélyeg bevezetésével a sátáni csalás eléri tetőpontját az utolsó idők antikrisztusi birodalmában. A teljesen félrevezetett tömegeknek nemcsak istenként kell tisztelniük az Antikrisztust, hanem teljesen a „tulajdonává" kell válniuk. Annak a nevét kell hordozniuk, akihez tartoznak, méghozzá örök időkre, így nem véletlen, hogy a fenevad bélyegénél az Antikrisztus nevéről(l) van szó (Jel 13,17). Ha az emberek ezt a nevet ill. a név számát (666) kívül a homlokukra vagy a kezükre veszik, az semmiképpen sem csupán formális aktus. Aki felveszi ezt a jelet, az belül is döntött, méghozzá az Antikrisztus mellett, tehát Krisztus ellen! Hogy ez tényleg így van, következik abból (a már említett) tényből, hogy mindenki, aki jobb kezére vagy homlokára veszi a jelet, attól a pillanattól fogva csak az ítéletére várhat (Jel 14,9-11).

olajág

 • Vendég
Re: Fenevad bélyege
« Válasz #41 Dátum: 2008 Május 17, 22:22:53 »
A fenevad bélyege tehát nemcsak egy külső, technikai megjelölés, mely az Antikrisztus nevét tartalmazza. E jel felvételének egyben sorsdöntő, belső jelentése van: Olyan, mint egy el nem tüntethető beégetett bélyeg, és visszavonhatatlanul garantálja viselőjének a poklot. Ez a démoni pecsét tehát nem más, mint annak a pecsétnek az ördögi utánzása, mely Isten megváltott gyermekeit eljegyzi a Szent Szellemmel (vő. Ef 1,13). Ahol csak sikerül „a kezdettől fogva embergyilkosnak" (Jn 8,44) rávennie az embereket e vészes jel felvételére, elérte legfőbb célját: Az embereket már életükben olyan elválaszthatatlanul magához láncolja, hogy számukra az üdvösséghez vezető út örökre el van zárva és a végén ugyanazt az ítéletet kell elszenvedniük, mint neki magának. Ennél rosszabb nem történhet egy emberrel!

olajág

 • Vendég
Re: Fenevad bélyege
« Válasz #42 Dátum: 2008 Május 19, 09:51:58 »
4. fejezet
A 666-os szám az Antikrisztus birodalmában


A 666-os szám - „egy ember száma"


Egy sarki boltban nemrég a következő élményben volt részünk: Amikor fizetéskor a pénztár kijelzőjén - merő véletlenségből - a 666 összeg jelent meg, a pénztáros hanyagul megjegyezte: „De hisz ez az ördög telefonszáma!"
Ezt olyan magától értetődően mondta, hogy az első pillanatban mindnyájunkat meglepett. Ha azonban jobban belegondolunk, ez az élmény csak azt erősíti meg, ami az alapos megfigyelőnek aligha kerülheti el a figyelmét: A 666 napjainkban egyáltalán nem ismeretlen szám többé. Sokan találkoztak már vele valahol vagy hallottak róla. Az a különös ebben a jellegzetes számban, hogy könnyen és mélyen az emlékezetünkbe vésődik: Aki egyszer látta, soha nem felejti el. Ha ez a három 6-os aztán valahol ismét felbukkan, minden figyelem azonnal rá terelődik.
Mi bibliaolvasók tudjuk, hogy a 666-os számnak valami köze van a jövőbeli világuralkodóhoz, az Antikrisztushoz. A Jelenések 13,17 közvetlen összefüggésbe hozza a „fenevad bélyegével", a Jelenések 13,18-ban pedig egyenesen a középpontjában áll Isten Igéje meglepő felhívásának:
„Akinek van értelme, számítsa ki a fenevad számát, mert egy embernek a száma az. Az ő száma pedig hatszázhatvanhat."   

A bibliai versben a 666-os szám a „fenevad számát" jelöli. Ez először is azt jelenti, hogy ennek a számnak közvetlen öze van az Antikrisztus személyéhez. Hiszen a Jelenések Könyve csak az Antikrisztust nevezi „fenevadnak". Ezen túlmenően a 666-os szám „egy embernek a száma", amint a szövegből világosan kiderül. Ez nagyon fontos, mert ismét megerősíti, hogy „az Antikrisztus" valóban egy emberi lény, aki egyszer majd az egész világ felett uralkodni fog. Az Antikrisztus tehát ténylegesen létező személy és nem valamilyen „istentelen rendszer", ahogy sokan vélik. Azonban mint minden földi embernek, az Antikrisztusnak is van egy normális neve. A Biblia nem nyilatkoztatja ki előre ezt a nevet, csak általánosan, mint „a fenevad nevét" említi (Jel 13,17). Ha azonban „a fenevad" egy napon a nyilvánosság elé lép, mindenki számára ismertté válik „a fenevad neve" is. Hiszen az Antikrisztus birodalmában végül minden e körül az egy név körül forog majd - mint ahogy Isten országában állandóan Jézus Krisztus nevéről van szó. Az Antikrisztus nevének minden esetre lesz egy különleges ismertetőjegye: Ebben a névben az írás szerint egy szám lesz elrejtve, ez a szám pedig a 666, „a fenevad száma" (Jel 13,17).

olajág

 • Vendég
Re: Fenevad bélyege
« Válasz #43 Dátum: 2008 Május 19, 09:59:25 »
Hogy ezt helyesen értsük, tudnunk kell a következőt: Mind a héber, mind a görög és latin nyelvben egy név számként is kifejezhető. Ez azért lehetséges, mert a betűknek ezekben a nyelvekben számértékük is van, pl.:

A     Alfa/Alef                egy 
B     Beta/Beth             kettő
C      Gamma/Gimel       három
D      Delta/Dalét          négy

Az egyes betűk számértékének összegéből ily módon kiszámolható egy név száma. Ennek feltétele természetesen, hogy a név előzőleg ismert legyen. Az Antikrisztus esetében elméletileg betűkombinációk sokasága lehetséges, melyek mind a 666-os számot eredményezik. Ezért teljességgel lehetetlen előre megfejteni a nevét a 666-os számból. Ha azonban az Antikrisztus egy napon színre lép, akkor a neve is ismertté válik. És amikor ez megtörténik, a Jelenések 13,18 szerint lesznek ott olyan emberek, akiknek „van értelme", hogy neve betűinek számértékéből megkapják a 666-os számot.
Természetesen azonnal felmerül a kérdés, mi az értelme tulajdonképpen egy ilyen számolásnak. Miért szólít fel Isten Igéje olyan nyomatékosan arra, hogy ellenőrizzük az eljövendő világuralkodó nevét egy szám segítségével?
Hogy válaszolhassunk erre a kérdésre, meg kell vizsgálnunk azt a fontos szerepet, melyet a 666-os szám tölt be az Antikrisztus birodalmában:

A 666-os szám - az Antikrisztus „azonosító kódja"


olajág

 • Vendég
Re: Fenevad bélyege
« Válasz #44 Dátum: 2008 Május 20, 22:38:47 »
Szükség lesz arra, hogy időben felismerjék az Antikrisztust egy alkalmas eszköz segítségével. Hiszen az írás szerint a hazugság és a félrevezetés az Antikrisztus birodalmában olyan mértéket ér el, hogy még Isten kiválasztottjainak sem lenne a legkisebb esélye sem ellene, ha Isten nem avatkozna be (Mt 24,24). Ez különösen érvényes az Antikrisztus kilétének felfedésével kapcsolatban. Hiszen amikor ez a szemfényvesztő ténylegesen a világ színpadára lép, semmiképpen sem úgy jelenik meg rögtön, mint az a vadállat, ami valójában. A szemfényvesztés lényege mindig abban van, hogy maga a szemfényvesztő mindaddig az ismeretlenség homályában marad, amíg a megtévesztés el nem érte a célját. A cél ebben az esetben az emberiség teljes megrontása. Az Antikrisztus valódi kiléte tehát csak akkor derül ki, amikor az érintettek, azaz a megtévesztett emberiség számára már túl késő. Addigra minden idők legnagyobb szemfényvesztőjének sikerül majd tökéletesen félrevezetni az utolsó idők tömegeit. Először csak olyan módon mutatkozik a nyilvánosság előtt, amivel mindenhol nagy népszerűségre tesz szert. A Szentírásban egy sor utalás van arra vonatkozóan, hogy az Antikrisztus tevékenységével ámulatba ejti a világot, ami tiszteletteljes csodálattá fokozódik, egészen az imádatig(I):
Ki hasonló a fenevadhoz, és ki tudna vele harcra kelni?" (Jel 13,4).
„Az egész föld csodálta a fenevadat" (Jel 13,3).
„hogy imádja őt mindenki, aki a földön lakik" (Jel 13,8).