Szerző Téma: Válás és az újraházasodás  (Megtekintve 77058 alkalommal)

0 Felhasználó és 1 vendég van a témában

maria

 • Vendég
Válás és az újraházasodás
« Dátum: 2009 Március 23, 18:15:29 »
Patricia King: Veszélyben a házasságok

Néhány éve látomásban láttam egy démoni tanácskozást a második égben. Konferenciát tartottak arról, hogy szervezett támadást hajtanak végre a keresztény házasságok ellen. Nagyon féltek ettől az egységtől – ha egy megfutamít ezret, kettő megfutamít tízezret. Ez az élmény nagyon súlyos és felkavaró volt, és ennek eredményeképpen egy olyan időszak következett az életemben, amikor erősen közbenjártam ezért az ügyért, és ezen időszak alatt nagyon sok házasság menekült meg és állt helyre.
Lejjebb adtuk
A múlt nyáron az Úr kijelentette, hogy egy démoni gát nyílt meg, és sok házasság kerül támadás alá és végül megy tönkre, ha nem kelünk fel, és nem harcolunk. Azt mondta, hogy sokan könnyedén feladják a kapcsolatot. Az Úr felhívta arra a figyelmemet, hogy lejjebb adtuk a szövetségi kapcsolatok terén a mércét, különösen a házasság terén. Ennek sok oka van, amelyekkel most nem foglalkozom, csak annyit mondok, hogy minden ember döntése hatással van az egész Testre, és végső soron az egész világ szellemi atomszférájára. Ádáz harcot kell vívnunk a házasságért és családért, és győznünk kell. Az emberek sebzettek. A gyermekek sebzettek. A Test is sebzett. Ha egy házasság kudarcot vall, a szeretet vall kudarcot, és a szeretet kudarca minden érintettnek fáj. A legfőbb célunk a szeretet kell, hogy legyen. Harcolnunk kell a szeretetért. Fel kell emelnünk a mércét.
Nem azt mondom, hogy nem lehet indokoltan külön élni vagy elválni. Ha valaki nem érzi magát biztonságban egy házasságban, mert olyan nagymértékű a visszaélés, vagy a házastársa hűtlen hozzá, akkor gyakran fontos, hogy találjon magának egy biztos helyet, ahol meggyógyulhat és rendbe jöhet. Néha a különélés csak átmeneti, de néha sajnos végleges döntést kell hozni.
Ezt szem előtt tartva, az a józan véleményem, hogy túl sokan ugranak ki a hajóból, ahelyett, hogy megharcolnák a szeretet harcát. Túl sokan szegik meg a szövetséget, nemcsak a házasságban, hanem a családban, a barátságokban és Krisztus testében. A nagy csatákban nagy győzelmeket lehet aratni, ha végül győzünk – és ha kitartunk a szeretetben és hitben, TUDUNK nyerni. Isten mindig győzelemre vezet minket; a szeretet soha nem vall kudarcot (lásd 2Korinthus 2:14 és 1Korinthus 13:8). A szeretet nem önző, hanem mindig harcol a másik szabadságáért és jólétéért. A szeretet odaadja magát másokért.
Láttam olyan házasokat, akik nagyon nehéz helyzetben voltak. E helyzetek hatással voltak az érzelmi, de néha még a testi egészségükre is. Ahelyett azonban, hogy kiugrottak volna a hajóból, eldöntötték, hogy a szeretet fegyverével harcolni fognak. Megalázták magukat, és megálltak Krisztusban, ami biztos helyet jelentett számukra. Hitben és alázatban háborúba fogtak: SZERETETTEL. Nem változott meg azonnal a helyzetük, ők azonban megváltoztak. Elkötelezettek maradtak házassági fogadalmukhoz: „tűrésben – szenvedésben, egészségben – betegségben”, a másik „boldog és boldogtalan állapotában”. Most már olyan erős a jellemük, amit kevés más emberben láttam. Ez ritka és üdítő. Hisznek abban, hogy a házastársuk végigcsinálja, közben azonban ők is megállják a helyüket… a harcban… az életben.
Ma reggel kaptam egy prófétai üzenetet, miközben imádkoztam, amikor épp egy konkrét személyért jártam közbe, akinek problémái voltak a házasságával. Lehet, hogy ez sok más embernek is szól, akinek jelenleg küzdelmei vannak. Legyen ez számodra is bátorítás. Közel van az áttörés! Minden lehetséges annak, aki hisz. Higgyünk abban, hogy lehetséges a csodálatos helyreállás. Tudom, hogy Isten soha nem tesz az ember szabad akarata ellen, és néha semmit nem tehetsz a másik döntése ellen, ám mégis megvan az ideje, amikor ki kell állnod a biztonságos, tiszta értékek mellett.
Azok, akik harcoltatok, megálltatok és megőriztétek a szeretetet és a hitet a harcaitokban, mégsem tapasztalhattátok, hogy a társatok a megfelelő döntést meghozza, ami helyreállást hoz, szeretnélek megáldani benneteket, és megdicsérni az eddigi magatartásotokat. Tisztelet nektek. Viseljétek méltósággal. Lehet, hogy nem láttátok meg a győzelmet magában a házasságban, győzelmesek vagytok Jézussal való járásotokban. Menjetek tovább, és éljétek át az Úr jóságát, miközben új kezdetek felé vezet benneteket.
Isten prófétai üzenete a házassági harcokban lévőknek
Isten azt üzeni, hogy menjetek át minden szeretetpróbán az idén. Itt az idő, hogy szeretetet vessetek, és aratni fogtok … többet, mint a legmerészebb álmaitokban gondoltátok volna. Ez a személyes lehetőséged, hogy mélyebben megértsd, mit jelent úgy szeretni, ahogy Jézus szeretett.
Itt az idő számodra, hogy megtaláld a helyed, és megállj Jézusban, és abban a mennyei közegben élj, amit köréd áraszt – abban a világban, amiben el vagy rejtve, amiben biztonságban vagy, és gondoskodásra és befedezettségre lelsz. Ez a világ maga Krisztus, és Őbenne megvan mindaz, amire szükséged van.
Ebben az időszakban tökéletessé (teljessé) válsz a szeretetben és a hitben. Ne engedd, hogy a szeretet vagy a hit meggyengüljön, hanem erősítsd meg, ami megmaradt. Szeress tökéletesen (teljes szívvel) most. Vesd most bőségesen a szeretetet, és bőséges lesz az aratásod, téged is SOKAN fognak tökéletesen (teljes szívvel) szeretni, nem csak kevesen.
Jelenleg homályosan látsz, mint egy üvegen keresztül, de hamarosan tisztán fogsz látni. Eljön a nap, amikor teljesen megérted a dolgokat. Azon a napon örvendezni fogsz Isten jóságában, és hálát adsz neki azért az útért, amin vezetett.

Nem elérhető Antee

 • Admin
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 22846
  • Alfa-Omega (keresztyén közösség)
Válás és az újraházasodás
« Válasz #1 Dátum: 2009 Március 26, 01:18:18 »
Kedves Testvérek!  :05:

Epafras testvérünk megkért, hogy nyissam meg ezt a topicot, ha jónak látjuk.
Fontos téma és nemigen beszélnek róla. Ezért helyesnek láttam a megnyitását, hiszem, hogy sokak épülésére és vígasztalására lesz.

"Halljátok az Úrnak beszédét, akik rettegtek az ő beszédére: így szólnak testvéreitek, akik titeket gyűlölnek, nevemért eltaszítanak: Jelenjék meg az Úrnak dicsősége, hogy lássuk örömötöket; de ők megszégyenülnek." (Ézsaiás 66,5)

Nem elérhető Antee

 • Admin
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 22846
  • Alfa-Omega (keresztyén közösség)
Re: Válás és az újraházasodás
« Válasz #2 Dátum: 2009 Március 26, 01:23:36 »

Csatolok egy ide kapcsolódó anyagot, ami Derek Prince anyagából való.
Naponta fel fogok másolni egy-egy részt.

Tehát:

A válás az egyik legjelentősebb szociális probléma manapság. Káros hatása nem csak a részt vevő felekre korlátozódik. Ha vannak gyermekeik, jóformán nem lehet elkerülni, hogy ez ne jelentsen nekik komoly érzelmi feszültséget. Gyakran ezek a gyerekek torzult, negatív képet őriznek meg a házasságról, családról. Azon kívül, hogy a válás során az egyén közvetlenül sérül, van egy általánosabb hatása is. A gonosz kezében a válás az egyik tő eszköz arra, hogy a családi életet összetörje, és ezáltal lerombolja az egész társadalmat. Bármely társadalom, amely szabad utat nyit a válogatás és akadályok nélküli válások előtt, saját maga alatt vágja a fát. Aki szelet vet, vihart arat.

Sajnos a válás majdnem annyira mindennapos jelenség keresztény egyházakban is, mint a nem hívő világban. Erre a területre nézve is ugyanazt a következtetést kell levonnunk: ez a jelenség elkerülhetetlenül az Egyház felbomlásához vezethet.

Mi nyitotta meg az utat ahhoz, hogy a válás ennyire elterjedté váljon a keresztények között?

Az első a házasság nem megfelelő értékelése. Az Egyház elhagyta Isten és a Szentírás ezzel kapcsolatos normáit, és inkább a világi elvárásoknak kezdett megfelelni. Valaki ezt így fogalmazta meg: A hajó a tengeren jó, a tenger a hajóban rossz. Az Egyház a világban él; ez jó, de a világnak az Egyházban semmi keresnivalója nincsen.
A másik fő ok, amiért a keresztények között a válások száma elszaporodott az, hogy nagyon sokan közülük, hogy úgy mondjam nincsenek a házasságra kellőképpen felkészülve. Úgy kelnek egybe, hogy nem ismerik világosan a házasság célját és kötelezettségeit. Gyakran nem kaptak megfelelő tanácsokat és nevelést, amely képessé tenné őket, hogy ezeknek a kötelezettségeknek eleget tegyenek. Eredmény: a házaspár egy hánykolódó csónakban érzi magát, és egyikük sem tudja, hogyan kell evezni vagy kormányozni.

Őszinte vágyam és imakérésem, hogy ez a könyv mindezekre a problémákra hasznos segítséget tudjon adni. Évszázadok óta visszatérő probléma, hogy a kereszténység nem hajlandó szembenézni a válással reális módon, vagy olyan rendszabályokat érvényesít, amelyek nem csak igazságtalanok, de nem is bibliaiak. Az egyik fő ok, ami ezeknek a rendeleteknek a megszületéséhez vezetett az volt, hogy a klérus kényszerű nőtlenségben élt. Tehát akik a szabályok megalkotásában felelősek voltak, előre tudták, hogy nekik maguknak sosem kell majd ezen rendszabályok szerint élniük. Jézus az ilyen embereknek is mondhatta volna azt, amit saját idejében a farizeusoknak mondott:

„Ugyanis súlyos és elviselhetetlen (elhordozhatatlan) terheket köt(öz)nek egybe és az emberek vállára rakják, ők maguk azonban egy ujjukkal sem akarják azokat (meg)mozdítani.” (Máté 23,4, Vida Sándor)

A farizeusokhoz hasonlóan az egyházak vezetői is leleményes utakat eszeltek ki, hogy kijátsszák saját rendszabályaikat, ha úgy volt kényelmes nekik. A gazdagok és a befolyással rendelkezők számára az „érvénytelenítés” ugyanazt eredményezte, mint a válás, de nem szegték meg általa a törvényt. Bizonyos, hogy nem szerepelt Isten tervében, hogy a házasság válással végződjön. Ez azonban nem jelenti azt, hogy önkényesen, bibliai szempontok figyelembe vétele nélkül nézzünk erre a dologra, csak azért, mert Isten nem vette fel tervei közé.

Ha megvizsgáljuk, mi hozza létre a válást, látjuk, hogy mindig az Isten útjaitól és követelményeitől való eltávolodás okozza. Sosem volt Isten szándéka, hogy az emberek egymást megrabolják. (A rablás és a válás hasonlóak, mert mindkettő a bűn megnyilvánulása a szívben.) Ennek ellenére létezik a rablás, és mind az Egyház, mind a társadalom kötelességének tartja, hogy igazságosan és józanul ítélkezzen felette.
Nincs olyan épelméjű ember, aki azt mondaná: mivel a rablás ördögi cselekedet, így alkalmaznunk kell a törvényt mindkét félre. Mindkettőjüket bebörtönözzük: azt is, aki rabolt és azt is, akit megraboltak. Nyilvánvaló, hogy ez az igazság megcsúfolása lenne.
Mégis, a válást illetően az Egyház gyakran ugyanígy reagál, amikor nem tesz különbséget a bűnös és az ártatlan fél között

A válás ördögi - jelentette ki az Egyház -, így mi mindkét félre ugyanazt a büntetést szabjuk ki; mindkettő számára megtiltjuk az újraházasodást. Ezzel azonban az ártatlan féltől elrabolnak valamit, ami az anyagi tulajdonnál sokkal fontosabb. Az a büntetés, aminek ez a személy így ki van téve, sokkal súlyosabb, mint a börtöncella fizikai realitása. Számos ember most arra érez késztetést, hogy megkérdőjelezze az ártatlan fél kifejezést.

Nem bűnös-e egy válásnál mindkét fél?
Nem kell-e mindkét felet ugyanúgy kezelni?

Épp ilyen ésszerű lenne azt javasolni, hogy a rablás mindkét résztvevője bűnös, és egyformán kell ítélkezni felettük. Lesznek, akik azt kérdezik majd: engedélyezi-e a Biblia egyáltalán valamilyen alapon is a válást? Erre a kérdésre azonban azonnal rá lehet vágni egy világos és egyértelmű igent. Ezsdrás idején, amikor a zsidók ellenszegültek Mózes törvényének, és a környező pogány népekből választottak maguknak feleséget, Ezsdrás nem csak megengedte a válást, hanem egyenesen meg is parancsolta nekik, hogy váljanak el feleségeiktől. (Lásd Ezsdrás 9,10.)

Ahhoz, hogy bibliai szemlélettel vizsgáljuk azokat a helyzeteket, amelyekben az egyik fél felbontja a házasság kötelékét, figyelembe kell vennünk három szakaszát annak, ahogy

Isten foglalkozik az emberiséggel: a mózesi Törvények előtti időszakot,
Törvény idejét,
Jézussal induló evangéliumi időszakot.

A Mózes törvényei előtti időszak Izraelben a Mózes előtti időszakban a házasságtörés büntetése a halál volt. Ezt illusztrálja az az eset, amikor Júda szexuális kapcsolatot létesített egy olyan nővel, akiről azt hitte, hogy prostituált, de aki történetesen a menye volt - Támár. Támárt eljegyezte Júda legkisebb fia, Séla. Az eljegyzést úgy tekintették, mint a házasság kezdetét; megsértése házasságtörésnek számított.
Három hónappal később felfedezték, hogy Tárcár terhes. Júda azonnal reagált: „Vigyétek ki őt, és égettessék meg!” (1. Mózes 38,24.)

De amikor rájött, hogy ő maga a felelős Támár terhességéért, nem követelte többé, hogy öljék meg. Ez a közjáték tehát világossá teszi, hogy a házasságtörés akkoriban alkalmazott büntetése a halál volt.  A házastársak közül a bűnös fél halála automatikusan felszabadította a másik felet, így az újra házasságot köthetett. 
A Törvény ideje Mózes törvénye idején a házasságtörés kötelező büntetése az elkövető nemétől függetlenül a halál volt. (Lásd 5. Mózes 22,22-24.)

Itt is, mivel a büntetés a bűnös számára halál volt, az ártatlan fél egyúttal felszabadult, így újra házasságot köthetett. Az emberek gyakran idézik Pált a Rómaiaknak írt levél 7,2. részében: „Hiszen a férj alatt élő nőt is a törvény csak az élő férjhez köti,...” De azt már elfelejtik hozzátenni, hogy ugyanaz a törvény, amely a feleséget és a férjet összeköti egy életre, halálbüntetést szab arra a félre, aki házasságtörést követ el. Ezáltal automatikusan felszabadul az ártatlan az újbóli házasságkötésre.
Továbbá az Újtestamentum következetesen hangsúlyozza, hogy Mózes törvényét egységes rendszerként kell alkalmazni. Olyan átfogó rendszerként, amelynek minden követelménye egyformán érvényes.
„Ha valaki az egész törvényt megőrzi, egyetlen egyben azonban megbotlik, minden parancs áthágásában vétkes.” (Jakab 2,10, Csia Lajos)

„Hiszen akik a törvény tettei alapján állnak, mind átok alatt vannak, mert meg írva: ’Átkozott mindenki, aki nem marad meg abban, amit a törvény könyvében megírtak, hogy azt megtegye’.” (Galata 3,10, Csia Lajos)

Nem csak nem logikus, de nem is bibliai megtartani a törvénynek azt a követelményét, amely a feleséget a férjéhez köti egy életre, és közben elengedni ugyanannak a törvénynek egy másik követelményét, amely automatikusan szabaddá teszi őt a halálbüntetésen keresztül, ha a férj követ el házasságtörést.

"Halljátok az Úrnak beszédét, akik rettegtek az ő beszédére: így szólnak testvéreitek, akik titeket gyűlölnek, nevemért eltaszítanak: Jelenjék meg az Úrnak dicsősége, hogy lássuk örömötöket; de ők megszégyenülnek." (Ézsaiás 66,5)

Nem elérhető ermaha

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 2797
Re: Válás és az újraházasodás
« Válasz #3 Dátum: 2009 Március 26, 06:23:36 »
Antikám,nagyon örülök én is,hogy végre van egy ilyen oldal is.Szerintem nagy szükség van arra,hogy Igei és világi szemmel beszéljünk erről a témáról.Valószínű sokan kíváncsiak lesznek rá,és sok bölcsességet  és tapasztalatot lehet általa adni és kapni. :fel: :017: :026:
Mert nem a félelemnek szellemét adta nekünk
az Isten,hanem az erőnek és szeretetnek és józanságnak szellemét/Tim:1,7/

maria

 • Vendég
Re: Válás és az újraházasodás
« Válasz #4 Dátum: 2009 Március 26, 10:46:01 »
Ki mi okból válik el, ezt nem firtatom, mert magán ügye. Azt viszont soha nem tudom megérteni, hogyha egy keresztény 2x3 is el válik. Van egy férfi, aki több testvérnőhöz is odament, hogy Isten azt mutatta neki, hogy ő lesz a felesége. Az egyiktől kosarat kapott, akkor odament ezzel a szöveggel a másikhoz. Keresztény feleségét hagyta el. A pásztor soha nem tanított a házasság szentségéről neki, mert hogyan is taníthatna, ha magát se tudta rendbe tenni, hiszen ő is elvált. Miért is válhat el egy keresztény? Mi oka lehet rá a paráznaságon kívül? Ha nem tudja gyakorolni a szeretetben járást a megbocsátást saját házában, hogy adhat tanácsot másnak bármiben is? Vagy azt fogja mondani hogy elválhat? Igen azt fogja, mert azzal fedi magát. Ti hogyan látjátok ezt? Sajnálatos, hogy a keresztények között is igen gyakori a válás, éppen úgy mint a világban. Ilyenkor jönnek a másikra hárítással. Én nem hanem csak ő... ő hagyott el, ő viselkedett így és így....

Mit mond ez az Ige neki vajon:

Annakokáért elhagyja az ember az ő atyját és anyját; és ragaszkodik a feleségéhez, És lesznek ketten egy testté! Azért többé nem két, hanem egy test. Annakokáért amit az Isten egybe szerkesztett, ember el ne válassza. Márk. 10,7-9

Ez egy parancs! Isten egybe szerkeszti a házasságot? Igen. Akkor ember elválaszthatja? Az egy férfi és egy nő lesz egy testé. Itt világosan le van írva.

Nem elérhető Sándor

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 1214
Re: Válás és az újraházasodás
« Válasz #5 Dátum: 2009 Március 26, 11:54:56 »
Mint ahogy Mária említette is, a biblia nem tiltja kategórikusan a válást - de igazán a fő kérdés, hogy mit nevezünk házasságnak. Persze, a pogányok házasságát is házasságnak nevezi - de ahhoz egészen más "igéretek" tartoznak. Elmondhatjuk, hogy van az Isten szerinti házasság és van az utánzata, majmolása. Ezért van az, hogy szerintem a nők jelentős része "házasságban" prostituálódik el. A bűneset után látjuk, mikor a világ bűn alá rekesztetett - hogy az asszony vágyódni fog és a férje pedig uralkodni. Bűntetés, vagy ítéletnek is nevezhetjük. Ez a helyzet.
Ha valakinek valóság Isten és valóság a Sátán is - akkor érti, hogy ez a valóság. Ha egy ember, aki nem tudja, hogy melyik a jobb és bal keze (Isteni mércével) - és az érzelmei és hamis romantikája, illuziói alapján szeretne házasságot kötni, nem számolva a világ törvényeivel, erőviszonyaival - akkor amennyire csak össze tudja szedni magát, és akármit is fáradozik - csak valami hasonló, valami látszat az amit elérhet. Isten, az Őt szeretőknek készített valami valóságos jót.
szeretettel Sándor
Bizony hittel jegyeztelek el téged magamnak, és megismered az Urat.

Nem elérhető Kingooo

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 378
Re: Válás és az újraházasodás
« Válasz #6 Dátum: 2009 Március 26, 12:26:40 »
 :049:

 Mai világban nagyon divatos a válás 1-2 év, 1-2 hónap, 1-2 hét házasság után. Mivel az emberek nem ismerik Istent, azt gondolják, hogy "majd meglátjuk milyen lesz együtt" s ész nélkül összeházasodnak nem gondolva bele, hogy nem is ismerik eléggé egymást, és azt gondolják, hogy jó móka lesz, hisz mindketten szeretik egymést és ott lebeg a lila köd a szemük előtt, de majd, amikor jönnek a szürke hétköznapok, akkor rádöbbennek, hogy egyikük sem tökéletes, pedig ők azt hitték, de véleményem szerint keresztényeknél is ugyanez a helyzet. Vannak olyan párok, akik azért mennek szét , mert nem egészséges a gyerek, vagy nem lehet gyerek. A mai fiatalok, de egyáltalán a mai emberek, keresztények, vagy nem keresztények nem beszélgetnek otthon, a problémákról végképp nem s azzal érvelenek, hogy már nem tudták megoldani a problémákat. Ilyen pedig nincs. Nem vagyok ötven-hatvan éves, hogy elmondhatnám mennyi mindent tapasztaltam az életben, de nekem azt tanították s egyes tv, rádió és internetes oldalon is az van, hogy mindent meg lehet beszélni végső segítségnek ott van a pszichológus vagy pszichiáter, ha nem vagyunk hívők, de a hívőknek ott van Isten a Biblia és ott van a lelkész vagy lelkigondozó. Én így látom ezt a helyzetet. Elmondtam egy párszor, hogy nincs tökéletes nő sem tökéletes férfi s nincs tökéletes feleség sem tökéletes férj, nincs tökéletes anya sem tökéletes apa. Egyedül az Úr tökéletes. Az a baj s én is beleestem nem1x abba a hibába, hogy másoknak meg akarunk felelni, de aztán rájöttem, hogy nem attól leszek én valaki, ha fényesítve mutatom magam másoknak belül azonban kínosan érzem magam, ami majd ki is ül az arcra, hanem Istennél legyek kedves, akinek a belső számít és nekem ez az egyik kedvenc Igém:

  26. Mert tekintsétek csak a ti hivatástokat, atyámfiai, hogy nem sokan hívattak bölcsek test szerint, nem sokan hatalmasak, nem sokan nemesek;
  27. Hanem a világ bolondjait választotta ki magának az Isten, hogy megszégyenítse a bölcseket; és a világ erőtleneit választotta ki magának az Isten, hogy megszégyenítse az erőseket;
  28. És a világ nemteleneit és megvetettjeit választotta ki magának az Isten, és a semmiket, hogy a valamiket megsemmisítse:
  29. Hogy ne dicsekedjék ő előtte egy test sem.
  30. Tőle vagytok pedig ti a Krisztus Jézusban, ki bölcseségül lőn nékünk Istentől, és igazságul, szentségül és váltságul:
  31. Hogy, a mint meg van írva: A ki dicsekedik, az Úrban dicsekedjék.

1 Kor. 1

De te, oh Uram! paizsom vagy nékem, dicsőségem, az, a ki felmagasztalja az én fejemet.  Zsolt. 3/4

Nem elérhető Kingooo

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 378
Re: Válás és az újraházasodás
« Válasz #7 Dátum: 2009 Március 26, 12:34:20 »
És ha már a felek keresztény vagy sem beleesnek az Ádám és Éva hibájába, tehát egymást hibáztatják, akkor ott a Sátán nagyon tud örülni. A legtöbb mesében az van, hogy ne hibáztassuk a másikat, hanem nézzünk magunkba előbb s utána beszéljük meg a dolgot. Inkább igazi meséket kéne nézni az embereknek s nem mindenféle valótlan történeteket, de mindezek előtt a Bibliát kéne újból megismeretetni és olvastatni az emberekkel.

De te, oh Uram! paizsom vagy nékem, dicsőségem, az, a ki felmagasztalja az én fejemet.  Zsolt. 3/4

maria

 • Vendég
Re: Válás és az újraházasodás
« Válasz #8 Dátum: 2009 Március 26, 13:34:20 »
Sándor! Nálatok az egyházatokban, újra lehet házasodni?

Nem elérhető Sándor

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 1214
Re: Válás és az újraházasodás
« Válasz #9 Dátum: 2009 Március 26, 13:39:55 »
Nem lehet. Sajnos vannak viták - de nem.
Bizony hittel jegyeztelek el téged magamnak, és megismered az Urat.

maria

 • Vendég
Re: Válás és az újraházasodás
« Válasz #10 Dátum: 2009 Március 26, 14:02:43 »
Sándor! Én helyénvalónak tartom. Isten egy paráznát nem ad újra össze. Isten annak nevezi azt, aki elválik ez legyen férfi vagy nő. Valaki azt állította, csak a férfi válhat el és ha szüzet vesz el, akkor ő nem lesz parázna. Hát az Ige önmagáért beszél. Jézus szavai ezek:

Mát. 5,32
Én pedig azt mondom néktek: Valaki elbocsátja feleségét, paráznaság okán kívül, paráznává teszi azt; és aki elbocsátott asszonyt vesz el, paráználkodik.

Márk. 10,11-12
Ő pedig monda nékik: Aki elbocsátja feleségét és mást vesz el, házasságtörést követ el az ellen. Ha pedig a feleség hagyja el a férjét és mással kel egybe, házasságtörést követ el.

Luk. 16,18
Valaki elbocsátja feleségét, és mást vesz el, paráználkodik; és valaki férjétől elbocsátott asszonyt vesz feleségül, paráználkodik.

Mát. 19,9
Mondom pedig néktek, hogy a ki elbocsátja feleségét, hanemha paráznaság miatt, és mást vesz el, házasságtörő; és a ki elbocsátottat vesz el, az is házasságtörő.

Nem elérhető Sándor

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 1214
Re: Válás és az újraházasodás
« Válasz #11 Dátum: 2009 Március 26, 15:34:24 »
Kedves Mária

A sajnos vannak viták - azt nem olyan értelemben írtam, hogy pedig jó lenne, hanem hogy nem mindenkinek egyértelmű. Tudod a népegyházon belül Isten népe világosan érti, viszont vannak olyan feladatok - amik alól nagyon nehéz kibújni. Már a házasságkötések is vitatémák lehetnek, hogy kell-e gúnyt üzni, hogy nem hívő embereket oda állítunk Isten elé - mert ez nem egyszerű. Nem akarok belemenni ezekbe a kérdésekbe.
A hívő ember viszont inthető igével, Isten lelke munkálkodik - tud megbocsátani, tud szeretni - szóval egészen más. A parázna nő is - mikor Jézus ír a porba - jönnek az írástudók, hogy meg kell kövezni. Csakhogy nem látjuk a férfit - mert őt is hozni kellett volna. Amit Isten az ujjával a kőtáblára írt, így kerül a porba - ugyanazzal az újjal. Nem kárhoztatja - csak többé ne tegye. Van ennek egy mély titka. A paráznaság az, mikor nem az igazival. Istennel való kapcsolatnál is - mikor kővel és fával - pedig ő az igazi szőlőtő. Nagyon szép logikája van.
szeretettel Sándor
Bizony hittel jegyeztelek el téged magamnak, és megismered az Urat.

Nem elérhető tothg

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 3053
Re: Válás és az újraházasodás
« Válasz #12 Dátum: 2009 Március 26, 15:46:09 »
Bocs Sándor, de megint kötekedek. Ezt írtad:
"A paráznaság az, mikor nem az igazival (innen hiányzik valami)."

Gondolom: "nem az igazival kötöttél szövetséget". Ebben a formában nem igaz. Ez is lehet szent, ha az ember hűséges. Isten elnézi az ember rossz döntéseit is, csak ha az ember felismeri, hogy nem jó döntést hozott, akkor vállalnia kell a következményeket. Ha döntöttem egy nő mellett és elvettem feleségül, akkor nem dobhatom félre, ha rájövök, hogy nem ő az igazi.
"Ha nem elégít meg ez a világ, akkor valószínű, hogy nem e világ számára lettél teremtve."
(C. S. Lewis)

Nem elérhető Sándor

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 1214
Re: Válás és az újraházasodás
« Válasz #13 Dátum: 2009 Március 26, 15:56:59 »
Kedves Gábor,

Sokan hiszik, hogy rosszul döntöttek - mert nem az igazit vették el, pedig igen. Bizony, az az igazi, aki ott szenved melletted, ne legyen kétséged. A baj máshol van. Nem baj, ha máshogy látod.
szeretettel Sándor
Bizony hittel jegyeztelek el téged magamnak, és megismered az Urat.

Nem elérhető tothg

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 3053
Re: Válás és az újraházasodás
« Válasz #14 Dátum: 2009 Március 26, 16:13:21 »
Ezzel tökéletesen egyetértek.  :afro:
"Ha nem elégít meg ez a világ, akkor valószínű, hogy nem e világ számára lettél teremtve."
(C. S. Lewis)