Szerző Téma: Beszélgessünk szabadon  (Megtekintve 257792 alkalommal)

0 Felhasználó és 1 vendég van a témában

Nem elérhető Antee

 • Admin
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 22846
  • Alfa-Omega (keresztyén közösség)
Re:Beszélgessünk szabadon
« Válasz #4110 Dátum: 2014 Március 27, 20:31:17 »
Ámen. Hála a mi Urunknak, kijelentette nekünk, hogy általa van szabad utunk az Atyához! :2smitten:
"Halljátok az Úrnak beszédét, akik rettegtek az ő beszédére: így szólnak testvéreitek, akik titeket gyűlölnek, nevemért eltaszítanak: Jelenjék meg az Úrnak dicsősége, hogy lássuk örömötöket; de ők megszégyenülnek." (Ézsaiás 66,5)

Nem elérhető lucius

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 112
 • újjászületett keresztény testvér
Re:Beszélgessünk szabadon
« Válasz #4111 Dátum: 2016 Március 18, 12:25:39 »
Sziasztok Testvérek!
Ez a téma szorosan kapcsolódik az igazi evangélium megértéséhez. Váljék áldássá!
... ... ...

Régóta tanulmányozom, hogy mi a hit, hogyan működik. Az egyik hajnalban éjjel kettőkor felébredtem álmomból a fejemben egy szóval, és egy fél igével, és azonnal rohantam ki a nappaliba lejegyezni, mert tudtam, hogy Istentől most egy minden eddiginél mélyebb megértést kaptam a hitről. Váljék a Te áldásoddá is!
A szó, ami az elmémben zakatolt a "bizalom" volt. (A fél igéről később lesz szó.)

A hitnek fordított görög szó egyik lehetséges fordítása, elsődleges jelentése: "bizalom".

G4102 πίστις (pisztisz)
1) bizalom
2) meggyőződés, bizonyosság; bizonyíték
3) hit
4) hűség
5) megbízhatóság
6) hitelesség, hitel
7) ígéret; biztosíték, kezesség; szerződés
8) megbízás, rábízott holmi, letét
9) oltalom, fennhatóság

Aznap hajnalban tudtam, hogy Isten megmutatta a hit igazi jelentését. A hit nem más, mint bizalom. Bizalom egy személyben, aki mindenkinél jobban szeret minket, és bizalom az Ő fiában. Nem mondhatom azonban, hogy bízom valakiben, ha nem bízom abban, amit mond. A köznyelvünkben, a köztudatban a hit valami olyan valamit jelent, hogy "eddigi tapasztalataim alapján tudom, hogy ez és ez a helyzet, ez és ez fog történni, vagy ez és ez történt a múltban. "

A bibliai hit azonban nem ilyen. A bibliai hit ezt mondja: Mivel Isten nem hazudik, ezért amit kijelentett az a VALÓSÁG, bármennyire is mások a tapasztalataim, bármennyire is más látszólag az igazság, akkor is az a VALÓSÁG, amit Isten mond!


Ez a bibliai értelemben vett hit.

Isten a földön hit által tevékenykedik. Amikor ő ígér valamit, és mi azt elhisszük, akkor az a dolog, amiben hittünk neki valósággá válik ebben a világban, valósággá válik az életünkben. Istennek gondja van rá, hogy beteljesítse az igéjét. Felügyeli és kontrollálja, hogy minden megtörténjen, amit kimond. Ő szól, és meg lesz, parancsol, és előáll. Azt mondta: "Legyen világosság!", és világosság lett, stb. Az Ő szava TEREMTŐ erő. Nem hinni abban, hogy megvalósul a szava, a legnagyobb ostobaság a világon!

Szeretnél csodákat látni?

Hit által lehetséges.

Isten csodáinak a titka, hogy mond valamit, és mi megbízunk benne, azaz a szívünkben elhisszük, hogy amit mond, arra bátran alapozhatunk, az a VALÓSÁG, és akként cselekszünk. Úgy is mondhatnám, hogy a hit általi csodáknak 3 feltétele van:

1. Istennek mondania kell valamit, ami neked szól, ami rád (is) vonatkozik. (Ezt a Biblián keresztül is mondhatja)
2. Ezt meg kell hallanod, azaz tudomást kell szerezned róla.
3. Bizalommal el kell fogadnod IGAZNAK, TÉNYNEK, akár logikus, akár nem, akár egyezik a tapasztalataiddal, akár nem, és ez alapján kell cselekedned.

Nézzük meg Péter vízen járását, hogyan teljesült ez a 3 feltétel:

1. feltétel teljesült, azaz Isten mondott valamit személyesen Péternek: "Jöjj" (Ez volt a rhéma, ami személyesen Péternek szólt)
2. feltétel teljesült: Péter meghallotta, tudomást szerzett erről a szóról.
3. feltétel teljesült: Bár Péter tapasztalataival ellentétes volt, Ő mégis tudta, hogy Jézusban inkább bízhat, mint a tapasztalataiban, és hitben kilépett a vízre és járt. Természetfeletti erő áradt a természetes világba, HATALMAS CSODA TÖRTÉNT!


A leprás meggyógyítása:

Máté 8:2-3 (H Csia 2005) Egyszer csak egy bőrpoklos futott hozzá, lábához borult és megszólította: „Uram, ha csak akarnád, volna hatalmad, hogy engem megtisztíts.”Erre kinyújtotta kezét, megfogta, és így szólt: „Akarom! Tisztulj meg!” Azonnal le is tisztult annak poklossága.

1. feltétel teljesült, azaz Isten mondott valamit személyesen leprásnak: "Akarom, tisztulj meg" (Ez volt a Rhéma)
2. feltétel teljesült: A leprás meghallotta, tudomást szerzett erről a szóról.
3. feltétel teljesült: A leprás már eleve hittel (azaz bizalommal) ment Jézushoz,  tudta, ha Jézus akarja, meg fog tisztulni, tehát hitt, és ez alapján cselekedett. Természetfeletti erő áradt a természetes világba, HATALMAS CSODA TÖRTÉNT!

Ábrahám:

Isten szólt: "Sok nép atyjává tettelek."

Ábrahám bízott abban (hitt), aki az ígéretet mondta neki, és ez lehetővé tett egy hatalmas csodát, vénségére gyermeke született. Sára is bízott, és vénségére gyermeket szült: 

Zsid.11.11 Hit (BIZALOM) által nyert erőt Sára is az ő méhében való foganásra, és életkora ellenére szűlt, minthogy hűnek tartotta azt (TEHÁT MEGBÍZOTT BENNE!) aki az ígéretet tette.

BIZALOM, BIZALOM, BIZALOM ! Ez a kulcs a csodákhoz!

Bizalom abban, amit Isten mond!

Péter nem úgy járt a vizen, hogy sokat próbálkozott. Egyszerűen csak bízott annak a szavában, aki azt mondta neki: "Jöjj!" Csakis ez hozza be a természetfelettit. De ez BIZTOSAN BEHOZZA!

Remélem érted! Nem elég azonban csak "sejteni", hogy "valószínűleg megtörténik, amit Isten mondott nekem", hanem legbelül a szívedben TUDNOD kell, hogy megtörténik. Csakis ez az igazi hit vezet csodákhoz. Hogy Jézus örök életet adott nekem, először csak sejtettem, de elkezdett tanítani erről, és most már TUDOM, hogy örök életem van, és az ellenkezőjéről senki nem lenne képes meggyőzni. Tudom ki mondta, hogy örök életem van, és tudom, hogy nekem mondta, és tudom, hogy megbízható, nem fog cserben hagyni. Ez az igazi hit...

Bizalom által olyan dolgokat kaphatunk meg, amelyek természetfelettiek, amelyek teljességgel lehetetlennek tűnnek a CSAK természetes értelemmel gondolkodó hitetlen ember számára.

Zsid 11:29 (Bizalom) Hit által keltek át a veres tengeren, mint valami szárazföldön, amit megpróbálván az egyiptomiak, elnyelettek.

Zsid 11:30 (Bizalom) Hit által omlottak le Jérikónak kőfalai, midőn hét napig körös-körül járták.

Ez hatalmas dolog!

Isten természetfeletti dolgait csakis bizalom által vehetjük át!

Ezt rettentően fontos megértenünk!

FIGYELJ JÓL!!!

A vallásos emberek ezt nem értik, én sem értettem hosszú évekig, és csak néhány hónapja értettem meg. Ha elkezded olvasni a bibliát, akkor hamar szembesülsz azzal, hogy Istennek vannak kívánalmai. Ezek olyan kívánalmak, amelyek természetfelettiek, és saját erőből teljességgel lehetetlen betöltenünk ezeket. Nézzünk meg egy ilyen kívánalmat:

1Pét 1:15-16 Hanem amiképpen szent az, aki elhívott titeket, ti is szentek legyetek teljes életetekben; Mert meg van írva: Szentek legyetek, mert én szent vagyok.

Törekedhetsz arra, hogy megfelelj ennek a parancsnak teljes erődből, de ha nem érted amit leírtam az előzőekben, semmire sem fogsz jutni. Ha azonban figyeltél, akkor már talán tudod, hogy mi lehet a megoldás...

Tudod?

Segíthetek?

Ahhoz, hogy ezt a parancsolatot megtartsd, szükséged van egy természetfeletti csodára. Csoda pedig úgy jön létre, hogy 1. Isten szól, 2.Te tudomást szerzel róla, és 3. bízol benne, elhiszed, hogy meg is teszi, meg is tette. Ha tehát találnál egy olyan igét, amelyben Isten elmondja, hogy szentté tett téged, és Te ebben hinnél, akkor ez egy csoda keretében megvalósulna, és szent emberré lennél.

Mit szólsz ehhez az igéhez?

Zsid 10:9-10 Ekkor ezt mondotta (Jézus): Íme itt vagyok, hogy cselekedjem a te akaratodat. Eltörli az elsőt, hogy meghagyja a másodikat, amely akarattal szenteltettünk meg egyszer s mindenkorra, a Jézus Krisztus testének megáldozása által.

Igen!!! Ez a megoldás!!!  Ha bízol Isten ígéreteiben, hogy valóban megtette, megteszi, amit ígért, azzal vagy képes csak betölteni a kívánalmait! Nézzünk meg egy másik ilyen kívánalmat:

Ján 14:15 Ha engem szerettek, az én parancsolataimat megtartsátok.

Az ehhez kapcsolódó ígéret pedig, amiben bízhatsz, ami átrepíthet ennek a beteljesítésébe:

Ez 36:26-27 És adok nektek új szívet, és új lelket adok belétek, és elveszem a kőszívet testetekből, és adok nektek hússzívet. És az én lelkemet adom belétek, és azt cselekszem, hogy az én parancsolataimban járjatok és az én törvényeimet megőrizzétek és betöltsétek.


Világos? Istennek vannak kívánalmai, amelyekhez csodákra van szükség, és azokat a bízók, a hívők képesek csak megtenni, betölteni, mert csak ők képesek hinni Isten ígéreteiben.

A vallásos emberek csak félig hisznek. Elhiszik, hogy Istennek vannak kívánalmai, igényei, de azt már nem hiszik, hogy mindezt MEG IS ADTA nekik az igéjében, csupán el kellene hinniük, hogy Isten nem hazudik, és ez átrepítené őket a kívánalmak természetfeletti betöltésébe.

Ha azt gondolod, "majd akkor lesz a tiéd, ha"... akkor sajnos még nem vetted át, nem a tiéd.
Ha azt gondolod, "ehhez még nem vagy elég odaszánt, szent...  akkor sajnos még nem vetted át, nem a tiéd.
Ha azt gondolod, "igen, ez az enyém, ha nem látom, nem érzem is, mert Isten nem hazudik" Na, akkor már a tiéd, számíthatsz a csodára.

Emlékszel a gonosz és rest szolga történetére. Azt mondta az ő uráról, hogy úgy gondolom, hogy "te ott is aratsz, ahová nem vetettél." A vallásosak ugyanezt hiszik. Azt gondolják, Isten nem ad meg mindent, amit kér, de ISTEN NEM ILYEN!!! Mindent megadott nekünk igéjében, ami a természetfeletti életminőséghez szükséges, csupán bíznunk kell a szavában, bíznunk kell az ígéreteiben.

A helyzet az, hogy Isten mindent ajándékba adott nekünk, e világnak az örökösei vagyunk. Ezzel azonban mindez még nem a mienk, bármilyen furcsán hangzik is. Ezt Isten nekem a következő módon tanította meg:

Lomtalanítottunk, és összegyűlt egy nagy utánfutóra való lom. A szomszéd városban, amely a falunk mellett van átveszik a szemetet ingyen, de csak azoktól, akik a városban laknak, akiknek van ilyen lakcímkártyájuk. Szerencsére az apósomék a városban laknak, ezért elvittem a szemetet, és így szóltam hozzá: "Apu! Nem szeretnék hazudni, hogy ez a szemét a magáé, ezért ezennel, ünnepélyes keretek között ezt a nagy kupac hulladékot magának ajándékozom, és most már nem hazudunk, ha azt mondjuk, hogy a magáé!"

Amikor ezt kimondtam, egy pillanatra komolyan megijedtem... Mi van, ha az apósom nem veszi a lapot, és azt mondja: "Nem fogadom el!" Rádöbbentem, hogy hiába akarom én őszinte szívvel megajándékozni a kupac szeméttel, hiába "áll készen" az ajándék a számára, amíg nem fogadja azt el, addig hazudnánk, ha azt mondanánk a hulladéktelepen, hogy az övé, mert addig nem is az övé.... (Szerencsére elfogadta, így az övé lett, és le tudtuk adni ingyenesen)

Érted, drága testvérem???

Az ajándék készen áll, Isten elkészítette, és jó szívvel adná, de amíg nem hiszed el neki, hogy a tiéd MOST!, addig nem a tiéd, mert az ember képtelen átvenni egy olyan ajándékot, amiben nem is hisz.

Biztosan sokat gondolkodtál már azon, hogy hogyan lesz valaki igaz. Ha megértetted az előzőeket, akkor már tudod a választ. Isten, ha szól, hogy igazzá tesz, tett, és te ezt a szívedben elhiszed, akkor ez (helyesebben Isten szava) igazzá tesz téged. Isten ígérete tesz igazzá, egy csoda keretében, ha elhiszed amit ígért. Nincs más út. Minden áldás csakis igazi bizalom által lehet a tiéd! Ez az út vár rád, ha keresztény vagy!

Jól figyeld meg, hogy hogyan részesedhetsz Isten igaz természetéből, mert nem erőfeszítéseid által:

2Pét 1:4 ... igen nagy és becses ígéretekkel ajándékozott meg bennünket; hogy azok által isteni természet részeseivé legyetek, kikerülvén a romlottságot, amely a kívánságban van e világon.

De vigyázz, a hited legyen valódi hit, és ezt a cselekedeteid mutatják meg. Ha Isten esőt ígér, és Te nem viszel esernyőt, a cselekedeteidet megvizsgálva láthatod, hogy igazán nem is hittél neki! (Kivéve ha esőköpenyed van :))


ÁMEN?!


Ellenőrző feladatok:

Most képzeljük el egy kicsit másképpen a történetet. Tegyük fel, hogy azon az estén a többi tanítvány Péterrel együtt mondja: "Uram, add, hogy mi is járjunk a vízen". Jézus pedig így válaszolt volna: "Jöjjetek"

A kérdésem ezek után az, hogy hányan jártak volna ekkor a vízen?

A helyes válasz:   MINDANNYIAN, ha hittek volna.

Miért is? Mert Isten akarata és szava az volt a példa szerint, hogy járjanak a vízen mindannyian, és ezért kibocsátotta a szavát, szólt. Ők pedig bíztak abban, aki szólt, engedelmeskedtek, és ez behozta volna a természetfelettit.

Mi lenne akkor, ha Isten Neked mondaná, hogy az az akarata, hogy te járj a vízen? A válasz az, hogy ha bíznál benne, akkor bizony Te is KÉPES LENNÉL EKKOR A VÍZEN JÁRNI.

Miért nyelte el a víz az egyiptomiakat?


Zsid 11:29 Hit által keltek át a veres tengeren, mint valami szárazföldön, amit megpróbálván az egyiptomiak, elnyelettek.

Válasz: Mert Isten nekik nem mondta, hogy „jöjj” Csak a zsidóknak mondta, hogy átkelhetnek a tengeren, az egyiptomiakhoz nem szólt, így ők nem is bízhattak abban, hogy át tudnak kelni. Istenbe vetett, az Ő szavába bizalom nélkül próbálták meg, testből azt, amit a zsidók hitből csináltak.

Ezt az írást az alábbi linken is megtekintheted:  http://jezusverenekhatasa.blogspot.hu/2016/03/a-hit-mukodese-csodak-hit-altal.html
"Az Úr a mi igazságunk" Jer 23.6

Nem elérhető Sofia

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 247
Re:Beszélgessünk szabadon
« Válasz #4112 Dátum: 2019 Június 04, 11:55:31 »
Beleolvastam Tóbiás könyvébe. Az első rész után nem folytattam. Nem bírtam tovább olvasni. Nem is csodálkozom azon, hogy az apokrif iratok közé tartozik. Ezt semmiféleképpen nem sugalmazhatta Isten. Az első részben csak dicsekvést olvastam, azt, hogy Tobit hogyan magasztalja fel magát. Azt írja magáról: "egész életemben igaz úton jártam, s a jót tettem. Bőven osztottam alamizsnát testvéreimnek"
Ez a stílus nem jellemző Istenre.
Nektek mi a véleményetek az apokrif iratokról? Szabad-e, kell-e olvasni azokat? Épülhetünk-e általuk?

Nem elérhető Meszaros Laszlo

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 12
Re:Beszélgessünk szabadon
« Válasz #4113 Dátum: 2019 Június 09, 00:06:35 »
21
Mindent megpróbáljatok; ami jó, azt megtartsátok!Helyesebb  forditas hogy mindent vizsgáljatok meg.

Nem kell mérget megprobalni.

Szerintem olvasd végig a könyvet.

Utalna ird meg a velemenyed.

 En sem olvastam el a Tobias konyvet.


Tobb helyrol hallottam hogy Enoch konyvenek  valóban bent kellene lenni a bibliába.

Enoch az Urral jart es halalat senki sem latta ugy mint Mozeset.
Az Ur elvitte Enochot egy ismeretlen helyre es ott halt meg.
Enoch nincs a menybe. Forditasi,ertelmezesi hiba az igébe.
Van igem ra pontossan hogy ott fenn biztos hogy nincs. Erdekli valakit?

Laszlo


Nem elérhető Sofia

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 247
Re:Beszélgessünk szabadon
« Válasz #4114 Dátum: 2019 Június 09, 09:55:18 »
Én úgy gondolom, hogy Isten a Szentlélek által tökéletesen állította össze vagyis kanonizálta a 66 iratból álló Szentírást. Minden benne van ami kell, semmi sincs benne ami nem oda való, így tökéletes ahogy most olvashatjuk.
Hogyan kérdőjelezhetnénk meg Isten cselekedeteit, jelen esetben azt, hogy nem jól állította össze a Bibliát?
Kedves László!
"Minden szabad, de nem minden használ. Minden szabad, de nem minden épít."
Ennek tudatában olvashatunk mást, a Szentírásban nem szereplő iratokat is, de ne tegyük egyenlővé azokkal, melyeket Isten választott ki számunkra. Szerény véleményem szerint Isten jobban tudja, hogy mi válik javunkra, én bízom benne, így hiszem azt is, hogy a Biblia 66 könyve tökéletes.

Nem elérhető Guti Tünde

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 3975
  • www.gutitunde.eoldal.hu
Re:Beszélgessünk szabadon
« Válasz #4115 Dátum: 2019 Június 13, 13:15:05 »
Énókh könyvét elkezdtem, már több, mint a felét elolvastam. Jásárral is haladok.
Gád próféta könyvét akarom majd megkeresni még, és érdekes, hogy Tóbiásra pont egyik nap hívta fel egy testvér a figyelmemet.

Mivel Énókhról ír Jakab is, szerintem építő elolvasni. Az apokrif iratok arra jók, hogy kiegészítő információt adjanak azokról a körülményekről, amik nem elég világosak számunkra az ókori, bibliai időkre nézve.
Például Sodoma és Gomora bűneit részletesen megismertem belőle, és így már sokkal jobban megértettem, hogy miért ítélte el az Úr a két várost.
„Vezéreld utamat Igéd szerint, és ne engedd, hogy valami hamisság uralkodjon rajtam!
Gyönyörködöm beszédedben, mint aki nagy nyereséget talált.”
Zsoltárok 119:133, 162.