Szerző Téma: Egyéni dalok, versek és egyéb szerzemények.  (Megtekintve 75981 alkalommal)

0 Felhasználó és 1 vendég van a témában

Nem elérhető Guti Tünde

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 3892
  • www.gutitunde.eoldal.hu
Re:Egyéni dalok, versek és egyéb szerzemények.
« Válasz #1080 Dátum: 2017 Október 22, 17:54:22 »
                Tükrök

Törött tükröt tart a magány,
görbét a hazugságot jónak hamisító hízelgés,
becsapja a szív is az embert.

Szabaddá csak az Igazság tehet,
s ha a fogoly belenéz e tökéletes törvénybe,
szíve megolvad.

2017. okt. 18.                         Guti Tünde
„Vezéreld utamat Igéd szerint, és ne engedd, hogy valami hamisság uralkodjon rajtam!
Gyönyörködöm beszédedben, mint aki nagy nyereséget talált.”
Zsoltárok 119:133, 162.

Nem elérhető Árvai Emil

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 992
Re:Egyéni dalok, versek és egyéb szerzemények.
« Válasz #1081 Dátum: 2017 Október 28, 14:14:38 »
ÉLETBIZTOSÍTÁS

Mit nyújthat nékem egy életbiztosítás?
Kényelmes koporsó, díszsírhely-megváltás...
Egyetlen dolgom most: fizessek, fizessek,
egyetlen reményem: szépen eltemetnek.
Baleset esetén könnyíti költségem;
könnyemet törölni nem jön el senki sem.

Jézus úgy fizetett hatalmas összeget,
életét letette, Mennyben hogy ott legyek.
Ez aztán igazi élet-biztosítás!
Örök üdvösséget nem is adhat itt más.
Vétek mérge ellen csak Krisztus kínálhat
biztos orvosságot: ez a bűnbocsánat.

Jól döntöttem, mikor Jézust választottam,
kegyes hívására igen-t válaszoltam:
teljes a biztonság, isteni ígéret,
teljes a boldogság, hittem az Igének.
Életünk ha néha magányos, vagy fárad,
megállunk, Rá nézünk: szeretete árad.

(Á.E.)

Nem elérhető Guti Tünde

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 3892
  • www.gutitunde.eoldal.hu
Re:Egyéni dalok, versek és egyéb szerzemények.
« Válasz #1082 Dátum: 2017 November 02, 20:21:42 »
Halottak napi vádlottak padján

Hát miféle elkóborolt kálvinista szerzet ez,
hogy így csépeli, boronálja, üti-vágja kortársait,
mintha nem kapott volna rendes neveltetést,
elfelejtette volna az ősöktől tanult kiváló illemet,
misztikus ünnepeket és az életre vonatkozó szabályokat,
a felmenők és egyéb embertársak szabad akaratának jogát,
döntéseik, felfogásuk, liberalizmusuk tiszteletét?!?

Ó, nem vagyok én sem kálvinista, sem karizmatikus,
csak egy szélfútta, szegény vándor, aki a keskeny úton
lépked előre, bűnbatyuját a szoros kapun kívül hagyva,
a sötétségben lábam előtt égő mécses az Úr Igéje,
lelkemben is tűz, kezemben fáklya, szememben láng,
és számból sem jöhet ki más, mint amivel teljes a szív:
Isten a bensőmbe helyezte törvényét, szívembe írta Szavát.
Nem vagyok elvakult, hacsak nem arra, hogy bűnben járjak,
a Mammont mohón ölelők látványától is iszonyodom,
de még az élet természetes boldogsága is kevés nekem,
bár lelkemet melengeti a szeretetteljes családi fészek,
sőt emlékezem azokra is, akik előttem hitben jártak,
de ehhez nincs szükségem temetőszagú gyertyákra,
áldozva a halál oltárán, mert az Életet hirdetem,
Aki megtalált halálomban, hogy égve-élve szolgáljak,
mert Őelőtte minden leplezetlen, álarcok lehullanak.

Hát miféle hitehagyott, önelégült, törvénykező fattyú ez,
elfeledve, elhagyva az évszázados, vallásos nyomokat,
sutba vágva elődei szokásait, egyházi ereklyéit, ősei örökét,
nem kellene inkább fej-lehajtva, ájtatosan beilleszkedni,
építeni a társadalmat, és nem repkedni angyalszárnyakon?!?

Nem vagyok én sem önelégült, sem törvénykező,
főleg nem hitehagyott, bár angyalszárnyaim sincsenek,
de bukásaimban alázatot tanultam, próbáimban erőt kaptam,
s bizony, nem hiú hazugságokkal hizlalom önnön lelkemet,
mert az Úr parancsolatai éjszakát bevilágító tűzoszlopok,
melyek e délibábos lázálomban vajúdó bolygónk
összes népét eligazítanák, ha megtérve, hajlanának rá,
de még a Krisztus nevét viselők is tapossák a Szent tanácsait,
fülüket kellemes mesékre és hízelgő tanításokra fordítva,
nem törődve e siralomvölgyben  azzal, mi az igazi örökség,
cirkusz ez a féktelenül tomboló világ e poros planéta porondján,
s közben már a fejsze a fák gyökerére vettetett.

2017. november 2.                                         Guti Tünde
„Vezéreld utamat Igéd szerint, és ne engedd, hogy valami hamisság uralkodjon rajtam!
Gyönyörködöm beszédedben, mint aki nagy nyereséget talált.”
Zsoltárok 119:133, 162.

Nem elérhető Guti Tünde

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 3892
  • www.gutitunde.eoldal.hu
Re:Egyéni dalok, versek és egyéb szerzemények.
« Válasz #1083 Dátum: 2017 November 09, 14:37:20 »
Kárhoztatás

Csak egy kérdés,
mely nyílhegyesen fúródott
mérgezett végével szívembe,
nem nagy sértés,
mégis pecsétként záródott
hirtelen megsebzett lelkembe,
s hazug fullánkja parázsként égetett.

Csak egy kérdés,
mely meggondolatlanul érkezett,
s konkolyként nőtt fel barázdáimban,
nem nagy sértés,
ám kiterjedt gyökérrel fékezett,
hogy kiszáradjak imádságimban,
s vergődjek szárnyaszegetten.

Csak egy kérdés,
mely kárhoztatással küldetett,
iszony… észre kellett volna vennem,
nem nagy sértés,
de sejtjeim mélyén fájva lüktetett,
s bizony, szólt a Lélek, mit kell tennem:
hittel elrejtőzni Krisztusban, Benne nincs kárhoztatás.

2017. november 5.                                     Guti Tünde
„Vezéreld utamat Igéd szerint, és ne engedd, hogy valami hamisság uralkodjon rajtam!
Gyönyörködöm beszédedben, mint aki nagy nyereséget talált.”
Zsoltárok 119:133, 162.

Nem elérhető Guti Tünde

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 3892
  • www.gutitunde.eoldal.hu
Re:Egyéni dalok, versek és egyéb szerzemények.
« Válasz #1084 Dátum: 2017 November 16, 20:09:00 »
Vallomás a belső szobában

Szégyenkezve vallom meg neked, Uram,
édes volt lelkemnek a hízelgő tömjénfüst,
s ez halálosan megrémiszt, mert
ami a Te orrodnak keserű, utálatos,
nekem sem lehet kedves.
Be kell ismernem azt is, hogy olykor,
titokban többnek gondoltam magam,
mint a puszta föld semmi pora,
pedig Igédből nagyon is jól tudom,
csak az alázatosaknak adsz kegyelmet.

Megtört szívvel szeretlek, jó Uram,
nem vagyok más, mint gyarló, de igyekvő,
szemlesütve pironkodó, de hűséges szolgád,
ki már ellenség tőrének véli a dicsérgetést,
s kárhozat lángjának a felmagasztalás fényeit.
A dolgok summáját, ím elém tártad,
járjak mindig alázatosan veled,
szemem ne függesszem hiábavalóságra,
szövetségünk így marad örök.

2017. nov. 3.                                    Guti Tünde
„Vezéreld utamat Igéd szerint, és ne engedd, hogy valami hamisság uralkodjon rajtam!
Gyönyörködöm beszédedben, mint aki nagy nyereséget talált.”
Zsoltárok 119:133, 162.

Nem elérhető Árvai Emil

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 992
Re:Egyéni dalok, versek és egyéb szerzemények.
« Válasz #1085 Dátum: 2017 November 20, 07:29:56 »
MIATYÁNK

Bánattal tán térdelek le,
boldogságban állok fel,
találkoznom oly jó Vele;
ha nem is szól, - átölel.

Langy lelkem itt újra lobban,
míg Ő tisztit legbelül;
látván, hogy tud mindent jobban,
szív gyógyul, szó csendesül.

(Á.E.)

-------------------------------------------------

FOGD KEZEM MÉG

Kertész ha jő, vizsgál újra,
meddő fám csak útba' van?

Csodáidnak csodálója
hadd lehessek még, Uram!

Fölparázslik hűlt reményem,
terved úgyis végbemegy.

Nyújtsd kezed hűn, tarts erősen,
el ne essék gyermeked!

Á.E.   

Nem elérhető Árvai Emil

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 992
Re:Egyéni dalok, versek és egyéb szerzemények.
« Válasz #1086 Dátum: 2017 December 19, 07:07:12 »
MUTATOK JÉZUSRA

Nem voltam, nem vagyok
s nem leszek elég jó,
mindhiába,
hogy saját jogon
legyen jogom
a mennyei vacsorára.

Tán angyal faggat ott:
ki hívott, mi hozott,
honnan van e szép fehér ruhád?
Mutatok Jézusra,
mosoly a válasza,
így lépek a gyöngykapun át.

Mert Jézus azért jött,
kiket bűn fertőzött,
bennünket megmentsen mind.
Oly nemes gesztus ez,
hálára kötelez,
balga ki félvállról legyint.

"Vagy magunkban hiszünk,
vagy Istenben hiszünk."
- mondta egy kolléganőm.
"Higgyetek Istenben
és higgyetek énbennem!"
- szólt Jézus, nagy megmentőnk.

"Ki vagy Te? Mit tegyek?"
- hullt térdre Saul, s lett
később Pál apostol.
"Nem csapsz be? - kétkedsz tán -,
Nem bízom, mert van ám
sok huncut ál-apostol!"

Nincs nagyobb szeretet,
mint aki életet
ad önként másokért.
Lásd, Jézus szenvedett,
kegyetlen szenvedett:
kegyelmet kínál, hogy élj.

Tudsz jobbat Jézusnál?
Nem bírok élni már
Nélküle értelmesen.
Jöjj hát, csodáljuk Őt,
irgalmas Megmentőnk,
egyetlen reményem.

(Á.E.)

Nem elérhető Guti Tünde

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 3892
  • www.gutitunde.eoldal.hu
Re:Egyéni dalok, versek és egyéb szerzemények.
« Válasz #1087 Dátum: 2018 Január 08, 18:10:46 »
Amikor harcokban roskadoztam…
 
Amikor harcokban roskadoztam összetörten,
magányos,  vad pusztában szomjaztam elgyötörten,
az érzékek játéka azt akarta elhitetni velem,
hazug tükröt tartva, hogy nincs gyümölcs, csak levelem:
nézd, elfordult tőled az Isten!
 
Oly régóta járok Vele, szeretve és szolgálva Őt,
kísértésben, próbák között követve a hű Megmentőt,
hogy életem legsötétebb napjain sem hiszem
azt, hogy hátat fordít édes Atyám, hiszen
markaiba metszett engem.
 
Amikor a keskeny úton haladok rendületlen,
nem érnek a gonosz támadások készületlen,
s bár lehet, hogy nincs kedvem dalra és lelkem hallgatag,
ám szívemben a hit, ha viharvert is, mégsem ingatag,
mert lábam előtt mécses az Ige.
 
2018. január 1.                                 Guti Tünde
„Vezéreld utamat Igéd szerint, és ne engedd, hogy valami hamisság uralkodjon rajtam!
Gyönyörködöm beszédedben, mint aki nagy nyereséget talált.”
Zsoltárok 119:133, 162.

Nem elérhető Guti Tünde

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 3892
  • www.gutitunde.eoldal.hu
Re:Egyéni dalok, versek és egyéb szerzemények.
« Válasz #1088 Dátum: 2018 Január 19, 13:59:24 »
Amikor nem vagy elég jó…

 

Amikor nem vagy elég jó,

s számolsz napot, hetet,

amikor temérdek sok szó

az arcodba nevet,

egy álarc vadul gesztikulál,

rájössz, bizony kihasználtak,

s e belharc bűvöl, manipulál,

észrevétlen… bedaráltak

e kozmikus káosz

sótlan levesébe…

áldozat fuldokol

a kevés kevesébe…

Amikor nem vagy elég jó,

maszkok magukhoz mérnek,

amikor zavaros a tó,

szívek más útra térnek,

lelked összetörve,

hol találhatsz vigaszt,

bensőd elgyötörve…

vársz balzsamos tavaszt,

egy van, mi megmarad,

örök, szent: az IGE,

meggyógyít, megragad,

ide jöjj, csak ide,

világosság ragyog

e zord éjszakában,

életed ott hagyod

hű Urad markában.

 

2018. január 14.                  Guti Tünde
„Vezéreld utamat Igéd szerint, és ne engedd, hogy valami hamisság uralkodjon rajtam!
Gyönyörködöm beszédedben, mint aki nagy nyereséget talált.”
Zsoltárok 119:133, 162.

Nem elérhető Guti Tünde

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 3892
  • www.gutitunde.eoldal.hu
Re:Egyéni dalok, versek és egyéb szerzemények.
« Válasz #1089 Dátum: 2018 Január 19, 14:33:25 »
Fa – életem

 

Csupasz lelkem

ködös reggelen

tétován didereg

ebben az álarcosbál

világban,

viharvert ágaim

kopáran remegnek

néhány gyümölccsel

levéltelen,

de nem gyökértelen,

táplálékom

szemek elől elrejtett Manna,

megkérgesedett,

összetöredezett,

de évgyűrűiben élő

törzsem egyenes,

szívem átlátszó,

nincs rejtegetnivalóm.

 

2018. január 13.                    Guti Tünde
„Vezéreld utamat Igéd szerint, és ne engedd, hogy valami hamisság uralkodjon rajtam!
Gyönyörködöm beszédedben, mint aki nagy nyereséget talált.”
Zsoltárok 119:133, 162.

Nem elérhető Guti Tünde

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 3892
  • www.gutitunde.eoldal.hu
Re:Egyéni dalok, versek és egyéb szerzemények.
« Válasz #1090 Dátum: 2018 Január 19, 14:34:14 »
Kinézek lelkem ablakán

Amikor az első, reggeli napsugarak
beragyogják a kopár, didergő ágakat,
feledtetve fagyot, félelmet, fájdalmakat,
kinézek lelkem ablakán, s térdre hullva látom,
a világ Világossága mindvégig őrt állt felettem.
Bizony nem szunnyad Izrael hű Pásztora!
Felizzik szívemben a parázs, s emlékezem:
nem lesz mindig szorongatás ott,
ahol most sötétség van.

2018. január 18.                             Guti Tünde
„Vezéreld utamat Igéd szerint, és ne engedd, hogy valami hamisság uralkodjon rajtam!
Gyönyörködöm beszédedben, mint aki nagy nyereséget talált.”
Zsoltárok 119:133, 162.

Nem elérhető torokildiko46

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 4475
  • http://ildiko-torok.blogspot.com/
Egyéni dalok, versek és egyéb szerzemények.
« Válasz #1091 Dátum: 2018 Január 19, 17:24:26 »
Drága  Tünde! :317: :317: :317: csodálatosak  a verseid,  igazad van nem lesz mindig sötétség ott ahol most elnyomás  van még  mert eljön a Szabaditó :026: :ima02: :ima02: :026: :027:
Mert én tudom, hogy az én megváltóm él, és utoljára az én porom felett megáll.! Jób:19:25

Nem elérhető Guti Tünde

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 3892
  • www.gutitunde.eoldal.hu
Re:Egyéni dalok, versek és egyéb szerzemények.
« Válasz #1092 Dátum: 2018 Január 29, 17:12:14 »
Köszönöm szépen, drága Ildikó!  :301:
Minden dicsőség az Úré!  :2smitten:
Ámen: eljön a Messiás!
„Vezéreld utamat Igéd szerint, és ne engedd, hogy valami hamisság uralkodjon rajtam!
Gyönyörködöm beszédedben, mint aki nagy nyereséget talált.”
Zsoltárok 119:133, 162.

Nem elérhető Guti Tünde

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 3892
  • www.gutitunde.eoldal.hu
Re:Egyéni dalok, versek és egyéb szerzemények.
« Válasz #1093 Dátum: 2018 Január 29, 17:14:14 »
Hirdess Igét!

 

Hangzik a Szó, az élet elrohan,

lesz mutató, mi szívben megfogan,

bizton jelez, irányt mutat,

be ne temesd azt a kutat,

melyből az élő víz fakad!

 

Hirdess Igét, örökre megmarad,

megváltoznak, akiket megragad,

ne tégy hozzá, el se végy belőle,

azok futnak riadtan előle,

akik e világhoz ragaszkodnak.

 

Éld az Igét, s gyümölcs érik benned,

táplálékul, mert még el kell menned

mindazokhoz, kik éhezve várják,

s befogadva, szívüket kitárják

az Atyától küldött  Szabadítónak.

 

2018. január 27.                      Guti Tünde
„Vezéreld utamat Igéd szerint, és ne engedd, hogy valami hamisság uralkodjon rajtam!
Gyönyörködöm beszédedben, mint aki nagy nyereséget talált.”
Zsoltárok 119:133, 162.

Nem elérhető Guti Tünde

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 3892
  • www.gutitunde.eoldal.hu
Re:Egyéni dalok, versek és egyéb szerzemények.
« Válasz #1094 Dátum: 2018 Február 22, 19:50:50 »
Harc a viharszörnyeteggel

Láttam, ahogy grafitszín pajzsukkal a felhők,
mint örvény, egymás fölé  tornyosulnak…
(Jaj, ezen a földön élő férfiak és nők
mily állatiassá aljasulnak!)
Őrült, tomboló vihar készült,
a szörnyeteg vadul egyre bőszült,
s az elnyomottak kínján vigadozott a Gonosz.

Feldúlt lelkemben óriás őrtűz lobbant,
mikor az Igazság lépte a szívembe dobbant,
s kétoldali fegyverrel küzdő imádságaimban
megbotlottak a baljóslatú szelek,
elhamvadtak a súlyos, átkos jelek.
Az Ige Világossága az ajtót sarkig tárta,
s bár a görnyedt rabszolgahad nem ezt várta,
tébolyult tobzódásukat elnyomta a szabadságvágy.

2018. február 17.                             Guti Tünde
„Vezéreld utamat Igéd szerint, és ne engedd, hogy valami hamisság uralkodjon rajtam!
Gyönyörködöm beszédedben, mint aki nagy nyereséget talált.”
Zsoltárok 119:133, 162.