Evangélium > Gondolatok Isten Igéjéről

Igét kaptam az Úrtól

(1/621) > >>

h.isro:
Mert nem szégyelem az evangéliumot,hiszen Isten ereje az,minden hívőnek üdvösségére!Róma 1,16! ;)

kiscsillag:
Egészen mélyen a szivembe helyezte Isten a mai nap folyamán, hogy bizonyosságom  legyen afelől,hogy Ő JÖN!

Jézus betartja az ígéretét! Még várja sokak megtérését,de jön vissza!

Ha ezt naponta tudatosítom magamban és így végzem a "szürke" hétköznapokban a munkámat,akkor a munka szolgálattá lesz. Semmi nem lesz fontosabb csak az,hogy várjam Őt vissza és készen legyek Jézus fogadására. Hűségesnek bizonyuljak ! Azon munkálkodjam,hogy emberek elé éljem Jézust és üdvösségre jussanak!
Ez az életünk értelme és célja!

Jézus Jön! :angel2:

Antee:
Sziasztok!

Kaptam egy Igét az Úrtól.
Gondoltam megosztom veletek  :D

Ismerjük biztosan a Bibliából hogy Péter háromszor tagadta meg Jézust.

Mt 26,69-75
"Péter ezalatt kinn ült az udvaron. Odament hozzá egy szolgálóleány, és így szólt: "Te is a galileai Jézussal voltál."   
Ő azonban tagadta mindenki előtt, és ezt mondta: "Nem tudom, mit beszélsz."   
Mikor pedig kiment a kapuba, meglátta őt egy másik szolgálóleány, és ezt mondta az ott levőknek: "Ez a názáreti Jézussal volt."   
Ő ismét tagadta, mégpedig esküvel: "Nem ismerem azt az embert."   
Kis idő múlva az ott álldogálók mentek oda, és így szóltak Péterhez: "Bizony, közülük való vagy te is, hiszen a kiejtésed is árulkodik rólad."   
Akkor átkozódni és esküdözni kezdett: "Nem ismerem azt az embert." És nyomban megszólalt a kakas.   
Péter visszaemlékezett Jézus szavára, aki azt mondta neki: "Mielőtt megszólal a kakas, háromszor tagadsz meg engem." Aztán kiment onnan, és keserves sírásra fakadt."

Jézus mikor harmadjára jelent meg a feltámadás után tanítványainak,a Tibériás tengernél jelent meg nekik.
Mikor Péter megtudta hogy az Úr az,kiúszott a partra.
Mikor a többiek is odahajóztak,leültek,és ettek.
Akkor Jézus HÁROMSZOR kérdezte meg Pétert,hogy szereti-e!
Szerintem összefüggés van a két történet között.
Szerintem Jézus,a Pétert gyötrő lelkifájdalomból akarta kihúzni.

Ugygondolom,hogy a minket gyötrő,kárhoztató itéletekből ki akar húzni minket Jézus.
Reménytelenül tekintetünket se merjük felé emelni,mert saját kezünkkel vertük be a szegeket a testébe...
De Ő megbocsátott nekünk....a kereszten nem hiába szenvedett!
Teljes reménységgel szaladjunk hozzá,bármit tettünk is!Szerető két kezébe vár minket!

1Jn 1,9   
"Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz ő: megbocsátja bűneinket, és megtisztít minket minden gonoszságtól."

Gyönyörű Istenünk van!Álmodni se lehetne szebbet.......
 

kicsi alma:
 

     "Csak Istennél csendesül el lelkem,
      tőle kapok segítséget."  /Zsolt. 62:2./  Milyen áldott a bizonyosság, mikor tudom, "tőle kapok segítséget".
  Számíthatok rá. Istentől jön a segítség, és senki mástól.
  Ővé minden dicsőség, mert egyedül Ő tud és Ő fog megszabadítani.
  Bizonyosan megteszi akkor és úgy, ahogy Ő azt jónak látja.
  Megszbadít a kétségekből, a szenvedésekből, a rágalmazásokból,
  és minden szükségünkből. Noha mindennek egyelőre még semmi jelét
  nem látjuk, ne térjünk el semmiképpen se az Úr akaratának teljesítésétől,
  hiszen az Úr irántunk való szeretete és hűsége felől semmi kétségünk sem
  lehet. Nem sokára meglátjuk most még rejtett útjait, ezért Dicsőítsük irgalmáért
  már előre is......
       Ámen.!
                   :angel:

maria:
Márk. 1,11
És szózat lőn az égből: Te vagy az én szerelmes fiam, akiben én gyönyörködöm.

Isten szól hozzád a Mennyből, hogy gyönyörködj az Ő Fiában, Akit nagyon szeret. Te is a szerelemes Fia lettél, ha befogadtad Jézust az életedbe. Bármilyen nehézségekkel nézel is szemben, mindig jusson eszedbe, hogy Isten gyermeke vagy.

Navigáció

[0] Üzenetek főoldala

[#] Következő oldal

Teljes verzió megtekintése