Szerző Téma: Napi lelki morzsák  (Megtekintve 393321 alkalommal)

0 Felhasználó és 2 vendég van a témában

Nem elérhető szandry

  • Testvérünk
  • *
  • Hozzászólások: 2754
Re:Napi lelki morzsák
« Válasz #7560 Dátum: Tegnap - 09:50:50 »
„Cseri Kálmán
A Kegyelem Harmatja"

„06. 24 Háromnapi csend

„Készítsetek magatoknak útravalót, mert
három nap múlva átkeltek itt a Jordánon
hogy bemenjetek, és birtokba vegyétek
azt a földet, amelyet Istenetek, az ÚR ad
nektek birtokul. " (Józs. 1. 11b )

Mózes halála után a nép elfogadta Józsuét vezérnek, Isten megadta neki a szükséges Tanácsokat, az emberek készek indulni. És akkor Józsué ezt mondja: három nap múlva indulunk. Miért nem azonnal? Mert szükség van háromnapi csendre, hogy Lelkileg is felkészüljön a sokaság. Először is veszély fenyegeti a Lelki Egységet. Márpedig együtt küzdeni csak úgy lehet, ha megvan a Lelki Egység. Az a három törzs tudniillik, amely a Jordán bal partján kapott földet, már helyben van. Ők kezdenék is az építkezést, a többi meg menjen és foglalja el a magáét! Ebből azonban később nagy feszültség lehetne, ezért Józsué bölcs indokkal ráveszi őket, hogy segítsenek a többieknek is. Ők pedig készek erre. Kell ez az idő arra is, amit így mondott Isten: „Szenteljétek meg magatokat, mert holnap Csodákat Tesz köztetek az Úr." (Józs. 3. 5 ) Istennek ugyanis az Ő nagy Tetteihez nem zsenikre van szüksége, hanem megtisztított, Engedelmes és megszentelődött emberekre. Egy ilyen nagy feladat előtt mindenkinek szüksége van arra, hogy Isten Elé álljon, önvizsgálatot tartson, és újra csak Egyedül Isten bűnbocsátó Kegyelmében Bízzon. Kellett idő ahhoz is, hogy a pogány Ráháb felkészüljön az Isten népéhez való csatlakozásra, s a kémeknek már így tudjon beszélni: „tudom, hogy az Úr nektek fogja adni ezt a földet, mert Ő Mindenható Isten." Jézus negyven napig böjtölt csendben, mielőtt elkezdte nyilvános Működését. Egész éjjel imádkozott, mielőtt kiválasztotta tanítványait. Csak mi ugrunk gyakran fejest a tennivalókba. Próbáljuk ki, mennyi Áldás lesz azon, ha Isten Előtti csenddel készülünk egy napra, egy új hétre, bármilyen megszokott vagy különösen nehéz feladatra!"
" Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek!" Lukács ev. 18.13b (MBT)  Hallel`Yah jahid!

Szeretettel András.

Nem elérhető szandry

  • Testvérünk
  • *
  • Hozzászólások: 2754
Re:Napi lelki morzsák
« Válasz #7561 Dátum: Ma - 13:21:11 »
„Szikszai Béni: „Útitárs”
Bibliai elmélkedések
az év minden napjára”

„Június 25.

„Akkor Jézus megállt, és azt mondta:
Hívjátok ide!” (Márk Ev. 10. 49 )

Bartimeusnak az volt a reménysége, hogy ha Hittel kiált, Jézus megáll és meghallgatja. A hívőnek mindig az a reménysége, hogy könyörgésével megállíthatja az Urat. Ez a mi reménységünk is. Ezt jelenti számunkra a Kegyelmi idő. Jézus segíteni, megmenteni akar. „Keressétek az Urat, amíg megtalálható, hívjátok Őt segítségül, amíg közel van!” – biztat és sürget a Lélek. Ragadd meg a Kegyelem alkalmát, és felelj Jézus Zörgetésére! Amikor meghallod Hívását, ne a halottakat akard először eltemetni, hanem jöjj! Nem lesz mindig megtalálható, hiába keresed a templomban, a Bibliában, a szenvedésekben, s nem fogsz mást találni, mint a templom csupasz kövét, a Biblia üres betűjét, az értelmetlen szenvedést. Hiába kiáltasz „annál jobban”, ha már messze jár tőled Az, Akinek valamikor éretted szenvedő Szíve dobbanását is hallhattad, mert annyira közel volt. Az ajtót bezárták. Jöjj, siess, el ne késs!

Kiálts parányi, hívő szív,
mert nagy Kegyelem adatott neked:
kérésedre megáll az Élet Fejedelme!
Hallod az édes üzenetet: Hívjátok elő!

UTAZÁS ELŐTT * Egy úrnak volt egy kegyes rabszolgája. Amikor az úr meghalt, a rabszolgának azt mondták, hogy gazdája a Mennybe ment. Az öreg kétkedőn rázta a fejét. „Félek, hogy az én uram nem ment a Mennybe – mondta. – Ugyanis amikor fürdőre vagy bárhova utazott, jó előre beszélt róla, és hosszasan készült rá. De nem hallottam a Mennyet emlegetni, és azt sem láttam, hogy készülődött volna.”

* Szeretetet kíván a te Istened – Hós. 6. 1 – 7”
" Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek!" Lukács ev. 18.13b (MBT)  Hallel`Yah jahid!

Szeretettel András.

Nem elérhető szandry

  • Testvérünk
  • *
  • Hozzászólások: 2754
Re:Napi lelki morzsák
« Válasz #7562 Dátum: Ma - 13:31:16 »
„Cseri Kálmán
A Kegyelem Harmatja"

„06. 25 Tökéletes Bocsánat

„...nem voltál olyan, mint szolgám,
Dávid, aki ... csak azt tette, amit Én
helyesnek látok." (1Kir. 14. 8 )

Ezt az erkölcsi bizonyítványt Isten állította ki Dávid királyról, jóval az ő halála után. Azért meglepő ez, mert Dávid Istenhez való hűsége mellett elkövetett súlyos bűnöket is. Elszerette egyik katonájának a feleségét, ezért megölette a férjet, hogy feleségül vehesse az özvegyet, s ennek ellenére ezt állítja róla Isten? Hogyan? Úgy, hogy amikor Isten prófétája Dávid szemébe mondta ezeket a bűnöket, ő összetört, és keserű bűnbánattal megvallotta mindezt Istennek, kérve az Ő bocsánatát. Aztán soha többé nem követett el hasonlót. Isten pedig megbocsátott neki. S most úgy beszél róla az Úr, mintha el sem követte volna a megbocsátott bűnöket. A radikális bűnvallást ilyen radikális bocsánat követi. Aki nem is látja, mit vétkezik, vagy mentegeti bűneit, azon nem lehet segíteni, „...aki pedig megvallja és elhagyja, az Irgalmat nyer." (Péld. 28. 13 ) Mert a bűnt nem lehet emberi erőfeszítéssel jóvátenni, csak Isteni Kegyelemmel megbocsátani. Dávid már semmit nem tudott volna jóvátenni abból, amit elkövetett. A házasságtörő kapcsolatból született gyermek azonban meghalt. Mert „amit vet az ember, azt fogja aratni is" (Gal. 6. 7 ). A bűnbocsánat a bűneink Örökkévaló következményére vonatkozik: a megbocsátott bűn nem zár ki az Üdvösségből. Paráznák és gyilkosok nem örökölhetik Isten Országát (Jel. 22,15), de Dávid bocsánatot kapott ezekre a vétkeire. Isten nem elengedi bűneink büntetését, hanem végrehajtotta azt az Ő Szent Fián. Jézusnak bele kellett pusztulnia abba, hogy mi ilyenek vagyunk. De aki Hiszi, hogy Jézus helyette is meghalt, annak Isten az Ő Szent Fia Igaz Voltát Tulajdonítja és adja. „...megigazított minket az Ő Vére által..." (Róm. 5. 9 )"
" Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek!" Lukács ev. 18.13b (MBT)  Hallel`Yah jahid!

Szeretettel András.