A harc és a megkötözöttségek > Szellemi harcok

Napi harcok az életünkben

(1/191) > >>

maria:
Milyen komoly csatára hív ez az Ige bennünket: "Vigyázzatok magatokra! Ha vétkezik ellened atyádfia, figyelmeztesd, és ha megbánja, bocsáss meg neki." Luk.17:3

Felhívja a figyelmünket Jézus, hogy vigyázzunk Magunkra! Mire? Titkoljuk el atyánkfia, -keresztény testvérünk előtt, ha vétkezett velünk eszemben? Nem! Sőt! Inkább azt monjda, hogy figyelmeztesd, hogy vétkezett. Ne mondjuk azt, hogy "Ugyan, nem történt semmi!" Ez hazugság lenne. Kit kell figyelmeztetni? Azt az illetőt, aki ellenünk vétkezett. Mikor kell megbocsátani neki? Ha megbánja! Akkor bocsássunk meg neki! Mi van ha nem bánja meg? Mit tanácsol Jézus? Haragudjunk rá? Nem hinném. Rossz dolgokat terjesszünk róla? Nem hinném, mert ezekben az esetekben már mi is vétkezünk.
Kolosse 3:12. Öltözzetek föl azért mint az Istennek választottai, szentek és szeretettek, könyörületes szívet, jóságosságot, alázatosságot, szelídséget, hosszútűrést;
13. Elszenvedvén egymást és megbocsátván kölcsönösen egymásnak, ha valakinek valaki ellen panasza volna; miképpen a Krisztus is megbocsátott néktek, aképpen ti is;
14. Mindezeknek fölébe pedig öltözzétek föl a szeretetet, mint amely a tökéletességnek kötele.
15. És az Istennek békessége uralkodjék a ti szívetekben, amelyre el is hívattatok egy testben; és háládatosak legyetek.
16. A Krisztusnak beszéde lakozzék ti bennetek gazdagon, minden bölcsességben; tanítván és intvén egymást zsoltárokkal, dícséretekkel, lelki énekekkel, hálával zengedezvén a ti szívetekben az Úrnak.

t.zoli:
Hát igen!!!!
Kedves téma
Sokat Gondolkoztam én is, hogy milyen dolgokat kell leküzdeni a hétköznapokban.
Az biztos, sok van, sokszor félek neki látni néha már csak azt vesszem észre hogy benne vagyok. Ez a gyarló test mig a világ kísértésének van kitéve nem szabad nyugton lenni.
Egy kedves példázat Atíz szűsz esete ahhol a vőlegényt várják (Jézust) mécsessel, mert a szokás ez volt, de Vajon mi is így várjuk az Úrat?
Ha ismerjük a példázatot akkor tudjuk, a történet szomorú végét, ha nem itt megy:1"Akkor hasonló lesz a mennyek országa a tíz szűzhöz, akik fogták lámpásukat, és kimentek a vőlegény fogadására.  2Öt közülük balga volt, öt pedig okos. 3A balgák ugyanis amikor magukhoz vették lámpásukat, nem vittek magukkal olajat, 4az okosak viszont lámpásukkal együtt olajat is vittek korsóikban. 5Mivel pedig a vőlegény késett, mindnyájan elálmosodtak, és elaludtak. 6Éjfélkor aztán kiáltás hangzott: Íme, a vőlegény! Jöjjetek a fogadására! 7Ekkor felébredtek a szüzek mind, és rendbe hozták lámpásukat. 8A balgák így szóltak az okosakhoz: Adjatok nekünk az olajotokból, mert lámpásunk kialszik. 9Az okosak így válaszoltak: Hátha nem lesz elég nekünk is meg nektek is: menjetek inkább a kereskedőkhöz, és vegyetek magatoknak. 10Amíg azok távol voltak vásárolni, megjött a vőlegény, és akik készen voltak, bementek vele a menyegzőre. Azután bezárták az ajtót. 11Később megérkezett a többi szűz is, és így szóltak: Uram, uram, nyiss ajtót nekünk! 12Ő azonban így válaszolt: Bizony, mondom nektek, nem ismerlek titeket." 13"Vigyázzatok tehát, mert sem a napot, sem az órát nem tudjátok!"
Tehát ezen sorok elolvasását tanulmányozva kell nekünk is az okos szűzek mellé állni.
Mert, aki minden nap Harcban van azok megerősödnek, de akik legyengülnek, kicsinyhitűek, mert a korsó:(ami a mi szívünk) fontos, hogy ne a világi megoldásokkal legyen teli hanem a szent lélek által legyen.
Mert csak így tudunk a Harcba menni, van lelkierönk, hitünk és védelmünk, persze sok monden kellene még (alázat szelídség bölcsesség) de ha a többi renben van akkor neked is nyugodt életed van. Persze el is fáradhatunk, "mint az ifjak" de ők is a szentlélek pohrához járulnak és Új erőre kapnak.
Én példázatom amit már letettem az Úrhoz, az a pénteki kapkodásaim, ami már pánik szerű volt, de sokat tanultam belőle, emlékszem ki is zártam magam az albérletből, és sírtam, hogy nem jutok haza időbe és nem tudok elmenni a gyülibe, és imátkoztam ez olyan volt mint amikor kizárjuk az Úrat én is így éreztem nem tudtam bemenni és néha én sem engedtem be. Ki zárni magunkat (kapkodás, idegesség jele) ilyenkor az Úr is háttérbe szorul képessek vagyunk a mi problémánkat nagyobb gondnak venni mint azt, HOGY az Úrral foglalkozzunk, de nálam is jött a csoda az Úr megmentett, időbe eljutottam a gyülibe, ilyenkor Hálát adtam az Úrnak ,mert rá jöttem milyen kis jelentéktelen is vagyok.
Kérlek benneteket aki még nem döntöt az Úrnál az tegye meg mert Ő olyan mint a legjobb tanárunk.
És akinek a korsója még mindig a világból telik meg az dobjon és hagyon el minden bűnös dolgot mert nem tudhatjuk mikor jön el és hogyan vagyunk kész az Ő fogadására, Ne legyünk az 5 balga szűzhőz hasonló mert akkor várhatjuk az Ítéletett. Én félve mondom ki, hogy én készen vagyok, mindnyájjan nézzünk magunkba és ami nem oda való azt gyorsan ki kell dobni!
Ne várjunk tétlenül mert a végzet utolér és ne legyünk fáradtak az Úr igéjét olvasni és építeni a mi épülésünkre!
Kérdezzük meg hányszor kértem a Szent Lélek Bejövetelét a mi életünkbe, vagyis hányszor kétük, hogy az Úr Szent Lelke töltsön fel?
Üdv: Zoli ;)

Antee:
Hát igen...

Minden nap részünk van ebben,ezért nem véletlenül mondja Jézus is:

Lk 9,23
"Azután így szólt mindnyájukhoz: "Ha valaki énutánam akar jönni, tagadja meg magát, vegye fel naponként a keresztjét, és kövessen engem."

Sok napi csata van életünkben.
Pl: azzal is kell megvívnunk,hogy legyen időnk Istenre.Mert a sátán rombolni akarja kapcsolatunkat Istennel.
Elhatározzuk hogy bizonyos időt most IStennel töltök,ámde nem mindig megy ez könnyen.
-Éhes vagyok,fel kell mosnom a konyhát,el kell mennem a boltba stb...

Nem azt mondom hogy ne együnk,vagy hogy koszosan éljünk,hanem azt hogy ne bízzuk a véletlenre az időnket!
Határozottan szánjuk oda magunkat Istennek!
Építsük Istennel való kapcsolatunkat!
 

maria:
Új év, új fogadalmak az év utolsó napjaiban. Új lappal indulok jan. 1-től! Ilyenkor az emberek fogadalamt tesznek: - Ettől az évtől leszokok a cigiről. Ettől a naptól, gyülibe járok és Bibliát olvasok. Többet imádkozom. Lefogyok, nem iszom, nem drogozok, új lappal indulok. Nem leszek ideges a munkahelyemen, szeretni fogom a főnököm, Tanulni fogok szorgalmasan... Türelemmel hordozom el a testvéreket a fórumon... Idén adakozóbb leszek minden területen. Szóval, neki vágok a lehetetlennek. Lesz-e hitele a fogadalmamnak? El jön az év első napja. Á, ma nem megy, talán holnap! Holnap, megint felismerem, hogy nem megy, mert rossz volt a hangulatom, bal lábbal ébredtem, nem voltam valami jó formában. Majd holnap.... Majd holnap biztosan menni fog! Nem megy. Majd talán jövőre. Miért van ez így? Hol hibázok? Mit teszek rosszul? Mit tegyek, hogy győzzek?

Róma 12:1-2. Kérlek azért titeket atyámfiai az Istennek irgalmasságára, hogy szánjátok oda a ti testeiteket élő, szent és Istennek kedves áldozatul, mint a ti okos tiszteleteteket. És ne szabjátok magatokat e világhoz, hanem változzatok el a ti elméteknek megújulása által, hogy megvizsgáljátok, mi az Istennek jó, kedves és tökéletes akarata.

- Szánjátok oda a testeteket Istennek! Kinek? Istennek! Mit? Testünket!
- Élő szent áldozatkén! Hogyan? Áldozatként rendeljük alá magunkat az Ő akaratának, céljának! Eddig kié volt ez a test? A bűnös vágyaké, kívánságoké... Hogyan áldozom fel ezt Neki? Keresni kell Isten akaratát! Tölts vele időt, amennyit csak tudsz! Foglalkozz a szellemi dolgokkal többet. Mik ezek? Ima, böjt, igetanulmányozás, gyülibe való járás, dicsőítés.... Ezzel áldozod fel magad Istennek. Semmi mással! Előfordul, hogy elvéted és nem fog összejönni azonnal. Lejössz az "oltárról" Ne legyél kétségbe esve akkor sem. Ameddig ebben a világban élsz, lesznek nehézségeid. Isten tudja, hogy a tested ellen fog állni. Mivel? Gyakori, hogy Biblia olvasás közben elalszol. Előfordul, hogy éppen akkor leszel a legszomjasabb, legéhesebb. Lehet, hogy pont akkor jön a barátod, hogy együtt menjetek valahová. Akkor se add fel. Majd holnap sikerülni fog!... Küzdeni kell, harcolni kell a testeddel, mert a szellemed vágyik Istenre. A tested mást akar, mint a szellemed!
- Ne igazodjatok a világhoz! Hová ne igazodjunk? A világhoz! Miért? Mert tele van hazug sikerekkel! Hazug vágyakkal! Válással, gyötrelemmel, kudarcokkal...
Mit kell tennem? Változzatok el a ti elméteknek megújulása által, mondja az Ige, hogy megvizsgáljátok, mi az Istennek jó, kedves és tökéletes akarata! Válltozz meg az elméd megujjulásával! Hogyan tudod ezt megtenni? Az Igével! Már nem is lesz baj a munkáddal, a kilóiddal, a cigivel, a fórummal....

kzoli:
Hát igen.... ez egy komoly dolog az életünkben, mert itt a Földön egy harcmezőn élünk...

Nem is élhetjük túl keresztényként másképp, csak ha valóban megfeszítjük magunkat, és hagyjuk, hogy Jézus cselekedjen helyettünk...
Most a napokban szembesültem azzal megint, hogy mekkora gond az, amikor bizonyos gyülekezetek mindent a démonokra fognak... ha egy ember bűnt követ el, akkor azonnal a démonjait akarják kiűzni... (paráznaság démona, vallásosság démona, cigi démona, stb...stb...) Holott ezek mind a testünk cselekedetei... Persze az ördög a fülünkbe súghatja, hogy ezeket tegyük meg, de mi tesszük ezeket meg a saját akaratunkból, és nem a démonok... Így nincs más hátra, mint komolyan venni Jézus szavait...

Lk 9,23
"Azután így szólt mindnyájukhoz: "Ha valaki énutánam akar jönni, tagadja meg magát, vegye fel naponként a keresztjét, és kövessen engem."

Navigáció

[0] Üzenetek főoldala

[#] Következő oldal

Teljes verzió megtekintése