Szerző Téma: Törvény  (Megtekintve 12729 alkalommal)

0 Felhasználó és 1 vendég van a témában

Nem elérhető Elisabeth

  • Testvérünk
  • *
  • Hozzászólások: 7205
Re:Törvény
« Válasz #105 Dátum: 2017 November 25, 08:59:24 »
Lucius, valóban igaza van Shomer Ayin testvérnek, hogy igazán olyasmiről vitatkozol, amit nem értesz.

Miért is írtam, amit írtam?... Mert Isten Ígéjének hitelességéről van szó.

Nem valami előnyről, vagy hátrányról van szó. Hanem Isten Ígéretének hitelességéről.

Idézeted:

Idézet
Róm 9:25 - 9:27
Amint Hóseásnál is mondja: Hívom a nem én népemet én népemnek; és a nem szerettet szeretettnek.
És lészen, hogy azon a helyen, ahol ez mondatott nekik: Ti nem vagytok az én népem, ott az élő Isten fiainak fognak hívatni.
Ésaiás pedig ezt kiáltja Izrael felől: Ha Izrael fiainak száma [annyi] volna is, mint a tenger fövenye, a maradék tartatik meg.

Hóseás azonban ezt is írja:

Kigyógyítom őket a hűtlenségből, szívből szeretni fogom őket, mert elfordult róluk haragom. 6. Harmat leszek Izráelnek: virágzik majd, mint a liliom, gyökeret ver, mint a Libánon fái. 7. Ágai szétterülnek, ékes lesz, mint az olajfa, és illatos, mint a Libánon. 8. Újra Isten oltalmában fognak élni, gabonát termesztenek, virágzanak, mint a szőlő, híresek lesznek, mint a libánoni bor.
Hós 14,6-8

Ja, és Pál apostol beszél pont arról a római levélben, hogy a Nemes Olajfa Izrael népét és Isten velük kötött Szövetségét jelképezi, hogyha betelik a pogányok száma, egész Izrael üdvözülni fog. Az efézeusiaknak pedig felmutatja, hogy Krisztusban közel kerültek Izrael közösségéhez.

Izrael helyreállításáról pedig számos megváltoztathatatlan Ígéretet tett az Örökkévaló, és saját Szent Nevéért fogja megcselekedni.

Nos, Jézus tanítja ugye a keskeny útat. Tudod, nem  mindenki megy be a Mennyek országába, csak azért mert Uram, Uramozik. A kis maradék, aki Isten akaratát cselekszi, az a kis csapat, akik megtartották Isten Prancsolatait, csak is ők jutnak be Isten országába.
 
Sokan fognak majd magyarázkodni: „Nem a te Nevedben...?” Hiába bármi mentegetőzés, lesúlytó ezekre Jézus Szava:

És akkor kijelentem nekik: Sohasem ismertelek titeket, távozzatok tőlem, ti gonosztevők!" 24. "Aki tehát hallja tőlem ezeket a beszédeket, és cselekszi azokat, hasonló lesz az okos emberhez, aki kősziklára építette a házát.

Mt 7, 23-24

Tehát a keresztények között is csak az a kis maradék üdvözül, akik engedelmeskedtek Isten parancsolatainak.

Igen, Lucius, nem véletlen vélik sokan, hogy az antiszemitizmus a Holokauszt után egyre szalonképesebb lett. Az ilyenek ne gondolják, hogy Uram Uramozhatnak majdan Isten előtt.

Isten Ígéjét antiszemita indulatok kifejezésére használni, gyalázat. De Istent nem lehet megcsúfolni, mindenki azt fogja aratni, amit vetett.


Taníts akaratod teljesítésére, mert te vagy Istenem! A te jó lelked vezéreljen az egyenes úton!
Zsolt 143,10

Nem elérhető Shomer ayin

  • Moderátor
  • Testvérünk
  • *
  • Hozzászólások: 3065
Re:Törvény
« Válasz #106 Dátum: 2017 November 25, 11:54:40 »
Testvérek. a mai napon tiltottam: Lucius nevű felhasználót, és ezt a levelet küldtem neki:  "Barátom: Tudod az nem úgy van, hogy bemegyünk valahova és elkezdünk rendezkedni... Te nekem tettél egykor egy ígéretet. nyilvánosan kértél bocsánatot, és ígérted hogy óvatosabb leszel ebben a témában. Nem tartottad magad ehhez. Mint látod én nem vitázok veled már. észre sem veszed-hogy te az Igével vitázol, és álmokra-kitalált dolgokra alapozod a véleményed-ellenben az Igével.
Ezt máshol tedd, mondjuk csinálj te is egy fórumot, és ott taníthatsz éppen az aktuális ötleted szerint. Gondolom meg lesz a táborod.
"
Ézs 60,19    
Nem a nap lesz néked többé nappali világosságod, és fényességül nem a hold világol néked, hanem az Úr lesz néked örök világosságod, és Istened lesz ékességed,

Nem elérhető Elisabeth

  • Testvérünk
  • *
  • Hozzászólások: 7205
Re:Törvény
« Válasz #107 Dátum: 2017 November 26, 14:41:56 »
Kedves Testvéreim!

Mert a melyek régen megirattak, a mi tanulságunkra irattak meg: hogy békességes tűrés által és az írásoknak vígasztalása által reménységünk legyen.
Róma 15,4

Ezért egészen bizonyosnak tartjuk a prófétai beszédet, amelyre jól teszitek, ha mint sötét helyen világító lámpásra figyeltek, amíg felragyog a nap, és felkel a hajnalcsillag szívetekben. 20. Mindenekelőtt tudnotok kell, hogy az Írás egyetlen próféciája sem ered önkényes magyarázatból, 21. mert sohasem ember akaratából származott a prófécia, hanem a Szentlélektől indíttatva szólaltak meg az Istentől küldött emberek.
2Pt 1,19-21

Itt ugyan az Ószövetségről van szó, mert az Újszövetség még nem íratott meg, mégis úgy gondolom, hogy érvényes az Újszövetségre is, hogy a Szentlélek által íródott meg.

Tehát a Szent Írás világosság a mi számunkra.

Amikor Jézus dorgálja a képmutató vallási vezetőket, akkor a mi feladatunk nem az, hogy újjal mutogassunk a zsidókra, hanem tartsunk önvizsgálatot. Hogy van ez az én személyes és gyülekezeti életemben. Isten nem személyválogató, ha annak idején megdorgálta népét engedetlenség és képmutatás miatt, akkor mi sem leszünk kivételek. A zsidókra való újjal mutogatás nagyon hamar csapda lehet, mert az ilyen önmagát külömbnek tartja.

Nemrégen, amikor a Negev sivatagon utaztunk át, megálltunk többször. Kietlen vidék. Igen itt is vándorolt Izrael. Nincs víz, sem föld megművelésre, a hőség tikkasztó, amerre lát az ember csak kövek, sziklák láthatók. Ellenben óvatosnak kell lenni a mérges kígyók és a skorpiók miatt. A turistákat külön figyelmeztetik, hogy ne legyenek könnyelműek. Igen ott áltam, és gondolkoztam. Mi lenne ha ma itt mondjuk három millió magyarnak, vagy németnek, vagy akár mely népnek egy 80 év fölötti idős bácsival kellene ott vándorolni. Vajon meddig tartana ezeknek a népeknek a türelme. Nem tudom, de egészen biztos, hogy imitt amott fellázadnának a kiszolgáltatottság ellen. Hiszen csak Isten tudott gondokodni ezen a vidéken népéről.

Mi sem vagyunk jobbak, vagy okosabbak. Nekünk is ugyanúgy Isten irgalmára van szükségünk. Nincs okunk önteltségre, sem önigazságra.

Éppen ezért minden igyekezetetekkel törekedjetek arra, hogy a hitetekben mutassátok meg az igaz emberséget, az igaz emberségben ismeretet, 6. az ismeretben önuralmat, az önuralomban állhatatosságot, az állhatatosságban kegyességet, 7. a kegyességben testvéri szeretetet, a testvéri szeretetben pedig minden ember iránti szeretetet. 8. Mert ha ezek megvannak és gyarapodnak bennetek, nem lesztek a mi Urunk Jézus ismeretében sem tétlenek, sem terméketlenek.
1Pt 1,5-8

Egy kép, amit én fotóztam a sivatagban.
Taníts akaratod teljesítésére, mert te vagy Istenem! A te jó lelked vezéreljen az egyenes úton!
Zsolt 143,10