Bizonyságok > Bizonyságok

Bizonyságok, átélések.

(1/367) > >>

Antee:
 
Itt bizonyságokról olvashattok,és átéléseket Istennel!

És várjuk a saját bizonyságotokat is

 

Antee:
Isten gyönyörködik bennem

"Történt pedig azokban a napokban, hogy eljött Jézus a galileai Názeretből, és megkeresztelte őt János a Jordánban. És amikor jött ki a vízből, látta, hogy megnyílik a menny, és leszáll rá a Lélek mint egy galamb; a mennyből pedig hang hallatszott:
"Te vagy az én szeretett Fiam, benned gyönyörködöm.""
(Mk 1,9-11)


Greg Opean, a Bp-i Golgota gyülekezet lelkipásztorának bizonyságtétele, amely az 1999.06.20-i tanításában hangzott el a Mk 1: 1-13 alapján.


A Fiú ott áll a vízben, a Lélek rászáll, és az Atya szól a Mennyből: "Ez az én szeretett Fiam, benned gyönyörködöm."
Amikor elkezdődött itt a gyülekezet, akkor volt egy fiú, aki egy olyan szektából jött ki, ami a cselekedetekre alapult. Nem akarom elmondani a nevét, de most egy nagyon drága testvérünk az Úrban, a Krisztusban. Most nincs itt. Több hónapon keresztül soha nem láttam ezt a fiút mosolyogni, nevetni. Nem is tudtam, hogy van-e foga J. Minden bibliaórán ott volt, és teljesen odaszánt volt. Egy napon arra bíztatott az Úr, hogy egy kérdéssorozatot tegyek fel neki. Most "Zolinak" nevezzük, nem Zolinak hívják, de legyen ez a neve most.
Azt kérdeztem tőle, hogy:
- (G) Zoli, hiszed-e azt, hogy Jézus Krisztus meghalt a bűneidért?
- (Z) Igen
- (G) Akkor hol vagy?
Akkor rám nézett, és azt gondolta, hát jól vagy, itt állok a teremben.
- (G) Most figyelj ide, és kövess engem! Hol vagy, hol van bármelyik hívőnek az élete?
Felállt, és gondolkodott, utána helyesen ezt válaszolta:
- (Z) Az életünk Krisztusban van. Nem?
A kérdést helyesen megválaszolta, de még nem fejeztük be itt.
- (G) Zoli! Akkor Isten hogy lát téged, hogyan néz rád?
- (Z) Ezt hogy érted?
- (G) Ha az életed krisztusban van, akkor mit lát Isten, amikor rád néz?
Először láttam azt, hogy elkezd egy kicsit mosolyogni. Csak egy picikét.J
- (Z) Hát akkor Jézust látja. Nem?
Akkor odafordultam hozzá, és elolvastattam vele ezt a verset, amit most olvastunk: "Ez az én szeretett Fiam, benned gyönyörködöm." Felovastattam vele hangosan ezt az igét. Ez egy kő kemény kegyelemterápia volt.J Akkor láttam szinte, ahogy forognak a kerekek az agyában, és megkérdeztem tőle:
- (G) Akkor hogy érez Isten irántad?
Akár hiszed, akár nem, ez a fiú elkezdett nevetni.J Csak leesett az álla. Akkor kérdezve mondta ezt:
- (Z) Gyönyörködik bennem?
- (G) Igen! Ez az! Mondjad, mondd ki!
- (Z) Gyönyörködik bennem.
Most már fülig ért a szája. És halkan elkezdte mondogatni, hogy:
- (Z) Gyönyörködik bennem.
Pár hónapon keresztül láttam ezt a fiút. Megnősült, és gyermekei lettek. Az egyik jellemzője ennek a fiúnak, hogy öröm van az életében. Ez a fiú állandóan mosolyog. Akárhányszor csak látom, mindig felteszem neki ugyan ezt a kérdést. Most rögtön meg tudja adni a helyes válaszokat.J Alig várja, hogy odaérjünk, hogy azt mondhassa: Isten gyönyörködik bennem! Az életem Krisztusban van, és Isten Jézust látja, amikor rám néz. Isten gyönyörködik bennem, mert én Benne vagyok.
Tudod, ha te itt vagy, Jézus Krisztusban hívőként, akkor te is mondhatod, hogy "Gyönyörködik bennem!". Mondd halkan magadnak: "Isten gyönyörködik bennem". Ott ültem a számítógépemnél, amikor készültem erre a bibliaórára, és átgondoltam ezt. Ott ültem, és mosolyogtam, hogy Isten gyönyörködik bennem. Isten gyönyörködik bennem. Én Krisztusban vagyok. Isten gyönyörködik bennem! "Ez az én szeretett Fiam, benned gyönyörködöm."
 
Forrás a Kegyelem Honlapból történt bemásolásra!

Több bizonyságot is találhattok ezen a lapon!
Itt elérhetitek a lapot: Kegyelem honlap!

Antee:
Sziasztok!

Egy igaz történetet szeretnék megosztani veletek,ami a Budapesti Golgota gyülekezetben
mondott el Greg lelkipásztor,a Galatai levél 5,1-12 tanulmányozásában.

A Mexiko city a világ legnagyobb városa.
Emberek milliói élnek benne,
Élt benne egy férfi,aki kereste a Páko nevű fiát.
Már régen nem látta a fiát.
Az apa elment egy ujsághoz,és egy egész oldalas hírdetést hírdetett meg.
A hírdetésben ez állt:
-Kedves Páko!
 Mindent megbocsátottam neked.
 Csak látni szeretnélek fiam!
 Találkoz velem a városi parkban Szombaton 12 órakkor

És amikor az apja odament abban az időpontban azt gondolta,hogy a fia
biztosan látta a hirdetést.
És több tucat fiatal volt ott,akiket Páko-nak hívtak.
A Páko név olyan gyakori név Mexiko-ban,mint a Tibor Magyarországon.

Mindannyian a megbocsátást keressük!A megbocsátó szeretetet...

maria:
"Ha Istenhez imádkoztál, s Ő válaszolt valamilyen kérésedre"

Pár évvel ezelőtt imádsággal fordultam az Úr Jézus nevében az Atyánkhoz. Arra kértem, hogy segítsen kijutni egy Németországban lévő konferenciára. Az utiköltség fejenként 20 ezer Ft, a szállás 100 márka, a tanítási díj 50 márka és a biztosítás 1.000 Ft. Valamit Bp-ről indult a busz, ahová autóval tudtunk eljutni a lakóhelyünktől. A benzin költség oda vissza akkor 3.000 Ft volt. Pénzünk nem engedte meg a láthatók szerint, hogy kimenjünk a párommal, de én bízva Istenünk Igéjében, hittel a szívemben, vártam. Két hónap múlva, felhívott az egyik szervező, hogy be kell fizetni a 40 ezret a buszra. Azt feleltem, rendben és elköszöntem. A pénz még sehol. Azt mondtam: "Uram! Te nem hagysz cserben!" Hálaadással mentem Isten elé. Néhány perc múlva megszólalt a telefon. A hölgy, aki az előbb hívott, közölte: "Ne hozzátok a pénzt, mert már befizették helyettetek" Akkor még vissza volt 300 márka a szállásra és a tanítás díja. Én továbbra is kitartottam a hitemben. Pár nap múlva ismét felhítak, hogy elengedik a tandíjat. Már csak a 200 márka akkor 20.000 Ft nak volt megfelelő és az hiányzott. Egy alkalommal egyik testvérünk, aki természetesen semmit nem tudott az egészről, a kezembe nyomott egy borítékot. Kibontottam, és 100 márka volt benne. Valaki pedig a Bibliámba csúsztatott 100 márkát. Hihetetlen. Eljött az indulás napja. Felmentünk egy testvérünkkel aki szintén velünk utazott, hozzájárult 1.000 Ft -al a benzinköltséghez, mondván háromrészre osztja. Ez fedezte a buszon a biztosítást. Ahogy elindultunk, odajött hozzám az egyik pásztor és azt mondta, Isten a szívére helyezte, hogy átadja nekem ezt a borítékot. Mondtam a férjemnek, tudom mennyi van benne amikor a pásztor elment. 3.000 Ft a benzinköltség az autóba. Pont annyi volt benne.

maria:
2005. április 16. 700-as Klub

A tengerpart közelében kajakozott egy férfi. Hirtelen nagy vihar kerekedett, s kétemeletnyi hullámok dobálták. A vizet alig győzte kimerni a kajakból, miközben imádkozott. A vihar elcsendesedés után evezni kezdett a part felé, közben a vízben cápák hemzsegtek. De csakhamar kifáradt és elaludt, az erős napsütéstől pedig leégett.

Eszébe jutott a lemerülőben levő mobiltelefonja, de nem nagy bizodalommal vette a kezébe, hisz mintegy 100 km-re sodródott el a parttól, ahol a térerő minimális volt. Mégis próbálkozott, és sikerült felhívni egy segélyállomást (parti őrség?). A segélyhívást vevő személy bátorította a férfit, miközben ő maga is imádkozott. A repülőgép tízszer is elrepült a vízen hányódó kajak felett, de nem vette észre. A pilóta is imádkozott azért, hogy az Úr vezesse a bajbajutott felé. A partról is felhívták egy ízben a kajakost a mobilján. Végül megtalálták és kimentették a férfit.

Miután felépült ez a szerencsés ember, a telefonhívásokat szerette volna bizonyítani a mobilszolgáltatón keresztül. Megdöbbenésére azt a választ kapta, hogy ilyen hívásokat nem rögzítettek, holott hárman állították a beszélgetések megtörténtét. Ez egyértelműen Isten természetfeletti munkája volt.

Navigáció

[0] Üzenetek főoldala

[#] Következő oldal

Teljes verzió megtekintése