Szerző Téma: Szentlélek keresztség  (Megtekintve 38960 alkalommal)

0 Felhasználó és 1 vendég van a témában

Nem elérhető Batiszrael

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 1864
Re:Szentlélek keresztség
« Válasz #210 Dátum: 2011 November 14, 10:16:33 »
Az a szó nem igazán fedi azt, amit a karizmatikusok tanitanak a nyelveken való szólásról, hogy szentlélek-keresztség. Úgyanúgy hibás szó, mint azt mondani, valaki megkeresztelkedett. A Biblia ilyet sehol nem tanit, ellenben azt tanitja, hogy hitünk megvallásaként alá kell meritkeznünk. A szentlélek-keresztség nem más, mint egy olyasfajta szellemi megnyilvánulás, amikor a Szent Lélek túlcsordulva árad ki az emberből. A megtéréskor ugyan vesszük a Szent Lelket, de nem törvényszerű hogy a megtéréskor a Szent Lélek túlcsordul bennünk. Azért merek erről irni bátran, mert saját megtapasztalásaimat mondom el nektek. Megtérésemkor Jézust mint Uramat, Királyomat és Megváltómat fogadtam el, ezért hitem megvallásaként alámeritkeztem, mert a Biblia ezt tanitja. Utána pedig kértem az Atyától, hogy legyen részem a Szent Lélek alámeritésében, amit később kaptam meg. Ez az ajándék létezik, ugyanúgy, mint a többi Lélek ajándékai. Sok ember azért nem kapja meg, mert nem hisz benne, vagy pedig nem is kéri. Isten az ajándékjait soha, senkire nem erőlteti rá. Szabad akaratunk van, lehet üdvözülni Szent Lélek tulcsordulás nélkül is, de az a keresztény élet sokkal szegényebb annál, mikor a Szent Lélek pártfogóként elménket kizárva mennyei nyelvenen esedezik az Atya előtt, értünk. Ez az ima mindig hatásosabb a saját imáinknál, hiszen mi sokszor nem tudjuk hogyan kérjünk, imádkozzunk, a Szent Lélek viszont mindent tökéletesen átlát és tud, és gyönyörűen tud fohászkodni. Ez az ajándék ugyan nem üdvösség kérdése, de merem ajánlani azoknak, akik nem hittek benne, vagy pedig nem akarták kérni az Atyától.

Nem elérhető Arthur15

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 5
Re:Szentlélek keresztség
« Válasz #211 Dátum: 2011 November 27, 23:07:41 »
Én megtértem,később bemerítkeztem, rá pár hónapra megkaptam a Szent Szellem keresztséget. A Szent Szellem megadta nekem a nyelveken szólás ajándékát  :igen: Dicsőség Istennek!

Nem elérhető mylastage

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 9
Re:Szentlélek keresztség
« Válasz #212 Dátum: 2013 Február 23, 22:20:06 »
Sziasztok!

Sok gyülekezeti tanítás áll (még) fenn az újjászületés víztől és Lélektől/Szellemtől (a legvitatottabb) kategóriában, sokuknak maguk felé hajló kézzel; a leginkább megfelelő opciót pipálva ki;
A Biblia tanításának bizonyos részleteit elhanyagolva, vagy lekicsinyelve, vagy félreértelmezve igazolván saját magukat.

Kezdjük a legelején.
Ján 3:5.
Felele Jézus: Bizony, bizony mondom néked: Ha valaki nem születik víztől és Lélektől, nem mehet be az Isten országába.  (Károli)
Jézus pedig így válaszolt: „Igazán mondom neked, ha valaki nem születik újjá víz és Szent Szellem által, nem mehet be Isten királyságába. (Egyszerű)

Ez egy szövetség, méghozzá az Újszövetség. (Van olyan tanítás, ahol a vizet itt is az Igével azonosítják, de ez a megközelítés nem helyes.)
Az újjászületés víz által egy "engedelmesség" részünkről, a Szövetség ránk vonatkoztatott "cselekedeti" része: a bemerítkezés. A Szövetség pecsétje, amivel odaajánljuk magunkat Istennek.
Az újjászületés Szent Szellem/Lélek által, az Istennek pecsétje az elhívásra, a Szövetségre; ill. válasz a kérésünkre.
Luk 11:13.
Ha azért ti gonosz létetekre tudtok a ti fiaitoknak jó ajándékokat adni, mennyivel inkább ád a ti mennyei Atyátok Szent Lelket azoknak, a kik tőle kérik. (Károli)
Ezért ha ti, bár gonoszok vagytok, tudtok jó ajándékokat adni a gyermekeiteknek, mennyivel inkább fog a ti mennyei Atyátok Szent Szellemet adni azoknak, akik kérik tõle!”  (Egyszerű)
Tehát, ha valaki nem születik újjá a megadott feltételek alapján, nem mehet be Isten országába. És nincs más.
Gal 1:6-7.
Csodálkozom, hogy Attól, a ki titeket Krisztus kegyelme által elhívott, ily hamar más evangyéliomra hajlotok.
Holott nincs más; de némelyek zavarnak titeket, és el akarják ferdíteni a Krisztus evangyéliomát. (K)

A Bibliából kitűnik: az apostolok kivételes helyzetben voltak, mert megtapasztalták magukon az Ószövetségből ismert Szent Szellem erejét, és az Újszövetségi Szellemi újjászületést is.
Máté evangéliumának 10. része az Ószöv-i példát szemlélteti, az ApCsel 2. része pedig az általunk is ismert, a már bennünk lakozó Szent Szellem munkájának megnyilvánulása.

folyt. köv.
"Mert nem félelemnek lelkét adott nékünk az Isten; hanem erőnek és szeretetnek és józanságnak lelkét."
2Tim 1:7.

Nem elérhető Elisabeth

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 7213
Re:Szentlélek keresztség
« Válasz #213 Dátum: 2013 Február 24, 09:43:11 »
Ki által kapjuk meg a Szent Lélek keresztségét?

Így tett erről bizonyságot János: "Láttam, hogy a Lélek leszállt az égből, mint egy galamb, és megnyugodott rajta. 33. Én nem ismertem őt, de aki elküldött engem, hogy vízzel kereszteljek, ő mondta nekem: Akire látod a Lelket leszállni és megnyugodni rajta, ő az, aki Szentlélekkel keresztel. 34. Én láttam, és bizonyságot tettem arról, hogy ez az Isten Fia."
Jn 1,32-33

...hogy a víz fürdőjével az ige által megtisztítva megszentelje, 27. így állítja maga elé az egyházat dicsőségben, hogy ne legyen rajta folt, vagy ránc, vagy bármi hasonló, hanem hogy szent és feddhetetlen legyen.
Ef 5,26-27

Istent, Jézus Krisztust és a Szent Lelket nem lehet különválasztani.

SHMA IRSRAEL ADONAI ELOHEINU ADONAI ECHAD

Halld meg, Izráel: Az ÚR a mi Istenünk, egyedül az ÚR!
5Móz 6,4


Taníts akaratod teljesítésére, mert te vagy Istenem! A te jó lelked vezéreljen az egyenes úton!
Zsolt 143,10

Nem elérhető Antee

 • Admin
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 22847
  • Alfa-Omega (keresztyén közösség)
Re:Szentlélek keresztség
« Válasz #214 Dátum: 2013 Február 24, 12:41:27 »
A Szentlélek keresztség is egy azon témák között, amely inkább a széthúzást és pártoskodást hoz a testvérek közé és nem egységet.
Egyik legnagyobb probléma az is, hogy a Szentlélek keresztséget a nyelveken való szólással igazolják, de ez nem sablon és ezért nem is kellene így kezelni. Sokan szólnak úgymond "nyelveken", akik csak halandzsáznak és ez által hiszik azt, hogy a Szentlélek bennük van. De a gyümölcseik meg másról tanúskodnak.
"Halljátok az Úrnak beszédét, akik rettegtek az ő beszédére: így szólnak testvéreitek, akik titeket gyűlölnek, nevemért eltaszítanak: Jelenjék meg az Úrnak dicsősége, hogy lássuk örömötöket; de ők megszégyenülnek." (Ézsaiás 66,5)

Nem elérhető Shomer ayin

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 3211
Re:Szentlélek keresztség
« Válasz #215 Dátum: 2013 Február 24, 14:04:18 »
Sziasztok!

Sok gyülekezeti tanítás áll (még) fenn az újjászületés víztől és Lélektől/Szellemtől (a legvitatottabb) kategóriában, sokuknak maguk felé hajló kézzel; a leginkább megfelelő opciót pipálva ki;
A Biblia tanításának bizonyos részleteit elhanyagolva, vagy lekicsinyelve, vagy félreértelmezve igazolván saját magukat.

Kezdjük a legelején.
Ján 3:5.
Felele Jézus: Bizony, bizony mondom néked: Ha valaki nem születik víztől és Lélektől, nem mehet be az Isten országába.  (Károli)
Jézus pedig így válaszolt: „Igazán mondom neked, ha valaki nem születik újjá víz és Szent Szellem által, nem mehet be Isten királyságába. (Egyszerű)

Ez egy szövetség, méghozzá az Újszövetség. (Van olyan tanítás, ahol a vizet itt is az Igével azonosítják, de ez a megközelítés nem helyes.)
Az újjászületés víz által egy "engedelmesség" részünkről, a Szövetség ránk vonatkoztatott "cselekedeti" része: a bemerítkezés. A Szövetség pecsétje, amivel odaajánljuk magunkat Istennek.
Az újjászületés Szent Szellem/Lélek által, az Istennek pecsétje az elhívásra, a Szövetségre; ill. válasz a kérésünkre.
Luk 11:13.
Ha azért ti gonosz létetekre tudtok a ti fiaitoknak jó ajándékokat adni, mennyivel inkább ád a ti mennyei Atyátok Szent Lelket azoknak, a kik tőle kérik. (Károli)
Ezért ha ti, bár gonoszok vagytok, tudtok jó ajándékokat adni a gyermekeiteknek, mennyivel inkább fog a ti mennyei Atyátok Szent Szellemet adni azoknak, akik kérik tõle!”  (Egyszerű)
Tehát, ha valaki nem születik újjá a megadott feltételek alapján, nem mehet be Isten országába. És nincs más.
Gal 1:6-7.
Csodálkozom, hogy Attól, a ki titeket Krisztus kegyelme által elhívott, ily hamar más evangyéliomra hajlotok.
Holott nincs más; de némelyek zavarnak titeket, és el akarják ferdíteni a Krisztus evangyéliomát. (K)

A Bibliából kitűnik: az apostolok kivételes helyzetben voltak, mert megtapasztalták magukon az Ószövetségből ismert Szent Szellem erejét, és az Újszövetségi Szellemi újjászületést is.
Máté evangéliumának 10. része az Ószöv-i példát szemlélteti, az ApCsel 2. része pedig az általunk is ismert, a már bennünk lakozó Szent Szellem munkájának megnyilvánulása.

folyt. köv.

 :104:
Ézs 60,19    
Nem a nap lesz néked többé nappali világosságod, és fényességül nem a hold világol néked, hanem az Úr lesz néked örök világosságod, és Istened lesz ékességed,

Nem elérhető mylastage

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 9
Re:Szentlélek keresztség
« Válasz #216 Dátum: 2013 Február 24, 23:35:28 »
A Szentlélek keresztség is egy azon témák között, amely inkább a széthúzást és pártoskodást hoz a testvérek közé és nem egységet.

Pontosan ezért szükséges erről beszélni, hogy egyféleképpen szóljunk.

Egyik legnagyobb probléma az is, hogy a Szentlélek keresztséget a nyelveken való szólással igazolják, de ez nem sablon és ezért nem is kellene így kezelni.

Ha megkérdezem, hogy az Úr melyik kijelentése foglalja magába, hogy a Szellemétől/Lelkétől újjászületett kereszténynek nem feltétlenül kell nyelveken szólni, akkor néhány félreértelmezett Ige rögtön beugorhat...

1. Pál apostol pálfordulata

ApCsel 9:17-20.
Szokták volt mondani, hogy nem írja az Ige, hogy Pál nyelveken szólt volna.
Valóban nem szerepel itt, de az viszont igen, hogy miután beteljesedett Szent Lélekkel, a látását rögtön visszanyerte, megkeresztelkedett "És azonnal prédikálá a zsinagógákban a Krisztust, hogy ő az Isten Fia. (9:20).
Összegezve: A Szent Lélek/Szellem által meggyógyult, bemerítkezett, prédikált és bizonyságot tett.
És nyelveken szólt...
1Kor 14:18-19.
Hálát adok az én Istenemnek, hogy mindnyájatoknál inkább tudok nyelveken szólni;
De a gyülekezetben inkább akarok öt szót szólani értelemmel, hogy egyebeket is tanítsak, hogy nem mint tízezer szót nyelveken.
1Kor 14:4.
A ki nyelveken szól, magát építi; de a ki prófétál, a gyülekezetet építi.

2. Az a bizonyos korinthusi levél...


Pál apostol fejezeteken keresztül a helyes Istentisztelet rendjéről ír, és a gyülekezet(ek)re vonatkoztatva érdemes nézni.

1Kor 14:22-23.
A nyelvek tehát jelül vannak, nem a hívőknek, hanem a hitetleneknek; a prófétálás pedig nem a hitetleneknek, hanem a hívőknek.
Azért ha az egész gyülekezet egybegyűl és mindnyájan nyelveken szólnak, bemenvén az idegenek vagy hitetlenek, nem azt mondják-é, hogy őrjöngtök?

Korinthusban szükség lehetett erre az intésre és szükség volt egy "mintára", elkerülvén a több helyen említett versengést is.

A következő versben kijelentő módban áll a mindenkinek van...
1Kor 14:26.
Hogy van hát atyámfiai? Mikor egybegyűltök, mindeniteknek van zsoltára, tanítása, nyelve, kijelentése, magyarázata. Mindenek épülésre legyenek.

De mindenkinek van a Szent Szellemtől tanítása, kijelentése vagy magyarázata a gyülekezetnek és annak építésére?

1Kor 12:4-11.
  4. A kegyelmi ajándékokban pedig különbség van, de ugyanaz a Lélek.
  5. A szolgálatokban is különbség van, de ugyanaz az Úr.
  6. És különbség van a cselekedetekben is, de ugyanaz az Isten, a ki cselekszi mindezt mindenkiben.
  7. Mindenkinek azonban haszonra adatik a Léleknek kijelentése.
  8. Némelyiknek ugyanis bölcseségnek beszéde adatik a Lélek által; másiknak pedig tudománynak beszéde ugyanazon Lélek szerint;
  9. Egynek hit ugyanazon Lélek által; másnak pedig gyógyítás ajándékai azon egy Lélek által;
  10. Némelyiknek csodatévő erőknek munkái; némelyiknek meg prófétálás; némelyiknek pedig lelkeknek megítélése; másiknak nyelvek nemei; másnak pedig nyelvek magyarázása;
  11. De mindezeket egy és ugyanaz a Lélek cselekszi, osztogatván mindenkinek külön, a mint akarja.

Egy ideális Szellemben/Lélekben járó gyülekezetnél még intésre, vagy tanácsra sem lenne szükség, a harmonikus Istentiszteletet a Szent Szellem vezérli.

1Kor 12:28.
És pedig némelyeket rendelt az Isten az anyaszentegyházban először apostolokul, másodszor prófétákul, harmadszor tanítókul; azután csodatévő erőket, aztán gyógyításnak ajándékait, gyámolokat, kormányokat, nyelvek nemeit.
Ez a felsorolás egy sorrend, egy fontossági sorrend az egyházban.
Az 1Kor 12:29-30. kérdései az egyházban, a gyülekezetben betöltött szerepekre vonatkozik a Szent Szellem elhívása által.
Ezekben a kérdésekben nincs több, de aki nem szól nyelveken, kérje az Urat hittel, és Ő ígérete szerint megadja.

1Kor 12:31a.
Igyekezzetek pedig a hasznosabb ajándékokra.
1Kor 14:13.
Azért a ki nyelveken szól, imádkozzék, hogy megmagyarázza.


Sokan szólnak úgymond "nyelveken", akik csak halandzsáznak és ez által hiszik azt, hogy a Szentlélek bennük van. De a gyümölcseik meg másról tanúskodnak.

Sajnos ez igaz, és rontja a kereszténység vonzó erejét is. Van közösség, ahol be is tanítják a nyelveken szólást,
van ahol többet ne is akarj, van ahol heti ördögűző vidámnap van, de lehet négykézláb mászni, ugatni, kukorékolni, eldőlni a "szentségtől".
Megvan az a kép mikor Pál apostol az efézusi gyülekezetben fetreng a hátán, mint egy epilepsziás csótány?
Nekem sincs.

Ez nem az Úrtól van.

3Ján 11.
Szeretett barátom, ne a rosszat kövesd, hanem a jót. A ki jót cselekszik, az Istentől van; a ki pedig rosszat cselekszik, nem látta az Istent.
"Mert nem félelemnek lelkét adott nékünk az Isten; hanem erőnek és szeretetnek és józanságnak lelkét."
2Tim 1:7.

Nem elérhető Elisabeth

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 7213
Re:Szentlélek keresztség
« Válasz #217 Dátum: 2013 Február 25, 09:19:09 »
Kedves Mylastage!

Ezt a témát eléggé részletesen kifejtettük már, és végigolvasható itt:

http://www.alfa-omega.hu/forum2/index.php/topic,1133.105.html

 :2smitten:
Taníts akaratod teljesítésére, mert te vagy Istenem! A te jó lelked vezéreljen az egyenes úton!
Zsolt 143,10

Nem elérhető furcsa01

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 34
Re:Szentlélek keresztség
« Válasz #218 Dátum: 2014 Október 07, 19:01:55 »
mi az hogy nyelveken szolás?erröl beszéljünk.milyen nyelven lehet szolni?
amelyik cápa a tenyeredböl eszik,az a lábadbol is fog....

Nem elérhető korni

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 13
Re:Szentlélek keresztség
« Válasz #219 Dátum: 2014 November 03, 14:50:24 »
Aki nyelveken szól önmagát építi. Istennel beszélünk titkos dolgokat helyettünk esedezik a Szent Lélek amit mi nem tudunk kifejezni. Kimondhatatlan fohászkodásban esedezik. Hallottam már olyat,hogy valaki olyan nyelvet kapott ami megtalálható a világon.
Azért ha valaki Krisztusban van,új teremtés az, a régiek elmúltak,íme újjá lett minden
 2Kor 5:17

Nem elérhető Nagy Gábor

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 47
Re:Szentlélek keresztség
« Válasz #220 Dátum: 2014 November 28, 09:08:27 »
Saját tapasztalatokat írjatok!
”Mikor pedig eljő majd a Vígasztaló, a kit én küldök néktek az Atyától, az igazságnak Lelke, a ki az Atyától származik, az tesz majd én rólam bizonyságot.” (Jn 15, 26)

Nem elérhető Nagy Gábor

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 47
Re:Szentlélek keresztség
« Válasz #221 Dátum: 2014 November 28, 09:14:35 »
Üdvözletem!

A Szentlélekkel való kitöltekezés egy csodálatos kegyelmi ajándék melyet a mi Mennyei Atyánktól kapunk Úr Jézus által.

Elűz minden félelmet és kétkedést szívünkből, és saját tapasztalat szerint mondom magas lázszerű érzés de ez nem betegség hanem hatalmas szeretet érzés amely minden negatív érzést elmos, ami által megtisztul a lélek!

Mindenki aki részesült ebben tudja miröl beszélek!

Legyetek alázatosak és szolgáljatok hűséggel, hogy a szentlelket megtartsátok!

Üdvözletem az Úr Jézusban!
”Mikor pedig eljő majd a Vígasztaló, a kit én küldök néktek az Atyától, az igazságnak Lelke, a ki az Atyától származik, az tesz majd én rólam bizonyságot.” (Jn 15, 26)